Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıFizik (İngilizce)


Kuruluş


BAİBÜ Fizik Bölümü 1993-1994 eğitim-öğretim döneminde 30 öğrenciyle öğretime başlamıştır. 1996-1997 eğitim öğretim yılından beri öğretim dili ingilizcedir. Bölümümüzde sadece gündüz eğitim-öğretimi gerçekleştirmektedir . Normal öğretim süresi bir yılı İngilizce hazırlık olmak üzere beş yıldır. Fizik temel bilimler içerisinde yer almakta olup, genellikle parçacık ve yüksek enerji fiziği, nükleer fizik, katıhal fiziği, atom ve molekül fiziği, matematiksel fizik ve genel fizik ana bilim dalları ile uzmanlaşmayı esas almaktadır. Bölümümüzde 18 öğretim üyesi bir öğretim üyesi, bir uzman ve 4 araştırma görevlisi ve bir sekreter bulunmaktadır.


Kazanılan Derece


Fizik Bilim alanında Lisans derecesine sahip olunur.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Lisans Programına kabul ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sonuçlarına göre yapılmaktadır. Kayıt kabul işleri ise BAİBÜ öğrenci kayıt kabul işleri yönetmeliğine göre yapılmaktadır.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Formal


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


BAİBÜ öğrenci yönetmeliği tarafından belirlenmiş lisans eğitim ve öğretim esaslarına göredir.


Program ProfiliMezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlar çoğunlukla endüstriyel kurumların ar-Ge lerinde veya bilgisayar, savunma, sağlık, telekominikasyon, enerji sektörü gibi alanlarda fizikçi olarak istihdam edilebilirler. Belli bir başarıya sahip olanlar akademik olarak lisansüstü çalışmalara kendilerini hazırlayabilirler veya öğretmen olarak kariyerlerini sürüdürebilirler. mezunların bir kısmı ise bölümde edindiği bilgiyi bir alt yapı olarak kullanarak mühendislik ve tıp gibi alanlarda kendilerine yer bulmak amacıyla kendini hazırlamada kullanabilir.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Yurtiçinde eşdeğer programlara geçiş imkanı bulunmaktadır. Yan-dal veya çift anadal imkanları mevcuttur. Programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci Fizik Bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilir.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Teorik derslerde sınavlar genel olarak iki ara sınav ve bir final sınavı şeklinde olup kısa sınav, ödev, dönem ödevi, ve laboratuvarlarda laboratuvar çalışmaları, sözlü sunum, rapor, arasınav, sözlü-yazılı final sınavları şeklinde olup, değerlendirme BAİBÜ Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Toplam 240 AKTS ders kredisinin tamamlanmış olması ve genel not ortalamasının 2.00' nin altında olmaması gerekir. Öğrencilerin en az 12 seçmeli dersi (60 AKTS) tamamlamış olması gerekmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Başkanı: Prof. Dr. Osman GÖRÜR 03742541000/1288 03742534642 osmangorur@ibu.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü Prof. Dr. Hakan YETİŞ 03742541000/1284 03742534642 yetis_h@ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


Fiziksel olanaklar olarak bölüme ait akademik personel ofislerinin yanısıra fakülte içerisinde ortak kullanım alanı olarak belirlenen projektör ve/veya tepegöz donanımlı derslikler ve bunun dışında bölüme ait 7 öğrenci laboratuvarı 12 araştırma laboratuvarı (19 adet) ile fakülteye ait öğrenci çalışma salonları ile akademisyenler ve öğrenciler için ayrı birer kantin içermektedir. Eğitim olanakları olarak dersler projektör donanımlı dersliklerde yürütülmekte olup laboratuvarlarımızda temel öğrenci deney setleri, araştırma laboratuvarlarımızda elektron mikroskobu, x ışınları spektrometresi, kapalı devre soğutma sistemleri, ince film hazırlama sistemi, ölçme cihazları güç kaynakları, yüksek sıcaklık fırınları, etüvler gibi son sistem ana cihazların yanı sıra diğer küçük cihazlar ve çeşitli sarf malzemeleri mevcuttur.

Program Çıktıları

Bilgi


Öğrenciler, fizigin mekanik, elektromanyetizma, kuantum mekanigi ve termodinamik alanlarında gerekli bilgileri alabilmenin yanısıra diferansiyel, integral, lineer cebir ve komleks analiz gibi temel matematiksel teknikleri kullanabileceklerdir.

Fiziğin mekanik, elektrik ve manyetizme, termodinamik, ve kuantum mekaniği temel alanlarında tam bir bilgiye sahip olmalıdır.

Öğrenciler, maddelerin fiziksel, elektronik, termal ve/veya optik özelliklerini öğreneceklerdir.

Öğrenciler, fizik problemlerini doğru analitik veya numerik matematiksel metodlar kullanarak olarak çözebiliceklerdir.

Diferansiyel, integral, lineer cebir, diferansiyel eşitlikler, ve kompleks analiz içeren temel matematikte hakimiyete sahip olmalıdır.

Maddelerin fiziksel, elektronik, termal ve/veya optik niteliklerine aşina olmalıdır.

Fizik içeren durumlar veya sorunları nitel olarak analiz etme, uygun kavramları kullanma ve eleştirel düşünme becerisine sahip olmalıdır.

Fizik problemlerine nicel çözümler bulma, uygun matematiksel teknikleri kullanma becerisine sahip olmalıdır.

Formüller, grafikler, tablolar, şemalar, diyagramlar aracılığıyla matematiksel modelleri yorumlama ve bunlardan sonuç çıkarma becerisine sahip olmalıdır.

Kuramsal ve deneysel fizikte en az bir üst düzey alanı anladığını gösterme becerisine sahip olmalıdır.

Çoğunlukla fiziksel olayları incelemek için temel deneysel cihazları kullanma becerisine sahip olmalıdır.

Deney tasarımlama, veri toplama ve analiz etme, ve bulgularıyla tutarlı rapor hazırlama becerisine sahip olmalıdır.

Hem üniversitelerde kariyer yapabilecek hem de endüstriyel kurumların araştırma geliştirme laboratuarlarında, ve bilgisayar, savunma, sağlık, telekominikasyon, enerji sektörü gibi fizikle ilişkili alanlarda görev alabilecek altyapıya sahip olmalıdır.

Beceri


Öğrenciler, diferansiyel, integral, lineer cebir ve komleks analiz gibi temel matematiksel yötemlere hakim becerilere sahip olacaklardır.

Öğrenciler, doğru kuramsal kavramları kullanarak fiziksel problemler üzerinde düşünebilme ve çözebilme becerilerine sahip olacaklardır.

Yetkinlikler


Öğrenciler, temel laboratuvar araç-gereçlerini kullanarak fiziksel olayları inceleyebilme yetkinligine sahip olacaklardır.

Öğrenciler, ileri düzeyde kuramsal ve fiziksel bilgi edinebilme yetkinligine sahip olacaklardır.

Öğrenciler, formüller, grafikler, tablolar, çizilge ve diyagramlar kullanarak elde ettikleri verilerden bilgi çıkarabilme ve matematiksel model oluşturup açıklayabilme yetkinligine sahip olacaklardır.

Öğrenciler, belirli temel matematiksel tekniklere hakim olacaklardır.

Öğrenciler, fizigin mekanik, elektromanyetizma, kuantum mekanigi gibi alanlarında temel bilgilere sahip olacaklardır.

Öğrenciler, kuramsal ve deneysel fizik bilgilerini başkalarına aktarabilme, paylaşabilme ve iletişim kuralbilme gibi yüksek düzeyde sosyal becerilere sahip olacaklardır.

Öğrenciler, deneyler hazırlayabilme, verileri toplayıp gerekli analizleri yapabilme ve rapor haline getirebilme yetkinligine sahip olacaklardır.

Öğrenciler, hem üniversitelerde kariyer sahibi olabilme hem de fizik bilgisi gerektiren araştırma laboratuvarları, bilgisayar, savunma, sağlık, iletişim ve enerji sektörleri gibi sanayi kuluşlarında iş sahibi olabilme bilgi ve becerilerine sahip olacaklardır.1. Öğrenciler, diferansiyel, integral, lineer cebir ve komleks analiz gibi temel matematiksel yötemlere hakim becerilere sahip olacaklardır.

2. Öğrenciler, doğru kuramsal kavramları kullanarak fiziksel problemler üzerinde düşünebilme ve çözebilme becerilerine sahip olacaklardır.

3. Öğrenciler, temel laboratuvar araç-gereçlerini kullanarak fiziksel olayları inceleyebilme yetkinligine sahip olacaklardır.

4. Öğrenciler, ileri düzeyde kuramsal ve fiziksel bilgi edinebilme yetkinligine sahip olacaklardır.

5. Öğrenciler, formüller, grafikler, tablolar, çizilge ve diyagramlar kullanarak elde ettikleri verilerden bilgi çıkarabilme ve matematiksel model oluşturup açıklayabilme yetkinligine sahip olacaklardır.

6. Öğrenciler, belirli temel matematiksel tekniklere hakim olacaklardır.

7. Öğrenciler, fizigin mekanik, elektromanyetizma, kuantum mekanigi gibi alanlarında temel bilgilere sahip olacaklardır.

8. Öğrenciler, kuramsal ve deneysel fizik bilgilerini başkalarına aktarabilme, paylaşabilme ve iletişim kuralbilme gibi yüksek düzeyde sosyal becerilere sahip olacaklardır.

9. Öğrenciler, deneyler hazırlayabilme, verileri toplayıp gerekli analizleri yapabilme ve rapor haline getirebilme yetkinligine sahip olacaklardır.

10. Öğrenciler, hem üniversitelerde kariyer sahibi olabilme hem de fizik bilgisi gerektiren araştırma laboratuvarları, bilgisayar, savunma, sağlık, iletişim ve enerji sektörleri gibi sanayi kuluşlarında iş sahibi olabilme bilgi ve becerilerine sahip olacaklardır.

11. Öğrenciler, fizigin mekanik, elektromanyetizma, kuantum mekanigi ve termodinamik alanlarında gerekli bilgileri alabilmenin yanısıra diferansiyel, integral, lineer cebir ve komleks analiz gibi temel matematiksel teknikleri kullanabileceklerdir.

12. Fiziğin mekanik, elektrik ve manyetizme, termodinamik, ve kuantum mekaniği temel alanlarında tam bir bilgiye sahip olmalıdır.

13. Öğrenciler, maddelerin fiziksel, elektronik, termal ve/veya optik özelliklerini öğreneceklerdir.

14. Öğrenciler, fizik problemlerini doğru analitik veya numerik matematiksel metodlar kullanarak olarak çözebiliceklerdir.

15. Diferansiyel, integral, lineer cebir, diferansiyel eşitlikler, ve kompleks analiz içeren temel matematikte hakimiyete sahip olmalıdır.

16. Maddelerin fiziksel, elektronik, termal ve/veya optik niteliklerine aşina olmalıdır.

17. Fizik içeren durumlar veya sorunları nitel olarak analiz etme, uygun kavramları kullanma ve eleştirel düşünme becerisine sahip olmalıdır.

18. Fizik problemlerine nicel çözümler bulma, uygun matematiksel teknikleri kullanma becerisine sahip olmalıdır.

19. Formüller, grafikler, tablolar, şemalar, diyagramlar aracılığıyla matematiksel modelleri yorumlama ve bunlardan sonuç çıkarma becerisine sahip olmalıdır.

20. Kuramsal ve deneysel fizikte en az bir üst düzey alanı anladığını gösterme becerisine sahip olmalıdır.

21. Çoğunlukla fiziksel olayları incelemek için temel deneysel cihazları kullanma becerisine sahip olmalıdır.

22. Deney tasarımlama, veri toplama ve analiz etme, ve bulgularıyla tutarlı rapor hazırlama becerisine sahip olmalıdır.

23. Hem üniversitelerde kariyer yapabilecek hem de endüstriyel kurumların araştırma geliştirme laboratuarlarında, ve bilgisayar, savunma, sağlık, telekominikasyon, enerji sektörü gibi fizikle ilişkili alanlarda görev alabilecek altyapıya sahip olmalıdır.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenciler, fizigin mekanik, elektromanyetizma, kuantum mekanigi ve termodinamik alanlarında gerekli bilgileri alabilmenin yanısıra diferansiyel, integral, lineer cebir ve komleks analiz gibi temel matematiksel teknikleri kullanabileceklerdir.
Fiziğin mekanik, elektrik ve manyetizme, termodinamik, ve kuantum mekaniği temel alanlarında tam bir bilgiye sahip olmalıdır.
Öğrenciler, maddelerin fiziksel, elektronik, termal ve/veya optik özelliklerini öğreneceklerdir.
Öğrenciler, fizik problemlerini doğru analitik veya numerik matematiksel metodlar kullanarak olarak çözebiliceklerdir.
Diferansiyel, integral, lineer cebir, diferansiyel eşitlikler, ve kompleks analiz içeren temel matematikte hakimiyete sahip olmalıdır.
Maddelerin fiziksel, elektronik, termal ve/veya optik niteliklerine aşina olmalıdır.
Fizik içeren durumlar veya sorunları nitel olarak analiz etme, uygun kavramları kullanma ve eleştirel düşünme becerisine sahip olmalıdır.
Fizik problemlerine nicel çözümler bulma, uygun matematiksel teknikleri kullanma becerisine sahip olmalıdır.
Formüller, grafikler, tablolar, şemalar, diyagramlar aracılığıyla matematiksel modelleri yorumlama ve bunlardan sonuç çıkarma becerisine sahip olmalıdır.
Kuramsal ve deneysel fizikte en az bir üst düzey alanı anladığını gösterme becerisine sahip olmalıdır.
Çoğunlukla fiziksel olayları incelemek için temel deneysel cihazları kullanma becerisine sahip olmalıdır.
Deney tasarımlama, veri toplama ve analiz etme, ve bulgularıyla tutarlı rapor hazırlama becerisine sahip olmalıdır.
Hem üniversitelerde kariyer yapabilecek hem de endüstriyel kurumların araştırma geliştirme laboratuarlarında, ve bilgisayar, savunma, sağlık, telekominikasyon, enerji sektörü gibi fizikle ilişkili alanlarda görev alabilecek altyapıya sahip olmalıdır.
Öğrenciler, diferansiyel, integral, lineer cebir ve komleks analiz gibi temel matematiksel yötemlere hakim becerilere sahip olacaklardır.
Öğrenciler, doğru kuramsal kavramları kullanarak fiziksel problemler üzerinde düşünebilme ve çözebilme becerilerine sahip olacaklardır.
Öğrenciler, temel laboratuvar araç-gereçlerini kullanarak fiziksel olayları inceleyebilme yetkinligine sahip olacaklardır.
Öğrenciler, ileri düzeyde kuramsal ve fiziksel bilgi edinebilme yetkinligine sahip olacaklardır.
Öğrenciler, formüller, grafikler, tablolar, çizilge ve diyagramlar kullanarak elde ettikleri verilerden bilgi çıkarabilme ve matematiksel model oluşturup açıklayabilme yetkinligine sahip olacaklardır.
Öğrenciler, belirli temel matematiksel tekniklere hakim olacaklardır.
Öğrenciler, fizigin mekanik, elektromanyetizma, kuantum mekanigi gibi alanlarında temel bilgilere sahip olacaklardır.
Öğrenciler, kuramsal ve deneysel fizik bilgilerini başkalarına aktarabilme, paylaşabilme ve iletişim kuralbilme gibi yüksek düzeyde sosyal becerilere sahip olacaklardır.
Öğrenciler, deneyler hazırlayabilme, verileri toplayıp gerekli analizleri yapabilme ve rapor haline getirebilme yetkinligine sahip olacaklardır.
Öğrenciler, hem üniversitelerde kariyer sahibi olabilme hem de fizik bilgisi gerektiren araştırma laboratuvarları, bilgisayar, savunma, sağlık, iletişim ve enerji sektörleri gibi sanayi kuluşlarında iş sahibi olabilme bilgi ve becerilerine sahip olacaklardır.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
0202003992010Elective ISeçmeli3006.00
202001011996General Chemistry IZorunlu4005.00
202001131996Turkish IZorunlu2002.00
202001172006Physics IZorunlu4005.00
202001232006Calculus IZorunlu4004.00
202001512003General Chemistry Lab. IZorunlu0044.00
202001672006Physics Lab IZorunlu0044.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
0202004992010Elective IISeçmeli3006.00
202001021996General Chemistry IIZorunlu4005.00
202001141996Turkish IIZorunlu2002.00
202001222007Physics IIZorunlu4005.00
202001242007Calculus IIZorunlu4004.00
202001522003General Chemistry Lab. IIZorunlu0044.00
202001682007Physics Lab. IIZorunlu0044.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
202002051996Princ. of K.Atatürk IZorunlu2002.00
202002212007Physics IIIZorunlu4007.00
202002232007Physics Lab.IIIZorunlu0044.00
202002532007Calculus IIIZorunlu4206.00
202002572007Electronics IZorunlu3006.00
202002592007Electronics Lab. IZorunlu0045.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
202002061996Princ. of K.Atatürk IIZorunlu2002.00
202002222007Vibration and WavesZorunlu4007.00
202002242007Physics Lab IVZorunlu0044.00
202002542007Calculus IVZorunlu4206.00
202002582007Electronics IIZorunlu3006.00
202002982011Elective IIISeçmeli3005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
202003512008Modern PhysicsZorunlu3005.00
202003532008Physics Lab. VZorunlu0044.00
202003552008Numerical AnalysisZorunlu3005.00
202003572008Mathematical PhysicsZorunlu3025.00
202003592009Electro Magnetic Theory IZorunlu4006.00
202003972011Elective IVSeçmeli3005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
0202003962013Elective VSeçmeli2204.00
202003522009Quantum Mechanics IZorunlu4007.00
202003542009Classical Mechanics IZorunlu4007.00
202003562008Statistical Phys.Zorunlu4006.00
202003582008Solid State Phys-IZorunlu3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
020200499201Elective VISeçmeli30014.00
202004312009Graduation ProjectZorunlu0202.00
202004332009Solid State Physics IIZorunlu3007.00
202004352009Nuclear and Particle PhysicsZorunlu3007.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
0202004992001Elective VIISeçmeli30024.00
202004322009Spectral AnalysisZorunlu3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
202001111996Develop Of R.And S. ISeçmeli1Elective I3003.00
202001632006Int.to Programing ISeçmeli1Elective I3003.00
202004282009Radiation in Health PhysicsSeçmeli1Elective I3008.00
202002152019Occupational Health and SafetySeçmeli1Elective I3005.00
202002172019Spanish ISeçmeli1Elective I3005.00
202002192019Spanish IISeçmeli1Elective I3005.00
202001121996Develop Of R.And S. IISeçmeli2Elective II3003.00
202001642007Int. to Programing IISeçmeli2Elective II3003.00
202004282009Radiation in Health PhysicsSeçmeli2Elective II3008.00
202002152019Occupational Health and SafetySeçmeli2Elective II3005.00
202002172019Spanish ISeçmeli2Elective II3005.00
202002192019Spanish IISeçmeli2Elective II3005.00
202002092003Kinetic TheorySeçmeli4Elective III3005.00
202002602007Electronics Lab. IISeçmeli4Elective III0045.00
202003081996Comp.AnalysSeçmeli4Elective III3005.00
202003101996Int.to Comp.for PhysicsSeçmeli4Elective III3005.00
202003202001Physics Of FluidsSeçmeli4Elective III3005.00
202004282009Radiation in Health PhysicsSeçmeli4Elective III3008.00
202002152019Occupational Health and SafetySeçmeli4Elective III3005.00
202002172019Spanish ISeçmeli4Elective III3005.00
202002192019Spanish IISeçmeli4Elective III3005.00
202002092003Kinetic TheorySeçmeli5Elective IV3005.00
202003081996Comp.AnalysSeçmeli5Elective IV3005.00
202003101996Int.to Comp.for PhysicsSeçmeli5Elective IV3005.00
202003202001Physics Of FluidsSeçmeli5Elective IV3005.00
202004282009Radiation in Health PhysicsSeçmeli5Elective IV3008.00
202002152019Occupational Health and SafetySeçmeli5Elective IV3005.00
202002172019Spanish ISeçmeli5Elective IV3005.00
202002192019Spanish IISeçmeli5Elective IV3005.00
REKL001GirişimcilikSeçmeli6Elective V2204.00
202002152019Occupational Health and SafetySeçmeli6Elective V3005.00
202003452009Environmental PhysicsSeçmeli7Elective VI3007.00
202003462010Introduction to Applications of StochastSeçmeli7Elective VI3007.00
202003472009Physical Properties of MaterialsSeçmeli7Elective VI3007.00
202004112001Atomic and Molecular PhysicsSeçmeli7Elective VI3007.00
202004142007Lab VIEW ProgramingSeçmeli7Elective VI3007.00
202004162009Introduction to SuperconductivitySeçmeli7Elective VI3007.00
202004282009Radiation in Health PhysicsSeçmeli7Elective VI3008.00
202004392011Introduction to Python for Scientific ComputingSeçmeli7Elective VI3007.00
202002152019Occupational Health and SafetySeçmeli7Elective VI3005.00
202002172019Spanish ISeçmeli7Elective VI3005.00
202002192019Spanish IISeçmeli7Elective VI3005.00
202004172007Special RelativitySeçmeli8Elective VII3008.00
202004182009Introduction to Semiconductor PhysicsSeçmeli8Elective VII3008.00
202004192009X-Ray DiffractionSeçmeli8Elective VII3008.00
202004202009Experimental Tech. in Nuc. and Part. PhySeçmeli8Elective VII3008.00
202004212009Electromagnetic Theory IISeçmeli8Elective VII3008.00
202004222009Introduction to Magnetism and Magnetic MSeçmeli8Elective VII3008.00
202004232009Classical Mechanics IISeçmeli8Elective VII3008.00
202004252009EnergySeçmeli8Elective VII3008.00
202004262009Introduction to Quantum OpticsSeçmeli8Elective VII3008.00
202004282009Radiation in Health PhysicsSeçmeli8Elective VII3008.00
202004372011Algebra In PhysicsSeçmeli8Elective VII3008.00
202002152019Occupational Health and SafetySeçmeli8Elective VII3005.00
202002172019Spanish ISeçmeli8Elective VII3005.00
202002192019Spanish IISeçmeli8Elective VII3005.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS
0202003992010Elective IElective13006.00
202001011996General Chemistry I Compulsory14005.00
202001131996Turkish I Compulsory12002.00
202001172006Physics I Compulsory14005.00
202001232006Calculus I Compulsory14004.00
202001512003General Chemistry Lab. I Compulsory10044.00
202001672006Physics Lab I Compulsory10044.00
202001021996General Chemistry II Compulsory24005.00
202001222007Physics II Compulsory24005.00
202001242007Calculus II Compulsory24004.00
202001522003General Chemistry Lab. II Compulsory20044.00
202001682007Physics Lab. II Compulsory20044.00
202002051996Princ. of K.Atatürk I Compulsory32002.00
202002212007Physics III Compulsory34007.00
202002232007Physics Lab.III Compulsory30044.00
202002532007Calculus III Compulsory34206.00
202002572007Electronics I Compulsory33006.00
202002592007Electronics Lab. I Compulsory30045.00
202002061996Princ. of K.Atatürk II Compulsory42002.00
202002222007Vibration and Waves Compulsory44007.00
202002242007Physics Lab IV Compulsory40044.00
202002542007Calculus IV Compulsory44206.00
202002582007Electronics II Compulsory43006.00
202003512008Modern Physics Compulsory53005.00
202003532008Physics Lab. V Compulsory50044.00
202003552008Numerical Analysis Compulsory53005.00
202003572008Mathematical Physics Compulsory53025.00
202003592009Electro Magnetic Theory I Compulsory54006.00
202003522009Quantum Mechanics I Compulsory64007.00
202003542009Classical Mechanics I Compulsory64007.00
202003562008Statistical Phys. Compulsory64006.00
202003582008Solid State Phys-I Compulsory63006.00
202004312009Graduation Project Compulsory70202.00
202004332009Solid State Physics II Compulsory73007.00
202004352009Nuclear and Particle Physics Compulsory73007.00
202004322009Spectral Analysis Compulsory83006.00