Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıPosta Hizmetleri


Kuruluş


Eğitim-öğretim faaliyetlerine ilk olarak 2016–2017 öğretim yılında Ulaştırma Hizmetleri Bölümü adı altında 'Posta Hizmetleri Programı' olarak başlamıştır.


Kazanılan Derece


Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Posta Dağıtıcısı ön lisans diploması verilir.


Kabul ve Kayıt Koşulları


YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Yabancı Dil dersleri için her akademik yıl başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Başarılı olanlar Yabancı Dil-I ve Yabancı Dil-II derslerinden muaf olurlar.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak.


Program Profili


Posta Hizmetleri programının amacı PTT gibi köklü bir kuruluşa eğitimli dağıtıcı yetiştirmektir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlarımız KPSS B grubu ataması ile posta dağıtıcısı olarak görev almaktadırlar.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı’ndan yeterli puan almaları durumunda Uluslararası lojistik, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve Taşımacılık, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Taşımacılık gibi bölümlere geçiş yapabilmektedirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.


Mezuniyet Koşulları


Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksekokul Gerede/Bolu 14900 Türkiye Program Başkanı: Öğr. Gör. Fatih AYGÜN AKTS Koordinatörü: Öğr. Gör. Fatih AYGÜN


Bölüm Olanakları


Öğrencilerin uygulama yapabilmesini sağlamak amacıyla bir tane bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca bazı mesleki derslerin uygulamasının yapılabilmesi için posta hizmetleri laboratuvarı mevcuttur.

Program Çıktıları

Bilgi


Beceri


Yetkinlikler


PTT de kullanılan muhasebe hesaplarının nasıl yapıldığı

Kişilik gelişimine destek sağlar

Olaylara çabuk çözüm bulmayı sağlar

İnsan kaynaklarının önemi, mülakat ve iş başvurusunun nasıl yapılacağını öğrenirler.

Mesleklerinin temelini oluşturan kavramları öğrenirler

Gönderilerin ayrımının ve sevkinin nasıl yapıldığımı öğrenirler.

Gönderi çeşidine göre dağıtım ve teslimin nasıl yapılacağını öğrenirler

Mesleki becerilerini geliştirirler

Öğrenciler işletmenin ne demek olduğunu, işletmenin kuruluş aşamalarını hangi birimlerden oluştuğunu, hangi tür işletmeler olduğunu öğrenmektedirler.

Hizmet sektöründe güçlü bir iletişimin nasıl kurulacağı öğretilmektedir.

Mevcut ve geçmiş dönemdeki verileri düzenleyebilecekler ve grafiklerle gösterebileceklerdir

Analitik düşünmeyi öğreneceklerdir

Kayıtlı ve kayıtsız gönderilerin nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler

Telgraf ve APG\'nin ne olduğu nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler

Posta hizmetleri programında görecekleri tüm derslerin temeli olan mektup postası gönderileri neler olduğunu öğrenmektedirler.

Posta hizmetlerinin geçmişten günümüze nasıl değişip geliştiğini öğrenmişlerdir

PTTbank İşlemlerinin neler olduğunu öğrenmişlerdir

Hizmet sektöründe etkili iletişimin önemini nasıl bir iletişim kurmaları gerektiğini öğrenmişlerdir.

Özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur

Ticari hayatta karşılaşılan hukuki ihtilafların çözümü hakkında fikir yürütme becerisi kazandırılmış olacaktır.

PTT deki tüm mevzuatları okup yorumlayabilme, çözüm bulunamayan durumlarda mevzuat çerçevesinde çözüm üretebilme

Makro ve mikro iktisatın ne demek olduğunu öğrenip iktisadi yorum yapabilme

Pazarlamanın temel kavramları ve tutundurma faaliyetlerinin neler olduğunu ve önemini kavrama

Resmi yazışma teknikleri hakkında bilgi edinirler

Akıllı, dürüst, hızlı çözüme yönelik davranışlar geliştirme

Tebligatın önemi, nasıl teslim edileceği ve meslek etiği.

Kargo gönderilerinin nasıl teslim edileceğini öğrenme1. PTT de kullanılan muhasebe hesaplarının nasıl yapıldığı

2. Kişilik gelişimine destek sağlar

3. Olaylara çabuk çözüm bulmayı sağlar

4. İnsan kaynaklarının önemi, mülakat ve iş başvurusunun nasıl yapılacağını öğrenirler.

5. Mesleklerinin temelini oluşturan kavramları öğrenirler

6. Gönderilerin ayrımının ve sevkinin nasıl yapıldığımı öğrenirler.

7. Gönderi çeşidine göre dağıtım ve teslimin nasıl yapılacağını öğrenirler

8. Mesleki becerilerini geliştirirler

9. Öğrenciler işletmenin ne demek olduğunu, işletmenin kuruluş aşamalarını hangi birimlerden oluştuğunu, hangi tür işletmeler olduğunu öğrenmektedirler.

10. Hizmet sektöründe güçlü bir iletişimin nasıl kurulacağı öğretilmektedir.

11. Mevcut ve geçmiş dönemdeki verileri düzenleyebilecekler ve grafiklerle gösterebileceklerdir

12. Analitik düşünmeyi öğreneceklerdir

13. Kayıtlı ve kayıtsız gönderilerin nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler

14. Telgraf ve APG\'nin ne olduğu nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler

15. Posta hizmetleri programında görecekleri tüm derslerin temeli olan mektup postası gönderileri neler olduğunu öğrenmektedirler.

16. Posta hizmetlerinin geçmişten günümüze nasıl değişip geliştiğini öğrenmişlerdir

17. PTTbank İşlemlerinin neler olduğunu öğrenmişlerdir

18. Hizmet sektöründe etkili iletişimin önemini nasıl bir iletişim kurmaları gerektiğini öğrenmişlerdir.

19. Özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur

20. Ticari hayatta karşılaşılan hukuki ihtilafların çözümü hakkında fikir yürütme becerisi kazandırılmış olacaktır.

21. PTT deki tüm mevzuatları okup yorumlayabilme, çözüm bulunamayan durumlarda mevzuat çerçevesinde çözüm üretebilme

22. Makro ve mikro iktisatın ne demek olduğunu öğrenip iktisadi yorum yapabilme

23. Pazarlamanın temel kavramları ve tutundurma faaliyetlerinin neler olduğunu ve önemini kavrama

24. Resmi yazışma teknikleri hakkında bilgi edinirler

25. Akıllı, dürüst, hızlı çözüme yönelik davranışlar geliştirme

26. Tebligatın önemi, nasıl teslim edileceği ve meslek etiği.

27. Kargo gönderilerinin nasıl teslim edileceğini öğrenme


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
PTT de kullanılan muhasebe hesaplarının nasıl yapıldığı
Kişilik gelişimine destek sağlar
Olaylara çabuk çözüm bulmayı sağlar
İnsan kaynaklarının önemi, mülakat ve iş başvurusunun nasıl yapılacağını öğrenirler.
Mesleklerinin temelini oluşturan kavramları öğrenirler
Gönderilerin ayrımının ve sevkinin nasıl yapıldığımı öğrenirler.
Gönderi çeşidine göre dağıtım ve teslimin nasıl yapılacağını öğrenirler
Mesleki becerilerini geliştirirler
Öğrenciler işletmenin ne demek olduğunu, işletmenin kuruluş aşamalarını hangi birimlerden oluştuğunu, hangi tür işletmeler olduğunu öğrenmektedirler.
Hizmet sektöründe güçlü bir iletişimin nasıl kurulacağı öğretilmektedir.
Mevcut ve geçmiş dönemdeki verileri düzenleyebilecekler ve grafiklerle gösterebileceklerdir
Analitik düşünmeyi öğreneceklerdir
Kayıtlı ve kayıtsız gönderilerin nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler
Telgraf ve APG\'nin ne olduğu nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler
Posta hizmetleri programında görecekleri tüm derslerin temeli olan mektup postası gönderileri neler olduğunu öğrenmektedirler.
Posta hizmetlerinin geçmişten günümüze nasıl değişip geliştiğini öğrenmişlerdir
PTTbank İşlemlerinin neler olduğunu öğrenmişlerdir
Hizmet sektöründe etkili iletişimin önemini nasıl bir iletişim kurmaları gerektiğini öğrenmişlerdir.
Özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur
Ticari hayatta karşılaşılan hukuki ihtilafların çözümü hakkında fikir yürütme becerisi kazandırılmış olacaktır.
PTT deki tüm mevzuatları okup yorumlayabilme, çözüm bulunamayan durumlarda mevzuat çerçevesinde çözüm üretebilme
Makro ve mikro iktisatın ne demek olduğunu öğrenip iktisadi yorum yapabilme
Pazarlamanın temel kavramları ve tutundurma faaliyetlerinin neler olduğunu ve önemini kavrama
Resmi yazışma teknikleri hakkında bilgi edinirler
Akıllı, dürüst, hızlı çözüme yönelik davranışlar geliştirme
Tebligatın önemi, nasıl teslim edileceği ve meslek etiği.
Kargo gönderilerinin nasıl teslim edileceğini öğrenme

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GPOS0201Makro EkonomiZorunlu2003.00
GPOS0203Telgraf ve Acele Posta HizmetleriZorunlu1102.00
GPOS0205Ayrım, Sevk, Dağıtım IZorunlu2204.00
GPOS0207Parasal Posta HizmetleriZorunlu2104.00
GPOS0209Muhasebe İlkeleriZorunlu2003.00
GPOS0211İletişim TeknikleriZorunlu2003.00
GPOS0213Staj IZorunlu0004.00
1339002992016Seçmeli Ders ISeçmeli2007.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GPOS0202Ayrım, Sevk, Dağıtım IIZorunlu2204.00
GPOS0204Kargo HizmetleriZorunlu2104.00
GPOS0206Posta TaşımacılığıZorunlu2003.00
GPOS0208FilateliZorunlu2003.00
GPOS0210İnsan Kaynakları YönetimiZorunlu2003.00
GPOS0212Müşteri İlişkileriZorunlu2003.00
GPOS0214Staj IIZorunlu0004.00
1339002982016Seçmeli Ders IISeçmeli2006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
GPOS0215Mesleki YazışmalarSeçmeli3Seçmeli Ders I2002.00
ULS1330518Ticaret HukukuSeçmeli3Seçmeli Ders I2003.00
ULS1330618Pazarlama ve TanıtımSeçmeli3Seçmeli Ders I2002.00
GPOS0221Beden Eğitimi ISeçmeli3Seçmeli Ders I2002.00
GPOS0216Beden Eğitimi IISeçmeli4Seçmeli Ders II2002.00
ULS1330718Protokol ve Görgü KurallarıSeçmeli4Seçmeli Ders II2002.00
GPOS0220İşletme YönetimiSeçmeli4Seçmeli Ders II2002.00
ULS1330818Halkla İlişkilerSeçmeli4Seçmeli Ders II2002.00
REKG004GirişimcilikSeçmeli4Seçmeli Ders II2104.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS