Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıSosyoloji


Kuruluş


Bölümümüz, lisans programı kapsamında, 2006 – 2007 akademik yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır.


Kazanılan Derece


Programı başarıyla tamamlayan mezunlara SOSYOLOJİ alanında lisans diploması verilir.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı'ndan yeterli puanı almış olması gerekir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Bölümümüz lisans eğitimine kabul edilmek üzere dikey geçiş ve yatay geçişle ilgili başvurularda, A.İ.B.Ü'nin ilgili yönetmeliklerinde ilan edilen koşul ve kontenjanlar geçerlidir. Yatay yada dikey geçişle gelen ögrencilere, adaptasyon programı uygulanmaktadır.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


A.İ.B.Ü'nin ilgili yönetmeliklerinde ilan edilen koşul ve kuralların yanısıra; programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak.


Program Profili


Sosyoloji, sosyal hayatı, sosyal değişimi, insan davranışlarının sosyal nedenlerini ve sonuçlarını inceleyen kuramsal ve uygulamalı bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı günümüzdeki hızlı toplumsal, ekonomik, teknolojik, siyasi ve kültürel değişimlere paralel olarak artan bir önem kazanmıştır. Bu çerçevede, ilgi ve çalışma sahası hayli geniş olan sosyoloji alanında eğitim veren programımızda açılan zorunlu ve seçmeli dersler vasıtasıyla, aile, ekonomi, politika, kültür, din, eğitim, şiddet, medya, hukuk, sağlık, müzik, gibi toplumsal hayatın çeşitli alanlarına dair kuramsal ve ampirik çalışmalar konusunda akademik eğitim verilmesi amaçlanmaktadır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bölümümüz henüz mezun vermemiştir. Ancak, ülkemizdeki değişik üniversitelerin sosyoloji bölümlerinden mezun olanlar, devlet ve özel kuruluşlarda alanla ilişkili çeşitli görevlerlerde çalışabilmektedirler. Örnek olarak, özel şirketlerde araştırma uzmanı, reklamcı, halkla ilişkiler uzmanı, insan kaynakları uzmanı, vb. pozisyonlarda; veya devlet kurumlarında sosyolog kadrosu altında çalışan mezunlar sayılabilir.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Bölümümüz lisans mezunları, gerekli koşulları sağlamaları durumunda, sosyoloji başta olmak üzere, üniversitelerin sosyal ve idari bilimler kapsamında eğitim veren farklı alanlarındaki yüksek lisans programlarına başvurabilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


A.İ.B.Ü. Sınav Yönetmeliği çerçevesinde, her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.


Mezuniyet Koşulları


Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar aynen geçerlidir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Prof.Dr. Yahya Mustafa Keskin (Program Başkanı) mustafa611968@hotmail.com 03742541000-1245 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Gölköy Kampüsü BOLU


Bölüm Olanakları


Bölümümüz lisans programı kapsamında, kadrolu olarak 9 öğretim elemanı, ve 1 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bunlar dışında, diğer üniversite, fakülte ve/veya bölümlerden misafir öğretim elemanları ders verebilmektedir. Bölümümüz öğretim elemanları tarafından yürütülen bilimsel projelerde kullanılmak üzere, bölümümüze kayıtlı bulunan 3 adet masaüstü kişisel bilgisayarda, yapılan araştırmaların bilimsel analizi için lisanslı olarak alınmış olan SPSS ve Atlas.ti programları mevcuttur. Ayrıca, fakültemizde mevcut olan 3 adet bilgisayar laboratuarında toplam 120 adet masaüstü kişisel bilgisayar bulunmakta ve bunlar isteyen öğrenciler tarafından üniversitenin açık olduğu her gün/saat kullanıma uygundur. Öte yandan, üniversitemizin, yerli ve yabancı kaynaklı yayınlara ulaşılabilen 63 ayrı elektronik veritabanına üyeliği bulunurken; sosyal bilimler alanında makalelerin yayınlandığı 54 farklı sürekli yayına aboneliği mevcuttur.

Program Çıktıları

Bilgi


Sosyolojinin temel kavramları, olguları ve olayları hakkında bilgi vermek.

Öğrencilerin entellektüel ve kavrayış becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirebilmelerini sağlamak.

Toplumsal konu ve sorunları anlama, açıklama ve analiz etme becerilerinin geliştirilmesini sağlama.

Niteliksel ve niceliksel araştırma teknikleriyle ilgili teorik bilgilerin verilmesi ve aynı zamanda öğrencilerin bunları uygulama becerilerinin geliştirilmesi.

Sosyoloji kapsamında üretilen klasik ve güncel teoriler hakkında bilgi vermek.

Öğrencilere sosyal, bilimsel ve etik değerler hakkında duyarlılık kazandırmak.

Interdisipliner çalışmak için evrensel bir bakış açısı geliştirebilmelerini sağlamak.

Bireysel ve grup çalışması yürütebilme becerilerini geliştirmek.

Evrensel insan hakları ve özgürlükleri çerçevesinde öğrencilerin yaratıcı, eleştirel ve özgür düşünme becerilerini geliştirmek.

Öğrencilerin sosyolojik hayalgücünü gündelik hayatlarına aktarabilmelerini teşvik etmek.

Öğrencilere ülkemizdeki ve dünyadaki çeşitli toplumsal sorunlarla ilgili farkındalık kazandırarak, merak duygularını geliştirebilmelerini sağlamak.

Beceri


Öğrencilerin entellektüel ve kavrayış becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirebilmelerini sağlamak

Niteliksel ve niceliksel araştırma teknikleriyle ilgili teorik bilgilerin verilmesi ve aynı zamanda öğrencilerin bunları uygulama becerilerinin geliştirilmesi

Yetkinlikler


Öğrencilere ülkemizdeki ve dünyadaki çeşitli toplumsal sorunlarla ilgili farkındalık kazandırarak, merak duygularını geliştirebilmelerini sağlamak

Evrensel insan hakları ve özgürlükleri çerçevesinde öğrencilerin yaratıcı, eleştirel ve özgür düşünme becerilerini geliştirmek

Toplumsal konu ve sorunları anlama, açıklama ve analiz etme becerilerinin geliştirilmesini sağlama

Bireysel ve grup çalışması yürütebilme becerilerini geliştirmek

Sözlü ve yazılı sunum becerilerini geliştirmek.

Sosyoloji kapsamında üretilen klasik ve güncel teoriler hakkında bilgi vermek

İnterdisipliner çalışmak için evrensel bir bakış açısı geliştirebilmelerini sağlamak1. Öğrencilerin entellektüel ve kavrayış becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirebilmelerini sağlamak

2. Niteliksel ve niceliksel araştırma teknikleriyle ilgili teorik bilgilerin verilmesi ve aynı zamanda öğrencilerin bunları uygulama becerilerinin geliştirilmesi

3. Öğrencilere ülkemizdeki ve dünyadaki çeşitli toplumsal sorunlarla ilgili farkındalık kazandırarak, merak duygularını geliştirebilmelerini sağlamak

4. Evrensel insan hakları ve özgürlükleri çerçevesinde öğrencilerin yaratıcı, eleştirel ve özgür düşünme becerilerini geliştirmek

5. Toplumsal konu ve sorunları anlama, açıklama ve analiz etme becerilerinin geliştirilmesini sağlama

6. Bireysel ve grup çalışması yürütebilme becerilerini geliştirmek

7. Sözlü ve yazılı sunum becerilerini geliştirmek.

8. Sosyoloji kapsamında üretilen klasik ve güncel teoriler hakkında bilgi vermek

9. İnterdisipliner çalışmak için evrensel bir bakış açısı geliştirebilmelerini sağlamak

10. Sosyolojinin temel kavramları, olguları ve olayları hakkında bilgi vermek.

11. Öğrencilerin entellektüel ve kavrayış becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirebilmelerini sağlamak.

12. Toplumsal konu ve sorunları anlama, açıklama ve analiz etme becerilerinin geliştirilmesini sağlama.

13. Niteliksel ve niceliksel araştırma teknikleriyle ilgili teorik bilgilerin verilmesi ve aynı zamanda öğrencilerin bunları uygulama becerilerinin geliştirilmesi.

14. Sosyoloji kapsamında üretilen klasik ve güncel teoriler hakkında bilgi vermek.

15. Öğrencilere sosyal, bilimsel ve etik değerler hakkında duyarlılık kazandırmak.

16. Interdisipliner çalışmak için evrensel bir bakış açısı geliştirebilmelerini sağlamak.

17. Bireysel ve grup çalışması yürütebilme becerilerini geliştirmek.

18. Evrensel insan hakları ve özgürlükleri çerçevesinde öğrencilerin yaratıcı, eleştirel ve özgür düşünme becerilerini geliştirmek.

19. Öğrencilerin sosyolojik hayalgücünü gündelik hayatlarına aktarabilmelerini teşvik etmek.

20. Öğrencilere ülkemizdeki ve dünyadaki çeşitli toplumsal sorunlarla ilgili farkındalık kazandırarak, merak duygularını geliştirebilmelerini sağlamak.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Sosyolojinin temel kavramları, olguları ve olayları hakkında bilgi vermek.
Öğrencilerin entellektüel ve kavrayış becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirebilmelerini sağlamak.
Toplumsal konu ve sorunları anlama, açıklama ve analiz etme becerilerinin geliştirilmesini sağlama.
Niteliksel ve niceliksel araştırma teknikleriyle ilgili teorik bilgilerin verilmesi ve aynı zamanda öğrencilerin bunları uygulama becerilerinin geliştirilmesi.
Sosyoloji kapsamında üretilen klasik ve güncel teoriler hakkında bilgi vermek.
Öğrencilere sosyal, bilimsel ve etik değerler hakkında duyarlılık kazandırmak.
Interdisipliner çalışmak için evrensel bir bakış açısı geliştirebilmelerini sağlamak.
Bireysel ve grup çalışması yürütebilme becerilerini geliştirmek.
Evrensel insan hakları ve özgürlükleri çerçevesinde öğrencilerin yaratıcı, eleştirel ve özgür düşünme becerilerini geliştirmek.
Öğrencilerin sosyolojik hayalgücünü gündelik hayatlarına aktarabilmelerini teşvik etmek.
Öğrencilere ülkemizdeki ve dünyadaki çeşitli toplumsal sorunlarla ilgili farkındalık kazandırarak, merak duygularını geliştirebilmelerini sağlamak.
Öğrencilerin entellektüel ve kavrayış becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirebilmelerini sağlamak
Niteliksel ve niceliksel araştırma teknikleriyle ilgili teorik bilgilerin verilmesi ve aynı zamanda öğrencilerin bunları uygulama becerilerinin geliştirilmesi
Öğrencilere ülkemizdeki ve dünyadaki çeşitli toplumsal sorunlarla ilgili farkındalık kazandırarak, merak duygularını geliştirebilmelerini sağlamak
Evrensel insan hakları ve özgürlükleri çerçevesinde öğrencilerin yaratıcı, eleştirel ve özgür düşünme becerilerini geliştirmek
Toplumsal konu ve sorunları anlama, açıklama ve analiz etme becerilerinin geliştirilmesini sağlama
Bireysel ve grup çalışması yürütebilme becerilerini geliştirmek
Sözlü ve yazılı sunum becerilerini geliştirmek.
Sosyoloji kapsamında üretilen klasik ve güncel teoriler hakkında bilgi vermek
İnterdisipliner çalışmak için evrensel bir bakış açısı geliştirebilmelerini sağlamak

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
206002432013Modern HistoryZorunlu3006.00
206002072008Kır SosyolojisiZorunlu3006.00
206003172009Aile ve Akrabalık SosyolojisiZorunlu3006.00
206002452013English for Social Sciences IIIZorunlu2002.00
206002152008Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi IZorunlu2002.00
206002992010Seçmeli ISeçmeli3008.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
206002502013Sosyal Hizmete GirişZorunlu3006.00
206002522013Urban SociologyZorunlu3006.00
206002542013Introduction to Social ResearchZorunlu3006.00
206002562013English for Social Sciences IVZorunlu2002.00
206002162008Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi IIZorunlu2002.00
206002982010Seçmeli IISeçmeli3008.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
206003332010Türkiye' nin Toplumsal YapısıZorunlu3005.00
206003032010Niceliksel Araştırma Yöntemleri ve VeriZorunlu3205.00
206003052009Sosyoloji Tarihi IZorunlu3005.00
206003452013Social Class and StratificationZorunlu3003.00
206003992010Seçmeli IIISeçmeli30012.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
206003182011Din SosyolojisiZorunlu3005.00
206003042010Niteliksel Araştırma Yöntemleri ve VeriZorunlu3205.00
206003062009Sosyoloji Tarihi IIZorunlu3005.00
206003462013Social Change and TransitionZorunlu3003.00
206003982010Seçmeli IVSeçmeli30012.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
206004012009Türkiye de ModernleşmeZorunlu3005.00
206003212009Saha ÇalışmasıZorunlu1405.00
206004452013Economic SociologyZorunlu3005.00
206004972006Seçmeli VSeçmeli30015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
206004022009Türkiye Üzerine Sosyolojik ve Antropolojik AraştırmalarZorunlu3005.00
206004442011Türkiye' de Güncel Toplumsal TartışmalarZorunlu3005.00
206004582013Capitalism, Nation-State and GlobalizationZorunlu3005.00
206004982010Seçmeli VISeçmeli30015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
206002202008Organizasyonel DavranışSeçmeli3Seçmeli I3004.00
206002292009Çocukluk ve Gençlik SosyolojisiSeçmeli3Seçmeli I3004.00
206003252009Endüstriyel SosyolojiSeçmeli3Seçmeli I3004.00
206002352010Türk Kültür TarihiSeçmeli3Seçmeli I3004.00
206002212008Sağlık SosyolojisiSeçmeli3Seçmeli I3004.00
206002372011Medical SociologySeçmeli3Seçmeli I3004.00
206002392011Uygarlık Tarihi ISeçmeli3Seçmeli I3004.00
206002612013Industrial SociologySeçmeli3Seçmeli I3004.00
206002472013History of Civilizations ISeçmeli3Seçmeli I3004.00
206002492013Sociology of Childhood and YouthSeçmeli3Seçmeli I3004.00
206002572013Organizational BehaviorSeçmeli3Seçmeli I3004.00
206003392011Kişilik ve Sosyal GelişimSeçmeli3Seçmeli I3004.00
206003372011Türkiye de Felsefenin GelişimiSeçmeli3Seçmeli I3004.00
206003312009Sosyal Proje PlanlamaSeçmeli3Seçmeli I3004.00
206003152009Edebiyat SosyolojisiSeçmeli3Seçmeli I3004.00
206003412011Türkiye' de Toplum ve Siyaset ISeçmeli3Seçmeli I3004.00
206003552013Çevre SosyolojisiSeçmeli3Seçmeli I3004.00
206003472013Society and EnvironmentSeçmeli3Seçmeli I3004.00
206003482013Politics and Society in Turkey ISeçmeli3Seçmeli I3004.00
206003492013Personality and Social DevelopmentSeçmeli3Seçmeli I3004.00
206003282009Feminist KuramSeçmeli3Seçmeli I3004.00
206002042008Felsefeye GirişSeçmeli3Seçmeli I3004.00
206002402010Medya ve İletişim SosyolojisiSeçmeli3Seçmeli I3004.00
206002442011Uygarlık Tarihi IISeçmeli3Seçmeli I3004.00
206002602013Yaşlılık SosyolojisiSeçmeli3Seçmeli I2204.00
206002532013History of Civilizations IISeçmeli3Seçmeli I3004.00
206002582013Sociology of Media and CommunicationSeçmeli3Seçmeli I3004.00
206003362011Din FelsefesiSeçmeli3Seçmeli I3004.00
206003162009Eğitim SosyolojisiSeçmeli3Seçmeli I3004.00
206003142009Siyaset SosyolojisiSeçmeli3Seçmeli I3004.00
206003442011Introduction to Political SociologySeçmeli3Seçmeli I3004.00
206003422011Türkiye' de Toplum ve Siyaset IISeçmeli3Seçmeli I3004.00
206003502013Varoluş FelsefesiSeçmeli3Seçmeli I3004.00
206003532013Politics and Society in Turkey IISeçmeli3Seçmeli I3004.00
206003542013Sociology of EducationSeçmeli3Seçmeli I3004.00
206002422011Siyasi Düşünceler TarihiSeçmeli3Seçmeli I3004.00
REKL0003Gönüllülük ÇalışmalarıSeçmeli3Seçmeli I1204.00
206003252009Endüstriyel SosyolojiSeçmeli4Seçmeli II3004.00
206002372011Medical SociologySeçmeli4Seçmeli II3004.00
206002392011Uygarlık Tarihi ISeçmeli4Seçmeli II3004.00
206002612013Industrial SociologySeçmeli4Seçmeli II3004.00
206002472013History of Civilizations ISeçmeli4Seçmeli II3004.00
206003312009Sosyal Proje PlanlamaSeçmeli4Seçmeli II3004.00
206003152009Edebiyat SosyolojisiSeçmeli4Seçmeli II3004.00
206003412011Türkiye' de Toplum ve Siyaset ISeçmeli4Seçmeli II3004.00
206003482013Politics and Society in Turkey ISeçmeli4Seçmeli II3004.00
206002342009Grup SüreçleriSeçmeli4Seçmeli II3004.00
206002402010Medya ve İletişim SosyolojisiSeçmeli4Seçmeli II3004.00
206002442011Uygarlık Tarihi IISeçmeli4Seçmeli II3004.00
206002602013Yaşlılık SosyolojisiSeçmeli4Seçmeli II2204.00
206002532013History of Civilizations IISeçmeli4Seçmeli II3004.00
206002552013Group ProcessesSeçmeli4Seçmeli II3004.00
206002592013Introduction to EconomicsSeçmeli4Seçmeli II3004.00
206002582013Sociology of Media and CommunicationSeçmeli4Seçmeli II3004.00
206003162009Eğitim SosyolojisiSeçmeli4Seçmeli II3004.00
206003142009Siyaset SosyolojisiSeçmeli4Seçmeli II3004.00
206003442011Introduction to Political SociologySeçmeli4Seçmeli II3004.00
206003422011Türkiye' de Toplum ve Siyaset IISeçmeli4Seçmeli II3004.00
206003522013Sosyal Hizmet UygulamalarıSeçmeli4Seçmeli II1404.00
206003532013Politics and Society in Turkey IISeçmeli4Seçmeli II3004.00
206003542013Sociology of EducationSeçmeli4Seçmeli II3004.00
206002422011Siyasi Düşünceler TarihiSeçmeli4Seçmeli II3004.00
REKL001GirişimcilikSeçmeli4Seçmeli II2204.00
REKL0003Gönüllülük ÇalışmalarıSeçmeli4Seçmeli II1204.00
206003252009Endüstriyel SosyolojiSeçmeli5Seçmeli III3004.00
206002392011Uygarlık Tarihi ISeçmeli5Seçmeli III3004.00
206002612013Industrial SociologySeçmeli5Seçmeli III3004.00
206002472013History of Civilizations ISeçmeli5Seçmeli III3004.00
206003312009Sosyal Proje PlanlamaSeçmeli5Seçmeli III3004.00
206003152009Edebiyat SosyolojisiSeçmeli5Seçmeli III3004.00
206003412011Türkiye' de Toplum ve Siyaset ISeçmeli5Seçmeli III3004.00
206003482013Politics and Society in Turkey ISeçmeli5Seçmeli III3004.00
206002402010Medya ve İletişim SosyolojisiSeçmeli5Seçmeli III3004.00
206002442011Uygarlık Tarihi IISeçmeli5Seçmeli III3004.00
206002602013Yaşlılık SosyolojisiSeçmeli5Seçmeli III2204.00
206002532013History of Civilizations IISeçmeli5Seçmeli III3004.00
206003162009Eğitim SosyolojisiSeçmeli5Seçmeli III3004.00
206003142009Siyaset SosyolojisiSeçmeli5Seçmeli III3004.00
206003442011Introduction to Political SociologySeçmeli5Seçmeli III3004.00
206003422011Türkiye' de Toplum ve Siyaset IISeçmeli5Seçmeli III3004.00
206003532013Politics and Society in Turkey IISeçmeli5Seçmeli III3004.00
206003542013Sociology of EducationSeçmeli5Seçmeli III3004.00
206002422011Siyasi Düşünceler TarihiSeçmeli5Seçmeli III3004.00
REKL0003Gönüllülük ÇalışmalarıSeçmeli5Seçmeli III1204.00
206003252009Endüstriyel SosyolojiSeçmeli6Seçmeli IV3004.00
206002392011Uygarlık Tarihi ISeçmeli6Seçmeli IV3004.00
206002612013Industrial SociologySeçmeli6Seçmeli IV3004.00
206002472013History of Civilizations ISeçmeli6Seçmeli IV3004.00
206003152009Edebiyat SosyolojisiSeçmeli6Seçmeli IV3004.00
206003412011Türkiye' de Toplum ve Siyaset ISeçmeli6Seçmeli IV3004.00
206003482013Politics and Society in Turkey ISeçmeli6Seçmeli IV3004.00
206003492013Personality and Social DevelopmentSeçmeli6Seçmeli IV3004.00
206002402010Medya ve İletişim SosyolojisiSeçmeli6Seçmeli IV3004.00
206002442011Uygarlık Tarihi IISeçmeli6Seçmeli IV3004.00
206002602013Yaşlılık SosyolojisiSeçmeli6Seçmeli IV2204.00
206002532013History of Civilizations IISeçmeli6Seçmeli IV3004.00
206002582013Sociology of Media and CommunicationSeçmeli6Seçmeli IV3004.00
206003162009Eğitim SosyolojisiSeçmeli6Seçmeli IV3004.00
206003142009Siyaset SosyolojisiSeçmeli6Seçmeli IV3004.00
206003442011Introduction to Political SociologySeçmeli6Seçmeli IV3004.00
206003422011Türkiye' de Toplum ve Siyaset IISeçmeli6Seçmeli IV3004.00
206003532013Politics and Society in Turkey IISeçmeli6Seçmeli IV3004.00
206003542013Sociology of EducationSeçmeli6Seçmeli IV3004.00
206002422011Siyasi Düşünceler TarihiSeçmeli6Seçmeli IV3004.00
REKL0003Gönüllülük ÇalışmalarıSeçmeli6Seçmeli IV1204.00
206004392011Klasik MantıkSeçmeli7Seçmeli V4005.00
206004482010Bilgi FelsefesiSeçmeli7Seçmeli V3005.00
206004232009AB-Türkiye İlişkileriSeçmeli7Seçmeli V3005.00
206004502011İslam FelsefesiSeçmeli7Seçmeli V3005.00
206004102009Toplumsal Hareketler SosyolojisiSeçmeli7Seçmeli V3005.00
206004142009Dezavantajlı Gruplar SosyolojisiSeçmeli7Seçmeli V3005.00
206004132009Çağdaş Sosyal KuramlarSeçmeli7Seçmeli V3005.00
206004572013EU-Turkey RelationsSeçmeli7Seçmeli V3005.00
206004542011Sociology of Social MovementsSeçmeli7Seçmeli V3004.00
206004602013Psikolojik AntropolojiSeçmeli7Seçmeli V3005.00
206004612013Sociology of Disadvantaged GroupsSeçmeli7Seçmeli V3005.00
206004622013Türkiyede Sivil ToplumSeçmeli7Seçmeli V3005.00
206004232009AB-Türkiye İlişkileriSeçmeli8Seçmeli VI3005.00
206004272009Göç ve Nüfus HareketleriSeçmeli8Seçmeli VI3005.00
206004102009Toplumsal Hareketler SosyolojisiSeçmeli8Seçmeli VI3005.00
206004142009Dezavantajlı Gruplar SosyolojisiSeçmeli8Seçmeli VI3005.00
206004132009Çağdaş Sosyal KuramlarSeçmeli8Seçmeli VI3005.00
206004572013EU-Turkey RelationsSeçmeli8Seçmeli VI3005.00
206004602013Psikolojik AntropolojiSeçmeli8Seçmeli VI3005.00
206004612013Sociology of Disadvantaged GroupsSeçmeli8Seçmeli VI3005.00
206004632013Contemporary Social TheoriesSeçmeli8Seçmeli VI3005.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS