( ! ) Notice: Undefined index: lang in C:\wamp\www\bologna3\akts\indexakts.php on line 39
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000794144{main}( )..\indexakts.php:0

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları


( ! ) Notice: Undefined index: lang in C:\wamp\www\bologna3\akts\indexakts.php on line 254
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000794144{main}( )..\indexakts.php:0


Mimarlık


Kuruluş


2007


Kazanılan Derece


Mimar


Kabul ve Kayıt Koşulları


ÖSYM Sayısal Puanı ile öğrenci alınır


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Yatay ve Dikey geçiş kontenjanları mevcuttur.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Eğitim Programı ÖSYM Yükseköğrenime geçiş sınavı kapsamında her yıl yeniden belirlenir.


Program Profili


Sayısal alanda orta öğrenimini tamamlamış, 3D düşünme alışkanlığı olan, sosyal ve kültürel yetisini geliştirmeye yönelik tasarım programı


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlarımız Tasarım disiplinleri, yapı üretim ve malzeme ile yapımalzemesi serbest meslek alanları ile kamu kurum ve kuruluşları ve üniversitelerde çalışmaktadırlar.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Diploma notu ve ilgili dil ve yeterlilik sınavlarında başarılı olan adaylar Yüksek Lisans programına tanımlanan kontenjan kapsamında öğrenimine devam edebilir


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Proje teslimleri, yazılı sınavlar ve sunum olarak sınav yapılır.


Mezuniyet Koşulları


Programa Kayıtlı Öğrencilerimiz, Dönemlik 30, toplam 240 AKTS lik program en çok 7 yıl içerisinde, en az 2.00 genel not ortalaması ile mezuniyete hak kazanır.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Doç. Dr. Leyla ALPAGUT Bölüm Başkanı


Bölüm Olanakları


AİBÜ İzzet Baysal Vakfı Eğitim Bursu, Stüdyolar, Maket Laboratuvarı, Plotter, Öğrenci Topluluğu ofisi

Program Çıktıları

Bilgi


Konuşma ve Yazma Becerileri; etkin okuma, yazma, dinleme ve konuşabilme yapabilme

Grafik anlatım becerisi; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme, yapabilme

Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama

Eleştirel düşünme becerisi: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme yapabilme

Araştırma becerisi: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama yapabilme

Biçimsel Kompozisyon Sistemleri: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlama

Tasarım becerileri: Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygulama becerisi yapabilme

Takım çalışması becerileri: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma yapabilme

Batı Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda batı mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama

Batı dışı mimarlık: Batı mimarlığı dışında kalan mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda batı mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörlerin anlama

Ulusal ve Bölgesel Mimarlık: Yöresel mimarlık da dahil olmak üzere ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler ve tarihi mirasın etkilerini anlama

Örneklerden yararlanma becerisi: Mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme yapabilme

İnsan davranışları: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimin anlama

Kültürel Farklılıklar: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığının anlama

Erişilebilirlik: Değişik fiziksel engellilerin yaşamasına uygun bina ve yerleşme tasarımı becerisi yapabilme

Sürdürülebilir Tasarım: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulması anlama

Program Hazırlama: Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım kriterlerine göre değerlendirebilme yapabilme

Arazi Koşulları: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak yerleşme ve bina tasarımı becerisi yapabilme

Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını anlama

Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini anlama

Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği sitemlerinin temel ilkelerini anlama

Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama

Bina Sistemlerinin Entegrasyonu Becerisi: Bina tasarımında, strüktürel, çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve entegre edebilme becerisi yapabilme

Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama

Yapım Maliyeti Kontrolü: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama

Teknik Dokümantasyon: İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve dokümantasyonunu yapabilme

Mimarlıkta Müşterinin Rolü: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama

Mimarın Yönetimsel Rolü: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini anlama

Mimari Uygulama: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, çeşitlilik konularını anlama

Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama

Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama

Yasal Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın yasal sorumluluklarını anlama

Etik ve Mesleki Hükümler: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle ilgili etik konuların anlama

Beceri


İhtiyaç Programı hazırlanması, konvansiyonel grafik ve sunum teknikleri ile tasarım projesi hazırlama

Yetkinlikler


Kentsel ölçekten yapı malzemesi detaylandırması ölçeğine kadar tüm tasarım, projelendirme ve üretim alanlarında sorumluluk alma ve iş organizasyonu gerçekleştirme

İnsan ve çevresinin tasarım Tarih, kuram ve, kültürel gelişimine ilişkin bilgi v değerelendirme becerisi edinir

Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojileri takip eder

Üretici ve kullanıcı arasında, taleplerin programlanarak gerekli detay ve bağlam içerisinde üretilminin süreçlendirilerek gerçekleştirilmesinde gerekli iletişimi sağlar.

Talep edilen programın kültürel, sosyal ve ekonomik gerçeklikler değerlendirilerek ilgili grafik sunum teknikleri kullanılarak tasarlanması ve inşa edilmesi.

Tasarım ve imalat sektörlerinde, yapı üretim alanında her alanda tasarım, iş organizasyonu ve üretim yapabilme.1. İhtiyaç Programı hazırlanması, konvansiyonel grafik ve sunum teknikleri ile tasarım projesi hazırlama

2. Kentsel ölçekten yapı malzemesi detaylandırması ölçeğine kadar tüm tasarım, projelendirme ve üretim alanlarında sorumluluk alma ve iş organizasyonu gerçekleştirme

3. İnsan ve çevresinin tasarım Tarih, kuram ve, kültürel gelişimine ilişkin bilgi v değerelendirme becerisi edinir

4. Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojileri takip eder

5. Üretici ve kullanıcı arasında, taleplerin programlanarak gerekli detay ve bağlam içerisinde üretilminin süreçlendirilerek gerçekleştirilmesinde gerekli iletişimi sağlar.

6. Talep edilen programın kültürel, sosyal ve ekonomik gerçeklikler değerlendirilerek ilgili grafik sunum teknikleri kullanılarak tasarlanması ve inşa edilmesi.

7. Tasarım ve imalat sektörlerinde, yapı üretim alanında her alanda tasarım, iş organizasyonu ve üretim yapabilme.

8. Konuşma ve Yazma Becerileri; etkin okuma, yazma, dinleme ve konuşabilme yapabilme

9. Grafik anlatım becerisi; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme, yapabilme

10. Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama

11. Eleştirel düşünme becerisi: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme yapabilme

12. Araştırma becerisi: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama yapabilme

13. Biçimsel Kompozisyon Sistemleri: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlama

14. Tasarım becerileri: Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygulama becerisi yapabilme

15. Takım çalışması becerileri: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma yapabilme

16. Batı Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda batı mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama

17. Batı dışı mimarlık: Batı mimarlığı dışında kalan mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda batı mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörlerin anlama

18. Ulusal ve Bölgesel Mimarlık: Yöresel mimarlık da dahil olmak üzere ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler ve tarihi mirasın etkilerini anlama

19. Örneklerden yararlanma becerisi: Mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme yapabilme

20. İnsan davranışları: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimin anlama

21. Kültürel Farklılıklar: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığının anlama

22. Erişilebilirlik: Değişik fiziksel engellilerin yaşamasına uygun bina ve yerleşme tasarımı becerisi yapabilme

23. Sürdürülebilir Tasarım: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulması anlama

24. Program Hazırlama: Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım kriterlerine göre değerlendirebilme yapabilme

25. Arazi Koşulları: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak yerleşme ve bina tasarımı becerisi yapabilme

26. Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını anlama

27. Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini anlama

28. Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği sitemlerinin temel ilkelerini anlama

29. Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama

30. Bina Sistemlerinin Entegrasyonu Becerisi: Bina tasarımında, strüktürel, çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve entegre edebilme becerisi yapabilme

31. Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama

32. Yapım Maliyeti Kontrolü: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama

33. Teknik Dokümantasyon: İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve dokümantasyonunu yapabilme

34. Mimarlıkta Müşterinin Rolü: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama

35. Mimarın Yönetimsel Rolü: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini anlama

36. Mimari Uygulama: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, çeşitlilik konularını anlama

37. Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama

38. Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama

39. Yasal Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın yasal sorumluluklarını anlama

40. Etik ve Mesleki Hükümler: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle ilgili etik konuların anlama


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Konuşma ve Yazma Becerileri; etkin okuma, yazma, dinleme ve konuşabilme yapabilme
Grafik anlatım becerisi; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme, yapabilme
Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama
Eleştirel düşünme becerisi: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme yapabilme
Araştırma becerisi: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama yapabilme
Biçimsel Kompozisyon Sistemleri: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlama
Tasarım becerileri: Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygulama becerisi yapabilme
Takım çalışması becerileri: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma yapabilme
Batı Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda batı mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama
Batı dışı mimarlık: Batı mimarlığı dışında kalan mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda batı mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörlerin anlama
Ulusal ve Bölgesel Mimarlık: Yöresel mimarlık da dahil olmak üzere ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler ve tarihi mirasın etkilerini anlama
Örneklerden yararlanma becerisi: Mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme yapabilme
İnsan davranışları: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimin anlama
Kültürel Farklılıklar: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığının anlama
Erişilebilirlik: Değişik fiziksel engellilerin yaşamasına uygun bina ve yerleşme tasarımı becerisi yapabilme
Sürdürülebilir Tasarım: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulması anlama
Program Hazırlama: Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım kriterlerine göre değerlendirebilme yapabilme
Arazi Koşulları: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak yerleşme ve bina tasarımı becerisi yapabilme
Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını anlama
Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini anlama
Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği sitemlerinin temel ilkelerini anlama
Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama
Bina Sistemlerinin Entegrasyonu Becerisi: Bina tasarımında, strüktürel, çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve entegre edebilme becerisi yapabilme
Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama
Yapım Maliyeti Kontrolü: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama
Teknik Dokümantasyon: İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve dokümantasyonunu yapabilme
Mimarlıkta Müşterinin Rolü: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama
Mimarın Yönetimsel Rolü: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini anlama
Mimari Uygulama: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, çeşitlilik konularını anlama
Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama
Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama
Yasal Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın yasal sorumluluklarını anlama
Etik ve Mesleki Hükümler: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle ilgili etik konuların anlama
İhtiyaç Programı hazırlanması, konvansiyonel grafik ve sunum teknikleri ile tasarım projesi hazırlama
Kentsel ölçekten yapı malzemesi detaylandırması ölçeğine kadar tüm tasarım, projelendirme ve üretim alanlarında sorumluluk alma ve iş organizasyonu gerçekleştirme
İnsan ve çevresinin tasarım Tarih, kuram ve, kültürel gelişimine ilişkin bilgi v değerelendirme becerisi edinir
Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojileri takip eder
Üretici ve kullanıcı arasında, taleplerin programlanarak gerekli detay ve bağlam içerisinde üretilminin süreçlendirilerek gerçekleştirilmesinde gerekli iletişimi sağlar.
Talep edilen programın kültürel, sosyal ve ekonomik gerçeklikler değerlendirilerek ilgili grafik sunum teknikleri kullanılarak tasarlanması ve inşa edilmesi.
Tasarım ve imalat sektörlerinde, yapı üretim alanında her alanda tasarım, iş organizasyonu ve üretim yapabilme.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1905001012009Temel Tasarım IZorunlu4408.00
1905001152013MatematikZorunlu2204.00
1905001052008Mimarlığa Giriş IZorunlu3004.00
1905001072010Çizim Teknikleri IZorunlu2205.00
1905002132009Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IZorunlu2002.00
1905001092008Türk Dili IZorunlu2002.00
1905001112008İngilizce IZorunlu2002.00
1905001992013Seçmeli Ders ISeçmeli3003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1905001022009Temel Tasarım IIZorunlu4408.00
1905001062008Mimarlığa Giriş IIZorunlu3004.00
1905001082010Çizim Teknikleri IIZorunlu2205.00
1905001122008Türk Dili IIZorunlu2002.00
1905001142008İngilizce IIZorunlu2002.00
1905002142009Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIZorunlu2002.00
1905001942013Seçmeli Ders (Rektörlük)Seçmeli2204.00
1905001962013Seçmeli Ders IISeçmeli3003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1905002012009Mimari Proje IZorunlu4408.00
1905002032009Mimarlık ve Sanat Tarihi IZorunlu3004.00
1905002052009Statik ve MukavemetZorunlu3004.00
1905002072013Bilgisayar Destekli TasarımZorunlu2204.00
1905002152010Yapı Elemanları IZorunlu2204.00
1905002992013Seçmeli Ders IIISeçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1905002022009Mimari Proje IIZorunlu4408.00
1905002042009Mimarlık ve Sanat Tarihi IIZorunlu3004.00
1905002062010BetonarmeZorunlu3004.00
1905003082010Tarihi Çevre Koruma ve RestorasyonZorunlu3004.00
1905002162010Yapı Elemanları IIZorunlu2204.00
1905002982013Seçmeli Ders IVSeçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1905003012010Mimari Proje IIIZorunlu4408.00
1905003032010Mimarlık ve Sanat Tarihi IIIZorunlu3003.00
1905003072010Yapı Statiği ve Çelik YapılarZorunlu3003.00
1905003042010Şehir ve Bölge Planlama İlkeleriZorunlu3003.00
1905003072013Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü IZorunlu2103.00
1905003972013Staj IZorunlu0004.00
1905003992013Seçmeli Ders VSeçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1905003022010Mimari Proje IVZorunlu4408.00
1905003062010Çevresel Tasarım ve Ekolojik MimarlıkZorunlu3004.00
1905003142013Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü IIZorunlu2103.00
1905003162013Şehircilik ProjesiZorunlu2405.00
1905003962013Staj IIZorunlu0004.00
1905003982013Seçmeli Ders VISeçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1905004012010Mimari Proje VZorunlu4408.00
1905004372015Uygulama ProjesiZorunlu2405.00
1905004392015Staj IIIZorunlu0004.00
1905004992014Seçmeli VIISeçmeli3009.00
1905004972014Rektörlük Seçmeli IISeçmeli3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1905004022010Mezuniyet ProjesiZorunlu4408.00
1905003102010Yapı Yönetimi ve EkonomisiZorunlu3002.00
1905004982014Seçmeli VIIISeçmeli30012.00
1905004362015Staj IVZorunlu0004.00
1905004962014Rektörlük Seçmeli IIISeçmeli3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
1905004432015Girişimcilik ISeçmeli7Rektörlük Seçmeli II3004.00
REKL016İş Sağlığı ve GüvenliğiSeçmeli7Rektörlük Seçmeli II3004.00
1905004382015Girişimcilik IISeçmeli8Rektörlük Seçmeli III3004.00
HEM0006Araştırma EtiğiSeçmeli8Rektörlük Seçmeli III3004.00
ANE0001Sağlıklı Yaşam Spor ve Fiziksel UygunlukSeçmeli2Seçmeli Ders (Rektörlük)3004.00
ANE0002Uygulamalı SporSeçmeli2Seçmeli Ders (Rektörlük)3004.00
BESY0001Doğa Sporları ve RekreasyonSeçmeli2Seçmeli Ders (Rektörlük)3004.00
BESY0002Spor Bilgisi ve KültürüSeçmeli2Seçmeli Ders (Rektörlük)3004.00
HEM0001İlk YardımSeçmeli2Seçmeli Ders (Rektörlük)3004.00
HEM0002Aile SağlığıSeçmeli2Seçmeli Ders (Rektörlük)3004.00
HEM0003Cinsel SağlıkSeçmeli2Seçmeli Ders (Rektörlük)3004.00
HEM0004Adölesan SağlığıSeçmeli2Seçmeli Ders (Rektörlük)3004.00
HEM0005Aile PlanlamasıSeçmeli2Seçmeli Ders (Rektörlük)3004.00
HEM0006Araştırma EtiğiSeçmeli2Seçmeli Ders (Rektörlük)3004.00
HEM0007Sağlığın GeliştirilmesiSeçmeli2Seçmeli Ders (Rektörlük)3004.00
İLH0001Günümüz İnanç ProblemleriSeçmeli2Seçmeli Ders (Rektörlük)3004.00
İLH0002İslam Düşüncesinde Din-Devlet İlişkisiSeçmeli2Seçmeli Ders (Rektörlük)3004.00
İLH0003Hz.Muhammedin Hayatı ve AhlakıSeçmeli2Seçmeli Ders (Rektörlük)3004.00
İLH0004İslam EstetiğiSeçmeli2Seçmeli Ders (Rektörlük)3004.00
İLH0005Anadolu Halk İnançlarıSeçmeli2Seçmeli Ders (Rektörlük)3004.00
REKL001GirişimcilikSeçmeli2Seçmeli Ders (Rektörlük)2204.00
REKL016İş Sağlığı ve GüvenliğiSeçmeli2Seçmeli Ders (Rektörlük)3004.00
MIM0003Mimarlıkta İleri Modelleme TeknikleriSeçmeli2Seçmeli Ders (Rektörlük)3004.00
MIM0001Serbest El ÇizimiSeçmeli2Seçmeli Ders (Rektörlük)3004.00
1905002212011Serbest Mimari ÇizimSeçmeli1Seçmeli Ders I3003.00
1905001202011Bilgisayar Destekli Çizim ve TasarımSeçmeli1Seçmeli Ders I3003.00
1905002232011Bizans Mimari ÇizimiSeçmeli1Seçmeli Ders I3003.00
1905001222011İç Mekan TasarımıSeçmeli2Seçmeli Ders II3003.00
1905001262013MaketSeçmeli2Seçmeli Ders II3003.00
1905002232013Güncel Yapı MalzemeleriSeçmeli3Seçmeli Ders III3003.00
1905002252013Yabancı Dilde Okuma ve KonuşmaSeçmeli3Seçmeli Ders III3003.00
1905004342011Engelsiz TasarımSeçmeli3Seçmeli Ders III3003.00
1905002122013Mesleki Yabancı DilSeçmeli4Seçmeli Ders IV3003.00
1905003272011Osmanlı Mimarisinde KonularSeçmeli4Seçmeli Ders IV3003.00
1905002222013Geç Osmanlı Dönemi MimarlığıSeçmeli4Seçmeli Ders IV3003.00
1905002182013Yapı Malzemesi Yapım YöntemleriSeçmeli4Seçmeli Ders IV3003.00
1905003112010Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığındaki GeSeçmeli5Seçmeli Ders V3003.00
1905003132010İmar HukukuSeçmeli5Seçmeli Ders V3003.00
1905003092013Kentsel Yenileme ve Toplu KonutSeçmeli5Seçmeli Ders V3003.00
1905003172013Edebiyat Kuramları Üzerinden Mimarlığı DüşünmekSeçmeli5Seçmeli Ders V3003.00
1905003152013Peyzaj TasarımıSeçmeli5Seçmeli Ders V3003.00
1905003122010Tarihte Konut ve Günlük YaşamSeçmeli6Seçmeli Ders VI3003.00
1905004132010Kentsel TasarımSeçmeli6Seçmeli Ders VI300.00
1905003262011Yeni Yapı TeknolojileriSeçmeli6Seçmeli Ders VI3003.00
1905003282011Osmanlı Mimarisinde KonutSeçmeli6Seçmeli Ders VI3004.00
1905002222013Geç Osmanlı Dönemi MimarlığıSeçmeli6Seçmeli Ders VI3003.00
1905003182013Mimarlıkta İleri Modelleme TeknikleriSeçmeli6Seçmeli Ders VI3003.00
1905003302017Arazi ÖlçümleriSeçmeli6Seçmeli Ders VI3003.00
1905003322017Tarihi Çevrelerde Yeni TasarımSeçmeli6Seçmeli Ders VI3003.00
1905004272011Koruma Semineri ISeçmeli7Seçmeli VII3003.00
1905004412015Detay Tasarım İlkeleriSeçmeli7Seçmeli VII3003.00
1905004122010Mimari Meslek BilgisiSeçmeli8Seçmeli VIII300.00
1905004162010Mimarlık ve Sanatın Kültürel BağlamlarıSeçmeli8Seçmeli VIII300.00
1905004212011Avrupa Kentleri (Çevre ve İnsan)Seçmeli8Seçmeli VIII3004.00
1905004282011Koruma Semineri IISeçmeli8Seçmeli VIII3004.00
1905004322011Yangın Güvenliği ve MimarlıkSeçmeli8Seçmeli VIII3004.00
1905003122010Tarihte Konut ve Günlük YaşamSeçmeli8Seçmeli VIII3003.00
1905003302017Arazi ÖlçümleriSeçmeli8Seçmeli VIII3003.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS
1905003082010Historical Preservation and RestorationCompulsory43004.00
1905003082010Historical Preservation and RestorationCompulsory43004.00