Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıAğız ve Diş Sağlığı


Kuruluş


2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Bolu Meslek Yüksekokulu bünyesinde Ağız ve Diş Sağlığı programı açılmıştır. 19.03.2015 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'uyla A.İ.B.Ü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesine, YÖK Genel Kurulunun 22.07.2016 tarihli kararıyla ismi onaylanan Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesine alınmıştır.


Kazanılan Derece


Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri unvanını alırlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Ağız ve Diş Sağlığı Programına giriş için ortaöğretim eğitimini tamamlamış ve ulusal üniversite sınavında (üniversite öğrenci seçme sınavı, http://www.osym.gov.tr) yeterli puanı almış olmak gerekmektedir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Ağız ve Diş Sağlığı Programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında bu program için gerekli puanı elde etmiş öğrenciler veya başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencilerdir. Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin daha önceki programlarından aldığı ve başarılı olduğu dersler, ‘’Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi’’ ne göre uygunluğu değerlendirilerek kurulların (bölüm ve yönetim kurulu) uygun görmesi halinde kabul edilir ve öğrenci kurulun uygun gördüğü sınıftan başlayarak eğitimine devam edebilir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrencilerin mezun olabilmeleri için dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini başarıyla tamamlamış ve 4 lük sisteme göre en az 1,00 genel akademik ortalama elde etmiş olması ve stajını başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir. Programı bitirenlere Ön Lisans diploması ve Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri unvanı verilir.


Program Profili


Ağız ve Diş Sağlığı Programı'nın amacı, sağlık sektöründeki kamu kurum ve özel kuruluşlarda tercih edilen saygın, insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendi mesleki alanında uluslararası bilgi seviyesine ulaşmış nitelikli, mesleki bilgi ve beceriye sahip olabilen öğrenciler yetiştirmektir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri, sağlık sektöründe yer alan kamu kurum ve hastanelerde, ağız ve diş sağlığı merkezlerinde, ağız ve diş sağlığı polikliniklerinde, özel diş hekimi muayenehanelerinde diş hekimine yardımcı olarak çalışabilmektedirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan ‘Ders Öğretim Planında' tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak Abant İzzet Baysal Üniversitesi "Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" nin ilgili maddeleri uygulanır.


Mezuniyet Koşulları


Bir öğrencinin önlisans diploması almaya hak kazanabilmesi için, sorumlu olduğu programdaki bütün derslerden DD veya üzerinde bir not alması ve stajını başarıyla tamamlamış olması gerekir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


A.İ.B.Ü Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Gölköy Yerleşkesi/BOLU Tel: 0374 254 10 00 / 4739 Dişçilik Hizmetleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamil GÜREL, AKTS/DS Koordinatörü


Bölüm Olanakları


Yüksekokulumuzda 5 adet derslik ve 1 adet uygulama laboratuvarımız mevcuttur. Ağız ve Diş Programı Uygulama Derslerini Diş Hekimliği Fakültesinde almaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Meslek ahlâkı bilincini kazanır, mesleği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.

Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.

Ağız ve Diş Sağlığı alanında sık kullanılan radyolojik yöntemler hakkında temel bilgi birikimine sahip olur.

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk alır.

Baş, boyun, çene, ağız ve diş anatomisi hakkında temel bilgilere sahip olur.

Beceri


Çağdaş yöntem ve teknolojileri kullanacak bilgiye ve yeni plan- proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.

Enfeksiyöz hastalıkları ve mikrobiyolojisi, ağız, diş ve çene hastalıkları ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olur.

Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurma becerisine sahip olur.

Yetkinlikler


Alanında edindiği temel düzeydeki teorik bilgileri uygulama yetisine sahip olur.

Alanında kullanılan temel düzeyde araç, gereç ve malzeme bilgisine sahip olabilir ve kullanma yetkisine sahip olduklarını hem kliniklerde hem de laboratuvar ortamında yeterli ve etkin bir şekilde kullanabilir.

Klinik düzenini sağlar, hasta kayıt, randevu takibi ve stok takibi yapar.

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarına dikkat eder ve uygular.1. Meslek ahlâkı bilincini kazanır, mesleği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.

2. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.

3. Ağız ve Diş Sağlığı alanında sık kullanılan radyolojik yöntemler hakkında temel bilgi birikimine sahip olur.

4. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk alır.

5. Baş, boyun, çene, ağız ve diş anatomisi hakkında temel bilgilere sahip olur.

6. Çağdaş yöntem ve teknolojileri kullanacak bilgiye ve yeni plan- proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.

7. Enfeksiyöz hastalıkları ve mikrobiyolojisi, ağız, diş ve çene hastalıkları ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olur.

8. Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurma becerisine sahip olur.

9. Alanında edindiği temel düzeydeki teorik bilgileri uygulama yetisine sahip olur.

10. Alanında kullanılan temel düzeyde araç, gereç ve malzeme bilgisine sahip olabilir ve kullanma yetkisine sahip olduklarını hem kliniklerde hem de laboratuvar ortamında yeterli ve etkin bir şekilde kullanabilir.

11. Klinik düzenini sağlar, hasta kayıt, randevu takibi ve stok takibi yapar.

12. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarına dikkat eder ve uygular.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Meslek ahlâkı bilincini kazanır, mesleği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
Ağız ve Diş Sağlığı alanında sık kullanılan radyolojik yöntemler hakkında temel bilgi birikimine sahip olur.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk alır.
Baş, boyun, çene, ağız ve diş anatomisi hakkında temel bilgilere sahip olur.
Çağdaş yöntem ve teknolojileri kullanacak bilgiye ve yeni plan- proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
Enfeksiyöz hastalıkları ve mikrobiyolojisi, ağız, diş ve çene hastalıkları ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olur.
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurma becerisine sahip olur.
Alanında edindiği temel düzeydeki teorik bilgileri uygulama yetisine sahip olur.
Alanında kullanılan temel düzeyde araç, gereç ve malzeme bilgisine sahip olabilir ve kullanma yetkisine sahip olduklarını hem kliniklerde hem de laboratuvar ortamında yeterli ve etkin bir şekilde kullanabilir.
Klinik düzenini sağlar, hasta kayıt, randevu takibi ve stok takibi yapar.
Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarına dikkat eder ve uygular.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
3002001102014Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi IIZorunlu2002.00
3002001122014Türk Dili IIZorunlu2002.00
3002001142014İngilizce IIZorunlu2002.00
SADS0124Diş Hekimliği Klinik Çalışma Yöntemleri-IIZorunlu2004.00
SADS0126Diş Hekimliği Araç-Gereç Bilgisi-IIZorunlu1003.00
SADS0128Diş Hekimliği Maddeler BilgisiZorunlu1003.00
SADS0130Mesleki EtikZorunlu1003.00
SADS0132Klinik Uygulamaları-IIZorunlu0808.00
3002001982014Seçmeli IISeçmeli1003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SADS0223Diş Hekimliği Radyolojisi-IZorunlu2003.00
SADS0225Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji IZorunlu1003.00
SADS0227Klinik Uygulamaları-IIIZorunlu0808.00
SADS0229Koruyucu Diş HekimliğiZorunlu2003.00
SADS0231Strerilizasyon ve DezenfeksiyonZorunlu2003.00
SADS0211Staj IZorunlu0004.00
3002002992014Seçmeli IIISeçmeli2006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SADS0222Diş Hekimliği Radyolojisi-IIZorunlu2003.00
SADS0226Ağız HastalıklarıZorunlu2003.00
SADS0224Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji IIZorunlu1003.00
SADS0228Klinik Uygulamaları-IVZorunlu0808.00
SADS0230İlk YardımZorunlu1103.00
SADS0212Staj IIZorunlu0004.00
3002002982014Seçmeli IVSeçmeli2006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
SADS0232Beden Eğitimi ISeçmeli1Seçmeli I0203.00
SADS0233Beden Eğitimi IISeçmeli1Seçmeli I0203.00
SADS0234Bilgi ve İletişim TeknolojisiSeçmeli1Seçmeli I1203.00
SADS0239İletişimSeçmeli1Seçmeli I2003.00
SADS0240DramaSeçmeli1Seçmeli I0203.00
SADS0243Muayenehane Yönetimi ve Hasta KayıtSeçmeli1Seçmeli I2003.00
SADS0249Araştırma Yöntem ve TeknikleriSeçmeli1Seçmeli I2003.00
SADS0248GirişimcilikSeçmeli1Seçmeli I2003.00
SADS0232Beden Eğitimi ISeçmeli2Seçmeli II0203.00
SADS0233Beden Eğitimi IISeçmeli2Seçmeli II0203.00
SADS0238Kalite Yönetim SistemeleriSeçmeli2Seçmeli II2003.00
SADS0239İletişimSeçmeli2Seçmeli II2003.00
SADS0240DramaSeçmeli2Seçmeli II0203.00
SADS0243Muayenehane Yönetimi ve Hasta KayıtSeçmeli2Seçmeli II2003.00
SADS0249Araştırma Yöntem ve TeknikleriSeçmeli2Seçmeli II2003.00
SADS0248GirişimcilikSeçmeli2Seçmeli II2003.00
SADS0232Beden Eğitimi ISeçmeli3Seçmeli III0203.00
SADS0233Beden Eğitimi IISeçmeli3Seçmeli III0203.00
SADS0234Bilgi ve İletişim TeknolojisiSeçmeli3Seçmeli III1203.00
SADS0238Kalite Yönetim SistemeleriSeçmeli3Seçmeli III2003.00
SADS0239İletişimSeçmeli3Seçmeli III2003.00
SADS0240DramaSeçmeli3Seçmeli III0203.00
SADS0243Muayenehane Yönetimi ve Hasta KayıtSeçmeli3Seçmeli III2003.00
SADS0249Araştırma Yöntem ve TeknikleriSeçmeli3Seçmeli III2003.00
SADS0248GirişimcilikSeçmeli3Seçmeli III2003.00
SADS0232Beden Eğitimi ISeçmeli4Seçmeli IV0203.00
SADS0233Beden Eğitimi IISeçmeli4Seçmeli IV0203.00
SADS0234Bilgi ve İletişim TeknolojisiSeçmeli4Seçmeli IV1203.00
SADS0238Kalite Yönetim SistemeleriSeçmeli4Seçmeli IV2003.00
SADS0239İletişimSeçmeli4Seçmeli IV2003.00
SADS0240DramaSeçmeli4Seçmeli IV0203.00
SADS0249Araştırma Yöntem ve TeknikleriSeçmeli4Seçmeli IV2003.00
SADS0248GirişimcilikSeçmeli4Seçmeli IV2003.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS