Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıMaliye


Kuruluş


Maliye bölümü 2012-2013 öğretim yılında öğretime başlamıştır.


Kazanılan Derece


Bölüm öğrencileri mezun olduklarında "lisans" derecesine sahip olurlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Bölümümüz, OSYM'nin yapmış olduğu merkezi sınavlarla öğrenci almaktadır.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Önceki Öğrenmelerin Tanınması konusunda Programa özgü düzenlemeler bulunmamaktadır.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Bölümümüz, yüksek öğretimde Maliye bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir.


Program Profili


Maliye Bölümü; Maliye Teorisi, Mali İktisat, Bütçe ve Mali Planlama ve Mali Hukuk Anabilim dallarından oluşmaktadır. Maliye Bilimi genel olarak, devletin gelir ve harcamalarını konu edinen bir alandır. Konusu devletin gelir ve harcamaları olan maliye bölümünde salt mali bilgilerin yanında ekeonomi ve hukuk eksenli bilgiler de verilmektedir. Dersler teorik ağırlıklı olmakla birlikte bu alanda meydana gelen son gelişmeler de öğrencilere aktarılmaktadır. Bölümümüzde 2 doçent, 4 yardımcı doçent ve 5 araştırma görevlisi ve 1 uzman görev yapmaktadır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Maliye Müfettişliği, Sayıştay Denetçiliği, Gümrük Müfettişliği, Kaymakamlık, İdari Yargı Hakimliği, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik mesleği Maliye Anabilim Dalı öğrencilerinin istihdam olanağının yüksek olduğu alanlardır.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Maliye bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur. Ülkemiz koşullarında açılacak yüksek lisans programlarına müracaat edebilir.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Ayrıntılı bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız.


Mezuniyet Koşulları


Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Bölümümüz, yüksek öğretimde Maliye bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Gölköy/ BOLU -TURKEY

Program Çıktıları

Bilgi


Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma.

Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme.

Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma.

Beceri


Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme

Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterlilliğine sahip olma

Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme

Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma

Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme

Yetkinlikler


Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme

Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme

Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma1. Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme

2. Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme

3. Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma.

4. Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme.

5. Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma.

6. Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterlilliğine sahip olma

7. Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme

8. Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma

9. Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme

10. Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme

11. Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma.
Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme.
Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma.
Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme
Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterlilliğine sahip olma 1
Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme 1
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma 1
Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme 1
Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme
Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme 1 1
Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma11 1 1 1 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
309001012012Kamu Maliyesi IZorunlu3005.00
309001032012İktisada Giriş IZorunlu3005.00
309001052012BilgisayarZorunlu2204.00
309001072012Hukukun Temel KavramlarıZorunlu3004.00
309001092012İktisatçılar için Matematik IZorunlu3004.00
309001112012Genel Muhasebe IZorunlu3004.00
309001132012Türk Dili IZorunlu2002.00
309001152012Yabancı Dil IZorunlu2002.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
309001022012Kamu Maliyesi IIZorunlu3005.00
309001042012İktisada Giriş IIZorunlu3005.00
309001062012Anayasa HukukuZorunlu3004.00
309001082012Genel Muhasebe IIZorunlu3004.00
309001102012İktisatçılar için Matematik IIZorunlu3004.00
309001122012İşletme BilimiZorunlu3004.00
309001142012Türk Dili IIZorunlu2002.00
309001162012Yabancı Dil IIZorunlu2002.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
309002012012Mali SosyolojiZorunlu3005.00
309002052012Borçlar HukukuZorunlu3004.00
309002072012Mikro İktisatZorunlu3005.00
309002092012Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IZorunlu2002.00
309002992012Seçmeli ISeçmeli30010.00
309003072012İstatistikZorunlu3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
309002042012Devlet BorçlarıZorunlu3005.00
309002062012Makro İktisatZorunlu3004.00
309002082012Vergi HukukuZorunlu3005.00
309002102012Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIZorunlu2002.00
309002982012Seçmeli IISeçmeli30010.00
309003082012Araştırma Yöntem ve TeknikleriZorunlu3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
309002032012İdare HukukuZorunlu3005.00
309003012012Türk Vergi Sistemi IZorunlu3005.00
309003032012Kamu Ekonomisi IZorunlu3005.00
309003052012Bütçe Teori ve TeknikleriZorunlu3005.00
309003972012Seçmeli III(Alan Dışı)Seçmeli3005.00
309003992012Seçmeli III(Alan)Seçmeli3005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
309002022012Ticaret HukukuZorunlu3005.00
309003022012Türk Vergi Sistemi IIZorunlu3005.00
309003042012Kamu BütçesiZorunlu3005.00
309003062012Kamu Ekonomisi IIZorunlu3005.00
309003962012Seçmeli IV(Alan Dışı)Seçmeli3005.00
309003982012Seçmeli IV(Alan)Seçmeli3005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
309004012012Maliye Politikası IZorunlu3006.00
309004032012Mali DenetimZorunlu3006.00
309004052012Yerel Yönetimler MaliyesiZorunlu3006.00
309004972012Seçmeli V(Alan Dışı)Seçmeli3006.00
309004992012Seçmeli V(Alan)Seçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
309004022012Maliye Politikası IIZorunlu3006.00
309004042012Vergi UygulamalarıZorunlu3006.00
309004062012Mali YargıZorunlu3006.00
309004982012Seçmeli VI(Alan)Seçmeli30012.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
309002112012Maliye TarihiSeçmeli3Seçmeli I3005.00
309002152013Mali Teşvik SistemiSeçmeli3Seçmeli I3005.00
309002172013Vergileme KurallarıSeçmeli3Seçmeli I3005.00
309002142012Uluslararası MaliyeSeçmeli4Seçmeli II3005.00
309002162012Türkiye'nin Mali YapısıSeçmeli4Seçmeli II3005.00
309003152012Envanter BilançoSeçmeli5Seçmeli III(Alan Dışı)3005.00
309003132012Uluslararası İktisat TeorisiSeçmeli5Seçmeli III(Alan Dışı)3005.00
309003092012Kamu Harcamaları HukukuSeçmeli5Seçmeli III(Alan)3005.00
309003232013Maliyede SPSS UygulamalarıSeçmeli5Seçmeli III(Alan)3005.00
309003242012Maliyet MuhasebesiSeçmeli6Seçmeli IV(Alan Dışı)3005.00
309003142012Uluslararası İktisat PolitikasıSeçmeli6Seçmeli IV(Alan Dışı)3005.00
309003102012Küresel Kamusal MallarSeçmeli6Seçmeli IV(Alan)3005.00
309003122012Çevre Sorunları ve Kamu MaliyesiSeçmeli6Seçmeli IV(Alan)3005.00
309004232012Uluslararası FinansSeçmeli7Seçmeli V(Alan Dışı)3006.00
309004072012Kamu Tercihi ve Anayasal İktisatSeçmeli7Seçmeli V(Alan)3006.00
309004092012Kamu Girişimciliği ve ÖzelleştirmeSeçmeli7Seçmeli V(Alan)3006.00
309004132012E-Ticaret ve VergilendirmeSeçmeli7Seçmeli V(Alan)3006.00
309004222013Avrupa Birliğinde VergilemeSeçmeli7Seçmeli V(Alan)3006.00
309004082012Yoksulluk ve Kamu MaliyesiSeçmeli8Seçmeli VI(Alan)3006.00
309004102012Kamu Maliyesinde Güncel Gelişmeler Seçmeli8Seçmeli VI(Alan)3006.00
309004162012Türkiye EkonomisiSeçmeli8Seçmeli VI(Alan)3006.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS