Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıAşçılık


Kuruluş


Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne bağlı Mengen Meslek Yüksekokulu, Osmanlı İmparatorluğu Saray Aşçıları’nın yetiştiği, tüm dünyada aşçıların diyarı olarak bilinen, Bolu İli’nin Mengen İlçesi’nde 1997 yılında kurulmuştur. Yüksekokulumuz Türkiye’de önlisans düzeyinde ilk aşçılık okuludur ve sadece profesyonel aşçılık alanında eğitim vermektedir. Yüksekokulumuzda eğitim süresi (4 yarıyıl+60 işgünü yaz stajı) iki yıl olup; İki yıllık aşçılık eğitimi süresince öğrenciler, mutfak sanatının ve gastronomi biliminin bütün inceliklerine sahip, nitelikli şefler olarak yetiştirilmektedir. Bugün okulumuzdan mezun yüzlerce aşçıbaşı dünyanın her yerinde çalışmakta, ülkemizi ve Türk Mutfağı’nı başarıyla temsil etmektedir. 1997 yılından bugüne değin aşçılık sektörüne 731 aşçıbaşı kazandıran kurumumuzda şu anda 120 öğrenci eğitim görmektedir. Eğitim kadromuz alanında uzman, sektör deneyimine sahip akademisyen şeflerden oluşmaktadır.


Kazanılan Derece


Aşçılık meslek elemanı ünvanı verilmektedir.


Kabul ve Kayıt Koşulları


ÖSYM tarafından yapılan sınav ile öğrenciler alınmaktadır.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Yok


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Aşçılık Programı'na kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin ortaöğretim programını bitirmeleri gerekmektedir.


Program Profili


Programın öğrenci kontenjanı 60’tır. Programın eğitimi gündüz eğitimi ve ikinci öğretim şeklindedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Türkiye ve dünyanın birçok noktasında otel ve restoran işletmeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının mutfak ve yiyecek içecek bölümlerinde, sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır.


Üst Derece Programlarına Geçiş


“Aşçılık” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; - Aile ve Tüketici Bilimleri - Beslenme ve Diyetetik - Gastronomi - Gastronomi ve Mutfak Sanatları - Mutfak Sanatları ve Yönetimi - Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Abant İzzet Baysal Üniversitesi "Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" uygulanmaktadır. Ders gereksinimlerine bağlı olarak sözlü, yazılı ve/veya uygulamalı sınavlar üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini tamamlamış olmak ve stajını (60 iş günü olacak şekilde) başarılı bir şekilde tamamlamış olmak.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm Başkanı : Prof. Dr. E. Elif YÜCETÜRK AKTS Koordinatörü: Öğr. Gör. Berker ÇİFTÇİ Tel: +90 374 356 37 50 Dahili: 1860 e-mail: berkerciftci@ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


Bölümümüzde 1 Prof., 5 Öğr.Gör. bulunmaktadır. AİBÜ Mengen Meslek Yüksekokulu Bünyesindeki derslikler, bilgisayar laboratuarları, uygulama mutfakları, yemekhane, kantin, konferans salonu, spor salonu ve kütüphane.

Program Çıktıları

Bilgi


Ülke ve dünya mutfaklarında çalışabilecek bilgi ve beceriye, değişik ülkelerden meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek dil gücüne, değişik mutfakların özelliklerine uygun yiyecek hazırlayabilecek beceriye sahip, gerektiğinde bağımsız işyeri açıp yönetebilecek meslek mensupları yetiştirmek.

Beceri


Ülke ve dünya mutfaklarında çalışabilecek bilgi ve beceriye, değişik ülkelerden meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek dil gücüne, değişik mutfakların özelliklerine uygun yiyecek hazırlayabilecek beceriye sahip, gerektiğinde bağımsız işyeri açıp yönetebilecek meslek mensubu olabilmek.

Yetkinlikler


Kendisi ve çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurabilme,

Türkçe’yi etkin olarak kullanabilme,

Genel ve mesleki kültürü geliştirecek kaynakları izleme,

Mesleğin gerektirdiği ilke, mesleki bilgi ve beceriyi kazanma,

Meslek etiğine uygun davranma,

Ülke ve dünya mutfaklarının özelliklerini yakından tanıma, yöre yemeklerini araştırma,

Sağlıklı yaşam kurallarına uyma,

Çağdaş teknolojiden ve alanında yapılmış araştırmalardan yararlanma,

Yabancı meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek ölçüde yabancı dil bilme,

Beslenme ve gıda ile ilgili satın alma, pazarlama ve tanıtma ilke ve kurallarını mesleğe uygulayarak, sorumlu olduğu mutfağı beceriyle yönetme,

Mesleğiyle ilgili yasa, yönetmelik, tüzük ve genel kuralları bilme,

Gerektiğinde bağımsız işyeri açmaya yarayacak beceriyi kazanma,

Mesleğine gereken değeri vererek, yapılan işin kalitesini değerlendirme,1. Ülke ve dünya mutfaklarında çalışabilecek bilgi ve beceriye, değişik ülkelerden meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek dil gücüne, değişik mutfakların özelliklerine uygun yiyecek hazırlayabilecek beceriye sahip, gerektiğinde bağımsız işyeri açıp yönetebilecek meslek mensupları yetiştirmek.

2. Ülke ve dünya mutfaklarında çalışabilecek bilgi ve beceriye, değişik ülkelerden meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek dil gücüne, değişik mutfakların özelliklerine uygun yiyecek hazırlayabilecek beceriye sahip, gerektiğinde bağımsız işyeri açıp yönetebilecek meslek mensubu olabilmek.

3. Kendisi ve çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurabilme,

4. Türkçe’yi etkin olarak kullanabilme,

5. Genel ve mesleki kültürü geliştirecek kaynakları izleme,

6. Mesleğin gerektirdiği ilke, mesleki bilgi ve beceriyi kazanma,

7. Meslek etiğine uygun davranma,

8. Ülke ve dünya mutfaklarının özelliklerini yakından tanıma, yöre yemeklerini araştırma,

9. Sağlıklı yaşam kurallarına uyma,

10. Çağdaş teknolojiden ve alanında yapılmış araştırmalardan yararlanma,

11. Yabancı meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek ölçüde yabancı dil bilme,

12. Beslenme ve gıda ile ilgili satın alma, pazarlama ve tanıtma ilke ve kurallarını mesleğe uygulayarak, sorumlu olduğu mutfağı beceriyle yönetme,

13. Mesleğiyle ilgili yasa, yönetmelik, tüzük ve genel kuralları bilme,

14. Gerektiğinde bağımsız işyeri açmaya yarayacak beceriyi kazanma,

15. Mesleğine gereken değeri vererek, yapılan işin kalitesini değerlendirme,


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Ülke ve dünya mutfaklarında çalışabilecek bilgi ve beceriye, değişik ülkelerden meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek dil gücüne, değişik mutfakların özelliklerine uygun yiyecek hazırlayabilecek beceriye sahip, gerektiğinde bağımsız işyeri açıp yönetebilecek meslek mensupları yetiştirmek.
Ülke ve dünya mutfaklarında çalışabilecek bilgi ve beceriye, değişik ülkelerden meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek dil gücüne, değişik mutfakların özelliklerine uygun yiyecek hazırlayabilecek beceriye sahip, gerektiğinde bağımsız işyeri açıp yönetebilecek meslek mensubu olabilmek.
Kendisi ve çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurabilme, 111 1111
Türkçe’yi etkin olarak kullanabilme,111111
Genel ve mesleki kültürü geliştirecek kaynakları izleme,111 111 11
Mesleğin gerektirdiği ilke, mesleki bilgi ve beceriyi kazanma,111111111 11
Meslek etiğine uygun davranma,111 111 11
Ülke ve dünya mutfaklarının özelliklerini yakından tanıma, yöre yemeklerini araştırma,1111111111 11
Sağlıklı yaşam kurallarına uyma,111111111111111
Çağdaş teknolojiden ve alanında yapılmış araştırmalardan yararlanma,111111111111111
Yabancı meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek ölçüde yabancı dil bilme,11 111111111
Beslenme ve gıda ile ilgili satın alma, pazarlama ve tanıtma ilke ve kurallarını mesleğe uygulayarak, sorumlu olduğu mutfağı beceriyle yönetme,111111111111111
Mesleğiyle ilgili yasa, yönetmelik, tüzük ve genel kuralları bilme,111111111 11
Gerektiğinde bağımsız işyeri açmaya yarayacak beceriyi kazanma,111111111111111
Mesleğine gereken değeri vererek, yapılan işin kalitesini değerlendirme,111 111111111

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1701001091996Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IZorunlu2002.00
1701001071996Türk Dili IZorunlu2002.00
1701001012003İngilizce IZorunlu4004.00
1701001032013Pişirme Yöntemleri IZorunlu4206.00
1701001052013Yiyecek İçecek ServisiZorunlu4206.00
1701001992013Seçmeli ISeçmeli20010.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1701001101996Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IIZorunlu2002.00
1701001081996Türk Dili IIZorunlu2002.00
1701001022003İngilizce IIZorunlu4004.00
1701001982013Seçmeli IISeçmeli30010.00
1701001042013Pişirme Yöntemleri IIZorunlu4206.00
1701001062013Temel PastacılıkZorunlu4206.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1701002012013Mesleki Yabancı Dil IZorunlu4004.00
1701002032013Orta Seviye PastacılıkZorunlu4206.00
1701002052013Dünya Mutfakları IZorunlu4206.00
1701002072013Staj IZorunlu0004.00
1701002992013Seçmeli IVSeçmeli30010.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1701002022013Mesleki Yabancı Dil IIZorunlu4004.00
1701002042013Dünya Mutfakları IIZorunlu4206.00
1701002062013İleri Seviye PastacılıkZorunlu4206.00
1701002082013Yöresel MutfaklarZorunlu4206.00
1701002102013Staj IIZorunlu0004.00
1701002982013Seçmeli VSeçmeli4004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
1701001752011Hijyen ve SanıtasyonSeçmeli1Seçmeli I2002.00
1701001802011İletişimSeçmeli1Seçmeli I2002.00
1701001132013Yemek Tarifleri ve Standartlaştırılması Seçmeli1Seçmeli I2002.00
1701001172013Gıda TeknolojisiSeçmeli1Seçmeli I2002.00
1701001192013Bilgi ve İletişim TeknolojisiSeçmeli1Seçmeli I2104.00
1701001762011İşçi Sağlığı ve İş güvenliğiSeçmeli2Seçmeli II2002.00
1701002762011Meslek EtiğiSeçmeli2Seçmeli II2002.00
1701001082013Menü PlanlamaSeçmeli2Seçmeli II3003.00
1701001102013Gastronomi ve Yemek KültürüSeçmeli2Seçmeli II3003.00
1701001122013Gıda GüvenliğiSeçmeli2Seçmeli II3003.00
1701002092013Soğuk MutfakSeçmeli3Seçmeli IV1304.00
1701002132013Osmanlı Saray MutfağıSeçmeli3Seçmeli IV4206.00
REKM001GirişimcilikSeçmeli4Seçmeli V4004.00
REKM0002GirişimcilikSeçmeli4Seçmeli V2104.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS