Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıRadyo Televizyon ve Sinema


Kuruluş


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin kurulmasına dair 2012/2908 sayılı Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’nin 23 Mart 2012 tarihli sayısında yayımlanmıştır. Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 2018-2019 akademik yılında eğitim-öğretime başlamıştır.


Kuruluş


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin kurulmasına dair 2012/2908 sayılı Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’nin 23 Mart 2012 tarihli sayısında yayımlanmıştır. Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 2018-2019 akademik yılında eğitim-öğretime başlamıştır.


Kazanılan Derece


Lisans Derecesi


Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)


Lisans


Kabul ve Kayıt Koşulları


Radyo Televizyon ve Sinema lisans Programına kayıt yaptırabilmek için lise ve dengi öğretimi başarıyla tamamlamış olmak ve ÖSYM tarafından yapılan öğrenci yerleştirme sınavında sözel puan türünde yeterli puanı almış olmak gerekmektedir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Resmi (formal) olarak getirilen lise diploması ÖSYM ve Üniversite Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından istenilen diğer belgeler ile düzenlenir. Önceki öğrenmelerin tanınmasında, “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği” esas alınmaktadır.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Bölüme öğrenci kabul ve koşulları; ÖSYM tarafından yapılan lisans yerleştirme sınavı sonucu sosyal alandan belli bir puanı elden ve sıralamayla bölüme puanı yetenler en çoktan aza doğru sıradan alınmaktadır. Bölümün öğrenci kabulünde herhangi bir ön koşulu yoktur. Herhangi bir lise eğitimini tamamlayan her öğrenci ÖSYM'nin yaptığı sınav sistemi ile bölüme girme hakkına sahiptir.


Program Profili


Öğretim programı süresince öğrencilerin 240 AKTS’yi tamamlamaları gerekmektedir. 240 AKTS kredisinin en az %25 ise seçmeli derslerden tamamlanmaktadır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bölümümüzün mezunları; sinema sektöründe yönetmen, yapımcı, görüntü yönetmeni, senarist, kameraman, ses operatörü ve ışıkçı olarak çalışabileceklerdir. Ayrıca tüm televizyon, radyo kanallarında ve reklam şirketlerinde yönetmen, kameraman, metin yazarı, film festivallerinde koordinatör, dijital ve basılı sinema dergilerinde sinema yazarı ve basın kuruluşlarında danışman, uzman olarak çalışabilmektedir.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Yurtiçinde ve yurtdışında lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarına geçiş imkânı bulunmaktadır


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Dersler genelde dönemlik olup; en az bir ara sınav, sunum (veya ödev) ve final sınavı ile öğrencinin başarı durumu değerlendirilir. Değerlendirme BAİBÜ Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır


Mezuniyet Koşulları


Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için en az 240 AKTS kredisine karşılık gelen dersleri başarıyla tamamlamaları ve 4'lük sistemde en az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlamaları gerekmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Gölköy/Merkez kampüsünde yer almaktadır. Bölüm Başkanı: DR. ÖĞR. Üyesi Derya ÇETİN, Tel: 0 374 254 10 00 / 5417 e-posta: deryacetin@ibu.edu.tr, AKTS Bölüm Temsilcisi: Dr. Öğretim Üyesi Vacit Ertan YILMAZ Tel: 0 374 254 10 00 / 5410 e-posta: vacitertanyilmaz@ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


Bölümün halihazırda kullanmakta olduğu geçici binasında; bilgisayar ve projektör donanımlı 10 derslik, 1 adet iletişim atölyesi, 1 adet toplantı odası ve 1 adet bilgisayar laboratuvarı (ortak kullanımlı) bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


1. Radyo, televizyon, sinema tarihi ve kuramları hakkında bilgi sahibi olmakla birlikte iletişim alanıyla ilgili yaklaşım ve kuramlara hâkim olabilme. 2. Görsel ve işitsel projelerin yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası üretim süreçlerine hâkim olabilme. 3. Televizyon, radyo programları ve sinema filmleri üretebilmek için gerekli olan yazım ve senaryo tekniklerine hâkim olabilme. 4. Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini yakından takip ederek, medya sektöründe kullanılan teknik ekipmanlara hâkim olabilme ve yapılacak bir iş için doğru ekipmanı seçebilme. 5. Sinema filmi yönetimi için temel kamera, ışık, ses ve kurgu bilgisine sahip olabilme. 6. Televizyon programı ya da sinema filmi gibi görsel ve işitsel bir projede çekim komposizyonunu ayarlayabilme ve öyküyü sinematografik dile aktarabilme.

Beceri


1. Bir fikri ya da hikâyeyi televizyon, radyo programına ve sinema filmine dönüştürebilecek donanıma sahip olabilme. 2. Türkiye'deki radyo, televizyon, sinema ve iletişim sektörünü tanıyabilme ve sektörün ihtiyaçlarına yönelik adımlar atabilme. 3. İnternet teknolojilerine ve dijital medya uygulamalarına hâkim olabilme, yeni medyanın kuramsal ve uygulamalı alt yapısı hakkında bilgi sahibi olma. 4. Medya sektöründe kullanılan teknik ve kuramsal terminolojiye hâkim olabilme. 5. Bir televizyon ve radyo programını ya da bir filmi sanatsal, teknik ve ideolojik açıdan çözümleyebilme.

Yetkinlikler


1. Bilimsel bir çalışmanın tüm aşamaları hakkında bilgi sahibi olarak, bilimsel ve özgün bir çalışma tasarlayabilme. 2. Radyo, televizyon ve sinema alanındaki mevcut düzenlemeler, ilgili mevzuatlar ve kanunlar hakkında bilgi sahibi olabilme. 3. Mesleki etik değerleri ve insan haklarını her şeyin üstünde tutan, her türlü ayrımcılığa karşı duran, yaptığı işte kamu yararını ön plana çıkaran bireyler olabilme. 4. Türkçeyi doğru kullanan, kendini her platformda doğru ifade edebilen bireyler olabilme. 5. Dünyadaki ve ülkesindeki siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişmeleri takip eden, olaylar hakkında bilgi sahibi olan ve yorumlayabilen bireyler olabilme. 6. Mesleki yaşamında yaptığı işteki rol ve sorumluklarını bilerek, ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi bireyler olabilme.1. 1. Radyo, televizyon, sinema tarihi ve kuramları hakkında bilgi sahibi olmakla birlikte iletişim alanıyla ilgili yaklaşım ve kuramlara hâkim olabilme. 2. Görsel ve işitsel projelerin yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası üretim süreçlerine hâkim olabilme. 3. Televizyon, radyo programları ve sinema filmleri üretebilmek için gerekli olan yazım ve senaryo tekniklerine hâkim olabilme. 4. Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini yakından takip ederek, medya sektöründe kullanılan teknik ekipmanlara hâkim olabilme ve yapılacak bir iş için doğru ekipmanı seçebilme. 5. Sinema filmi yönetimi için temel kamera, ışık, ses ve kurgu bilgisine sahip olabilme. 6. Televizyon programı ya da sinema filmi gibi görsel ve işitsel bir projede çekim komposizyonunu ayarlayabilme ve öyküyü sinematografik dile aktarabilme.

2. 1. Bir fikri ya da hikâyeyi televizyon, radyo programına ve sinema filmine dönüştürebilecek donanıma sahip olabilme. 2. Türkiye'deki radyo, televizyon, sinema ve iletişim sektörünü tanıyabilme ve sektörün ihtiyaçlarına yönelik adımlar atabilme. 3. İnternet teknolojilerine ve dijital medya uygulamalarına hâkim olabilme, yeni medyanın kuramsal ve uygulamalı alt yapısı hakkında bilgi sahibi olma. 4. Medya sektöründe kullanılan teknik ve kuramsal terminolojiye hâkim olabilme. 5. Bir televizyon ve radyo programını ya da bir filmi sanatsal, teknik ve ideolojik açıdan çözümleyebilme.

3. 1. Bilimsel bir çalışmanın tüm aşamaları hakkında bilgi sahibi olarak, bilimsel ve özgün bir çalışma tasarlayabilme. 2. Radyo, televizyon ve sinema alanındaki mevcut düzenlemeler, ilgili mevzuatlar ve kanunlar hakkında bilgi sahibi olabilme. 3. Mesleki etik değerleri ve insan haklarını her şeyin üstünde tutan, her türlü ayrımcılığa karşı duran, yaptığı işte kamu yararını ön plana çıkaran bireyler olabilme. 4. Türkçeyi doğru kullanan, kendini her platformda doğru ifade edebilen bireyler olabilme. 5. Dünyadaki ve ülkesindeki siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişmeleri takip eden, olaylar hakkında bilgi sahibi olan ve yorumlayabilen bireyler olabilme. 6. Mesleki yaşamında yaptığı işteki rol ve sorumluklarını bilerek, ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi bireyler olabilme.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
1. Radyo, televizyon, sinema tarihi ve kuramları hakkında bilgi sahibi olmakla birlikte iletişim alanıyla ilgili yaklaşım ve kuramlara hâkim olabilme. 2. Görsel ve işitsel projelerin yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası üretim süreçlerine hâkim olabilme. 3. Televizyon, radyo programları ve sinema filmleri üretebilmek için gerekli olan yazım ve senaryo tekniklerine hâkim olabilme. 4. Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini yakından takip ederek, medya sektöründe kullanılan teknik ekipmanlara hâkim olabilme ve yapılacak bir iş için doğru ekipmanı seçebilme. 5. Sinema filmi yönetimi için temel kamera, ışık, ses ve kurgu bilgisine sahip olabilme. 6. Televizyon programı ya da sinema filmi gibi görsel ve işitsel bir projede çekim komposizyonunu ayarlayabilme ve öyküyü sinematografik dile aktarabilme.
1. Bir fikri ya da hikâyeyi televizyon, radyo programına ve sinema filmine dönüştürebilecek donanıma sahip olabilme. 2. Türkiye'deki radyo, televizyon, sinema ve iletişim sektörünü tanıyabilme ve sektörün ihtiyaçlarına yönelik adımlar atabilme. 3. İnternet teknolojilerine ve dijital medya uygulamalarına hâkim olabilme, yeni medyanın kuramsal ve uygulamalı alt yapısı hakkında bilgi sahibi olma. 4. Medya sektöründe kullanılan teknik ve kuramsal terminolojiye hâkim olabilme. 5. Bir televizyon ve radyo programını ya da bir filmi sanatsal, teknik ve ideolojik açıdan çözümleyebilme.
1. Bilimsel bir çalışmanın tüm aşamaları hakkında bilgi sahibi olarak, bilimsel ve özgün bir çalışma tasarlayabilme. 2. Radyo, televizyon ve sinema alanındaki mevcut düzenlemeler, ilgili mevzuatlar ve kanunlar hakkında bilgi sahibi olabilme. 3. Mesleki etik değerleri ve insan haklarını her şeyin üstünde tutan, her türlü ayrımcılığa karşı duran, yaptığı işte kamu yararını ön plana çıkaran bireyler olabilme. 4. Türkçeyi doğru kullanan, kendini her platformda doğru ifade edebilen bireyler olabilme. 5. Dünyadaki ve ülkesindeki siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişmeleri takip eden, olaylar hakkında bilgi sahibi olan ve yorumlayabilen bireyler olabilme. 6. Mesleki yaşamında yaptığı işteki rol ve sorumluklarını bilerek, ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi bireyler olabilme.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2803001112018İngilizce IZorunlu2002.00
2803001132018Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IZorunlu2002.00
2803001152018Türk Dili IZorunlu2002.00
RTS0101İletişime GirişZorunlu3005.00
RTS0103SosyolojiZorunlu3006.00
RTS0105Siyasetin Temel KavramlarıZorunlu3004.00
RTS0107Genel EkonomiZorunlu3003.00
RTS0109Sinema Tarihi IZorunlu3006.00
RTS0111Kariyer PlanlamaZorunlu1002.00
Toplam:32
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2803002992018Seçmeli IIISeçmeli3003.00
RTS0201Mesleki İngilizce IZorunlu3003.00
RTS0203İletişim Kuramları IZorunlu3005.00
RTS0205İletişim HukukuZorunlu3003.00
RTS0207Sosyal PsikolojiZorunlu3003.00
RTS0209Türk Sineması TarihiZorunlu3004.00
RTS0211Senaryo YazımıZorunlu3005.00
RTS0213Çağdaş Sanat AkımlarıZorunlu3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2803002982018Seçmeli IVSeçmeli3003.00
RTS0202Mesleki İngilizce IIZorunlu3003.00
RTS0204Siyasal İletişimZorunlu3003.00
RTS0206Medya ÇözümlemeleriZorunlu3003.00
RTS0208Kaynağa Erişim ve Akademik YazımZorunlu3004.00
RTS0210İletişim Kuamları IIZorunlu3005.00
RTS0212Radyoda Program YapımıZorunlu3005.00
RTS0214Stüdyo Araç ve GereçleriZorunlu3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2803003992018Seçmeli VSeçmeli3006.00
RTS0301Temel FotoğrafçılıkZorunlu3004.00
RTS0303Sinemada AkımlarZorunlu3005.00
RTS0305İletişim EtiğiZorunlu3004.00
RTS0307Film KuramlarıZorunlu3005.00
RTS0309Kurgu TeknikleriZorunlu3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2803003982018Seçmeli VISeçmeli3006.00
RTS0302Radyo Televizyon HaberciliğiZorunlu3005.00
RTS0304Yeni MedyaZorunlu3005.00
RTS0306Film Yapım TeknikleriZorunlu3005.00
RTS0308Medya Çalışmaları ve İdeolojiZorunlu3004.00
RTS0310Televizyonda Program TürleriZorunlu3005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2803004992018Seçmeli VIISeçmeli3009.00
RTS0401Bitirme Tezi IZorunlu30010.00
RTS0403İletişim SosyolojisiZorunlu3005.00
RTS0405Medya ve KimlikZorunlu3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2803004982018Seçmeli VIIISeçmeli3009.00
RTS0402Bitirme Tezi IIZorunlu30010.00
RTS0404Film EleştirisiZorunlu3005.00
RTS0406Belgesel YapımıZorunlu3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
RTS0215Medyada Metin YazarlığıSeçmeli3Seçmeli III3003.00
RTS0217Medya ve PropagandaSeçmeli3Seçmeli III3003.00
RTS0219Sanat TarihiSeçmeli3Seçmeli III3003.00
RTS0221Protokol BilgisiSeçmeli3Seçmeli III3003.00
RTS0223Radyo TarihiSeçmeli3Seçmeli III3003.00
RTS0225Televizyonda Röportaj TeknikleriSeçmeli3Seçmeli III3003.00
RTS0227Temel GazetecilikSeçmeli3Seçmeli III3003.00
RTS0229Arapça ISeçmeli3Seçmeli III3003.00
RTS0231Rusça ISeçmeli3Seçmeli III3003.00
RTS0216Türk Siyasi TarihiSeçmeli4Seçmeli IV3003.00
RTS0218Mobil Yazılım ProgramlamaSeçmeli4Seçmeli IV3003.00
RTS0220Film TürleriSeçmeli4Seçmeli IV3003.00
RTS0222ReklamcılıkSeçmeli4Seçmeli IV3003.00
RTS0224Sinema ve PsikolojiSeçmeli4Seçmeli IV3003.00
RTS0226Sinemada Kadın TemsilleriSeçmeli4Seçmeli IV3003.00
RTS0228Sinema YönetmenliğiSeçmeli4Seçmeli IV3003.00
RTS0230Son Dönem Türk SinemasıSeçmeli4Seçmeli IV3003.00
RTS0232Arapça IISeçmeli4Seçmeli IV3003.00
RTS0234Rusça IISeçmeli4Seçmeli IV3003.00
RTS0311Kişilerarası İletişimSeçmeli5Seçmeli V3003.00
RTS0313Sinema EstetiğiSeçmeli5Seçmeli V3003.00
RTS0315Reklam StratejileriSeçmeli5Seçmeli V3003.00
RTS0317Yaratıcı YazarlıkSeçmeli5Seçmeli V3003.00
RTS0319Medya PlanlamaSeçmeli5Seçmeli V3003.00
RTS0321Medya İşletmeciliğiSeçmeli5Seçmeli V3003.00
RTS0323Osmanlı Türkçesi ISeçmeli5Seçmeli V3003.00
RTS0325Televizyonda Yapım ve YönetimSeçmeli5Seçmeli V3003.00
RTS0327Canlandırma SinemasıSeçmeli5Seçmeli V3003.00
RTS0329Metin ÇözümlemeleriSeçmeli5Seçmeli V3003.00
RTS0331Stüdyo UygulamalarıSeçmeli5Seçmeli V3003.00
RTS0333Çoklu Medya ve RadyoSeçmeli5Seçmeli V3003.00
RTS0335Arapça IIISeçmeli5Seçmeli V3003.00
RTS0337Rusça IIISeçmeli5Seçmeli V3003.00
RTS0312Küresel İletişimSeçmeli6Seçmeli VI3003.00
RTS0314Güncel Medya EleştirileriSeçmeli6Seçmeli VI3003.00
RTS0316Popüler Kültür ve MedyaSeçmeli6Seçmeli VI3003.00
RTS0318Türk İşaret DiliSeçmeli6Seçmeli VI3003.00
RTS0320Mitoloji, Sanat ve MedyaSeçmeli6Seçmeli VI3003.00
RTS0322Görüntü YönetmenliğiSeçmeli6Seçmeli VI3003.00
RTS0324Sinema ve EdebiyatSeçmeli6Seçmeli VI3003.00
RTS0326Osmanlı Türkçesi IISeçmeli6Seçmeli VI3003.00
RTS0328GirşimcilikSeçmeli6Seçmeli VI3003.00
RTS0330Belgesel FotoğrafçılıkSeçmeli6Seçmeli VI3003.00
RTS0332Arapça IVSeçmeli6Seçmeli VI3003.00
RTS0334Rusça IVSeçmeli6Seçmeli VI3003.00
RTS0407Diksiyon ve Etkili KonuşmaSeçmeli7Seçmeli VII3003.00
RTS0409İnsan Hakları ve DemkrasiSeçmeli7Seçmeli VII3003.00
RTS0411Grafik TasarımSeçmeli7Seçmeli VII3003.00
RTS0413Toplumsal Cinsiyet ve SinemaSeçmeli7Seçmeli VII3003.00
RTS0415Türkiye' nin Toplumsal YapısıSeçmeli7Seçmeli VII3003.00
RTS0417Spor MedyasıSeçmeli7Seçmeli VII3003.00
RTS0419Magazin HaberciliğiSeçmeli7Seçmeli VII3003.00
RTS0421Belgesel Sinema TarihiSeçmeli7Seçmeli VII3003.00
RTS0423Toplam Kalite YönetimiSeçmeli7Seçmeli VII3003.00
RTS0425Reklam ÇözümlemeleriSeçmeli7Seçmeli VII3003.00
RTS0427Fotoğraf UygulamalarıSeçmeli7Seçmeli VII3003.00
RTS0429Çağdaş SinemaSeçmeli7Seçmeli VII3003.00
RTS0431Kriz ve Risk İletişimi YönetimiSeçmeli7Seçmeli VII3003.00
RTS0433Yeni Medya ve VideoSeçmeli7Seçmeli VII3003.00
RTS0435Medyada DramaturjiSeçmeli7Seçmeli VII3003.00
RTS0437Kısa Film YapımıSeçmeli7Seçmeli VII3003.00
RTS0408Kültürlerarası İletişimSeçmeli8Seçmeli VIII3003.00
RTS0410İleri Grafik TasarımSeçmeli8Seçmeli VIII3003.00
RTS0412Medya ve ABSeçmeli8Seçmeli VIII3003.00
RTS0414Medya ve Kültürel ÇalışmalarSeçmeli8Seçmeli VIII3003.00
RTS0416İnternet GazeteciliğiSeçmeli8Seçmeli VIII3003.00
RTS0418Üçüncü SinemaSeçmeli8Seçmeli VIII3003.00
RTS0420Bağımsız SinemaSeçmeli8Seçmeli VIII3003.00
RTS0422Avrupa SinemasıSeçmeli8Seçmeli VIII3003.00
RTS0424Sinema ve Erkeklik TemsilleriSeçmeli8Seçmeli VIII3003.00
RTS0426Sinema ve KimlikSeçmeli8Seçmeli VIII3003.00
RTS0428Reklam FilmciliğiSeçmeli8Seçmeli VIII3003.00
RTS0430Uzakdoğu SinemasıSeçmeli8Seçmeli VIII3003.00
RTS0432Küreselleşme ve İletişimSeçmeli8Seçmeli VIII3003.00
RTS0434Tüketim ToplumuSeçmeli8Seçmeli VIII3003.00
RTS0436Sinemada Ses ve MüzikSeçmeli8Seçmeli VIII3003.00
RTS0438Yeni Medya ve SinemaSeçmeli8Seçmeli VIII3003.00
RTS0440Aydınlatma ve Işık TeknikleriSeçmeli8Seçmeli VIII3003.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS