Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıÇevre Mühendisliği


Kuruluş


Abant İzzet BAYSAL Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü (Eylül 2007)


Kazanılan Derece


Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Çevre Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.


Kabul ve Kayıt Koşulları


YGS sınav yüzdeliği, ÖSYM yerleştirmesi ile.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Resmi (Formal) olarak getirilen onaylı lise diploması ÖSYM ve Üniversite rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından istenilen diğer belgeler ile düzenlenir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrenci bölüme başlamadan önce, eğer isterse bir yıllık İngilizce hazırlık okulunu başlayabilir veya birinci sınıfa kayıt yaptırabilir.


Program Profili


Çevre Mühendisliği bölümünde 74 kız, 76 erkek olmak üzere toplam 150 öğrenci eğitim almaktadır. Bölümümüzde 7 öğretim üyesi, 3 araştırma görevlisi ve bir sekreter bulunmaktadır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlar; özel sektörde, kamu kurumlarında, belediyelerde, bütün sanayi kuruluşlarında, çevre ile ilgili sivil toplum kuruluşlarında, çevre il müdürlüklerinde, İller Bankası ve Devlet Su İşlerinde İş bulma imkanına sahiptir.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Yurtiçinde ve yurtdışında lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlara geçiş imkânı bulunmaktadır.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Sınavlar genel olarak en az bir ara sınav ve bir final sınavı şeklinde olup ödev, sözlü sunum, dönem ödevi, laboratuvar ve arazi çalışmaları ile öğrencinin başarı durumu değerlendirilir. Değerlendirme AİBÜ Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Öğrenciler bölüm derslerinin %25'i seçmeli ders ve geri kalanı zorunlu olmak üzere toplam 150 kredilik (240 AKTS) ders, uygulama ve arazi çalışmalarını tamamlayarak mezun olurlar. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 60 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme tezi hazırlaması istenmektedir


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Doç. Dr. Duran KARAKAŞ (Bölüm Başkanı) Telefon: 03742541000/2660 İleti: dkarakas@ibu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Nazlı BALDAN PAKDİL (Bölüm Başkan Yardımcısı ve AKTS koordinatörü) Telefon: 03742541000/2662 İleti: pakdil_n@ibu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Fatma ÖZTÜRK (Bölüm Başkan Yardımcısı)


Bölüm Olanakları


Dersler projektör ve/veya tepegöz donanımlı dersliklerde yürütülmekte olup laboratuvarlarımızda IC, GC, spektroradyometre, UV-Spektrofotometre, eddy kovaryans, oto örnekleyici, debi ölçer, PAR sensörü, solar radyasyon sensörleri gibi ana cihazların yanı sıra diğer küçük cihazlar ve deneyler için sarf ve kimyasal malzemeler mevcuttur.

Program Çıktıları

Bilgi


Temel bilimler ve mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; temel bilimler alanındaki teorik ve uygulamalı bilgileri Çevre Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır

Beceri


Çevre Mühendisliği problemlerini öngörür, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun olan analitik yöntem teknikleri seçer ve uygular

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan güncel teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır

Yetkinlikler


Bireysel ve takım olarak disiplinli ve etkin çalışır, sorumluluk alır

Uygulamalı ve temel bilimleri sentezleyerek çevre sorunlarına bütüncül bir bakış açısı ile çözüm bulma becerisine sahip olma

Bilgiye erişim için kaynak araştırması yapar ve veri tabanlarını kullanır

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler

Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir

Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir1. Temel bilimler ve mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; temel bilimler alanındaki teorik ve uygulamalı bilgileri Çevre Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır

2. Çevre Mühendisliği problemlerini öngörür, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun olan analitik yöntem teknikleri seçer ve uygular

3. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan güncel teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır

4. Bireysel ve takım olarak disiplinli ve etkin çalışır, sorumluluk alır

5. Uygulamalı ve temel bilimleri sentezleyerek çevre sorunlarına bütüncül bir bakış açısı ile çözüm bulma becerisine sahip olma

6. Bilgiye erişim için kaynak araştırması yapar ve veri tabanlarını kullanır

7. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler

8. Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır

9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir

10. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,

11. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Temel bilimler ve mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; temel bilimler alanındaki teorik ve uygulamalı bilgileri Çevre Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır
Çevre Mühendisliği problemlerini öngörür, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun olan analitik yöntem teknikleri seçer ve uygular
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan güncel teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır
Bireysel ve takım olarak disiplinli ve etkin çalışır, sorumluluk alır
Uygulamalı ve temel bilimleri sentezleyerek çevre sorunlarına bütüncül bir bakış açısı ile çözüm bulma becerisine sahip olma
Bilgiye erişim için kaynak araştırması yapar ve veri tabanlarını kullanır
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1902001012008Genel BiyolojiZorunlu2023.00
1902001032010Fizik IZorunlu3025.00
1902001052013KimyaZorunlu3046.00
1902001072010Matematik IZorunlu3026.00
1902001092008EkonomiZorunlu2002.00
1902001112008Çevre Mühendisliğine GirişZorunlu2002.00
1902001132008Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tar. IZorunlu2002.00
1902001152008Türk Dili IZorunlu2002.00
1902001992010Yabancı Dil ISeçmeli2002.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1902001022010Bilgisayar Destekli Teknik ÇizimZorunlu1204.00
1902001042008Ekosistem EkolojisiZorunlu3006.00
1902001062013Çevre Kimyası IZorunlu3046.00
1902001082010Matematik IIZorunlu3026.00
1902001102008Temel Bilişim TeknolojileriZorunlu2202.00
1902001122008Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tar. IIZorunlu2002.00
1902001142008Türk Dili IIZorunlu2002.00
1902001982010Yabancı Dil IISeçmeli2002.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1901002092013TermodinamikZorunlu3004.00
1902002012013Çevre Kimyası IIZorunlu3046.00
1902002032009Diferansiyel EşitliklerZorunlu3003.00
1902002072009İstatistikZorunlu3004.00
1902002112009Çevre MikrobiyolojisiZorunlu2204.00
1902002132009Yabancı Dilde ve Okuma KonuşmaZorunlu2003.00
1902004992010Seçmeli ISeçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1902002022009Akışkanlar Mekaniği ve HidrolikZorunlu4005.00
1902002042009Çevresel HidrojeolojiZorunlu3004.00
1902002082009Statik ve MukavemetZorunlu3004.00
1902002102009Temel İşlemler IZorunlu4004.00
1902002122009Mesleki Yabancı Dil IZorunlu2002.00
1902002202013Staj IZorunlu0005.00
1902004982010Seçmeli IISeçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1902003032010Arıtmanın TemelleriZorunlu3004.00
1902003052010Katı Atıkların UzaklaştırılmasıZorunlu3004.00
1902003072010Temel İşlemler IIZorunlu2204.00
1902003092010Mesleki Yabancı Dil IIZorunlu2002.00
1902003412013Su Kaynakları Mühendisliği IZorunlu3004.00
1902003992011Seçmeli IIISeçmeli30012.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1902003082010Çevre HukukuZorunlu2003.00
1902003102010İş Hayatı İçin Yabancı Dil IIIZorunlu2002.00
1902003202013Staj IIZorunlu0005.00
1902003292010Hava Kirliliği ve KontrolüZorunlu3004.00
1902003402013Su Kaynakları Mühendisliği IIZorunlu3004.00
1902003982011Seçmeli IVSeçmeli30012.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1902004012010İnsan Kaynakları YönetimiZorunlu3003.00
1902004032010Çevresel Etki DeğerlendirmeZorunlu3004.00
1902004052010Arazi Kullanımı ve Havza YönetimiZorunlu2003.00
1902004092010İleri Mesleki Yabancı Dil IZorunlu2002.00
1902004212011Mezuniyet Projesi IZorunlu0404.00
1902004932013Rek.Seçmeli ISeçmeli3004.00
1902004952013Teknik Olmayan Seç.Bağlı.DersSeçmeli3004.00
1902004972011Seçmeli VSeçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1902004022010Çevre ve Enerji PolitikasıZorunlu2003.00
1902004042010Arıtma Tesisi Tasarımı ve İşletimiZorunlu2205.00
1902004082010İleri Mesleki Yabancı Dil IIZorunlu2002.00
1902004202011Mezuniyet Projesi IIZorunlu0404.00
1902004942013Rek.Seçmeli IISeçmeli3004.00
1902004962011Seçmeli VISeçmeli30012.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
ANE0001Sağlıklı Yaşam Spor ve Fiziksel UygunlukSeçmeli7Rek.Seçmeli I3004.00
ANE0002Uygulamalı SporSeçmeli7Rek.Seçmeli I3004.00
BESY0001Doğa Sporları ve RekreasyonSeçmeli7Rek.Seçmeli I3004.00
BESY0002Spor Bilgisi ve KültürüSeçmeli7Rek.Seçmeli I3004.00
HEM0001İlk YardımSeçmeli7Rek.Seçmeli I3004.00
HEM0002Aile SağlığıSeçmeli7Rek.Seçmeli I3004.00
HEM0003Cinsel SağlıkSeçmeli7Rek.Seçmeli I3004.00
HEM0004Adölesan SağlığıSeçmeli7Rek.Seçmeli I3004.00
HEM0005Aile PlanlamasıSeçmeli7Rek.Seçmeli I3004.00
HEM0006Araştırma EtiğiSeçmeli7Rek.Seçmeli I3004.00
HEM0007Sağlığın GeliştirilmesiSeçmeli7Rek.Seçmeli I3004.00
İLH0001Günümüz İnanç ProblemleriSeçmeli7Rek.Seçmeli I3004.00
İLH0002İslam Düşüncesinde Din-Devlet İlişkisiSeçmeli7Rek.Seçmeli I3004.00
İLH0003Hz.Muhammedin Hayatı ve AhlakıSeçmeli7Rek.Seçmeli I3004.00
İLH0004İslam EstetiğiSeçmeli7Rek.Seçmeli I3004.00
İLH0005Anadolu Halk İnançlarıSeçmeli7Rek.Seçmeli I3004.00
REKL001GirişimcilikSeçmeli7Rek.Seçmeli I2204.00
REKL016İş Sağlığı ve GüvenliğiSeçmeli7Rek.Seçmeli I3004.00
REKL0003Gönüllülük ÇalışmalarıSeçmeli7Rek.Seçmeli I1204.00
ANE0001Sağlıklı Yaşam Spor ve Fiziksel UygunlukSeçmeli8Rek.Seçmeli II3004.00
ANE0002Uygulamalı SporSeçmeli8Rek.Seçmeli II3004.00
BESY0001Doğa Sporları ve RekreasyonSeçmeli8Rek.Seçmeli II3004.00
BESY0002Spor Bilgisi ve KültürüSeçmeli8Rek.Seçmeli II3004.00
HEM0001İlk YardımSeçmeli8Rek.Seçmeli II3004.00
HEM0002Aile SağlığıSeçmeli8Rek.Seçmeli II3004.00
HEM0003Cinsel SağlıkSeçmeli8Rek.Seçmeli II3004.00
HEM0004Adölesan SağlığıSeçmeli8Rek.Seçmeli II3004.00
HEM0005Aile PlanlamasıSeçmeli8Rek.Seçmeli II3004.00
HEM0006Araştırma EtiğiSeçmeli8Rek.Seçmeli II3004.00
HEM0007Sağlığın GeliştirilmesiSeçmeli8Rek.Seçmeli II3004.00
İLH0001Günümüz İnanç ProblemleriSeçmeli8Rek.Seçmeli II3004.00
İLH0002İslam Düşüncesinde Din-Devlet İlişkisiSeçmeli8Rek.Seçmeli II3004.00
İLH0003Hz.Muhammedin Hayatı ve AhlakıSeçmeli8Rek.Seçmeli II3004.00
İLH0004İslam EstetiğiSeçmeli8Rek.Seçmeli II3004.00
İLH0005Anadolu Halk İnançlarıSeçmeli8Rek.Seçmeli II3004.00
REKL001GirişimcilikSeçmeli8Rek.Seçmeli II2204.00
REKL016İş Sağlığı ve GüvenliğiSeçmeli8Rek.Seçmeli II3004.00
REKL0003Gönüllülük ÇalışmalarıSeçmeli8Rek.Seçmeli II1204.00
1902002052009Çevre SorunlarıSeçmeli3Seçmeli I3006.00
1902003212010Yenilenebilir Enerji TeknolojileriSeçmeli3Seçmeli I3006.00
1902003232010Arıtma Çamurlarının İşlenmesiSeçmeli3Seçmeli I3006.00
1902003252010Arıtma Tesisi HidroliğiSeçmeli3Seçmeli I3006.00
1902003272010Su Kirliliği ve KontrolüSeçmeli3Seçmeli I3006.00
1902003292010Hava Kirliliği ve KontrolüSeçmeli3Seçmeli I3006.00
1902003312010Yenilenebilir Doğal Kaynakları KorumasıSeçmeli3Seçmeli I3006.00
1902003332010Endüstriyel Atık Suların ArıtılmasıSeçmeli3Seçmeli I3006.00
1902003352010Besin Maddelerinin Geri Kazanımı ve Yeniden KullanımıSeçmeli3Seçmeli I3006.00
1902003372010Çevre BiyoteknolojisiSeçmeli3Seçmeli I3006.00
1902003392010İçme Sularının ArıtılmasıSeçmeli3Seçmeli I3006.00
1902004102010Arıtma Çamurlarının İşlenmesiSeçmeli3Seçmeli I3006.00
1902004132010Yenilenebilir Enerji TeknolojileriSeçmeli3Seçmeli I3006.00
1902004152010Yenilenebilir Doğal Kaynakların KorunmasıSeçmeli3Seçmeli I3006.00
1902004162010Besin Maddesi Geri Kazanım ve Yeniden KullanımıSeçmeli3Seçmeli I3006.00
1902004172010İçme Sularının ArıtılmasıSeçmeli3Seçmeli I3006.00
1902003132011Mühendisler için Organik KimyaSeçmeli3Seçmeli I3006.00
1902003462019Çevresel Analiz TeknikleriSeçmeli3Seçmeli I2206.00
1902003472019Çevre Sağlığı ve Risk DeğerlendirmeSeçmeli3Seçmeli I3006.00
1902003482019Atmosferik Kirleticilerin Ölçüm YöntemleriSeçmeli3Seçmeli I2206.00
1902002062009JeoistatistikSeçmeli4Seçmeli II1206.00
1902004122010Su KirliliğiSeçmeli4Seçmeli II3006.00
1902004132010Yenilenebilir Enerji TeknolojileriSeçmeli4Seçmeli II3006.00
1902003212010Yenilenebilir Enerji TeknolojileriSeçmeli4Seçmeli II3006.00
1902003272010Su Kirliliği ve KontrolüSeçmeli4Seçmeli II3006.00
1902003292010Hava Kirliliği ve KontrolüSeçmeli4Seçmeli II3006.00
1902003312010Yenilenebilir Doğal Kaynakları KorumasıSeçmeli4Seçmeli II3006.00
1902004152010Yenilenebilir Doğal Kaynakların KorunmasıSeçmeli4Seçmeli II3006.00
1902003332010Endüstriyel Atık Suların ArıtılmasıSeçmeli4Seçmeli II3006.00
1902003352010Besin Maddelerinin Geri Kazanımı ve Yeniden KullanımıSeçmeli4Seçmeli II3006.00
1902004162010Besin Maddesi Geri Kazanım ve Yeniden KullanımıSeçmeli4Seçmeli II3006.00
1902003372010Çevre BiyoteknolojisiSeçmeli4Seçmeli II3006.00
1902004172010İçme Sularının ArıtılmasıSeçmeli4Seçmeli II3006.00
1902003392010İçme Sularının ArıtılmasıSeçmeli4Seçmeli II3006.00
1902003462019Çevresel Analiz TeknikleriSeçmeli4Seçmeli II2206.00
1902003472019Çevre Sağlığı ve Risk DeğerlendirmeSeçmeli4Seçmeli II3006.00
1902003482019Atmosferik Kirleticilerin Ölçüm YöntemleriSeçmeli4Seçmeli II2206.00
1902003252010Arıtma Tesisi HidroliğiSeçmeli5Seçmeli III3006.00
1902003012010Çevre Kirlilik KontrolüSeçmeli5Seçmeli III3006.00
1902003392010İçme Sularının ArıtılmasıSeçmeli5Seçmeli III3006.00
1902004172010İçme Sularının ArıtılmasıSeçmeli5Seçmeli III3006.00
1902003132011Mühendisler için Organik KimyaSeçmeli5Seçmeli III3006.00
1902003432013JeoistatistikSeçmeli5Seçmeli III3006.00
1902003472019Çevre Sağlığı ve Risk DeğerlendirmeSeçmeli5Seçmeli III3006.00
1902003462019Çevresel Analiz TeknikleriSeçmeli5Seçmeli III2206.00
1902003482019Atmosferik Kirleticilerin Ölçüm YöntemleriSeçmeli5Seçmeli III2206.00
1902003042010Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan AlgıSeçmeli6Seçmeli IV2206.00
1902003332010Endüstriyel Atık Suların ArıtılmasıSeçmeli6Seçmeli IV3006.00
1902003372010Çevre BiyoteknolojisiSeçmeli6Seçmeli IV3006.00
1902003062010Ekolojik EkonomiSeçmeli6Seçmeli IV2006.00
1902003272010Su Kirliliği ve KontrolüSeçmeli6Seçmeli IV3006.00
1902004172010İçme Sularının ArıtılmasıSeçmeli6Seçmeli IV3006.00
1902003062013Ekolojik EkonomiSeçmeli6Seçmeli IV3006.00
1902003392010İçme Sularının ArıtılmasıSeçmeli6Seçmeli IV3006.00
1902003462019Çevresel Analiz TeknikleriSeçmeli6Seçmeli IV2206.00
1902003472019Çevre Sağlığı ve Risk DeğerlendirmeSeçmeli6Seçmeli IV3006.00
1902003482019Atmosferik Kirleticilerin Ölçüm YöntemleriSeçmeli6Seçmeli IV2206.00
1902003212010Yenilenebilir Enerji TeknolojileriSeçmeli7Seçmeli V3006.00
1902003232010Arıtma Çamurlarının İşlenmesiSeçmeli7Seçmeli V3006.00
1902003252010Arıtma Tesisi HidroliğiSeçmeli7Seçmeli V3006.00
1902003272010Su Kirliliği ve KontrolüSeçmeli7Seçmeli V3006.00
1902003312010Yenilenebilir Doğal Kaynakları KorumasıSeçmeli7Seçmeli V3006.00
1902003332010Endüstriyel Atık Suların ArıtılmasıSeçmeli7Seçmeli V3006.00
1902003352010Besin Maddelerinin Geri Kazanımı ve Yeniden KullanımıSeçmeli7Seçmeli V3006.00
1902003372010Çevre BiyoteknolojisiSeçmeli7Seçmeli V3006.00
1902003392010İçme Sularının ArıtılmasıSeçmeli7Seçmeli V3006.00
1902004072010Sistem Dinamiği ve ModellemeSeçmeli7Seçmeli V2206.00
1902004102010Arıtma Çamurlarının İşlenmesiSeçmeli7Seçmeli V3006.00
1902004132010Yenilenebilir Enerji TeknolojileriSeçmeli7Seçmeli V3006.00
1902004152010Yenilenebilir Doğal Kaynakların KorunmasıSeçmeli7Seçmeli V3006.00
1902004162010Besin Maddesi Geri Kazanım ve Yeniden KullanımıSeçmeli7Seçmeli V3006.00
1902004172010İçme Sularının ArıtılmasıSeçmeli7Seçmeli V3006.00
1902003462019Çevresel Analiz TeknikleriSeçmeli7Seçmeli V2206.00
1902003472019Çevre Sağlığı ve Risk DeğerlendirmeSeçmeli7Seçmeli V3006.00
1902003482019Atmosferik Kirleticilerin Ölçüm YöntemleriSeçmeli7Seçmeli V2206.00
1902004062010Ekosistem IslahıSeçmeli8Seçmeli VI2206.00
1902003232010Arıtma Çamurlarının İşlenmesiSeçmeli8Seçmeli VI3006.00
1902004102010Arıtma Çamurlarının İşlenmesiSeçmeli8Seçmeli VI3006.00
1902003212010Yenilenebilir Enerji TeknolojileriSeçmeli8Seçmeli VI3006.00
1902004132010Yenilenebilir Enerji TeknolojileriSeçmeli8Seçmeli VI3006.00
1902003252010Arıtma Tesisi HidroliğiSeçmeli8Seçmeli VI3006.00
1902003272010Su Kirliliği ve KontrolüSeçmeli8Seçmeli VI3006.00
1902003312010Yenilenebilir Doğal Kaynakları KorumasıSeçmeli8Seçmeli VI3006.00
1902004152010Yenilenebilir Doğal Kaynakların KorunmasıSeçmeli8Seçmeli VI3006.00
1902003332010Endüstriyel Atık Suların ArıtılmasıSeçmeli8Seçmeli VI3006.00
1902004162010Besin Maddesi Geri Kazanım ve Yeniden KullanımıSeçmeli8Seçmeli VI3006.00
1902003352010Besin Maddelerinin Geri Kazanımı ve Yeniden KullanımıSeçmeli8Seçmeli VI3006.00
1902003372010Çevre BiyoteknolojisiSeçmeli8Seçmeli VI3006.00
1902003392010İçme Sularının ArıtılmasıSeçmeli8Seçmeli VI3006.00
1902004172010İçme Sularının ArıtılmasıSeçmeli8Seçmeli VI3006.00
1902003462019Çevresel Analiz TeknikleriSeçmeli8Seçmeli VI2206.00
1902003472019Çevre Sağlığı ve Risk DeğerlendirmeSeçmeli8Seçmeli VI3006.00
1902003482019Atmosferik Kirleticilerin Ölçüm YöntemleriSeçmeli8Seçmeli VI2206.00
1902004232013Mühendislik EtiğiSeçmeli7Teknik Olmayan Seç.Bağlı.Ders3004.00
1902004252013Bilimsel Araştırma YöntemleriSeçmeli7Teknik Olmayan Seç.Bağlı.Ders3004.00
1902004272013Bilim ve Teknolji TarihiSeçmeli7Teknik Olmayan Seç.Bağlı.Ders3004.00
1902004292013İş HukukuSeçmeli7Teknik Olmayan Seç.Bağlı.Ders3004.00
1902004312013Sosyolojiye GirişSeçmeli7Teknik Olmayan Seç.Bağlı.Ders3004.00
1902004332013Sosyal Psikolojiye GirişSeçmeli7Teknik Olmayan Seç.Bağlı.Ders3004.00
1902004352013Öğrenme PsikolojisiSeçmeli7Teknik Olmayan Seç.Bağlı.Ders3004.00
1902004372013Endüstri PsikolojisiSeçmeli7Teknik Olmayan Seç.Bağlı.Ders3004.00
1902004392013Organizasyonel DavranışSeçmeli7Teknik Olmayan Seç.Bağlı.Ders3004.00
1902001172008İngilizce ISeçmeli1Yabancı Dil I2002.00
1902001192008Almanca ISeçmeli1Yabancı Dil I2002.00
1902001212008Fransızca ISeçmeli1Yabancı Dil I2002.00
1902001162008İngilizce IISeçmeli2Yabancı Dil II2002.00
1902001182008Almanca IISeçmeli2Yabancı Dil II2002.00
1902001202008Fransızca IISeçmeli2Yabancı Dil II2002.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS
1902001042008Ecosystems Ecology Compulsory23006.00
1902003232010Processing of Sewage SludgeElective33006.00
1902004102010Processing of Sewage SludgeElective33006.00
1902003462019Environmental Analysis TechniquesElective32206.00
1902003482019Atmospheric Pollutant Measrement TechniquesElective32206.00
1902003232010Processing of Sewage SludgeElective33006.00
1902004102010Processing of Sewage SludgeElective33006.00
1902003232010Processing of Sewage SludgeElective33006.00
1902003482019Atmospheric Pollutant Measrement TechniquesElective42206.00
1902003462019Environmental Analysis TechniquesElective42206.00
1902003462019Environmental Analysis TechniquesElective522012.00
1902003482019Atmospheric Pollutant Measrement TechniquesElective522012.00
1902003482019Atmospheric Pollutant Measrement TechniquesElective622012.00
1902003462019Environmental Analysis TechniquesElective622012.00
1902003462019Environmental Analysis TechniquesElective72206.00
1902004102010Processing of Sewage SludgeElective73006.00
1902003232010Processing of Sewage SludgeElective73006.00
1902003482019Atmospheric Pollutant Measrement TechniquesElective72206.00
1902004102010Processing of Sewage SludgeElective73006.00
1902003232010Processing of Sewage SludgeElective73006.00
1902003232010Processing of Sewage SludgeElective73006.00
1902003232010Processing of Sewage SludgeElective830012.00
1902003232010Processing of Sewage SludgeElective830012.00
1902004102010Processing of Sewage SludgeElective830012.00
1902003482019Atmospheric Pollutant Measrement TechniquesElective822012.00
1902003232010Processing of Sewage SludgeElective830012.00
1902004102010Processing of Sewage SludgeElective830012.00
1902003462019Environmental Analysis TechniquesElective822012.00