Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımlarıİktisat


Kuruluş


Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, 1987 yılında Gazi Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan Bolu-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde, 1990 yılında öğretime başlamıştır. 1992 yılından sonra Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne bağlı olarak öğretim faaliyetine devam etmektedir.


Kazanılan Derece


İktisatçı


Kabul ve Kayıt Koşulları


Kayıt yaptırmak isteyen öğrenci adayları, Yükseköğretim Kurumu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ilgili sınavdan yeterli puanı almak zorundadır.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


İktisat Bölümüne kayıt yaptırmak için en az lise veya dengi bir okuldan mezun olmak ve ulusal düzeyde yapılan sınavdan gerekli puanı almak gerekir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Gerekli yeterlilik koşulları her akademik yılın başında, bölüm tarafından öğrencilere duyurulur.


Program Profili


İktisat bölümü bünyesinde, İktisat Teorisi, İktisat Politikası, İktisat Tarihi, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilimdalları bulunmaktadır. İktisat Bölümü, iktisadi yaşamın çeşitli kademelerinde araştırma ve uygulama yapmak üzere çalışacak iktisatçılar yetiştirmekte; iktisat teorisi çerçevesinde matematik, istatistik ve ekonometri gibi nicel tekniklerden de yararlanarak kamu veya özel sektörde görev yapabilecek, girişimci olabilecek ve akademik hayata atılabilecek bireylere akademik eğitim vermektedir. Öğrencilere temel iktisat konularının yanı sıra işletme, maliye, sosyoloji ve hukuk konularına yönelik dersler de verilerek, mezunların oldukça geniş bir yelpazede görev yapma olanağına sahip olması sağlanmaktadır. Ayrıca öğrenciler ilgi duydukları alan doğrultusunda seçmeli dersler alabilmektedir.


Program ProfiliMezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


İktisat bölümünden mezun öğrencilerinin istihdam alanları oldukça geniştir. Güçlü iktisat bilgileriyle donanmış öğrenciler, Türkiye ve dünyanın ihtiyaç duyduğu vasıflı çalışan talebi doğrultusunda edindikleri iktisat bilgilerini geniş bir alanda değerlendirebilir. Öğrenciler, kamu sektörü (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bakanlıklar bünyesinde müfettiş-uzman olarak vs.) ve özel sektörde (mali muşavir, üst düzey yönetici, yatırım uzmanı vs) çalışabildiği gibi girişimci olarak da hayatlarını devam ettirebilirler. Ayrıca, üniversiteler ve çeşitli enstitülerde/düşünce kuruluşlarında akademik hayata da atılabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


İktisat bölümünü bitiren öğrenciler, yüksek lisans ve doktora yapabilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Sınavlar genel olarak bir ara sınav ve bir final sınavı şeklinde olup ölçme ve değerlendirme sözlü sunum ve dönem ödevi ile desteklenmektedir. Sınavlar AİBÜ Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


İktisat Bölümünü bitirmek için öğrencilerin bölüm tarafından belirlenen kredi toplamına ulaşmış olması (240 AKTS), her bir ders için 100 üzerinden en az 55 almış olması ve genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması gerekmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Adres: Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 14280-Bolu-Türkiye Tel: 0374 2541000-1441 Faks: 0374 2534521 web: http://www.iibf.ibu.edu.tr Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Şahabettin GÜNEŞ Tel: 0374 2541000-1401, 1402, 1449, 1442 Faks: 0374 2534521 E-Posta: gunes_s@ibu.edu.tr Bologna/Erasmus Koordinatörü Dr. Işıl Şirin Selçuk Çakmak Tel: 0374 2541000-1464 Faks: 0374 2534521 E-Posta: isilselcuk@ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


Dersliklerde bilgisayar, projektör ve internet olanakları bulunmaktadır. Fiziksel olanaklar olarak bölüme ait akademik personel ofislerinin yanısıra fakülte içerisinde ortak kullanım alanı olarak belirlenen projektör donanımlı derslikler ve bunun dışında bilgisayar laboratuvarı ile fakülteye ait akademik ve öğrenci kantinini içermektedir. Öğrenciler, üniversitenin kütüphane olanaklarından yararlanabildiği gibi, üniversite bünyesinde bulunan sosyal alanlardan (yüzme havuzu, spor salonları, tenis kortları vs.) da yararlanma imkanına sahiptir.

Program Çıktıları

Bilgi


Yeni Program Çıktısı

Farklı iktisadi düşünce sistemlerini bilen ve bu sistemleri sorgulayabilen

İktisadi olayları sosyolojik nedenleri ile açıklayabilen

İktisat politikalarını yorumlayabilen ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri izleyip, değerlendirebilen

Türkiye ekonomisinin tarihi ve bugünü hakkında bilgiye sahip olan

Ekonomik büyüme, kalkınma, para ve finans teorilerini bilen

Devlet, firma ve tüketici gibi iktisadi aktörlerin karar verme süreçlerini ve bu karar birimleri arasındaki etkileşimleri bilen

İktisadi kavramların yabancı dilde karşılıklarını bilen ve iktisadi olayları bir yabancı dilde izleyebilen

Türkçe’yi akademik ve meslek hayatında düzgün kullanabilen

İktisat alanındaki temel kavramlara hakim olan,

İktisat alanındaki temel kavramlara hakim olan

İktisat alanındaki temel kavramları anlayabilen ve bu kavramlar arasında ilişki kurabilen,

İktisadi kuramlara yön veren farklı iktisadi düşünce sistemlerinin varlığını bilen ve bu sistemleri sorgulayabilen,

İktisadi olayları sosyolojik nedenleri ile açıklayabilen,

İktisat politikalarını yorumlayabilen ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri izleyip, değerlendirebilen,

İktisat alanı ile yakın ilişki içinde olan matematik, işletme, maliye, muhasebe, istatistik, hukuk gibi diğer disiplinlere ait temel kavramlara hakim ve disiplinlerarası ilişki kurabilme becerisine sahip olan,

Türkiye ekonomisinin tarihi ve bugünü hakkında bilgiye sahip olan,

İktisadi verileri yorumlayabilen ve bilimsel bir araştırma yapabilecek düzeyde araştırma yöntemlerine hakim olan,

Ekonomik büyüme, kalkınma, para ve finans teorilerini anlayıp yorumlayabilen,

Devlet, firma ve tüketici gibi iktisadi karar birimlerinin davranışlarını çözümleyebilen ve bu karar birimleri arasındaki etkileşimleri kavrayabilen,

İktisadi kavramların yabancı dilde karşılıklarını bilen ve iktisadi olayları bir yabancı dilde izleyebilen,

Türkçe’yi akademik ve iş hayatında düzgün kullanabilen,

Karmaşık iktisadi problemleri çözebilmek için bireysel ve grup üyesi olarak çalışabilen, inisiyatif alabilen ve üstlendiği sorumluluğu yerine getirebilen, bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Beceri


Kendi başına ve grup içinde çalışabilen, inisiyatif alabilen ve üstlendiği sorumluluğu yerine getiren

İktisadi analiz için gerekli matematik, işletme, maliye, muhasebe, istatistik, hukuk gibi diğer disiplinlere ait temel kavramlara hakim ve disiplinlerarası çalışabilen

Veri yorumlayabilen ve bilimsel araştırma yapabilen

Yetkinlikler


Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eden

İktisadi ve sosyal sorunları çözebilecek politika önerebilen1. Yeni Program Çıktısı

2. Farklı iktisadi düşünce sistemlerini bilen ve bu sistemleri sorgulayabilen

3. İktisadi olayları sosyolojik nedenleri ile açıklayabilen

4. İktisat politikalarını yorumlayabilen ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri izleyip, değerlendirebilen

5. Türkiye ekonomisinin tarihi ve bugünü hakkında bilgiye sahip olan

6. Ekonomik büyüme, kalkınma, para ve finans teorilerini bilen

7. Devlet, firma ve tüketici gibi iktisadi aktörlerin karar verme süreçlerini ve bu karar birimleri arasındaki etkileşimleri bilen

8. İktisadi kavramların yabancı dilde karşılıklarını bilen ve iktisadi olayları bir yabancı dilde izleyebilen

9. Türkçe’yi akademik ve meslek hayatında düzgün kullanabilen

10. Kendi başına ve grup içinde çalışabilen, inisiyatif alabilen ve üstlendiği sorumluluğu yerine getiren

11. İktisadi analiz için gerekli matematik, işletme, maliye, muhasebe, istatistik, hukuk gibi diğer disiplinlere ait temel kavramlara hakim ve disiplinlerarası çalışabilen

12. Veri yorumlayabilen ve bilimsel araştırma yapabilen

13. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eden

14. İktisadi ve sosyal sorunları çözebilecek politika önerebilen

15. İktisat alanındaki temel kavramlara hakim olan,

16. İktisat alanındaki temel kavramlara hakim olan

17. İktisat alanındaki temel kavramları anlayabilen ve bu kavramlar arasında ilişki kurabilen,

18. İktisadi kuramlara yön veren farklı iktisadi düşünce sistemlerinin varlığını bilen ve bu sistemleri sorgulayabilen,

19. İktisadi olayları sosyolojik nedenleri ile açıklayabilen,

20. İktisat politikalarını yorumlayabilen ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri izleyip, değerlendirebilen,

21. İktisat alanı ile yakın ilişki içinde olan matematik, işletme, maliye, muhasebe, istatistik, hukuk gibi diğer disiplinlere ait temel kavramlara hakim ve disiplinlerarası ilişki kurabilme becerisine sahip olan,

22. Türkiye ekonomisinin tarihi ve bugünü hakkında bilgiye sahip olan,

23. İktisadi verileri yorumlayabilen ve bilimsel bir araştırma yapabilecek düzeyde araştırma yöntemlerine hakim olan,

24. Ekonomik büyüme, kalkınma, para ve finans teorilerini anlayıp yorumlayabilen,

25. Devlet, firma ve tüketici gibi iktisadi karar birimlerinin davranışlarını çözümleyebilen ve bu karar birimleri arasındaki etkileşimleri kavrayabilen,

26. İktisadi kavramların yabancı dilde karşılıklarını bilen ve iktisadi olayları bir yabancı dilde izleyebilen,

27. Türkçe’yi akademik ve iş hayatında düzgün kullanabilen,

28. Karmaşık iktisadi problemleri çözebilmek için bireysel ve grup üyesi olarak çalışabilen, inisiyatif alabilen ve üstlendiği sorumluluğu yerine getirebilen, bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Yeni Program Çıktısı
Farklı iktisadi düşünce sistemlerini bilen ve bu sistemleri sorgulayabilen
İktisadi olayları sosyolojik nedenleri ile açıklayabilen
İktisat politikalarını yorumlayabilen ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri izleyip, değerlendirebilen
Türkiye ekonomisinin tarihi ve bugünü hakkında bilgiye sahip olan
Ekonomik büyüme, kalkınma, para ve finans teorilerini bilen
Devlet, firma ve tüketici gibi iktisadi aktörlerin karar verme süreçlerini ve bu karar birimleri arasındaki etkileşimleri bilen
İktisadi kavramların yabancı dilde karşılıklarını bilen ve iktisadi olayları bir yabancı dilde izleyebilen
Türkçe’yi akademik ve meslek hayatında düzgün kullanabilen
İktisat alanındaki temel kavramlara hakim olan,
İktisat alanındaki temel kavramlara hakim olan
İktisat alanındaki temel kavramları anlayabilen ve bu kavramlar arasında ilişki kurabilen,
İktisadi kuramlara yön veren farklı iktisadi düşünce sistemlerinin varlığını bilen ve bu sistemleri sorgulayabilen,
İktisadi olayları sosyolojik nedenleri ile açıklayabilen,
İktisat politikalarını yorumlayabilen ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri izleyip, değerlendirebilen,
İktisat alanı ile yakın ilişki içinde olan matematik, işletme, maliye, muhasebe, istatistik, hukuk gibi diğer disiplinlere ait temel kavramlara hakim ve disiplinlerarası ilişki kurabilme becerisine sahip olan,
Türkiye ekonomisinin tarihi ve bugünü hakkında bilgiye sahip olan,
İktisadi verileri yorumlayabilen ve bilimsel bir araştırma yapabilecek düzeyde araştırma yöntemlerine hakim olan,
Ekonomik büyüme, kalkınma, para ve finans teorilerini anlayıp yorumlayabilen,
Devlet, firma ve tüketici gibi iktisadi karar birimlerinin davranışlarını çözümleyebilen ve bu karar birimleri arasındaki etkileşimleri kavrayabilen,
İktisadi kavramların yabancı dilde karşılıklarını bilen ve iktisadi olayları bir yabancı dilde izleyebilen,
Türkçe’yi akademik ve iş hayatında düzgün kullanabilen,
Karmaşık iktisadi problemleri çözebilmek için bireysel ve grup üyesi olarak çalışabilen, inisiyatif alabilen ve üstlendiği sorumluluğu yerine getirebilen, bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Kendi başına ve grup içinde çalışabilen, inisiyatif alabilen ve üstlendiği sorumluluğu yerine getiren
İktisadi analiz için gerekli matematik, işletme, maliye, muhasebe, istatistik, hukuk gibi diğer disiplinlere ait temel kavramlara hakim ve disiplinlerarası çalışabilen
Veri yorumlayabilen ve bilimsel araştırma yapabilen
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eden 1 1 1
İktisadi ve sosyal sorunları çözebilecek politika önerebilen

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
301001972010Türk Dili ISeçmeli2002.00
301001992010Yabancı Dil ISeçmeli2002.00
301001031998İktisat İçin Matematik IZorunlu3004.00
301001071998İşletmeye GirişZorunlu3004.00
301001091998Hukukun Temel KavramlarıZorunlu3004.00
301001212000İktisat Tarihi IZorunlu3004.00
301001272009Genel Muhasebe IZorunlu3005.00
301001012008İktisada Giriş IZorunlu4005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
301001962010Türk Dili IISeçmeli2002.00
301001982010Yabancı Dil IISeçmeli2002.00
301001022008İktisada Giriş IIZorunlu4005.00
301001041998İktisat İçin Matematik IIZorunlu3004.00
301001101998Toplum BilimiZorunlu3004.00
301001081998Anayasa HukukuZorunlu3004.00
301001062000İktisat Tarihi IIZorunlu3004.00
301001282009Genel Muhasebe IIZorunlu3005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
301002992010Yabancı Dil IIISeçmeli2002.00
301002011998Mikro İktisat IZorunlu3005.00
301002031998Makro İktisat IZorunlu3005.00
301002051998İstatistik IZorunlu3005.00
301002111998Borçlar HukukuZorunlu3004.00
301002131998Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IZorunlu2002.00
301002212003Çalışma EkonomisiZorunlu3004.00
301002232009Envanter BilançoZorunlu3003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
301002021998Mikro İktisat IIZorunlu3005.00
301002041998Makro İktisat IIZorunlu3005.00
301002061998İstatistik IIZorunlu3005.00
301002121998Ticaret HukukuZorunlu3004.00
301002141998Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IIZorunlu2002.00
301002222003Finansal AnalizZorunlu3003.00
301002242009Araşt.Yönt.ve TeknikleriZorunlu3004.00
301002982010Yabancı Dil 4Seçmeli2002.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
301003011998Maliye TeorisiZorunlu3006.00
301003031998Ekonometri IZorunlu3006.00
301003051998Uluslararası İktisat TeorisiZorunlu3006.00
301003071998İktisadi Düşünce Tarihi IZorunlu3006.00
301003292008Para TeorisiZorunlu3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
301003021998Maliye PolitikasıZorunlu3006.00
301003041998Ekonometri IIZorunlu3006.00
301003061998Uluslararası İktisat PolitikasıZorunlu3006.00
301003081998İktisadi Düşünce Tarihi IIZorunlu3006.00
301003262008Para PolitikasıZorunlu3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
301004992010Seçmeli Ders ISeçmeli3005.00
Toplam:5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
301004982010Seçmeli Ders IISeçmeli3005.00
Toplam:5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
301004011998Büyüme TeorileriSeçmeli7Seçmeli Ders I3005.00
301004031998İktisadi PlanlamaSeçmeli7Seçmeli Ders I3005.00
301004072008Bilim, Teknoloji ve SanayiSeçmeli7Seçmeli Ders I3005.00
301004111998Entegrasyon TeorileriSeçmeli7Seçmeli Ders I3005.00
301004131998Bölgesel KalkınmaSeçmeli7Seçmeli Ders I3005.00
301004151998İktisat Politikası TeorisiSeçmeli7Seçmeli Ders I3005.00
301004191998Kent ve Çevre EkonomisiSeçmeli7Seçmeli Ders I3005.00
301004232003Türk İktisadi Gelişme TarihiSeçmeli7Seçmeli Ders I3005.00
301004252004Refah İktisadıSeçmeli7Seçmeli Ders I3005.00
301004292004Dış Tic.ve Karşl.İkt.Pol.Seçmeli7Seçmeli Ders I3005.00
301004352008Dünya EkonomisiSeçmeli7Seçmeli Ders I3005.00
301004372008Doğal Kaynaklar ve Çevre EkonomisiSeçmeli7Seçmeli Ders I3005.00
301004392008Matematiksel İktisatSeçmeli7Seçmeli Ders I3005.00
301004412008Vergi HukukuSeçmeli7Seçmeli Ders I3005.00
301004432008Bankacılık ve SigortaSeçmeli7Seçmeli Ders I3005.00
301004572008Dış Ticaret ve Sanayileşme ISeçmeli7Seçmeli Ders I3005.00
301004632008Bölgesel İktisatta Seçilmiş Konular ISeçmeli7Seçmeli Ders I3005.00
301004652008Türkiye İktisat Tarihi ISeçmeli7Seçmeli Ders I3005.00
301004672008Kriz Teorileri ISeçmeli7Seçmeli Ders I3005.00
301004712008Bütçe Fin.Pol.ve Ekon.Krizler ISeçmeli7Seçmeli Ders I3005.00
301004732008Cumhuriyet Dön.İkt.Politikaları ISeçmeli7Seçmeli Ders I3005.00
301004752008Sosyal Politikaya Giriş ISeçmeli7Seçmeli Ders I3005.00
301004772011Kalkınma SorunlarıSeçmeli7Seçmeli Ders I3005.00
301004021998Kalkınma İktisadıSeçmeli7Seçmeli Ders I3005.00
301004041998Türkiye EkonomisiSeçmeli7Seçmeli Ders I3005.00
301004141998Avrupa BirliğiSeçmeli7Seçmeli Ders I3005.00
301004161998İktisat Politikası UygulamalarıSeçmeli7Seçmeli Ders I3005.00
301004181998Finansal Piyasa ve KurumlarSeçmeli7Seçmeli Ders I3005.00
301004242004Uluslararası Mali KuruluşlarSeçmeli7Seçmeli Ders I3005.00
301004262004Oyun TeorisiSeçmeli7Seçmeli Ders I3005.00
301004322008Tarım İktisadıSeçmeli7Seçmeli Ders I3005.00
301004362008Kentsel EkonomiSeçmeli7Seçmeli Ders I3005.00
301004382008Turizm EkonomisiSeçmeli7Seçmeli Ders I3005.00
301004402008Uluslararası FinansSeçmeli7Seçmeli Ders I3005.00
301004582008Dış Ticaret ve Sanayileşme IISeçmeli7Seçmeli Ders I3005.00
301004642008Bölgesel İktisatta Seçilmiş Konular IISeçmeli7Seçmeli Ders I3005.00
301004662008Türkiye İktisat Tarihi IISeçmeli7Seçmeli Ders I3005.00
301004682008Kriz Teorileri IISeçmeli7Seçmeli Ders I3005.00
301004742008Cumhuriyet Dön.İkt.Politikaları IISeçmeli7Seçmeli Ders I3005.00
301004782011Endüstriyel OrganizasyonSeçmeli7Seçmeli Ders I3005.00
301004802011Makro İktisadi Dünya ModelleriSeçmeli7Seçmeli Ders I3005.00
301004442008Türk Vergi SistemiSeçmeli7Seçmeli Ders I3005.00
301004021998Kalkınma İktisadıSeçmeli8Seçmeli Ders II3005.00
301004041998Türkiye EkonomisiSeçmeli8Seçmeli Ders II3005.00
301004141998Avrupa BirliğiSeçmeli8Seçmeli Ders II3005.00
301004161998İktisat Politikası UygulamalarıSeçmeli8Seçmeli Ders II3005.00
301004181998Finansal Piyasa ve KurumlarSeçmeli8Seçmeli Ders II3005.00
301004242004Uluslararası Mali KuruluşlarSeçmeli8Seçmeli Ders II3005.00
301004262004Oyun TeorisiSeçmeli8Seçmeli Ders II3005.00
301004322008Tarım İktisadıSeçmeli8Seçmeli Ders II3005.00
301004362008Kentsel EkonomiSeçmeli8Seçmeli Ders II3005.00
301004382008Turizm EkonomisiSeçmeli8Seçmeli Ders II3005.00
301004402008Uluslararası FinansSeçmeli8Seçmeli Ders II3005.00
301004442008Türk Vergi SistemiSeçmeli8Seçmeli Ders II3005.00
301004582008Dış Ticaret ve Sanayileşme IISeçmeli8Seçmeli Ders II3005.00
301004642008Bölgesel İktisatta Seçilmiş Konular IISeçmeli8Seçmeli Ders II3005.00
301004662008Türkiye İktisat Tarihi IISeçmeli8Seçmeli Ders II3005.00
301004682008Kriz Teorileri IISeçmeli8Seçmeli Ders II3005.00
301004742008Cumhuriyet Dön.İkt.Politikaları IISeçmeli8Seçmeli Ders II3005.00
301004802011Makro İktisadi Dünya ModelleriSeçmeli8Seçmeli Ders II3005.00
301004782011Endüstriyel OrganizasyonSeçmeli8Seçmeli Ders II3005.00
301004011998Büyüme TeorileriSeçmeli8Seçmeli Ders II3005.00
301004031998İktisadi PlanlamaSeçmeli8Seçmeli Ders II3005.00
301004071998Bilim Teknoloji ve SanayiSeçmeli8Seçmeli Ders II3005.00
301004111998Entegrasyon TeorileriSeçmeli8Seçmeli Ders II3005.00
301004131998Bölgesel KalkınmaSeçmeli8Seçmeli Ders II3005.00
301004151998İktisat Politikası TeorisiSeçmeli8Seçmeli Ders II3005.00
301004191998Kent ve Çevre EkonomisiSeçmeli8Seçmeli Ders II3005.00
301004232003Türk İktisadi Gelişme TarihiSeçmeli8Seçmeli Ders II3005.00
301004252004Refah İktisadıSeçmeli8Seçmeli Ders II3005.00
301004292004Dış Tic.ve Karşl.İkt.Pol.Seçmeli8Seçmeli Ders II3005.00
301004352008Dünya EkonomisiSeçmeli8Seçmeli Ders II3005.00
301004372008Doğal Kaynaklar ve Çevre EkonomisiSeçmeli8Seçmeli Ders II3005.00
301004392008Matematiksel İktisatSeçmeli8Seçmeli Ders II3005.00
301004412008Vergi HukukuSeçmeli8Seçmeli Ders II3005.00
301004432008Bankacılık ve SigortaSeçmeli8Seçmeli Ders II3005.00
301004572008Dış Ticaret ve Sanayileşme ISeçmeli8Seçmeli Ders II3005.00
301004632008Bölgesel İktisatta Seçilmiş Konular ISeçmeli8Seçmeli Ders II3005.00
301004652008Türkiye İktisat Tarihi ISeçmeli8Seçmeli Ders II3005.00
301004672008Kriz Teorileri ISeçmeli8Seçmeli Ders II3005.00
301004732008Cumhuriyet Dön.İkt.Politikaları ISeçmeli8Seçmeli Ders II3005.00
301004752008Sosyal Politikaya Giriş ISeçmeli8Seçmeli Ders II3005.00
301004772011Kalkınma SorunlarıSeçmeli8Seçmeli Ders II3005.00
301004822019GirişimcilikSeçmeli8Seçmeli Ders II3005.00
301001111998Türk Dili ISeçmeli1Türk Dili I2002.00
301001131998Yabancılar İçin Türkçe ISeçmeli1Türk Dili I4004.00
301001121998Türk Dili IISeçmeli2Türk Dili II2002.00
301001141998Yabancılar İçin Türkçe IISeçmeli2Türk Dili II4002.00
301002161998İngilizce IVSeçmeli4Yabancı Dil 42002.00
301001151998İngilizce ISeçmeli1Yabancı Dil I2002.00
301001161998İngilizce IISeçmeli2Yabancı Dil II2002.00
301002151998İngilizce IIISeçmeli3Yabancı Dil III2002.00

Erasmus Courses