Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıGrafik Tasarımı


Kuruluş


İç Mekan Tasarımı Programı, 2015 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmış ve öğrenci alımına başlamıştır.


Kazanılan Derece


Bu programı başarılı bir şekilde bitiren öğrenciler İç Mekan Tasarımı alanında Önlisans Diploması almaya hak kazanırlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)’ün koymuş olduğu kurallar çerçevesinde, bu programa giriş Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ulusal düzeyde yapılan üniversite giriş sınavı ile yapılır. Öğrencilerin akademik programları tercih başvurularından sonra, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencileri üniversite giriş sınavından aldıkları puan doğrultusunda tercih edilen bölümlere yerleştirir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Herhangi bir yeterlilik koşulu gerekmemektedir.


Program Profili


İç Mekan Tasarımı programının amacı, İç Mekan Tasarımı konusunda gerekli temel bilgi, beceriye sahip, insan için daha iyi bir çevre yaratılmasına katkıda bulunan, teorik bilgileri pratikle birleştirebilen, mesleğin gereklerini yerine getirebilen, alanında sorunları algılayan, çözüm üretebilen, teknolojik gelişmeleri takip eden, takım çalışmasına ve sorumluluk duygusuna sahip ' İç Mekan Tasarım Elemanı' yetiştirmektir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


İç Mimarlık ofislerinde, mobilya fabrikalarının tasarım bölümlerinde, Restorasyon firmalarında proje elemanı olarak, mimarlık ve mühendislik bürolarında çizim elemanı veya tasarımcı olarak, maket yapım bürolarında vb sektörlerde yönetici, yönetici asistanı, yetkili, kontrolör olarak çalışabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


İç Mekan tasarım ön lisans programından mezun öğrenciler, El Sanatları Tasarımı ve Üretimi, Geleneksel Türk El Sanatları, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık lisans programlarına DGS sınavı ile dikey geçiş yapabilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu’nda” ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Ayrıca Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile gerekli çerçeve çizilmiştir.


Mezuniyet Koşulları


İç Mekân Tasarımı Programı mezunu olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken AKTS kredi miktarı 20’si seçmeli derslere ait olmak üzere toplam 120’dir. İç Mekân Tasarımı Programı eğitim süresi 2 yıldır. Öğrenciler, verilen derslerin tümünü (toplam 120 AKTS) başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 55 puan almış olmalıdır. Ayrıca, 30 iş günü endüstri stajını da başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Yrd.Doç.Dr. Filiz YILDIZ (Bölüm Başkanı) akin_f@ibu.edu.tr Öğr. Gör. Gençer YILDIZ(Program Koordinatörü) yildiz_g@ibu.edu.tr Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Şehir Kampüsü BOLU 0374 254 10 00


Bölüm Olanakları


Bölümümüzde, İç Mekan Tasarımı Atölyesi bulunmaktadır. Ayrıca Yüksekokulumuzun teknik çizim sınıfı ve bilgisayar laboratuvarlarından yararlanılmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır.

İç mekan verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur.

Beceri


Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizebilir.

Yetkinlikler


Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.

Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.

Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.1. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır.

2. İç mekan verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur.

3. Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizebilir.

4. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

5. Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.

6. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.

7. Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

8. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır.
İç mekan verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur.
Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizebilir.
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
IMT3310219Bilgisayar Destekli Tasarım IIZorunlu3105.00
IMT33104193D ModellemeZorunlu3105.00
IMT3310619Mobilya Tasarımı Ve ÜretimiZorunlu3105.00
IMT3310819İş Yeri Mekan TasarımıZorunlu2104.00
IMT3311019PerspektifZorunlu3105.00
IMT3311219Konut Mekan TasarımıZorunlu2104.00
IMT3311419ErgonomiZorunlu1102.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BTB3320119İngilizceZorunlu4004.00
IMT3320119Bilgisayar Destekli ÜretimZorunlu2104.00
IMT3320319Bitirme ProjesiZorunlu0202.00
IMT3329719Mesleki Seçmeli DerslerSeçmeli21016.00
BTB3329919Okul Seçmeli DerslerSeçmeli1104.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BTB33+001İşyeri UygulamasıZorunlu020010.00
BTB33+002İşyeri EğitimiZorunlu6208.00
BTB33+003Atatürk İlke ve İnkılap TarihiZorunlu4004.00
BTB33+004Türk DiliZorunlu4004.00
BTB33+005StajZorunlu0404.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
IMT3320519Park ve Bahçe Mobilyaları TasarımıSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
IMT3320619Mesleki İngilizceSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
IMT3320719Renk ve AydınlatmaSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
IMT3320819Maket ve Model YapımıSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
IMT3320919Mobil ProgramlamaSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
IMT3321019Döşeme TeknikleriSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
IMT3321119Üretim MakinalarıSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
IMT3321219Mesleki Paket ProgramlarıSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
IMT3321319Üst Yüzey İşlemleriSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
IMT3321419Ahşap Süsleme TeknikleriSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
BTB3320219Meslek EtiğiSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3320319Çevre KorumaSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3320419ilk YardımSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3320519İş Sağlığı ve GüvenliğiSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3320619Kalite Güvence ve StandartlarıSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3320719Bilişim HukukuSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3320819Araştırma Yöntem ve TeknikleriSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3320919İletişimSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3321019Bilgi GüvenliğiSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3321119Ayrık MatematikSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3321219Bilgi ve İletişim TeknolojileriSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3321319Proje YönetimiSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3321619Endüstri 4.0Seçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3321719Üretim PlanlamaSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3321819Güzel Yazma ve KonuşmaSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3321919Etkili İletişim ve Beden DiliSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3322019FotoğrafçılıkSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3322119Renk BilgisiSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3322219ModaSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3322319İçerik Yönetim SistemleriSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
REKT001GirişimcilikSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler2104.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS