Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıOtomotiv Teknolojisi


Kuruluş


Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı 2012 Yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmış ve öğrenci alımına başlamıştır.


Kazanılan Derece


Programdan başarıyla mezun olan öğrenciler "Peyzaj ve Süs Bitkileri" alanında ön lisans derecesine sahip olarak Peyzaj Teknikeri unvanını almaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslar arası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da orta öğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedirler.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Başka bir kurumda alınan dersin içeriği ve AKTS kredisi AİBÜ’nde verilen dersin içeriği ve AKTS kredisine uygun olması ve Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu derslerden muaf tutulabilir. AİBÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, Yabancı Dil ile Bilgi ve İletişim Teknolojisi derslerinden ilgili yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Herhangi bir yeterlilik koşulu bulunmamaktadır.


Program Profili


Peyzaj ve Süs Bitkileri Programının amacı ekolojik sistemi tanıyan, çevre değerlerini çevre estetiği ile buluşturan, tüm peyzaj değerlerine hakim, peyzajı oluşturan elemanların detaylarını bilen, bildiğini sayısal ve grafik olarak dökebilen, ofis, şantiye koşullarında organizasyon ve grup içi çalışma becerilerine sahip teknik eleman yetiştirmektir. Programda öğrenciler 4 dönem boyunca zorunlu ve seçmeli meslek dersleri ile yapacakları 30 iş günü staj süreciyle yeterli bilgi ve donanımlara sahip olacaklardır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı Ön lisans mezunları, araştırma merkezi, İller Bankası, Belediyeler, Tarımsal Araştırma Enstitüsü, fidanlık gibi kamu kuruluşları, özel sektöre ait süs bitkisi yetiştiren sera ve fidanlıklar, inşaat veya mimarlık büroları ile peyzaj hizmetleri veren firmalarda iş bulabilirler. Ayrıca mezunlarımız peyzaj uygulama hizmetleri, periyodik bakım-onarım gibi hizmetleri vermek üzere büro açabilir ve süs bitkisi üretmek için sera veya fidanlık kurabilmektedirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı öğrencileri 4. Yarıyılın sonunda DGS(Dikey Geçiş sınavı) ile dört yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler. Program öğrencileri DGS sınavıyla, Mimarlık Fakülteleri, Ziraat ve Orman Fakültelerine geçiş yapabilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Ayrıca, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ön lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile gerekli çerçeve çizilmiştir.


Mezuniyet Koşulları


Peyzaj ve Süs Bitkileri Programından mezun olabilmek için verilen derslerin tümünden (toplam 120 AKTS) 100 üzerinden en az 55 puan alarak başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Ayrıca, 30 iş günü endüstri stajını da başarılı bir şekilde yapmış olmalıdır.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bologna Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Eylem AKGÜL YALÇIN Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Eylem AKGÜL YALÇIN E-mail: y_eylem@ibu.edu.tr Tel: 0 (374) 254 10 00/4469


Bölüm Olanakları


Programda teorik derslerin yapıldığı derslikler, Çizim tekniği ve Proje Hazırlama Tekniği derslerinin sürdürüldüğü çizim stüdyoları, bilgisayar laboratuvarları ve uygulama dersleri için ise malzeme odası bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Ekolojik sistemi ve peyzaj değerlerini tanımak

Peyzajı oluşturan elemanların detaylarını bilmek

Temel bilgisayar ve mesleki bilgisayar teknolojilerini kullanabilmek

Ofis ve şantiye koşullarında insiyatif kullanabilme ve grup içi çalışma becerilerine sahip olmak

Mesleki ve etik sorumluluklarını kavrayabilmek .

İnsan ve toplumsal yapının ihtiyaçlarını ve yaşam kalite kriterlerini bilmek ve dikkate almak

Beceri


Bilgiyi mesleki uygulama sürecinde ve yerinde kullanabilme

Bir peyzaj alanını inceleyip değerlendirebilecek araçları kullanabilme

Mesleki bilgisayar teknolojilerindeki gelişmelere uyum sağlayabilme

Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme

Proje uygulamalarında ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında çözüm getirebilme, uygulanabilir ve esnek yaklaşımlar sergileyebilme

Projeye ait detayları çalışma arkadaşlarına veya işverene aktarabilme

Peyzaja ait değerleri görebilme, koruma ve sürdürülebilirliğini sağlamada bilgiyi işleyebilme

Yetkinlikler


Grup içinde çalışabilme ve sorumluluk alabilme

Girişimcilik, yenilikçilik konularının ve çağın sorunları nın farkında olma ve bu bilgileri çalışmalarında kullanabilme

Bağımsız çalışma ve inisiyatif kullanabilme .

Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme

Çağın gerektirdiği gelişmiş bilgisayar ve program donanımlarını kullanabilme

Gelişmeleri, yasa ve yönetmelikleri takip etme

Bağımsız veya grup içinde çalışabilme ve sorumluluk alabilme

Bilgiyi mesleki uygulamada kullanırken topluma ve şahsa ait sınırlılıkları bilme

Diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme

Özgüveni olan, sosyal ilişkileri kuvvetli, bilgisini kullanıcıya, işverene veya çalışma arkadaşlarına aktarabilme

Doğal veya kültürel peyzajların yapısal veya bitkisel öğelerini tanır

Mesleki ve etik sorumluluklarını kavrayabilir

Aldığı bilgileri, Peyzajda uygulama öncesi, sırası ve sonrası sürecini bilerek kullanır, yerinde kararlar alarak ve aldığı kararları ve süreci işverene, kullanıcıya veya çalışma arkadaşlarına anlatabilir

Sorunlar karşısında çözüm getirebilme

Peyzaj Uygulama bilgi ve becerisine sahip olur

Mesleki teknolojik programları kullanabilme ve gelişimlere uyum sağlama1. Ekolojik sistemi ve peyzaj değerlerini tanımak

2. Peyzajı oluşturan elemanların detaylarını bilmek

3. Temel bilgisayar ve mesleki bilgisayar teknolojilerini kullanabilmek

4. Ofis ve şantiye koşullarında insiyatif kullanabilme ve grup içi çalışma becerilerine sahip olmak

5. Mesleki ve etik sorumluluklarını kavrayabilmek .

6. İnsan ve toplumsal yapının ihtiyaçlarını ve yaşam kalite kriterlerini bilmek ve dikkate almak

7. Bilgiyi mesleki uygulama sürecinde ve yerinde kullanabilme

8. Bir peyzaj alanını inceleyip değerlendirebilecek araçları kullanabilme

9. Mesleki bilgisayar teknolojilerindeki gelişmelere uyum sağlayabilme

10. Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme

11. Proje uygulamalarında ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında çözüm getirebilme, uygulanabilir ve esnek yaklaşımlar sergileyebilme

12. Projeye ait detayları çalışma arkadaşlarına veya işverene aktarabilme

13. Peyzaja ait değerleri görebilme, koruma ve sürdürülebilirliğini sağlamada bilgiyi işleyebilme

14. Grup içinde çalışabilme ve sorumluluk alabilme

15. Girişimcilik, yenilikçilik konularının ve çağın sorunları nın farkında olma ve bu bilgileri çalışmalarında kullanabilme

16. Bağımsız çalışma ve inisiyatif kullanabilme .

17. Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme

18. Çağın gerektirdiği gelişmiş bilgisayar ve program donanımlarını kullanabilme

19. Gelişmeleri, yasa ve yönetmelikleri takip etme

20. Bağımsız veya grup içinde çalışabilme ve sorumluluk alabilme

21. Bilgiyi mesleki uygulamada kullanırken topluma ve şahsa ait sınırlılıkları bilme

22. Diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme

23. Özgüveni olan, sosyal ilişkileri kuvvetli, bilgisini kullanıcıya, işverene veya çalışma arkadaşlarına aktarabilme

24. Doğal veya kültürel peyzajların yapısal veya bitkisel öğelerini tanır

25. Mesleki ve etik sorumluluklarını kavrayabilir

26. Aldığı bilgileri, Peyzajda uygulama öncesi, sırası ve sonrası sürecini bilerek kullanır, yerinde kararlar alarak ve aldığı kararları ve süreci işverene, kullanıcıya veya çalışma arkadaşlarına anlatabilir

27. Sorunlar karşısında çözüm getirebilme

28. Peyzaj Uygulama bilgi ve becerisine sahip olur

29. Mesleki teknolojik programları kullanabilme ve gelişimlere uyum sağlama


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Ekolojik sistemi ve peyzaj değerlerini tanımak
Peyzajı oluşturan elemanların detaylarını bilmek
Temel bilgisayar ve mesleki bilgisayar teknolojilerini kullanabilmek
Ofis ve şantiye koşullarında insiyatif kullanabilme ve grup içi çalışma becerilerine sahip olmak
Mesleki ve etik sorumluluklarını kavrayabilmek .
İnsan ve toplumsal yapının ihtiyaçlarını ve yaşam kalite kriterlerini bilmek ve dikkate almak
Bilgiyi mesleki uygulama sürecinde ve yerinde kullanabilme
Bir peyzaj alanını inceleyip değerlendirebilecek araçları kullanabilme
Mesleki bilgisayar teknolojilerindeki gelişmelere uyum sağlayabilme
Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme
Proje uygulamalarında ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında çözüm getirebilme, uygulanabilir ve esnek yaklaşımlar sergileyebilme
Projeye ait detayları çalışma arkadaşlarına veya işverene aktarabilme
Peyzaja ait değerleri görebilme, koruma ve sürdürülebilirliğini sağlamada bilgiyi işleyebilme
Grup içinde çalışabilme ve sorumluluk alabilme
Girişimcilik, yenilikçilik konularının ve çağın sorunları nın farkında olma ve bu bilgileri çalışmalarında kullanabilme
Bağımsız çalışma ve inisiyatif kullanabilme .
Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme
Çağın gerektirdiği gelişmiş bilgisayar ve program donanımlarını kullanabilme
Gelişmeleri, yasa ve yönetmelikleri takip etme
Bağımsız veya grup içinde çalışabilme ve sorumluluk alabilme
Bilgiyi mesleki uygulamada kullanırken topluma ve şahsa ait sınırlılıkları bilme
Diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme
Özgüveni olan, sosyal ilişkileri kuvvetli, bilgisini kullanıcıya, işverene veya çalışma arkadaşlarına aktarabilme
Doğal veya kültürel peyzajların yapısal veya bitkisel öğelerini tanır
Mesleki ve etik sorumluluklarını kavrayabilir
Aldığı bilgileri, Peyzajda uygulama öncesi, sırası ve sonrası sürecini bilerek kullanır, yerinde kararlar alarak ve aldığı kararları ve süreci işverene, kullanıcıya veya çalışma arkadaşlarına anlatabilir
Sorunlar karşısında çözüm getirebilme
Peyzaj Uygulama bilgi ve becerisine sahip olur
Mesleki teknolojik programları kullanabilme ve gelişimlere uyum sağlama

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
PSB3310119Bitki Tanıma IZorunlu2104.00
PSB3310319Çizim TekniğiZorunlu2205.00
PSB3310519Toprak, Su Ve GübrelemeZorunlu3104.00
PSB3310719BotanikZorunlu2104.00
PSB3310919Peyzaj Ve Süs Bitkilerine GirişZorunlu2104.00
PSB3311119Fidanlık Tesis Ve YönetimiZorunlu2103.00
PSB3311319Peyzaj EkolojisiZorunlu2104.00
PSB3311519Temel MatematikZorunlu1102.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BTB3320119İngilizceZorunlu4004.00
PSB3320119Ölçme BilgisiZorunlu1102.00
PSB3320319Proje Hazırlama TeknikleriZorunlu3104.00
PSB3329719Mesleki Seçmeli DerslerSeçmeli21016.00
BTB3329919Okul Seçmeli DerslerSeçmeli1104.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BTB33+001İşyeri UygulamasıZorunlu020010.00
BTB33+002İşyeri EğitimiZorunlu6208.00
BTB33+003Atatürk İlke ve İnkılap TarihiZorunlu4004.00
BTB33+004Türk DiliZorunlu4004.00
BTB33+005StajZorunlu0404.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
PSB3320419Bitki Tanıma IIISeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
PSB3320519Peyzaj KonstrüksiyonuSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
PSB3320619Proje Ve İhale Dosyası Hazırlama TeknikleriSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
PSB3320719Mesleki MatematikSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
PSB3320819Tarihi Bahçelerde Röleve ve RestorasyonSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
PSB3320919Mesleki İngilizceSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
PSB3321019Kesme Çiçek YetiştiriciliğiSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
PSB3321119Peyzaj Alanlarında Sulama TeknikleriSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
PSB3321219Çimlendirme ve Bakım TeknikleriSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
PSB3321319Süs Bitkileri Hastalık ve ZararlarıSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
PSB3321419Çizim ve Grafik Anlatım Teknikleri Seçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
PSB3321519Çevre HukukuSeçmeli3Mesleki Seçmeli Dersler2104.00
BTB3320219Meslek EtiğiSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3320319Çevre KorumaSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3320419ilk YardımSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3320519İş Sağlığı ve GüvenliğiSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3320619Kalite Güvence ve StandartlarıSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3320719Bilişim HukukuSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3320819Araştırma Yöntem ve TeknikleriSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3320919İletişimSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3321019Bilgi GüvenliğiSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3321119Ayrık MatematikSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3321219Bilgi ve İletişim TeknolojileriSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3321319Proje YönetimiSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3321619Endüstri 4.0Seçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3321719Üretim PlanlamaSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3321819Güzel Yazma ve KonuşmaSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3321919Etkili İletişim ve Beden DiliSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3322019FotoğrafçılıkSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3322119Renk BilgisiSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3322219ModaSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
BTB3322319İçerik Yönetim SistemleriSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler1102.00
REKT001GirişimcilikSeçmeli3Okul Seçmeli Dersler2104.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS