( ! ) Notice: Undefined index: lang in C:\wamp\www\bologna3\akts\indexakts.php on line 39
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000795056{main}( )..\indexakts.php:0

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları


( ! ) Notice: Undefined index: lang in C:\wamp\www\bologna3\akts\indexakts.php on line 254
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000795056{main}( )..\indexakts.php:0


Fizyoterapi ve Rehabilitasyon


Kuruluş


Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, eğitim-öğretimine AİBÜ 19 Ocak 1995 yılı, 12 nolu senato kararı ile 1996-1997 döneminde başlamıştır. İlgili Kanun Maddesi, senato Kararı ve Sağlık Bakanlığı ile YÖK arasında yapılan protokol gereği yetkisini almıştır. Yüksekokulumuzun amacı, hastalık ve kazaların yol açtığı özürler nedeni ile bağımlı olan kişilerin fiziksel fonksiyonlarını geliştirerek sosyal ve mesleki açıdan toplum içinde gelebilecekleri en üst seviyeye getirilmesi; sağlıklı kişilerin yaşam kalitelerinin yükseltilerek hastalık ve kazaların önlenmesi ve böylece sonradan oluşabilecek engellilik oranının azaltılması; çeşitli hastalıklardan sonraki tedavi döneminde iyileşme sürecini kısaltarak kişilerin bir an önce eski sağlıklarına kavuşmalarının sağlanması için yaşam boyu eğitim - öğretim ve kendini geliştirme becerisine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, çağdaş, mesleki ve bilimsel alanda yetkin fizyoterapistlerin yetiştirilmesidir.


Kazanılan Derece


4 yıllık akademik eğitimin ardından mezun olan kişiler 'Fizyoterapist' unvanı alırlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları


ÖSYM sonuç belgesi, Lise diploması, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, fotoğraf, sabıka kaydı (zorunlu değildir), zarf, pul, kayıt harcını yatırdığına dair banka dekondu.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


ÖSYM'nin belirlediği kurallar çerçevesinde lise diplomasına sahip olmak.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Yoktur.


Program Profili


Anataomi, fizyoloji gibi temel tıp bilimlerinin oluşturduğu temel bilgi ile donatılmış öğrenci, 1. sınıftan itibaren vaka dersleri ile aktif öğrenme programına adapte edilir. Bu yıldan itibaren meslek hakkında genel bilgiler, meslek yasası, fizyoterapistin görev ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olmaya başlar. 2. sınıfta klinik bilimler ile birlikte mesleki konulara yönelik dersleri almaya başlar. 2. sınıfın sonunda, yaz döneminde zorunlu yaz stajını yapar. 3. sınıf daha çok rehabilitasyon çalışmalarına yönelik derslerin başladığı bir yıldır. Pratik ve teorik çalışmalar paralel olarak ilerler. Yıl sonunda zorunlu yaz stajına devam edilir. 4. sınıfta ilimizdeki çeşitli hastanelerde aylık stajlara gidilir ve supervizor eşliğinde aktif hasta alınır. Bu yıl içinde çeşitli konularda seminerler, bitirme projeleri hazırlanarak öğrenci mezuniyete hazırlanır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Okulumuzdan fizyoterapist olarak mezun olan bireyler kamu sektörü ve özel sektörde kolaylıkla iş bulma şansına sahiptir. Devlet hastaneleri, özel hastaneler, dal merkezleri, spor salonları, fabrika, banka gibi kurumlarla beraber üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışmak mümkündür.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Üniversite kurullarının belirlediği not ortalaması şartına sahip olan bireyler, ALES, ÜDS gibi sınavlarda başarılı oldukları taktirde açılan yüksek lisans, doktora programlarına başvurabilir, yapılan bilim ve mülakat sınavlarında yeterli puanı aldıklarında üniversitelerde akademisyen olarak kariyerlerine devam etme şansı bulabilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Teorik derslerde 1 veya 2 ara sınav, 1 final sınavı yapılır. Pratik derslerde en az 1 ara sınav, 1 pratik ara sınav, 1 final sınavı yapılır. Bu sınavların kaç adet olacağı ve yüzdeleri dersin hocası tarafından belirlenir.


Mezuniyet Koşulları


8 dönemden oluşan 4 yıllık eğitim sürecinde derslerinde başarılı olmak, zorunlu yaz stajlarını tamamlamak, kredilerinin tamamlamak şartları aranır.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Adres: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu. Gölköy Kampüsü, 14280 Bolu. YO Müdürü: Yrd. Doç. Dr. Necmiye ÜN YILDIRIM AKTS/DS Koordinatörü: Öğr. Gör. Şebnem AVCI


Bölüm Olanakları


Yüksekokulumuz 3000 metrekare alan üzerine kurulu kendi binasında eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Binamızda her sınıf için bir derslik, pratik eğitim üniteleri mevcuttur. Bir yemekhane, öğrenciler için sosyal aktivite alanı bulunmaktadır. Bir adet masa tenisi masamız, bahçemizde 1 adet basketbol potamız mevcuttur. FTR topluluğuna üye olup sosyal faaliyetlere aktif katılım mümkündür. Her yıl yapılan öğrenci temsilcisi seçimleri sonucunda temsilci olmaya hak kazanan öğrenci okulumuzu çeşitli aktivitelerde temsil etmektedir. Kız ve erkek öğrenciler için oluşturulan basketbol, voleybol ve futbol takımlarıyla sportif faaliyetlerimize katılım mümkündür. Okulumuzda her güz dönemi başlangıcında aramıza yeni katılan öğrenciler için 'hoşgeldin' partisi, aramızdan ayrılacak olan 4. sınıf öğrencileri için de bahar dönemlerinde 'hotpack' partileri organize edilmektedir. Bunların yanı sıra piknik, baharı karşılama partileri, okul gezileri ile öğrenci ve öğretmenlerimiz iç içe sosyal aktivitelerde bulunmaktadırlar. Erasmus ve Intensive Programme ortaklıklarımız sayesinde öğrenci ve öğretmenlerimiz yurt dışına eğitim için gidebilmekte ve yurtdışından gelen misafirlerimizi ağırlayabilmekteyiz.

Program Çıktıları

Bilgi


Anatomi, fizyoloji gibi temel bilimler ile hastalıklara ait yeterli klinik bilgilere sahip olma.

Kuramsal, olgusal ve uygulama bazında, alanındaki güncel bilgileri içeren temel fizyoterapi ve rehabilitasyon bilgisine sahip olma.

Ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanıp hasta ve danışan üzerinde gereken analizleri yapabilecek temel fizyoterapi ve rehabilitasyon bilgisine sahip olma.

Egzersizin temel prensipleri ile bunun kas-iskelet sistemi, nöromüsküler sistem, kardiyovasküler sistem, sindirim sistemi, immün sistem, endokrin sistem ve solunum sistemi üzerine olan etkilerine ait teorik bilgilere sahip olma.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon programı belirleme ve uygulama sürecinde şartlara göre klinik analiz yaparak bireye özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemini şekillendirme ve programı güncelleme bilgisine sahip olma.

Kuramsal, olgusal ve uygulama bazında, alanındaki güncel bilgileri içeren temel fizik tedavi ve rehabilitasyon bilgisine sahip olma.

Ölçme ve değerlendirme metotlarını kullanıp hasta üzerinde gereken analizleri yapabilecek temel fizik tedavi ve rehabilitasyon bilgisine sahip olma.

Egzersizin temel prensipleri ile kas-iskelet sistemi, nöromüsküler sistem, kardiyovasküler sistem ve solunum sistemi üzerine olan etkilerine ait teorik bilgilere sahip olma.

Tedavi programı belirleme ve uygulama sürecinde şartlara göre klinik analiz yaparak hastaya özgü tedavi yöntemini şekillendirme ve programı güncelleme bilgisine sahip olma.

Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiş, araştırmaya açık, yeni fikirler geliştirme kapasitesi olan fizyoterapist olma.

Beceri


En az bir yabancı dil bilgisiyle güncel tedavi yaklaşımlarını ve akademik gelişmeleri takip etme.

Problemi sentezleyip çözüm üretebilme becerisine sahip olma.

En az bir yabancı dil bilgisiyle güncel fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarıyla akademik ve mesleki gelişmeleri takip edebilme becerisine sahip olma.

Klinik problemi sentezleyip çözüm üretebilme becerisine sahip olma.

Yetkinlikler


Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahip olma.

Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiş, araştırmaya açık, yeni fikirler geliştirme kapasitesi olan fizyoterapist olma.

Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiş, araştırmaya açık, yeni fikirler geliştirme vizyon ve kapasitesine sahip fizyoterapist olma.

Sözlü ve yazılı olarak etkin bir biçimde iletişim kurabilen, motivasyon becerisi yüksek, empati kurabilen, sosyal, çok yönlü, sabırlı, anlayışlı ve duyarlı olma.

Ekip çalışmasının bilincinde olup disiplin içi ve disiplinler arası iletişime önem verme.

Etik ve mesleki sorumluluklar çerçevesinde hastalarına ve meslektaşlarına karşı adil ve eşitlikçi yaklaşımlarda olma.

Etik ve mesleki sorumluluklar çerçevesinde danışanlarına, hastalarına, meslektaşlarına ve diğer paydaşlarına karşı adil ve eşitlikçi yaklaşımlarda olma.

Sözlü ve yazılı olarak etkin bir biçimde iletişim kurabilen, sosyal, çok yönlü, sabırlı, anlayışlı ve duyarlı olma.

Fizyoterapistlik mesleğinin gelişimine katkıda bulunabilecek bilimsel araştırmalar yapabilme becerisine sahip olma.

Ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden çıkan sonuç doğrultusunda hasta için spesifik rehabilitasyon programını belirleyebilme.

Ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden çıkan sonuçlar doğrultusunda danışan ve hasta için spesifik fizyoterapi ve rehabilitasyon programı belirleyebilme.

Mesleğin gelişimine katkıda bulunacak bilimsel araştırmalar yapma.1. En az bir yabancı dil bilgisiyle güncel tedavi yaklaşımlarını ve akademik gelişmeleri takip etme.

2. Problemi sentezleyip çözüm üretebilme becerisine sahip olma.

3. En az bir yabancı dil bilgisiyle güncel fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarıyla akademik ve mesleki gelişmeleri takip edebilme becerisine sahip olma.

4. Klinik problemi sentezleyip çözüm üretebilme becerisine sahip olma.

5. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahip olma.

6. Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiş, araştırmaya açık, yeni fikirler geliştirme kapasitesi olan fizyoterapist olma.

7. Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiş, araştırmaya açık, yeni fikirler geliştirme vizyon ve kapasitesine sahip fizyoterapist olma.

8. Sözlü ve yazılı olarak etkin bir biçimde iletişim kurabilen, motivasyon becerisi yüksek, empati kurabilen, sosyal, çok yönlü, sabırlı, anlayışlı ve duyarlı olma.

9. Ekip çalışmasının bilincinde olup disiplin içi ve disiplinler arası iletişime önem verme.

10. Etik ve mesleki sorumluluklar çerçevesinde hastalarına ve meslektaşlarına karşı adil ve eşitlikçi yaklaşımlarda olma.

11. Etik ve mesleki sorumluluklar çerçevesinde danışanlarına, hastalarına, meslektaşlarına ve diğer paydaşlarına karşı adil ve eşitlikçi yaklaşımlarda olma.

12. Sözlü ve yazılı olarak etkin bir biçimde iletişim kurabilen, sosyal, çok yönlü, sabırlı, anlayışlı ve duyarlı olma.

13. Fizyoterapistlik mesleğinin gelişimine katkıda bulunabilecek bilimsel araştırmalar yapabilme becerisine sahip olma.

14. Ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden çıkan sonuç doğrultusunda hasta için spesifik rehabilitasyon programını belirleyebilme.

15. Ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden çıkan sonuçlar doğrultusunda danışan ve hasta için spesifik fizyoterapi ve rehabilitasyon programı belirleyebilme.

16. Mesleğin gelişimine katkıda bulunacak bilimsel araştırmalar yapma.

17. Anatomi, fizyoloji gibi temel bilimler ile hastalıklara ait yeterli klinik bilgilere sahip olma.

18. Kuramsal, olgusal ve uygulama bazında, alanındaki güncel bilgileri içeren temel fizyoterapi ve rehabilitasyon bilgisine sahip olma.

19. Ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanıp hasta ve danışan üzerinde gereken analizleri yapabilecek temel fizyoterapi ve rehabilitasyon bilgisine sahip olma.

20. Egzersizin temel prensipleri ile bunun kas-iskelet sistemi, nöromüsküler sistem, kardiyovasküler sistem, sindirim sistemi, immün sistem, endokrin sistem ve solunum sistemi üzerine olan etkilerine ait teorik bilgilere sahip olma.

21. Fizyoterapi ve rehabilitasyon programı belirleme ve uygulama sürecinde şartlara göre klinik analiz yaparak bireye özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemini şekillendirme ve programı güncelleme bilgisine sahip olma.

22. Kuramsal, olgusal ve uygulama bazında, alanındaki güncel bilgileri içeren temel fizik tedavi ve rehabilitasyon bilgisine sahip olma.

23. Ölçme ve değerlendirme metotlarını kullanıp hasta üzerinde gereken analizleri yapabilecek temel fizik tedavi ve rehabilitasyon bilgisine sahip olma.

24. Egzersizin temel prensipleri ile kas-iskelet sistemi, nöromüsküler sistem, kardiyovasküler sistem ve solunum sistemi üzerine olan etkilerine ait teorik bilgilere sahip olma.

25. Tedavi programı belirleme ve uygulama sürecinde şartlara göre klinik analiz yaparak hastaya özgü tedavi yöntemini şekillendirme ve programı güncelleme bilgisine sahip olma.

26. Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiş, araştırmaya açık, yeni fikirler geliştirme kapasitesi olan fizyoterapist olma.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Anatomi, fizyoloji gibi temel bilimler ile hastalıklara ait yeterli klinik bilgilere sahip olma.
Kuramsal, olgusal ve uygulama bazında, alanındaki güncel bilgileri içeren temel fizyoterapi ve rehabilitasyon bilgisine sahip olma.1 1 1 1 1 1
Ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanıp hasta ve danışan üzerinde gereken analizleri yapabilecek temel fizyoterapi ve rehabilitasyon bilgisine sahip olma.1 1 1 1 1 1
Egzersizin temel prensipleri ile bunun kas-iskelet sistemi, nöromüsküler sistem, kardiyovasküler sistem, sindirim sistemi, immün sistem, endokrin sistem ve solunum sistemi üzerine olan etkilerine ait teorik bilgilere sahip olma. 1 1 1 1 1 1
Fizyoterapi ve rehabilitasyon programı belirleme ve uygulama sürecinde şartlara göre klinik analiz yaparak bireye özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemini şekillendirme ve programı güncelleme bilgisine sahip olma.1 1 1 1 1 1
Kuramsal, olgusal ve uygulama bazında, alanındaki güncel bilgileri içeren temel fizik tedavi ve rehabilitasyon bilgisine sahip olma.
Ölçme ve değerlendirme metotlarını kullanıp hasta üzerinde gereken analizleri yapabilecek temel fizik tedavi ve rehabilitasyon bilgisine sahip olma.
Egzersizin temel prensipleri ile kas-iskelet sistemi, nöromüsküler sistem, kardiyovasküler sistem ve solunum sistemi üzerine olan etkilerine ait teorik bilgilere sahip olma.
Tedavi programı belirleme ve uygulama sürecinde şartlara göre klinik analiz yaparak hastaya özgü tedavi yöntemini şekillendirme ve programı güncelleme bilgisine sahip olma.
Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiş, araştırmaya açık, yeni fikirler geliştirme kapasitesi olan fizyoterapist olma.
En az bir yabancı dil bilgisiyle güncel tedavi yaklaşımlarını ve akademik gelişmeleri takip etme.
Problemi sentezleyip çözüm üretebilme becerisine sahip olma.
En az bir yabancı dil bilgisiyle güncel fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarıyla akademik ve mesleki gelişmeleri takip edebilme becerisine sahip olma.
Klinik problemi sentezleyip çözüm üretebilme becerisine sahip olma.
Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahip olma.
Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiş, araştırmaya açık, yeni fikirler geliştirme kapasitesi olan fizyoterapist olma.
Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiş, araştırmaya açık, yeni fikirler geliştirme vizyon ve kapasitesine sahip fizyoterapist olma.
Sözlü ve yazılı olarak etkin bir biçimde iletişim kurabilen, motivasyon becerisi yüksek, empati kurabilen, sosyal, çok yönlü, sabırlı, anlayışlı ve duyarlı olma.
Ekip çalışmasının bilincinde olup disiplin içi ve disiplinler arası iletişime önem verme.
Etik ve mesleki sorumluluklar çerçevesinde hastalarına ve meslektaşlarına karşı adil ve eşitlikçi yaklaşımlarda olma.
Etik ve mesleki sorumluluklar çerçevesinde danışanlarına, hastalarına, meslektaşlarına ve diğer paydaşlarına karşı adil ve eşitlikçi yaklaşımlarda olma.
Sözlü ve yazılı olarak etkin bir biçimde iletişim kurabilen, sosyal, çok yönlü, sabırlı, anlayışlı ve duyarlı olma.
Fizyoterapistlik mesleğinin gelişimine katkıda bulunabilecek bilimsel araştırmalar yapabilme becerisine sahip olma.
Ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden çıkan sonuç doğrultusunda hasta için spesifik rehabilitasyon programını belirleyebilme.
Ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden çıkan sonuçlar doğrultusunda danışan ve hasta için spesifik fizyoterapi ve rehabilitasyon programı belirleyebilme.
Mesleğin gelişimine katkıda bulunacak bilimsel araştırmalar yapma.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
901001051996Anatomi IZorunlu3208.00
901001071996Fizyoloji IZorunlu3205.00
901001211996Türk Dili IZorunlu2002.00
901001232005Vaka Çalışması IZorunlu1003.00
901002171996Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IZorunlu2002.00
901001151996İngilizce IZorunlu2002.00
0901001332011Histoloji- EmbriyolojiZorunlu1202.00
0901009992010Seçmeli ISeçmeli2002.00
Toplam:26
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
901001061996Anatomi IIZorunlu3206.00
901001081996Fizyoloji IIZorunlu3205.00
901001141996İngilizce IIZorunlu2002.00
901001162005Psikososyal RehabilitasyonZorunlu2002.00
901001182005Vaka Çalışması IIZorunlu1003.00
901001221996Türk Dili IIZorunlu2002.00
901002181996Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IIZorunlu2002.00
0901001322011FizikZorunlu2002.00
0901009982010Seçmeli IISeçmeli2002.00
Toplam:26
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
901002252006Klinik NöroanatomiZorunlu2002.00
0901002312011Klinik Tıbbi Bilimler IZorunlu2003.00
0901002452011Fizik.Reh.Değ.Analiz IZorunlu2205.00
0901002332011Terapatik MasajZorunlu1402.00
0901002352011Fizyoterapide PalpasyonZorunlu0202.00
0901002472011Elek.Fiz. Tanı ve Ted. Yönt. IZorunlu1202.00
0901002372011Isı-Işık-SuZorunlu1202.00
0901002492011Kinezyoloji ve Biomekanik IZorunlu3003.00
0901002992011Seçmeli IIISeçmeli2003.00
Toplam:24
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
901002041996Egzersiz FizyolojisiZorunlu1202.00
901002102003Elektro Fiz.Tanı ve Tedavi Yönt. IIZorunlu1202.00
901002121996NörofizyolojiZorunlu2002.00
0901002282011Manuel TerapiZorunlu1202.00
0901002382011Klinik Tıbbi Bilimler IIZorunlu2003.00
0901002302011Kinezyoloji ve Biomekanik IIZorunlu3003.00
0901002322011Fizi.Reh.Değ.Analiz IIZorunlu1405.00
0901002402011Norm.Geliş.Sağl.YaşamZorunlu2002.00
0901002982011Seçmeli IVSeçmeli2003.00
Toplam:24
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
901003091996Sporda FizyoterapiZorunlu2002.00
0901003352011Ortopedik RehabilitasyonZorunlu2203.00
0901003372011Ortezler ve RehabilitasyonZorunlu2203.00
0901003192011Terapatik Egzersiz YaklaşımlarıZorunlu2203.00
FTR0339Klinik Yaz Stajı IZorunlu0404.00
FTR0341Pediatrik RehabilitasyonZorunlu2203.00
FTR0343Nörofizyolojik Yaklaşımlar IZorunlu2203.00
FTR0345Pulmoner RehabilitasyonZorunlu2103.00
0901003992011Seçmeli VSeçmeli2002.00
Toplam:26
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
0901003422011Protezler ve RehabilitasyonZorunlu2203.00
0901003202011Fizyoterapide Özel KonularZorunlu2002.00
0901003242011Deontoloji ve EtikZorunlu1001.00
FTR0306Romatizmal Hast. RehabilitasyonZorunlu2002.00
FTR0344Kardiyak RehabilitasyonZorunlu2002.00
FTR0346Nörolojik RehabilitasyonZorunlu2203.00
FTR0348Nörofizyolojik Yaklaşımlar IIZorunlu1403.00
0901003232011İş Meşguliyeti Terapisi ve ToplumZorunlu2002.00
0901003982011Seçmeli VISeçmeli20012.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FTR0431Klinik Yaz Stajı IIZorunlu0404.00
FTR0405Nörolojik Reh.StajıZorunlu2405.00
FTR0407Genel Fiz. Ted. Reh.StajıZorunlu2405.00
FTR0409Ortopedik Reh.StajıZorunlu2405.00
FTR0411Pulmoner Reh.StajıZorunlu2405.00
0901004992011Seçmeli VIISeçmeli2006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
0901004222011Hasta Hakları ve HukukZorunlu3004.00
FTR0408Pediatrik Reh.StajıZorunlu2405.00
FTR0410Toplum Sağlığı StajıZorunlu2405.00
FTR0412Ortez-Protez StajıZorunlu2405.00
FTR0414Kardiyak StajıZorunlu2405.00
0901004982011Seçmeli VIIISeçmeli2006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
0901001372011Vucut Yapılarının Anlatım DiliSeçmeli1Seçmeli I1202.00
0901001352011Bilgisayar UygulamalarıSeçmeli1Seçmeli I1202.00
0901001292011Sağlıklı Yaşam için EgzersizSeçmeli1Seçmeli I1202.00
0901001312011RehberlikSeçmeli1Seçmeli I2002.00
0901001272011Resim Sanatı ve TarihiSeçmeli1Seçmeli I1202.00
0901001242011Müzik Sanatı ve TarihiSeçmeli1Seçmeli I1202.00
0901001262011DiksiyonSeçmeli1Seçmeli I1202.00
0901001302011Beden EğitimiSeçmeli1Seçmeli I1202.00
901002191996Mes.İngilizce ISeçmeli3Seçmeli III2003.00
901003172006Klinik MikrobiyolojiSeçmeli3Seçmeli III2003.00
0901002412011BeslenmeSeçmeli3Seçmeli III2003.00
0901002432011İlk YardımSeçmeli3Seçmeli III1203.00
0901002392011Vucut FarkındalığıSeçmeli3Seçmeli III1203.00
0901002422011PatolojiSeçmeli3Seçmeli III2003.00
901002222006Klinik BiokimyaSeçmeli3Seçmeli III2003.00
0901002362011Teknoloji ve FizyoterapiSeçmeli3Seçmeli III2003.00
901002201996Mes. İngilizce IISeçmeli3Seçmeli III2003.00
901002201996Mes. İngilizce IISeçmeli4Seçmeli IV2003.00
901002222006Klinik BiokimyaSeçmeli4Seçmeli IV2003.00
0901002422011PatolojiSeçmeli4Seçmeli IV2003.00
0901002362011Teknoloji ve FizyoterapiSeçmeli4Seçmeli IV2003.00
901001192005BioistatistikSeçmeli5Seçmeli V2002.00
901003151996FarmakolojiSeçmeli5Seçmeli V2002.00
0901003252011Fizyoterapide RadyolojiSeçmeli5Seçmeli V2002.00
0901003272011Akademik İngilizce ISeçmeli5Seçmeli V2002.00
0901003292011Yaşlılarda FizyoterapiSeçmeli5Seçmeli V2002.00
0901003312011Kaplıca TedavisiSeçmeli5Seçmeli V1202.00
0901003332011Engellilerde Fiziksel AktiviteSeçmeli5Seçmeli V1202.00
0901003302011Kanserde FizyoterapiSeçmeli5Seçmeli V2002.00
0901003262011Akademik İngilizce IISeçmeli5Seçmeli V2003.00
0901003322011İşçi SağlığıSeçmeli5Seçmeli V2003.00
0901003342011Halkla İlişkilerSeçmeli5Seçmeli V2003.00
0901003362011İletişimSeçmeli5Seçmeli V2003.00
901001202005Bilimsel Araştırma YöntemleriSeçmeli6Seçmeli VI2003.00
0901003282011Fizyoterapi ve Özel EğitimSeçmeli6Seçmeli VI2003.00
901004152008Vaka Çalışması IIISeçmeli7Seçmeli VII1203.00
901004172008Bitirme Projesi ISeçmeli7Seçmeli VII1203.00
0901004192011İşletmeSeçmeli7Seçmeli VII2003.00
0901004212011Fizyoterapide Organizasyon ISeçmeli7Seçmeli VII1203.00
FTR0401Bel ve Boyun SağlığıSeçmeli7Seçmeli VII2003.00
FTR0403Denge ve RehabilitasyonSeçmeli7Seçmeli VII2003.00
0901004202011Fizyoterapide Organizasyon IISeçmeli7Seçmeli VII1203.00
901004162008Vaka Çalışması IVSeçmeli8Seçmeli VIII1203.00
901004182008Bitirme Projesi IISeçmeli8Seçmeli VIII1203.00
FTR0402Evde Fizyoterapi ve Reh.HizmetleriSeçmeli8Seçmeli VIII2003.00
FTR0404El RehabilitasyonuSeçmeli8Seçmeli VIII2003.00
FTR0406Tamamlayıcı TerapilerSeçmeli8Seçmeli VIII2003.00

Erasmus Courses

2018
Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS
901001232005Case Study I Compulsory11003.00
901001182005Case Study II Compulsory21003.00
0901002332011Therapeutic MassageCompulsory31402.00
0901002352011Palpation in PhysiotherapyCompulsory30202.00
0901002282011Manual TherapyCompulsory41202.00
0901003232011Occupational Therapy and SocietyCompulsory62002.00