Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıResim Bölümü


Kuruluş


Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 2008 tarihinde Resim Bölümü kurulmuştur. Resim Bölümü; Sanatın evrensel bir dil olduğu gerçeğini ilke edinen Abant İzzet Baysal Üniversitesi,Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, yaratıcılık kalitesi yüksek,özgün sanatsal ürünler sunabilen,dünya ve ulusal kültürünün bilincinde,çağdaş düşünce yapısına sahip sanatçı adayları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciye lisans eğitimi süresince sanatsal yaratıcılığını kullanabilecekleri uygulamalı derslerin yanında,eleştirel düşünme stratejileri, analitik düşünce yapısını geliştirici eğitim programları sunulmaktadır. Sanat eğitimi alan öğrenci, disiplinler arası çalışabilen, çok yönlü, çağın sorunlarına sanat açısından bakabilen sanatçı kimliğiyle ön planda bireyler olarak yetişir.


Kazanılan Derece


Resim Bölümü, Lisans


Kabul ve Kayıt Koşulları


Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan Resim Bölümü'ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenci öncelikle ön kayıt için gerekli olan, ÖSYM değerlendirme sınavı 'sayısal, sözel, eşit ağırlıklı ya da yabancı dil' alanlarının herhangi birinden her yıl belirlenen baraj taban puanını almak zorundadır. Yetenek sınavları ile öğrenci alan Güzel Sanatlar Fakültemizin tek aşamalı yetenek sınavlarında başarılı olan öğrenciler kesin kayıt yaptırma hakkına sahip olurlar.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Öğrencinin önceki eğitiminde almış olduğu derslerin muafiyetiyle ilgili kararlar; önce Bölüm Kurulu'nun onayı daha sonra ise Fakülte Yönetim Kurulu'nun onayı ile uygulanır.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Öğrencinin önceki eğitiminde almış olduğu derslerin muafiyetiyle ilgili kararlar; önce Bölüm Kurulu'nun onayı daha sonra ise Fakülte Yönetim Kurulu'nun onayı ile uygulanır.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.


Program Profili


Sanatın evrensel bir dil olduğu gerçeğini ilke edinen Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, yaratıcılık kalitesi yüksek, özgün sanatlar ürünler sunabilen, dünya ve ulusal kültürünün bilincinde, çağdaş düşünce yapısına sahip sanatçı adayları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Resim bölümünden mezun olan öğrenciler serbest sanatçı olarak çalışabilir ya da profesyonel sanat stüdyolarında asistan sanatçı olarak çalışabilirler. Ayrıca eğitim formasyon sertifikası aldıkları takdirde, alanda ilgili branş öğretmenliği yapabilirler. Sanat ya da tasarım odaklı özel sektör firmalarında tasarımcı olarak çalışabilirler. Akademik kariyerlerine devam ederek yükseköğretim kurumlarında görev alabilirler, Müzeler, sanat galerileri ve özel sanat atölyelerde yönetim pozisyonlarında görev yapabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlilik programlarına başvurabilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Değerlendirme yöntemleri dersleri yürüten öğretim elemanları tarafından belirlenir. Genellikle değerlendirme 1 vize (%40) ve 1 final sınavı (%60) üzerinden yapılmaktadır. Çeşitli dersler ilave ödev veya ara sınav talep edebilir.


Mezuniyet Koşulları


Öğrencinin programdaki tüm dersleri başarmış olması, bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


1


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü - Gölköy Kampüsü, Bolu, Türkiye Resim Bölümü AKTS/DS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erdem Oğuz Tel: 0 374 254 10 00 / 2433 erdemoguz@ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


5 Adet Resim Atölyesi, 3 Adet derslik, 2 Adet Baskı-resim Atölyesi, 2 Adet Temel Sanat Atölyesi, 1 Adet Duvar Resmi Atölyesi, 1 adet Desen Atölyesi, 1 Adet Bilgisayar Atölyesi, 1 Adet Yüksek Lisans Atölyesi, 1 Adet Fotoğraf Stüdyosu, 1 Adet Heykel Atölyesi, 1 Adet Sergi Salonu.

Program Çıktıları

Bilgi


Sanatın temel ilkeleri üzerine bilgi sahibi olmak ve bunları sanat çalışmalarında uygulayabilme becerisine sahip olmak,

Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim dizgeleri ve bilgisayar programları bilmek, kullanabilmek

Ders kapsamında edindiği bilgileri bireysel sanat çalışmalarına yansıtabilme yetisi.

Bir sanat çalışması ortaya çıkarmak için gerekli teorik, pratik, teknolojik ve mekanik temelleri öğrenmek.

Beceri


Gözlem, taslak oluşturma, araştırma, deneyimleme, analiz, değerlendirme ve yorumlama becerisine sahip olmak,

Farklı malzeme teknik kullanımı ve uygulama yöntemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Gözlem, araştırma, eskiz, deneyimleme, analiz ve yorumlama becerisi edinmek.

Farklı malzeme, teknik ve uygulama yöntemleri konusunda bilgi ve beceri oluşturmak.

Yetkinlikler


Tarihsel dönemlerdeki sanatçıları, sanat yapıtlarını, sanat yaklaşımlarını ve aralarındaki ilişkiyi kurabilecek olgunluğa erişmiş olmak,

Konusu ile ilgili çalışmaların evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için kapsamlı bilgiye eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak,

Entelektüel birikim ile global dünya içerisinde kendi kültürel referansı ile kendi sanatsal sorunlarının artistik sunumu ve yorumunu yapabilmek.

Disiplinlerarası ortamlarda kendini ifade edebilmesi için gerekli yöntem ve beceri bilgisini edinmiş ve uyarlayabilir olmak

Sanatsal üretim yaparak topluma sunabilme yetenegini kullanabilmek.1. Sanatın temel ilkeleri üzerine bilgi sahibi olmak ve bunları sanat çalışmalarında uygulayabilme becerisine sahip olmak,

2. Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim dizgeleri ve bilgisayar programları bilmek, kullanabilmek

3. Gözlem, taslak oluşturma, araştırma, deneyimleme, analiz, değerlendirme ve yorumlama becerisine sahip olmak,

4. Farklı malzeme teknik kullanımı ve uygulama yöntemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

5. Tarihsel dönemlerdeki sanatçıları, sanat yapıtlarını, sanat yaklaşımlarını ve aralarındaki ilişkiyi kurabilecek olgunluğa erişmiş olmak,

6. Konusu ile ilgili çalışmaların evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için kapsamlı bilgiye eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak,

7. Entelektüel birikim ile global dünya içerisinde kendi kültürel referansı ile kendi sanatsal sorunlarının artistik sunumu ve yorumunu yapabilmek.

8. Disiplinlerarası ortamlarda kendini ifade edebilmesi için gerekli yöntem ve beceri bilgisini edinmiş ve uyarlayabilir olmak

9. Sanatsal üretim yaparak topluma sunabilme yetenegini kullanabilmek.

10. Ders kapsamında edindiği bilgileri bireysel sanat çalışmalarına yansıtabilme yetisi.

11. Bir sanat çalışması ortaya çıkarmak için gerekli teorik, pratik, teknolojik ve mekanik temelleri öğrenmek.

12. Gözlem, araştırma, eskiz, deneyimleme, analiz ve yorumlama becerisi edinmek.

13. Farklı malzeme, teknik ve uygulama yöntemleri konusunda bilgi ve beceri oluşturmak.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Sanatın temel ilkeleri üzerine bilgi sahibi olmak ve bunları sanat çalışmalarında uygulayabilme becerisine sahip olmak,
Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim dizgeleri ve bilgisayar programları bilmek, kullanabilmek
Ders kapsamında edindiği bilgileri bireysel sanat çalışmalarına yansıtabilme yetisi.
Bir sanat çalışması ortaya çıkarmak için gerekli teorik, pratik, teknolojik ve mekanik temelleri öğrenmek.
Gözlem, taslak oluşturma, araştırma, deneyimleme, analiz, değerlendirme ve yorumlama becerisine sahip olmak,
Farklı malzeme teknik kullanımı ve uygulama yöntemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
Gözlem, araştırma, eskiz, deneyimleme, analiz ve yorumlama becerisi edinmek.
Farklı malzeme, teknik ve uygulama yöntemleri konusunda bilgi ve beceri oluşturmak.
Tarihsel dönemlerdeki sanatçıları, sanat yapıtlarını, sanat yaklaşımlarını ve aralarındaki ilişkiyi kurabilecek olgunluğa erişmiş olmak,
Konusu ile ilgili çalışmaların evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için kapsamlı bilgiye eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak,
Entelektüel birikim ile global dünya içerisinde kendi kültürel referansı ile kendi sanatsal sorunlarının artistik sunumu ve yorumunu yapabilmek.
Disiplinlerarası ortamlarda kendini ifade edebilmesi için gerekli yöntem ve beceri bilgisini edinmiş ve uyarlayabilir olmak
Sanatsal üretim yaparak topluma sunabilme yetenegini kullanabilmek.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2002001032011Desen IZorunlu2405.00
2002001052011Sanat Uygulamaları IZorunlu2203.00
2002001072011Modelaj IZorunlu2203.00
GSF0109Sanat Kavramları IZorunlu2002.00
GSF0111Bilgisayar Dest. Tasarım IZorunlu2203.00
2002001132011Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IZorunlu2002.00
2002001152011Türk Dili IZorunlu2002.00
2002001232011Artistik PerspektifZorunlu2002.00
2002001972011Yabancı Dil ISeçmeli2002.00
GSF0101Temel Sanat Eğitimi IZorunlu4206.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GSF0102Temel Sanat Eğitimi IIZorunlu4206.00
2002001042011Desen IIZorunlu2405.00
2002001062011Sanat Uygulamaları IIZorunlu2203.00
2002001082011Modelaj IIZorunlu2203.00
GSF0110Sanat Kavramları IIZorunlu2002.00
GSF0112Bilgisayar Dest. Tasarım IIZorunlu2203.00
2002001142011Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIZorunlu2002.00
2002001162011Türk Dili IIZorunlu2002.00
GSF0124FotoğrafZorunlu2002.00
2002001982011Yabancı Dil IISeçmeli2002.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2002002012011Resim IZorunlu4408.00
2002002032011Desen IIIZorunlu2205.00
2002002052011Sanat Uygulamaları IIIZorunlu2205.00
2002002972011Seçmeli Ders ISeçmeli12012.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2002002022011Resim IIZorunlu4408.00
2002002042011Desen IVZorunlu2205.00
2002002062011Sanat Uygulamaları IVZorunlu2205.00
2002002982011Seçmeli Ders IISeçmeli12012.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2002003012011Resim IIIZorunlu4408.00
2002003032011Desen VZorunlu2205.00
2002003052011Sanat Uygulamaları VZorunlu2205.00
2002003972011Seçmeli Ders IIISeçmeli12012.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2002003022011Resim IVZorunlu4408.00
2002003042011Desen VIZorunlu2205.00
2002003062011Sanat Uygulamaları VIZorunlu2205.00
2002003982011Seçmeli Ders IVSeçmeli12012.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2002004012011Resim VZorunlu44011.00
2002004032011Proje IZorunlu2409.00
2002004052011Çağdaş Sanat IZorunlu3004.00
2002004972011Seçmeli Ders VSeçmeli1206.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2002004022011Resim VIZorunlu44011.00
2002004042011Proje IIZorunlu2409.00
2002004062011Çağdaş Sanat IIZorunlu3004.00
2002004982011Seçmeli Ders VISeçmeli1206.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
2002002112011Dijital Sanat Uygulamaları ISeçmeli3Seçmeli Ders I1203.00
2002002132011Kültür TarihiSeçmeli3Seçmeli Ders I2003.00
2002002152011Özgün Baskı Resim ISeçmeli3Seçmeli Ders I1203.00
GSF0207Sanat Tarihi ISeçmeli3Seçmeli Ders I2003.00
2002002092011Estetik ISeçmeli3Seçmeli Ders I2003.00
2002002122011Dijital Sanat Uygulamaları IISeçmeli4Seçmeli Ders II1203.00
2002002142011MitolojiSeçmeli4Seçmeli Ders II2003.00
2002002162011Özgün Baskı Resim IISeçmeli4Seçmeli Ders II1203.00
GSF0208Sanat Tarihi IISeçmeli4Seçmeli Ders II2003.00
2002002102011Estetik IISeçmeli4Seçmeli Ders II2003.00
2002003152011Özgün Baskı Resim IIISeçmeli5Seçmeli Ders III1203.00
2002003132011Heykel ISeçmeli5Seçmeli Ders III1203.00
2002003112011Duvar Resmi ISeçmeli5Seçmeli Ders III1203.00
2002003072011Batı Sanat ISeçmeli5Seçmeli Ders III2003.00
2002003092011Türk Sanat ISeçmeli5Seçmeli Ders III2003.00
2002003122011Duvar Resmi IISeçmeli6Seçmeli Ders IV1203.00
2002003142011Heykel IISeçmeli6Seçmeli Ders IV1203.00
2002003162011Özgün Baskı Resim IVSeçmeli6Seçmeli Ders IV1203.00
2002003082011Batı Sanat IISeçmeli6Seçmeli Ders IV2003.00
2002003102011Türk Sanat IISeçmeli6Seçmeli Ders IV2003.00
2002004092011Duvar Resmi IIISeçmeli7Seçmeli Ders V1202.00
2002004072011Yapıt Çözümleme ISeçmeli7Seçmeli Ders V2002.00
2002004112011Sunum Teknikleri ISeçmeli7Seçmeli Ders V1202.00
2002004132011Özgün Baskı Resim VSeçmeli7Seçmeli Ders V1202.00
2002004102011Duvar Resmi IVSeçmeli8Seçmeli Ders VI1202.00
2002004082011Yapıt Çözümleme IISeçmeli8Seçmeli Ders VI2002.00
2002004122011Sunum Teknikleri IISeçmeli8Seçmeli Ders VI1202.00
2002004142011Özgün Baskı Resim VISeçmeli8Seçmeli Ders VI1202.00
2002001172011İngilizce ISeçmeli1Yabancı Dil I2002.00
2002001192011Almanca ISeçmeli1Yabancı Dil I2002.00
2002001212011Fransızca ISeçmeli1Yabancı Dil I2002.00
2002001182011İngilizce IISeçmeli2Yabancı Dil II2002.00
2002001202011Almanca IISeçmeli2Yabancı Dil II2002.00
2002001222011Fransızca IISeçmeli2Yabancı Dil II2002.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS