Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları



Halkla İlişkiler ve Tanıtım


Kuruluş


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin kurulmasına dair 2012/2908 sayılı Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’nin 23 Mart 2012 tarihli sayısında yayımlanmıştır. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 2017-2018 akademik yılında eğitim-öğretime başlamıştır.


Kazanılan Derece


Lisans Derecesi


Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)


Lisans


Kabul ve Kayıt Koşulları


Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programına kayıt yaptırabilmek için lise ve dengi öğretimi başarıyla tamamlamış olmak ve ÖSYM tarafından yapılan öğrenci yerleştirme sınavında sözel puan türünde yeterli puanı almış olmak gerekmektedir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Resmi (formal) olarak getirilen lise diploması ÖSYM ve Üniversite Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından istenilen diğer belgeler ile düzenlenir. Önceki öğrenmelerin tanınmasında, “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği” esas alınmaktadır.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Bölüme öğrenci kabul ve koşulları; ÖSYM tarafından yapılan lisans yerleştirme sınavı sonucu sosyal alandan belli bir puanı elden ve sıralamayla bölüme puanı yetenler en çoktan aza doğru sıradan alınmaktadır. Bölümün öğrenci kabulünde herhangi bir ön koşulu yoktur. Herhangi bir lise eğitimini tamamlayan her öğrenci ÖSYM'nin yaptığı sınav sistemi ile bölüme girme hakkına sahiptir.


Program Profili


Öğretim programı süresince öğrencilerin 240 AKTS’yi tamamlamaları gerekmektedir. 240 AKTS kredisinin en az %25 ise seçmeli derslerden tamamlanmaktadır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlar, kamu ve özel sektör kurum/kuruluşlarının halkla ilişkiler departmanlarında çalışabilmektedirler. Ayrıca medya sektöründe çalışabilecek, iletişim alanında dünyada gelişen yeni mesleklere adapte olabilecek ve akademiye yönelebilecek farklı olanakları mümkün kılan bir donanım kazanmaktadırlar.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Yurtiçinde ve yurtdışında lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarına geçiş imkanı bulunmaktadır.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Dersler genelde dönemlik olup; en az bir ara sınav, sunum (veya ödev) ve final sınavı ile öğrencinin başarı durumu değerlendirilir. Değerlendirme BAİBÜ Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için en az 240 AKTS kredisine karşılık gelen dersleri başarıyla tamamlamaları ve 4'lük sistemde en az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlamaları gerekmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


1


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


1


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Gölköy/Merkez kampüsünde yer almaktadır. Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Himmet Karadal, Tel: 0 374 254 10 00 / 5435 e-posta: himmetkaradal@ibu.edu.tr AKTS Bölüm Temsilcisi: Dr. Öğretim Üyesi Arzu Karasaç Gezen Tel: 0 374 254 10 00 / 5434 e-posta: arzu.karasac@ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


Bölümün halihazırda kullanmakta olduğu geçici binasında; bilgisayar ve projektör donanımlı 10 derslik, 1 adet iletişim atölyesi, 1 adet toplantı odası ve 1 adet bilgisayar laboratuvarı (ortak kullanımlı) bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Halkla İlişkiler alanına dair temel kavramlara, yaklaşım ve kuramlara, teorik ve uygulama düzeyinde hâkimdir. İçinde yaşadığı toplumun temel dinamiklerini izler ve değerlendirir. Türkiye'deki halkla ilişkiler ve iletişim sektörünü tanır. Alanla ilgili araştırma, planlama, uygulama, analiz süreçlerini bilir. Hedef kitleye ulaşmanın süreç ve tekniklerini bilir.

Beceri


Kurum ve kuruluşların, kurum içi ve kurum dışı iletişim çalışmalarını ( Halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları, Siyasal kampanyalar, Kriz planlaması, Kurumun medya ile ilişkilerini ) planlar ve yürütür.

Farklı medya metinleri tasarlayabilmek ve üretebilmek için gerekli kuramsal bilgiye ve uygulama becerisine sahiptir.

Karşılaşılan sorunlara, iş hedeflerine uygun çözüm önerileri geliştirir.

Alanla ilgili her türlü araştırmayı planlar, yürütür, analiz eder ve raporlaştırır.

Yaptığı çalışmaları, ilgili kişi ve kurumlara etkin bir şekilde aktarabilme becerisine sahiptir

Yetkinlikler


Yaşam boyu öğrenme ve mesleki gelişim bilincine sahip olur.

Mesleki pratiklerinde kamu yararını gözetir.

Meslek hayatının her aşamasında kendisini yeniler, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Bilişim ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanabilir.

Grup çalışmalarında sorumluluk alır.



1. Halkla İlişkiler alanına dair temel kavramlara, yaklaşım ve kuramlara, teorik ve uygulama düzeyinde hâkimdir. İçinde yaşadığı toplumun temel dinamiklerini izler ve değerlendirir. Türkiye'deki halkla ilişkiler ve iletişim sektörünü tanır. Alanla ilgili araştırma, planlama, uygulama, analiz süreçlerini bilir. Hedef kitleye ulaşmanın süreç ve tekniklerini bilir.

2. Kurum ve kuruluşların, kurum içi ve kurum dışı iletişim çalışmalarını ( Halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları, Siyasal kampanyalar, Kriz planlaması, Kurumun medya ile ilişkilerini ) planlar ve yürütür.

3. Farklı medya metinleri tasarlayabilmek ve üretebilmek için gerekli kuramsal bilgiye ve uygulama becerisine sahiptir.

4. Karşılaşılan sorunlara, iş hedeflerine uygun çözüm önerileri geliştirir.

5. Alanla ilgili her türlü araştırmayı planlar, yürütür, analiz eder ve raporlaştırır.

6. Yaptığı çalışmaları, ilgili kişi ve kurumlara etkin bir şekilde aktarabilme becerisine sahiptir

7. Yaşam boyu öğrenme ve mesleki gelişim bilincine sahip olur.

8. Mesleki pratiklerinde kamu yararını gözetir.

9. Meslek hayatının her aşamasında kendisini yeniler, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

10. Bilişim ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanabilir.

11. Grup çalışmalarında sorumluluk alır.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Halkla İlişkiler alanına dair temel kavramlara, yaklaşım ve kuramlara, teorik ve uygulama düzeyinde hâkimdir. İçinde yaşadığı toplumun temel dinamiklerini izler ve değerlendirir. Türkiye'deki halkla ilişkiler ve iletişim sektörünü tanır. Alanla ilgili araştırma, planlama, uygulama, analiz süreçlerini bilir. Hedef kitleye ulaşmanın süreç ve tekniklerini bilir.
Kurum ve kuruluşların, kurum içi ve kurum dışı iletişim çalışmalarını ( Halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları, Siyasal kampanyalar, Kriz planlaması, Kurumun medya ile ilişkilerini ) planlar ve yürütür.
Farklı medya metinleri tasarlayabilmek ve üretebilmek için gerekli kuramsal bilgiye ve uygulama becerisine sahiptir.
Karşılaşılan sorunlara, iş hedeflerine uygun çözüm önerileri geliştirir.
Alanla ilgili her türlü araştırmayı planlar, yürütür, analiz eder ve raporlaştırır.
Yaptığı çalışmaları, ilgili kişi ve kurumlara etkin bir şekilde aktarabilme becerisine sahiptir
Yaşam boyu öğrenme ve mesleki gelişim bilincine sahip olur.
Mesleki pratiklerinde kamu yararını gözetir.
Meslek hayatının her aşamasında kendisini yeniler, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
Bilişim ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanabilir.
Grup çalışmalarında sorumluluk alır.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2802001132017Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IZorunlu2002.00
2802001132018İngilizce IZorunlu2002.00
2802001152017Türk Dili IZorunlu2002.00
HİT0101İletişim TarihiZorunlu3004.00
HİT0107SosyolojiZorunlu3005.00
HİT0109Siyasetin Temel KavramlarıZorunlu3003.00
HİT0115Halkla İlişkiler IZorunlu3006.00
HİT0117İletişime GirişZorunlu3006.00
HİT0119Kariyer PlanlamaZorunlu1002.00
Toplam:32
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2802002992017Seçmeli Ders ISeçmeli3003.00
HİT0201Mesleki İngilizce IZorunlu3004.00
HİT0203Anayasa HukukuZorunlu3005.00
HİT0205İletişim Kuramları IZorunlu3006.00
HİT0207Bilişim TeknolojisiZorunlu1104.00
HİT0209Sosyal PsikolojiZorunlu3004.00
HİT0211Genel EkonomiZorunlu3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2802002982017Seçmeli Ders IISeçmeli3003.00
HİT0202Mesleki İngilizce IIZorunlu3004.00
HİT0204Siyasal İletişimZorunlu3004.00
HİT0206Yönetim BilimiZorunlu3005.00
HİT0208Kaynağa Erişim ve Akademik YazımZorunlu3004.00
HİT0210İletişim Kuramları IIZorunlu3006.00
HİT0212Pazarlama İletişimiZorunlu3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2802003992017Seçmeli Ders IIISeçmeli3006.00
HİT0305Grafik TasarımZorunlu0305.00
HİT0307İletişim EtiğiZorunlu3004.00
HİT0309Halkla İlişkiler Uygulamaları Zorunlu1205.00
HİT0317Halkla İlişkilerde Metin YazarlığıZorunlu3006.00
HİT0327Kamu YönetimiZorunlu2104.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2802003982017Seçmeli Ders IVSeçmeli3006.00
HİT0304Yeni Medya YaklaşımlarıZorunlu3005.00
HİT0306Yeni Medyada Halkla İlişkiler ve ReklamZorunlu3005.00
HİT0308Kriz İletişimiZorunlu3004.00
HİT0332İletişim HukukuZorunlu3005.00
HİT0334Reklam KampanyalarıZorunlu3005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2802004992017Seçmeli Ders VSeçmeli3009.00
HİT0401İletişim SosyolojisiZorunlu3006.00
HİT0403Bitirme Tezi IZorunlu3009.00
HİT0405Halkla İlişkilerde Eleştirel YaklaşımlarZorunlu3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2802004982017Seçmeli Ders VISeçmeli3009.00
HİT0402Bitirme Tezi IIZorunlu3009.00
HİT0404Demokratikleşme ve İnsan HaklarıZorunlu3006.00
HİT0406Kurumsal Sosyal SorumlulukZorunlu3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
HİT0213İkna ve İletişimSeçmeli3Seçmeli Ders I3003.00
HİT0215PazarlamaSeçmeli3Seçmeli Ders I3003.00
HİT0217PropagandaSeçmeli3Seçmeli Ders I3003.00
HİT0221Kurum KültürüSeçmeli3Seçmeli Ders I3003.00
HİT0223Temel FelsefeSeçmeli3Seçmeli Ders I3003.00
HİT0225Arapça ISeçmeli3Seçmeli Ders I3003.00
HİT0227Rusça ISeçmeli3Seçmeli Ders I3003.00
HİT0216Sunu TeknikleriSeçmeli4Seçmeli Ders II3003.00
HİT0214Marka YönetimiSeçmeli4Seçmeli Ders II3003.00
HİT0218Bilgi, Kültür ve İletişimSeçmeli4Seçmeli Ders II3003.00
HİT0226GirişimcilikSeçmeli4Seçmeli Ders II3003.00
HİT0220Örgütler ve YönetimSeçmeli4Seçmeli Ders II3003.00
HİT0224Stres YönetimiSeçmeli4Seçmeli Ders II3003.00
HİT0230Arapça IISeçmeli4Seçmeli Ders II3003.00
HİT0232Rusça IISeçmeli4Seçmeli Ders II3003.00
HİT0228Kurumsal İletişimSeçmeli4Seçmeli Ders II3003.00
HİT0311Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkilerSeçmeli5Seçmeli Ders III3003.00
HİT0313SponsorlukSeçmeli5Seçmeli Ders III3003.00
HİT0315Reklam AnaliziSeçmeli5Seçmeli Ders III3003.00
HİT0329Medya PlanlamasıSeçmeli5Seçmeli Ders III3003.00
HİT0319İletişim ve GöçSeçmeli5Seçmeli Ders III3003.00
HİT0303Stratejik Halkla İlişkilerSeçmeli5Seçmeli Ders III3003.00
HİT0321Osmanlı Türkçesi ISeçmeli5Seçmeli Ders III3003.00
HİT0323Arapça IIISeçmeli5Seçmeli Ders III3003.00
HİT0325Rusça IIISeçmeli5Seçmeli Ders III3003.00
HİT0331Temel FotoğrafçılıkSeçmeli5Seçmeli Ders III3003.00
HİT0312Sağlık İletişimiSeçmeli6Seçmeli Ders IV3003.00
HİT0302Masaüstü YayıncılıkSeçmeli6Seçmeli Ders IV0303.00
HİT0316Toplumsal Cinsiyet ve MedyaSeçmeli6Seçmeli Ders IV3003.00
HİT0318Web TasarımıSeçmeli6Seçmeli Ders IV3003.00
HİT0310Küreselleşme ve MedyaSeçmeli6Seçmeli Ders IV3003.00
HİT0320Siyasal Halkla İlişkilerSeçmeli6Seçmeli Ders IV3003.00
HİT0322GöstergebilimSeçmeli6Seçmeli Ders IV3003.00
HİT0324Osmanlı Türkçesi IISeçmeli6Seçmeli Ders IV3003.00
HİT0326Arapça IVSeçmeli6Seçmeli Ders IV3003.00
HİT0328Rusça IVSeçmeli6Seçmeli Ders IV3003.00
HİT0330Medya ÇözümlemeleriSeçmeli6Seçmeli Ders IV3003.00
HİT0411Görme BiçimleriSeçmeli7Seçmeli Ders V3003.00
HİT0413İtibar YönetimiSeçmeli7Seçmeli Ders V3003.00
HİT0417Liderlik ve İletişimSeçmeli7Seçmeli Ders V3003.00
HİT0419İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli7Seçmeli Ders V3003.00
HİT0421Tüketici DavranışlarıSeçmeli7Seçmeli Ders V3003.00
HİT0423Diksiyon ve Etkili KonuşmaSeçmeli7Seçmeli Ders V3003.00
HİT0425Toplam Kalite YönetimiSeçmeli7Seçmeli Ders V3003.00
HİT0415Türk Siyasi TarihiSeçmeli7Seçmeli Ders V3003.00
HİT0410İletişim ve DinSeçmeli8Seçmeli Ders VI3003.00
HİT0412Kişilerarası İletişimSeçmeli8Seçmeli Ders VI3003.00
HİT0414RetorikSeçmeli8Seçmeli Ders VI3003.00
HİT0408Algı YönetimiSeçmeli8Seçmeli Ders VI3003.00
HİT0418Kamuoyu AraştırmalarıSeçmeli8Seçmeli Ders VI3003.00
HİT0420Uluslararası İletişimSeçmeli8Seçmeli Ders VI3003.00
HİT0416Protokol BilgisiSeçmeli8Seçmeli Ders VI3003.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS