Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıElektronik Teknolojisi


Kuruluş


Grafik Tasarım Programı, 2002 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmış ve öğrenci alımına başlamıştır.


Kazanılan Derece


Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Grafik Tasarım alanında önlisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır.Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da orta öğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedirler.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Başka bir kurumda alınan dersin içeriği ve AKTS kredisi AİBÜ’nde verilen dersin içeriği ve AKTS kredisine uygun olması ve yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu derslerden muaf tutulabilir.AİBÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, Yabancı Dil ile Bilgi ve İletişim Teknolojisi derslerinden ilgili yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Herhangi bir yeterlilik koşulu bulunmamaktadır.


Program Profili


Grafik tasarım programı tasarım bilgisi ve uygulamalarıyla teorik ve uygulamalı olarak eğitim vermektedir. Bilgisayar olanak ve tekniklerine dayalı, tasarım problemlerine yaratıcı, eleştirel çözümler üreten, sunum ve anlatım yeteneklerini geliştirme, stratejik düşünme, problem çözme, yaratıcı kavramsal çözümler üretme gibi becerileri kazandırmayı amaçlar.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Grafik Tasarım Bölüm mezunları grafik, basım, yayım, web ve multimedya uygulamalarıyla, görsel iletişim medyasında, reklamcılık, fotoğrafçılık alanlarında, matbaa ve yayınevlerinde çalışan, uygulama becerisi yüksek, yaratıcı ekip içinde de yer alabilen elemanlar oldukları gibi, serbest çalışma imkanına da sahiptirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Bu programdan mezun olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarına göre Güzel Sanatlar Fakültesi veya Sanat ve Tasarım Fakültelerinde ilgili lisans programlarına devam edebilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Ayrıca, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile gerekli çerçeve çizilmiştir.


Mezuniyet Koşulları


Grafik Tasarım Programından mezun olabilmek için verilen derslerin tümünden (toplam 120 AKTS) 100 üzerinden en az 55 puan alarak başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Ayrıca, 30 iş günü endüstri stajını da başarılı bir şekilde yapmış olmalıdır.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Başkanı:Yrd. Doç. Dr. Filiz YILDIZ akin_f@ibu.edu.tr 0374 254 10 00-4450 AKTS/ DS Koordinatörü: Öğr. Gör. Pınar AYRANCI ayranci_p@ibu.edu.tr 0374 254 10 00-4442 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Şehir Kampüsü BOLU 0374 254 10 00


Bölüm Olanakları


Bölümümüzde, 2 Grafik Tasarım Atölyesi bulunmaktadır. Ayrıca Yüksekokulumuzun teknik çizim sınıfı ve bilgisayar laboratuvarlarından yararlanılmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.

Beceri


Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur.

Yetkinlikler


Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır.

İş yeri açma ve yönetme konusunda gerekli bilgiye sahip olma.

Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Girişimcilik kavramı ve girişimciliğin önemini yorumlayabilme.

Proje süreçleri içinde yer alır.

Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler.

Yaşamboyu öğrenme bilincini kazanır.

Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.

Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar.

Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır.

Grafik Tasarım alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Alanında başarıyla uygulama yürütür.

Sanatsal, kültürel ve etik değerlere sahiptir.

Çevre duyarlılığına ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.1. Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.

2. Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.

3. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur.

4. Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır.

5. İş yeri açma ve yönetme konusunda gerekli bilgiye sahip olma.

6. Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

7. Girişimcilik kavramı ve girişimciliğin önemini yorumlayabilme.

8. Proje süreçleri içinde yer alır.

9. Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler.

10. Yaşamboyu öğrenme bilincini kazanır.

11. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.

12. Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar.

13. Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır.

14. Grafik Tasarım alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

15. Alanında başarıyla uygulama yürütür.

16. Sanatsal, kültürel ve etik değerlere sahiptir.

17. Çevre duyarlılığına ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.
Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur.
Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır.
İş yeri açma ve yönetme konusunda gerekli bilgiye sahip olma.
Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Girişimcilik kavramı ve girişimciliğin önemini yorumlayabilme.
Proje süreçleri içinde yer alır.
Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler.
Yaşamboyu öğrenme bilincini kazanır.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar.
Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır.
Grafik Tasarım alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alanında başarıyla uygulama yürütür.
Sanatsal, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
Çevre duyarlılığına ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GRF3310119Dijital TasarımZorunlu3105.00
GRF3310319Bilgisayar Destekli TasarımZorunlu3105.00
GRF3310519Temel TasarımZorunlu3105.00
GRF3310719Temel Grafik TasarımZorunlu3105.00
GRF3310919Temel MatematikZorunlu1102.00
GRF3311119Grafik DesenZorunlu3105.00
GRF3311319Temel FotografZorunlu2103.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GRF3310219Masaüstü YayıncılıkZorunlu3105.00
GRF3310419Grafik TasarımZorunlu2104.00
GRF3310619Ambalaj TasarımıZorunlu3105.00
GRF3310819Yayın Grafik TasarımıZorunlu3105.00
GRF3311019TipografiZorunlu1103.00
GRF3311219İllüstrasyonZorunlu1102.00
GRF3311419Reklam AnaliziZorunlu3104.00
GRF3311619Marka Yönetimi Ve TasarımıZorunlu1102.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BTB3320119İngilizceZorunlu4004.00
GRF3320119Yaratıcı Fikir GeliştirmeZorunlu2104.00
GRF3320319Bitirme ProjesiZorunlu0202.00
GRF3329719Mesleki Seçmeli DerslerSeçmeli21016.00
BTB3329919Okul Seçmeli DerslerSeçmeli1104.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BTB33+001İşyeri UygulamasıZorunlu020010.00
BTB33+002İşyeri EğitimiZorunlu6208.00
BTB33+003Atatürk İlke ve İnkılap TarihiZorunlu4004.00
BTB33+004Türk DiliZorunlu4004.00
BTB33+005StajZorunlu0404.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
GRF3320419GöstergebilimSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
GRF3320519ReklamcılıkSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
GRF3320619Arayüz TasarımıSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
GRF3320719Özgün BaskıSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
GRF3320819Mesleki İngilizceSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
GRF3320919Sanat TarihiSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
GRF3321019Baskıya HazırlıkSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
GRF3321119Dijital SanatlarSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
GRF3321219Web TasarımıSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
GRF3321319Görsel İletişim TasarımSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
GRF3321419Grafik Tasarımda Yaratıcı DüşünceSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
BTB3320219Meslek EtiğiSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3320319Çevre KorumaSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3320419ilk YardımSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3320519İş Sağlığı ve GüvenliğiSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3320619Kalite Güvence ve StandartlarıSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3320719Bilişim HukukuSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3320819Araştırma Yöntem ve TeknikleriSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3320919İletişimSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3321019Bilgi GüvenliğiSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3321119Ayrık MatematikSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3321219Bilgi ve İletişim TeknolojileriSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3321319Proje YönetimiSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3321619Endüstri 4.0Seçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3321719Üretim PlanlamaSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3321819Güzel Yazma ve KonuşmaSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3321919Etkili İletişim ve Beden DiliSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3322019FotoğrafçılıkSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3322119Renk BilgisiSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3322219ModaSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3322319İçerik Yönetim SistemleriSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
REKT001GirişimcilikSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler2104.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS