Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıOrganik Tarım


Kuruluş


2008 yılında Organik Tarım Programı adı altında açılan bölümümüz, eğitim öğretime devam etmektedir.


Kazanılan Derece


Mezun öğrenciler 'Organik Tarım Ön lisans Derecesi'ünvanı almaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yüksek Öğretim Giriş Sınavının (YGS) ilgili alanından yeterli puan almak.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Tıbbi ve Aromatik Bitkiler programından öğrencilerin mezun olabilmesi için 120 AKTS karşılığı dersi başarıyla vermiş olmaları ve 30 iş günü yaz stajlarını başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir.


Program Profili


Organik Tarım Programının eğitim amacı; ekolojik dengenin korunması, her türlü bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi ile kullanılacak girdilerin organik tarım metoduna uygun olarak üretilmesi ve bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ile kontrolünü amaçlayan, tarımdaki çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen modern üretim tekniklerini kullanmayı bilen "Organik Tarım Teknikeri" yetiştirmektir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda, Organik Tarım yetiştiriciliği yapan özel çiftliklerde, Organik ürünlerin Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşlarında ve çiftçi örgütlerinde tekniker olarak çalışabilmektedirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Ziraat Fakültelerinin Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği,Tarla Bitkileri, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarım Ekonomisi, Zootekni, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Ders gereksinimlerine bağlı olarak sözlü veya yazılı sınavlar üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini tamamlamış olmak ve stajını (30 iş günü olacak şekilde) başarılı bir şekilde tamamlamış olmak.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm Başkanı: Yrd. Doç.Dr. Mehmet Akif ÖZCAN AKTS Koordinatörü: Selma BERK


Bölüm Olanakları


Uygulama için arazi ve sera, Organik tarım Laboratuvarı, Kütüphane, Bilgisayar Laboratuvarı.

Program Çıktıları

Bilgi


• Organik tarımın temel prensiplerini bilgi edinir

• Organik tarım koşulu ile yetiştirilen bitkileri ve yetiştirme koşullarını öğrenir(toprak işleme, sulama, gübreleme, hastalık-zararlılarla mücadele)

• Biyolojik çeşitlilik ve çevre bilincine sahip olur

• Bitkilerin fizyolojisi, biyolojisi ve genetiği konularında temel bilgiye sahiptir

• Bilgisayar ve yabancı dil kullanım becerisi kazanır

Beceri


• Tarımsal terimler ve kavramlar ile ilgili temel bir bakış açısına sahiptir.

• Bitkisel ve hayvansal üretim ile ilgili her türlü teknik ve kültürel tedbirleri uygulayabilecek, mesleki alet ve makinelerini tanıyabilecek ve kullanabilecek beceriye sahiptir.

• Organik yöntemlerle tarla, sebze, meyve, süs bitkileri üretim tekniklerini uygulayabilme yeteneğe sahiptir.

• Bitkilerin hastalık ve zararlılarıyla organik yöntemlerle mücadeleyi uygulayabilme yeteneğine sahiptir.

• Mesleği ile ilgili bir konuda literatür tarama, toplanan bilgileri sentezleyip yazılı hale getirme ve sunumunu yapabilme yeteneğine sahiptir.

• Yeni tarımsal teknolojileri kullanabilme ve öğrenebilme becerisine sahiptir.

Yetkinlikler


• Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

• Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

• Diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

• Çalışma alanlarının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

• Sorumluluğu altında çalışanları yönetir.

• Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.

• Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.1. • Organik tarımın temel prensiplerini bilgi edinir

2. • Organik tarım koşulu ile yetiştirilen bitkileri ve yetiştirme koşullarını öğrenir(toprak işleme, sulama, gübreleme, hastalık-zararlılarla mücadele)

3. • Biyolojik çeşitlilik ve çevre bilincine sahip olur

4. • Bitkilerin fizyolojisi, biyolojisi ve genetiği konularında temel bilgiye sahiptir

5. • Bilgisayar ve yabancı dil kullanım becerisi kazanır

6. • Tarımsal terimler ve kavramlar ile ilgili temel bir bakış açısına sahiptir.

7. • Bitkisel ve hayvansal üretim ile ilgili her türlü teknik ve kültürel tedbirleri uygulayabilecek, mesleki alet ve makinelerini tanıyabilecek ve kullanabilecek beceriye sahiptir.

8. • Organik yöntemlerle tarla, sebze, meyve, süs bitkileri üretim tekniklerini uygulayabilme yeteneğe sahiptir.

9. • Bitkilerin hastalık ve zararlılarıyla organik yöntemlerle mücadeleyi uygulayabilme yeteneğine sahiptir.

10. • Mesleği ile ilgili bir konuda literatür tarama, toplanan bilgileri sentezleyip yazılı hale getirme ve sunumunu yapabilme yeteneğine sahiptir.

11. • Yeni tarımsal teknolojileri kullanabilme ve öğrenebilme becerisine sahiptir.

12. • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

13. • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

14. • Diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

15. • Çalışma alanlarının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

16. • Sorumluluğu altında çalışanları yönetir.

17. • Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.

18. • Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
• Organik tarımın temel prensiplerini bilgi edinir
• Organik tarım koşulu ile yetiştirilen bitkileri ve yetiştirme koşullarını öğrenir(toprak işleme, sulama, gübreleme, hastalık-zararlılarla mücadele)
• Biyolojik çeşitlilik ve çevre bilincine sahip olur
• Bitkilerin fizyolojisi, biyolojisi ve genetiği konularında temel bilgiye sahiptir
• Bilgisayar ve yabancı dil kullanım becerisi kazanır
• Tarımsal terimler ve kavramlar ile ilgili temel bir bakış açısına sahiptir.
• Bitkisel ve hayvansal üretim ile ilgili her türlü teknik ve kültürel tedbirleri uygulayabilecek, mesleki alet ve makinelerini tanıyabilecek ve kullanabilecek beceriye sahiptir.
• Organik yöntemlerle tarla, sebze, meyve, süs bitkileri üretim tekniklerini uygulayabilme yeteneğe sahiptir.
• Bitkilerin hastalık ve zararlılarıyla organik yöntemlerle mücadeleyi uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
• Mesleği ile ilgili bir konuda literatür tarama, toplanan bilgileri sentezleyip yazılı hale getirme ve sunumunu yapabilme yeteneğine sahiptir.
• Yeni tarımsal teknolojileri kullanabilme ve öğrenebilme becerisine sahiptir.
• Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
• Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
• Diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
• Çalışma alanlarının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
• Sorumluluğu altında çalışanları yönetir.
• Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.
• Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1622001162008Türk Dili IIZorunlu2002.00
1622001182008Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIZorunlu2002.00
1622001222011Yabancı Dil II (İngilizce)Zorunlu2003.00
1622001322009Bitki FizyolojisiZorunlu2002.00
1622001382011Bitkisel Üretim İlkeleriZorunlu2002.00
1622001402011Bitki Zararları ve SavaşımZorunlu2103.00
1622001332009Mesleki Uygulama IZorunlu1102.00
1622012232011Bitki Besleme ve GübrelemeZorunlu2002.00
1622002982013Seçmeli ISeçmeli30012.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1622012012009Organik MeyvecilikZorunlu2103.00
1622012052009Tarla BitkileriZorunlu2103.00
1622012242011Tarımsal MekanizasyonZorunlu2002.00
1622001342009Mesleki Uygulama IIZorunlu1102.00
1622012032013Tarımsal Yapılar ve SulamaZorunlu2002.00
1622012092013Çayır Mera ve Yem BitkileriZorunlu2002.00
1622002972013Staj IZorunlu0004.00
1622002992013Seçmeli IISeçmeli30012.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1622012222011Fide ve Fidan YetiştiriciliğiZorunlu2103.00
1622012132009Organik SebzecilikZorunlu2103.00
1622012262011Ürünlerin Muhafaza, Ambalaj, Taş.Zorunlu2002.00
1622012142013Tıbbi ve Aromatik BitkilerZorunlu2002.00
1622012182009Süs Bitkileri ve Organik PeyzajZorunlu1102.00
1622012192009Mesleki Uygulama IIIZorunlu1102.00
1622002942013Staj IIZorunlu0004.00
1622002962013Seçmeli IIISeçmeli30012.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
1622001102013Hayvansal Üretim İlkeleriSeçmeli2Seçmeli I3004.00
1622012112013Tarım EkonomisiSeçmeli2Seçmeli I3004.00
1622001442013Tarımsal MeteorolojiSeçmeli2Seçmeli I3004.00
1622001462013Doğal ÜrünlerSeçmeli2Seçmeli I3004.00
1622001422013Toprak BilgisiSeçmeli2Seçmeli I3004.00
1622001042013Tarım ve ÇevreSeçmeli2Seçmeli I3004.00
1622012252013Tohum TeknolojileriSeçmeli3Seçmeli II3004.00
1622012272013Bitki IslahıSeçmeli3Seçmeli II3004.00
1622012292013Sebze ve Meyve HastalıklarıSeçmeli3Seçmeli II3004.00
1622012102013Örtü Altı Sebze YetiştiriciliğiSeçmeli4Seçmeli III3004.00
1622012282013Yabancı Otlar ve SavaşımSeçmeli4Seçmeli III3004.00
1622012042013Organik BağcılıkSeçmeli4Seçmeli III3004.00
1622012302013Özel MeyvecilikSeçmeli4Seçmeli III3004.00
1623002602013İşçi Sağlığı ve GüvenliğiSeçmeli4Seçmeli III3004.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS
1622001212011Foreign Language I (English)Compulsory12003.00
1622001222011Foreign Language II (English)Compulsory22003.00