Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıGazetecilik


Kuruluş


Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin kurulmasına dair 2012/2908 sayılı Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’nin 23 Mart 2012 tarihli sayısında yayınlanmıştır. Gazetecilik Bölümü, 2015-2016 akademik yılında eğitim-öğretime başlamıştır.


Kazanılan Derece


Bölümden mezun olan öğrenciler dört yıllık lisans diploması almaya hak kazanırlar


Kabul ve Kayıt Koşulları


Gazetecilik Bölümü ÖSYM tarafından yapılan öğrenci yerleştirme sınavı ile sosyal bilimler alanından öğrenci almaktadır.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Bölüm yüz-yüze iletişime dayalı örgün eğitim modelini uygulamaktadır


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Bölüme öğrenci kabul ve koşulları; ÖSYM tarafından yapılan lisans yerleştirm sınavı sonucu sosyal alandan belli bir puanı elden ve sıralamayla bölüme puanı yetenler en çoktan aza doğru sıradan alınmaktadır. Bölümün öğrenci kabulünde herkangi bir ön koşulu yoktur. Herhangi bir lise eğitimini tamamlayan her öğrenci ÖSYM'nin yaptığı sınav sistemi ile gölüme girme hakkına sahiptir.


Program Profili


Bölümden mezun olan her öğrenci iletişim sektörünün her alanında çalışacak formasyona ve donanıma sahiptir. Öğrencilerin özelde yazılı medyada, genelde ise medyanın her alanında çalıaşabilecek bilgi, beceri ve donanımla mezun oolmaktadır. Ayrıca kamu ve özel sektörün basın ve hlkla ilişkiler birimlerinnde çalışacak poltansiyele sahiptirler.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlar, gazetelerde, televizyonlarda, radyolarda, internet yayıncılığında ve kamu ve özel sektörün basın yayın ve halkla ilişkiler birimlerinde çalışacak donanımla mezun olurlar. Ayrıca kendileri girişimciler olarak kendi gazetelerini kurabilirler, kendi kamuoyu araştırma şirketlerini kurabilirler. Ayrıca kamunun ve özel sektörün diğer alanlarında üniversite mezunu pozisyonlarında çalıştırılacak donanıma sahip olurlar.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Bölümden lisans derecesi ile mazun olan öğrenciler ülkenin ve dünyanın her yerinde iletişim alanında özel koşulları taşımaları kaydıyla lisansüstü eğitim alabilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Bölümün eğitimlerinde dersler genelde dönemlik olup; ara sınav, sunum (veya ödev) değerlendirilmesi ve final sınavı uygulaması vardır. Ders geçme sistemi esas olup, normalde ders geçme notu yüz üzerinden 65 ve dört üzerinden 2'dir.


Mezuniyet Koşulları


Öğrenciler bölümden mezun olabilmek için sekiz yarı dönemde tüm derslerinden en az 2 ortalamayı gerçekleştirerek mezun olablirler.


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm İletişim Fakültesi bünyesinde Mimarlık I binasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Gölköy-Merkez kampüsünde yer almaktadır. Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Selami ÖZSOY AKTS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Kemal AVCI


Bölüm Olanakları


Bölüm ders çeşitleri ve içerikleri açısından dünya literatürünü takip edebilecek öğrenci profili yetiştirmeye odaklı zengin, özgün ve özgür düşünceli, özgüven tam ve temsil yeteneği güçlü medya çalışanı adayları yetiştirmek için eksiklikleri olmakla birlikte gerekli her tür alt ve üst yapıya sahiptir. Öğrenci bölümde aldığı dersler sayesinde medy ve diğer alanlarda kültürel donanıma sahip olur.

Program Çıktıları

Bilgi


İletişim bilimiyle ilgili kuramların bilgisine sahip olur.

Gazetecilik alanına özgü bilgi birikimini kazanır.

Gazeteciliğin tarihsel gelişimini ve toplumsal boyutlarını öğrenir.

Sosyal bilimlere ilişkin temel bir bilgiye ulaşır.

Beceri


Gazetecilik uygulamalarında disiplinlerarası bir yaklaşım geliştirebilir.

Gözlemlediği olayları uygun bir teknikle gazetecilik anlatılarına dönüştürebilir.

Bilişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip eder ve gazetecilik mesleğine uygular.

Gazeteciliğin farklı uzmanlık alanları için gerekli becerilere sahip olur.

Yetkinlikler


Gazete ve dergi yayımlama yetkinliğine sahip olur.

İndirgemeci ve köktenci yaklaşımlardan uzaklaşır.

Olaylara eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşır.

Nesnelliği ön planda tutarak mesleki ve etik sorumluluk bilincine erişir.

Yaşam boyu öğrenme ve mesleki gelişim bilincine sahip olur.

Etkili iletişim kurabilir ve Türkçeyi yetkin biçimde kullanabilir.

Demokrasi ve insan haklarına uygun bir davranış sergiler.

Kendi mesleki iş alanları ile birlikte yaşamın diğer alanlarında gerekli girişimcilik özelliklerinden bilgisi olur1. İletişim bilimiyle ilgili kuramların bilgisine sahip olur.

2. Gazetecilik alanına özgü bilgi birikimini kazanır.

3. Gazeteciliğin tarihsel gelişimini ve toplumsal boyutlarını öğrenir.

4. Gazetecilik uygulamalarında disiplinlerarası bir yaklaşım geliştirebilir.

5. Gözlemlediği olayları uygun bir teknikle gazetecilik anlatılarına dönüştürebilir.

6. Bilişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip eder ve gazetecilik mesleğine uygular.

7. Gazete ve dergi yayımlama yetkinliğine sahip olur.

8. İndirgemeci ve köktenci yaklaşımlardan uzaklaşır.

9. Olaylara eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşır.

10. Sosyal bilimlere ilişkin temel bir bilgiye ulaşır.

11. Gazeteciliğin farklı uzmanlık alanları için gerekli becerilere sahip olur.

12. Nesnelliği ön planda tutarak mesleki ve etik sorumluluk bilincine erişir.

13. Yaşam boyu öğrenme ve mesleki gelişim bilincine sahip olur.

14. Etkili iletişim kurabilir ve Türkçeyi yetkin biçimde kullanabilir.

15. Demokrasi ve insan haklarına uygun bir davranış sergiler.

16. Kendi mesleki iş alanları ile birlikte yaşamın diğer alanlarında gerekli girişimcilik özelliklerinden bilgisi olur


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
İletişim bilimiyle ilgili kuramların bilgisine sahip olur.
Gazetecilik alanına özgü bilgi birikimini kazanır.
Gazeteciliğin tarihsel gelişimini ve toplumsal boyutlarını öğrenir.
Sosyal bilimlere ilişkin temel bir bilgiye ulaşır.
Gazetecilik uygulamalarında disiplinlerarası bir yaklaşım geliştirebilir.
Gözlemlediği olayları uygun bir teknikle gazetecilik anlatılarına dönüştürebilir.
Bilişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip eder ve gazetecilik mesleğine uygular.
Gazeteciliğin farklı uzmanlık alanları için gerekli becerilere sahip olur.
Gazete ve dergi yayımlama yetkinliğine sahip olur.
İndirgemeci ve köktenci yaklaşımlardan uzaklaşır.
Olaylara eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşır.
Nesnelliği ön planda tutarak mesleki ve etik sorumluluk bilincine erişir.
Yaşam boyu öğrenme ve mesleki gelişim bilincine sahip olur.
Etkili iletişim kurabilir ve Türkçeyi yetkin biçimde kullanabilir.
Demokrasi ve insan haklarına uygun bir davranış sergiler.
Kendi mesleki iş alanları ile birlikte yaşamın diğer alanlarında gerekli girişimcilik özelliklerinden bilgisi olur

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GZT0101İletişime GirişZorunlu3005.00
GZT0105Siyasetin Temel KavramlarıZorunlu3003.00
GZT0107Temel GazetecilikZorunlu3005.00
2801001112015Türk Dili IZorunlu2002.00
2801001132015Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi IZorunlu2002.00
2801001152015İngilizce IZorunlu2004.00
GZT0103SosyolojiZorunlu3005.00
GZT0109Basın Tarihi IZorunlu3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GZT0201Mesleki İngilizce IZorunlu3004.00
GZT0203İletişim HukukuZorunlu3005.00
GZT0205İletişim Kuramları IZorunlu3006.00
GZT0207Bilişim TeknolojisiZorunlu1104.00
GZT0209Sosyal PsikolojiZorunlu3004.00
GZT0211Genel EkonomiZorunlu3004.00
2801002992016Seçmeli Ders ISeçmeli3003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GZT0202Mesleki İngilizce IIZorunlu3004.00
GZT0204Siyasal İletişimZorunlu3004.00
GZT0206Medya ÇözümlemeleriZorunlu3005.00
GZT0208Kaynağa Erişim ve Akademik YazımZorunlu3004.00
GZT0210İletişim Kuramları IIZorunlu3006.00
GZT0212Masaüstü YayıncılıkZorunlu0304.00
2801002982016Seçmeli Ders IISeçmeli3003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GZT0301Temel FotoğrafçılıkZorunlu2105.00
GZT0303Protokol BilgisiZorunlu3005.00
GZT0305Sayfa TasarımıZorunlu0305.00
GZT0307İletişim EtiğiZorunlu3004.00
GZT0309Söyleşi ve Röportaj TeknikleriZorunlu3005.00
2801003992016Seçmeli Ders IIISeçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GZT0302Haber UygulamalarıZorunlu0306.00
GZT0304Yeni MedyaZorunlu3005.00
GZT0306Araştırmacı GazetecilikZorunlu3005.00
GZT0308Uluslararası İletişim ve Haber AjanslarıZorunlu3004.00
GZT0310Yerel BasınZorunlu3004.00
2801003982016Seçmeli Ders IVSeçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GZT0401İletişim SosyolojisiZorunlu3006.00
GZT0403Bitirme Tezi IZorunlu3009.00
GZT0405Editörlük UygulamalarıZorunlu0306.00
2801004992016Seçmeli Ders VSeçmeli3009.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GZT0402Bitirme Tezi IIZorunlu3009.00
GZT0404Medya ve ÖzdenetimZorunlu3006.00
GZT0406İnternet GazeteciliğiZorunlu3006.00
2801004982016Seçmeli Ders VISeçmeli3009.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
GZT0213Atölye Uygulamaları ISeçmeli3Seçmeli Ders I0303.00
GZT0217Medya ve PropagandaSeçmeli3Seçmeli Ders I3003.00
GZT0219Gazetecilik UygulamalarıSeçmeli3Seçmeli Ders I0303.00
GZT0221Gazete Yazı TürleriSeçmeli3Seçmeli Ders I3003.00
GZT0223Arapça ISeçmeli3Seçmeli Ders I3003.00
GZT0225Rusça ISeçmeli3Seçmeli Ders I3003.00
GZT0227Halkla İlişkilerSeçmeli3Seçmeli Ders I3003.00
GZT0214Atölye Uygulamaları IISeçmeli4Seçmeli Ders II0303.00
GZT0216Türk EdebiyatıSeçmeli4Seçmeli Ders II3003.00
GZT0218Türk Siyasi TarihiSeçmeli4Seçmeli Ders II3003.00
GZT0220Mobil Yazılım ProgramlamaSeçmeli4Seçmeli Ders II0303.00
GZT0222DergicilikSeçmeli4Seçmeli Ders II3003.00
GZT0224Ajans HaberciliğiSeçmeli4Seçmeli Ders II3003.00
GZT0226KlavyeSeçmeli4Seçmeli Ders II3003.00
GZT0228Türkiye’nin Yönetim YapısıSeçmeli4Seçmeli Ders II3003.00
GZT0232Rusça IISeçmeli4Seçmeli Ders II3003.00
GZT0230Arapça IISeçmeli4Seçmeli Ders II3003.00
GZT0319Medya ve Çocuk HaklarıSeçmeli5Seçmeli Ders III3003.00
GZT0311Medya İşletmeciliğiSeçmeli5Seçmeli Ders III3003.00
GZT0313Web TasarımıSeçmeli5Seçmeli Ders III3003.00
GZT0315Osmanlı Türkçesi ISeçmeli5Seçmeli Ders III3003.00
GZT0317Kişilerarası İletişimSeçmeli5Seçmeli Ders III3003.00
GZT0321Kültür ve Sanat HaberciliğiSeçmeli5Seçmeli Ders III3003.00
GZT0325Arapça IIISeçmeli5Seçmeli Ders III3003.00
GZT0323Kriz ve Stres YönetimiSeçmeli5Seçmeli Ders III3003.00
GZT0327Rusça IIISeçmeli5Seçmeli Ders III3003.00
GZT0312Küresel İletişimSeçmeli6Seçmeli Ders IV3003.00
GZT0314Osmanlı Türkçesi IISeçmeli6Seçmeli Ders IV3003.00
GZT0316Güncel Medya EleştirileriSeçmeli6Seçmeli Ders IV3003.00
GZT0318Popüler Kültür ve MedyaSeçmeli6Seçmeli Ders IV3003.00
GZT0320Türk İşaret DiliSeçmeli6Seçmeli Ders IV3003.00
GZT0322Fotoğraf UygulamalarıSeçmeli6Seçmeli Ders IV0303.00
GZT0324Radyo Televizyon HaberciliğiSeçmeli6Seçmeli Ders IV3003.00
GZT0326Nitel Araştırma Yöntemleri Seçmeli6Seçmeli Ders IV3003.00
GZT0328Arapça IVSeçmeli6Seçmeli Ders IV3003.00
GZT0330Rusça IVSeçmeli6Seçmeli Ders IV3003.00
GZT0407Yerinde Uygulama ISeçmeli7Seçmeli Ders V0009.00
GZT0409Diksiyon ve Etkili KonuşmaSeçmeli7Seçmeli Ders V3003.00
GZT0411İnsan Hakları ve DemokrasiSeçmeli7Seçmeli Ders V3003.00
GZT0413Grafik TasarımSeçmeli7Seçmeli Ders V0303.00
GZT0415Toplumsal Cinsiyet ve MedyaSeçmeli7Seçmeli Ders V3003.00
GZT0417Türkiye'nin Toplumsal YapısıSeçmeli7Seçmeli Ders V3003.00
GZT0419Spor MedyasıSeçmeli7Seçmeli Ders V3003.00
GZT0421Haber ÇözümlemeleriSeçmeli7Seçmeli Ders V3003.00
GZT0423Basın DiliSeçmeli7Seçmeli Ders V3303.00
GZT0425Magazin HaberciliğiSeçmeli7Seçmeli Ders V3003.00
GZT0427Çevre ve Sağlık HaberciliğiSeçmeli7Seçmeli Ders V3003.00
GZT0429Toplam Kalite YönetimiSeçmeli7Seçmeli Ders V3003.00
GZT0431İçerik AnaliziSeçmeli7Seçmeli Ders V3003.00
GZT0412İleri Grafik TasarımSeçmeli8Seçmeli Ders VI3003.00
GZT0408Yerinde Uygulama IISeçmeli8Seçmeli Ders VI0009.00
GZT0410Kültürlerarası İletişimSeçmeli8Seçmeli Ders VI3003.00
GZT0414Medya ve ABSeçmeli8Seçmeli Ders VI3003.00
GZT0416Haber SosyolojisiSeçmeli8Seçmeli Ders VI3003.00
GZT0418Parlamento MuhabirliğiSeçmeli8Seçmeli Ders VI3003.00
GZT0420Medya ve Kültürel ÇalışmalarSeçmeli8Seçmeli Ders VI3003.00
GZT0422Polis Adliye HaberciliğiSeçmeli8Seçmeli Ders VI3003.00
GZT0424Güncel SorunlarSeçmeli8Seçmeli Ders VI3003.00
GZT0426Basın Yayın TeknikleriSeçmeli8Seçmeli Ders VI3003.00
REKL0002GirişimcilikSeçmeli8Seçmeli Ders VI2204.00
GZT0430İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli8Seçmeli Ders VI3003.00
GZT0428Liderlik BecerileriSeçmeli8Seçmeli Ders VI3003.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS
GZT0201Professional English I Compulsory33004.00
GZT0202Professional English II Compulsory43004.00
GZT0307İletişim EtiğiCompulsory53004.00
2801003982016Elective IVElective63006.00