Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıPazarlama


Kuruluş


Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’na (Ek Madde 30) eklenen 04/04/2011 tarihli ve 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Daha sonra 29.06.2020 tarih ve 2704 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatılarak "Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi" kurulmuştur. 2016-2017 Öğretim yılından itibaren Pazarlama Bölümüne öğrenci alımı yapılmaya başlanmıştır.


Kazanılan Derece


Pazarlama Profesyoneli


Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)


Lisans


Kabul ve Kayıt Koşulları


ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumlarına Giriş Sınavlarında bölümümüze kayıt için yeterli puanı almak.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Dikey veya yatay geçiş ile Pazarlama programına kayıt yaptıran öğrencilerin önceki eğitim programlarında alıp başarılı oldukları dersler, ders içerikleri ve kredi uyumlulukları bölüm kurulunca tartışıldıktan sonra, öğrenciler bu derslerden muaf tutulabilmektedir


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrencilerin derslere ve sınavlara katılması zorunludur. Öğrencilerin katılımı ilgili öğretim üyesi veya öğretim görevlisi tarafından takip edilir. Derslerin %70’ine katılan öğrenciler, final sınavına girmeye hak kazanırlar. Herhangi bir sebeple yeterli katılımı göstermeyen öğrenciler sınava giremezler.


Program Profili


Lisans düzeyinde yürütülen pazarlama programı, işletmelerin pazarlama alanındaki sistematik, hızlı karar verebilme yeteneğine sahip, yönetimsel noktada pazarlama süreçlerine hakim olan ve pazarlama alanında gerekli bilgi, beceri ve yeteneklerle donatılmış nitelikli insan kaynağı yetiştirmek ve iş yaşamındaki bu ihtiyacı karşılamaktır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Pazarlama bölümü mezunları genel olarak, işletmelerinden pazarlama departmanlarında yönetimsel konuların ağırlıklı olduğu operasyonel ve yönetsel işlerde çalışırlar. Bütün pazarlama faaliyetleri (yeni ürün geliştirme, üründe değişiklik, pazarlama karmasında değişiklik, tüketici istek ve ihtiyaçlarını tespit, vb.) için sonucu kar etme ile sonuçlanacak kararlar verirler. Bölüm mezunları özel sektörün yanısıra, KPSS sınavlarına girerek kamu kurum ve kuruluşlarında da çalışabilmektedirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


lisans programından mezun olan öğrencilerimiz, eğer akademik alanda devam etmek isterlerse, gerekli koşulları sağlamaları halinde yüksek lisans ve doktora programına kayıt yaptırabilmektedir.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


bölümümüzde güz ve bahar eğitim ve öğretim dönemlerinde her ders için en az bir vize ve final sınavı yapılmaktadır. Öğrencilerin derslerden başarılı sayılabilmesi için vize ve final sınavlarında yönetmelikte belirtilen not ortalamasını sağlamak zorundadır. Değerlendirme AİBÜ Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Öğrencilerimizin mezun olabilmesi için her dersi başarıyla tamamlaması, 4 yılın sonunda alması gereken 240 AKTS yi tamamlaması ve not ortalamasının 2.00'ın üzerinde olması gerekmektedir. Ayrıca 8. Dönem İşyeri eğitimini tamamlaması gerekmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


1


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Adres : Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dayıoğlu Mah. Gelişim Cad.No:10/4 14900 Gerede/BOLU Tel : (374) 311 21 11 Koordinatör: Doç. Dr. Oya ERU


Bölüm Olanakları


Fakültemizin kapalı alanı 8300 metrekareden oluşmaktadır. 70 kişilik 12 adet derslik, 1 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. ayrıca 1 adet 108 kişilik konferans salonu, 3 adet 108 kişilik amfi bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.

Beceri


Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

Yetkinlikler


Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme

Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir

Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.1. Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.

2. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

3. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

4. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme

5. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

6. Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

7. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

8. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir

9. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

10. Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.

11. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

12. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.1111111111111111
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.1111111111111111
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.1111111111111111
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme1111111111111111
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. 1111111111111111
Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.1111111111111111
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.1111111111111111
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir1111111111111111
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.1111111111111111
Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.1111111111111111
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.1111111111111111
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.1111111111111111

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATA3810120Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IZorunlu2002.00
TUR3810120Türk Dili IZorunlu2002.00
YBD3810120Yabancı Dil IZorunlu2004.00
2603001992016Seçmeli ISeçmeli3004.00
PAZ3810120Genel İşletmeZorunlu3006.00
PAZ3810320Genel İktisatZorunlu3005.00
PAZ3810520Temel HukukZorunlu3005.00
PAZ3810720Kariyer YönetimiZorunlu1002.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
PAZ3810220Pazarlama İlkeleriZorunlu3005.00
PAZ3810420Temel Bilgi TeknolojileriZorunlu3004.00
PAZ3810620MatematikZorunlu3005.00
PAZ3810820Ticaret HukukuZorunlu3004.00
TUR3810220Türk Dili IIZorunlu2002.00
YBD3810220Yabancı Dil IIZorunlu2004.00
ATA3810220Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi IIZorunlu2002.00
3802001982020Seçmeli IISeçmeli0004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
PAZ3820120Genel MuhasebeZorunlu3004.00
PAZ3820320Mesleki Yabancı Dil (İngilizce)Zorunlu3004.00
PAZ3820520Tüketici DavranışlarıZorunlu3005.00
PAZ3820720İstatistikZorunlu3005.00
PAZ3820920Satış YönetimiZorunlu3004.00
3802002992020Seçmeli IIISeçmeli0008.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
PAZ3820220Pazarlama Mevzuatı ve EtiğiZorunlu3004.00
PAZ3820420Sosyal PazarlamaZorunlu3004.00
PAZ3820620E-TicaretZorunlu3005.00
PAZ3820820Stratejik YönetimZorunlu3005.00
PAZ3821020Müşteri İlişkileri YönetimiZorunlu3004.00
3802002982020Seçmeli IVSeçmeli0008.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
PAZ3830120Pazarlama AraştırmalarıZorunlu2104.00
PAZ3830320Halkla İlişkilerZorunlu3005.00
PAZ3830520Stratejik Pazarlama YönetimiZorunlu3005.00
PAZ3830720Endüstriyel PazarlamaZorunlu3004.00
PAZ3830920GirişimcilikZorunlu3004.00
3802003992020Seçmeli VSeçmeli0008.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
PAZ3830220Uluslararası PazarlamaZorunlu3004.00
PAZ3830420Marka YönetimiZorunlu3005.00
PAZ3830620Bütünleşik Pazarlama İletişimiZorunlu3004.00
PAZ3830820Hizmet PazarlamasıZorunlu3004.00
PAZ3831020Reklamcılık İlkeleri ve YönetimiZorunlu3005.00
3802003982020Seçmeli VISeçmeli0008.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
PAZ3840120Perakende YönetimiZorunlu3004.00
PAZ3840320Tedarik Zinciri YönetimiZorunlu3004.00
PAZ3840520Pazarlama Güncel KonularZorunlu3005.00
PAZ3840720Dış Ticaret İşlemleriZorunlu3005.00
PAZ3840920Dijital PazarlamaZorunlu3004.00
3802004992020Seçmeli VIISeçmeli0008.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
PAZ3840220İşyeri UygulamasıZorunlu00022.00
PAZ3840420İşyeri EğitimiZorunlu8008.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
PAZ0111İletişim TeknikleriSeçmeli1Seçmeli I3004.00
PAZ0113PsikolojiSeçmeli1Seçmeli I3004.00
PAZ0117Örgütsel DavranışSeçmeli1Seçmeli I3005.00
PAZ3811020Üretim YönetimiSeçmeli2Seçmeli II3004.00
PAZ3811220Rekabet YönetimiSeçmeli2Seçmeli II3004.00
PAZ3811420Yaşam Boyu SporSeçmeli2Seçmeli II3004.00
PAZ0116İş Sağlığı ve GüvenliğiSeçmeli2Seçmeli II3005.00
PAZ3821120SosyolojiSeçmeli3Seçmeli III3004.00
PAZ3821320Karar Verme YöntemleriSeçmeli3Seçmeli III3004.00
PAZ3821520Yönetim ve OrganizasyonSeçmeli3Seçmeli III3004.00
PAZ3821720Mikro EkonomiSeçmeli3Seçmeli III3004.00
PAZ3821920Borçlar HukukuSeçmeli3Seçmeli III3004.00
PAZ3822120Finansal YönetimSeçmeli3Seçmeli III3004.00
PAZ3821220İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli4Seçmeli IV3004.00
PAZ3821420Davranış BilimleriSeçmeli4Seçmeli IV3004.00
PAZ3821620Emlak PazarlamasıSeçmeli4Seçmeli IV3004.00
PAZ3821820İnovasyon ve Yeni Ürün GeliştirmeSeçmeli4Seçmeli IV3004.00
PAZ3822020Makro EkonomiSeçmeli4Seçmeli IV3004.00
PAZ3822220Bilgisayarlı Banka Muhasebesi UygulamalarıSeçmeli4Seçmeli IV3004.00
PAZ3822420Kurumsal Kaynak PlanlamaSeçmeli4Seçmeli IV3004.00
PAZ3831120Yöneylem AraştırmalarıSeçmeli5Seçmeli V3004.00
PAZ3831320Sigorta PazarlamasıSeçmeli5Seçmeli V3004.00
PAZ3831520Turizm PazarlamasıSeçmeli5Seçmeli V3004.00
PAZ3831720Finansal KrizlerSeçmeli5Seçmeli V3004.00
PAZ3831920Yönetim Bilişim SistemleriSeçmeli5Seçmeli V3004.00
PAZ3832120Türkiye EkonomisiSeçmeli5Seçmeli V3004.00
PAZ3832320Sürdürülebilir PazarlamaSeçmeli5Seçmeli V3004.00
PAZ0319Yönetim Bileşim SistemleriSeçmeli5Seçmeli V3005.00
PAZ3831220İlişkisel PazarlamaSeçmeli6Seçmeli VI3004.00
PAZ3831420Pazarlama SimulasyonuSeçmeli6Seçmeli VI3004.00
PAZ3831620Yatırım Proje AnaliziSeçmeli6Seçmeli VI3004.00
PAZ3831820Pazarlama Analiz ve StratejileriSeçmeli6Seçmeli VI3004.00
PAZ3832020Finansal Hizmetler PazarlamasıSeçmeli6Seçmeli VI3004.00
PAZ3832220Pazarlama Araştırması Veri AnaliziSeçmeli6Seçmeli VI3004.00
PAZ0322Sürdürülebilir PazarlamaSeçmeli6Seçmeli VI3005.00
PAZ3841120Lojistik YönetimiSeçmeli7Seçmeli VII3004.00
PAZ3841320Risk YönetimiSeçmeli7Seçmeli VII3004.00
PAZ3841520Depo ve Stok YönetimiSeçmeli7Seçmeli VII3004.00
PAZ3841720Sağlık PazarlamasıSeçmeli7Seçmeli VII3004.00
PAZ3841920Araştırma Yöntemleri ve Yayın EtiğiSeçmeli7Seçmeli VII3004.00
PAZ3842120İş HukukuSeçmeli7Seçmeli VII3004.00
PAZ3842320İş Sağlığı ve GüvenliğiSeçmeli7Seçmeli VII3004.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS
ATA3810120Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ICompulsory12002.00
YBD3810120Yabancı Dil ICompulsory12004.00