Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıMuhasebe ve Vergi Uygulamaları


Kuruluş


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Meslek Yüksekokulu bünyesinde 1993-1994 öğretim yılından itibaren İşletme Yönetimi adı altında eğitim öğretime devam etmektedir.


Kazanılan Derece


Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler “Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans Derecesi” almaya hak kazanırlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemi ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu ÖSYM merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Yok


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı'na kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin ortaöğretim programını bitirmeleri gerekmektedir.


Program Profili


Programın öğrenci kontenjanı 45’tir. Programın eğitimi örgün öğretim şeklindedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Muhasebe Programı mezunları, iş dünyasında özel sektör ve kamu sektörü işletmelerinde muhasebe, finans, pazarlama departmanlarında uzman yardımcısı, araştırmacı, denetçi yardımcısı ve yönetici yardımcısı olarak çalışma imkânına sahiptirler. Aynı zamanda muhasebe bürolarında meslek elemanı olarak görev yapabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


“Muhasebe ve Vergi” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman , Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Ders gereksinimlerine bağlı olarak sözlü veya yazılı sınavlar üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Meslek eğitim süresi 2 yıl olup; öğrencilerimiz 2 yılın sonunda 120 AKTS kredisi ile mezun olacaklardır. Eğitim süresince öğrencilere verilen zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra, öğrenciler 30 iş günü süreli endüstriye dayalı eğitimi (staj) başarı ile tamamlamaları gereklidir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Başkanı: Yrd. Doç. Dr. İsmail Şahin AKTS Koordinatörü: Öğr. Gör.Selçuk CÜRE


Bölüm Olanakları


AİBÜ Bolu Meslek Yüksekokulu Bünyesindeki derslikler, bilgisayar laboratuvarları ve kütüphane.

Program Çıktıları

Bilgi


Beceri


Yetkinlikler


Yöneticilik becerilerinin kazanılması

Temel Hukuk ve Vergi Hukuku bilgisine sahip olma ve kullanabilme.

Bilgisayarı, çevre birimlerini ve programlarını etkin kullanabilme

Muhasebe bilgisine sahip olma, muhasebe paket programlarını kullanabilme ve muhasebe denetimini gerçekleştirebilme.

Finansal analiz yapabilme.

Üretim, yönetim ve pazarlama konularına dair bilgi sahibi olma ve sorunların çözümünde öneri geliştirebilme.

Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.1. Yöneticilik becerilerinin kazanılması

2. Temel Hukuk ve Vergi Hukuku bilgisine sahip olma ve kullanabilme.

3. Bilgisayarı, çevre birimlerini ve programlarını etkin kullanabilme

4. Muhasebe bilgisine sahip olma, muhasebe paket programlarını kullanabilme ve muhasebe denetimini gerçekleştirebilme.

5. Finansal analiz yapabilme.

6. Üretim, yönetim ve pazarlama konularına dair bilgi sahibi olma ve sorunların çözümünde öneri geliştirebilme.

7. Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Yöneticilik becerilerinin kazanılması1 111 111111111
Temel Hukuk ve Vergi Hukuku bilgisine sahip olma ve kullanabilme.1
Bilgisayarı, çevre birimlerini ve programlarını etkin kullanabilme1 111 11 11
Muhasebe bilgisine sahip olma, muhasebe paket programlarını kullanabilme ve muhasebe denetimini gerçekleştirebilme.11111 11 11
Finansal analiz yapabilme.1 11 1 11
Üretim, yönetim ve pazarlama konularına dair bilgi sahibi olma ve sorunların çözümünde öneri geliştirebilme.1 11 1
Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.1 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1327001212002Türk Dili IZorunlu2002.00
1327001232002Atatürk İlk.ve İnk.Tarihi IZorunlu2002.00
1327001352011Genel Muhasebe IZorunlu3104.00
1327001372011Bilgi ve İletişim TeknolojisiZorunlu2104.00
1327001392011Genel İşletmeZorunlu2003.00
1327001412011Mikro EkonomiZorunlu2004.00
1327001452011Temel HukukZorunlu2003.00
1327001472011Kamu MaliyesiZorunlu2003.00
1327001972011Yabancı Dil ISeçmeli2002.00
1327001512013MatematikZorunlu3003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1327001222002Türk Dili IIZorunlu2002.00
1327001242002Atatürk İlk.ve İnk.Tarihi IIZorunlu2002.00
1327001362011Genel Muhasebe IIZorunlu3104.00
1327001402011Ofis Programları IZorunlu2104.00
1327001422011Makro EkonomiZorunlu2004.00
1327001442011Ticari MatematikZorunlu2003.00
1327001462011Ticaret HukukuZorunlu2004.00
1327001482011İş ve Sosyal Güvenlik HukukuZorunlu2003.00
1327001962011Yabancı Dil IISeçmeli2002.00
1327001502013İstatistikZorunlu2002.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1327002312011Finansal YönetimZorunlu4004.00
1327002332011Maliyet MuhasebesiZorunlu3104.00
1327002352011Meslek EtiğiZorunlu2002.00
1327002372011Paket Programlar IZorunlu3104.00
1327002392011Şirketler MuhasebesiZorunlu3003.00
1327002412011Vergi HukukuZorunlu3003.00
1327002432011Dış Ticaret İşlemleriZorunlu2002.00
1327002592013Staj IZorunlu0004.00
1327002952013Seçmeli ISeçmeli2004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1327002322011Mali Tablolar ve AnaliziZorunlu3104.00
1327002342011Muhasebe DenetimiZorunlu3003.00
1327002362011Paket Programlar IIZorunlu3104.00
1327002382011Türk Vergi SistemiZorunlu4004.00
1327002402011Araştırma Yöntem ve TeknikleriZorunlu2103.00
1327002542013Staj IIZorunlu0004.00
1327002942013Seçmeli IISeçmeli2008.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
REKG001Girişimcilik ISeçmeli3Seçmeli I2002.00
1327002452013Banka MuhasebesiSeçmeli3Seçmeli I2002.00
1327002612013İşletme YönetimiSeçmeli3Seçmeli I2002.00
GMY1310118Yaşam Boyu SporSeçmeli3Seçmeli I1104.00
1327002442011Dış Ticaret İşlemleri MuhasebesiSeçmeli4Seçmeli II2002.00
1327002482011İnşaat MuhasebesiSeçmeli4Seçmeli II2002.00
REKG002Girişimcilik IISeçmeli4Seçmeli II2002.00
REKG004GirişimcilikSeçmeli4Seçmeli II2104.00
1327001492011İngilizce ISeçmeli1Yabancı Dil I2002.00
1327001522011İngilizce IISeçmeli2Yabancı Dil II2002.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS