Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıAntrenörlük Eğitimi


Kuruluş


A.İ.B.Ü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 1993-1994 öğretim yılında, Eğitim Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur. 1995 Yılında Yüksekokul olmuştur ve 1993-94 öğretim yılından itibaren Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümüne, 2000-2001 öğretim yılından itibaren de Antrenörlük Eğitimi Bölümüne ve 2003-2004 öğretim yılından itibaren de Spor Yöneticiliği Bölümüne öğrenci almaya başlamıştır. BESYO'nun genel amacı Türk Milli Eğitiminin genel amacı doğrultusunda ilk ve orta öğretim kurumlarına Beden Eğitimi öğretmeni yetiştirmek, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) merkez ve taşra teşkilatları ve spor kulüplerine çeşitli branşlarda antrenör, yönetici yetiştirmek ve ayrıca özel sektörde çok çeşitli alanlarda (turizm, endüstri, belediyeler ve.) görev yapabilecek lider yetiştirmektir. Üniversite düzeyinde çalışabilecek, geleceğin akademisyenlerinin temelleri de burada atılmaktadır. BESYO'da her sınıftan öğrencilere danışmanlık hizmeti verilerek, kendileri ile hem dersleri hem de kişisel sorunları ile yakından ilgilenilmektedir.


Kazanılan Derece


Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Antrenörlük Eğitimi alanında lisans diploması verilir.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM’ce yapılan sınavdan yeterli puanı almış olması gerekir Bu sınavdan yeterli puanı alan aday öğrenciler yüksek okul tarafından yapılan özel yetenek sınavında da başarılı olmak zorundadırlar. özel yetenek sınavı üzerinde ihtiyaç duyulduğu taktirde değişiklikler yapılabilmektedir


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Farklı bir Yüksek Ögretim kurumundan (yatay geçiş ,2 yıllık Meslek Yüksek Okulundan vb) geçiş halinde önceki eğitim sürecinde aldığı benzer dersleri transkript kontrol edildikten sonra ögrenci Yönetim kurulu kararı ile aldıgı derslerden muaf tutulur.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Abant İzzet Baysal Üniversitesinde lisans öğreniminin normal süresi sekiz dönemdir. Mezuniyet için gerekli dersleri tamamlayan öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler. Lisans öğrencileri, bu Yönetmelikte belirtilen geçerli bir sebep olmadan, öğrenimlerini en fazla ondört dönem içinde tamamlamak zorundadır. Ondört dönem içinde mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Ancak bu süre sonunda bu Yönetmeliğin diğer hükümleri saklı kalmak koşuluyla, kayıtlı oldukları programdan mezun olabilmeleri için son sınıf öğrencilerine, daha önce alıp başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız oldukları mezuniyet için kalan ders sayısını en fazla beş derse indirenlere bu dersler için üç dönem, ek sınavları almadan dört veya beş dersi kalmış olanlara bu dersler için dört dönem, üç veya daha az dersi kalmış olanlara bu dersler için sınırsız ek süre tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Devam şartı aranmayan öğrenciye verilecek ders notları dönem içi ve dönem sonu sınav sonuçları göz önünde tutularak ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Mezun olabilmek için gerekli bütün derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2.00'den az olduğu için ilişik kesilme durumuna gelen öğrencilere de, not ortalamalarını yükseltmek üzere programlarındaki son iki sınıf derslerinin dilediklerinden sınırsız ek süre tanınır.


Program Profili


Antrenörlük Eğitimi bölümü, gerek devlete bağlı, gerekse özel sektör spor kuruluşlarında ve örgütlerinde Antrenör ihtiyacını karşılamak amacıyla, üniversite ortamının sağladığı sosyo-kültürel düzeyi yüksek bilimsel temellere dayalı öğrenci yetiştiren evrensel bir programdır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Antrenörlük Eğitimi Bölümünün temel hedefi Türk sporuna sportif branşlarda değişik kademeler için uzman eğitici eleman yetiştirmek ve Türk sporunu kalifiye eğiticilerle bilimsel temellere kavuşturmaktır. Antrenörlük Eğitimi Bölümünü bitirenler, GSGM Eğitim Dairesi veya ilgili federasyonların uygun gördüğü kademeden antrenörlük belgesi alırlar. Mezunlar, kamu ve özel kulüplerin takımlarında antrenörlük, kondisyonerlik yapabilirler, sağlık kulüpleri, fiziksel uygunluk ve sağlıklı yaşam merkezleri (fitness) gibi kuruluşlarda, özel okullarda sözleşmeli uzman antrenör olarak çalışabilirler. Ayrıca bireysel antrenörlük ve fitness eğitmenliği yapma şansları bulunmaktadır.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler ara sınav ve çalışmalardan başka bir de dönem sonu sınavına tabi tutulurlar her dönemde en az bir ara sınav yapılması zorunludur. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar ve proje ödevleride de ayrıca yapılabilir. Bir öğrenciye verilecek dönem sonu ders başarı notu, dönem içi ve dönem sonu sınav sonuçları ile dönem içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir. Puan D. Ders Notu Katsayı 90-100 AA 4.0 85-89 BA 3.5 80-84 BB 3.0 75-79 CB 2.5 65-74 CC 2.0 60-64 DC 1.5 55-59 DD 1.0 50-54 FD 0.5 (Başarısız) 49 ve aşağısı FF 0 (Başarısız)


Mezuniyet Koşulları


Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Gölköy Kampüsü / BOLU - 14280 Tel: 0374 253 45 71 Fax: 0374 253 46 36


Bölüm Olanakları


Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Gölköy kampusunda bulunmakta ve halen 31 akademik personel, 10 idari personel ve 560 öğrenci ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Beden Eğitimi Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerini bünyesinde bulunduran yüksekokulumuz, fiziksel donanımı ile üniversitemizde ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. BESYO’nun kuruluşundaki bina ve iç donanımının tamamı İzzet Baysal Vakfı’nın destekleriyle gerçekleştirilmiştir. Mevcut Durum: AİBÜ Gölköy kampüsünde spor kompleksi için ayrılan alanda kompleksi oluşturan yapılar, önlerinde öğrenci, öğretim üyesi ve konukların kullanabileceği otopark imkanları düşünülerek yerleştirilmiştir. Tesislerin etrafında ayrıca oturma ve açık dinlenme alanları oluşturulmuştur. Kompleksin kuzeyinden başlayan ve kampüs çevresindeki meşe ormanlarının etrafından dolaşan farklı uzunlukta etaplar içeren “hayat yolu” parkuru bulunmaktadır. Yüksekokulumuz Gölköy Kampüsü ortasında üç katlı merkez binası, yanlarında toplam oyun alanı 1800 m2 olan iki salondan oluşmaktadır. Bina içinde kütüphane, ders salonları, laboratuar, modern soyunma odaları, sauna, öğrenci kantini, idari ve öğretim elemanları ofisleri bulunmaktadır. Ayrıca 1500 m2’lik oyun alanı, 3 dershane, ağırlık ve kondisyon merkezi, halk oyunu / dans salonu içeren 3’üncü spor salonu kullanıma açılmıştır. Ayrıca, açık oyun alanları olarak, sentetik yüzeyli futbol sahası, bu futbol sahasının etrafında 4 kulvarlı tartan koşu pisti, 1 basketbol ve 1 voleybol sahası, tenis kortları ve Gölköy çevresinde BESYO ve bazı kuruluşların (DSİ, Çevre Koruma Vakfı ve Belediye) iş birliği ile yapılmış olan yürüyüş ve egzersiz parkuru vardır. İzzet Baysal Kültür Merkezi’nde ise, halk oyunları ve dans derslerinde kullanılan bir dans salonu mevcuttur. 6 kulvarlı 25 m ve çocuk eğitim havuzu bulunan "Yüzme Havuzu" kullanıma açılmıştır

Program Çıktıları

Bilgi


Antrenman Bilgisi,Spor Fizyolojisi,İnsan Anatomisi,Sporcu Beslenmesi vb alanlarda yeterli alt yapıya sahip olma bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Antrenörlük çözümleri ile kullanabilmesi

Bireysel veya takım sporlarında etkin çalışabilme,etkin iletişim kurabilme ve sorumluluk alma özgüven kazanma

Kendi branşıyla ilgili yıllık antrenma planı hazırlamak ve uygulamak

Fiziksel ve fizyolojik testlerde uygulamada yeterli olma, veri toplama, ölçüm alınan gruba ait referans değerleri ile test değerlerinin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi.

Kendi uzmalık alanıyla ilgili temel teknik becerileri gösterebilme ve uygulayabilme

Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme ,veri tabanları ve diğer kaynakları kullanabilme becerisi

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

Beceri


Bireysel yada takım çalışmalarında iletişim becerisi,grubu yönetme ve yönlendirme becerisine sahip olma

Fiziksel ve fizyolojik testlerde uygulamada yeterli olma, veri toplama, ölçüm alınan gruba ait referans değerleri ile test değerlerinin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi

Yetkinlikler


Sporcu performans geliştirme, takibi ve becerilerine sahip olmak

Antrenörlük alanında uygulamalar içingerekli olana modern ,teknolojik araçları seçme ve kullanabilme.

Rekreatif amaçlı spor faaliyetleri düzenleyebilmek ve geliştirebilmek becerisine sahip olmak

Uzmanlık alanında ileri düzey bilgi, deneyim ve beceri sahibi olmak

Spora yönelik organizasyon planlama, yürütme ve raporlama yeteneğine sahip olmak1. Antrenman Bilgisi,Spor Fizyolojisi,İnsan Anatomisi,Sporcu Beslenmesi vb alanlarda yeterli alt yapıya sahip olma bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Antrenörlük çözümleri ile kullanabilmesi

2. Bireysel veya takım sporlarında etkin çalışabilme,etkin iletişim kurabilme ve sorumluluk alma özgüven kazanma

3. Bireysel yada takım çalışmalarında iletişim becerisi,grubu yönetme ve yönlendirme becerisine sahip olma

4. Fiziksel ve fizyolojik testlerde uygulamada yeterli olma, veri toplama, ölçüm alınan gruba ait referans değerleri ile test değerlerinin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi

5. Sporcu performans geliştirme, takibi ve becerilerine sahip olmak

6. Antrenörlük alanında uygulamalar içingerekli olana modern ,teknolojik araçları seçme ve kullanabilme.

7. Rekreatif amaçlı spor faaliyetleri düzenleyebilmek ve geliştirebilmek becerisine sahip olmak

8. Uzmanlık alanında ileri düzey bilgi, deneyim ve beceri sahibi olmak

9. Spora yönelik organizasyon planlama, yürütme ve raporlama yeteneğine sahip olmak

10. Kendi branşıyla ilgili yıllık antrenma planı hazırlamak ve uygulamak

11. Fiziksel ve fizyolojik testlerde uygulamada yeterli olma, veri toplama, ölçüm alınan gruba ait referans değerleri ile test değerlerinin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi.

12. Kendi uzmalık alanıyla ilgili temel teknik becerileri gösterebilme ve uygulayabilme

13. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme ,veri tabanları ve diğer kaynakları kullanabilme becerisi

14. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Antrenman Bilgisi,Spor Fizyolojisi,İnsan Anatomisi,Sporcu Beslenmesi vb alanlarda yeterli alt yapıya sahip olma bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Antrenörlük çözümleri ile kullanabilmesi
Bireysel veya takım sporlarında etkin çalışabilme,etkin iletişim kurabilme ve sorumluluk alma özgüven kazanma
Kendi branşıyla ilgili yıllık antrenma planı hazırlamak ve uygulamak
Fiziksel ve fizyolojik testlerde uygulamada yeterli olma, veri toplama, ölçüm alınan gruba ait referans değerleri ile test değerlerinin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi.
Kendi uzmalık alanıyla ilgili temel teknik becerileri gösterebilme ve uygulayabilme
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme ,veri tabanları ve diğer kaynakları kullanabilme becerisi
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
Bireysel yada takım çalışmalarında iletişim becerisi,grubu yönetme ve yönlendirme becerisine sahip olma
Fiziksel ve fizyolojik testlerde uygulamada yeterli olma, veri toplama, ölçüm alınan gruba ait referans değerleri ile test değerlerinin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi
Sporcu performans geliştirme, takibi ve becerilerine sahip olmak
Antrenörlük alanında uygulamalar içingerekli olana modern ,teknolojik araçları seçme ve kullanabilme.
Rekreatif amaçlı spor faaliyetleri düzenleyebilmek ve geliştirebilmek becerisine sahip olmak
Uzmanlık alanında ileri düzey bilgi, deneyim ve beceri sahibi olmak
Spora yönelik organizasyon planlama, yürütme ve raporlama yeteneğine sahip olmak

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1403001012000Spor Bilimine GirişZorunlu3004.00
1403001092000Türkçe I : Yazılı AnlatımZorunlu2002.00
1403001112000Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IZorunlu2002.00
1403001132000İngilizce IZorunlu3004.00
1403001232003Anatomi FizyolojiZorunlu4006.00
1403001272007Bilgisayar EğitimiZorunlu2024.00
1403001292007Genel CimnastikZorunlu1204.00
1403009992010Seçmeli Spor ISeçmeli2204.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1403001102000Türkçe II : Sözlü AnlatımZorunlu2002.00
1403001122000Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IIZorunlu2002.00
1403001142000İngilizce IIZorunlu3003.00
1403001202009Atletizm IZorunlu1207.00
1403001222003KinesiyolojiZorunlu3007.00
1403009972010Seçmeli Ders ISeçmeli3005.00
1403009982010Seçmeli Spor IISeçmeli2204.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1403002012000Sporcu Sağ., Sp.Sak.ve Reh.Zorunlu3004.00
1403002072003Spor FizyolojisiZorunlu4006.00
1403002192008Gelişim ve ÖğrenmeZorunlu3004.00
1403002212009Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve İstatisZorunlu4007.00
1403009952010Seçmeli Spor IIISeçmeli2204.00
1403009962010Seçmeli Ders IISeçmeli3005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1403002022000Sporda BiyomekanikZorunlu3006.00
1403002182008Psiko-Motor GelişimZorunlu3004.00
1403002202009Spor SosyolojisiZorunlu3005.00
1403002222009Sporcu BeslenmesiZorunlu3006.00
1403009932010Seçmeli Spor IVSeçmeli2204.00
1403009942010Seçmeli Ders IIISeçmeli3005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1403003132009Sporda Beceri ÖğrenimiZorunlu3004.00
1403003152009Sporda Fiz.ve Fizy.Ölç.ve Değ.Zorunlu2205.00
1403003172009Antrenman Bilimi IZorunlu3005.00
1403008982010Uzmanlık I Teknik ve TaktikSeçmeli3006.00
1403009912010Seçmeli Ders VSeçmeli3005.00
1403009922010Seçmeli Ders IVSeçmeli3005.00
14030003892009İsteğe Bağlı Seçmeli Spor ISeçmeli220
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1403003082009Çocuk, Spor ve Yetenek SeçimiZorunlu3005.00
1403003142009Sporda Öğretim YöntemleriZorunlu2204.00
1403003162009Antrenman Bilimi IIZorunlu3005.00
1403008972010Uzmanlık II Teknik ve TaktikSeçmeli3006.00
1403008992010Seçmeli Ders VIISeçmeli3005.00
1403009902010Seçmeli Ders VISeçmeli3005.00
14030003872009İsteğe Bağlı Seçmeli Spor IISeçmeli220
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1403004032000Sporda Yön.Teş.ve Org.Zorunlu3005.00
1403004092009Spor PsikolojisiZorunlu3005.00
1403004112009Araştırma ProjesiZorunlu2209.00
1403008942010Seçmeli Ders VIIISeçmeli3005.00
1403008962010Uzmanlık IIISeçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1403004122009Antrenörlük Eğitimi ve İlkeleriZorunlu3005.00
1403004182009Müsabaka AnalizleriZorunlu3005.00
1403008932010Seçmeli Ders IXSeçmeli3005.00
1403008952010Uzmanlık IVSeçmeli3006.00
1403004102012Antrenörlük UygulamasıZorunlu2409.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
1403005301998İleri Kayak (Kuzey Disiplini)Seçmeli5İsteğe Bağlı Seçmeli Spor I2204.00
1403005311998İleri Kayak (Alp Disiplini)Seçmeli5İsteğe Bağlı Seçmeli Spor I2204.00
1403005321998BisikletSeçmeli5İsteğe Bağlı Seçmeli Spor I2204.00
1403005331998HentbolSeçmeli5İsteğe Bağlı Seçmeli Spor I2204.00
1403005341998BasketbolSeçmeli5İsteğe Bağlı Seçmeli Spor I2204.00
1403005351998VoleybolSeçmeli5İsteğe Bağlı Seçmeli Spor I2204.00
1403005371998Artistik CimnastikSeçmeli5İsteğe Bağlı Seçmeli Spor I2204.00
1403005381998Plaj VoleyboluSeçmeli5İsteğe Bağlı Seçmeli Spor I2204.00
1403005391998BadmintonSeçmeli5İsteğe Bağlı Seçmeli Spor I2204.00
1403005401998HalterSeçmeli5İsteğe Bağlı Seçmeli Spor I2204.00
1403005411998İzcilikSeçmeli5İsteğe Bağlı Seçmeli Spor I2204.00
1403005431998KampçılıkSeçmeli5İsteğe Bağlı Seçmeli Spor I2204.00
1403005441998Aerobik DansSeçmeli5İsteğe Bağlı Seçmeli Spor I2204.00
1403005451998Kayak I (Alp Disiplini)Seçmeli5İsteğe Bağlı Seçmeli Spor I2204.00
1403005461998Kayak II (Mukavemat Kayağı)Seçmeli5İsteğe Bağlı Seçmeli Spor I2204.00
1403005481998Animasyon ve DansSeçmeli5İsteğe Bağlı Seçmeli Spor I2204.00
1403005501998Halk OyunlarıSeçmeli5İsteğe Bağlı Seçmeli Spor I2204.00
1403005511998KanoSeçmeli5İsteğe Bağlı Seçmeli Spor I2204.00
1403005521998KürekSeçmeli5İsteğe Bağlı Seçmeli Spor I2204.00
1403005531998Modern DansSeçmeli5İsteğe Bağlı Seçmeli Spor I2204.00
1403005541998OkçulukSeçmeli5İsteğe Bağlı Seçmeli Spor I2204.00
1403005551998TenisSeçmeli5İsteğe Bağlı Seçmeli Spor I2204.00
1403005561998Uzak Doğu SporlarıSeçmeli5İsteğe Bağlı Seçmeli Spor I2204.00
1403005571998YüzmeSeçmeli5İsteğe Bağlı Seçmeli Spor I2204.00
1403005581998Sportif Ritmik Cimnastik (Kız)Seçmeli5İsteğe Bağlı Seçmeli Spor I2204.00
1403005591998GüreşSeçmeli5İsteğe Bağlı Seçmeli Spor I2204.00
1403005601998BoçeSeçmeli5İsteğe Bağlı Seçmeli Spor I2204.00
1403005611998KorfbalSeçmeli5İsteğe Bağlı Seçmeli Spor I2204.00
1403005631998JoggingSeçmeli5İsteğe Bağlı Seçmeli Spor I2204.00
1403005641998Rüzgar SörfüSeçmeli5İsteğe Bağlı Seçmeli Spor I2204.00
1403005651998YelkenSeçmeli5İsteğe Bağlı Seçmeli Spor I2204.00
1403005661998Su Altı SporlarıSeçmeli5İsteğe Bağlı Seçmeli Spor I2204.00
1403005671998RaftingSeçmeli5İsteğe Bağlı Seçmeli Spor I2204.00
1403005681998Dağcılık ve Kaya TırmanışıSeçmeli5İsteğe Bağlı Seçmeli Spor I2204.00
1403005691998Yamaç ParaşütüSeçmeli5İsteğe Bağlı Seçmeli Spor I2204.00
1403005701998Snow BoardSeçmeli5İsteğe Bağlı Seçmeli Spor I2204.00
1403007272003SatrançSeçmeli5İsteğe Bağlı Seçmeli Spor I3004.00
1403007522010GolfSeçmeli5İsteğe Bağlı Seçmeli Spor I2204.00
1403003112006Mesleki Yabancı Dil IISeçmeli5İsteğe Bağlı Seçmeli Spor I3005.00
1403002152006Yabancı Dilde Okuma KonuşmaSeçmeli5İsteğe Bağlı Seçmeli Spor I3005.00
1403005301998İleri Kayak (Kuzey Disiplini)Seçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II2204.00
1403005311998İleri Kayak (Alp Disiplini)Seçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II2204.00
1403005321998BisikletSeçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II2204.00
1403005331998HentbolSeçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II2204.00
1403005341998BasketbolSeçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II2204.00
1403005351998VoleybolSeçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II2204.00
1403005371998Artistik CimnastikSeçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II2204.00
1403005381998Plaj VoleyboluSeçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II2204.00
1403005391998BadmintonSeçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II2204.00
1403005401998HalterSeçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II2204.00
1403005411998İzcilikSeçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II2204.00
1403005431998KampçılıkSeçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II2204.00
1403005441998Aerobik DansSeçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II2204.00
1403005451998Kayak I (Alp Disiplini)Seçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II2204.00
1403005461998Kayak II (Mukavemat Kayağı)Seçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II2204.00
1403005481998Animasyon ve DansSeçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II2204.00
1403005491998EskrimSeçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II2204.00
1403005501998Halk OyunlarıSeçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II2204.00
1403005511998KanoSeçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II2204.00
1403005521998KürekSeçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II2204.00
1403005531998Modern DansSeçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II2204.00
1403005541998OkçulukSeçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II2204.00
1403005551998TenisSeçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II2204.00
1403005561998Uzak Doğu SporlarıSeçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II2204.00
1403005571998YüzmeSeçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II2204.00
1403005581998Sportif Ritmik Cimnastik (Kız)Seçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II2204.00
1403005591998GüreşSeçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II2204.00
1403005601998BoçeSeçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II2204.00
1403005611998KorfbalSeçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II2204.00
1403005621998Vücut Geliştirme ve FitnessSeçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II2204.00
1403005631998JoggingSeçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II2204.00
1403005641998Rüzgar SörfüSeçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II2204.00
1403005651998YelkenSeçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II2204.00
1403005661998Su Altı SporlarıSeçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II2204.00
1403005671998RaftingSeçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II2204.00
1403005681998Dağcılık ve Kaya TırmanışıSeçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II2204.00
1403005691998Yamaç ParaşütüSeçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II2204.00
1403005701998Snow BoardSeçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II2204.00
1403007272003SatrançSeçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II3004.00
1403007462009FutsalSeçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II2204.00
1403007522010GolfSeçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II2204.00
1403003112006Mesleki Yabancı Dil IISeçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II3005.00
1403002152006Yabancı Dilde Okuma KonuşmaSeçmeli6İsteğe Bağlı Seçmeli Spor II3005.00
1403002102000Bilgisayar Eğitimi IISeçmeli2Seçmeli Ders I3005.00
1403005011998Sağlık ve İnsanSeçmeli2Seçmeli Ders I3005.00
1403005021998İleri Zihinsel Haz. ve Motivasyonel Yak.Seçmeli2Seçmeli Ders I3005.00
1403005041998Kadın ve SporSeçmeli2Seçmeli Ders I3005.00
1403005061998AntropometriSeçmeli2Seçmeli Ders I3005.00
1403005091998İstatistikSeçmeli2Seçmeli Ders I3005.00
1403005111998Fizik KondisyonSeçmeli2Seçmeli Ders I3005.00
1403005121998Olimpik ve Modern Spor DallarıSeçmeli2Seçmeli Ders I3005.00
1403005141998Spor MasajıSeçmeli2Seçmeli Ders I3004.00
1403005171998Hareket EğitimiSeçmeli2Seçmeli Ders I3004.00
1403005201998Temel Hakemlik EğitimiSeçmeli2Seçmeli Ders I3005.00
1403005231998İlk Yrd., Can Kurt.ve Rehab.Seçmeli2Seçmeli Ders I3004.00
1403005281998Fiziksel UygunlukSeçmeli2Seçmeli Ders I3005.00
1403007392009Ergojenik Yardımcılar ve DopingSeçmeli2Seçmeli Ders I3005.00
1403007412009Antrenör Eğitiminde LiderlikSeçmeli2Seçmeli Ders I3005.00
1400001032012DramaSeçmeli2Seçmeli Ders I2204.00
1403002102000Bilgisayar Eğitimi IISeçmeli3Seçmeli Ders II3005.00
1403005021998İleri Zihinsel Haz. ve Motivasyonel Yak.Seçmeli3Seçmeli Ders II3005.00
1403005041998Kadın ve SporSeçmeli3Seçmeli Ders II3005.00
1403005061998AntropometriSeçmeli3Seçmeli Ders II3005.00
1403005091998İstatistikSeçmeli3Seçmeli Ders II3005.00
1403005111998Fizik KondisyonSeçmeli3Seçmeli Ders II3005.00
1403005171998Hareket EğitimiSeçmeli3Seçmeli Ders II3004.00
1403005201998Temel Hakemlik EğitimiSeçmeli3Seçmeli Ders II3005.00
1403005231998İlk Yrd., Can Kurt.ve Rehab.Seçmeli3Seçmeli Ders II3004.00
1403005281998Fiziksel UygunlukSeçmeli3Seçmeli Ders II3005.00
1403007412009Antrenör Eğitiminde LiderlikSeçmeli3Seçmeli Ders II3005.00
1400001032012DramaSeçmeli3Seçmeli Ders II2204.00
1400001012012Rek. Prog. ve YönetimSeçmeli3Seçmeli Ders II3004.00
1403002102000Bilgisayar Eğitimi IISeçmeli4Seçmeli Ders III3005.00
1403005021998İleri Zihinsel Haz. ve Motivasyonel Yak.Seçmeli4Seçmeli Ders III3005.00
1403005041998Kadın ve SporSeçmeli4Seçmeli Ders III3005.00
1403005061998AntropometriSeçmeli4Seçmeli Ders III3005.00
1403005091998İstatistikSeçmeli4Seçmeli Ders III3005.00
1403005111998Fizik KondisyonSeçmeli4Seçmeli Ders III3005.00
1403005171998Hareket EğitimiSeçmeli4Seçmeli Ders III3004.00
1403005201998Temel Hakemlik EğitimiSeçmeli4Seçmeli Ders III3005.00
1403005231998İlk Yrd., Can Kurt.ve Rehab.Seçmeli4Seçmeli Ders III3004.00
1403005281998Fiziksel UygunlukSeçmeli4Seçmeli Ders III3005.00
1403005291998Antranörlüğün Sosyal ve Felsefesi Tem.Seçmeli4Seçmeli Ders III4005.00
1403007412009Antrenör Eğitiminde LiderlikSeçmeli4Seçmeli Ders III3005.00
1400001032012DramaSeçmeli4Seçmeli Ders III2204.00
1400001012012Rek. Prog. ve YönetimSeçmeli4Seçmeli Ders III3004.00
1403002102000Bilgisayar Eğitimi IISeçmeli5Seçmeli Ders IV3005.00
1403005021998İleri Zihinsel Haz. ve Motivasyonel Yak.Seçmeli5Seçmeli Ders IV3005.00
1403005041998Kadın ve SporSeçmeli5Seçmeli Ders IV3005.00
1403005061998AntropometriSeçmeli5Seçmeli Ders IV3005.00
1403005091998İstatistikSeçmeli5Seçmeli Ders IV3005.00
1403005111998Fizik KondisyonSeçmeli5Seçmeli Ders IV3005.00
1403005121998Olimpik ve Modern Spor DallarıSeçmeli5Seçmeli Ders IV3005.00
1403005171998Hareket EğitimiSeçmeli5Seçmeli Ders IV3004.00
1403005201998Temel Hakemlik EğitimiSeçmeli5Seçmeli Ders IV3005.00
1403005231998İlk Yrd., Can Kurt.ve Rehab.Seçmeli5Seçmeli Ders IV3004.00
1403005281998Fiziksel UygunlukSeçmeli5Seçmeli Ders IV3005.00
1403007412009Antrenör Eğitiminde LiderlikSeçmeli5Seçmeli Ders IV3005.00
1400001032012DramaSeçmeli5Seçmeli Ders IV2204.00
1400001012012Rek. Prog. ve YönetimSeçmeli5Seçmeli Ders IV3004.00
1403002102000Bilgisayar Eğitimi IISeçmeli8Seçmeli Ders IX3005.00
1403005021998İleri Zihinsel Haz. ve Motivasyonel Yak.Seçmeli8Seçmeli Ders IX3005.00
1403005041998Kadın ve SporSeçmeli8Seçmeli Ders IX3005.00
1403005061998AntropometriSeçmeli8Seçmeli Ders IX3005.00
1403005091998İstatistikSeçmeli8Seçmeli Ders IX3005.00
1403005111998Fizik KondisyonSeçmeli8Seçmeli Ders IX3005.00
1403005171998Hareket EğitimiSeçmeli8Seçmeli Ders IX3004.00
1403005201998Temel Hakemlik EğitimiSeçmeli8Seçmeli Ders IX3005.00
1403005231998İlk Yrd., Can Kurt.ve Rehab.Seçmeli8Seçmeli Ders IX3004.00
1403005281998Fiziksel UygunlukSeçmeli8Seçmeli Ders IX3005.00
1403007402009Fitness, Diyet ve Kilo KontrolüSeçmeli8Seçmeli Ders IX2205.00
1403007412009Antrenör Eğitiminde LiderlikSeçmeli8Seçmeli Ders IX3005.00
1400001032012DramaSeçmeli8Seçmeli Ders IX2204.00
1400001012012Rek. Prog. ve YönetimSeçmeli8Seçmeli Ders IX3004.00
1403002102000Bilgisayar Eğitimi IISeçmeli5Seçmeli Ders V3005.00
1403005021998İleri Zihinsel Haz. ve Motivasyonel Yak.Seçmeli5Seçmeli Ders V3005.00
1403005041998Kadın ve SporSeçmeli5Seçmeli Ders V3005.00
1403005061998AntropometriSeçmeli5Seçmeli Ders V3005.00
1403005091998İstatistikSeçmeli5Seçmeli Ders V3005.00
1403005111998Fizik KondisyonSeçmeli5Seçmeli Ders V3005.00
1403005141998Spor MasajıSeçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
1403005171998Hareket EğitimiSeçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
1403005201998Temel Hakemlik EğitimiSeçmeli5Seçmeli Ders V3005.00
1403005231998İlk Yrd., Can Kurt.ve Rehab.Seçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
1403005281998Fiziksel UygunlukSeçmeli5Seçmeli Ders V3005.00
1403007412009Antrenör Eğitiminde LiderlikSeçmeli5Seçmeli Ders V3005.00
1400001032012DramaSeçmeli5Seçmeli Ders V2204.00
1400001012012Rek. Prog. ve YönetimSeçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
1403002102000Bilgisayar Eğitimi IISeçmeli6Seçmeli Ders VI3005.00
1403005021998İleri Zihinsel Haz. ve Motivasyonel Yak.Seçmeli6Seçmeli Ders VI3005.00
1403005041998Kadın ve SporSeçmeli6Seçmeli Ders VI3005.00
1403005061998AntropometriSeçmeli6Seçmeli Ders VI3005.00
1403005091998İstatistikSeçmeli6Seçmeli Ders VI3005.00
1403005111998Fizik KondisyonSeçmeli6Seçmeli Ders VI3005.00
1403005171998Hareket EğitimiSeçmeli6Seçmeli Ders VI3004.00
1403005201998Temel Hakemlik EğitimiSeçmeli6Seçmeli Ders VI3005.00
1403005231998İlk Yrd., Can Kurt.ve Rehab.Seçmeli6Seçmeli Ders VI3004.00
1403005281998Fiziksel UygunlukSeçmeli6Seçmeli Ders VI3005.00
1403007332008Spor Bilimlerinde İstatistikSeçmeli6Seçmeli Ders VI3005.00
1403007392009Ergojenik Yardımcılar ve DopingSeçmeli6Seçmeli Ders VI3005.00
1403007412009Antrenör Eğitiminde LiderlikSeçmeli6Seçmeli Ders VI3005.00
1400001032012DramaSeçmeli6Seçmeli Ders VI2204.00
1400001012012Rek. Prog. ve YönetimSeçmeli6Seçmeli Ders VI3004.00
1403002102000Bilgisayar Eğitimi IISeçmeli6Seçmeli Ders VII3005.00
1403005021998İleri Zihinsel Haz. ve Motivasyonel Yak.Seçmeli6Seçmeli Ders VII3005.00
1403005041998Kadın ve SporSeçmeli6Seçmeli Ders VII3005.00
1403005061998AntropometriSeçmeli6Seçmeli Ders VII3005.00
1403005091998İstatistikSeçmeli6Seçmeli Ders VII3005.00
1403005111998Fizik KondisyonSeçmeli6Seçmeli Ders VII3005.00
1403005171998Hareket EğitimiSeçmeli6Seçmeli Ders VII3004.00
1403005201998Temel Hakemlik EğitimiSeçmeli6Seçmeli Ders VII3005.00
1403005231998İlk Yrd., Can Kurt.ve Rehab.Seçmeli6Seçmeli Ders VII3004.00
1403005281998Fiziksel UygunlukSeçmeli6Seçmeli Ders VII3005.00
1403007352008Kuvvet AntremanıSeçmeli6Seçmeli Ders VII3005.00
1403007412009Antrenör Eğitiminde LiderlikSeçmeli6Seçmeli Ders VII3005.00
1400001032012DramaSeçmeli6Seçmeli Ders VII2204.00
1400001012012Rek. Prog. ve YönetimSeçmeli6Seçmeli Ders VII3004.00
1403002102000Bilgisayar Eğitimi IISeçmeli7Seçmeli Ders VIII3005.00
1403005021998İleri Zihinsel Haz. ve Motivasyonel Yak.Seçmeli7Seçmeli Ders VIII3005.00
1403005041998Kadın ve SporSeçmeli7Seçmeli Ders VIII3005.00
1403005061998AntropometriSeçmeli7Seçmeli Ders VIII3005.00
1403005091998İstatistikSeçmeli7Seçmeli Ders VIII3005.00
1403005111998Fizik KondisyonSeçmeli7Seçmeli Ders VIII3005.00
1403005171998Hareket EğitimiSeçmeli7Seçmeli Ders VIII3004.00
1403005201998Temel Hakemlik EğitimiSeçmeli7Seçmeli Ders VIII3005.00
1403005231998İlk Yrd., Can Kurt.ve Rehab.Seçmeli7Seçmeli Ders VIII3004.00
1403005281998Fiziksel UygunlukSeçmeli7Seçmeli Ders VIII3005.00
1403007362008Dayanıklılık AntremanıSeçmeli7Seçmeli Ders VIII3005.00
1403007372008Sürat AntremanıSeçmeli7Seçmeli Ders VIII3005.00
1403007412009Antrenör Eğitiminde LiderlikSeçmeli7Seçmeli Ders VIII3005.00
1400001032012DramaSeçmeli7Seçmeli Ders VIII2204.00
1400001012012Rek. Prog. ve YönetimSeçmeli7Seçmeli Ders VIII3004.00
1403005331998HentbolSeçmeli1Seçmeli Spor I2204.00
1403005341998BasketbolSeçmeli1Seçmeli Spor I2204.00
1403005351998VoleybolSeçmeli1Seçmeli Spor I2204.00
1403005361998FutbolSeçmeli1Seçmeli Spor I2204.00
1403005371998Artistik CimnastikSeçmeli1Seçmeli Spor I2204.00
1403005391998BadmintonSeçmeli1Seçmeli Spor I2204.00
1403005431998KampçılıkSeçmeli1Seçmeli Spor I2204.00
1403005441998Aerobik DansSeçmeli1Seçmeli Spor I2204.00
1403005471998Masa TenisiSeçmeli1Seçmeli Spor I3004.00
1403005511998KanoSeçmeli1Seçmeli Spor I2204.00
1403005551998TenisSeçmeli1Seçmeli Spor I2204.00
1403005561998Uzak Doğu SporlarıSeçmeli1Seçmeli Spor I2204.00
1403005591998GüreşSeçmeli1Seçmeli Spor I2204.00
1403005621998Vücut Geliştirme ve FitnessSeçmeli1Seçmeli Spor I2204.00
1403005641998Rüzgar SörfüSeçmeli1Seçmeli Spor I2204.00
1403005681998Dağcılık ve Kaya TırmanışıSeçmeli1Seçmeli Spor I2204.00
1403005331998HentbolSeçmeli2Seçmeli Spor II2204.00
1403005341998BasketbolSeçmeli2Seçmeli Spor II2204.00
1403005351998VoleybolSeçmeli2Seçmeli Spor II2204.00
1403005371998Artistik CimnastikSeçmeli2Seçmeli Spor II2204.00
1403005391998BadmintonSeçmeli2Seçmeli Spor II2204.00
1403005431998KampçılıkSeçmeli2Seçmeli Spor II2204.00
1403005441998Aerobik DansSeçmeli2Seçmeli Spor II2204.00
1403005471998Masa TenisiSeçmeli2Seçmeli Spor II3004.00
1403005511998KanoSeçmeli2Seçmeli Spor II2204.00
1403005561998Uzak Doğu SporlarıSeçmeli2Seçmeli Spor II2204.00
1403005641998Rüzgar SörfüSeçmeli2Seçmeli Spor II2204.00
1403005681998Dağcılık ve Kaya TırmanışıSeçmeli2Seçmeli Spor II2204.00
1403005331998HentbolSeçmeli3Seçmeli Spor III2204.00
1403005341998BasketbolSeçmeli3Seçmeli Spor III2204.00
1403005351998VoleybolSeçmeli3Seçmeli Spor III2204.00
1403005361998FutbolSeçmeli3Seçmeli Spor III2204.00
1403005371998Artistik CimnastikSeçmeli3Seçmeli Spor III2204.00
1403005391998BadmintonSeçmeli3Seçmeli Spor III2204.00
1403005431998KampçılıkSeçmeli3Seçmeli Spor III2204.00
1403005441998Aerobik DansSeçmeli3Seçmeli Spor III2204.00
1403005471998Masa TenisiSeçmeli3Seçmeli Spor III3004.00
1403005511998KanoSeçmeli3Seçmeli Spor III2204.00
1403005551998TenisSeçmeli3Seçmeli Spor III2204.00
1403005561998Uzak Doğu SporlarıSeçmeli3Seçmeli Spor III2204.00
1403005571998YüzmeSeçmeli3Seçmeli Spor III2204.00
1403005591998GüreşSeçmeli3Seçmeli Spor III2204.00
1403005641998Rüzgar SörfüSeçmeli3Seçmeli Spor III2204.00
1403005681998Dağcılık ve Kaya TırmanışıSeçmeli3Seçmeli Spor III2204.00
1403005331998HentbolSeçmeli4Seçmeli Spor IV2204.00
1403005341998BasketbolSeçmeli4Seçmeli Spor IV2204.00
1403005351998VoleybolSeçmeli4Seçmeli Spor IV2204.00
1403005371998Artistik CimnastikSeçmeli4Seçmeli Spor IV2204.00
1403005391998BadmintonSeçmeli4Seçmeli Spor IV2204.00
1403005431998KampçılıkSeçmeli4Seçmeli Spor IV2204.00
1403005441998Aerobik DansSeçmeli4Seçmeli Spor IV2204.00
1403005471998Masa TenisiSeçmeli4Seçmeli Spor IV3004.00
1403005511998KanoSeçmeli4Seçmeli Spor IV2204.00
1403005561998Uzak Doğu SporlarıSeçmeli4Seçmeli Spor IV2204.00
1403005621998Vücut Geliştirme ve FitnessSeçmeli4Seçmeli Spor IV2204.00
1403005641998Rüzgar SörfüSeçmeli4Seçmeli Spor IV2204.00
1403005681998Dağcılık ve Kaya TırmanışıSeçmeli4Seçmeli Spor IV2204.00
1403005911998Basketbol Uzmanlık ISeçmeli5Uzmanlık I Teknik ve Taktik3006.00
1403005951998Voleybol Uzmanlık ISeçmeli5Uzmanlık I Teknik ve Taktik3006.00
1403005991998Futbol Uzmanlık ISeçmeli5Uzmanlık I Teknik ve Taktik3006.00
1403006031998Artistik Jimnastik Uzmanlık ISeçmeli5Uzmanlık I Teknik ve Taktik3006.00
1403006071998Badminton Uzmanlık ISeçmeli5Uzmanlık I Teknik ve Taktik3006.00
1403006311998Kayak Uzmanlık ISeçmeli5Uzmanlık I Teknik ve Taktik3006.00
1403006511998Kano Uzmanlık ISeçmeli5Uzmanlık I Teknik ve Taktik3006.00
1403006671998Tenis Uzmanlık ISeçmeli5Uzmanlık I Teknik ve Taktik3006.00
1403006711998Yüzme Uzmanlık ISeçmeli5Uzmanlık I Teknik ve Taktik3006.00
1403006791998Güreş Uzmanlık ISeçmeli5Uzmanlık I Teknik ve Taktik3006.00
1403006911998Vücut Geliştirme ve Fitness Uzmanlık ISeçmeli5Uzmanlık I Teknik ve Taktik3006.00
1403007231998Atletizm Uzmanlık ISeçmeli5Uzmanlık I Teknik ve Taktik3006.00
1403005921998Basketbol Uzmanlık IISeçmeli6Uzmanlık II Teknik ve Taktik3006.00
1403005961998Voleybol Uzmanlık IISeçmeli6Uzmanlık II Teknik ve Taktik3006.00
1403006001998Futbol Uzmanlık IISeçmeli6Uzmanlık II Teknik ve Taktik3006.00
1403006041998Artistik Jimnastik Uzmanlık IISeçmeli6Uzmanlık II Teknik ve Taktik3006.00
1403006081998Badminton Uzmanlık IISeçmeli6Uzmanlık II Teknik ve Taktik3006.00
1403006321998Kayak Uzmanlık IISeçmeli6Uzmanlık II Teknik ve Taktik3006.00
1403006521998Kano Uzmanlık IISeçmeli6Uzmanlık II Teknik ve Taktik3006.00
1403006681998Tenis Uzmanlık IISeçmeli6Uzmanlık II Teknik ve Taktik3006.00
1403006721998Yüzme Uzmanlık IISeçmeli6Uzmanlık II Teknik ve Taktik3006.00
1403006801998Güreş Uzmanlık IISeçmeli6Uzmanlık II Teknik ve Taktik3006.00
1403006921998Vücut Geliştirme ve Fitness Uzmanlık IISeçmeli6Uzmanlık II Teknik ve Taktik3006.00
1403007241998Atletizm Uzmanlık IISeçmeli6Uzmanlık II Teknik ve Taktik3006.00
1403005931998Basketbol Uzmanlık IIISeçmeli7Uzmanlık III3006.00
1403005971998Voleybol Uzmanlık IIISeçmeli7Uzmanlık III3006.00
1403006011998Futbol Uzmanlık IIISeçmeli7Uzmanlık III3006.00
1403006051998Artistik Jimnastik Uzmanlık IIISeçmeli7Uzmanlık III3006.00
1403006091998Badminton Uzmanlık IIISeçmeli7Uzmanlık III3006.00
1403006331998Kayak Uzmanlık IIISeçmeli7Uzmanlık III3006.00
1403006531998Kano Uzmanlık IIISeçmeli7Uzmanlık III3006.00
1403006691998Tenis Uzmanlık IIISeçmeli7Uzmanlık III3006.00
1403006731998Yüzme Uzmanlık IIISeçmeli7Uzmanlık III3006.00
1403006811998Güreş Uzmanlık IIISeçmeli7Uzmanlık III3006.00
1403006931998Vücut Geliştirme ve Fitness Uzmanlık IIISeçmeli7Uzmanlık III3006.00
1403007251998Atletizm Uzmanlık IIISeçmeli7Uzmanlık III3006.00
1403005941998Basketbol Uzmanlık IVSeçmeli8Uzmanlık IV3006.00
1403005981998Voleybol Uzmanlık IVSeçmeli8Uzmanlık IV3006.00
1403006021998Futbol Uzmanlık IVSeçmeli8Uzmanlık IV3006.00
1403006061998Artistik Jimnastik Uzmanlık IVSeçmeli8Uzmanlık IV3006.00
1403006101998Badminton Uzmanlık IVSeçmeli8Uzmanlık IV3006.00
1403006341998Kayak Uzmanlık IVSeçmeli8Uzmanlık IV3006.00
1403006541998Kano Uzmanlık IVSeçmeli8Uzmanlık IV3006.00
1403006701998Tenis Uzmanlık IVSeçmeli8Uzmanlık IV3006.00
1403006741998Yüzme Uzmanlık IVSeçmeli8Uzmanlık IV3006.00
1403006821998Güreş Uzmanlık IVSeçmeli8Uzmanlık IV3006.00
1403006941998Vücut Geliştirme ve Fitness Uzmanlık IVSeçmeli8Uzmanlık IV3006.00
1403007261998Atletizm Uzmanlık IVSeçmeli8Uzmanlık IV3006.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS