Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıSpor Yöneticiliği


Kuruluş


1995 yılında kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde bulunan Spor Yöneticiliği Bölümü, 2003-2004 öğretim yılından bu yana dört yıllık lisans programını yürütmeye devam etmektedir. Eğitim dili Türkçe'dir. Spor Yöneticiliği Bölümü'nde her sınıftan öğrencilere danışmanlık hizmeti verilerek, kendilerinin hem dersleri hem de kişisel sorunları ile yakından ilgilenilmektedir.


Kazanılan Derece


Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Spor Yöneticiliği alanında lisans diploması verilir.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM’ce yapılan sınavdan yeterli puanı almış olması gerekir Bu sınavdan yeterli puanı alan aday öğrenciler yüksek okul tarafından yapılan özel yetenek sınavında da başarılı olmak zorundadırlar.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Farklı üniversitelerin spor yöneticiliği programlarından gelen öğrenciler için yatay geçiş imkanı bulunmaktadır.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Abant İzzet Baysal Üniversitesinde lisans öğreniminin normal süresi sekiz dönemdir. Mezuniyet için gerekli dersleri tamamlayan öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler. Lisans öğrencileri, yönetmelikte belirtilen geçerli bir sebep olmadan, öğrenimlerini en fazla ondört dönem içinde tamamlamak zorundadır. Ondört dönem içinde mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Ancak bu süre sonunda Yönetmeliğin diğer hükümleri saklı kalmak koşuluyla, kayıtlı oldukları programdan mezun olabilmeleri için son sınıf öğrencilerine, daha önce alıp başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız oldukları mezuniyet için kalan ders sayısını en fazla beş derse indirenlere bu dersler için üç dönem, ek sınavları almadan dört veya beş dersi kalmış olanlara bu dersler için dört dönem, üç veya daha az dersi kalmış olanlara bu dersler için sınırsız ek süre tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Devam şartı aranmayan öğrenciye verilecek ders notları dönem içi ve dönem sonu sınav sonuçları göz önünde tutularak ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Mezun olabilmek için gerekli bütün derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2.00'den az olduğu için ilişik kesilme durumuna gelen öğrencilere de, not ortalamalarını yükseltmek üzere programlarındaki son iki sınıf derslerinin dilediklerinden sınırsız ek süre tanınır.


Program Profili


Spor yöneticiliği bölümü, gerek devlete bağlı, gerekse özel sektör spor kuruluşlarında ve örgütlerinde spor yöneticisi ihtiyacını karşılamak amacıyla, üniversite ortamının sağladığı sosyo-kültürel düzeyi yüksek bilimsel temellere dayalı öğrenci yetiştiren evrensel bir programdır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Spor Yöneticiliği Bölümünün temel hedefi, ülkemizde sporun yönetiminde söz sahibi olacak yöneticileri, yönetim biliminin temelleri ile yetiştirilmesini sağlamaktır. Böylece mezun olan öğrenciler, fitness salonları gibi özel küçük işletmelerden, belediyelerin alan ile ilgili birimlerine, büyük spor kulüplerinin çeşitli kademelerinin yönetiminden, KPSS sınavından yeterli puanı almaları halinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün çeşitli kademelerine atanmaları gibi geniş bir yelpazede iş olanağına sahip olurlar.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler ara sınav ve çalışmalardan başka bir de dönem sonu sınavına tabi tutulurlar. Her dönemde en az bir ara sınav yapılması zorunludur. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar ve proje ödevleri de ayrıca yapılabilir. Bir öğrenciye verilecek dönem sonu ders başarı notu, dönem içi ve dönem sonu sınav sonuçları ile dönem içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir. 90-100 AA 4.0 85-89 BA 3.5 80-84 BB 3.0 75-79 CB 2.5 65-74 CC 2.0 60-64 DC 1.5 55-59 DD 1.0 50-54 FD 0.5 (Başarısız) 49 ve aşağısı FF 0 (Başarısız)


Mezuniyet Koşulları


Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü, Gölköy Kampüsü / BOLU - 14280 Tel: 0374 253 45 71 Fax: 0374 253 46 36


Bölüm Olanakları


Spor Yöneticiliği Bölümü'nde 1 profesör, 5 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi, 3 araştırma görevlisi ve 1 uzman olmak üzere toplam 12 akademik personel bulunmaktadır. Toplam öğrenci sayısı ise 150'dir. Spor Yöneticiliği bölümü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun tüm imkanlarından yararlanmaktadır. Bu imkanlar; AİBÜ Gölköy Kampüsü'nde spor kompleksi için ayrılan alanda kompleksi oluşturan yapılar, önlerinde öğrenci, öğretim üyesi ve konukların kullanabileceği otopark imkanları düşünülerek yerleştirilmiştir. Tesislerin etrafında ayrıca oturma ve açık dinlenme alanları oluşturulmuştur. Kompleksin kuzeyinden başlayan ve kampüs çevresindeki meşe ormanlarının etrafından dolaşan farklı uzunlukta etaplar içeren “hayat yolu” parkuru bulunmaktadır. Yüksekokul Gölköy Kampüsü ortasında üç katlı merkez binası, yanlarında toplam oyun alanı 1800 m2 olan iki salondan oluşmaktadır. Bina içinde kütüphane, ders salonları, laboratuar, modern soyunma odaları, sauna, öğrenci kantini, idari ve öğretim elemanları ofisleri bulunmaktadır. Ayrıca 1500 m2’lik oyun alanı, 3 dershane, ağırlık ve kondisyon merkezi, halk oyunu / dans salonu içeren 3’üncü spor salonu kullanıma açıktır. Ayrıca, açık oyun alanları olarak, sentetik yüzeyli futbol sahası, bu futbol sahasının etrafında 4 kulvarlı tartan koşu pisti, 1 basketbol ve 1 voleybol sahası, tenis kortları ve Gölköy çevresinde BESYO ve bazı kuruluşların (DSİ, Çevre Koruma Vakfı ve Belediye) iş birliği ile yapılmış olan yürüyüş ve egzersiz parkuru vardır. İzzet Baysal Kültür Merkezi’nde ise, halk oyunları ve dans derslerinde kullanılan bir dans salonu mevcuttur. 6 kulvarlı 25 m ve çocuk eğitim havuzu bulunan "Yüzme Havuzu" kullanıma açılmıştır.

Program Çıktıları

Bilgi


Bilimsel etik kurallarını benimseme ve yaşamına uyarlayabilme

İletişim becerilerini etkili biçimde kullanabilme

Araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayabilme

Spor yöneticiliğine ilişkin temel kavramları açıklayabilme

Spor organizasyonlarını düzenleyebilme

Spor yöneticiliğine ilişkin temel kavramları tanımlayabilme

Yönetim yaklaşımları arasındaki ilişkileri açıklayabilme

Spor yöneticiliği alanındaki gelişmeleri izleyebilme

Alanına ilişkin sorunları farkedebilme

Teknolojiden etkin bir biçimde yararlanabilme

Türkiye ve diğer ülkelerdeki spor örgütleri arasındaki farklılıkları açıklayabilme

Örgütlerdeki hukuksal ve yönetsel sorunları fark edebilme

Uluslar arası spor örgütlerini tanıyabilme

Spor alanındaki çağdaş gelişmeleri izleyebilme

Spor örgütlerindeki uygulamaları inceleyebilme

Sporun gelişim süreçlerini açıklayabilme

Pazarlama stratejilerini spora uyarlayabilme

Spor Bilimlerinin gelişim süreçlerini açıklayabilme

Beceri


Spor yöneticiliğine ilişkin araştırma yapabilme

Spor yönetimi alanında organizasyonlar düzenleyebilme

Spor yönetimi alanında organizasyonları uygulayabilme

Yetkinlikler


Spor organizasyonlarında yönetimsel sorumluluk alabilme

Spor alanında karşılaşılaşabileceği yeni durumlara çözüm üretebilme

İletişim ve sosyal becerileri etkili bir şekilde kullanabilme

Spor Yönetimi alanına özgü bilgi ve becerileri organizasyonlarda etkili bir şekil kullanabilme

Spor organizasyonlarında sorumluluk almaya istekli olabilme1. Spor yöneticiliğine ilişkin araştırma yapabilme

2. Spor yönetimi alanında organizasyonlar düzenleyebilme

3. Spor yönetimi alanında organizasyonları uygulayabilme

4. Spor organizasyonlarında yönetimsel sorumluluk alabilme

5. Spor alanında karşılaşılaşabileceği yeni durumlara çözüm üretebilme

6. İletişim ve sosyal becerileri etkili bir şekilde kullanabilme

7. Spor Yönetimi alanına özgü bilgi ve becerileri organizasyonlarda etkili bir şekil kullanabilme

8. Spor organizasyonlarında sorumluluk almaya istekli olabilme

9. Bilimsel etik kurallarını benimseme ve yaşamına uyarlayabilme

10. İletişim becerilerini etkili biçimde kullanabilme

11. Araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayabilme

12. Spor yöneticiliğine ilişkin temel kavramları açıklayabilme

13. Spor organizasyonlarını düzenleyebilme

14. Spor yöneticiliğine ilişkin temel kavramları tanımlayabilme

15. Yönetim yaklaşımları arasındaki ilişkileri açıklayabilme

16. Spor yöneticiliği alanındaki gelişmeleri izleyebilme

17. Alanına ilişkin sorunları farkedebilme

18. Teknolojiden etkin bir biçimde yararlanabilme

19. Türkiye ve diğer ülkelerdeki spor örgütleri arasındaki farklılıkları açıklayabilme

20. Örgütlerdeki hukuksal ve yönetsel sorunları fark edebilme

21. Uluslar arası spor örgütlerini tanıyabilme

22. Spor alanındaki çağdaş gelişmeleri izleyebilme

23. Spor örgütlerindeki uygulamaları inceleyebilme

24. Sporun gelişim süreçlerini açıklayabilme

25. Pazarlama stratejilerini spora uyarlayabilme

26. Spor Bilimlerinin gelişim süreçlerini açıklayabilme


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Bilimsel etik kurallarını benimseme ve yaşamına uyarlayabilme
İletişim becerilerini etkili biçimde kullanabilme
Araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayabilme
Spor yöneticiliğine ilişkin temel kavramları açıklayabilme
Spor organizasyonlarını düzenleyebilme
Spor yöneticiliğine ilişkin temel kavramları tanımlayabilme
Yönetim yaklaşımları arasındaki ilişkileri açıklayabilme
Spor yöneticiliği alanındaki gelişmeleri izleyebilme
Alanına ilişkin sorunları farkedebilme
Teknolojiden etkin bir biçimde yararlanabilme
Türkiye ve diğer ülkelerdeki spor örgütleri arasındaki farklılıkları açıklayabilme
Örgütlerdeki hukuksal ve yönetsel sorunları fark edebilme
Uluslar arası spor örgütlerini tanıyabilme
Spor alanındaki çağdaş gelişmeleri izleyebilme
Spor örgütlerindeki uygulamaları inceleyebilme
Sporun gelişim süreçlerini açıklayabilme
Pazarlama stratejilerini spora uyarlayabilme
Spor Bilimlerinin gelişim süreçlerini açıklayabilme
Spor yöneticiliğine ilişkin araştırma yapabilme
Spor yönetimi alanında organizasyonlar düzenleyebilme
Spor yönetimi alanında organizasyonları uygulayabilme
Spor organizasyonlarında yönetimsel sorumluluk alabilme
Spor alanında karşılaşılaşabileceği yeni durumlara çözüm üretebilme
İletişim ve sosyal becerileri etkili bir şekilde kullanabilme
Spor Yönetimi alanına özgü bilgi ve becerileri organizasyonlarda etkili bir şekil kullanabilme
Spor organizasyonlarında sorumluluk almaya istekli olabilme

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1405001012003Hukukun Temel KavramlarıZorunlu3005.00
1405001032003Yönetim BilimiZorunlu3005.00
1405001052003Spor Bilimlerinin TemelleriZorunlu3004.00
1405001072003İktisada GirişZorunlu3005.00
1405001092003İngilizce IZorunlu3004.00
1405001112003Türkçe IZorunlu2002.00
1405001152010Egzersiz, Beslenme ve SağlıkZorunlu3005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1405001022003Kamu YönetimiZorunlu3005.00
1405001042003Genel İşletmeZorunlu3005.00
1405001062003Spor TarihiZorunlu3005.00
1405001102003İngilizce IIZorunlu3004.00
1405001122003Genel MuhasebeZorunlu3005.00
1405001142003Türkçe IIZorunlu2002.00
1405001162010Yaşam Boyu SporZorunlu2204.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1405002032004Kişiler ve Örgütlerarası İletişimZorunlu3005.00
1405002052004Spor YönetimiZorunlu3005.00
1405002072004Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IZorunlu2002.00
1405002192005Yabancı Dilde Okuma KonuşmaZorunlu3005.00
1405002212008Pazarlama İlkeleriZorunlu3005.00
1405009002010Seçmeli Ders ISeçmeli3004.00
1405009012010Seçmeli Ders IISeçmeli3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1405002022004Spor PsikolojisiZorunlu3005.00
1405002062004Uluslararası Spor Org.ve Olim.Zorunlu3006.00
1405002082004Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IIZorunlu2002.00
1405002202005Mesleki Yabancı Dil IZorunlu3004.00
1405002222008BilgisayarZorunlu3005.00
1405009022010Seçmeli Ders IIISeçmeli3004.00
1405009032010Seçmeli Ders IVSeçmeli3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1405003012004Araştırma TeknikleriZorunlu3004.00
1405003032004Spor PazarlamasıZorunlu3005.00
1405003052004Rekreasyon, Turizm ve SporZorunlu3005.00
1405003072004Engellilerde SporZorunlu3004.00
1405003192005Mesleki Yabancı Dil IIZorunlu3004.00
1405009042010Seçmeli Ders VSeçmeli3004.00
1405009052010Seçmeli Ders VISeçmeli3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1405003022004Spor SosyolojisiZorunlu3005.00
1405003042004Yönetimde ve Sporda EtikZorunlu3005.00
1405003062004Rekreasyon LiderliğiZorunlu3004.00
1405003082004İstatistikZorunlu3004.00
1405003202005İş Hayatı İçin Yabancı DilZorunlu3004.00
1405009062010Seçmeli Ders VIISeçmeli3004.00
1405009072010Seçmeli Ders VIIISeçmeli3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1405004012004Spor HukukuZorunlu3006.00
1405004032004Örgütsel DavranışZorunlu3004.00
1405004052008Alan UygulamasıZorunlu28012.00
1405009082010Seçmeli Ders IXSeçmeli3004.00
1405009092010Seçmeli Ders XSeçmeli3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1405004042004Spor Yönet Özel KonularZorunlu3004.00
1405004062004Spor Tesisleri Planlaması ve İşl.Zorunlu3008.00
1405004122009Topluma Hizmet UygulamalarıZorunlu22010.00
1405009102010Seçmeli Ders XISeçmeli3004.00
1405009112010Seçmeli Ders XIISeçmeli3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
1403005551998TenisSeçmeli3Seçmeli Ders I2204.00
1405005022001Klüp Yapısı Yönetimi ve SorunlarıSeçmeli3Seçmeli Ders I3004.00
1405005052001Medya ve SporSeçmeli3Seçmeli Ders I3004.00
1405005072001LiderlikSeçmeli3Seçmeli Ders I3004.00
1405005112005Rekreasyon Programlama ve YönetimSeçmeli3Seçmeli Ders I3004.00
1405005132005Sporda Çağdaş GelişmelerSeçmeli3Seçmeli Ders I3004.00
1405005142005Yönetimde Çağdaş GelişmelerSeçmeli3Seçmeli Ders I3004.00
1405005162005Olimpizm ve Olimpik EğitimSeçmeli3Seçmeli Ders I3004.00
1405005182005Spor Sektöründe Satış İletişimiSeçmeli3Seçmeli Ders I3004.00
1405005192010Spor Sektöründe Kaynak Bulma ve SponsorlSeçmeli3Seçmeli Ders I3004.00
1405005202005Sporda Sosyal PazarlamaSeçmeli3Seçmeli Ders I3004.00
1405005212005Spor Sektöründe Grafik ve YayıncılıkSeçmeli3Seçmeli Ders I3004.00
1405005232005Spor EndüstrisiSeçmeli3Seçmeli Ders I3004.00
1405005242005Spor ve Halkla İlişkilerSeçmeli3Seçmeli Ders I3004.00
1405005522005İşletmelerde Bilgisayar UygulamalarıSeçmeli3Seçmeli Ders I3004.00
1405005562005Toplam Kalite YönetimiSeçmeli3Seçmeli Ders I3004.00
1405005602005Grup Dinamiği ve LiderlikSeçmeli3Seçmeli Ders I3004.00
1405005612005Eğitimsel LiderlikSeçmeli3Seçmeli Ders I3004.00
1405005622010Fitness YönetimiSeçmeli3Seçmeli Ders I3004.00
1405005632010Sporda Etkinlik Yönetimi ve PazarlamasıSeçmeli3Seçmeli Ders I3004.00
1405005642010Sporda Tüketici DavranışıSeçmeli3Seçmeli Ders I3004.00
1405005662010İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli3Seçmeli Ders I3004.00
1405005672010Çatışma ve Stres YönetimiSeçmeli3Seçmeli Ders I3004.00
101001262006Eğitim PsikolojisiSeçmeli3Seçmeli Ders II3004.00
101002362006Öğretim Teknolojileri ve Materyal TasarıSeçmeli3Seçmeli Ders II2204.00
101003592006DramaSeçmeli3Seçmeli Ders II2204.00
1400001012012Rek. Prog. ve YönetimSeçmeli3Seçmeli Ders II3004.00
1400001032012DramaSeçmeli3Seçmeli Ders II2204.00
1401001272006YüzmeSeçmeli3Seçmeli Ders II2204.00
1401007012007SatrançSeçmeli3Seçmeli Ders II2204.00
1401007142007Latin DanslarıSeçmeli3Seçmeli Ders II2204.00
1403003062000Spor Bil.Araşt.Yönt.Seçmeli3Seçmeli Ders II3004.00
1403005141998Spor MasajıSeçmeli3Seçmeli Ders II3004.00
1403005231998İlk Yrd., Can Kurt.ve Rehab.Seçmeli3Seçmeli Ders II3004.00
1403005341998BasketbolSeçmeli3Seçmeli Ders II2204.00
1403005351998VoleybolSeçmeli3Seçmeli Ders II2204.00
1403005361998FutbolSeçmeli3Seçmeli Ders II2204.00
1403005391998BadmintonSeçmeli3Seçmeli Ders II2204.00
1403005431998KampçılıkSeçmeli3Seçmeli Ders II2204.00
1403005441998Aerobik DansSeçmeli3Seçmeli Ders II2204.00
1403005451998Kayak I (Alp Disiplini)Seçmeli3Seçmeli Ders II2204.00
1403005471998Masa TenisiSeçmeli3Seçmeli Ders II3004.00
1403005531998Modern DansSeçmeli3Seçmeli Ders II2204.00
1403005551998TenisSeçmeli3Seçmeli Ders II2204.00
1403005571998YüzmeSeçmeli3Seçmeli Ders II2204.00
1403005591998GüreşSeçmeli3Seçmeli Ders II2204.00
1403005621998Vücut Geliştirme ve FitnessSeçmeli3Seçmeli Ders II2204.00
1403005641998Rüzgar SörfüSeçmeli3Seçmeli Ders II2204.00
1403005661998Su Altı SporlarıSeçmeli3Seçmeli Ders II2204.00
1403005681998Dağcılık ve Kaya TırmanışıSeçmeli3Seçmeli Ders II2204.00
1403007272003SatrançSeçmeli3Seçmeli Ders II3004.00
1405005022001Klüp Yapısı Yönetimi ve SorunlarıSeçmeli3Seçmeli Ders II3004.00
1405005052001Medya ve SporSeçmeli3Seçmeli Ders II3004.00
1405005072001LiderlikSeçmeli3Seçmeli Ders II3004.00
1405005092010Spor Örgütlerinde MuhasebeSeçmeli3Seçmeli Ders II3004.00
1405005102005Spor EkonomisiSeçmeli3Seçmeli Ders II3004.00
1405005112005Rekreasyon Programlama ve YönetimSeçmeli3Seçmeli Ders II3004.00
1405005122005Sporda Kural Uyg.ve EtikSeçmeli3Seçmeli Ders II3004.00
1405005132005Sporda Çağdaş GelişmelerSeçmeli3Seçmeli Ders II3004.00
1405005142005Yönetimde Çağdaş GelişmelerSeçmeli3Seçmeli Ders II3004.00
1405005152004Spor FelsefesiSeçmeli3Seçmeli Ders II3004.00
1405005162005Olimpizm ve Olimpik EğitimSeçmeli3Seçmeli Ders II3004.00
1405005172010Sporda Finans YönetimiSeçmeli3Seçmeli Ders II3004.00
1405005182005Spor Sektöründe Satış İletişimiSeçmeli3Seçmeli Ders II3004.00
1405005192010Spor Sektöründe Kaynak Bulma ve SponsorlSeçmeli3Seçmeli Ders II3004.00
1405005202005Sporda Sosyal PazarlamaSeçmeli3Seçmeli Ders II3004.00
1405005212005Spor Sektöründe Grafik ve YayıncılıkSeçmeli3Seçmeli Ders II3004.00
1405005222005Spor Ekonomisinde Yas.Düz.Seçmeli3Seçmeli Ders II3004.00
1405005232005Spor EndüstrisiSeçmeli3Seçmeli Ders II3004.00
1405005242005Spor ve Halkla İlişkilerSeçmeli3Seçmeli Ders II3004.00
1405005502005İş ve sosyal Güvenlik HukukuSeçmeli3Seçmeli Ders II3004.00
1405005512005İş EtiğiSeçmeli3Seçmeli Ders II3004.00
1405005542005Kriz YönetimiSeçmeli3Seçmeli Ders II3004.00
1405005552005Risk YönetimiSeçmeli3Seçmeli Ders II3004.00
1405005562005Toplam Kalite YönetimiSeçmeli3Seçmeli Ders II3004.00
1405005602005Grup Dinamiği ve LiderlikSeçmeli3Seçmeli Ders II3004.00
1405005612005Eğitimsel LiderlikSeçmeli3Seçmeli Ders II3004.00
1405005632010Sporda Etkinlik Yönetimi ve PazarlamasıSeçmeli3Seçmeli Ders II3004.00
1405005642010Sporda Tüketici DavranışıSeçmeli3Seçmeli Ders II3004.00
1405005652010Yönetimde Maceraya Dayalı Eğitim UygulamSeçmeli3Seçmeli Ders II2204.00
1405005662010İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli3Seçmeli Ders II3004.00
1405005682010Stratejik YönetimSeçmeli3Seçmeli Ders II3004.00
302003091998İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli3Seçmeli Ders II3004.00
302004201998Türkiyede Çalışma YaşamıSeçmeli3Seçmeli Ders II3004.00
1403005421998TrekkingSeçmeli3Seçmeli Ders II2204.00
1401002272007Ritim Eğitimi ve DansSeçmeli3Seçmeli Ders II120.00
101001262006Eğitim PsikolojisiSeçmeli4Seçmeli Ders III3004.00
101002362006Öğretim Teknolojileri ve Materyal TasarıSeçmeli4Seçmeli Ders III2204.00
101003592006DramaSeçmeli4Seçmeli Ders III2204.00
1400001012012Rek. Prog. ve YönetimSeçmeli4Seçmeli Ders III3004.00
1400001032012DramaSeçmeli4Seçmeli Ders III2204.00
1401001272006YüzmeSeçmeli4Seçmeli Ders III2204.00
1401007012007SatrançSeçmeli4Seçmeli Ders III2204.00
1401007042007Masa TenisiSeçmeli4Seçmeli Ders III2204.00
1401007142007Latin DanslarıSeçmeli4Seçmeli Ders III2204.00
1403003062000Spor Bil.Araşt.Yönt.Seçmeli4Seçmeli Ders III3004.00
1403005141998Spor MasajıSeçmeli4Seçmeli Ders III3004.00
1403005231998İlk Yrd., Can Kurt.ve Rehab.Seçmeli4Seçmeli Ders III3004.00
1403005341998BasketbolSeçmeli4Seçmeli Ders III2204.00
1403005351998VoleybolSeçmeli4Seçmeli Ders III2204.00
1403005361998FutbolSeçmeli4Seçmeli Ders III2204.00
1403005391998BadmintonSeçmeli4Seçmeli Ders III2204.00
1403005431998KampçılıkSeçmeli4Seçmeli Ders III2204.00
1403005441998Aerobik DansSeçmeli4Seçmeli Ders III2204.00
1403005451998Kayak I (Alp Disiplini)Seçmeli4Seçmeli Ders III2204.00
1403005471998Masa TenisiSeçmeli4Seçmeli Ders III3004.00
1403005531998Modern DansSeçmeli4Seçmeli Ders III2204.00
1403005551998TenisSeçmeli4Seçmeli Ders III2204.00
1403005571998YüzmeSeçmeli4Seçmeli Ders III2204.00
1403005591998GüreşSeçmeli4Seçmeli Ders III2204.00
1403005621998Vücut Geliştirme ve FitnessSeçmeli4Seçmeli Ders III2204.00
1403005641998Rüzgar SörfüSeçmeli4Seçmeli Ders III2204.00
1403005661998Su Altı SporlarıSeçmeli4Seçmeli Ders III2204.00
1403005681998Dağcılık ve Kaya TırmanışıSeçmeli4Seçmeli Ders III2204.00
1403007272003SatrançSeçmeli4Seçmeli Ders III3004.00
1405005022001Klüp Yapısı Yönetimi ve SorunlarıSeçmeli4Seçmeli Ders III3004.00
1405005052001Medya ve SporSeçmeli4Seçmeli Ders III3004.00
1405005072001LiderlikSeçmeli4Seçmeli Ders III3004.00
1405005092010Spor Örgütlerinde MuhasebeSeçmeli4Seçmeli Ders III3004.00
1405005102005Spor EkonomisiSeçmeli4Seçmeli Ders III3004.00
1405005112005Rekreasyon Programlama ve YönetimSeçmeli4Seçmeli Ders III3004.00
1405005122005Sporda Kural Uyg.ve EtikSeçmeli4Seçmeli Ders III3004.00
1405005132005Sporda Çağdaş GelişmelerSeçmeli4Seçmeli Ders III3004.00
1405005142005Yönetimde Çağdaş GelişmelerSeçmeli4Seçmeli Ders III3004.00
1405005152004Spor FelsefesiSeçmeli4Seçmeli Ders III3004.00
1405005162005Olimpizm ve Olimpik EğitimSeçmeli4Seçmeli Ders III3004.00
1405005172010Sporda Finans YönetimiSeçmeli4Seçmeli Ders III3004.00
1405005182005Spor Sektöründe Satış İletişimiSeçmeli4Seçmeli Ders III3004.00
1405005192010Spor Sektöründe Kaynak Bulma ve SponsorlSeçmeli4Seçmeli Ders III3004.00
1405005202005Sporda Sosyal PazarlamaSeçmeli4Seçmeli Ders III3004.00
1405005212005Spor Sektöründe Grafik ve YayıncılıkSeçmeli4Seçmeli Ders III3004.00
1405005222005Spor Ekonomisinde Yas.Düz.Seçmeli4Seçmeli Ders III3004.00
1405005232005Spor EndüstrisiSeçmeli4Seçmeli Ders III3004.00
1405005242005Spor ve Halkla İlişkilerSeçmeli4Seçmeli Ders III3004.00
1405005502005İş ve sosyal Güvenlik HukukuSeçmeli4Seçmeli Ders III3004.00
1405005512005İş EtiğiSeçmeli4Seçmeli Ders III3004.00
1405005542005Kriz YönetimiSeçmeli4Seçmeli Ders III3004.00
1405005552005Risk YönetimiSeçmeli4Seçmeli Ders III3004.00
1405005562005Toplam Kalite YönetimiSeçmeli4Seçmeli Ders III3004.00
1405005602005Grup Dinamiği ve LiderlikSeçmeli4Seçmeli Ders III3004.00
1405005612005Eğitimsel LiderlikSeçmeli4Seçmeli Ders III3004.00
1405005632010Sporda Etkinlik Yönetimi ve PazarlamasıSeçmeli4Seçmeli Ders III3004.00
1405005642010Sporda Tüketici DavranışıSeçmeli4Seçmeli Ders III3004.00
1405005652010Yönetimde Maceraya Dayalı Eğitim UygulamSeçmeli4Seçmeli Ders III2204.00
1405005662010İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli4Seçmeli Ders III3004.00
1405005682010Stratejik YönetimSeçmeli4Seçmeli Ders III3004.00
302003091998İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli4Seçmeli Ders III3004.00
302004201998Türkiyede Çalışma YaşamıSeçmeli4Seçmeli Ders III3004.00
1403005421998TrekkingSeçmeli4Seçmeli Ders III2204.00
1401002272007Ritim Eğitimi ve DansSeçmeli4Seçmeli Ders III120.00
101001262006Eğitim PsikolojisiSeçmeli4Seçmeli Ders IV3004.00
101002362006Öğretim Teknolojileri ve Materyal TasarıSeçmeli4Seçmeli Ders IV2204.00
101003592006DramaSeçmeli4Seçmeli Ders IV2204.00
1400001012012Rek. Prog. ve YönetimSeçmeli4Seçmeli Ders IV3004.00
1400001032012DramaSeçmeli4Seçmeli Ders IV2204.00
1401001272006YüzmeSeçmeli4Seçmeli Ders IV2204.00
1401007012007SatrançSeçmeli4Seçmeli Ders IV2204.00
1401007042007Masa TenisiSeçmeli4Seçmeli Ders IV2204.00
1401007142007Latin DanslarıSeçmeli4Seçmeli Ders IV2204.00
1403003062000Spor Bil.Araşt.Yönt.Seçmeli4Seçmeli Ders IV3004.00
1403005141998Spor MasajıSeçmeli4Seçmeli Ders IV3004.00
1403005231998İlk Yrd., Can Kurt.ve Rehab.Seçmeli4Seçmeli Ders IV3004.00
1403005341998BasketbolSeçmeli4Seçmeli Ders IV2204.00
1403005351998VoleybolSeçmeli4Seçmeli Ders IV2204.00
1403005361998FutbolSeçmeli4Seçmeli Ders IV2204.00
1403005391998BadmintonSeçmeli4Seçmeli Ders IV2204.00
1403005431998KampçılıkSeçmeli4Seçmeli Ders IV2204.00
1403005441998Aerobik DansSeçmeli4Seçmeli Ders IV2204.00
1403005451998Kayak I (Alp Disiplini)Seçmeli4Seçmeli Ders IV2204.00
1403005471998Masa TenisiSeçmeli4Seçmeli Ders IV3004.00
1403005531998Modern DansSeçmeli4Seçmeli Ders IV2204.00
1403005551998TenisSeçmeli4Seçmeli Ders IV2204.00
1403005571998YüzmeSeçmeli4Seçmeli Ders IV2204.00
1403005591998GüreşSeçmeli4Seçmeli Ders IV2204.00
1403005621998Vücut Geliştirme ve FitnessSeçmeli4Seçmeli Ders IV2204.00
1403005641998Rüzgar SörfüSeçmeli4Seçmeli Ders IV2204.00
1403005661998Su Altı SporlarıSeçmeli4Seçmeli Ders IV2204.00
1403005681998Dağcılık ve Kaya TırmanışıSeçmeli4Seçmeli Ders IV2204.00
1403007272003SatrançSeçmeli4Seçmeli Ders IV3004.00
1405005022001Klüp Yapısı Yönetimi ve SorunlarıSeçmeli4Seçmeli Ders IV3004.00
1405005052001Medya ve SporSeçmeli4Seçmeli Ders IV3004.00
1405005072001LiderlikSeçmeli4Seçmeli Ders IV3004.00
1405005092010Spor Örgütlerinde MuhasebeSeçmeli4Seçmeli Ders IV3004.00
1405005102005Spor EkonomisiSeçmeli4Seçmeli Ders IV3004.00
1405005112005Rekreasyon Programlama ve YönetimSeçmeli4Seçmeli Ders IV3004.00
1405005122005Sporda Kural Uyg.ve EtikSeçmeli4Seçmeli Ders IV3004.00
1405005132005Sporda Çağdaş GelişmelerSeçmeli4Seçmeli Ders IV3004.00
1405005142005Yönetimde Çağdaş GelişmelerSeçmeli4Seçmeli Ders IV3004.00
1405005152004Spor FelsefesiSeçmeli4Seçmeli Ders IV3004.00
1405005162005Olimpizm ve Olimpik EğitimSeçmeli4Seçmeli Ders IV3004.00
1405005172010Sporda Finans YönetimiSeçmeli4Seçmeli Ders IV3004.00
1405005182005Spor Sektöründe Satış İletişimiSeçmeli4Seçmeli Ders IV3004.00
1405005192010Spor Sektöründe Kaynak Bulma ve SponsorlSeçmeli4Seçmeli Ders IV3004.00
1405005202005Sporda Sosyal PazarlamaSeçmeli4Seçmeli Ders IV3004.00
1405005212005Spor Sektöründe Grafik ve YayıncılıkSeçmeli4Seçmeli Ders IV3004.00
1405005222005Spor Ekonomisinde Yas.Düz.Seçmeli4Seçmeli Ders IV3004.00
1405005232005Spor EndüstrisiSeçmeli4Seçmeli Ders IV3004.00
1405005242005Spor ve Halkla İlişkilerSeçmeli4Seçmeli Ders IV3004.00
1405005502005İş ve sosyal Güvenlik HukukuSeçmeli4Seçmeli Ders IV3004.00
1405005512005İş EtiğiSeçmeli4Seçmeli Ders IV3004.00
1405005542005Kriz YönetimiSeçmeli4Seçmeli Ders IV3004.00
1405005552005Risk YönetimiSeçmeli4Seçmeli Ders IV3004.00
1405005562005Toplam Kalite YönetimiSeçmeli4Seçmeli Ders IV3004.00
1405005602005Grup Dinamiği ve LiderlikSeçmeli4Seçmeli Ders IV3004.00
1405005612005Eğitimsel LiderlikSeçmeli4Seçmeli Ders IV3004.00
1405005632010Sporda Etkinlik Yönetimi ve PazarlamasıSeçmeli4Seçmeli Ders IV3004.00
1405005642010Sporda Tüketici DavranışıSeçmeli4Seçmeli Ders IV3004.00
1405005652010Yönetimde Maceraya Dayalı Eğitim UygulamSeçmeli4Seçmeli Ders IV2204.00
1405005662010İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli4Seçmeli Ders IV3004.00
1405005682010Stratejik YönetimSeçmeli4Seçmeli Ders IV3004.00
302003091998İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli4Seçmeli Ders IV3004.00
302004201998Türkiyede Çalışma YaşamıSeçmeli4Seçmeli Ders IV3004.00
1403005421998TrekkingSeçmeli4Seçmeli Ders IV2204.00
1401002272007Ritim Eğitimi ve DansSeçmeli4Seçmeli Ders IV120.00
101001262006Eğitim PsikolojisiSeçmeli7Seçmeli Ders IX3004.00
101002362006Öğretim Teknolojileri ve Materyal TasarıSeçmeli7Seçmeli Ders IX2204.00
101003592006DramaSeçmeli7Seçmeli Ders IX2204.00
1400001012012Rek. Prog. ve YönetimSeçmeli7Seçmeli Ders IX3004.00
1400001032012DramaSeçmeli7Seçmeli Ders IX2204.00
1401001272006YüzmeSeçmeli7Seçmeli Ders IX2204.00
1401007012007SatrançSeçmeli7Seçmeli Ders IX2204.00
1401007042007Masa TenisiSeçmeli7Seçmeli Ders IX2204.00
1401007142007Latin DanslarıSeçmeli7Seçmeli Ders IX2204.00
1403003062000Spor Bil.Araşt.Yönt.Seçmeli7Seçmeli Ders IX3004.00
1403005141998Spor MasajıSeçmeli7Seçmeli Ders IX3004.00
1403005231998İlk Yrd., Can Kurt.ve Rehab.Seçmeli7Seçmeli Ders IX3004.00
1403005341998BasketbolSeçmeli7Seçmeli Ders IX2204.00
1403005351998VoleybolSeçmeli7Seçmeli Ders IX2204.00
1403005361998FutbolSeçmeli7Seçmeli Ders IX2204.00
1403005391998BadmintonSeçmeli7Seçmeli Ders IX2204.00
1403005431998KampçılıkSeçmeli7Seçmeli Ders IX2204.00
1403005441998Aerobik DansSeçmeli7Seçmeli Ders IX2204.00
1403005451998Kayak I (Alp Disiplini)Seçmeli7Seçmeli Ders IX2204.00
1403005471998Masa TenisiSeçmeli7Seçmeli Ders IX3004.00
1403005531998Modern DansSeçmeli7Seçmeli Ders IX2204.00
1403005551998TenisSeçmeli7Seçmeli Ders IX2204.00
1403005571998YüzmeSeçmeli7Seçmeli Ders IX2204.00
1403005591998GüreşSeçmeli7Seçmeli Ders IX2204.00
1403005621998Vücut Geliştirme ve FitnessSeçmeli7Seçmeli Ders IX2204.00
1403005641998Rüzgar SörfüSeçmeli7Seçmeli Ders IX2204.00
1403005661998Su Altı SporlarıSeçmeli7Seçmeli Ders IX2204.00
1403005681998Dağcılık ve Kaya TırmanışıSeçmeli7Seçmeli Ders IX2204.00
1403007272003SatrançSeçmeli7Seçmeli Ders IX3004.00
1405005022001Klüp Yapısı Yönetimi ve SorunlarıSeçmeli7Seçmeli Ders IX3004.00
1405005052001Medya ve SporSeçmeli7Seçmeli Ders IX3004.00
1405005072001LiderlikSeçmeli7Seçmeli Ders IX3004.00
1405005092010Spor Örgütlerinde MuhasebeSeçmeli7Seçmeli Ders IX3004.00
1405005102005Spor EkonomisiSeçmeli7Seçmeli Ders IX3004.00
1405005112005Rekreasyon Programlama ve YönetimSeçmeli7Seçmeli Ders IX3004.00
1405005122005Sporda Kural Uyg.ve EtikSeçmeli7Seçmeli Ders IX3004.00
1405005132005Sporda Çağdaş GelişmelerSeçmeli7Seçmeli Ders IX3004.00
1405005142005Yönetimde Çağdaş GelişmelerSeçmeli7Seçmeli Ders IX3004.00
1405005152004Spor FelsefesiSeçmeli7Seçmeli Ders IX3004.00
1405005162005Olimpizm ve Olimpik EğitimSeçmeli7Seçmeli Ders IX3004.00
1405005172010Sporda Finans YönetimiSeçmeli7Seçmeli Ders IX3004.00
1405005182005Spor Sektöründe Satış İletişimiSeçmeli7Seçmeli Ders IX3004.00
1405005192010Spor Sektöründe Kaynak Bulma ve SponsorlSeçmeli7Seçmeli Ders IX3004.00
1405005202005Sporda Sosyal PazarlamaSeçmeli7Seçmeli Ders IX3004.00
1405005212005Spor Sektöründe Grafik ve YayıncılıkSeçmeli7Seçmeli Ders IX3004.00
1405005222005Spor Ekonomisinde Yas.Düz.Seçmeli7Seçmeli Ders IX3004.00
1405005232005Spor EndüstrisiSeçmeli7Seçmeli Ders IX3004.00
1405005242005Spor ve Halkla İlişkilerSeçmeli7Seçmeli Ders IX3004.00
1405005502005İş ve sosyal Güvenlik HukukuSeçmeli7Seçmeli Ders IX3004.00
1405005512005İş EtiğiSeçmeli7Seçmeli Ders IX3004.00
1405005542005Kriz YönetimiSeçmeli7Seçmeli Ders IX3004.00
1405005552005Risk YönetimiSeçmeli7Seçmeli Ders IX3004.00
1405005562005Toplam Kalite YönetimiSeçmeli7Seçmeli Ders IX3004.00
1405005602005Grup Dinamiği ve LiderlikSeçmeli7Seçmeli Ders IX3004.00
1405005612005Eğitimsel LiderlikSeçmeli7Seçmeli Ders IX3004.00
1405005632010Sporda Etkinlik Yönetimi ve PazarlamasıSeçmeli7Seçmeli Ders IX3004.00
1405005642010Sporda Tüketici DavranışıSeçmeli7Seçmeli Ders IX3004.00
1405005652010Yönetimde Maceraya Dayalı Eğitim UygulamSeçmeli7Seçmeli Ders IX2204.00
1405005662010İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli7Seçmeli Ders IX3004.00
1405005682010Stratejik YönetimSeçmeli7Seçmeli Ders IX3004.00
302003091998İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli7Seçmeli Ders IX3004.00
302004201998Türkiyede Çalışma YaşamıSeçmeli7Seçmeli Ders IX3004.00
1403005421998TrekkingSeçmeli7Seçmeli Ders IX2204.00
1401002272007Ritim Eğitimi ve DansSeçmeli7Seçmeli Ders IX120.00
101001262006Eğitim PsikolojisiSeçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
101002362006Öğretim Teknolojileri ve Materyal TasarıSeçmeli5Seçmeli Ders V2204.00
101003592006DramaSeçmeli5Seçmeli Ders V2204.00
1400001012012Rek. Prog. ve YönetimSeçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
1400001032012DramaSeçmeli5Seçmeli Ders V2204.00
1401001272006YüzmeSeçmeli5Seçmeli Ders V2204.00
1401007012007SatrançSeçmeli5Seçmeli Ders V2204.00
1401007042007Masa TenisiSeçmeli5Seçmeli Ders V2204.00
1401007142007Latin DanslarıSeçmeli5Seçmeli Ders V2204.00
1403003062000Spor Bil.Araşt.Yönt.Seçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
1403005141998Spor MasajıSeçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
1403005231998İlk Yrd., Can Kurt.ve Rehab.Seçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
1403005341998BasketbolSeçmeli5Seçmeli Ders V2204.00
1403005351998VoleybolSeçmeli5Seçmeli Ders V2204.00
1403005361998FutbolSeçmeli5Seçmeli Ders V2204.00
1403005391998BadmintonSeçmeli5Seçmeli Ders V2204.00
1403005431998KampçılıkSeçmeli5Seçmeli Ders V2204.00
1403005441998Aerobik DansSeçmeli5Seçmeli Ders V2204.00
1403005451998Kayak I (Alp Disiplini)Seçmeli5Seçmeli Ders V2204.00
1403005471998Masa TenisiSeçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
1403005531998Modern DansSeçmeli5Seçmeli Ders V2204.00
1403005551998TenisSeçmeli5Seçmeli Ders V2204.00
1403005571998YüzmeSeçmeli5Seçmeli Ders V2204.00
1403005591998GüreşSeçmeli5Seçmeli Ders V2204.00
1403005621998Vücut Geliştirme ve FitnessSeçmeli5Seçmeli Ders V2204.00
1403005641998Rüzgar SörfüSeçmeli5Seçmeli Ders V2204.00
1403005661998Su Altı SporlarıSeçmeli5Seçmeli Ders V2204.00
1403005681998Dağcılık ve Kaya TırmanışıSeçmeli5Seçmeli Ders V2204.00
1403007272003SatrançSeçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
1405005022001Klüp Yapısı Yönetimi ve SorunlarıSeçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
1405005052001Medya ve SporSeçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
1405005072001LiderlikSeçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
1405005092010Spor Örgütlerinde MuhasebeSeçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
1405005102005Spor EkonomisiSeçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
1405005112005Rekreasyon Programlama ve YönetimSeçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
1405005122005Sporda Kural Uyg.ve EtikSeçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
1405005132005Sporda Çağdaş GelişmelerSeçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
1405005142005Yönetimde Çağdaş GelişmelerSeçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
1405005152004Spor FelsefesiSeçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
1405005162005Olimpizm ve Olimpik EğitimSeçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
1405005172010Sporda Finans YönetimiSeçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
1405005182005Spor Sektöründe Satış İletişimiSeçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
1405005192010Spor Sektöründe Kaynak Bulma ve SponsorlSeçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
1405005202005Sporda Sosyal PazarlamaSeçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
1405005212005Spor Sektöründe Grafik ve YayıncılıkSeçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
1405005222005Spor Ekonomisinde Yas.Düz.Seçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
1405005232005Spor EndüstrisiSeçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
1405005242005Spor ve Halkla İlişkilerSeçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
1405005502005İş ve sosyal Güvenlik HukukuSeçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
1405005512005İş EtiğiSeçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
1405005542005Kriz YönetimiSeçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
1405005552005Risk YönetimiSeçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
1405005562005Toplam Kalite YönetimiSeçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
1405005602005Grup Dinamiği ve LiderlikSeçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
1405005612005Eğitimsel LiderlikSeçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
1405005632010Sporda Etkinlik Yönetimi ve PazarlamasıSeçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
1405005642010Sporda Tüketici DavranışıSeçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
1405005652010Yönetimde Maceraya Dayalı Eğitim UygulamSeçmeli5Seçmeli Ders V2204.00
1405005662010İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
1405005682010Stratejik YönetimSeçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
302003091998İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
302004201998Türkiyede Çalışma YaşamıSeçmeli5Seçmeli Ders V3004.00
1403005421998TrekkingSeçmeli5Seçmeli Ders V2204.00
1401002272007Ritim Eğitimi ve DansSeçmeli5Seçmeli Ders V120.00
101001262006Eğitim PsikolojisiSeçmeli5Seçmeli Ders VI3004.00
101002362006Öğretim Teknolojileri ve Materyal TasarıSeçmeli5Seçmeli Ders VI2204.00
101003592006DramaSeçmeli5Seçmeli Ders VI2204.00
1400001012012Rek. Prog. ve YönetimSeçmeli5Seçmeli Ders VI3004.00
1400001032012DramaSeçmeli5Seçmeli Ders VI2204.00
1401001272006YüzmeSeçmeli5Seçmeli Ders VI2204.00
1401007012007SatrançSeçmeli5Seçmeli Ders VI2204.00
1401007042007Masa TenisiSeçmeli5Seçmeli Ders VI2204.00
1401007142007Latin DanslarıSeçmeli5Seçmeli Ders VI2204.00
1403003062000Spor Bil.Araşt.Yönt.Seçmeli5Seçmeli Ders VI3004.00
1403005141998Spor MasajıSeçmeli5Seçmeli Ders VI3004.00
1403005231998İlk Yrd., Can Kurt.ve Rehab.Seçmeli5Seçmeli Ders VI3004.00
1403005341998BasketbolSeçmeli5Seçmeli Ders VI2204.00
1403005351998VoleybolSeçmeli5Seçmeli Ders VI2204.00
1403005361998FutbolSeçmeli5Seçmeli Ders VI2204.00
1403005391998BadmintonSeçmeli5Seçmeli Ders VI2204.00
1403005431998KampçılıkSeçmeli5Seçmeli Ders VI2204.00
1403005441998Aerobik DansSeçmeli5Seçmeli Ders VI2204.00
1403005451998Kayak I (Alp Disiplini)Seçmeli5Seçmeli Ders VI2204.00
1403005471998Masa TenisiSeçmeli5Seçmeli Ders VI3004.00
1403005531998Modern DansSeçmeli5Seçmeli Ders VI2204.00
1403005551998TenisSeçmeli5Seçmeli Ders VI2204.00
1403005571998YüzmeSeçmeli5Seçmeli Ders VI2204.00
1403005591998GüreşSeçmeli5Seçmeli Ders VI2204.00
1403005621998Vücut Geliştirme ve FitnessSeçmeli5Seçmeli Ders VI2204.00
1403005641998Rüzgar SörfüSeçmeli5Seçmeli Ders VI2204.00
1403005661998Su Altı SporlarıSeçmeli5Seçmeli Ders VI2204.00
1403005681998Dağcılık ve Kaya TırmanışıSeçmeli5Seçmeli Ders VI2204.00
1403007272003SatrançSeçmeli5Seçmeli Ders VI3004.00
1405005022001Klüp Yapısı Yönetimi ve SorunlarıSeçmeli5Seçmeli Ders VI3004.00
1405005052001Medya ve SporSeçmeli5Seçmeli Ders VI3004.00
1405005072001LiderlikSeçmeli5Seçmeli Ders VI3004.00
1405005092010Spor Örgütlerinde MuhasebeSeçmeli5Seçmeli Ders VI3004.00
1405005102005Spor EkonomisiSeçmeli5Seçmeli Ders VI3004.00
1405005112005Rekreasyon Programlama ve YönetimSeçmeli5Seçmeli Ders VI3004.00
1405005122005Sporda Kural Uyg.ve EtikSeçmeli5Seçmeli Ders VI3004.00
1405005132005Sporda Çağdaş GelişmelerSeçmeli5Seçmeli Ders VI3004.00
1405005142005Yönetimde Çağdaş GelişmelerSeçmeli5Seçmeli Ders VI3004.00
1405005152004Spor FelsefesiSeçmeli5Seçmeli Ders VI3004.00
1405005162005Olimpizm ve Olimpik EğitimSeçmeli5Seçmeli Ders VI3004.00
1405005172010Sporda Finans YönetimiSeçmeli5Seçmeli Ders VI3004.00
1405005182005Spor Sektöründe Satış İletişimiSeçmeli5Seçmeli Ders VI3004.00
1405005192010Spor Sektöründe Kaynak Bulma ve SponsorlSeçmeli5Seçmeli Ders VI3004.00
1405005202005Sporda Sosyal PazarlamaSeçmeli5Seçmeli Ders VI3004.00
1405005212005Spor Sektöründe Grafik ve YayıncılıkSeçmeli5Seçmeli Ders VI3004.00
1405005222005Spor Ekonomisinde Yas.Düz.Seçmeli5Seçmeli Ders VI3004.00
1405005232005Spor EndüstrisiSeçmeli5Seçmeli Ders VI3004.00
1405005242005Spor ve Halkla İlişkilerSeçmeli5Seçmeli Ders VI3004.00
1405005502005İş ve sosyal Güvenlik HukukuSeçmeli5Seçmeli Ders VI3004.00
1405005512005İş EtiğiSeçmeli5Seçmeli Ders VI3004.00
1405005542005Kriz YönetimiSeçmeli5Seçmeli Ders VI3004.00
1405005552005Risk YönetimiSeçmeli5Seçmeli Ders VI3004.00
1405005562005Toplam Kalite YönetimiSeçmeli5Seçmeli Ders VI3004.00
1405005602005Grup Dinamiği ve LiderlikSeçmeli5Seçmeli Ders VI3004.00
1405005612005Eğitimsel LiderlikSeçmeli5Seçmeli Ders VI3004.00
1405005632010Sporda Etkinlik Yönetimi ve PazarlamasıSeçmeli5Seçmeli Ders VI3004.00
1405005642010Sporda Tüketici DavranışıSeçmeli5Seçmeli Ders VI3004.00
1405005652010Yönetimde Maceraya Dayalı Eğitim UygulamSeçmeli5Seçmeli Ders VI2204.00
1405005662010İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli5Seçmeli Ders VI3004.00
1405005682010Stratejik YönetimSeçmeli5Seçmeli Ders VI3004.00
302003091998İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli5Seçmeli Ders VI3004.00
302004201998Türkiyede Çalışma YaşamıSeçmeli5Seçmeli Ders VI3004.00
1403005421998TrekkingSeçmeli5Seçmeli Ders VI2204.00
1401002272007Ritim Eğitimi ve DansSeçmeli5Seçmeli Ders VI120.00
101001262006Eğitim PsikolojisiSeçmeli6Seçmeli Ders VII3004.00
101002362006Öğretim Teknolojileri ve Materyal TasarıSeçmeli6Seçmeli Ders VII2204.00
101003592006DramaSeçmeli6Seçmeli Ders VII2204.00
1400001012012Rek. Prog. ve YönetimSeçmeli6Seçmeli Ders VII3004.00
1400001032012DramaSeçmeli6Seçmeli Ders VII2204.00
1401001272006YüzmeSeçmeli6Seçmeli Ders VII2204.00
1401007012007SatrançSeçmeli6Seçmeli Ders VII2204.00
1401007042007Masa TenisiSeçmeli6Seçmeli Ders VII2204.00
1401007142007Latin DanslarıSeçmeli6Seçmeli Ders VII2204.00
1403003062000Spor Bil.Araşt.Yönt.Seçmeli6Seçmeli Ders VII3004.00
1403005141998Spor MasajıSeçmeli6Seçmeli Ders VII3004.00
1403005231998İlk Yrd., Can Kurt.ve Rehab.Seçmeli6Seçmeli Ders VII3004.00
1403005341998BasketbolSeçmeli6Seçmeli Ders VII2204.00
1403005351998VoleybolSeçmeli6Seçmeli Ders VII2204.00
1403005361998FutbolSeçmeli6Seçmeli Ders VII2204.00
1403005391998BadmintonSeçmeli6Seçmeli Ders VII2204.00
1403005431998KampçılıkSeçmeli6Seçmeli Ders VII2204.00
1403005441998Aerobik DansSeçmeli6Seçmeli Ders VII2204.00
1403005451998Kayak I (Alp Disiplini)Seçmeli6Seçmeli Ders VII2204.00
1403005471998Masa TenisiSeçmeli6Seçmeli Ders VII3004.00
1403005531998Modern DansSeçmeli6Seçmeli Ders VII2204.00
1403005551998TenisSeçmeli6Seçmeli Ders VII2204.00
1403005571998YüzmeSeçmeli6Seçmeli Ders VII2204.00
1403005591998GüreşSeçmeli6Seçmeli Ders VII2204.00
1403005621998Vücut Geliştirme ve FitnessSeçmeli6Seçmeli Ders VII2204.00
1403005641998Rüzgar SörfüSeçmeli6Seçmeli Ders VII2204.00
1403005661998Su Altı SporlarıSeçmeli6Seçmeli Ders VII2204.00
1403005681998Dağcılık ve Kaya TırmanışıSeçmeli6Seçmeli Ders VII2204.00
1403007272003SatrançSeçmeli6Seçmeli Ders VII3004.00
1405005022001Klüp Yapısı Yönetimi ve SorunlarıSeçmeli6Seçmeli Ders VII3004.00
1405005052001Medya ve SporSeçmeli6Seçmeli Ders VII3004.00
1405005072001LiderlikSeçmeli6Seçmeli Ders VII3004.00
1405005092010Spor Örgütlerinde MuhasebeSeçmeli6Seçmeli Ders VII3004.00
1405005102005Spor EkonomisiSeçmeli6Seçmeli Ders VII3004.00
1405005112005Rekreasyon Programlama ve YönetimSeçmeli6Seçmeli Ders VII3004.00
1405005122005Sporda Kural Uyg.ve EtikSeçmeli6Seçmeli Ders VII3004.00
1405005132005Sporda Çağdaş GelişmelerSeçmeli6Seçmeli Ders VII3004.00
1405005142005Yönetimde Çağdaş GelişmelerSeçmeli6Seçmeli Ders VII3004.00
1405005152004Spor FelsefesiSeçmeli6Seçmeli Ders VII3004.00
1405005162005Olimpizm ve Olimpik EğitimSeçmeli6Seçmeli Ders VII3004.00
1405005172010Sporda Finans YönetimiSeçmeli6Seçmeli Ders VII3004.00
1405005182005Spor Sektöründe Satış İletişimiSeçmeli6Seçmeli Ders VII3004.00
1405005192010Spor Sektöründe Kaynak Bulma ve SponsorlSeçmeli6Seçmeli Ders VII3004.00
1405005202005Sporda Sosyal PazarlamaSeçmeli6Seçmeli Ders VII3004.00
1405005212005Spor Sektöründe Grafik ve YayıncılıkSeçmeli6Seçmeli Ders VII3004.00
1405005222005Spor Ekonomisinde Yas.Düz.Seçmeli6Seçmeli Ders VII3004.00
1405005232005Spor EndüstrisiSeçmeli6Seçmeli Ders VII3004.00
1405005242005Spor ve Halkla İlişkilerSeçmeli6Seçmeli Ders VII3004.00
1405005502005İş ve sosyal Güvenlik HukukuSeçmeli6Seçmeli Ders VII3004.00
1405005512005İş EtiğiSeçmeli6Seçmeli Ders VII3004.00
1405005542005Kriz YönetimiSeçmeli6Seçmeli Ders VII3004.00
1405005552005Risk YönetimiSeçmeli6Seçmeli Ders VII3004.00
1405005562005Toplam Kalite YönetimiSeçmeli6Seçmeli Ders VII3004.00
1405005602005Grup Dinamiği ve LiderlikSeçmeli6Seçmeli Ders VII3004.00
1405005612005Eğitimsel LiderlikSeçmeli6Seçmeli Ders VII3004.00
1405005632010Sporda Etkinlik Yönetimi ve PazarlamasıSeçmeli6Seçmeli Ders VII3004.00
1405005642010Sporda Tüketici DavranışıSeçmeli6Seçmeli Ders VII3004.00
1405005652010Yönetimde Maceraya Dayalı Eğitim UygulamSeçmeli6Seçmeli Ders VII2204.00
1405005662010İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli6Seçmeli Ders VII3004.00
1405005682010Stratejik YönetimSeçmeli6Seçmeli Ders VII3004.00
302003091998İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli6Seçmeli Ders VII3004.00
302004201998Türkiyede Çalışma YaşamıSeçmeli6Seçmeli Ders VII3004.00
1403005421998TrekkingSeçmeli6Seçmeli Ders VII2204.00
1401002272007Ritim Eğitimi ve DansSeçmeli6Seçmeli Ders VII120.00
101001262006Eğitim PsikolojisiSeçmeli6Seçmeli Ders VIII3004.00
101002362006Öğretim Teknolojileri ve Materyal TasarıSeçmeli6Seçmeli Ders VIII2204.00
101003592006DramaSeçmeli6Seçmeli Ders VIII2204.00
1400001012012Rek. Prog. ve YönetimSeçmeli6Seçmeli Ders VIII3004.00
1400001032012DramaSeçmeli6Seçmeli Ders VIII2204.00
1401001272006YüzmeSeçmeli6Seçmeli Ders VIII2204.00
1401007012007SatrançSeçmeli6Seçmeli Ders VIII2204.00
1401007042007Masa TenisiSeçmeli6Seçmeli Ders VIII2204.00
1401007142007Latin DanslarıSeçmeli6Seçmeli Ders VIII2204.00
1403003062000Spor Bil.Araşt.Yönt.Seçmeli6Seçmeli Ders VIII3004.00
1403005141998Spor MasajıSeçmeli6Seçmeli Ders VIII3004.00
1403005231998İlk Yrd., Can Kurt.ve Rehab.Seçmeli6Seçmeli Ders VIII3004.00
1403005341998BasketbolSeçmeli6Seçmeli Ders VIII2204.00
1403005351998VoleybolSeçmeli6Seçmeli Ders VIII2204.00
1403005361998FutbolSeçmeli6Seçmeli Ders VIII2204.00
1403005391998BadmintonSeçmeli6Seçmeli Ders VIII2204.00
1403005431998KampçılıkSeçmeli6Seçmeli Ders VIII2204.00
1403005441998Aerobik DansSeçmeli6Seçmeli Ders VIII2204.00
1403005451998Kayak I (Alp Disiplini)Seçmeli6Seçmeli Ders VIII2204.00
1403005471998Masa TenisiSeçmeli6Seçmeli Ders VIII3004.00
1403005531998Modern DansSeçmeli6Seçmeli Ders VIII2204.00
1403005551998TenisSeçmeli6Seçmeli Ders VIII2204.00
1403005571998YüzmeSeçmeli6Seçmeli Ders VIII2204.00
1403005591998GüreşSeçmeli6Seçmeli Ders VIII2204.00
1403005621998Vücut Geliştirme ve FitnessSeçmeli6Seçmeli Ders VIII2204.00
1403005641998Rüzgar SörfüSeçmeli6Seçmeli Ders VIII2204.00
1403005661998Su Altı SporlarıSeçmeli6Seçmeli Ders VIII2204.00
1403005681998Dağcılık ve Kaya TırmanışıSeçmeli6Seçmeli Ders VIII2204.00
1403007272003SatrançSeçmeli6Seçmeli Ders VIII3004.00
1405005022001Klüp Yapısı Yönetimi ve SorunlarıSeçmeli6Seçmeli Ders VIII3004.00
1405005052001Medya ve SporSeçmeli6Seçmeli Ders VIII3004.00
1405005072001LiderlikSeçmeli6Seçmeli Ders VIII3004.00
1405005092010Spor Örgütlerinde MuhasebeSeçmeli6Seçmeli Ders VIII3004.00
1405005102005Spor EkonomisiSeçmeli6Seçmeli Ders VIII3004.00
1405005112005Rekreasyon Programlama ve YönetimSeçmeli6Seçmeli Ders VIII3004.00
1405005122005Sporda Kural Uyg.ve EtikSeçmeli6Seçmeli Ders VIII3004.00
1405005132005Sporda Çağdaş GelişmelerSeçmeli6Seçmeli Ders VIII3004.00
1405005142005Yönetimde Çağdaş GelişmelerSeçmeli6Seçmeli Ders VIII3004.00
1405005152004Spor FelsefesiSeçmeli6Seçmeli Ders VIII3004.00
1405005162005Olimpizm ve Olimpik EğitimSeçmeli6Seçmeli Ders VIII3004.00
1405005172010Sporda Finans YönetimiSeçmeli6Seçmeli Ders VIII3004.00
1405005182005Spor Sektöründe Satış İletişimiSeçmeli6Seçmeli Ders VIII3004.00
1405005192010Spor Sektöründe Kaynak Bulma ve SponsorlSeçmeli6Seçmeli Ders VIII3004.00
1405005202005Sporda Sosyal PazarlamaSeçmeli6Seçmeli Ders VIII3004.00
1405005212005Spor Sektöründe Grafik ve YayıncılıkSeçmeli6Seçmeli Ders VIII3004.00
1405005222005Spor Ekonomisinde Yas.Düz.Seçmeli6Seçmeli Ders VIII3004.00
1405005232005Spor EndüstrisiSeçmeli6Seçmeli Ders VIII3004.00
1405005242005Spor ve Halkla İlişkilerSeçmeli6Seçmeli Ders VIII3004.00
1405005502005İş ve sosyal Güvenlik HukukuSeçmeli6Seçmeli Ders VIII3004.00
1405005512005İş EtiğiSeçmeli6Seçmeli Ders VIII3004.00
1405005542005Kriz YönetimiSeçmeli6Seçmeli Ders VIII3004.00
1405005552005Risk YönetimiSeçmeli6Seçmeli Ders VIII3004.00
1405005562005Toplam Kalite YönetimiSeçmeli6Seçmeli Ders VIII3004.00
1405005602005Grup Dinamiği ve LiderlikSeçmeli6Seçmeli Ders VIII3004.00
1405005612005Eğitimsel LiderlikSeçmeli6Seçmeli Ders VIII3004.00
1405005632010Sporda Etkinlik Yönetimi ve PazarlamasıSeçmeli6Seçmeli Ders VIII3004.00
1405005642010Sporda Tüketici DavranışıSeçmeli6Seçmeli Ders VIII3004.00
1405005652010Yönetimde Maceraya Dayalı Eğitim UygulamSeçmeli6Seçmeli Ders VIII2204.00
1405005662010İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli6Seçmeli Ders VIII3004.00
1405005682010Stratejik YönetimSeçmeli6Seçmeli Ders VIII3004.00
302003091998İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli6Seçmeli Ders VIII3004.00
302004201998Türkiyede Çalışma YaşamıSeçmeli6Seçmeli Ders VIII3004.00
1403005421998TrekkingSeçmeli6Seçmeli Ders VIII2204.00
1401002272007Ritim Eğitimi ve DansSeçmeli6Seçmeli Ders VIII120.00
101001262006Eğitim PsikolojisiSeçmeli7Seçmeli Ders X3004.00
101002362006Öğretim Teknolojileri ve Materyal TasarıSeçmeli7Seçmeli Ders X2204.00
101003592006DramaSeçmeli7Seçmeli Ders X2204.00
1400001012012Rek. Prog. ve YönetimSeçmeli7Seçmeli Ders X3004.00
1400001032012DramaSeçmeli7Seçmeli Ders X2204.00
1401001272006YüzmeSeçmeli7Seçmeli Ders X2204.00
1401007012007SatrançSeçmeli7Seçmeli Ders X2204.00
1401007042007Masa TenisiSeçmeli7Seçmeli Ders X2204.00
1401007142007Latin DanslarıSeçmeli7Seçmeli Ders X2204.00
1403003062000Spor Bil.Araşt.Yönt.Seçmeli7Seçmeli Ders X3004.00
1403005141998Spor MasajıSeçmeli7Seçmeli Ders X3004.00
1403005231998İlk Yrd., Can Kurt.ve Rehab.Seçmeli7Seçmeli Ders X3004.00
1403005341998BasketbolSeçmeli7Seçmeli Ders X2204.00
1403005351998VoleybolSeçmeli7Seçmeli Ders X2204.00
1403005361998FutbolSeçmeli7Seçmeli Ders X2204.00
1403005391998BadmintonSeçmeli7Seçmeli Ders X2204.00
1403005431998KampçılıkSeçmeli7Seçmeli Ders X2204.00
1403005441998Aerobik DansSeçmeli7Seçmeli Ders X2204.00
1403005451998Kayak I (Alp Disiplini)Seçmeli7Seçmeli Ders X2204.00
1403005471998Masa TenisiSeçmeli7Seçmeli Ders X3004.00
1403005531998Modern DansSeçmeli7Seçmeli Ders X2204.00
1403005551998TenisSeçmeli7Seçmeli Ders X2204.00
1403005571998YüzmeSeçmeli7Seçmeli Ders X2204.00
1403005591998GüreşSeçmeli7Seçmeli Ders X2204.00
1403005621998Vücut Geliştirme ve FitnessSeçmeli7Seçmeli Ders X2204.00
1403005641998Rüzgar SörfüSeçmeli7Seçmeli Ders X2204.00
1403005661998Su Altı SporlarıSeçmeli7Seçmeli Ders X2204.00
1403005681998Dağcılık ve Kaya TırmanışıSeçmeli7Seçmeli Ders X2204.00
1403007272003SatrançSeçmeli7Seçmeli Ders X3004.00
1405005022001Klüp Yapısı Yönetimi ve SorunlarıSeçmeli7Seçmeli Ders X3004.00
1405005052001Medya ve SporSeçmeli7Seçmeli Ders X3004.00
1405005072001LiderlikSeçmeli7Seçmeli Ders X3004.00
1405005092010Spor Örgütlerinde MuhasebeSeçmeli7Seçmeli Ders X3004.00
1405005102005Spor EkonomisiSeçmeli7Seçmeli Ders X3004.00
1405005112005Rekreasyon Programlama ve YönetimSeçmeli7Seçmeli Ders X3004.00
1405005122005Sporda Kural Uyg.ve EtikSeçmeli7Seçmeli Ders X3004.00
1405005132005Sporda Çağdaş GelişmelerSeçmeli7Seçmeli Ders X3004.00
1405005142005Yönetimde Çağdaş GelişmelerSeçmeli7Seçmeli Ders X3004.00
1405005152004Spor FelsefesiSeçmeli7Seçmeli Ders X3004.00
1405005162005Olimpizm ve Olimpik EğitimSeçmeli7Seçmeli Ders X3004.00
1405005172010Sporda Finans YönetimiSeçmeli7Seçmeli Ders X3004.00
1405005182005Spor Sektöründe Satış İletişimiSeçmeli7Seçmeli Ders X3004.00
1405005192010Spor Sektöründe Kaynak Bulma ve SponsorlSeçmeli7Seçmeli Ders X3004.00
1405005202005Sporda Sosyal PazarlamaSeçmeli7Seçmeli Ders X3004.00
1405005212005Spor Sektöründe Grafik ve YayıncılıkSeçmeli7Seçmeli Ders X3004.00
1405005222005Spor Ekonomisinde Yas.Düz.Seçmeli7Seçmeli Ders X3004.00
1405005232005Spor EndüstrisiSeçmeli7Seçmeli Ders X3004.00
1405005242005Spor ve Halkla İlişkilerSeçmeli7Seçmeli Ders X3004.00
1405005502005İş ve sosyal Güvenlik HukukuSeçmeli7Seçmeli Ders X3004.00
1405005512005İş EtiğiSeçmeli7Seçmeli Ders X3004.00
1405005542005Kriz YönetimiSeçmeli7Seçmeli Ders X3004.00
1405005552005Risk YönetimiSeçmeli7Seçmeli Ders X3004.00
1405005562005Toplam Kalite YönetimiSeçmeli7Seçmeli Ders X3004.00
1405005602005Grup Dinamiği ve LiderlikSeçmeli7Seçmeli Ders X3004.00
1405005612005Eğitimsel LiderlikSeçmeli7Seçmeli Ders X3004.00
1405005632010Sporda Etkinlik Yönetimi ve PazarlamasıSeçmeli7Seçmeli Ders X3004.00
1405005642010Sporda Tüketici DavranışıSeçmeli7Seçmeli Ders X3004.00
1405005652010Yönetimde Maceraya Dayalı Eğitim UygulamSeçmeli7Seçmeli Ders X2204.00
1405005662010İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli7Seçmeli Ders X3004.00
1405005682010Stratejik YönetimSeçmeli7Seçmeli Ders X3004.00
302003091998İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli7Seçmeli Ders X3004.00
302004201998Türkiyede Çalışma YaşamıSeçmeli7Seçmeli Ders X3004.00
1403005421998TrekkingSeçmeli7Seçmeli Ders X2204.00
1401002272007Ritim Eğitimi ve DansSeçmeli7Seçmeli Ders X120.00
101001262006Eğitim PsikolojisiSeçmeli8Seçmeli Ders XI3004.00
101002362006Öğretim Teknolojileri ve Materyal TasarıSeçmeli8Seçmeli Ders XI2204.00
101003592006DramaSeçmeli8Seçmeli Ders XI2204.00
1400001012012Rek. Prog. ve YönetimSeçmeli8Seçmeli Ders XI3004.00
1400001032012DramaSeçmeli8Seçmeli Ders XI2204.00
1401001272006YüzmeSeçmeli8Seçmeli Ders XI2204.00
1401007012007SatrançSeçmeli8Seçmeli Ders XI2204.00
1401007042007Masa TenisiSeçmeli8Seçmeli Ders XI2204.00
1401007142007Latin DanslarıSeçmeli8Seçmeli Ders XI2204.00
1403003062000Spor Bil.Araşt.Yönt.Seçmeli8Seçmeli Ders XI3004.00
1403005141998Spor MasajıSeçmeli8Seçmeli Ders XI3004.00
1403005231998İlk Yrd., Can Kurt.ve Rehab.Seçmeli8Seçmeli Ders XI3004.00
1403005341998BasketbolSeçmeli8Seçmeli Ders XI2204.00
1403005351998VoleybolSeçmeli8Seçmeli Ders XI2204.00
1403005361998FutbolSeçmeli8Seçmeli Ders XI2204.00
1403005391998BadmintonSeçmeli8Seçmeli Ders XI2204.00
1403005431998KampçılıkSeçmeli8Seçmeli Ders XI2204.00
1403005441998Aerobik DansSeçmeli8Seçmeli Ders XI2204.00
1403005451998Kayak I (Alp Disiplini)Seçmeli8Seçmeli Ders XI2204.00
1403005471998Masa TenisiSeçmeli8Seçmeli Ders XI3004.00
1403005531998Modern DansSeçmeli8Seçmeli Ders XI2204.00
1403005551998TenisSeçmeli8Seçmeli Ders XI2204.00
1403005571998YüzmeSeçmeli8Seçmeli Ders XI2204.00
1403005591998GüreşSeçmeli8Seçmeli Ders XI2204.00
1403005621998Vücut Geliştirme ve FitnessSeçmeli8Seçmeli Ders XI2204.00
1403005641998Rüzgar SörfüSeçmeli8Seçmeli Ders XI2204.00
1403005661998Su Altı SporlarıSeçmeli8Seçmeli Ders XI2204.00
1403005681998Dağcılık ve Kaya TırmanışıSeçmeli8Seçmeli Ders XI2204.00
1403007272003SatrançSeçmeli8Seçmeli Ders XI3004.00
1405005022001Klüp Yapısı Yönetimi ve SorunlarıSeçmeli8Seçmeli Ders XI3004.00
1405005052001Medya ve SporSeçmeli8Seçmeli Ders XI3004.00
1405005072001LiderlikSeçmeli8Seçmeli Ders XI3004.00
1405005092010Spor Örgütlerinde MuhasebeSeçmeli8Seçmeli Ders XI3004.00
1405005102005Spor EkonomisiSeçmeli8Seçmeli Ders XI3004.00
1405005112005Rekreasyon Programlama ve YönetimSeçmeli8Seçmeli Ders XI3004.00
1405005122005Sporda Kural Uyg.ve EtikSeçmeli8Seçmeli Ders XI3004.00
1405005132005Sporda Çağdaş GelişmelerSeçmeli8Seçmeli Ders XI3004.00
1405005142005Yönetimde Çağdaş GelişmelerSeçmeli8Seçmeli Ders XI3004.00
1405005152004Spor FelsefesiSeçmeli8Seçmeli Ders XI3004.00
1405005162005Olimpizm ve Olimpik EğitimSeçmeli8Seçmeli Ders XI3004.00
1405005172010Sporda Finans YönetimiSeçmeli8Seçmeli Ders XI3004.00
1405005182005Spor Sektöründe Satış İletişimiSeçmeli8Seçmeli Ders XI3004.00
1405005192010Spor Sektöründe Kaynak Bulma ve SponsorlSeçmeli8Seçmeli Ders XI3004.00
1405005202005Sporda Sosyal PazarlamaSeçmeli8Seçmeli Ders XI3004.00
1405005212005Spor Sektöründe Grafik ve YayıncılıkSeçmeli8Seçmeli Ders XI3004.00
1405005222005Spor Ekonomisinde Yas.Düz.Seçmeli8Seçmeli Ders XI3004.00
1405005232005Spor EndüstrisiSeçmeli8Seçmeli Ders XI3004.00
1405005242005Spor ve Halkla İlişkilerSeçmeli8Seçmeli Ders XI3004.00
1405005502005İş ve sosyal Güvenlik HukukuSeçmeli8Seçmeli Ders XI3004.00
1405005512005İş EtiğiSeçmeli8Seçmeli Ders XI3004.00
1405005542005Kriz YönetimiSeçmeli8Seçmeli Ders XI3004.00
1405005552005Risk YönetimiSeçmeli8Seçmeli Ders XI3004.00
1405005562005Toplam Kalite YönetimiSeçmeli8Seçmeli Ders XI3004.00
1405005602005Grup Dinamiği ve LiderlikSeçmeli8Seçmeli Ders XI3004.00
1405005612005Eğitimsel LiderlikSeçmeli8Seçmeli Ders XI3004.00
1405005632010Sporda Etkinlik Yönetimi ve PazarlamasıSeçmeli8Seçmeli Ders XI3004.00
1405005642010Sporda Tüketici DavranışıSeçmeli8Seçmeli Ders XI3004.00
1405005652010Yönetimde Maceraya Dayalı Eğitim UygulamSeçmeli8Seçmeli Ders XI2204.00
1405005662010İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli8Seçmeli Ders XI3004.00
1405005682010Stratejik YönetimSeçmeli8Seçmeli Ders XI3004.00
302003091998İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli8Seçmeli Ders XI3004.00
302004201998Türkiyede Çalışma YaşamıSeçmeli8Seçmeli Ders XI3004.00
1403005421998TrekkingSeçmeli8Seçmeli Ders XI2204.00
1401002272007Ritim Eğitimi ve DansSeçmeli8Seçmeli Ders XI120.00
101001262006Eğitim PsikolojisiSeçmeli8Seçmeli Ders XII3004.00
101002362006Öğretim Teknolojileri ve Materyal TasarıSeçmeli8Seçmeli Ders XII2204.00
101003592006DramaSeçmeli8Seçmeli Ders XII2204.00
1400001012012Rek. Prog. ve YönetimSeçmeli8Seçmeli Ders XII3004.00
1400001032012DramaSeçmeli8Seçmeli Ders XII2204.00
1401001272006YüzmeSeçmeli8Seçmeli Ders XII2204.00
1401007012007SatrançSeçmeli8Seçmeli Ders XII2204.00
1401007042007Masa TenisiSeçmeli8Seçmeli Ders XII2204.00
1401007142007Latin DanslarıSeçmeli8Seçmeli Ders XII2204.00
1403003062000Spor Bil.Araşt.Yönt.Seçmeli8Seçmeli Ders XII3004.00
1403005141998Spor MasajıSeçmeli8Seçmeli Ders XII3004.00
1403005231998İlk Yrd., Can Kurt.ve Rehab.Seçmeli8Seçmeli Ders XII3004.00
1403005341998BasketbolSeçmeli8Seçmeli Ders XII2204.00
1403005351998VoleybolSeçmeli8Seçmeli Ders XII2204.00
1403005361998FutbolSeçmeli8Seçmeli Ders XII2204.00
1403005391998BadmintonSeçmeli8Seçmeli Ders XII2204.00
1403005431998KampçılıkSeçmeli8Seçmeli Ders XII2204.00
1403005441998Aerobik DansSeçmeli8Seçmeli Ders XII2204.00
1403005451998Kayak I (Alp Disiplini)Seçmeli8Seçmeli Ders XII2204.00
1403005471998Masa TenisiSeçmeli8Seçmeli Ders XII3004.00
1403005531998Modern DansSeçmeli8Seçmeli Ders XII2204.00
1403005551998TenisSeçmeli8Seçmeli Ders XII2204.00
1403005571998YüzmeSeçmeli8Seçmeli Ders XII2204.00
1403005591998GüreşSeçmeli8Seçmeli Ders XII2204.00
1403005621998Vücut Geliştirme ve FitnessSeçmeli8Seçmeli Ders XII2204.00
1403005641998Rüzgar SörfüSeçmeli8Seçmeli Ders XII2204.00
1403005661998Su Altı SporlarıSeçmeli8Seçmeli Ders XII2204.00
1403005681998Dağcılık ve Kaya TırmanışıSeçmeli8Seçmeli Ders XII2204.00
1403007272003SatrançSeçmeli8Seçmeli Ders XII3004.00
1405005022001Klüp Yapısı Yönetimi ve SorunlarıSeçmeli8Seçmeli Ders XII3004.00
1405005052001Medya ve SporSeçmeli8Seçmeli Ders XII3004.00
1405005072001LiderlikSeçmeli8Seçmeli Ders XII3004.00
1405005092010Spor Örgütlerinde MuhasebeSeçmeli8Seçmeli Ders XII3004.00
1405005102005Spor EkonomisiSeçmeli8Seçmeli Ders XII3004.00
1405005112005Rekreasyon Programlama ve YönetimSeçmeli8Seçmeli Ders XII3004.00
1405005122005Sporda Kural Uyg.ve EtikSeçmeli8Seçmeli Ders XII3004.00
1405005132005Sporda Çağdaş GelişmelerSeçmeli8Seçmeli Ders XII3004.00
1405005142005Yönetimde Çağdaş GelişmelerSeçmeli8Seçmeli Ders XII3004.00
1405005152004Spor FelsefesiSeçmeli8Seçmeli Ders XII3004.00
1405005162005Olimpizm ve Olimpik EğitimSeçmeli8Seçmeli Ders XII3004.00
1405005172010Sporda Finans YönetimiSeçmeli8Seçmeli Ders XII3004.00
1405005182005Spor Sektöründe Satış İletişimiSeçmeli8Seçmeli Ders XII3004.00
1405005192010Spor Sektöründe Kaynak Bulma ve SponsorlSeçmeli8Seçmeli Ders XII3004.00
1405005202005Sporda Sosyal PazarlamaSeçmeli8Seçmeli Ders XII3004.00
1405005212005Spor Sektöründe Grafik ve YayıncılıkSeçmeli8Seçmeli Ders XII3004.00
1405005222005Spor Ekonomisinde Yas.Düz.Seçmeli8Seçmeli Ders XII3004.00
1405005232005Spor EndüstrisiSeçmeli8Seçmeli Ders XII3004.00
1405005242005Spor ve Halkla İlişkilerSeçmeli8Seçmeli Ders XII3004.00
1405005502005İş ve sosyal Güvenlik HukukuSeçmeli8Seçmeli Ders XII3004.00
1405005512005İş EtiğiSeçmeli8Seçmeli Ders XII3004.00
1405005542005Kriz YönetimiSeçmeli8Seçmeli Ders XII3004.00
1405005552005Risk YönetimiSeçmeli8Seçmeli Ders XII3004.00
1405005562005Toplam Kalite YönetimiSeçmeli8Seçmeli Ders XII3004.00
1405005602005Grup Dinamiği ve LiderlikSeçmeli8Seçmeli Ders XII3004.00
1405005612005Eğitimsel LiderlikSeçmeli8Seçmeli Ders XII3004.00
1405005632010Sporda Etkinlik Yönetimi ve PazarlamasıSeçmeli8Seçmeli Ders XII3004.00
1405005642010Sporda Tüketici DavranışıSeçmeli8Seçmeli Ders XII3004.00
1405005652010Yönetimde Maceraya Dayalı Eğitim UygulamSeçmeli8Seçmeli Ders XII2204.00
1405005662010İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli8Seçmeli Ders XII3004.00
1405005682010Stratejik YönetimSeçmeli8Seçmeli Ders XII3004.00
302003091998İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli8Seçmeli Ders XII3004.00
302004201998Türkiyede Çalışma YaşamıSeçmeli8Seçmeli Ders XII3004.00
1403005421998TrekkingSeçmeli8Seçmeli Ders XII2204.00
1401002272007Ritim Eğitimi ve DansSeçmeli8Seçmeli Ders XII120.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS