Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıMimarlık


Kuruluş


2007


Kazanılan Derece


Mimar


Kabul ve Kayıt Koşulları


ÖSYM Sayısal Puanı ile öğrenci alınır


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Yatay ve Dikey geçiş kontenjanları mevcuttur.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Eğitim Programı ÖSYM Yükseköğrenime geçiş sınavı kapsamında her yıl yeniden belirlenir.


Program Profili


Sayısal alanda orta öğrenimini tamamlamış, 3D düşünme alışkanlığı olan, sosyal ve kültürel yetisini geliştirmeye yönelik tasarım programı


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlarımız Tasarım disiplinleri, yapı üretim ve malzeme ile yapımalzemesi serbest meslek alanları ile kamu kurum ve kuruluşları ve üniversitelerde çalışmaktadırlar.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Diploma notu ve ilgili dil ve yeterlilik sınavlarında başarılı olan adaylar Yüksek Lisans programına tanımlanan kontenjan kapsamında öğrenimine devam edebilir


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Proje teslimleri, yazılı sınavlar ve sunum olarak sınav yapılır.


Mezuniyet Koşulları


Programa Kayıtlı Öğrencilerimiz, Dönemlik 30, toplam 240 AKTS lik program en çok 7 yıl içerisinde, en az 2.00 genel not ortalaması ile mezuniyete hak kazanır.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Doç. Dr. Leyla ALPAGUT Bölüm Başkanı


Bölüm Olanakları


AİBÜ İzzet Baysal Vakfı Eğitim Bursu, Stüdyolar, Maket Laboratuvarı, Plotter, Öğrenci Topluluğu ofisi

Program Çıktıları

Bilgi


Grafik anlatım becerisi; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme, yapabilme

Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama

Beceri


İhtiyaç Programı hazırlanması, konvansiyonel grafik ve sunum teknikleri ile tasarım projesi hazırlama

Yetkinlikler


Kentsel ölçekten yapı malzemesi detaylandırması ölçeğine kadar tüm tasarım, projelendirme ve üretim alanlarında sorumluluk alma ve iş organizasyonu gerçekleştirme

Tasarım ve imalat sektörlerinde, yapı üretim alanında her alanda tasarım, iş organizasyonu ve üretim yapabilme.

İnsan ve çevresinin tasarım Tarih, kuram ve, kültürel gelişimine ilişkin bilgi v değerelendirme becerisi edinir

Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojileri takip eder

Üretici ve kullanıcı arasında, taleplerin programlanarak gerekli detay ve bağlam içerisinde üretilminin süreçlendirilerek gerçekleştirilmesinde gerekli iletişimi sağlar.

Talep edilen programın kültürel, sosyal ve ekonomik gerçeklikler değerlendirilerek ilgili grafik sunum teknikleri kullanılarak tasarlanması ve inşa edilmesi.1. Grafik anlatım becerisi; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme, yapabilme

2. Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama

3. İhtiyaç Programı hazırlanması, konvansiyonel grafik ve sunum teknikleri ile tasarım projesi hazırlama

4. Kentsel ölçekten yapı malzemesi detaylandırması ölçeğine kadar tüm tasarım, projelendirme ve üretim alanlarında sorumluluk alma ve iş organizasyonu gerçekleştirme

5. Tasarım ve imalat sektörlerinde, yapı üretim alanında her alanda tasarım, iş organizasyonu ve üretim yapabilme.

6. İnsan ve çevresinin tasarım Tarih, kuram ve, kültürel gelişimine ilişkin bilgi v değerelendirme becerisi edinir

7. Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojileri takip eder

8. Üretici ve kullanıcı arasında, taleplerin programlanarak gerekli detay ve bağlam içerisinde üretilminin süreçlendirilerek gerçekleştirilmesinde gerekli iletişimi sağlar.

9. Talep edilen programın kültürel, sosyal ve ekonomik gerçeklikler değerlendirilerek ilgili grafik sunum teknikleri kullanılarak tasarlanması ve inşa edilmesi.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Grafik anlatım becerisi; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme, yapabilme
Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama
İhtiyaç Programı hazırlanması, konvansiyonel grafik ve sunum teknikleri ile tasarım projesi hazırlama
Kentsel ölçekten yapı malzemesi detaylandırması ölçeğine kadar tüm tasarım, projelendirme ve üretim alanlarında sorumluluk alma ve iş organizasyonu gerçekleştirme
Tasarım ve imalat sektörlerinde, yapı üretim alanında her alanda tasarım, iş organizasyonu ve üretim yapabilme.
İnsan ve çevresinin tasarım Tarih, kuram ve, kültürel gelişimine ilişkin bilgi v değerelendirme becerisi edinir
Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojileri takip eder
Üretici ve kullanıcı arasında, taleplerin programlanarak gerekli detay ve bağlam içerisinde üretilminin süreçlendirilerek gerçekleştirilmesinde gerekli iletişimi sağlar.
Talep edilen programın kültürel, sosyal ve ekonomik gerçeklikler değerlendirilerek ilgili grafik sunum teknikleri kullanılarak tasarlanması ve inşa edilmesi.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1905001012009Temel Tasarım IZorunlu4408.00
1905001052008Mimarlığa Giriş IZorunlu3004.00
1905001072010Çizim Teknikleri IZorunlu2205.00
1905001092008Türk Dili IZorunlu2002.00
1905001112008İngilizce IZorunlu2002.00
1905001152013MatematikZorunlu2204.00
1905001992013Seçmeli Ders ISeçmeli3003.00
1905002132009Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IZorunlu2002.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1905001022009Temel Tasarım IIZorunlu4408.00
1905001062008Mimarlığa Giriş IIZorunlu3004.00
1905001082010Çizim Teknikleri IIZorunlu2205.00
1905001122008Türk Dili IIZorunlu2002.00
1905001142008İngilizce IIZorunlu2002.00
1905001942013Seçmeli Ders (Rektörlük)Seçmeli2204.00
1905001962013Seçmeli Ders IISeçmeli3003.00
1905002142009Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIZorunlu2002.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1905002012009Mimari Proje IZorunlu4408.00
1905002032009Mimarlık ve Sanat Tarihi IZorunlu3004.00
1905002052009Statik ve MukavemetZorunlu3004.00
1905002072013Bilgisayar Destekli TasarımZorunlu2204.00
1905002152010Yapı Elemanları IZorunlu2204.00
1905002992013Seçmeli Ders IIISeçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1905002022009Mimari Proje IIZorunlu4408.00
1905002042009Mimarlık ve Sanat Tarihi IIZorunlu3004.00
1905002062010BetonarmeZorunlu3004.00
1905002162010Yapı Elemanları IIZorunlu2204.00
1905002982013Seçmeli Ders IVSeçmeli3006.00
1905003082010Tarihi Çevre Koruma ve RestorasyonZorunlu3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1905003012010Mimari Proje IIIZorunlu4408.00
1905003032010Mimarlık ve Sanat Tarihi IIIZorunlu3003.00
1905003042010Şehir ve Bölge Planlama İlkeleriZorunlu3003.00
1905003072010Yapı Statiği ve Çelik YapılarZorunlu3003.00
1905003072013Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü IZorunlu2103.00
1905003972013Staj IZorunlu0004.00
1905003992013Seçmeli Ders VSeçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1905003022010Mimari Proje IVZorunlu4408.00
1905003062010Çevresel Tasarım ve Ekolojik MimarlıkZorunlu3004.00
1905003142013Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü IIZorunlu2103.00
1905003162013Şehircilik ProjesiZorunlu2405.00
1905003962013Staj IIZorunlu0004.00
1905003982013Seçmeli Ders VISeçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1905004012010Mimari Proje VZorunlu4408.00
1905004372015Uygulama ProjesiZorunlu2405.00
1905004392015Staj IIIZorunlu0004.00
1905004972014Rektörlük Seçmeli IISeçmeli3004.00
1905004992014Seçmeli VIISeçmeli3009.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1905003102010Yapı Yönetimi ve EkonomisiZorunlu3002.00
1905004022010Mezuniyet ProjesiZorunlu4408.00
1905004362015Staj IVZorunlu0004.00
1905004962014Rektörlük Seçmeli IIISeçmeli3004.00
1905004982014Seçmeli VIIISeçmeli30012.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
1905004432015Girişimcilik ISeçmeli7Rektörlük Seçmeli II3004.00
REKL016İş Sağlığı ve GüvenliğiSeçmeli7Rektörlük Seçmeli II3004.00
1905004382015Girişimcilik IISeçmeli8Rektörlük Seçmeli III3004.00
HEM0006Araştırma EtiğiSeçmeli8Rektörlük Seçmeli III3004.00
ANE0001Sağlıklı Yaşam Spor ve Fiziksel UygunlukSeçmeli2Seçmeli Ders (Rektörlük)3004.00
ANE0002Uygulamalı SporSeçmeli2Seçmeli Ders (Rektörlük)3004.00
BESY0001Doğa Sporları ve RekreasyonSeçmeli2Seçmeli Ders (Rektörlük)3004.00
BESY0002Spor Bilgisi ve KültürüSeçmeli2Seçmeli Ders (Rektörlük)3004.00
HEM0001İlk YardımSeçmeli2Seçmeli Ders (Rektörlük)3004.00
HEM0002Aile SağlığıSeçmeli2Seçmeli Ders (Rektörlük)3004.00
HEM0003Cinsel SağlıkSeçmeli2Seçmeli Ders (Rektörlük)3004.00
HEM0004Adölesan SağlığıSeçmeli2Seçmeli Ders (Rektörlük)3004.00
HEM0005Aile PlanlamasıSeçmeli2Seçmeli Ders (Rektörlük)3004.00
HEM0006Araştırma EtiğiSeçmeli2Seçmeli Ders (Rektörlük)3004.00
HEM0007Sağlığın GeliştirilmesiSeçmeli2Seçmeli Ders (Rektörlük)3004.00
İLH0001Günümüz İnanç ProblemleriSeçmeli2Seçmeli Ders (Rektörlük)3004.00
İLH0002İslam Düşüncesinde Din-Devlet İlişkisiSeçmeli2Seçmeli Ders (Rektörlük)3004.00
İLH0003Hz.Muhammedin Hayatı ve AhlakıSeçmeli2Seçmeli Ders (Rektörlük)3004.00
İLH0004İslam EstetiğiSeçmeli2Seçmeli Ders (Rektörlük)3004.00
İLH0005Anadolu Halk İnançlarıSeçmeli2Seçmeli Ders (Rektörlük)3004.00
REKL001GirişimcilikSeçmeli2Seçmeli Ders (Rektörlük)2204.00
REKL016İş Sağlığı ve GüvenliğiSeçmeli2Seçmeli Ders (Rektörlük)3004.00
MIM0003Mimarlıkta İleri Modelleme TeknikleriSeçmeli2Seçmeli Ders (Rektörlük)3004.00
MIM0002Bilim Felsefesine GirişSeçmeli2Seçmeli Ders (Rektörlük)3004.00
MIM0001Serbest El ÇizimiSeçmeli2Seçmeli Ders (Rektörlük)3004.00
TUR0001Akademik TürkçeSeçmeli2Seçmeli Ders (Rektörlük)2004.00
1905002212011Serbest Mimari ÇizimSeçmeli1Seçmeli Ders I3003.00
1905001202011Bilgisayar Destekli Çizim ve TasarımSeçmeli1Seçmeli Ders I3003.00
1905002232011Bizans Mimari ÇizimiSeçmeli1Seçmeli Ders I3003.00
1905001312020Mimarlıkta Temel Bilgi İşlem TeknolojileriSeçmeli1Seçmeli Ders I3003.00
1905001222011İç Mekan TasarımıSeçmeli2Seçmeli Ders II3003.00
1905001262013MaketSeçmeli2Seçmeli Ders II3003.00
1905001302020Mimari MaketSeçmeli2Seçmeli Ders II3003.00
1905001322020Kentsel İç MekanSeçmeli2Seçmeli Ders II3003.00
1905002252013Yabancı Dilde Okuma ve KonuşmaSeçmeli3Seçmeli Ders III3003.00
1905004342011Engelsiz TasarımSeçmeli3Seçmeli Ders III3003.00
1905002272020Doğal Verilerle TasarımSeçmeli3Seçmeli Ders III3003.00
1905002292020Antik Çağ ve Grek Roma Mimarlığı Seçmeli3Seçmeli Ders III3003.00
1905002122013Mesleki Yabancı DilSeçmeli4Seçmeli Ders IV3003.00
1905003272011Osmanlı Mimarisinde KonularSeçmeli4Seçmeli Ders IV3003.00
1905002222013Geç Osmanlı Dönemi MimarlığıSeçmeli4Seçmeli Ders IV3003.00
1905002182013Yapı Malzemesi Yapım YöntemleriSeçmeli4Seçmeli Ders IV3003.00
1905002242020Kültür Varlıklarını Koruma MevzuatıSeçmeli4Seçmeli Ders IV3003.00
1905003112010Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığındaki GeSeçmeli5Seçmeli Ders V3003.00
1905003132010İmar HukukuSeçmeli5Seçmeli Ders V3003.00
1905003172013Edebiyat Kuramları Üzerinden Mimarlığı DüşünmekSeçmeli5Seçmeli Ders V3003.00
1905003152013Peyzaj TasarımıSeçmeli5Seçmeli Ders V3003.00
1905003192020Kentsel Dönüşüm Politikaları Seçmeli5Seçmeli Ders V3003.00
1905003212020Temel Tasarımın Mimarideki YansımalarıSeçmeli5Seçmeli Ders V3003.00
1905003232020Mimarlık, Kent ve Doğal Çevre İlişkisiSeçmeli5Seçmeli Ders V3003.00
1905003292020Coğrafi Bilgi Sistemleri Seçmeli5Seçmeli Ders V3003.00
1905002212013Yığma YapılarSeçmeli5Seçmeli Ders V3003.00
1905003122010Tarihte Konut ve Günlük YaşamSeçmeli6Seçmeli Ders VI3003.00
1905004132010Kentsel TasarımSeçmeli6Seçmeli Ders VI300.00
1905002222013Geç Osmanlı Dönemi MimarlığıSeçmeli6Seçmeli Ders VI3003.00
1905003182013Mimarlıkta İleri Modelleme TeknikleriSeçmeli6Seçmeli Ders VI3003.00
1905004272011Koruma Semineri ISeçmeli7Seçmeli VII3003.00
1905004412015Detay Tasarım İlkeleriSeçmeli7Seçmeli VII3003.00
1905004262011Çağdaş Mimarlık SemineriSeçmeli7Seçmeli VII3004.00
1905004152020Yapılarda Akustik Sorunları ve Ses YalıtımıSeçmeli7Seçmeli VII3003.00
1905004092020Çağdaş Mimarlık Semineri I Seçmeli7Seçmeli VII3003.00
190500417020Yapılarda Enerji Etkin Sistem TasarımıSeçmeli7Seçmeli VII3003.00
1905004192020Konut Ekonomisi ve Politikaları Seçmeli7Seçmeli VII3003.00
1905004232020Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı Seçmeli7Seçmeli VII3003.00
1905004452020Klasik Dönem Osmanlı Mimarisi Seçmeli7Seçmeli VII3003.00
1905004122010Mimari Meslek BilgisiSeçmeli8Seçmeli VIII300.00
1905004162010Mimarlık ve Sanatın Kültürel BağlamlarıSeçmeli8Seçmeli VIII300.00
1905004262011Çağdaş Mimarlık SemineriSeçmeli8Seçmeli VIII3004.00
1905004282011Koruma Semineri IISeçmeli8Seçmeli VIII3004.00
1905004322011Yangın Güvenliği ve MimarlıkSeçmeli8Seçmeli VIII3004.00
1905003122010Tarihte Konut ve Günlük YaşamSeçmeli8Seçmeli VIII3003.00
1905003182013Mimarlıkta İleri Modelleme TeknikleriSeçmeli8Seçmeli VIII3003.00
1905004042020Şantiye Yönetimi ve Organizasyonu Seçmeli8Seçmeli VIII3003.00
1905004062020Gayrimenkul DeğerlemeSeçmeli8Seçmeli VIII3003.00
1905004082020Depreme Dayanıklı Yapı Tasarım İlkeleri Seçmeli8Seçmeli VIII3003.00
1905004102020Yapılarda Alternatif Enerji UygulamalarıSeçmeli8Seçmeli VIII3003.00
1905004202020Çevresel Psikoloji ve Mekan AlgısıSeçmeli8Seçmeli VIII3003.00
1905004222020Kültürel Peyzajlar ve Koruma Yaklaşımları Seçmeli8Seçmeli VIII3003.00
1905004242020Yapı Bilgi Modelleme Seçmeli8Seçmeli VIII3003.00
1905004402020Yapılarda Sıhhi Tesisat Seçmeli8Seçmeli VIII3003.00
1905004422020Çevresel Etki DeğerlendirmeSeçmeli8Seçmeli VIII3003.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS
1905003082010Historical Preservation and RestorationCompulsory43004.00
1905003012010Architectural Design IIICompulsory54408.00
1905003022010Architectural Design IVCompulsory64408.00
1905004012010Architectural Design VCompulsory74408.00
1905004372015Implementation ProjectCompulsory72405.00
1905004992014Seçmeli VIIElective73009.00
1905004022010Graduation ProjectCompulsory84408.00