Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıBahçe Bitkileri


Kuruluş


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 02.05.2014 tarih ve 3006/26759 sayılı kararı ile açılan Bahçe Bitkileri 2016-2017 Eğitim –Öğretim yılı itibariyle öğrenci almaya başlamıştır. Fakültenin kurucu bölümleri arasında yer alan Bahçe Bitkileri Bölümü’nün akademik kadrosu 1 Profesör, 3 Doçent , 1 Yardımcı Doçent ve1 Araştırma Görevlisi'nden oluşmaktadır.


KuruluşKuruluşKuruluşKuruluşKuruluşKuruluşKuruluşKuruluşKazanılan Derece


Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Ziraat Mühendisliği-Bahçe Bitkileri alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Programa öğrenci kabulü “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrenciler gerekli olan zorunlu ve seçmeli dersleri almaları halinde mezun olabilirler.


Program Profili


Meyve Yetiştirme ve Islahı (Turunçgiller ve diğer subtropik meyveler; Ilıman iklim meyve türleri), Sebze Yetiştirme ve Islahı, Bağcılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ile bu ürünlerin Muhafazası ve Derim Sonrası Fizyolojisi, Biyoteknoloji ve Organik Yetiştiriciliği konularında kamu ve özel sektörün gereksinimlerini karşılayabilecek Ziraat Mühendisleri yetiştirilmesine yönelik olarak uygulamalı eğitim verilmektedir. Bahçe Bitkileri Bölümü 4 yıllık programda, öğrenciler ilk iki yıl ağırlıklı olarak diğer bölümlerden tarım bilimleri alanında genel tarım dersleri, 3. ve 4. yılda ise ağırlıklı olarak bahçe bitkileri ile ilgili uygulamalı dersleri alırlar. Bunların haricinde, seçmeli derslerle öğrencilerin ilgi duydukları konularda bilgi edinmelerine olanak sağlanmaktadır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Programın amacı meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştiriciliği, ıslahı ve ürün muhafazası alanlarında uzmanlaşmış, hem kamu hem de özel sektörde çalışabilecek, ülke koşullarını ve üretim yapısını bilen fakat ayni zamanda uluslararası çalışabilme yeteneği de olan, Avrupa Birliği programlarıyla uyumlu eğitim almış olan; teknik bilgi olarak donanımlı, pratik becerisi iyi, eğitilmiş, soru sorabilen ve yanıt üretebilen, kendini ve çevresini sorgulayan, sorun çözebilen, proje yapabilen ve yürütebilen, meraklı, empati yapabilen, etik değerleri yüksek ve önderlik yapabilecek, aynı zamanda kültürlü, sosyal kimliği gelişmiş, ekip çalışmasına yatkın, çevresiyle uyumlu, doğa sevgisi olan ve üretimde doğayı kollayıp koruyan ziraat mühendisleri yetiştirmektir. Bahçe Bitkileri Programından mezun olan öğrenciler, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı ile değişik devlet kuruluşlarında araştırıcı ve yayımcı olarak görev alabildikleri gibi, Ziraat Bankası ve bazı diğer bankalar, Tarım Kredi Kooperatifleri, Belediyeler, özel tohumculuk ve fide-fidan yetiştiricilik firmaları, meyve-sebze muhafaza depoları ve ürün paketleme evleri, salça-konserve ve meyve suyu fabrikaları, özel çiftlikler ve seracılık işletmelerinde çalışabilmekte; özel bahçe bakımı ve danışmanlık hizmetleri yanında ayrıca tohum, gübre ve zirai ilaç bayiliği yapabilmekte; isterlerse kendileri özel yetiştiricilik birimlerini kurup işletebilmekte veya üniversitelerde akademik kariyer yapabilmektedirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. Bölümümüzde her ders için en az bir ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Yrd. Doç. Dr. İhsan CANAN


Bölüm Olanakları


Bölümün halihazırda kullanmakta olduğu geçici binasında 2 adet laboratuvar ünitesi, 1 adet polietilen sera, 120 dönümlük araştırma uygulama alanı, 7 adet lisans sınıfı, 2 adet yüksek lisans sınıfı ve 2 adet doktora sınıfı bulunmaktadır. Bölümde staj, gezi, teknik çalışma olanağı mevcuttur ve kullanılmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Meyve yetştirme ve ıslahı, sebze yetiştirme ve ıslahı, hasat sonrası ve muhafaza, süs bitkileri ve bağcılık konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.

Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.

Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Bahçe Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.

Bahçe Bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.

Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.

Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.

Beceri


Yetkinlikler
1. Meyve yetştirme ve ıslahı, sebze yetiştirme ve ıslahı, hasat sonrası ve muhafaza, süs bitkileri ve bağcılık konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.

2. Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.

3. Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

4. Bahçe Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.

5. Bahçe Bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.

6. Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.

7. Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Meyve yetştirme ve ıslahı, sebze yetiştirme ve ıslahı, hasat sonrası ve muhafaza, süs bitkileri ve bağcılık konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
Bahçe Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
Bahçe Bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2704001112016Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IZorunlu2002.00
2704001132016Türk Dili IZorunlu2002.00
2704001152016İngilizce IZorunlu2003.00
BHB0101BotanikZorunlu2205.00
BHB0103FizikZorunlu3005.00
BHB0105KimyaZorunlu3005.00
BHB0107MatematikZorunlu3005.00
BHB0109Bahçe Bitkilerine GirişZorunlu2003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2704001122016Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIZorunlu2002.00
2704001142016Türk Dili IIZorunlu2002.00
2704001162016İngilizce IIZorunlu2002.00
BHB0102Toprak BilimiZorunlu2205.00
BHB0104İstatistikZorunlu3005.00
BHB0106Tarım EkonomisiZorunlu3005.00
BHB0108Ölçme BilgisiZorunlu2205.00
BHB0110Tarımsal Meteoroloji ve EkolojiZorunlu2004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BHB0201Bitki FizyolojisiZorunlu3005.00
BHB0203GenetikZorunlu3004.00
BHB0205Tarla BitkileriZorunlu2204.00
BHB0209Organik TarımZorunlu2004.00
BHB0211Hayvan Yetiştirme ve BeslemeZorunlu2204.00
BHB0299Seçmeli ISeçmeli2005.00
BHB0223Araştırma ve Deneme MetotlarıZorunlu2204.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BHB0202Genel SebzecilikZorunlu2204.00
BHB0204Sulama ve DrenajZorunlu3005.00
BHB0206Bitki BiyoteknolojisiZorunlu2206.00
BHB0208Bitki KorumaZorunlu3005.00
BHB0210Bitki Besleme ve GübrelemeZorunlu2003.00
BHB0212Mesleki UygulamaZorunlu0802.00
BHB0298Seçmeli II (Diğer Bölüm)Seçmeli2005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BHB0301Genel BağcılıkZorunlu3005.00
BHB0303Bahçe Bitkileri IslahıZorunlu2205.00
BHB0305Genel MeyvecilikZorunlu2205.00
BHB0307Bahçe Bitkileri FizyolojisiZorunlu2004.00
BHB0309Mesleki Uygulama IZorunlu0404.00
BHB0399Seçmeli III (Diğer Bölüm)Seçmeli2007.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BHB0302Üzümsü MeyvelerZorunlu1204.00
BHB0304Sebze TohumculuğuZorunlu2204.00
BHB0306Süs Bitkileri YetiştiriciliğiZorunlu2204.00
BHB0308Örtü Altı YetiştiriciliğiZorunlu3003.00
BHB0310Mesleki Uygulama IIZorunlu0402.00
BHB0312StajZorunlu0006.00
BHB0398Seçmeli IV (Diğer Bölüm)Seçmeli2007.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BHB0401Yumuşak Çekirdekli MeyvelerZorunlu2204.00
BHB0403Serin İklim SebzeleriZorunlu3003.00
BHB0405Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara HazırlanmasıZorunlu3003.00
BHB0407Subtropik MeyvelerZorunlu3003.00
BHB0409Mezuniyet TeziZorunlu0405.00
BHB0497Seçmeli VI(Sosyal, Sanat, Kültür)Seçmeli2203.00
BHB0499Seçmeli V (Bölüm Seçmeli)Seçmeli2006.00
BHB0433Özel BağcılıkZorunlu3003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BHB0402Sert Kabuklu MeyvelerZorunlu3003.00
BHB0404Sert Çekirdekli MeyvelerZorunlu3003.00
BHB0406Minör MeyvelerZorunlu2004.00
BHB0408Sıcak İklim SebzeleriZorunlu2204.00
BHB0410Mezuniyet TeziZorunlu0405.00
BHB0496Seçmeli VIII(Sosyal, Sanat, Kültür)Seçmeli2205.00
BHB0498Seçmeli VII (Bölüm Seçmeli)Seçmeli2006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
BHB0213Tarımda Bilişim TeknolojileriSeçmeli3Seçmeli I2203.00
BHB0215ArıcılıkSeçmeli3Seçmeli I2203.00
BHB0217İyi Tarım UygulamalarıSeçmeli3Seçmeli I2002.00
BHB0219Köy SosyolojisiSeçmeli3Seçmeli I2002.00
BHB0221Toprak Koruma TeknikleriSeçmeli3Seçmeli I2002.00
BHB0225Meyve Yetiştirme İlkeleriSeçmeli3Seçmeli I3003.00
BHB0214Tarımsal GirişimcilikSeçmeli4Seçmeli II (Diğer Bölüm)2103.00
BHB0216Topraksız TarımSeçmeli4Seçmeli II (Diğer Bölüm)2002.00
BHB0218Tarım İşletmelerinin YönetimiSeçmeli4Seçmeli II (Diğer Bölüm)2002.00
BHB0220Bahçe Bitkileri Zararlıları ve Mücadele YöntemleriSeçmeli4Seçmeli II (Diğer Bölüm)2203.00
BHB0311Parazit Olmayan Bitki HastalıklarıSeçmeli5Seçmeli III (Diğer Bölüm)2204.00
BHB0313Tarımsal Kıymet Takdiri ve BilirkişilikSeçmeli5Seçmeli III (Diğer Bölüm)2003.00
BHB0315Yemler Bilgisi ve TeknolojisiSeçmeli5Seçmeli III (Diğer Bölüm)2003.00
BHB0317Bitkisel Gen KayıtlarıSeçmeli5Seçmeli III (Diğer Bölüm)2204.00
BHB0319İnsan İlişkileri ve İletişimSeçmeli5Seçmeli III (Diğer Bölüm)2003.00
BHB0321Kişisel GelişimSeçmeli5Seçmeli III (Diğer Bölüm)2003.00
BHB0323Bitkisel Gen KaynaklarıSeçmeli5Seçmeli III (Diğer Bölüm)2204.00
BHB0325Modern Meyve YetiştiriciliğiSeçmeli5Seçmeli III (Diğer Bölüm)3003.00
BHB0314Genel HerbolojiSeçmeli6Seçmeli IV (Diğer Bölüm)2003.00
BHB0316Sağlık Bilgisi ve İlk YardımSeçmeli6Seçmeli IV (Diğer Bölüm)2003.00
BHB0318Çim Bitkileri YetiştiriciliğiSeçmeli6Seçmeli IV (Diğer Bölüm)2204.00
BHB0320Genel MikrobiyolojiSeçmeli6Seçmeli IV (Diğer Bölüm)2204.00
BHB0322Toplam Kalite Yönetimi ve Gıda Güvenlik SistemleriSeçmeli6Seçmeli IV (Diğer Bölüm)2003.00
BHB0411Mantar YetiştiriciliğiSeçmeli7Seçmeli V (Bölüm Seçmeli)2203.00
BHB0413Özel BağcılıkSeçmeli7Seçmeli V (Bölüm Seçmeli)3004.00
BHB0415Kesme ÇiçekçilikSeçmeli7Seçmeli V (Bölüm Seçmeli)2203.00
BHB0417Bitki Yetiştiriciliğinde Alternatif TekniklerSeçmeli7Seçmeli V (Bölüm Seçmeli)2203.00
BHB0419Bitki Doku Kültürleri TeknikleriSeçmeli7Seçmeli V (Bölüm Seçmeli)2203.00
BHB0421Genetiği Değiştirilmiş OrganizmalarSeçmeli7Seçmeli V (Bölüm Seçmeli)2003.00
BHB0423Tarım ve ÇevreSeçmeli7Seçmeli V (Bölüm Seçmeli)2003.00
BHB0431Türkiye MeyveciliğiSeçmeli7Seçmeli V (Bölüm Seçmeli)3003.00
BHB0425Beden DiliSeçmeli7Seçmeli VI(Sosyal, Sanat, Kültür)2203.00
BHB0427Yaratıcı Düşünce Yöntem ve TekniğiSeçmeli7Seçmeli VI(Sosyal, Sanat, Kültür)2203.00
BHB0429Temel FotoğrafçılıkSeçmeli7Seçmeli VI(Sosyal, Sanat, Kültür)2203.00
BHB0435Yenilikçi Düşünce Yöntem ve TekniğiSeçmeli7Seçmeli VI(Sosyal, Sanat, Kültür)2203.00
BHB0414İç ve Dış Mekan Süs BitkileriSeçmeli8Seçmeli VII (Bölüm Seçmeli)2203.00
BHB0416Minör SebzelerSeçmeli8Seçmeli VII (Bölüm Seçmeli)2203.00
BHB0418Bitkisel Üretim TeknikleriSeçmeli8Seçmeli VII (Bölüm Seçmeli)2003.00
BHB0420Tarımsal DanışmanlıkSeçmeli8Seçmeli VII (Bölüm Seçmeli)2003.00
BHB0430Meyve FolklörüSeçmeli8Seçmeli VII (Bölüm Seçmeli)3003.00
BHB0412Araştırma ve Deneme MetodlarıSeçmeli8Seçmeli VIII(Sosyal, Sanat, Kültür)2203.00
BHB0422Proje Hazırlama TekniğiSeçmeli8Seçmeli VIII(Sosyal, Sanat, Kültür)2003.00
BHB0424Mesleki Sorumluluk ve Etik İlkelerSeçmeli8Seçmeli VIII(Sosyal, Sanat, Kültür)2205.00
BHB0426Sözlü ve Yazılı Anlatım TeknikleriSeçmeli8Seçmeli VIII(Sosyal, Sanat, Kültür)2205.00
BHB0428Bireysel Çalgı EğitimiSeçmeli8Seçmeli VIII(Sosyal, Sanat, Kültür)2205.00
BHB0432Osmanlı TürkçesiSeçmeli8Seçmeli VIII(Sosyal, Sanat, Kültür)2002.00
BHB0434Türk Halk MüziğiSeçmeli8Seçmeli VIII(Sosyal, Sanat, Kültür)2203.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS
BHB0101Botanic Compulsory12205.00