Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıTıbbi ve Aromatik Bitkiler


Kuruluş


2011 yılında Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı adı altında açılan bölümümüz, eğitim öğretime devam etmektedir.


Kazanılan Derece


Mezun öğrenciler Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ön lisans ‘ünvanı almaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yüksek Öğretim Giriş Sınavının (YGS) ilgili alanından yeterli puan almak.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Tıbbi ve Aromatik Bitkiler programından öğrencilerin mezun olabilmesi için 120 AKTS karşılığı dersi başarıyla vermiş olmaları ve 30 iş günü yaz stajlarını başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir.


Program Profili


Tarım kuruluşlarının hepsinde; bitkisel materyal üretim ve değerlendirilmesinde, sentetik ve doğal ilaç endüstrisinde, kozmetik ve baharat –bitkisel çay sektöründe hem açık alan hem de laboratuvar ortamında görev alacak nitelikli insan gücü yetiştirmek amaçlanmaktadır. Programın eğitimi örgün eğitim şeklindedir. İkinci öğretim bulunmamaktadır. Program kontejanı 36 kişidir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programını bitiren ön lisans mezunları; tüm Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinde, Tarımsal Araştırma Enstitülerinde ve Belediyelerde, bitkisel üretim ve değerlendirme çalışmalarında yardımcı eleman olabilirler. Bu meslek özellikle kendi işini kurmak isteyenler için çok uygundur. Tıbbi bitki üreten, ilaç yapan özel kuruluşlar çalışmak için idealdir. Bunların dışında Güzellik ve aromaterapi yapan merkezler iyi birer iş alanlarıdır. Ayrıca meslek etiğine bağlı kalarak tedavi amaçlı üretimlerde, eczacı, kimyacı ve doktorlarla ortak çalışmalara girilebilir.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Ziraat Fakültelerinin Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Kimya bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Ders gereksinimlerine bağlı olarak sözlü veya yazılı sınavlar üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini tamamlamış olmak ve stajını (30 iş günü olacak şekilde) başarılı bir şekilde tamamlamış olmak.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif ÖZCAN, AKTS Koordinatörü: Öğr. Gör. Selma TUNA KOÇOĞLU


Bölüm Olanakları


Uygulama için arazi ve sera, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Laboratuvarı, Kütüphane, Bilgisayar Laboratuvarı.

Program Çıktıları

Bilgi


• Tıbbi ve Aromatik bitkilerin genel özellikleri hakkında bilgi edinir.

• Yetiştiricilikte önemli konuları öğrenir. (toprak işleme, sulama, gübreleme, hastalık-zararlılarla mücadele)Biyolojik çeşitlilik ve çevre bilincine sahip olur

• Bitkilerin fizyolojisi, biyolojisi ve genetiği konularında temel bilgiye sahiptir

• Bilgisayar ve yabancı dil kullanım becerisi kazanır

• Tıbbi ve Aromatik bitkilerden elde edilen ürünlerin hasat sonrası işlemlerini, depolanmasını, standardizasyonunu ve kalite kriterlerini bilir ve uygular.

Beceri


• Tarımsal terimler ve kavramlar ile ilgili temel bir bakış açısına sahiptir.

• Tıbbi ve Aromatik Bitkiler hakkında her türlü teknik ve kültürel tedbirleri uygulayabilecek, mesleki alet ve makinelerini tanıyabilecek ve kullanabilecek beceriye sahiptir.

• Yeni tarımsal teknolojileri kullanabilme ve öğrenebilme becerisine sahiptir.

• Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları tanımlar, sorunları genel ölçekte tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.

• Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.

• Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.

Yetkinlikler


• Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme

• Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

• Sorumluluğu altında çalışanları yönetir.

• Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

• Çalışma alanlarının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

• Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.

• Diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir.1. • Tıbbi ve Aromatik bitkilerin genel özellikleri hakkında bilgi edinir.

2. • Yetiştiricilikte önemli konuları öğrenir. (toprak işleme, sulama, gübreleme, hastalık-zararlılarla mücadele)Biyolojik çeşitlilik ve çevre bilincine sahip olur

3. • Bitkilerin fizyolojisi, biyolojisi ve genetiği konularında temel bilgiye sahiptir

4. • Bilgisayar ve yabancı dil kullanım becerisi kazanır

5. • Tıbbi ve Aromatik bitkilerden elde edilen ürünlerin hasat sonrası işlemlerini, depolanmasını, standardizasyonunu ve kalite kriterlerini bilir ve uygular.

6. • Tarımsal terimler ve kavramlar ile ilgili temel bir bakış açısına sahiptir.

7. • Tıbbi ve Aromatik Bitkiler hakkında her türlü teknik ve kültürel tedbirleri uygulayabilecek, mesleki alet ve makinelerini tanıyabilecek ve kullanabilecek beceriye sahiptir.

8. • Yeni tarımsal teknolojileri kullanabilme ve öğrenebilme becerisine sahiptir.

9. • Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları tanımlar, sorunları genel ölçekte tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.

10. • Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.

11. • Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.

12. • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme

13. • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

14. • Sorumluluğu altında çalışanları yönetir.

15. • Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

16. • Çalışma alanlarının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

17. • Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.

18. • Diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
• Tıbbi ve Aromatik bitkilerin genel özellikleri hakkında bilgi edinir.
• Yetiştiricilikte önemli konuları öğrenir. (toprak işleme, sulama, gübreleme, hastalık-zararlılarla mücadele)Biyolojik çeşitlilik ve çevre bilincine sahip olur
• Bitkilerin fizyolojisi, biyolojisi ve genetiği konularında temel bilgiye sahiptir
• Bilgisayar ve yabancı dil kullanım becerisi kazanır
• Tıbbi ve Aromatik bitkilerden elde edilen ürünlerin hasat sonrası işlemlerini, depolanmasını, standardizasyonunu ve kalite kriterlerini bilir ve uygular.
• Tarımsal terimler ve kavramlar ile ilgili temel bir bakış açısına sahiptir.
• Tıbbi ve Aromatik Bitkiler hakkında her türlü teknik ve kültürel tedbirleri uygulayabilecek, mesleki alet ve makinelerini tanıyabilecek ve kullanabilecek beceriye sahiptir.
• Yeni tarımsal teknolojileri kullanabilme ve öğrenebilme becerisine sahiptir.
• Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları tanımlar, sorunları genel ölçekte tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
• Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
• Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
• Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
• Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
• Sorumluluğu altında çalışanları yönetir.
• Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
• Çalışma alanlarının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
• Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.
• Diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1626002032013Boya Bitkileri Değerlendirme TeknolojisiZorunlu2002.00
1626002052011Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TohumculuğuZorunlu2002.00
1626002092011Parfüm Bitkileri Değerlendirme TeknolojisiZorunlu2002.00
1626002112013FitoterapiZorunlu2002.00
1626002132011Mesleki Uygulama IZorunlu1102.00
1626002972013Staj IZorunlu0004.00
1626002992013Seçmeli IISeçmeli30016.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1626002042013Bitki Besleme ve GübrelemeZorunlu2002.00
1626002062011Baharat ve Keyf Bitkileri DeğerlendirmeZorunlu2104.00
1626002082011Standardizasyon, Muhafaza ve AmbalajlamaZorunlu2002.00
1626002102013AromaterapiZorunlu1102.00
1626002122013Yabancı Otlar ve SavaşımZorunlu2002.00
1626002162011Mesleki Uygulama IIZorunlu1102.00
1626002962011Staj IIZorunlu0004.00
1626002982013Seçmeli IIISeçmeli30012.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
1626001182013Toprak BilgisiSeçmeli2Seçmeli I3004.00
1626001202013Çevre ve Organik TarımSeçmeli2Seçmeli I3004.00
1626001222013Sulama TeknikleriSeçmeli2Seçmeli I3004.00
1626001242013Tarımsal MekanizasyonSeçmeli2Seçmeli I3004.00
1626002152013Genel SeracılıkSeçmeli3Seçmeli II3004.00
1626002172013Doğal ÜrünlerSeçmeli3Seçmeli II3004.00
1626002252013İyi Tarım UygulamalarıSeçmeli3Seçmeli II3004.00
1626002272013Bitki ve Toprak AnalizleriSeçmeli3Seçmeli II3004.00
1626002312013Uçucu Yağ BitkileriSeçmeli3Seçmeli II3004.00
1626002142013ProjeSeçmeli4Seçmeli III3004.00
1626002182013GeofitlerSeçmeli4Seçmeli III3004.00
1626002242013Bitki Büyüme DüzenleyicileriSeçmeli4Seçmeli III3004.00
1626002302013Bitki Islahı ve GenetikSeçmeli4Seçmeli III3004.00
1623002602013İşçi Sağlığı ve GüvenliğiSeçmeli4Seçmeli III3004.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS
1626001252011English ICompulsory12002.00
1626001262011English IICompulsory22002.00