Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıUluslararası Ticaret ve Lojistik


Kuruluş


Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’na (Ek Madde 30) eklenen 04/04/2011 tarihli ve 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Daha sonra 29.06.2020 tarih ve 2704 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatılarak "Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi" kurulmuştur. 2016-2017 Öğretim yılından itibaren Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümüne öğrenci alımı yapılmaya başlanmıştır.


Kazanılan Derece


Uluslararası Ticaret ve Lojistik Profesyoneli


Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)


Lisans


Kabul ve Kayıt Koşulları


ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumlarına Giriş Sınavlarında bölümümüze kayıt için yeterli puanı almak.


Kabul ve Kayıt Koşulları


ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumlarına Giriş Sınavlarında bölümümüze kayıt için yeterli puanı almak.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Üniversitemizin ilgili yönetmelik ve yönergeleri doğrultusunda önceki öğrenmelere ilişkin değerlendirmeler yapılmaktadır.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS (ECTS) kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.


Program Profili


Endüstri 4.0 entegrasyonunun yaşandığı günümüz küresel rekabet ortamında üretim süreçlerinin sonucunda elde edilen çıktıların ülkeler arası ticareti büyük önem arz etmektedir. Uluslararası ticaretle ilişkili olarak çıktıların alıcılara doğru yerde doğru zamanda ulaştırılması (lojistik faaliyetleri) da tamamlayıcı bir faaliyettir. Sadece mal ve hizmetlerin değil aynı zamanda bilgi ticaretinin de önem kazandığı uluslararası ticarette kaliteli insan kaynağı ihtiyacı giderek artmaktadır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler, başta dış ticaret ile ilgili firmalarda, şirketlerin dış ticaret bölümlerinde, ithalat ve ihracat ile ilgili bölümlerde, bankaların dış ticaret işlemleri servislerinde, gümrüklerde, gümrük müşavirliği firmalarında, lojistik firmalarında görev alabilirler. Bunun yanı sıra, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarının görev aldığı bütün kamu ve özel sektör kurumlarında çalışma imkânı bulabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Bölümümüz mezunları ilgili şartları karşılamaları durumunda lisansüstü programlara başvurabilir.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler, “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde ders devamlılığı ve başarı koşullarını yerine getirmelidir.


Mezuniyet Koşulları


Öğrencilerimiz 240 AKTS (ECTS) kredisini sağlamak, 4,00 üzerinden en az 2,00 not ortalamasına sahip olmak ve zorunlu stajı yapmış olmak koşuluyla mezun olmaktadır.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi GUBFA, Gerede/BOLU Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Zehra DOĞAN ÇALIŞKAN- zehradogan@ibu.edu.tr Tel:+90 374 311 21 11 (Dâhili: 5655) AKTS/DS Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ELMAS- yalcinelmas@ibu.edu.tr Tel:+90 374 311 21 11 Faks:+90 374 311 21 20


Bölüm Olanakları


Bölümümüz kamu ve özel sektörün ihtiyacına göre sürekli güncellenen seçkin bir müfredata sahiptir. Öğrencilerimize kütüphane, bilgisayar laboratuvarı kullanımı ve kablosuz internet ağı kullanımı imkânları sunulmaktadır. Öğrencilerimiz seçkin firmalarda staj ve iş imkânı bulabilmektedir. Bölümümüz tarafından öğrencilerimizin gelişimi için sürekli olarak ilgili kamu ve özel kurumlara teknik geziler düzenlemektedir. Ayrıca hem mesleki hem sosyal gelişimi destekleyen seminer ve konferanslar düzenlenmektedir.

Program Çıktıları

Bilgi


Uluslararası ticaret ve lojistik alanında temel konuları ve ilkeleri öğrenme.

Beceri


Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili güncel olay ve olguları, edinilen ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak, analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla yorumlayabilme.

Yetkinlikler


Takım çalışmasına uyum sağlayarak sorumluluk alma ve liderlik yapma; sorunları çözme ve bireysel amaçlarla örgütsel amaçları uyumlaştırma.

Uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında akademik bilgisine sürekli olarak eklediği yeni bilgi ve tecrübelerle sektörün ve ülke ekonomisinin gelişimine katkılar sunma.

Uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında yazışma tekniklerini ve yabancı dil becerisini etkin bir şekilde kullanma.

Uluslararası ticaret ve lojistik süreçlerinde alana ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatı takip etme, yorumlama ve uygulama.1. Uluslararası ticaret ve lojistik alanında temel konuları ve ilkeleri öğrenme.

2. Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili güncel olay ve olguları, edinilen ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak, analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla yorumlayabilme.

3. Takım çalışmasına uyum sağlayarak sorumluluk alma ve liderlik yapma; sorunları çözme ve bireysel amaçlarla örgütsel amaçları uyumlaştırma.

4. Uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında akademik bilgisine sürekli olarak eklediği yeni bilgi ve tecrübelerle sektörün ve ülke ekonomisinin gelişimine katkılar sunma.

5. Uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında yazışma tekniklerini ve yabancı dil becerisini etkin bir şekilde kullanma.

6. Uluslararası ticaret ve lojistik süreçlerinde alana ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatı takip etme, yorumlama ve uygulama.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Uluslararası ticaret ve lojistik alanında temel konuları ve ilkeleri öğrenme. 1111111111111111
Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili güncel olay ve olguları, edinilen ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak, analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla yorumlayabilme.1111111111111111
Takım çalışmasına uyum sağlayarak sorumluluk alma ve liderlik yapma; sorunları çözme ve bireysel amaçlarla örgütsel amaçları uyumlaştırma.1111111111111111
Uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında akademik bilgisine sürekli olarak eklediği yeni bilgi ve tecrübelerle sektörün ve ülke ekonomisinin gelişimine katkılar sunma.1111111111111111
Uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında yazışma tekniklerini ve yabancı dil becerisini etkin bir şekilde kullanma.1111111111111111
Uluslararası ticaret ve lojistik süreçlerinde alana ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatı takip etme, yorumlama ve uygulama.1111111111111111

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
UTL3810120Uluslararası Ticarete GirişZorunlu3005.00
UTL3810320İktisada Giriş IZorunlu3005.00
UTL3810520Genel İşletmeZorunlu3005.00
UTL3810720Genel Muhasebe IZorunlu3005.00
UTL3810920Kariyer PlanlamaZorunlu1002.00
ATA3810120Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IZorunlu2002.00
TUR3810120Türk Dili IZorunlu2002.00
YBD3810120Yabancı Dil IZorunlu2004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
UTL3810220Lojistiğe GirişZorunlu3005.00
UTL3810420İktisada Giriş IIZorunlu3005.00
UTL3810620Yönetim ve OrganizasyonZorunlu3004.00
UTL3810820Genel Muhasebe IIZorunlu3004.00
UTL3811020Temel HukukZorunlu3004.00
ATA3810220Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi IIZorunlu2002.00
TUR3810220Türk Dili IIZorunlu2002.00
YBD3810220Yabancı Dil IIZorunlu2004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
UTL3820120Uluslararası PazarlamaZorunlu3005.00
UTL3820520Finasal Yönetim IZorunlu3004.00
UTL3820720GirişimcilikZorunlu3004.00
UTL3820920İstatistikZorunlu3004.00
UTL3821320Mesleki İngilizce IZorunlu3004.00
UTL3820320Mikro iktisatZorunlu3005.00
UTL3821120Temel Bilgi TeknojileriZorunlu3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
UTL3830120Uluslararası Ticaret İşlemleri YönetimiZorunlu3005.00
UTL3830320Uluslararası LojistikZorunlu3005.00
UTL3830520Uluslararası İktisat IZorunlu3004.00
3801003992020Seçmeli Ders ISeçmeli00016.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
UTL3830220Gümrük Mevzuatı ve İşlemleriZorunlu3005.00
UTL3830620Uluslararası İktisat IIZorunlu3004.00
3801003982020Seçmeli Ders IISeçmeli00016.00
UTL3830420Tedarik Zinciri YönetimiZorunlu3005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
UTL3840120Uluslararası Ticarette Yazışma TeknikleriZorunlu3005.00
UTL3840320İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunlu3005.00
3801004972020Seçmeli Ders IIISeçmeli00020.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
UTL3840220İş Yeri UygulamasıZorunlu00022.00
UTL3840420İş Yeri EğitimiZorunlu0008.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
UTL3830720Uluslararası Ticaretin FinansmanıSeçmeli5Seçmeli Ders I3004.00
UTL3830920Uluslararası Ticaret İşlemleri Muhasebesi ISeçmeli5Seçmeli Ders I3004.00
UTL3831120Uluslararası Ticaret HukukuSeçmeli5Seçmeli Ders I3004.00
UTL3831320Lojistik Maliyetleri ve RaporlamaSeçmeli5Seçmeli Ders I3004.00
UTL3831520Uluslararası Ticarette VergilendirmeSeçmeli5Seçmeli Ders I000.00
UTL3831720Küresel Rekabet AnaliziSeçmeli5Seçmeli Ders I3004.00
UTL3831920Ulaştırma Sistemleri ve YönetimiSeçmeli5Seçmeli Ders I3004.00
UTL3832120Liman ve Terminal YönetimiSeçmeli5Seçmeli Ders I3004.00
UTL3832320Ulaştırma PolitikalarıSeçmeli5Seçmeli Ders I3004.00
UTL3832520Ulaştırma EkonomisiSeçmeli5Seçmeli Ders I3004.00
UTL3832920Ekonomik CoğrafyaSeçmeli5Seçmeli Ders I3004.00
UTL3833120İktisadi Düşünceler TarihiSeçmeli5Seçmeli Ders I3004.00
UTL3833320Endüstriyel PazarlamaSeçmeli5Seçmeli Ders I3004.00
UTL3833520Tüketici DavranışlarıSeçmeli5Seçmeli Ders I3004.00
UTL3833720Stratejik Yönetim Seçmeli5Seçmeli Ders I3004.00
UTL3833920Yönetimde Karar Verme TeknikleriSeçmeli5Seçmeli Ders I3004.00
UTL3834120Değişim YönetimiSeçmeli5Seçmeli Ders I3004.00
UTL3834320Kurumsal Kaynak PlanlamasıSeçmeli5Seçmeli Ders I3004.00
UTL3834520Proje Yönetimi ve Yatırım AnaliziSeçmeli5Seçmeli Ders I3004.00
UTL3834920İletişim TeknikleriSeçmeli5Seçmeli Ders I3004.00
UTL3832720Türkiye EkonomisiSeçmeli5Seçmeli Ders I3004.00
UTL3834720İş ve Sosyal Güvenlik HukukuSeçmeli5Seçmeli Ders I3004.00
UTL3830820Uluslararası Ticaret İşlemleri Muhasebesi IISeçmeli6Seçmeli Ders II3004.00
UTL3831020Bilgisayarlı Gümrük İşlemleriSeçmeli6Seçmeli Ders II3004.00
UTL3831220Türkiyenin Ticari Ortakları ve Yeni PazarlarSeçmeli6Seçmeli Ders II3004.00
UTL3831420Uluslararası Ticarette Güncel KonularSeçmeli6Seçmeli Ders II3004.00
UTL3831620Uluslararası Lojistik HukukuSeçmeli6Seçmeli Ders II3004.00
UTL3831820Nakliyede Sorumluluk ve Risk YönetimiSeçmeli6Seçmeli Ders II3004.00
UTL3832020Uluslararası Dağıtım KanallarıSeçmeli6Seçmeli Ders II3004.00
UTL3832220Lojistik Planlama ve ModellemeSeçmeli6Seçmeli Ders II3004.00
UTL3832420Kargo Taşımacılığı ve YönetimiSeçmeli6Seçmeli Ders II3004.00
UTL3832620Afet LojistiğiSeçmeli6Seçmeli Ders II3004.00
UTL3832820Fikri ve Sınai Mülkiyet HaklarıSeçmeli6Seçmeli Ders II3004.00
UTL3833020Dünya EkonomisiSeçmeli6Seçmeli Ders II3004.00
UTL3833220AB ve Ekonomik EntegrasyonSeçmeli6Seçmeli Ders II3004.00
UTL3833420İktisadi KalkınmaSeçmeli6Seçmeli Ders II0004.00
UTL3833620İktisadi PlanlamaSeçmeli6Seçmeli Ders II3004.00
UTL3833820Stratejik Pazar YönetimiSeçmeli6Seçmeli Ders II3004.00
UTL3834020Uluslararası Satış YönetimiSeçmeli6Seçmeli Ders II3004.00
UTL3834220Üretim YönetimiSeçmeli6Seçmeli Ders II3004.00
UTL3834420Maliye Teorisi ve PolitikasıSeçmeli6Seçmeli Ders II3004.00
UTL3834620Para Teorisi ve PolitikasıSeçmeli6Seçmeli Ders II3004.00
UTL3834820Yaşam Boyu SporSeçmeli6Seçmeli Ders II3004.00
UTL3835020Diksiyon ve Etkili KonuşmaSeçmeli6Seçmeli Ders II3004.00
UTL3840520Uluslararası Ticarette Risk Yönetimi ve SigortacılıkSeçmeli7Seçmeli Ders III3004.00
UTL3840720Uluslararası Ticarette Kullanılan BelgelerSeçmeli7Seçmeli Ders III3004.00
UTL3840920Uluslararası Ticarette İstatistikler ve AnalizSeçmeli7Seçmeli Ders III3004.00
UTL3841120Uluslararası Ticaret KültürüSeçmeli7Seçmeli Ders III3004.00
UTL3841320Uluslararası Ekonomik AnalizSeçmeli7Seçmeli Ders III3004.00
UTL3841520Uluslararası Ticarette Kambiyo İşlemleriSeçmeli7Seçmeli Ders III3004.00
UTL3841720Gümrük Rejimleri ve Serbest BölgelerSeçmeli7Seçmeli Ders III3004.00
UTL3841920Lojistikte Bilgi SistemleriSeçmeli7Seçmeli Ders III3004.00
UTL3842120Tehlikeli Madde LojistiğiSeçmeli7Seçmeli Ders III3004.00
UTL3842320Lojistik Hizmet PlanlamasıSeçmeli7Seçmeli Ders III3004.00
UTL3842520Uluslararası Parakendecilik ve FranchisingSeçmeli7Seçmeli Ders III3004.00
UTL3842720Depo ve Envanter YönetimiSeçmeli7Seçmeli Ders III3004.00
UTL3842920Uluslararası Ekonomi PolitikSeçmeli7Seçmeli Ders III3004.00
UTL3843120Rekabet EkonomisiSeçmeli7Seçmeli Ders III3004.00
UTL3843320İktisadi BüyümeSeçmeli7Seçmeli Ders III3004.00
UTL3843520Küresel PazarlamaSeçmeli7Seçmeli Ders III3004.00
UTL3843720Yönetim ve Bileşim SistemleriSeçmeli7Seçmeli Ders III3004.00
UTL3843920İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli7Seçmeli Ders III3004.00
UTL3844120Mali Tablolar AnaliziSeçmeli7Seçmeli Ders III3004.00
UTL3844320Araştırma Yöntem ve TeknikleriSeçmeli7Seçmeli Ders III3004.00
UTL3844520İş EtiğiSeçmeli7Seçmeli Ders III3004.00
UTL3844720Toplantı ve Sunum TeknikleriSeçmeli7Seçmeli Ders III3004.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS
UTL3810520Genel İşletmeCompulsory13005.00
UTL3810720Genel Muhasebe ICompulsory13005.00
UTL3810920Kariyer PlanlamaCompulsory11002.00
ATA3810120Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ICompulsory12002.00
TUR3810120Türk Dili ICompulsory12002.00
YBD3810120Yabancı Dil ICompulsory12004.00