Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıSeramik Bölümü


Kuruluş


2010 yılında kurulmuş olan Seramik Bölümü, 2011 yılında öğrenci alarak eğitim öğretime başlamıştır. Seramik malzemenin çok yönlülüğünü ve sınırlarını kavrayarak, modern seramik teknolojisini kullanmanın yanı sıra araştırma ve yaratıcılığın önemini de vurgulayan bir eğitim anlayışına sahiptir.


Kazanılan Derece


Seramik Bölümü, Lisans


Kabul ve Kayıt Koşulları


Güzel Sanatlar Fakültesinin her yıl güncellenen Özel Yetenek Sınav Yönergesi doğrultusunda Özel Yetenek Sınavı yapılır. Yetenek sınavında başarılı olan öğrenciler kesin kayıt yaptırma hakkına sahip olurlar.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Öğrencinin önceki eğitiminde almış olduğu derslerin muafiyetiyle ilgili kararlar; İntibak ve Ders Muafiyet Komisyonu tarafından belirlenir. Sırasıyla Bölüm Kurulunun ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayıyla uygulanır.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrenci Lisans Programından her dönem alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerden başarılı olmalıdır. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.


Program Profili


Tarihsel ve kültürel boyutu zengin olan seramik alanında günümüz teknolojisini kullanarak sanatsal ve endüstriyel özgün tasarımlar yapabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Seramik bölümünden mezun olan öğrenciler, seçmeli ders tercihlerine göre sanatsal, teknolojik ve endüstriyel alanda kendilerini geliştirme imkânına sahiptir. Sanatsal çalışma alanını seçen öğrenciler atölye ortamında serbest çalışmalarını sürdürürken, teknoloji alanında kendini geliştirenler seramik endüstrisinde Ar-Ge Laboratuvarı, Masse/Çamur/Sır Hazırlama gibi bölümlerde iş imkânı bulabilmektedirler. Endüstriyel alanı seçen öğrenciler endüstriyel seramik tasarımı, model yapımı, kalıp yapımı, teknik resim, bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve bilgisayar destekli üretim (CAM) gibi alanlara hakim olacakları için porselen, vitrifiye ve karo seramik sektöründe, Tasarım Uygulama, Dekor Tasarım, Ar-Ge ve Ürün Geliştirme gibi bölümlerde görev alabilmekte, seramik sektöründe yönetici pozisyonuna yükselebilmektedirler. Ayrıca akademik kariyer yaparak Yüksek Öğretim Kurumlarında, kendi alanlarında ders verebilir, akademisyen- sanatçı olarak çalışmalarını yürütebilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Genel kural olarak değerlendirme ders başına 1 vize (%40) ve 1 final sınavı (%60) üzerinden yapılmaktadır. Çeşitli dersler ilave ödev veya ara sınav talep edebilir.


Mezuniyet Koşulları


Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


AKTS/DS Koordinatörü Yrd. Doç. Perihan ŞAN ASLAN Tel: 0 374 254 10 00/ 2421, perihansanaslan@ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


3 Adet Seramik Atölyesi, 1 Adet Alçı Atölyesi, 1 Adet Kimya Laboratuarı, 1 Adet Fırın Odası, 1 Adet Dekor Atölyesi, 2 Adet Desen Atölyesi, 2 Adet Temel Tasarım Atölyesi, 2 Adet Bilgisayar Atölyesi, 1 Adet Torna Atölyesi, 1 Adet Döküm Atölyesi, 1 Adet Cam Atölyesi, 1 adet Serigrafi Atölyesi, 1 adet Heykel Atölyesi

Program Çıktıları

Bilgi


Fikir ve sanat eserleri alanlarında mesleki ve etik sorumluluk bilinci

Sanat, tasarım ve seramik alanına yönelik donanıma sahip olma ve edindiği bilgileri uygulamayabilme

Beceri


Araştırma, deneyimleme, analiz, değerlendirme ve yorumlama becerisi

Sanat, tasarım ve seramik alanına yönelik donanıma sahip olma ve edindiği bilgileri uygulama becerisi

Yetkinlikler


Sanat ve tasarım sorunlarını belirleme tanımlama ve çözme becerisi

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi

Sanat ve tasarım bilincini toplumla paylaşarak sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme bilinci

Seramik alanının gerektirdiği kısıtlamaları göz önünde bulundurarak, ortaya konan sorun ve gereksinimleri karşılayacak bir ürünü/yapıtı ya da süreci tasarlama ve yaratma becerisi

Yaratıcılık sürecinde mesleki özgüvenle birlikte kavramsal bilgi birikimi ve becerileri pekiştirme bilinci1. Fikir ve sanat eserleri alanlarında mesleki ve etik sorumluluk bilinci

2. Sanat, tasarım ve seramik alanına yönelik donanıma sahip olma ve edindiği bilgileri uygulamayabilme

3. Araştırma, deneyimleme, analiz, değerlendirme ve yorumlama becerisi

4. Sanat, tasarım ve seramik alanına yönelik donanıma sahip olma ve edindiği bilgileri uygulama becerisi

5. Sanat ve tasarım sorunlarını belirleme tanımlama ve çözme becerisi

6. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi

7. Sanat ve tasarım bilincini toplumla paylaşarak sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme bilinci

8. Seramik alanının gerektirdiği kısıtlamaları göz önünde bulundurarak, ortaya konan sorun ve gereksinimleri karşılayacak bir ürünü/yapıtı ya da süreci tasarlama ve yaratma becerisi

9. Yaratıcılık sürecinde mesleki özgüvenle birlikte kavramsal bilgi birikimi ve becerileri pekiştirme bilinci


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Fikir ve sanat eserleri alanlarında mesleki ve etik sorumluluk bilinci
Sanat, tasarım ve seramik alanına yönelik donanıma sahip olma ve edindiği bilgileri uygulamayabilme
Araştırma, deneyimleme, analiz, değerlendirme ve yorumlama becerisi
Sanat, tasarım ve seramik alanına yönelik donanıma sahip olma ve edindiği bilgileri uygulama becerisi
Sanat ve tasarım sorunlarını belirleme tanımlama ve çözme becerisi1 1 1 1 1 1
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
Sanat ve tasarım bilincini toplumla paylaşarak sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme bilinci11 1 1 1 1
Seramik alanının gerektirdiği kısıtlamaları göz önünde bulundurarak, ortaya konan sorun ve gereksinimleri karşılayacak bir ürünü/yapıtı ya da süreci tasarlama ve yaratma becerisi
Yaratıcılık sürecinde mesleki özgüvenle birlikte kavramsal bilgi birikimi ve becerileri pekiştirme bilinci1 1 1 1 1 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2001011032010Desen IZorunlu2204.00
2001011052010Seramik Teknolojisi IZorunlu2003.00
2001011072010Temel Seramik Eğitimi IZorunlu2204.00
2001011132010Mesleki Teknik Resim Zorunlu2002.00
2001011152010Türk Dili IZorunlu2002.00
2001011232010Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IZorunlu2002.00
2001011252010Yabancı Dil ISeçmeli2002.00
GSF0101Temel Sanat Eğitimi IZorunlu4206.00
GSF0109Sanat Kavramları IZorunlu2002.00
GSF0111Bilgisayar Dest. Tasarım IZorunlu2203.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2001011042010Desen IIZorunlu2204.00
2001011062010Seramik Teknolojisi IIZorunlu2003.00
2001011082010Temel Seramik Eğitimi IIZorunlu2204.00
2001011162010Türk Dili IIZorunlu2002.00
2001011242010Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIZorunlu2002.00
2001011262010Yabancı Dil IISeçmeli2002.00
GSF0102Temel Sanat Eğitimi IIZorunlu4206.00
GSF0110Sanat Kavramları IIZorunlu2002.00
GSF0112Bilgisayar Dest. Tasarım IIZorunlu2203.00
GSF0124FotoğrafZorunlu2002.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2001012012010Seramik IZorunlu4408.00
2001012032010Desen IIIZorunlu2206.00
2001012052010Alçı Model ve Kalıp Teknikleri IZorunlu2205.00
2001012072010Sanat Tarihi IZorunlu3003.00
2001012092010Seramik Kimya ve Teknolojisi IZorunlu2204.00
2001012992010Seçmeli Ders ISeçmeli2004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2001012022010Seramik IIZorunlu4408.00
2001012062010Alçı Model ve Kalıp Teknikleri IIZorunlu2205.00
2001012082010Sanat Tarihi IIZorunlu3003.00
2001012102010Seramik Kimya ve Teknolojisi IIZorunlu2204.00
2001012982010Seçmeli Ders IISeçmeli2004.00
2001012262019ModelajZorunlu2206.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2001013012010Seramik IIIZorunlu4409.00
2001013052010Seramik Tarihi IZorunlu3005.00
2001013992010Seçmeli Ders IIISeçmeli30016.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2001013022010Seramik IVZorunlu4409.00
2001013062010Seramik Tarihi IIZorunlu3005.00
2001013982010Seçmeli Ders IVSeçmeli30016.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2001014012010Seramik VZorunlu4409.00
2001014032010Seramik Yüzey Tasarımı IZorunlu2406.00
2001014992010Seçmeli Ders VSeçmeli30015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2001014022010Seramik VIZorunlu4409.00
2001014042010Seramik Yüzey Tasarımı IIZorunlu2406.00
2001014982010Seçmeli Ders VISeçmeli30015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
2001012112010Estetik ISeçmeli3Seçmeli Ders I2002.00
2001012132010Kültür TarihiSeçmeli3Seçmeli Ders I2002.00
2001012152010Çamur Torna. Şekillendirme ISeçmeli3Seçmeli Ders I1202.00
2001012122010Estetik IISeçmeli4Seçmeli Ders II2002.00
2001012142010MitolojiSeçmeli4Seçmeli Ders II2002.00
2001012162010Çamur Tornasında Şekillendirme IISeçmeli4Seçmeli Ders II1202.00
2001012242018Takı TasarımıSeçmeli4Seçmeli Ders II1202.00
2001013092010Yapı ve Endüstri Seramiği ISeçmeli5Seçmeli Ders III2204.00
2001013112010Seramik Sır ve Piş. Uygulamaları ISeçmeli5Seçmeli Ders III2204.00
2001013152010Seramik Baskı Yöntemleri ISeçmeli5Seçmeli Ders III2204.00
2001013072010Bilgisayar Dest. End. Ser. Tasarım ISeçmeli5Seçmeli Ders III2204.00
2001013032010Dekor ve Montaj Teknikleri ISeçmeli5Seçmeli Ders III2204.00
2001013172019Çamur Tornasında Şekillendirme IIISeçmeli5Seçmeli Ders III2204.00
2001013102010Yapı ve Endüstri Seramiği IISeçmeli6Seçmeli Ders IV2204.00
2001013122010Seramik Sır ve Piş. Uygulamaları IISeçmeli6Seçmeli Ders IV2204.00
2001013162010Seramik Baskı Yöntemleri IISeçmeli6Seçmeli Ders IV2204.00
2001013042010Dekor ve Montaj Teknikleri IISeçmeli6Seçmeli Ders IV2204.00
2001013082010Bilgisayar Dest. End. Ser. Tasarım IISeçmeli6Seçmeli Ders IV2204.00
2001013182019Çamur Tornasında Şekillendirme IVSeçmeli6Seçmeli Ders IV2204.00
2001014072010Bilgisayar Dest. End. Ser. Tasarım IIISeçmeli7Seçmeli Ders V2205.00
2001014092010Seramik Sır ve Piş. Uygulamaları IIISeçmeli7Seçmeli Ders V2205.00
2001014132010Yapı ve Endüstri Seramiği IIISeçmeli7Seçmeli Ders V2205.00
2001014052010Çağdaş SanatSeçmeli7Seçmeli Ders V3005.00
2001014112010Cam ve Seramik ISeçmeli7Seçmeli Ders V2205.00
2001014152018Sanat Atölyesi İşletmeciliğiSeçmeli7Seçmeli Ders V3005.00
2001014082010Bilgisayar Dest. End. Ser. Tasarım IVSeçmeli8Seçmeli Ders VI2205.00
2001014102010Seramik Sır ve Piş. Uygulamaları IVSeçmeli8Seçmeli Ders VI2205.00
2001014142010Yapı ve Endüstri Seramiği IVSeçmeli8Seçmeli Ders VI2205.00
2001014122010Cam ve Seramik IISeçmeli8Seçmeli Ders VI2205.00
2001014062010Çağdaş Seramik SanatıSeçmeli8Seçmeli Ders VI3005.00
2001014162018PortfolyoSeçmeli8Seçmeli Ders VI2205.00
2001011172010İngilizce ISeçmeli1Yabancı Dil I2002.00
2001011192010Almanca ISeçmeli1Yabancı Dil I2002.00
2001011212010Fransızca ISeçmeli1Yabancı Dil I2002.00
2001011182010İngilizce IISeçmeli2Yabancı Dil II2002.00
2001011202010Almanca IISeçmeli2Yabancı Dil II2002.00
2001011222010Fransızca IISeçmeli2Yabancı Dil II2002.00

Erasmus Courses