Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıElektrik


Kuruluş


Elektronik Teknolojisi Programı, 2002 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmış ve öğrenci alımına başlamıştır.


Kazanılan Derece


Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektronik Teknolojisi alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanmakta ve Elektronik Teknikeri ünvanı almaktadır.


Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)Kabul ve Kayıt Koşulları


Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da orta öğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedirler.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Başka bir kurumda alınan dersin içeriği ve AKTS kredisi Abant İzzet Baysal Üniversitesinde verilen dersin içeriği ve AKTS kredisine uygun olması ve yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu derslerden muaf tutulabilir. Abant İzzet Baysal Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, Yabancı Dil ile Bilgi ve İletişim Teknolojisi derslerinden ilgili yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Content of the course taken at another institution and the ECTS credit.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Herhangi bir yeterlilik koşulu bulunmamaktadır.


Program Profili


Elektronik Teknolojisi programı, sektörde ihtiyaç duyulan üstün nitelikli, analitik ve akılcı düşünebilen, gelişim ve yeniliklere açık, yaşam boyu öğrenmeyi özümsemiş, ulusal değerleri önemsen ve toplumsal beklentileri karşılayabilecek yeterlilikte ara eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Çağdaş teknolojinin oluşmasındaki önemli sektörlerden biri olan Elektronik Teknolojisi sayısal sistemler, bilgisayar ve elektronik gibi alanları kapsamaktadır. Dünya sürekli olarak gelişmesi ve elektronik teknolojisi de sürekli kendini yenilemektedir. Elektronik ürünlerin günlük hayatta kullanılması artık kaçınılmaz bir hal almış olup bu doğrultuda elektronik ürün çeşitleri ve marka sayısı gün geçtikçe artmıştır. Elektronik ürünlerin gün geçtikçe artan önemine paralel olarak, elektroniğin günlük hayattan, sanayide kullanılmasına kadar çeşitli alanlardaki uygulamalarının olması nedeniyle, endüstriyel ve hizmet alanlarında cihazları tanıyan ve yeni gelişen teknolojileri takip edebilecek beceri ve bilgi birikimine sahip ara eleman ihtiyacını doğurmuştur. Bu nedenle ülkemizde elektronik cihazların üretimi, üretilen cihazların tamiri ve bakımı alanlarında hizmet verecek iyi yetişmiş ara eleman gücüne olan ihtiyacı giderek artırmıştır. Bunun yanında, elektronik ürün üreten fabrikaların, bakım, imalat, ar-ge ve hizmet alanlarında, elektronik teçhizatların kullanılmasında, sanayinin birçok önemli bölümünde imalattan kontrol aşamasına kadar teknik ara elemana duyulan ihtiyacın durumu açıktır. Teknolojinin gelişmesiyle artan elektronik ürün artışı, elektronik teknolojisi konusunda eğitimli insan gücü açığını ortaya çıkarmıştır. Elektronik Teknolojisi Programı da gelişen teknolojiyi ve piyasayı takip eden sektörün teknik eleman gereksinimini konusunda yeterli bilgiye sahip, imalat teknikleri, tasarım teknikleri, malzeme seçimi gibi konuları bilen, sanayide kullanılan elektronik sistem ve donanımlarını tanıyan, özelliklerini bilen, bilgisini endüstriyel sistem ve ekipmanlara uygulayabilen, sanayide kullanılan elektronik araç ve cihazların montaj, bakım ve onarımı konularında çalışacak ara insan gücü olarak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu kalite ve standartta nitelikli elektronik teknikerleri yetiştirerek bu açığı kapayacağı düşünülmektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bu programdan mezun olan öğrenciler; Kamuda, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, PTT, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Devlet Su İşleri, Makine Kimya Enstitüsü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlar ve çeşitli bakanlıkların elektronik kontrol sistemleri ve bilgi işlem bölümlerinde çalışabilirler. Yine özel sektör şirketlerinin teknik servis ve bilgi-işlem bölümleri, yazılım firmaları, bilgisayar satış ve teknik destek firmaları, internet servis sağlayıcıları, internet yayıncılık şirketleri, radyo-televizyon şirketleri, araştırma geliştirme şirketleri, hizmet sektöründe yer alan kamu ve özel sektör firmaları gibi iş kolları, çeşitli elektronik ürün üreten fabrikalarda bakım imalat ve üretim bölümlerinde çalışabilirler. Ayrıca enerji dağıtım-enerji üretim-iletim şirketlerinin elektronik kontrol bölümlerinde, Telekom, GSM firmalarının istasyon kurum ve bakım bölümünde, serbest çalışan mühendislerin yanında, sanayide, tüm bu iş kollarında değişik pozisyonlarda çalışabilirler. Ayrıca meslekleri ile ilgili kendileri isterlerse özel işyeri açabilmektedirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Bu programdan mezun olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarına göre Teknoloji Fakültesi ve Mühendislik fakültelerinin ilgili lisans programlarına devam edebilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Ayrıca, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği ile gerekli çerçeve çizilmiştir.


Mezuniyet Koşulları


Elektronik Teknolojisi Programında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve 30 iş günü staj tamamlaması gerekir. Elektronik Teknolojisi Programı eğitim süresi 2 yıldır.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bolu Meslek Yüksekokulu Kültür Mahallesi Şehir Yerleşkesi B Blok Bolu Türkiye Web Adresi : http://bmyo.ibu.edu.tr/ Tel : 0-374- 254 10 00 Faks : 0-374- 253 45 06 Bölüm Başkanı : Yrd. Doç. Dr. Hasan LÖK Tel : 0-374-254 10 00/4401 e-mail : lok_h@ibu.edu.tr Program AKTS/DS Koordinatörü : Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÇİÇEK GÖZÜTOK Tel : 0-374-254 10 00/4437 e-mail : aysegozutok@ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


Bölümümüzde dersler 1 bilgisayar laboratuarı, 2 tam donanımlı derslik, 1 adet Elektronik laboratuvarı, 1 adet Mikrodenetleyiciler laboratuarında dersler yürütülmektedir. Bölümümüz öğrencileri gün boyunca açık olan kütüphaneden ve laboratuarda bulunan internet hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilmektedirler. Ayrıca öğrencilerimiz için 1 adet konferans salonu ve 1 adet kapalı spor salonumuz mevcuttur. Gerekli durumlarda Bolu Meslek Yüksekokulu bünyesindeki diğer alt yapı imkanları kullanılmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.

Elektronik Teknolojisi Programı ile ilgili temel kavramlara sahiptir.

Beceri


Teknik resim yapar.

Algoritmik düşünür.

Yetkinlikler


Elektronik Teknolojisi alanında takım olarak veya bireysel çalışır.

İşyeri açma ve yönetme konusunda gerekli bilgiye sahip olma

Girişimcilik kavramı ve girişimciliğin önemini yorumlayabilme

Elektronik Teknolojisi alanında bir uygulama için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Elektronik Teknolojisi alanındaki uygulamalarda meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.1. Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.

2. Elektronik Teknolojisi Programı ile ilgili temel kavramlara sahiptir.

3. Teknik resim yapar.

4. Algoritmik düşünür.

5. Elektronik Teknolojisi alanında takım olarak veya bireysel çalışır.

6. İşyeri açma ve yönetme konusunda gerekli bilgiye sahip olma

7. Girişimcilik kavramı ve girişimciliğin önemini yorumlayabilme

8. Elektronik Teknolojisi alanında bir uygulama için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.

9. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

10. Elektronik Teknolojisi alanındaki uygulamalarda meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
Elektronik Teknolojisi Programı ile ilgili temel kavramlara sahiptir.
Teknik resim yapar.
Algoritmik düşünür.
Elektronik Teknolojisi alanında takım olarak veya bireysel çalışır.
İşyeri açma ve yönetme konusunda gerekli bilgiye sahip olma
Girişimcilik kavramı ve girişimciliğin önemini yorumlayabilme
Elektronik Teknolojisi alanında bir uygulama için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Elektronik Teknolojisi alanındaki uygulamalarda meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
834001012002Matematik IZorunlu3104.00
ELT3310119ÖlçmeZorunlu2205.00
ELT3310319Devre Analizi IZorunlu3105.00
ELT3310519Sayısal ElektronikZorunlu2204.00
ELT3310719Elektronik IZorunlu2204.00
ELT3310919Bilgisayar Destekli Devre TasarımıZorunlu1203.00
ELT3311119Elektrik Motorları Ve SürücüleriZorunlu2205.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
834001022002Matematik IIZorunlu3104.00
ELT3310219Devre Analizi IIZorunlu3104.00
ELT3310419Elektronik IIZorunlu2205.00
ELT3310619MikrodenetleyicilerZorunlu2204.00
ELT3310819Kumanda DevreleriZorunlu2204.00
ELT3311019Güç ElektroniğiZorunlu2104.00
ELT3311219Sayısal TasarımZorunlu2205.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ELT3320119Bitirme ProjesiZorunlu0202.00
ELT3320319Proglanabilinir DenetleyecilerZorunlu2204.00
BTB3320119İngilizceZorunlu4004.00
ELT3329719Mesleki Seçmeli DerslerSeçmeli21016.00
BTB3329919Okul Seçmeli DerslerSeçmeli1104.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BTB33+001İşyeri UygulamasıZorunlu020010.00
BTB33+002İşyeri EğitimiZorunlu6208.00
BTB33+003Atatürk İlke ve İnkılap TarihiZorunlu4004.00
BTB33+004Türk DiliZorunlu4004.00
BTB33+005StajZorunlu0404.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
ELT3320419Mesleki Yabancı DilSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
ELT3320519Elektrikli TaşıtlarSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
ELT3320619Algılayıcılar ve DönüştürücülerSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
ELT3320719Yenilebilinir Enerji KaynaklarıSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
ELT3320819Arıza AnaliziSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
ELT3320919İleri MikrodenetleyicilerSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
ELT3321019Endüstriyel AğlarSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
ELT3321119Tıbbi CihazlarSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
ELT3321219Web Tasarımı UygulamalarıSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
ELT3321319Bilgisayar Destekli ÇizimSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
ELT3321419Hidrolik ve Pnömatik SistemlerSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
ELT3321519Kontrol SistemleriSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
ELT3321619Analog HaberleşmeSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
ELT3321719Sayısal Çözüm YöntemleriSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
ELT3321819Endüstriyel RobotlarSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
ELT3321919Görüntü İşlemeSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
ELT3322019Sayısal HaberleşmeSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
ELT3322119Radyo TV TeknolojisiSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
ELT3322219Gömülü SistemleriSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
ELT3322319Algoritma ve ProgramlamaSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
ELT3322419Özel Tasarımlı MotorlarSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
ELT3322519Opto ElektronikSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
BTB3320219Meslek EtiğiSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3320319Çevre KorumaSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3320419ilk YardımSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3320519İş Sağlığı ve GüvenliğiSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3320619Kalite Güvence ve StandartlarıSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3320719Bilişim HukukuSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3320819Araştırma Yöntem ve TeknikleriSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3320919İletişimSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3321019Bilgi GüvenliğiSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3321119Ayrık MatematikSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3321319Proje YönetimiSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3321619Endüstri 4.0Seçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3321719Üretim PlanlamaSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3321819Güzel Yazma ve KonuşmaSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3321919Etkili İletişim ve Beden DiliSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3322019FotoğrafçılıkSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3322119Renk BilgisiSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3322219ModaSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3322319İçerik Yönetim SistemleriSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3321219Bilgi ve İletişim TeknolojileriSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
REKT001GirişimcilikSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler2104.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS