Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıTıbbi Görüntüleme Teknikleri


Kuruluş


2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Bolu Meslek Yüksekokulu bünyesinde önlisans Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı açılmıştır. 19.03.2015 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'uyla AİBÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesine, YÖK Genel Kurulunun 22.07.2016 tarihli kararıyla ismi onaylanan Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesine alınmıştır. Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü altında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı olarak 1 öğretim üyesi ve 1 öğretim görevlisi eğitimine devam etmektedir.


Kazanılan Derece


Programı başarıyla tamamlamış ve önlisans diplomasına sahip bireylere “Tıbbi Görüntüleme Teknikeri” unvanı almaktadırlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programına ortaöğretim eğitimini tamamlamış ve yasal mevzuatta Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yapmış olduğu üniversite sınavından alanında yeterli puanı almış olmak.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Merkezi yada Sınavla Yatay geçiş ile başvuran öğrencilerin daha önceki programlarından aldığı ve başarılı olduğu dersler, programa uygunluğu değerlendirilerek kurulların (bölüm ve yönetim kurulu) uygun görmesi halinde kabul edilir ve öğrenci kurulun uygun gördüğü sınıftan başlayarak eğitimine devam edebilir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Mevcut programdaki zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 1.00 ağırlıklı not ortalaması ve toplam 120 AKTS ile mezun olabilirler.


Program Profili


Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı'nın amacı, sağlık sektöründeki kamu kurum ve özel kuruluşlarda tercih edilen saygın, insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, mesleki alanında yetkin bilgi seviyesine ulaşmış nitelikli, mesleki bilgi ve beceriye sahip olabilen öğrenciler yetiştirmektir. Uygulamalı derslerde ve zorunlu stajlarında, öğrenciler teorik bilgi ve becerilerini geliştirmek için AİBÜ Üniversite hastanesi, Köroğlu Devlet Hastanesi Radyoloji Anabilim Dallarında ve Diş Hekimliği Fakültesi Röntgen Bölümlerinde sorumlu öğretim elemanlarının denetiminde eğitim verilmektedir. Programın eğitim süresi dört Yarıyıl (Staj süresi dâhildir.) İkinci yada dördüncü yarıyılın sonunda 30 iş günü staj yapılır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız tedavi kurumlarının Radyoloji üniteleri ve Tıbbi Görüntüleme Merkezleridir. Hastalığın teşhisi için istenmiş olan direkt filmler, Bilgisayarlı Tomografi, Magnetik Rezonans, Mamografi, Ultrasonografi gibi birimlerinde veya ışın tedavisi gören hastaların cihazlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında ve Nükleer Tıp bölümünün çeşitli ünitelerinde hizmet verirler. Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) göre Sağlık Teknikeri olarak atanabilmektedirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı öğrencileri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile “Hemşirelik” ve “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programlarına geçiş yapabilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan ‘Ders Öğretim Planında' tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak Abant İzzet Baysal Üniversitesi "Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" nin ilgili maddeleri uygulanır.


Mezuniyet Koşulları


Önlisans diploması almaya hak kazanmak için, mevcut programdaki bütün derslerden DD veya üzerinde bir not alması ve stajını başarıyla tamamlamış olması gerekir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


A.İ.B.Ü Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Gölköy Yerleşkesi/BOLU Tel: 0374 254 10 00 / 4739 Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fırat KARABOĞA, AKTS/DS Koordinatörü


Bölüm Olanakları


Yüksekokulumuzda 5 adet derslik ve 1 adet uygulama laboratuvarımız mevcuttur. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Uygulama Derslerini AİBÜ Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim dalında almaktadırlar.

Program Çıktıları

Bilgi


Alanıyla ilgili güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla destekli temel düzeydeki teorik ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirebilir ve uygulayabilir.

Tıbbi görüntüleme yöntemleri ve fiziksel(çalışma) prensipleri ile ilgili temel bilgi birikimiyle sağlık kurumlarında mevcut radyoloji ve nükleer tıp ünitelerindeki ilgili cihaz ve teknikleri kullanarak hekimin gerekli gördüğü tanı ve tedavi süreçlerini bağımsız olarak veya işbirliği içerisinde yapabilir.

Anatomik yapıları ayırt edebilir, insan fizyolojisi ve tıbbi görüntüleme alanında yapacağı radyolojik tetkiklerle ilgili olarak radyolojik anatomi bilgisine sahip olur.

Radyoterapide alanıyla ilgili gerekli bilgiye sahip olur.

Beceri


Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanabilir.

Alanıyla ilgili kullandığı cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilir veya gerektiği durumlarda (arıza, periyodik bakım, vb.) yaptırabilme bilgi ve becerisine sahip olur.

Hasta veya yaralılara ilk yardım uygulayabilir.

Yetkinlikler


Alanıyla ilgili konularda temel bilgi ve becerilerini kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.

Alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmesi zor olan problemleri çözmek için ekip işbirliğiyle kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranabilir ve gerekli durumlarda bireysel sorumluluk üstlenebilir.

Alanıyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının ilan edilmesi aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir.

Hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilir.

Sağlık sistemi içerisinde mevcut kurum ve kuruluşları bilir; görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilir.

Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma bilgisine sahip, koruyucu önlemlerle kendisini, hastaları ve toplumu radyasyondan koruyabilir.

Alanıyla ilgili bilgi ve becerisini artırmak ve gelişimini sağlamak için gerekli programlara, mesleki eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılabilir.1. Alanıyla ilgili güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla destekli temel düzeydeki teorik ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirebilir ve uygulayabilir.

2. Tıbbi görüntüleme yöntemleri ve fiziksel(çalışma) prensipleri ile ilgili temel bilgi birikimiyle sağlık kurumlarında mevcut radyoloji ve nükleer tıp ünitelerindeki ilgili cihaz ve teknikleri kullanarak hekimin gerekli gördüğü tanı ve tedavi süreçlerini bağımsız olarak veya işbirliği içerisinde yapabilir.

3. Anatomik yapıları ayırt edebilir, insan fizyolojisi ve tıbbi görüntüleme alanında yapacağı radyolojik tetkiklerle ilgili olarak radyolojik anatomi bilgisine sahip olur.

4. Radyoterapide alanıyla ilgili gerekli bilgiye sahip olur.

5. Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanabilir.

6. Alanıyla ilgili kullandığı cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilir veya gerektiği durumlarda (arıza, periyodik bakım, vb.) yaptırabilme bilgi ve becerisine sahip olur.

7. Hasta veya yaralılara ilk yardım uygulayabilir.

8. Alanıyla ilgili konularda temel bilgi ve becerilerini kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.

9. Alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmesi zor olan problemleri çözmek için ekip işbirliğiyle kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranabilir ve gerekli durumlarda bireysel sorumluluk üstlenebilir.

10. Alanıyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının ilan edilmesi aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir.

11. Hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilir.

12. Sağlık sistemi içerisinde mevcut kurum ve kuruluşları bilir; görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilir.

13. Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma bilgisine sahip, koruyucu önlemlerle kendisini, hastaları ve toplumu radyasyondan koruyabilir.

14. Alanıyla ilgili bilgi ve becerisini artırmak ve gelişimini sağlamak için gerekli programlara, mesleki eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılabilir.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Alanıyla ilgili güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla destekli temel düzeydeki teorik ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirebilir ve uygulayabilir.
Tıbbi görüntüleme yöntemleri ve fiziksel(çalışma) prensipleri ile ilgili temel bilgi birikimiyle sağlık kurumlarında mevcut radyoloji ve nükleer tıp ünitelerindeki ilgili cihaz ve teknikleri kullanarak hekimin gerekli gördüğü tanı ve tedavi süreçlerini bağımsız olarak veya işbirliği içerisinde yapabilir.
Anatomik yapıları ayırt edebilir, insan fizyolojisi ve tıbbi görüntüleme alanında yapacağı radyolojik tetkiklerle ilgili olarak radyolojik anatomi bilgisine sahip olur.
Radyoterapide alanıyla ilgili gerekli bilgiye sahip olur.
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanabilir.
Alanıyla ilgili kullandığı cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilir veya gerektiği durumlarda (arıza, periyodik bakım, vb.) yaptırabilme bilgi ve becerisine sahip olur.
Hasta veya yaralılara ilk yardım uygulayabilir.
Alanıyla ilgili konularda temel bilgi ve becerilerini kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
Alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmesi zor olan problemleri çözmek için ekip işbirliğiyle kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranabilir ve gerekli durumlarda bireysel sorumluluk üstlenebilir.
Alanıyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının ilan edilmesi aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir.
Hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilir.
Sağlık sistemi içerisinde mevcut kurum ve kuruluşları bilir; görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilir.
Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma bilgisine sahip, koruyucu önlemlerle kendisini, hastaları ve toplumu radyasyondan koruyabilir.
Alanıyla ilgili bilgi ve becerisini artırmak ve gelişimini sağlamak için gerekli programlara, mesleki eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılabilir.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
3001001022014Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi IIZorunlu2002.00
3001001042014Türk Dili IIZorunlu2002.00
3001001062014İngilizce IIZorunlu2002.00
STGT0122Tıbbi Görüntüleme IZorunlu2607.00
STGT0124Nükleer TıpZorunlu2004.00
STGT0126İlk YardımZorunlu1204.00
3001001992014Seçmeli ISeçmeli3009.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
STGT0219Tıbbi Görüntüleme IIZorunlu2607.00
STGT0221RadyoterapiZorunlu2004.00
STGT0223Temel SağlıkZorunlu2003.00
STGT0209Staj IZorunlu0004.00
3001001982014Seçmeli IISeçmeli20012.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
STGT0222Tıbbi Görüntüleme IIIZorunlu2607.00
STGT0224Sağlık YönetimiZorunlu2004.00
STGT0226Enfeksiyon HastalıklarıZorunlu2003.00
STGT0212Staj IIZorunlu0004.00
3001002992014Seçmeli IIISeçmeli20012.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
STGT0201Kontrastlı İlaç FarmakolojisiSeçmeli2Seçmeli I2003.00
STGT0227Tıbbi Dökümantasyon ISeçmeli2Seçmeli I2003.00
STGT0228Bilgi ve İletişim TeknolojisiSeçmeli2Seçmeli I1203.00
STGT0229Meslek EtiğiSeçmeli2Seçmeli I2003.00
STGT0230Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme ISeçmeli2Seçmeli I1203.00
STGT0231Çevre KorumaSeçmeli2Seçmeli I2003.00
STGT0232Kalite Yönetim SistemleriSeçmeli2Seçmeli I2003.00
STGT0233İletişimSeçmeli2Seçmeli I2003.00
STGT0234Hastalıklar BilgisiSeçmeli2Seçmeli I2003.00
STGT0235Sağlık HukukuSeçmeli2Seçmeli I2003.00
STGT0236Yazışma TeknikleriSeçmeli2Seçmeli I2003.00
STGT0238Sunum TeknikleriSeçmeli2Seçmeli I2003.00
STGT0239Gıda GüvenliğiSeçmeli2Seçmeli I2003.00
STGT0240Tıbbi Dökümantasyon IISeçmeli2Seçmeli I2003.00
STGT0241İş Sağlığı ve GüvenliğiSeçmeli2Seçmeli I2003.00
STGT0245Dramatizasyon ve TiyatroSeçmeli2Seçmeli I2003.00
STGT0246Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme IISeçmeli2Seçmeli I1203.00
STGT0247BeslenmeSeçmeli2Seçmeli I2003.00
STGT0248Sağlık Kurumları İşletmeciliğiSeçmeli2Seçmeli I2003.00
STGT0249Hızlı Okuma ve Anlama TeknikleriSeçmeli2Seçmeli I2003.00
STGT0201Kontrastlı İlaç FarmakolojisiSeçmeli3Seçmeli II2003.00
STGT0227Tıbbi Dökümantasyon ISeçmeli3Seçmeli II2003.00
STGT0228Bilgi ve İletişim TeknolojisiSeçmeli3Seçmeli II1203.00
STGT0229Meslek EtiğiSeçmeli3Seçmeli II2003.00
STGT0230Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme ISeçmeli3Seçmeli II1203.00
STGT0231Çevre KorumaSeçmeli3Seçmeli II2003.00
STGT0232Kalite Yönetim SistemleriSeçmeli3Seçmeli II2003.00
STGT0233İletişimSeçmeli3Seçmeli II2003.00
STGT0234Hastalıklar BilgisiSeçmeli3Seçmeli II2003.00
STGT0235Sağlık HukukuSeçmeli3Seçmeli II2003.00
STGT0236Yazışma TeknikleriSeçmeli3Seçmeli II2003.00
STGT0239Gıda GüvenliğiSeçmeli3Seçmeli II2003.00
STGT0240Tıbbi Dökümantasyon IISeçmeli3Seçmeli II2003.00
STGT0241İş Sağlığı ve GüvenliğiSeçmeli3Seçmeli II2003.00
STGT0242GirişimcilikSeçmeli3Seçmeli II2103.00
STGT0243Araştırma Yöntem ve TeknikleriSeçmeli3Seçmeli II2003.00
STGT0244Mesleki Yabancı DilSeçmeli3Seçmeli II2003.00
STGT0245Dramatizasyon ve TiyatroSeçmeli3Seçmeli II2003.00
STGT0246Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme IISeçmeli3Seçmeli II1203.00
STGT0247BeslenmeSeçmeli3Seçmeli II2003.00
STGT0248Sağlık Kurumları İşletmeciliğiSeçmeli3Seçmeli II2003.00
STGT0249Hızlı Okuma ve Anlama TeknikleriSeçmeli3Seçmeli II2003.00
STGT0201Kontrastlı İlaç FarmakolojisiSeçmeli4Seçmeli III2003.00
STGT0227Tıbbi Dökümantasyon ISeçmeli4Seçmeli III2003.00
STGT0228Bilgi ve İletişim TeknolojisiSeçmeli4Seçmeli III1203.00
STGT0229Meslek EtiğiSeçmeli4Seçmeli III2003.00
STGT0230Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme ISeçmeli4Seçmeli III1203.00
STGT0231Çevre KorumaSeçmeli4Seçmeli III2003.00
STGT0232Kalite Yönetim SistemleriSeçmeli4Seçmeli III2003.00
STGT0233İletişimSeçmeli4Seçmeli III2003.00
STGT0234Hastalıklar BilgisiSeçmeli4Seçmeli III2003.00
STGT0235Sağlık HukukuSeçmeli4Seçmeli III2003.00
STGT0236Yazışma TeknikleriSeçmeli4Seçmeli III2003.00
STGT0237İstatistikSeçmeli4Seçmeli III2003.00
STGT0239Gıda GüvenliğiSeçmeli4Seçmeli III2003.00
STGT0240Tıbbi Dökümantasyon IISeçmeli4Seçmeli III2003.00
STGT0241İş Sağlığı ve GüvenliğiSeçmeli4Seçmeli III2003.00
STGT0243Araştırma Yöntem ve TeknikleriSeçmeli4Seçmeli III2003.00
STGT0245Dramatizasyon ve TiyatroSeçmeli4Seçmeli III2003.00
STGT0246Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme IISeçmeli4Seçmeli III1203.00
STGT0247BeslenmeSeçmeli4Seçmeli III2003.00
STGT0248Sağlık Kurumları İşletmeciliğiSeçmeli4Seçmeli III2003.00
STGT0249Hızlı Okuma ve Anlama TeknikleriSeçmeli4Seçmeli III2003.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS