Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıTarla Bitkileri


Kuruluş


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 02.05.2014 tarih ve 3006/26759 sayılı kararı ile açılan Tarla Bitkileri 2014-2015 Eğitim –Öğretim yılı itibariyle öğrenci almaya başlamıştır. Fakültenin kurucu bölümleri arasında yer alan Tarla Bitkileri Bölümü’nün akademik kadrosu 3 Profesör, 5 Yardımcı Doçent ve 3 Araştırma Görevlisi'nden oluşmaktadır.


Kazanılan Derece


Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Ziraat Mühendisliği-Tarla Bitkileri alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Programa öğrenci kabulü “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrenciler gerekli olan zorunlu ve seçmeli dersleri almaları halinde mezun olabilirler.


Program Profili


Tarla Bitkileri alanındaki sorunları irdelemek ve güncel çözümler üretmek. Gelişmiş teknolojileri Tarla Bitkileri alanına uyarlamak.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Ziraat mühendisleri; kamu kuruluşlarında (Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Orman ve Su İşleri Bakanlıkları, İl Özel İdareleri, Belediyeler vb.), Üniversitelerde (öğretim elemanı olarak), Tarla Bitkilerine yönelik ekipman sanayinde, Özel tohum firmalarında, Tarımsal danışmanlık kuruluşlarında, Tarla bitkilerine dayalı kooperatiflerde, Kamu ve özel bankalarda, Tarla bitkileri sektörüyle ilgili mühendislik ve danışmanlık bürolarında, Tarla bitkileri ile ilgili uluslararası şirketlerde, Gıda sanayinde ve ulusal ve ulaslararası tarımsal işletmelerin yetiştirme alanları, ıslah birimleri, paketleme ve pazarlama birimleri, satış birimleri ve diğer çalışma alanlarında tarla bitkileri ürünlerinin yönetim, kontrol ve uygulamalarına dayalı birçok sektörde istihdam edilebilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler. Yüksek lisans programına 4 yıllık 240 AKTS tamamlayan öğrenciler başvurabilmektedirler. Yüksek lisans tamamlayan öğrenciler de Doktora programlarına başvurabilirler. Bölümde 2015 yılından itibaren yüksek lisans ve doktora programları devam etmektedir.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Bölümümüzde her ders için en az bir ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Tarla Bitkileri Bölümü’nden mezun olabilmek için programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ Gölköy Yerleşkesi, BOLU Fakülte Telefon: 374 254 10 00 Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ 2627


Bölüm Olanakları


Bölümün halihazırda kullanmakta olduğu geçici binasında 7 adet laboratuvar ünitesi, 2 adet iklim odası, 1 adet cam sera, 120 dönümlük araştırma uygulama alanı, 7 adet lisans sınıfı, 2 adet yüksek lisans sınıfı ve 2 adet doktora sınıfı bulunmaktadır. Bölümde staj, gezi, teknik çalışma olanağı mevcuttur ve kullanılmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.

Beceri


Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.

Yetkinlikler


Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.

Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.

Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.1. Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.

2. Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

3. Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.

4. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

5. Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.

6. Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

7. Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.

8. Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

9. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

10. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TRB0103FizikZorunlu3005.00
TRB0101BotanikZorunlu2205.00
TRB0105KimyaZorunlu3005.00
TRB0107MatematikZorunlu3004.00
TRB0109Tarımsal EkolojiZorunlu2005.00
2701001112014Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IZorunlu2002.00
2701001132014Türk Dili IZorunlu2002.00
2701001152014İngilizce IZorunlu2002.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TRB0102Toprak BilimiZorunlu2205.00
TRB0104İstatistikZorunlu3005.00
TRB0106Bitki FizyolojisiZorunlu3005.00
TRB0108Bitki Genetik ve SitogenetiğiZorunlu2205.00
TRB0110Tarımsal Yayın ve İlkeleriZorunlu2004.00
2701001122014Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IIZorunlu2002.00
2701001142014Türk Dili IIZorunlu2002.00
2701001162014İngilizce IIZorunlu2002.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
270100299014Seçmeli I(Diğer Bölüm)Seçmeli2005.00
TRB0201Tarla TarımıZorunlu3005.00
TRB0203Tarım EkonomisiZorunlu2004.00
TRB0205Bitki KorumaZorunlu2204.00
TRB0207Gıda Bilimi ve TeknolojisiZorunlu2204.00
TRB0209Tarım MakineleriZorunlu2204.00
TRB0211Hayvan Yetiştirme ve BeslemeZorunlu2204.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TRB0202Bitki Besleme ve Gübreleme Zorunlu2005.00
TRB0204Bahçe BitkileriZorunlu2204.00
TRB0206Tarımsal Yapılar ve SulamaZorunlu3005.00
TRB0208Tarımsal BiyoteknolojiZorunlu2205.00
TRB0210Tarla Deneme TeknikleriZorunlu2205.00
2701002982014Seçmeli II(Diğer Bölüm)Seçmeli2006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TRB0301Çayır-Mera YönetimiZorunlu2205.00
TRB0303Bitki IslahıZorunlu2205.00
TRB0305Baklagil Yem BitkileriZorunlu2205.00
TRB0307Organik ve Sürdürülebilir TarimZorunlu2004.00
TRB0309Mesleki Uygulama IZorunlu0404.00
2701003992014Seçmeli IIISeçmeli2007.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2701003982014Seçmeli IV(Diğer Bölüm)Seçmeli2003.00
TRB0308Mesleki Uygulama IIZorunlu0404.00
TRB0302Yemeklik Tane BaklagillerZorunlu2205.00
TRB0304Buğdaygil Yem BitkileriZorunlu2204.00
TRB0306Tıbbi ve Aromatik BitkilerZorunlu2204.00
TRB0310StajZorunlu0006.00
2701003962014Seçmeli (Diğer Bölüm)Seçmeli2204.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2701004972014Seçmeli (sosyal, sanat, kült.)Seçmeli2203.00
TRB0401Tohumluk Bilimi ve TeknolojisiZorunlu2204.00
TRB0403Nişasta ve Şeker BitkileriZorunlu2204.00
TRB0405Serin İklim TahıllarıZorunlu2204.00
TRB0407Lif BitkileriZorunlu2204.00
TRB0409Mezuniyet TeziZorunlu0405.00
2701004932014Bölüm SeçmeliSeçmeli2003.00
2701004952014Bölüm SeçmeliSeçmeli2203.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TRB0402Sıcak İklim TahıllarıZorunlu2205.00
TRB0404Yağ BitkileriZorunlu2205.00
TRB0406Keyif ve Baharat BitkileriZorunlu2204.00
TRB0408Mezuniyet TeziZorunlu0405.00
2701004962014Bölüm SeçmeliSeçmeli2006.00
2701004982014Seçmeli (Sosyal, Sanat, Kült.)Seçmeli2205.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
TRB0417Genetiği Değiştirilmiş OrganizmalarSeçmeli7Bölüm Seçmeli2003.00
TRB0425Tarım ve ÇevreSeçmeli7Bölüm Seçmeli2003.00
TRB0413Bitki Yetiştiriciliğinde Alternatif TekniklerSeçmeli7Bölüm Seçmeli2203.00
TRB0415Bitki Doku Kültürleri TeknikleriSeçmeli7Bölüm Seçmeli2203.00
TRB0419Çayır Mera IslahıSeçmeli7Bölüm Seçmeli2203.00
TRB0423Çim Bitkileri ve Yeşil Alan TesisiSeçmeli7Bölüm Seçmeli2203.00
TRB0410Bitkisel Üretim TeknikleriSeçmeli8Bölüm Seçmeli2003.00
TRB0412Tarımsal DanışmanlıkSeçmeli8Bölüm Seçmeli2003.00
TRB0414Ekim NöbetiSeçmeli8Bölüm Seçmeli2003.00
TRB0416FitoterapiSeçmeli8Bölüm Seçmeli2003.00
TRB0314SulamaSeçmeli6Seçmeli (Diğer Bölüm)2204.00
TRB0316Meyve Yetiştirme TekniğiSeçmeli6Seçmeli (Diğer Bölüm)2204.00
TRB0320Çim Bitkileri YetiştiriciliğiSeçmeli6Seçmeli (Diğer Bölüm)2204.00
TRB0424Bireysel Çalgı EğitimiSeçmeli8Seçmeli (Sosyal, Sanat, Kült.)2205.00
TRB0420Mesleki Sorumluluk ve Etik İlkelerSeçmeli8Seçmeli (Sosyal, Sanat, Kült.)2205.00
TRB0422Sözlü ve Yazılı Anlatım TeknikleriSeçmeli8Seçmeli (Sosyal, Sanat, Kült.)2205.00
TRB0411Temel FotoğrafçılıkSeçmeli7Seçmeli (sosyal, sanat, kült.)2203.00
TRB0429Yaratıcı Düşünce Yöntem ve TekniğiSeçmeli7Seçmeli (sosyal, sanat, kült.)2203.00
TRB0431Yenilikçi Düşünce Yöntem ve TekniğiSeçmeli7Seçmeli (sosyal, sanat, kült.)2203.00
TRB0213Tarımda Bilişim TeknolojileriSeçmeli3Seçmeli I(Diğer Bölüm)2202.00
TRB0217İyi Tarım UygulamalarıSeçmeli3Seçmeli I(Diğer Bölüm)2002.00
TRB0219Mantar Yetiştirme TekniğiSeçmeli3Seçmeli I(Diğer Bölüm)2203.00
TRB0221Genel SebzecilikSeçmeli3Seçmeli I(Diğer Bölüm)2203.00
TRB0225Toprak Koruma TeknikleriSeçmeli3Seçmeli I(Diğer Bölüm)2002.00
TRB0212Tarımsal GirişimcilikSeçmeli4Seçmeli II(Diğer Bölüm)2003.00
TRB0216Tarım İşletmelerinin YönetimiSeçmeli4Seçmeli II(Diğer Bölüm)2003.00
TRB0222Tarla Bitkileri Zararlıları ve Mücadele YöntemleriSeçmeli4Seçmeli II(Diğer Bölüm)2203.00
TRB0228Tarımsal GirişimcilikSeçmeli4Seçmeli II(Diğer Bölüm)2103.00
TRB0313Tarımsal Kıymet Takdiri ve BilirkişilikSeçmeli5Seçmeli III2003.00
TRB0317Bitkisel Gen KaynaklarıSeçmeli5Seçmeli III2204.00
TRB0323Kişisel GelişimSeçmeli5Seçmeli III2003.00
TRB0319Sebze Yetiştirme TekniğiSeçmeli5Seçmeli III2204.00
TRB0315Yemler Bilgisi ve TeknolojisiSeçmeli5Seçmeli III2003.00
TRB0318Sağlık Bilgisi ve İlk YardımSeçmeli6Seçmeli IV(Diğer Bölüm)2003.00
TRB0324Toplam Kalite Yönetimi ve Gıda Güvenliği SistemleriSeçmeli6Seçmeli IV(Diğer Bölüm)2003.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS
TRB0102Soil ScienceCompulsory22205.00
TRB0202Plant Nutrition and FertilizationCompulsory42005.00