Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıKimya (İngilizce)


Kuruluş


Kimya Bölümü 1994 yılında, Türkiye kimya sanayisi için kalite kontrol ve araştırma yapabilecek ve yüksek öğretim kurumlarında görev alacak, alanında yüksek düzeyde eğitilmiş, etik değerlere bağlı ve idealizmi olan kimyagerler yetiştirmek için kurulmuştur. Bölümde halihazırda, lisans, yüksek lisans ve doktora programları yürütülmekte, material bilimi, organik kimya, organometallik kimya, yüzey etkin maddeler (sıvı kristaller), ekotoksoloji, biyoteknoloji ve çevre konularında araştırma yapılmaktadır. Bölümün genel olarak misyonu; eğitim, araştırma, hizmet sunumu, öğretim üyesi, eğitim olanakları, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitiminde toplam kaliteyi artırmak; öğretim üyesi ile öğrenci memnuniyetini sağlamaktır.


Kazanılan Derece


Kimya Lisans Bölümü Mezunları KİMYAGER derecesi alarak mezun olurlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları


ÖSYM'nin yaptığı sınavda başarılı olan adaylar yeterli puanı sağlamaları kaydıyla Kimya bölümüne kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Lise Mezunu olması yeterlidir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrenciler gerekli olan zorunlu ve seçmeli dersleri almaları halinde mezun olabilirler.


Program Profili


Kimya Lisans programı 4 yıllık bir programdır ek olarak öğrenciler ilk yıllarında bir yıllık İngilizce hazırlık dersi alabilirler.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlarımız Sanayide pek çok iş kolunda; İlaç, Gıda, Boya, Tekstil, Kağıt, Cam vb. gibi Ar-Ge laboratuvarlarında Kimyager olarak çalışabilir. Ayrıca üniversitelerde akademisyen ve gerekli formasyonu almaları halinde liselerde Kimya öğretmeni, ortaöğretim ve liselerde ise İngilizce Öğretmeni olarak çalışabilmektedir.


Üst Derece Programlarına Geçiş


2.00 Diploma Derecesine sahip Kimyager diplomalı mezunlar Yüksek Lisansa başvurma hakkına sahiptir..


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Bölümüzde her ders için en az bir ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Programda belirtilen dersleri alan öğrencilerimiz not ortalamalarının da 2.00 ve üzerinde olması halinde mezun olma koşulunu sağlamış olurlar.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Prof.Dr.İzzet MORKAN AİBÜ Fen-Edb.Fak. Kimya Bölümü Bölüm Başkanı Bolu Tel: 0090374 2541000-1246 morkan_i@ibu.edu.tr Doç.Dr.Cevher ALTUĞ AİBÜ Fen-Edb.Fak. Kimya Bölümü Erasmus/Bologna Koordinatörü Bolu Tel: 0090374 2541000-1258 altug_c@ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


Bölümüzde öğrencilerimiz için Genel Kimya Laboratuvarı, İnorganik Kimya Laboratuvarı, Analitik Kimya Laboratuvarı, Organik Kimya Laboratuvarı, Fiziko Kimya Laboratuvarı, Endüstriyel Kimya Laboratuvarı ve İnstrumental Analiz Laboratuvarı ve Biyokimya Laboratuvarı bulunmaktadır. İsteğe bağlı olarak öğrencilerimizi gönüllü staj yapmaya teşvik edilmektedir. Ayrıca laboratuvarlarda kullanılan IR Spektrofotometresi, UV Spektrofotometrisi, Elementel Analiz Cihazı, HPLC ve DSC gibi aletlerin öğrencilerin kullanımına açıktır.

Program Çıktıları

Bilgi


Maddenin özellikleri, yapısı ile enerji dönüşümlerine ilişkin gözlemler arasındaki ilişkileri açıklayan teorileri, yasaları ve bunları anlayabilmek için temel kavramları bilir ve maddelerin kimyası ve temel fonksiyonel grupları ile etkileri ve birbirleri ile reaksiyonları hakkında temel bilgiye sahiptir ve çeşitli sanayi ve endüstriyel ürünlere bunları uygulayabilir.

Kimyasal Kinetik, Kimyasal Denge, Kimyasal Termodinamik, Asitler ve Bazlar, İyonik Denge, Organik Kimya ve Karbohidratlar, polimerler gibi kimyanın temel konularını bilir ve mevcut durumlara uygular

Biyomoleküllerin yapı ve fonksiyonlarını, canlıların kimyasal oluşumları ve canlı organizmalarda gerçekleşen temel kimyasal reaksiyonları kazanır

Fiziksel ve kimyasal olaylarda temel matematiksel bağıntıları bilir ve stokiyometrik uygulamaları yapar.

Maddenin özellikleri ve ölçümü yanında, atomlar ve atom kuramları, atomun elektron yapısı,kimyasal bileşikler ve tepkimeler, kimyasal bağlanma teorileri, gazlar, sıvılar ve katılar ve çözeltiler gibi kimyanın temel konularını mevcut durumlara uygular

Fiziksel ve kimyasal olaylarda temel matematiksel bağıntıları bilir ve stokiyometrik uygulamaları kazanabilir

Bir konu hakkında kütühanede veya internette araştırma yapabilmeli ve ders kitaplarının dışında bilgi edinebilmelidir

Beceri


Çeşitli kimyasallar ve cihazlar ile deneysel çalışma becerisi kazanır

Teorik bilgi ile deneysel sonuçları yorumlama ve aralarındaki ilişkiyi kavrama becerisi kazanır

Yetkinlikler


Kimya biliminin temel prensiplerini, bireysel ya da ekip üyesi olarak laboratuvar çalışmalarında uygulama ve yorumlama yetkinliği kazanır

Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.

Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincini ve kendini sürekli geliştirebilme becerisini kazanır

Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır

Kimya alanının gerektirdiği mesleki ingilizce bilgisine sahip olur, alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

Kimya biliminin temel prensipleri hakkında yeterli bilgiye sahip olur ve diğer disiplinlerle ilişki kurar

Çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek bir düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.1. Çeşitli kimyasallar ve cihazlar ile deneysel çalışma becerisi kazanır

2. Teorik bilgi ile deneysel sonuçları yorumlama ve aralarındaki ilişkiyi kavrama becerisi kazanır

3. Kimya biliminin temel prensiplerini, bireysel ya da ekip üyesi olarak laboratuvar çalışmalarında uygulama ve yorumlama yetkinliği kazanır

4. Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.

5. Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincini ve kendini sürekli geliştirebilme becerisini kazanır

6. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır

7. Kimya alanının gerektirdiği mesleki ingilizce bilgisine sahip olur, alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

8. Kimya biliminin temel prensipleri hakkında yeterli bilgiye sahip olur ve diğer disiplinlerle ilişki kurar

9. Çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek bir düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.

10. Maddenin özellikleri, yapısı ile enerji dönüşümlerine ilişkin gözlemler arasındaki ilişkileri açıklayan teorileri, yasaları ve bunları anlayabilmek için temel kavramları bilir ve maddelerin kimyası ve temel fonksiyonel grupları ile etkileri ve birbirleri ile reaksiyonları hakkında temel bilgiye sahiptir ve çeşitli sanayi ve endüstriyel ürünlere bunları uygulayabilir.

11. Kimyasal Kinetik, Kimyasal Denge, Kimyasal Termodinamik, Asitler ve Bazlar, İyonik Denge, Organik Kimya ve Karbohidratlar, polimerler gibi kimyanın temel konularını bilir ve mevcut durumlara uygular

12. Biyomoleküllerin yapı ve fonksiyonlarını, canlıların kimyasal oluşumları ve canlı organizmalarda gerçekleşen temel kimyasal reaksiyonları kazanır

13. Fiziksel ve kimyasal olaylarda temel matematiksel bağıntıları bilir ve stokiyometrik uygulamaları yapar.

14. Maddenin özellikleri ve ölçümü yanında, atomlar ve atom kuramları, atomun elektron yapısı,kimyasal bileşikler ve tepkimeler, kimyasal bağlanma teorileri, gazlar, sıvılar ve katılar ve çözeltiler gibi kimyanın temel konularını mevcut durumlara uygular

15. Fiziksel ve kimyasal olaylarda temel matematiksel bağıntıları bilir ve stokiyometrik uygulamaları kazanabilir

16. Bir konu hakkında kütühanede veya internette araştırma yapabilmeli ve ders kitaplarının dışında bilgi edinebilmelidir


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Maddenin özellikleri, yapısı ile enerji dönüşümlerine ilişkin gözlemler arasındaki ilişkileri açıklayan teorileri, yasaları ve bunları anlayabilmek için temel kavramları bilir ve maddelerin kimyası ve temel fonksiyonel grupları ile etkileri ve birbirleri ile reaksiyonları hakkında temel bilgiye sahiptir ve çeşitli sanayi ve endüstriyel ürünlere bunları uygulayabilir.
Kimyasal Kinetik, Kimyasal Denge, Kimyasal Termodinamik, Asitler ve Bazlar, İyonik Denge, Organik Kimya ve Karbohidratlar, polimerler gibi kimyanın temel konularını bilir ve mevcut durumlara uygular
Biyomoleküllerin yapı ve fonksiyonlarını, canlıların kimyasal oluşumları ve canlı organizmalarda gerçekleşen temel kimyasal reaksiyonları kazanır
Fiziksel ve kimyasal olaylarda temel matematiksel bağıntıları bilir ve stokiyometrik uygulamaları yapar.
Maddenin özellikleri ve ölçümü yanında, atomlar ve atom kuramları, atomun elektron yapısı,kimyasal bileşikler ve tepkimeler, kimyasal bağlanma teorileri, gazlar, sıvılar ve katılar ve çözeltiler gibi kimyanın temel konularını mevcut durumlara uygular
Fiziksel ve kimyasal olaylarda temel matematiksel bağıntıları bilir ve stokiyometrik uygulamaları kazanabilir
Bir konu hakkında kütühanede veya internette araştırma yapabilmeli ve ders kitaplarının dışında bilgi edinebilmelidir
Çeşitli kimyasallar ve cihazlar ile deneysel çalışma becerisi kazanır
Teorik bilgi ile deneysel sonuçları yorumlama ve aralarındaki ilişkiyi kavrama becerisi kazanır
Kimya biliminin temel prensiplerini, bireysel ya da ekip üyesi olarak laboratuvar çalışmalarında uygulama ve yorumlama yetkinliği kazanır11111111 11
Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.111111111 11
Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincini ve kendini sürekli geliştirebilme becerisini kazanır
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır1111111111111111
Kimya alanının gerektirdiği mesleki ingilizce bilgisine sahip olur, alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.1111111111111111
Kimya biliminin temel prensipleri hakkında yeterli bilgiye sahip olur ve diğer disiplinlerle ilişki kurar
Çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek bir düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.1111 1111111111

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
203001051996General Physics IZorunlu4006.00
203001091996Calculus IZorunlu4006.00
203001131996Turkish IZorunlu2002.00
203001511996General Chemistry Lab. IZorunlu0403.00
203001551996Physics Lab. IZorunlu0044.00
203002111996Princ. of K.Atatürk IZorunlu2002.00
203001212011General Chemistry IZorunlu5007.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
203001061996General Physics IIZorunlu4006.00
203001101996Calculus IIZorunlu4006.00
203001141996Turkish IIZorunlu2002.00
203001521996General Chemistry Lab. II Zorunlu0043.00
203001561996Physics Lab. IIZorunlu0404.00
203002121996Princ. of K.Atatürk IIZorunlu2002.00
203001222011General Chemistry IIZorunlu5007.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
203002212009Analytical Chemistry IZorunlu4006.00
203002512001Analytical Chemistry Lab. I Zorunlu0404.00
0203003992010Elective ISeçmeli30010.00
203003011996Organic Chemistry IZorunlu4006.00
203003511996Organic Chemistry Lab IZorunlu0404.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
203002222009Analytical Chemistry IIZorunlu4006.00
203002522001Analytical Chem. Lab. IIZorunlu0404.00
0203003982010Elective IISeçmeli30010.00
203003021996Organic Chemistry IIZorunlu4006.00
203003521996Organic Chemistry Lab II Zorunlu0404.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
203002132001Inorganic Chemistry I Zorunlu4006.00
203003531996Physical Chemistry Lab IZorunlu0404.00
0203004992010Elective IIISeçmeli30010.00
203002532001Inorganic Chemistry Lab. I Zorunlu0404.00
203003031996Physical Chemistry IZorunlu4006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
203003541996Physical Chemistry Lab.IIZorunlu0404.00
0203004982010Elective IVSeçmeli30010.00
203003041996Physical Chemistry IIZorunlu4006.00
203002142001Inorganic Chem. IIZorunlu4006.00
203002542001Inorganic Chem. Lab. IIZorunlu0044.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
0203004652010Biochemistry lab.Zorunlu0404.00
203004572011Instrumental AnalysisZorunlu4006.00
203004272003Instrumental Analysis Lab.Zorunlu0404.00
203004592011BiochemistryZorunlu4006.00
203004992011Elective VSeçmeli30010.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
203004082003Industrial Chemistry Lab.Zorunlu0404.00
203004982011Elective VISeçmeli30020.00
203004642011Industrial ChemistryZorunlu4006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
203001111996Development of Reading and Writing Skills 1Seçmeli3Elective I3005.00
203002232010Introduction to Organic ChemistrySeçmeli3Elective I3005.00
203004302001Organic Laboratory TechniquesSeçmeli3Elective I3005.00
203001572011Quantum ChemistrySeçmeli3Elective I3005.00
203002602016Introduction to Perl ProgrammingSeçmeli3Elective I3005.00
203002622017Mathematics for Physical ChemistrySeçmeli3Elective I3005.00
203002552018Occupational Health and SafetySeçmeli3Elective I3005.00
203002192019Spanish ISeçmeli3Elective I3005.00
203002252019Spanish IISeçmeli3Elective I3005.00
203004752019Chromatographic Techniques in Organic Chemistry; Theory and ApplicationsSeçmeli3Elective I3005.00
203004762020Introduction to Heterocyclic ChemistrySeçmeli3Elective I3005.00
203001121996Development of Reading and Writing Skills IISeçmeli4Elective II3005.00
203003072001Chemistry and LightSeçmeli4Elective II3005.00
203004152001Org.Chem.of Some Biol.Act.Cmp.Seçmeli4Elective II3005.00
203004302001Organic Laboratory TechniquesSeçmeli4Elective II3005.00
203002562013AstrobiologySeçmeli4Elective II3005.00
203002582013Organic Chemistry in LifeSeçmeli4Elective II3005.00
203004682013Synthetic Chemistry of DrugsSeçmeli4Elective II3005.00
İLH0001Günümüz İnanç ProblemleriSeçmeli4Elective II3004.00
İLH0002İslam Düşüncesinde Din-Devlet İlişkisiSeçmeli4Elective II3004.00
İLH0003Hz.Muhammedin Hayatı ve AhlakıSeçmeli4Elective II3004.00
İLH0004İslam EstetiğiSeçmeli4Elective II3004.00
İLH0005Anadolu Halk İnançlarıSeçmeli4Elective II3004.00
HEM0001İlk YardımSeçmeli4Elective II3004.00
HEM0002Aile SağlığıSeçmeli4Elective II3004.00
HEM0003Cinsel SağlıkSeçmeli4Elective II3004.00
HEM0004Adölesan SağlığıSeçmeli4Elective II3004.00
HEM0005Aile PlanlamasıSeçmeli4Elective II3004.00
HEM0006Araştırma EtiğiSeçmeli4Elective II3004.00
HEM0007Sağlığın GeliştirilmesiSeçmeli4Elective II3004.00
ANE0001Sağlıklı Yaşam Spor ve Fiziksel UygunlukSeçmeli4Elective II3004.00
BESY0002Spor Bilgisi ve KültürüSeçmeli4Elective II3004.00
ANE0002Uygulamalı SporSeçmeli4Elective II3004.00
MIM0001Serbest El ÇizimiSeçmeli4Elective II3004.00
MIM0002Bilim Felsefesine GirişSeçmeli4Elective II3004.00
MIM0003Mimarlıkta İleri Modelleme TeknikleriSeçmeli4Elective II3004.00
203002552018Occupational Health and SafetySeçmeli4Elective II3005.00
203002192019Spanish ISeçmeli4Elective II3005.00
203002252019Spanish IISeçmeli4Elective II3005.00
203004752019Chromatographic Techniques in Organic Chemistry; Theory and ApplicationsSeçmeli4Elective II3005.00
203004762020Introduction to Heterocyclic ChemistrySeçmeli4Elective II3005.00
203003112001Chemistry of MetalsSeçmeli5Elective III3005.00
203003142001Computer Appl. in Sci.Seçmeli5Elective III2025.00
203003202001Coordination ChemistrySeçmeli5Elective III3005.00
203003262005Organic SpectroscopySeçmeli5Elective III3005.00
203004031996Introduction to Polymer Chem.Seçmeli5Elective III3005.00
203004152001Org.Chem.of Some Biol.Act.Cmp.Seçmeli5Elective III3005.00
203004182001Advanced Analytical TechniquesSeçmeli5Elective III3005.00
203004302001Organic Laboratory TechniquesSeçmeli5Elective III3005.00
203004332005Organic Chemistry IIISeçmeli5Elective III3005.00
203004382003Analytical Chem. of FoodsSeçmeli5Elective III2205.00
203003572013Biochemical Cell MechanicsSeçmeli5Elective III3005.00
203004682013Synthetic Chemistry of DrugsSeçmeli5Elective III3005.00
REKL001GirişimcilikSeçmeli5Elective III2204.00
HEM0001İlk YardımSeçmeli5Elective III3004.00
HEM0002Aile SağlığıSeçmeli5Elective III3004.00
HEM0003Cinsel SağlıkSeçmeli5Elective III3004.00
BESY0001Doğa Sporları ve RekreasyonSeçmeli5Elective III3004.00
ANE0001Sağlıklı Yaşam Spor ve Fiziksel UygunlukSeçmeli5Elective III3004.00
BESY0002Spor Bilgisi ve KültürüSeçmeli5Elective III3004.00
ANE0002Uygulamalı SporSeçmeli5Elective III3004.00
MIM0001Serbest El ÇizimiSeçmeli5Elective III3004.00
MIM0002Bilim Felsefesine GirişSeçmeli5Elective III3004.00
MIM0003Mimarlıkta İleri Modelleme TeknikleriSeçmeli5Elective III3004.00
203002192019Spanish ISeçmeli5Elective III3005.00
203002252019Spanish IISeçmeli5Elective III3005.00
203004752019Chromatographic Techniques in Organic Chemistry; Theory and ApplicationsSeçmeli5Elective III3005.00
203004762020Introduction to Heterocyclic ChemistrySeçmeli5Elective III3005.00
203003182001Chemistry of AmetalsSeçmeli6Elective IV3005.00
203003262005Organic SpectroscopySeçmeli6Elective IV3005.00
203004031996Introduction to Polymer Chem.Seçmeli6Elective IV3005.00
203004152001Org.Chem.of Some Biol.Act.Cmp.Seçmeli6Elective IV3005.00
203004182001Advanced Analytical TechniquesSeçmeli6Elective IV3005.00
203004302001Organic Laboratory TechniquesSeçmeli6Elective IV3005.00
203004332005Organic Chemistry IIISeçmeli6Elective IV3005.00
203004382003Analytical Chem. of FoodsSeçmeli6Elective IV2205.00
203004602010Polymer Technology and IndustrySeçmeli6Elective IV3005.00
203004612013Modern Techniques in BiochemistrySeçmeli6Elective IV3005.00
203004682013Synthetic Chemistry of DrugsSeçmeli6Elective IV3005.00
REKL001GirişimcilikSeçmeli6Elective IV2204.00
İLH0001Günümüz İnanç ProblemleriSeçmeli6Elective IV3004.00
İLH0002İslam Düşüncesinde Din-Devlet İlişkisiSeçmeli6Elective IV3004.00
İLH0003Hz.Muhammedin Hayatı ve AhlakıSeçmeli6Elective IV3004.00
İLH0004İslam EstetiğiSeçmeli6Elective IV3004.00
İLH0005Anadolu Halk İnançlarıSeçmeli6Elective IV3004.00
HEM0001İlk YardımSeçmeli6Elective IV3004.00
HEM0002Aile SağlığıSeçmeli6Elective IV3004.00
HEM0003Cinsel SağlıkSeçmeli6Elective IV3004.00
HEM0004Adölesan SağlığıSeçmeli6Elective IV3004.00
HEM0005Aile PlanlamasıSeçmeli6Elective IV3004.00
HEM0006Araştırma EtiğiSeçmeli6Elective IV3004.00
HEM0007Sağlığın GeliştirilmesiSeçmeli6Elective IV3004.00
BESY0001Doğa Sporları ve RekreasyonSeçmeli6Elective IV3004.00
ANE0001Sağlıklı Yaşam Spor ve Fiziksel UygunlukSeçmeli6Elective IV3004.00
BESY0002Spor Bilgisi ve KültürüSeçmeli6Elective IV3004.00
ANE0002Uygulamalı SporSeçmeli6Elective IV3004.00
MIM0001Serbest El ÇizimiSeçmeli6Elective IV3004.00
MIM0002Bilim Felsefesine GirişSeçmeli6Elective IV3004.00
MIM0003Mimarlıkta İleri Modelleme TeknikleriSeçmeli6Elective IV3004.00
203002192019Spanish ISeçmeli6Elective IV3005.00
203002252019Spanish IISeçmeli6Elective IV3005.00
203004752019Chromatographic Techniques in Organic Chemistry; Theory and ApplicationsSeçmeli6Elective IV3005.00
203004762020Introduction to Heterocyclic ChemistrySeçmeli6Elective IV3005.00
203003262005Organic SpectroscopySeçmeli7Elective V3005.00
203004031996Introduction to Polymer Chem.Seçmeli7Elective V3005.00
203004112001Introduction to Surface and Colloid ChemistrySeçmeli7Elective V3005.00
203004152001Org.Chem.of Some Biol.Act.Cmp.Seçmeli7Elective V3005.00
203004182001Advanced Analytical TechniquesSeçmeli7Elective V3005.00
203004262001Introduction to Solid State Chem.Seçmeli7Elective V3005.00
203004302001Organic Laboratory TechniquesSeçmeli7Elective V3005.00
203004332005Organic Chemistry IIISeçmeli7Elective V3005.00
203004362002Food ChemistrySeçmeli7Elective V3005.00
203004382003Analytical Chem. of FoodsSeçmeli7Elective V2205.00
203004462003Drug MetabolismSeçmeli7Elective V3005.00
203004482003NutritionSeçmeli7Elective V3005.00
203004502003Organic Chemistry of PolymersSeçmeli7Elective V3005.00
203004602010Polymer Technology and IndustrySeçmeli7Elective V3005.00
203004622011Forensic ChemistrySeçmeli7Elective V3005.00
203004612013Modern Techniques in BiochemistrySeçmeli7Elective V3005.00
203004682013Synthetic Chemistry of DrugsSeçmeli7Elective V3005.00
REKL001GirişimcilikSeçmeli7Elective V2204.00
İLH0001Günümüz İnanç ProblemleriSeçmeli7Elective V3004.00
İLH0002İslam Düşüncesinde Din-Devlet İlişkisiSeçmeli7Elective V3004.00
İLH0003Hz.Muhammedin Hayatı ve AhlakıSeçmeli7Elective V3004.00
İLH0004İslam EstetiğiSeçmeli7Elective V3004.00
İLH0005Anadolu Halk İnançlarıSeçmeli7Elective V3004.00
HEM0001İlk YardımSeçmeli7Elective V3004.00
HEM0002Aile SağlığıSeçmeli7Elective V3004.00
HEM0003Cinsel SağlıkSeçmeli7Elective V3004.00
HEM0004Adölesan SağlığıSeçmeli7Elective V3004.00
HEM0005Aile PlanlamasıSeçmeli7Elective V3004.00
HEM0006Araştırma EtiğiSeçmeli7Elective V3004.00
HEM0007Sağlığın GeliştirilmesiSeçmeli7Elective V3004.00
BESY0001Doğa Sporları ve RekreasyonSeçmeli7Elective V3004.00
ANE0001Sağlıklı Yaşam Spor ve Fiziksel UygunlukSeçmeli7Elective V3004.00
BESY0002Spor Bilgisi ve KültürüSeçmeli7Elective V3004.00
ANE0002Uygulamalı SporSeçmeli7Elective V3004.00
MIM0001Serbest El ÇizimiSeçmeli7Elective V3004.00
MIM0002Bilim Felsefesine GirişSeçmeli7Elective V3004.00
MIM0003Mimarlıkta İleri Modelleme TeknikleriSeçmeli7Elective V3004.00
203004722017Physical Chemistry IIISeçmeli7Elective V3005.00
203002192019Spanish ISeçmeli7Elective V3005.00
203002252019Spanish IISeçmeli7Elective V3005.00
203004752019Chromatographic Techniques in Organic Chemistry; Theory and ApplicationsSeçmeli7Elective V3005.00
203004762020Introduction to Heterocyclic ChemistrySeçmeli7Elective V3005.00
203003262005Organic SpectroscopySeçmeli8Elective VI3005.00
203004031996Introduction to Polymer Chem.Seçmeli8Elective VI3005.00
203004112001Introduction to Surface and Colloid ChemistrySeçmeli8Elective VI3005.00
203004121996Introduction to PhotochemistrySeçmeli8Elective VI3005.00
203004141996Environmental ChemistrySeçmeli8Elective VI3005.00
203004152001Org.Chem.of Some Biol.Act.Cmp.Seçmeli8Elective VI3005.00
203004172001Chemistry of CeramicsSeçmeli8Elective VI3005.00
203004182001Advanced Analytical TechniquesSeçmeli8Elective VI3005.00
203004302001Organic Laboratory TechniquesSeçmeli8Elective VI3005.00
203004312004Research Project ISeçmeli8Elective VI2205.00
203004322002Analytical Electrochemistry Seçmeli8Elective VI3005.00
203004342002Named Organic ReactionsSeçmeli8Elective VI3005.00
203004352008Organometallic ChemstrySeçmeli8Elective VI3005.00
203004382003Analytical Chem. of FoodsSeçmeli8Elective VI2205.00
203004402004Research Project IISeçmeli8Elective VI2205.00
203004442003Protein BiotechnologySeçmeli8Elective VI3005.00
203004482003NutritionSeçmeli8Elective VI3005.00
203004582004Introduction To Medicinal ChemistrySeçmeli8Elective VI3005.00
203004602010Polymer Technology and IndustrySeçmeli8Elective VI3005.00
203004662013Microbial BiochemistrySeçmeli8Elective VI3005.00
203004682013Synthetic Chemistry of DrugsSeçmeli8Elective VI3005.00
203003592013Introduction to Material ScienceSeçmeli8Elective VI3005.00
REKL001GirişimcilikSeçmeli8Elective VI2204.00
İLH0001Günümüz İnanç ProblemleriSeçmeli8Elective VI3004.00
İLH0002İslam Düşüncesinde Din-Devlet İlişkisiSeçmeli8Elective VI3004.00
İLH0003Hz.Muhammedin Hayatı ve AhlakıSeçmeli8Elective VI3004.00
İLH0004İslam EstetiğiSeçmeli8Elective VI3004.00
İLH0005Anadolu Halk İnançlarıSeçmeli8Elective VI3004.00
HEM0001İlk YardımSeçmeli8Elective VI3004.00
HEM0003Cinsel SağlıkSeçmeli8Elective VI3004.00
HEM0004Adölesan SağlığıSeçmeli8Elective VI3004.00
HEM0005Aile PlanlamasıSeçmeli8Elective VI3004.00
HEM0006Araştırma EtiğiSeçmeli8Elective VI3004.00
HEM0007Sağlığın GeliştirilmesiSeçmeli8Elective VI3004.00
MIM0001Serbest El ÇizimiSeçmeli8Elective VI3004.00
203003582016Boron CompoundsSeçmeli8Elective VI3005.00
203004702017Introduction to Inorganic MaterialsSeçmeli8Elective VI3003.00
203004742017Introduction to Liquid CrystalsSeçmeli8Elective VI3005.00
203002192019Spanish ISeçmeli8Elective VI3005.00
203002252019Spanish IISeçmeli8Elective VI3005.00
203004752019Chromatographic Techniques in Organic Chemistry; Theory and ApplicationsSeçmeli8Elective VI3005.00
203004762020Introduction to Heterocyclic ChemistrySeçmeli8Elective VI3005.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS