Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıBilgisayar Mühendisliği


Kuruluş


Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2015-2016 Öğretim öğrenci alımına başlayarak eğitim öğretime başlamıştır.


Kazanılan Derece


Program başarılı bir şekilde tamamlandığında Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans derecesine sahip olunur.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Programa kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ÖSYM'nin düzenlemiş olduğu sınavlarda yeterli başarıyı göstermiş olmalıdırlar. Üniversite tarafından onaylanmış öğrenci değişim programları ile gelen öğrenciler ise Ders Planında belirtilmiş derslere kayıt yaptırabilirler.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Formal


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur


Program Profili


Bilgisayar Mühendisliği Lisans programının amacı Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri alanında, uluslararası düzeyde rekabet edebilen, temeli sağlam ve bilgilerini güncelleyebilen, düşünen, araştıran ve üreten mühendisler yetiştirmektir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bölüm mezunları, ülkemiz ve yabancı ülke endüstrisinde, çeşitli üniversitelerde, kamu ve özel kurum-kuruluşlarda, araştırma enstitülerinde farklı kademelerde Bilgisayar Mühendisi olarak görev alabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler Bilgisayar Mühendisliği veya bu bölümden öğrenci kabul eden diğer programların yüksek lisans ve doktora derecelerine başvurabilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her öğrenci kayıt olduğu dersin ilgili öğretim üyesinin belirleyeceği sınav programından başarılı olmak zorundadır.


Mezuniyet Koşulları


Dereceyi alabilmek için programın başarılı bir şekilde tamamlanması ve endüstride 60 iş günü staj yapılmış olması gerekmektedir. Ayrıca öğrencinin 8. yarıyılda danışman hocası ile birlikte belirlediği bir konu üzerine proje ve bu projeye yönelik sözlü sunum yapması gerekmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Şafak Kayıkçı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gölköy Yerleşkesi BOLU - TÜRKİYE Tel: 03742541000/4890 e-mail:safak.kayikci@ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


Bölümde 4 Yrd.Doç, 1 Öğretim Görevlisi ve 5 ÖYP kapsamında Arş.Gör. bulunmaktadır. Bölümün Yazılım Laboratuvarı, Donanım Laboratuvarı, Sistem Ağları Laboratuvarı, Gömülü Sistemler Laboratuvarı ve Robotik Laboratuvarı bulunmaktedır.

Program Çıktıları

Bilgi


Mühendislik temel alanının gerektirdiği düzeyde matematik ve fen bilimleri ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kavrar.

Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili konularda uzmanlık için gerekli ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kavrar.

Beceri


Alanı ile ilgili edindiği bilgileri ve temel bilimleri mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.

Mühendislik problemlerini belirleyip formüle edebilme ve analiz etme becerisi.

Bir sistemi modern bilgisayar analiz yöntemlerini kullanarak, modelleme ve tasarlayabilme becerisi.

Sahip olunan bilgi ve becerilerin sürekli olarak geliştirilmesi gerekliliğinin farkında olma.

Yetkinlikler


Bireysel ve takım halinde çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği.

Evrensel boyutta güncel mühendislik problemlerinin farkında olma, girişimci ve yenilikçi olma.

Mühendislik alanındaki evrensel problemleri takip edebilme ve yeterli yabancı dil bilgisine sahip olma.

Etkin şekilde iletişim kurabilme yetkinliği.

Bilgiye ulaşmak için literatür taraması yapabilme, ilgili metinleri inceleyip anlayabilme.1. Mühendislik temel alanının gerektirdiği düzeyde matematik ve fen bilimleri ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kavrar.

2. Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili konularda uzmanlık için gerekli ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kavrar.

3. Alanı ile ilgili edindiği bilgileri ve temel bilimleri mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.

4. Mühendislik problemlerini belirleyip formüle edebilme ve analiz etme becerisi.

5. Bir sistemi modern bilgisayar analiz yöntemlerini kullanarak, modelleme ve tasarlayabilme becerisi.

6. Sahip olunan bilgi ve becerilerin sürekli olarak geliştirilmesi gerekliliğinin farkında olma.

7. Bireysel ve takım halinde çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği.

8. Evrensel boyutta güncel mühendislik problemlerinin farkında olma, girişimci ve yenilikçi olma.

9. Mühendislik alanındaki evrensel problemleri takip edebilme ve yeterli yabancı dil bilgisine sahip olma.

10. Etkin şekilde iletişim kurabilme yetkinliği.

11. Bilgiye ulaşmak için literatür taraması yapabilme, ilgili metinleri inceleyip anlayabilme.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Mühendislik temel alanının gerektirdiği düzeyde matematik ve fen bilimleri ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kavrar.
Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili konularda uzmanlık için gerekli ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kavrar.
Alanı ile ilgili edindiği bilgileri ve temel bilimleri mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
Mühendislik problemlerini belirleyip formüle edebilme ve analiz etme becerisi.
Bir sistemi modern bilgisayar analiz yöntemlerini kullanarak, modelleme ve tasarlayabilme becerisi.
Sahip olunan bilgi ve becerilerin sürekli olarak geliştirilmesi gerekliliğinin farkında olma.
Bireysel ve takım halinde çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği.
Evrensel boyutta güncel mühendislik problemlerinin farkında olma, girişimci ve yenilikçi olma.
Mühendislik alanındaki evrensel problemleri takip edebilme ve yeterli yabancı dil bilgisine sahip olma.
Etkin şekilde iletişim kurabilme yetkinliği.
Bilgiye ulaşmak için literatür taraması yapabilme, ilgili metinleri inceleyip anlayabilme.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1906001012015Bilgisayar Mühendisliğine GirişZorunlu2002.00
1906001032015Fizik IZorunlu3026.00
1906001052015KimyaZorunlu3026.00
1906001072015Matematik IZorunlu3206.00
1906001092015Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi IZorunlu2002.00
1906001112015Türk Dili IZorunlu2002.00
1906001132015Yabancı Dil IZorunlu2002.00
1906001992015Rek. Seçmeli ISeçmeli3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1906001022015C ProgramlamaZorunlu2024.00
1906001042015Fizik IIZorunlu3026.00
1906001062015Lineer CebirZorunlu3004.00
1906001082015Matematik IIZorunlu3206.00
1906001102015Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi IIZorunlu2002.00
1906001122015Türk Dili IIZorunlu2002.00
1906001142015Yabancı Dil IIZorunlu2002.00
1906001982015Rek. Seçmeli IISeçmeli3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1906002012015Nesne Tabanlı ProgramlamaZorunlu3026.00
1906002032015Ayrık MatematikZorunlu3003.00
1906002052015Veri YapılarıZorunlu3024.00
1906002072015Mesleki İngilizceZorunlu3003.00
1906002092015Diferansiyel DenklemlerZorunlu4005.00
1906002112015Elektrik DevreleriZorunlu3025.00
1906002992015Seçmeli IIISeçmeli3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1906002022015Simulasyon SistemleriZorunlu3027.00
1906002042015Otomata TeorisiZorunlu3007.00
1906002062015Olasılık ve İstatistikZorunlu3004.00
1906002082015Sayısal ElektronikZorunlu3024.00
1906002102015Proje Planlama ve YönetimiZorunlu3004.00
1906002982015Seçmeli IVSeçmeli3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1906003012015MikroişlemcilerZorunlu3025.00
1906003032015Algoritma AnaliziZorunlu3026.00
1906003052015İşletim Sistemleri IZorunlu3025.00
1906003072015Bilgisayar Mimarisi IZorunlu3005.00
1906003092015Staj IZorunlu0005.00
1906003992015Seçmeli VSeçmeli3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1906003022015Veritabanı Yönetim SistemleriZorunlu3026.00
1906003042015Sistem ProgramlamaZorunlu3026.00
1906003062015Gömülü SistemlerZorunlu3025.00
1906003082015Yazılım MühendisliğiZorunlu3205.00
1906003102015Sinyaller ve SistemlerZorunlu3004.00
1906003982015Seçmeli VISeçmeli3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1906004012015Bitirme Projesi IZorunlu2205.00
1906004032015Staj IIZorunlu0005.00
1906004992015Seçmeli VIISeçmeli30220.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1906004022015Veri İletişimi ve Bilgisayar AğlarıZorunlu3025.00
1906004042015Bitirme Projesi IIZorunlu2205.00
1906004982015Seçmeli VIIISeçmeli30220.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
REKL001GirişimcilikSeçmeli1Rek. Seçmeli I2204.00
İLH0001Günümüz İnanç ProblemleriSeçmeli1Rek. Seçmeli I3004.00
İLH0002İslam Düşüncesinde Din-Devlet İlişkisiSeçmeli1Rek. Seçmeli I3004.00
İLH0003Hz.Muhammedin Hayatı ve AhlakıSeçmeli1Rek. Seçmeli I3004.00
İLH0004İslam EstetiğiSeçmeli1Rek. Seçmeli I3004.00
İLH0005Anadolu Halk İnançlarıSeçmeli1Rek. Seçmeli I3004.00
HEM0001İlk YardımSeçmeli1Rek. Seçmeli I3004.00
HEM0002Aile SağlığıSeçmeli1Rek. Seçmeli I3004.00
HEM0003Cinsel SağlıkSeçmeli1Rek. Seçmeli I3004.00
HEM0004Adölesan SağlığıSeçmeli1Rek. Seçmeli I3004.00
HEM0005Aile PlanlamasıSeçmeli1Rek. Seçmeli I3004.00
HEM0006Araştırma EtiğiSeçmeli1Rek. Seçmeli I3004.00
HEM0007Sağlığın GeliştirilmesiSeçmeli1Rek. Seçmeli I3004.00
BESY0001Doğa Sporları ve RekreasyonSeçmeli1Rek. Seçmeli I3004.00
ANE0001Sağlıklı Yaşam Spor ve Fiziksel UygunlukSeçmeli1Rek. Seçmeli I3004.00
BESY0002Spor Bilgisi ve KültürüSeçmeli1Rek. Seçmeli I3004.00
ANE0002Uygulamalı SporSeçmeli1Rek. Seçmeli I3004.00
MIM0001Serbest El ÇizimiSeçmeli1Rek. Seçmeli I3004.00
MIM0002Bilim Felsefesine GirişSeçmeli1Rek. Seçmeli I3004.00
MIM0003Mimarlıkta İleri Modelleme TeknikleriSeçmeli1Rek. Seçmeli I3004.00
1906001152016Mühendislik EtiğiSeçmeli1Rek. Seçmeli I3004.00
REKL001GirişimcilikSeçmeli2Rek. Seçmeli II2204.00
İLH0001Günümüz İnanç ProblemleriSeçmeli2Rek. Seçmeli II3004.00
İLH0002İslam Düşüncesinde Din-Devlet İlişkisiSeçmeli2Rek. Seçmeli II3004.00
İLH0003Hz.Muhammedin Hayatı ve AhlakıSeçmeli2Rek. Seçmeli II3004.00
İLH0004İslam EstetiğiSeçmeli2Rek. Seçmeli II3004.00
İLH0005Anadolu Halk İnançlarıSeçmeli2Rek. Seçmeli II3004.00
HEM0001İlk YardımSeçmeli2Rek. Seçmeli II3004.00
HEM0002Aile SağlığıSeçmeli2Rek. Seçmeli II3004.00
HEM0003Cinsel SağlıkSeçmeli2Rek. Seçmeli II3004.00
HEM0004Adölesan SağlığıSeçmeli2Rek. Seçmeli II3004.00
HEM0005Aile PlanlamasıSeçmeli2Rek. Seçmeli II3004.00
HEM0006Araştırma EtiğiSeçmeli2Rek. Seçmeli II3004.00
HEM0007Sağlığın GeliştirilmesiSeçmeli2Rek. Seçmeli II3004.00
BESY0001Doğa Sporları ve RekreasyonSeçmeli2Rek. Seçmeli II3004.00
ANE0001Sağlıklı Yaşam Spor ve Fiziksel UygunlukSeçmeli2Rek. Seçmeli II3004.00
BESY0002Spor Bilgisi ve KültürüSeçmeli2Rek. Seçmeli II3004.00
ANE0002Uygulamalı SporSeçmeli2Rek. Seçmeli II3004.00
MIM0001Serbest El ÇizimiSeçmeli2Rek. Seçmeli II3004.00
MIM0002Bilim Felsefesine GirişSeçmeli2Rek. Seçmeli II3004.00
MIM0003Mimarlıkta İleri Modelleme TeknikleriSeçmeli2Rek. Seçmeli II3004.00
1906001152016Mühendislik EtiğiSeçmeli2Rek. Seçmeli II3004.00
1906002152015Mühendislik EkonomisiSeçmeli3Seçmeli III3004.00
1906002132015Programlama Dilleri TemelleriSeçmeli3Seçmeli III3004.00
1906002122015Mobil ProgramlamaSeçmeli4Seçmeli IV3004.00
1906002142015Yabancı Dilde Okuma ve KonuşmaSeçmeli4Seçmeli IV3004.00
1906002162015Görsel ProgramlamaSeçmeli4Seçmeli IV3004.00
1906003152015Paralel HesaplamaSeçmeli5Seçmeli V3004.00
1906003132015Doğal Dil İşlemeSeçmeli5Seçmeli V3004.00
1906003112015Dosya YapılarıSeçmeli5Seçmeli V3004.00
1906003172019Tasarım DesenleriSeçmeli5Seçmeli V3004.00
1906003122015İşletim Sistemleri IISeçmeli6Seçmeli VI3004.00
1906003142015Bilgisayar Mimarisi IISeçmeli6Seçmeli VI3004.00
1906003162015Derleyici TasarımıSeçmeli6Seçmeli VI3004.00
1906003182018Kontrol SistemleriSeçmeli6Seçmeli VI3004.00
1906003202018Araştırma Yöntemleri ve SeminerSeçmeli6Seçmeli VI3004.00
1906004052015İleri Veri Tabanı Yönetim SistemleriSeçmeli7Seçmeli VII3004.00
1906004072015RobotikSeçmeli7Seçmeli VII3004.00
1906004092015Bulanık MantıkSeçmeli7Seçmeli VII3004.00
1906004112015Yapay ZekaSeçmeli7Seçmeli VII3004.00
1906004132015Veri MadenciliğiSeçmeli7Seçmeli VII3004.00
1906004152015Sayısal Sinyal İşlemeSeçmeli7Seçmeli VII3004.00
1906004172015Yapay Sinir AğlarıSeçmeli7Seçmeli VII3004.00
1906004192015E TicaretSeçmeli7Seçmeli VII3004.00
1906004212018Sensor AğlarıSeçmeli7Seçmeli VII3004.00
1906004232018Bilişim HukukuSeçmeli7Seçmeli VII3004.00
1906004252018Nesnelerin İnternetiSeçmeli7Seçmeli VII3004.00
1906004062015Bilgi ve Ağ GüvenliğiSeçmeli8Seçmeli VIII3004.00
1906004082015Görüntü İşlemeSeçmeli8Seçmeli VIII3004.00
1906004102015Bilgisayarlı GörmeSeçmeli8Seçmeli VIII3004.00
1906004122015Kuantumsal Hesaplamanın TemelleriSeçmeli8Seçmeli VIII3004.00
1906004142015Pyhton ProgramlamaSeçmeli8Seçmeli VIII3004.00
1906004162015BiyoenformatikSeçmeli8Seçmeli VIII3004.00
1906004182015Haberleşme SistemleriSeçmeli8Seçmeli VIII3004.00
1906004202015Uzman SistemlerSeçmeli8Seçmeli VIII3004.00
1906004222015Bulut BilişimSeçmeli8Seçmeli VIII3004.00
1906004242019Biyomedikal Mühendisliğine GirişSeçmeli8Seçmeli VIII3004.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS
1906001012015Introduction to Computer EngineeringCompulsory12002.00
1906002012015Object Oriented ProgrammingCompulsory33026.00
1906002042015Otomata TheoryCompulsory43007.00
1906002982015Elective IVElective43004.00
1906003032015Algorithm AnalysisCompulsory53026.00
1906003022015Database Management SystemsCompulsory63026.00
1906003042015System ProgrammingCompulsory63026.00
1906003102015Signals and SystemsCompulsory63004.00
1906004022015Data Communication and Computer NetworksCompulsory83025.00