Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıMakine


Kuruluş


1984-1985 öğretim yılında Gazi Üniversitesine bağlı olarak açılan Otomotiv Programı, 1998-1999 öğretim yılında ikinci öğretime de başlamıştır. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Meslek Yüksekokulu bünyesinde 1992 yılından itibaren Otomotiv Programı adı altında öğretime devam etmektedir.


Kazanılan Derece


Otomotiv Programından mezun olan öğrenciler Otomotiv alanında ön lisans derecesi ile Otomotiv Teknikeri unvanı kazanmaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da orta öğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedirler.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Başka bir kurumda alınan dersin içeriği ve AKTS kredisi AİBÜ’nde verilen dersin içeriği ve AKTS kredisine uygun olması ve yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu derslerden muaf olabilir. Programa kayıtlanan öğrenciler, Yabancı Dil ile Bilgi ve İletişim Teknolojisi derslerinden ilgili yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Otomotiv Programına kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin lise mezunu olması yeterlidir. Herhangi bir yeterlilik koşulu bulunmamaktadır.


Program Profili


Otomotiv ön lisans programı 2 yıllık bir programdır. Program öğretimi örgün ve ikinci öğretim şeklinde gerçekleşmektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezun olarak Tekniker unvanı kazanan öğrenci otomotiv fabrikaları ve otomotiv yan sanayinde, otomotiv firmalarının yetkili ve özel servislerinde, araç muayene istasyonlarında, sigorta şirketlerinde, uçak motoru ve gövdesi üretim, bakım ve teknik hizmetlerini sunan firmalarda, lokomotif motoru ve ekipmanları üretim, bakım ve teknik hizmetlerini sunan firmalarda, iş makineleri bakım ve teknik hizmetlerini sunan firmalarda, Ar-Gekurumlarında ve kamu sektöründe istihdam edilmektedir.


Üst Derece Programlarına Geçiş


“Otomotiv Programı” ön lisansını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde aşağıdaki lisans programlarına geçiş yapabilmektedir. • Endüstri Mühendisliği • Enerji Sistemleri Mühendisliği • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği • Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği • Enerji Yönetimi • Endüstri ve Sistem Mühendisliği • Makine Mühendisliği • Otomotiv Mühendisliği • Uçak Gövde – Motor • Uçak Gövde - Motor Bakım


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formunda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Ayrıca, Abant İzzet Baysal Üniversitesi "Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" uygulanmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini tamamlamış olmak ve stajını(30 iş günü) başarılı bir şekilde tamamlamış olmak.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm Başkanı ve AKTS Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. Ahmet KESKİN e-mail: keskin_a@ibu.edu.trtel: +90 374 254 10 00 Dahili: 4403-4453


Bölüm Olanakları


AİBÜ Bolu Meslek Yüksekokulu Bünyesindeki derslikler, bilgisayar laboratuarları, teknik resim salonu, 2 adet otomotiv laboratuarı.

Program Çıktıları

Bilgi


Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.

Otomotiv sektörünü oluşturan unsurları, ilgi alanlarını, meslek alanlarının temel çalışma ilkelerini bilmek.

Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.

Beceri


Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.

Teknik resim, bilgisayar destekli çizim, simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve çeşitli yazılımları kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilme, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilme, mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisini kazanmak.

Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.

Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.

Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.

Yetkinlikler


İş yeri/İşletmeyi kurabilme, temel ekonomik göstergeleri analiz edebilme, iş yeri kurma fikrini oluşturabilme, iş yeri kuruluş işlemlerini yürütebilme, iş yerini faaliyete açabilme, mesleki etik ve ahlak kavramlarını bilme ve uyabilme

Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.

İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.1. Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.

2. Otomotiv sektörünü oluşturan unsurları, ilgi alanlarını, meslek alanlarının temel çalışma ilkelerini bilmek.

3. Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.

4. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.

5. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.

6. Teknik resim, bilgisayar destekli çizim, simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve çeşitli yazılımları kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilme, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilme, mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisini kazanmak.

7. Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.

8. Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.

9. Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.

10. İş yeri/İşletmeyi kurabilme, temel ekonomik göstergeleri analiz edebilme, iş yeri kurma fikrini oluşturabilme, iş yeri kuruluş işlemlerini yürütebilme, iş yerini faaliyete açabilme, mesleki etik ve ahlak kavramlarını bilme ve uyabilme

11. Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.

12. İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
Otomotiv sektörünü oluşturan unsurları, ilgi alanlarını, meslek alanlarının temel çalışma ilkelerini bilmek.
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
Teknik resim, bilgisayar destekli çizim, simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve çeşitli yazılımları kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilme, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilme, mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisini kazanmak.
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
İş yeri/İşletmeyi kurabilme, temel ekonomik göstergeleri analiz edebilme, iş yeri kurma fikrini oluşturabilme, iş yeri kuruluş işlemlerini yürütebilme, iş yerini faaliyete açabilme, mesleki etik ve ahlak kavramlarını bilme ve uyabilme
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
OTO3310119MatematikZorunlu3104.00
OTO3310319Motor TeknolojisiZorunlu2104.00
OTO3310519Meslek ResimZorunlu2104.00
824001072002Otomotiv ElektriğiZorunlu2104.00
OTO3310719Güç Aktarma OrganlarıZorunlu2104.00
OTO3310919Ölçme TekniğiZorunlu1102.00
OTO3311119TermodinamikZorunlu2104.00
OTO3311319Hareket Kontrol SistemleriZorunlu2104.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BTB3320119İngilizceZorunlu4004.00
OTO3320119Emisyon Kontrol SistemleriZorunlu1102.00
OTO3320319Alternatif MotorlarZorunlu2104.00
OTO3329719Mesleki Seçmeli DerslerSeçmeli21016.00
BTB3329919Okul Seçmeli DerslerSeçmeli1104.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BTB33+003Atatürk İlke ve İnkılap TarihiZorunlu4004.00
BTB33+004Türk DiliZorunlu4004.00
BTB33+001İşyeri UygulamasıZorunlu020010.00
BTB33+002İşyeri EğitimiZorunlu6208.00
BTB33+005StajZorunlu0404.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
OTO3320419Sistem Analizi ve TasarımıSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
OTO3320519Üretim TeknikleriSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
OTO3320619Hidrolik Pnömatik SistemlerSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
OTO3320719Servis Yönetimi ve OrganizasyonSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
OTO3320819Güvenlik ve Konfor SistemleriSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
OTO3320919Kaynak TeknolojisiSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
OTO3321019Motor YenileştirmeSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
OTO3321119Isıtma ve Soğutma SistemleriSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
OTO3321219Otomotiv Malzeme TeknolojisiSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
OTO3321319Mesleki İngilizceSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
OTO3321419Bilgisayar Destekli TasarımSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
OTO3321519Elektrikli AraçlarSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
BTB3320219Meslek EtiğiSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3320319Çevre KorumaSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3320419ilk YardımSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3320519İş Sağlığı ve GüvenliğiSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3320619Kalite Güvence ve StandartlarıSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3320719Bilişim HukukuSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3320819Araştırma Yöntem ve TeknikleriSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3320919İletişimSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3321019Bilgi GüvenliğiSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3321119Ayrık MatematikSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3321219Bilgi ve İletişim TeknolojileriSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3321319Proje YönetimiSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3321619Endüstri 4.0Seçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3321719Üretim PlanlamaSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3321819Güzel Yazma ve KonuşmaSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3321919Etkili İletişim ve Beden DiliSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3322019FotoğrafçılıkSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3322119Renk BilgisiSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3322219ModaSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3322319İçerik Yönetim SistemleriSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
REKT001GirişimcilikSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler2104.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS