Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıBitki Koruma


Kuruluş


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bakanlar Kurulu’nun 17/2/2012 tarih ve 2012/2852 sayılı kararıyla kurulmuştur. Fakültenin kurucu bölümleri arasında yer alan Bitki Koruma Bölümü’nün akademik kadrosu 2 Profesör, 3 Doçent ve 3 Araştırma Görevlisi'nden oluşmaktadır.


Kazanılan Derece


Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Ziraat Mühendisliği-Bitki Koruma alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Programa öğrenci kabulü “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrenciler gerekli olan zorunlu ve seçmeli dersleri almaları halinde mezun olabilirler.


Program Profili


Bitki Koruma Alanındaki sorunları irdelemek ve güncel çözümler üretmek. Gelişmiş teknolojileri Bitki Koruma alanına uyarlamak.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Üniversite, Tarım Bakanlığına bağlı kuruluşlar, Özel Firmalar


Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Bölümüzde her ders için en az bir ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Prof.Dr.M.Erhan GÖRE AİBÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Bölüm Başkanı Bolu Tel: 0090374 2541000-2655 egore@ibu.edu.tr Doç.Dr.Göksel ÖZER AİBÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Erasmus/Bologna Koordinatörü Bolu Tel: 0090374 2541000-2624 ozer_g@ibu.edu.tr


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Prof.Dr.M.Erhan GÖRE AİBÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Bölüm Başkanı Bolu Tel: 0090374 2541000-2655 egore@ibu.edu.tr Doç.Dr.Göksel ÖZER AİBÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Erasmus/Bologna Koordinatörü Bolu Tel: 0090374 2541000-2624 ozer_g@ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


2 cam sera - 2 plastik sera -1 uygulama alanı -1 meyve bahçesi -1 herbaryum - 7 Laboratuvar -2 öğrenci laboratuvarı -1 soğuk hava deposu -2 toplantı salonu -8 iklim odası -1 kütüphane -3 sınıf

Program Çıktıları

Bilgi


Temel bilim ve mühendislik bilgi ve ilkelerini Ziraat Mühendisliği problemlerine uygulayabilme

Beceri


Tarımsal üretim sürecinde teknikler hakkında bilgi sahibi olma, süreçle ilgili temel problemleri tanımlayabilme ve bunların çözümünde çağdaş teknikler ile hesaplama araçlarını kullanabilme,

Yetkinlikler


Tarımsal alanlarda sıkça görülen hastalık etmenleri, zararlılar, yabancı otlar ve yararlı organizmaları genel olarak mikroskobik ve makroskobik düzeyde tanıyabilme, yaygınlık durumları ile zarar/yarar düzeylerini saptayabilme,

Bitki koruma problemlerinin çözümüne yönelik teknik ve bilimsel bilgi ile tanımlanmış mevcut önerileri, sürdürülebilir tarım, çevre ve insan sağlığı ile gıda güvenliğini göz önünde tutarak yürütebilme,

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme, gerektiğinde bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahip olma, fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme,

Ulusal ve uluslararası güncel sorunları takip edebilme, hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme, tarımda kalite sistemleri ile mesleki etik konusunda bilinç sahibi olabilme,1. Temel bilim ve mühendislik bilgi ve ilkelerini Ziraat Mühendisliği problemlerine uygulayabilme

2. Tarımsal üretim sürecinde teknikler hakkında bilgi sahibi olma, süreçle ilgili temel problemleri tanımlayabilme ve bunların çözümünde çağdaş teknikler ile hesaplama araçlarını kullanabilme,

3. Tarımsal alanlarda sıkça görülen hastalık etmenleri, zararlılar, yabancı otlar ve yararlı organizmaları genel olarak mikroskobik ve makroskobik düzeyde tanıyabilme, yaygınlık durumları ile zarar/yarar düzeylerini saptayabilme,

4. Bitki koruma problemlerinin çözümüne yönelik teknik ve bilimsel bilgi ile tanımlanmış mevcut önerileri, sürdürülebilir tarım, çevre ve insan sağlığı ile gıda güvenliğini göz önünde tutarak yürütebilme,

5. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme, gerektiğinde bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahip olma, fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme,

6. Ulusal ve uluslararası güncel sorunları takip edebilme, hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme, tarımda kalite sistemleri ile mesleki etik konusunda bilinç sahibi olabilme,


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Temel bilim ve mühendislik bilgi ve ilkelerini Ziraat Mühendisliği problemlerine uygulayabilme
Tarımsal üretim sürecinde teknikler hakkında bilgi sahibi olma, süreçle ilgili temel problemleri tanımlayabilme ve bunların çözümünde çağdaş teknikler ile hesaplama araçlarını kullanabilme,
Tarımsal alanlarda sıkça görülen hastalık etmenleri, zararlılar, yabancı otlar ve yararlı organizmaları genel olarak mikroskobik ve makroskobik düzeyde tanıyabilme, yaygınlık durumları ile zarar/yarar düzeylerini saptayabilme,1 1 1 1 1 1
Bitki koruma problemlerinin çözümüne yönelik teknik ve bilimsel bilgi ile tanımlanmış mevcut önerileri, sürdürülebilir tarım, çevre ve insan sağlığı ile gıda güvenliğini göz önünde tutarak yürütebilme,11 1 1 1 1
Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme, gerektiğinde bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahip olma, fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme,11 1 1 1 1 1
Ulusal ve uluslararası güncel sorunları takip edebilme, hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme, tarımda kalite sistemleri ile mesleki etik konusunda bilinç sahibi olabilme,1 1 1 1 1 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BTK0101Genel KimyaZorunlu2204.00
BTK0103FizikZorunlu2004.00
BTK0105BotanikZorunlu2206.00
BTK0107ZoolojiZorunlu3004.00
BTK0109MatematikZorunlu3006.00
BTK0111Temel Bilgi Teknolojileri KullanımıZorunlu1202.00
2702001132015Türk Dili IZorunlu2001.00
2702001152015Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi IZorunlu2001.00
2702001172015Yabancı Dil IZorunlu2002.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BTK0102İstatistikZorunlu3004.00
BTK0104MeteorolojiZorunlu2002.00
BTK0106Tarımsal EkolojiZorunlu2004.00
BTK0108Genel MikrobiyolojiZorunlu2204.00
BTK0110BiyokimyaZorunlu3004.00
2702001122015Türk Dili IIZorunlu2001.00
2702001142015Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi IIZorunlu2001.00
2702001162015Yabancı Dil IIZorunlu2002.00
2702001982015Mühendislik Seçmeli Ders ISeçmeli3008.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BTK0201EntomolojiZorunlu2204.00
BTK0203Toprak Bilgisi ve Bitki BeslemeZorunlu2203.00
BTK0205Tarımsal Yapılar ve SulamaZorunlu2204.00
BTK0207Tarla BitkileriZorunlu2204.00
BTK0209GenetikZorunlu3003.00
2702002992016Fakülte Seçmeli Ders ISeçmeli00012.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BTK0202FitopatolojiZorunlu2204.00
BTK0204Bahçe BitkileriZorunlu2204.00
2702002962015Fakülte Seçmeli Ders IISeçmeli00012.00
2702002982015Fakülte Seçmeli Ders IIISeçmeli0006.00
BTK0224Mesleki UygulamalarZorunlu0004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BTK0301MikolojiZorunlu2204.00
BTK0303BakteriyolojiZorunlu2204.00
BTK0305HerbolojiZorunlu2204.00
BTK0307Böcek Morfolojisi ve FizyolojisiZorunlu2204.00
BTK0309Böcek Ekolojisi ve EpidemiyolojisiZorunlu3004.00
BTK0311Bitki Zararlılarıyla Mücadele YöntemleriZorunlu3004.00
2702003992015Fakülte Seçmeli Ders IVSeçmeli0006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2702003982015Fakülte Seçmeli Ders VSeçmeli0006.00
BTK0302NematolojiZorunlu2203.00
BTK0304Böcek SistematiğiZorunlu2203.00
BTK0306Yabancı Otlar ve SavaşımZorunlu2203.00
BTK0308VirolojiZorunlu2203.00
BTK0310Bitki Hastalıklarıyla Mücadele YöntemleriZorunlu3004.00
BTK0326StajZorunlu0008.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BTK0401Depolanmış Ürün ZararlılarıZorunlu2203.00
BTK0403Sebze ve Süs Bitkileri ZararlılarıZorunlu2203.00
BTK0405Endüstri Bitkileri ZararlılarıZorunlu2203.00
BTK0407Tahıl Baklagil ve Yem Bitkileri Fungal HastalıklarıZorunlu2203.00
BTK0409Meyve Bağ Fungal HastalıklarıZorunlu2203.00
BTK0411Bitki Virus HastalıklarıZorunlu2204.00
BTK0413Bitki Hastalıkları EpidemiyolojiZorunlu3004.00
BTK0415Diploma Tezi(Güz)Zorunlu0404.00
2702004982016Sosyal ve Kültürel İçerikli DersSeçmeli0003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
BTK0211Tarım EkonomisiSeçmeli3Fakülte Seçmeli Ders I2004.00
BTK0213Bitki FizyolojisiSeçmeli3Fakülte Seçmeli Ders I2004.00
BTK0215Tarım MakinalarıSeçmeli3Fakülte Seçmeli Ders I2204.00
BTK0217ZootekniSeçmeli3Fakülte Seçmeli Ders I2204.00
BTK0219Peyzaj MimarlığıSeçmeli3Fakülte Seçmeli Ders I2204.00
BTK0210İlaçlama Alet ve MakinalarıSeçmeli4Fakülte Seçmeli Ders II2204.00
BTK0214Tarımda Bilişim TeknolojileriSeçmeli4Fakülte Seçmeli Ders II1204.00
BTK0218Örtü Altı YetiştiriciliğiSeçmeli4Fakülte Seçmeli Ders II2204.00
BTK0222Tarımsal BiyoteknolojiSeçmeli4Fakülte Seçmeli Ders II2204.00
BTK0208Süt ve Süt Ürünleri TeknolojisiSeçmeli4Fakülte Seçmeli Ders III2203.00
BTK0212Sera Yapım TekniğiSeçmeli4Fakülte Seçmeli Ders III2203.00
BTK0216Toplam Kalite ve Gıda GüvenliğiSeçmeli4Fakülte Seçmeli Ders III2003.00
BTK0220Hayvan Yetiştirme ve BeslenmeSeçmeli4Fakülte Seçmeli Ders III2203.00
BTK0313AkarolojiSeçmeli5Fakülte Seçmeli Ders IV2203.00
BTK0315Tarım ve Çevre KirliliğiSeçmeli5Fakülte Seçmeli Ders IV2003.00
BTK0317Tarım Sektöründe PazarlamaSeçmeli5Fakülte Seçmeli Ders IV2003.00
BTK0319Organik Gıda ÜretimiSeçmeli5Fakülte Seçmeli Ders IV2003.00
BTK0314Hayvansal ZararlılarSeçmeli6Fakülte Seçmeli Ders V2003.00
BTK0316İyi Tarım UygulamalarıSeçmeli6Fakülte Seçmeli Ders V2003.00
BTK0318Tarım SigortacılığıSeçmeli6Fakülte Seçmeli Ders V2003.00
BTK0320Araştırma ve Deneme MetodlarıSeçmeli6Fakülte Seçmeli Ders V2203.00
BTK0322Tarımsal Yayım ve İletişimSeçmeli6Fakülte Seçmeli Ders V2003.00
BTK0324Bitki IslahıSeçmeli6Fakülte Seçmeli Ders V3003.00
BTK0118Ölçme BilgisiSeçmeli2Mühendislik Seçmeli Ders I2204.00
BTK0120Teknik ResimSeçmeli2Mühendislik Seçmeli Ders I2204.00
BTK0122Akışkanlar MekaniğiSeçmeli2Mühendislik Seçmeli Ders I3004.00
BTK0124TermodinamikSeçmeli2Mühendislik Seçmeli Ders I3004.00
BTK0417YüzmeSeçmeli7Sosyal ve Kültürel İçerikli Ders2203.00
BTK0418GirişimcilikSeçmeli7Sosyal ve Kültürel İçerikli Ders2203.00
BTK0419Medya ve İletişimSeçmeli7Sosyal ve Kültürel İçerikli Ders3003.00
BTK0420İnsan İlişkileri ve İletişimSeçmeli7Sosyal ve Kültürel İçerikli Ders3003.00
BTK0421Anlatma Teknikleri: Konuşma EğitimiSeçmeli7Sosyal ve Kültürel İçerikli Ders2203.00
BTK0417YüzmeSeçmeli8Sosyal ve Kültürel İçerikli Ders2203.00
BTK0422Yönetim ve OrganizasyonSeçmeli8Sosyal ve Kültürel İçerikli Ders2203.00
BTK0419Medya ve İletişimSeçmeli8Sosyal ve Kültürel İçerikli Ders3003.00
BTK0420İnsan İlişkileri ve İletişimSeçmeli8Sosyal ve Kültürel İçerikli Ders3003.00
BTK0421Anlatma Teknikleri: Konuşma EğitimiSeçmeli8Sosyal ve Kültürel İçerikli Ders2203.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS
BTK0101Basic Chemistry Compulsory12204.00
BTK0105Botanic Compulsory12206.00