Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıMakine Mühendisliği


Kuruluş


Makine Mühendisliği Bölüm programı 1997 yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin kurulması ile açılmış olup 2008-2009 yılında ilk kez ÖSYM sınavı ile öğrenci almaya başlamıştır.


Kazanılan Derece


Makine Mühendiliği


Kabul ve Kayıt Koşulları


Makine Mühendisliği Bölümüne kayıt yaptırmak isteyen öğrencinin üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri (ÖSYS sınav yüzdeliği, ÖSYM yerleştirmesi ile) tamamlamış olması ve bu kapsamda girilen sınavlarda başarılı olmuş olması gerekmektedir. Ayrıca, üniversitelerin 2 yıllık Meslek Yüksek Okulunu başarı ile tamamlamış öğrencilerin ÖSYM tarafından her yıl yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) bölüm için gerekli puanı alıp, daha önce belirlenen süreçler dahilinde açılan kontenjanlara başvuru yapabilirler. Yine, bölümümüz ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci sınavı ile öğrenci başvurusu kabul etmektedir. Yurtiçinde veya yurtdışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci, Kurum İçi Programlar Arası, Kurumlar Arası veya Merkezi Yerleştirme puanı yatay geçiş yöntemleri olmak koşulu ile bölümümüzce daha önceden belirlenen kontenjanlara yatay geçiş başvurusu yapabilir. Başvuru yapan öğrencilerin bölüme kabul işlemi, akademik takvime göre dönem başlamadan, başvuru yapan öğrencilerin gerekli şartları sağlaması ile başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir, özel olarak değerlendirilir ve bölümümzce kabul edilen öğrenciler üniversitemizin resmi sitesinde yayınlanır.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Lise ve dengi okullardan mezuniyet derecesine sahip olmak


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Makine Mühendisliği Programı kapsamında alınan öğrencilerin isteğine bağlı olarak öğrenciler 1 yıllık İngilizce hazırlık programı okuyabilirler.


Program Profili


Bölgenin bilimsel ve teknolojik gelişimine önderlik eden Makine Mühendisliği Programımız makine mühendisliği bölümünün, özellikle Enerji ve İmalat alt bölümleri olmak üzere tüm alt birimlerinde bilgi birikimi ve deneyime sahip mühendis yetiştirmektedir. Bu kapsamda topluma bilim ve teknolojiye katkıda bulunabilecek araştırma ve geliştirme faaliyetleri gösteren bölümümüz, alanında küresel bilgi ve becerilerle donanmış, girişimci ruha sahip, çevre ve kültür değerlerine duyarlı, ülkesine ve insanlığa yararlı olmayı ana hedef edinen makine mühendisleri yetiştirmektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Makine mühendisleri; makine veya mekanik sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve imalatı ile ilgilenir. İğneden uçağa kadar olan yelpazedeki bütün mekanik sistemler makine mühendislerin uğraşları içerinde yer alır. Makine mühendisliğinin uzmanlık alanları; enerji teknolojileri, yanma sistemleri, akustik sistemler, ses ve mekanik titreşim kontrolü, akışkanlar mekaniği, mekatronik sistemler, imalat, bilgisayar destekli mühendislik, mühendislik projeleri yönetimi, kalite yönetimi, fabrika organizasyonu, süreç yönetimi gibi alanlardır. Ayrıca, mezun olan öğrencilerimiz hem kamu hem de özel sektörde çalışma imkânına sahiplerdir. Mühendislik ofislerinde, Ar-Ge laboratuarlarında, imalat sanayinde, inşaat sektöründe, kimya, gıda ve ilaç sanayinde, enerji ve tekstil sektörü gibi bir çok yerde tasarım, Ar-Ge, planlama, imalat, kalite kontrol, ısı-proses, bakım, işletme, lojistik, satış ve servisden sorumlu mühendisler olarak çalışabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Üniversitelerin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde bölümümüz programı başarılı (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması en az 2.00 olmak koşulu ile) olarak tamamlayan öğrenci Makine Mühendisliği alanında veya bu alanda öğrenci kabul eden diğer anabilim dallarında Yüksek Lisans-Doktora derecelerine (üniversite senatosu tarafından belirlenen şartların sağlanması takdirinde) başvuruda bulunabilir.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Sınavların değerlendirilmesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sınav Yönetmeliği çerçevesinde, ödev, sözlü sunum, dönem ödevi, uygulama, laboratuvar, ara sınav ve final sınavı olamak üzere toplam 100 puan üzerinden gerçekleştirilir. Sınavların ölçme ve değerlendirme üzerinde etkisi, dersin ilgili öğretim üyesi/elemanı/görevlisi tarafından dönem başı öğrencilere duyurulur.


Mezuniyet Koşulları


Bölümümüzden öğrencilerin mezuniyeti için, zorunlu ve seçmeli olmak üzere toplam 180 AKTS kredilik ders alınmalı ve alınan tüm dersleri başarılı olarak (minimum geçme notu 55 olmak şart ile) tamamladıktan sonra genel akademik ortalamasının asgari olarak 2,00 olması gerekmektedir.


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gölköy Kampüsü 4280 / BOLU. Telefon:(374) 253 46 40 Fax:(374) 253 45 58 e-Posta: dekanlik_mmf@ibu.edu.tr http://mmf.ibu.edu.tr/index.php/bolumlerimiz/makine-muhendisligi/ Program Başkanı: Doç. Dr. Ömer ÖZYURT AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Gürcan YILDIRIM


Bölüm Olanakları


Her türlü fiziksel ve donanımsal alt yapıya sahip olan bölümümüzde öğretim üyeleri/elemanları ile mühendisliği temellerinden ileri mühendislik deney düzeneklerine sahip laboratuvarlarımız ve tam donanımlı ve teşekküllü atölyemiz bulunmaktadır. Fakültemizin her dersliğinde verilen dersler için ihtiyaç olan (tahta, tepegöz, projektör, vb.) tüm alt yapı mevcuttur. Bilgisayar laboratuvarlarımız gerek lisans öğrencilerimizin eğitimini için gerek yüksek lisans öğrencilerimizin akademik çalışmaları için eksiz olarak donatılmıştır. Öğrencilerin sosyal faaliyetleri için fakülte içerisinde-dışarısında ortak kullanım alanları mevcut olup, öğrencilerimize büyük bir kantin hizmet etmektedir.

Program Çıktıları

Bilgi


Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır,

Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,

Beceri


Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,

Yetkinlikler


Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,

Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,

Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,

Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır,

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,1. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır,

2. Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,

3. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,

4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,

5. Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,

6. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,

7. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,

8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,

9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,

10. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,

11. Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır,

12. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır,
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır,
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1904001012009Matematik IZorunlu3206.00
1904001032009Fizik IZorunlu3026.00
1904001072009Teknik ResimZorunlu2204.00
1904001092010Makina Mühendisliğine GirişZorunlu1001.00
1904001112008Türk Dili IZorunlu2002.00
1904001192010KimyaZorunlu3026.00
1904001212011Bilgisayar ve Bilgi Sistemlerine GirişZorunlu1021.00
1904001992010Yabancı Dil ISeçmeli2002.00
1904002132008Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi IZorunlu2002.00
1904001232019Kariyer PlanlamaZorunlu1002.00
Toplam:32
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1904001022009Matematik IIZorunlu3206.00
1904001042009Fizik IIZorunlu3026.00
1904001082009Bilgisayar Destekli Teknik ResimZorunlu2204.00
1904001122008Türk Dili IIZorunlu2002.00
1904001202009Lineer CebirZorunlu3004.00
1904001222009StatikZorunlu3003.00
1904001242011AtölyeZorunlu0021.00
1904001982010Yabancı Dil IISeçmeli2002.00
1904002142008Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi IIZorunlu2002.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1904002012009MukavemetZorunlu4006.00
1904002032009Malzeme BilimiZorunlu3005.00
1904002052011TermodinamikZorunlu4006.00
1904002152011Diferansiyel DenklemlerZorunlu4005.00
1904002172011Programlamaya GirişZorunlu2024.00
1904003992010Teknik Olmayan Seçmeli ISeçmeli3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1904003022010Makina Elemanları IIZorunlu2205.00
1904003062010Makina TeorisiZorunlu3206.00
1904003122011İçten Yanmalı Motorlar - Taşıt TeknolojisiZorunlu3005.00
1904003142011Enerji Dönüşüm Sistemleri - Yenilenebilir Enerji KaynaklarıZorunlu3005.00
1904003162011Ölçme DeğerlendirmeZorunlu2025.00
1904003982010Teknik Olmayan Seçmeli IISeçmeli3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1904004032010Makina Mühendisliğinde Deneysel YöntemlerZorunlu1206.00
1904004072011Proje Tasarım EsaslarıZorunlu1004.00
1904004992010Teknik Seçmeli ISeçmeli30015.00
1904004662013Mühendislik Uygulamaları StajıZorunlu0005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1904004012011Bina Tesisatı-Doğal Gaz TesisatıZorunlu3005.00
1901004082011Bitirme ProjesiZorunlu0066.00
1904004022010Transport Tekniği-Mühendislikte Tasarım ve Bilgisayar Destekli TasarımZorunlu3004.00
1904004982010Teknik Seçmeli IISeçmeli30015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
1904003212010Ekonomik Değerleme (Ekspertiz) MetotlarıSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
1904003232010Mühendislik EtiğiSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
1904003252010Bilimsel Araştırma YöntemleriSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
1904003272010Bilim ve Teknoloji TarihiSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
1904003292010İş HukukuSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
1904003312010Sosyolojiye GirişSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
1904003332010Sosyal Psikolojiye GirişSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
1904003352010Siyaset Bilimine Giriş ISeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
1904003372010Uygarlık TarihiSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
1904003392010Felsefeye GirişSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
1904003412010Hukuk SosyolojisiSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
1904003432010Sosyal Antropolojiye GirişSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
1904003452010Toplumsal Sınıflar ve TabakalaşmaSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
1904003472010Siyaset SosyolojisiSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
1904003492010Psikolojiye GirişSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
1904003512010Öğrenme PsikolojisiSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
1904003532010Endüstri PsikolojisiSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
1904003552010Modern Türkiye TarihiSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
1904003572010Organizasyonel DavranışSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
REKL001GirişimcilikSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I2204.00
İLH0001Günümüz İnanç ProblemleriSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
İLH0002İslam Düşüncesinde Din-Devlet İlişkisiSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
İLH0003Hz.Muhammedin Hayatı ve AhlakıSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
İLH0004İslam EstetiğiSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
İLH0005Anadolu Halk İnançlarıSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
HEM0001İlk YardımSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
HEM0002Aile SağlığıSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
HEM0003Cinsel SağlıkSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
HEM0004Adölesan SağlığıSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
HEM0005Aile PlanlamasıSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
HEM0006Araştırma EtiğiSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
HEM0007Sağlığın GeliştirilmesiSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
BESY0001Doğa Sporları ve RekreasyonSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
ANE0001Sağlıklı Yaşam Spor ve Fiziksel UygunlukSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
BESY0002Spor Bilgisi ve KültürüSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
ANE0002Uygulamalı SporSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
REKL002YenilikSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
REKL003Yenilik YönetimiSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
REKL004Yeni Ürün GeliştirmeSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
REKL005Yeni Hizmet TasarımıSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
REKL006Yenilikçi Ürün TasarımıSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
REKL007Marka GeliştirmeSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
REKL008Marka YönetimiSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
REKL009Teknoloji YönetimiSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
REKL010TicarileşmeSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
REKL011Bilim ve Teknoloji PolitikasıSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
REKL012Stratejik Teknoloji AnaliziSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
REKL013Teknoloji Öngörüsü ve TahminiSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
REKL014Teknoloji DeğerlendirmesiSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
REKL016İş Sağlığı ve GüvenliğiSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I3004.00
REKL0003Gönüllülük ÇalışmalarıSeçmeli3Teknik Olmayan Seçmeli I1204.00
1904003412010Hukuk SosyolojisiSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
1904003432010Sosyal Antropolojiye GirişSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
1904003452010Toplumsal Sınıflar ve TabakalaşmaSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
1904003472010Siyaset SosyolojisiSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
1904003492010Psikolojiye GirişSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
1904003512010Öğrenme PsikolojisiSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
1904003532010Endüstri PsikolojisiSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
1904003552010Modern Türkiye TarihiSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
1904003572010Organizasyonel DavranışSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
1904003212010Ekonomik Değerleme (Ekspertiz) MetotlarıSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
1904003232010Mühendislik EtiğiSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
1904003252010Bilimsel Araştırma YöntemleriSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
1904003272010Bilim ve Teknoloji TarihiSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
1904003292010İş HukukuSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
1904003312010Sosyolojiye GirişSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
1904003332010Sosyal Psikolojiye GirişSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
1904003352010Siyaset Bilimine Giriş ISeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
1904003372010Uygarlık TarihiSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
1904003392010Felsefeye GirişSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
ANE0001Sağlıklı Yaşam Spor ve Fiziksel UygunlukSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
ANE0002Uygulamalı SporSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
BESY0001Doğa Sporları ve RekreasyonSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
BESY0002Spor Bilgisi ve KültürüSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
HEM0001İlk YardımSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
HEM0002Aile SağlığıSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
HEM0003Cinsel SağlıkSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
HEM0004Adölesan SağlığıSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
HEM0005Aile PlanlamasıSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
HEM0006Araştırma EtiğiSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
HEM0007Sağlığın GeliştirilmesiSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
İLH0001Günümüz İnanç ProblemleriSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
İLH0002İslam Düşüncesinde Din-Devlet İlişkisiSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
İLH0003Hz.Muhammedin Hayatı ve AhlakıSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
İLH0004İslam EstetiğiSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
İLH0005Anadolu Halk İnançlarıSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
REKL001GirişimcilikSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II2204.00
REKL002YenilikSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
REKL003Yenilik YönetimiSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
REKL004Yeni Ürün GeliştirmeSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
REKL005Yeni Hizmet TasarımıSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
REKL006Yenilikçi Ürün TasarımıSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
REKL007Marka GeliştirmeSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
REKL008Marka YönetimiSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
REKL009Teknoloji YönetimiSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
REKL010TicarileşmeSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
REKL011Bilim ve Teknoloji PolitikasıSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
REKL012Stratejik Teknoloji AnaliziSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
REKL013Teknoloji Öngörüsü ve TahminiSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
REKL014Teknoloji DeğerlendirmesiSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
REKL015İş HukukuSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
REKL016İş Sağlığı ve GüvenliğiSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
REKL017DenetimSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
REKL018Bilim TarihiSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
REKL019Ekonomiye GirişSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II3004.00
REKL0003Gönüllülük ÇalışmalarıSeçmeli6Teknik Olmayan Seçmeli II1204.00
1904004112010Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme (E.B)Seçmeli7Teknik Seçmeli I3005.00
1904004132010Isıl Sistemler Tasarımı (E.B)Seçmeli7Teknik Seçmeli I3005.00
1904004152010Hidrolik Makinalar (E.B)Seçmeli7Teknik Seçmeli I3005.00
1904004172010Termik Turbo Makinalar (E.B)Seçmeli7Teknik Seçmeli I3005.00
1904004192010Yenilenebilir Enerji Sistemleri (O.S.D)Seçmeli7Teknik Seçmeli I3005.00
1904004212010Soğutma Tekniği ve Sistemleri (E.B)Seçmeli7Teknik Seçmeli I3005.00
1904004232010Buhar Kazanları (E.B)Seçmeli7Teknik Seçmeli I3005.00
1904004312010Kesici Takım Tasarımı (K.İ.B)Seçmeli7Teknik Seçmeli I3005.00
1904004332010Bütünleşik İmalat Sistemleri (K.İ.B)Seçmeli7Teknik Seçmeli I3005.00
1904004352010Metallere Şekil Verme (K.İ.B)Seçmeli7Teknik Seçmeli I3005.00
1904004372010Kalıpçılık Tekniği (K.İ.B)Seçmeli7Teknik Seçmeli I3005.00
1904004392010Toz Üretim Yöntemleri (K.İ.B)Seçmeli7Teknik Seçmeli I3005.00
1904004512010Sonlu Elemanlar Yöntemi (O.S.D)Seçmeli7Teknik Seçmeli I3005.00
1904004532010Üretim Yönetimi (O.S.D)Seçmeli7Teknik Seçmeli I3005.00
1904004552010Mekatronik (O.S.D)Seçmeli7Teknik Seçmeli I3005.00
1904004572010Otomotiv Mühendisliği (O.S.D)Seçmeli7Teknik Seçmeli I3005.00
1904004622011Kaynaklı Tasarım ve İmalatSeçmeli7Teknik Seçmeli I3005.00
1904004122010Enerji Santralleri (E.B)Seçmeli8Teknik Seçmeli II3005.00
1904004142010Second Law Analysis of Engineering Systems (E.B)Seçmeli8Teknik Seçmeli II3005.00
1904004162010Gas Dynamics (E.B)Seçmeli8Teknik Seçmeli II3005.00
1904004182010Energy Economy in Industry (E.B)Seçmeli8Teknik Seçmeli II3005.00
1904004202010Metallurgical Thermodynamics (E.B)Seçmeli8Teknik Seçmeli II3005.00
1904004222010Hidrolik Ölçmeler (E.B)Seçmeli8Teknik Seçmeli II3005.00
1904004242010Enerji Yönetimi (E.B)Seçmeli8Teknik Seçmeli II3005.00
1904004262010Hidrolik ve Pnömatik DevrelerSeçmeli8Teknik Seçmeli II3005.00
1904004282010Doğal Gaz Tesisatı (E.B)Seçmeli8Teknik Seçmeli II3005.00
1904004322010Korozyon (K.İ.B.)Seçmeli8Teknik Seçmeli II3005.00
1904004342010Malzeme Seçimi (K.İ.B.)Seçmeli8Teknik Seçmeli II3005.00
1904004362010Kompozit Malzemelerin Mekaniği (K.İ.B.)Seçmeli8Teknik Seçmeli II3005.00
1904004382010CNC Programlama (K.İ.B.)Seçmeli8Teknik Seçmeli II3005.00
1904004402010Döküm Teknolojisi (K.İ.B.)Seçmeli8Teknik Seçmeli II3005.00
1904004422010Yüzey İşlemleri (K.İ.B.)Seçmeli8Teknik Seçmeli II3005.00
1904004522010Kontrol Sistemlerinin Tasarımı (O.S.D.)Seçmeli8Teknik Seçmeli II3005.00
1904004542010Robotik (O.S.D.)Seçmeli8Teknik Seçmeli II3005.00
1904004562010Mühendislik İstatistiği (O.S.D.)Seçmeli8Teknik Seçmeli II3005.00
1904004582010Optimizasyon Teknikleri (O.S.D.)Seçmeli8Teknik Seçmeli II3005.00
1904004532010Üretim Yönetimi (O.S.D)Seçmeli8Teknik Seçmeli II3005.00
1904001152008Yabancı Dili I (Almanca)Seçmeli1Yabancı Dil I2002.00
1904001132008Yabancı Dili I (İngilizce)Seçmeli1Yabancı Dil I2002.00
1904001172008Yabancı Dili I (Fransızca)Seçmeli1Yabancı Dil I2002.00
1904001142008Yabancı Dil II (İngilizce)Seçmeli2Yabancı Dil II2002.00
1904001162008Yabancı Dil II (Almanca)Seçmeli2Yabancı Dil II2002.00
1904001182008Yabancı Dil II (Fransızca)Seçmeli2Yabancı Dil II2002.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS