( ! ) Notice: Undefined index: lang in C:\wamp\www\bologna3\akts\indexakts.php on line 39
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0156794144{main}( )..\indexakts.php:0

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları


( ! ) Notice: Undefined index: lang in C:\wamp\www\bologna3\akts\indexakts.php on line 254
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0156794144{main}( )..\indexakts.php:0


Gastronomi ve Mutfak Sanatları


Kuruluş


Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı olarak 2809 sayılı kanuna eklenen Ek Madde 30 ile 04.04.2011 tarih ve 2011-1595 sayılı kararname eki ile kurulmuştur.


Kazanılan Derece


Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere 'Gastronomi ve Mutfak Sanatları' alanında Lisans Derecesi verilir.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Türk öğrenciler için Türkiye’deki herhangi bir yükseköğretim kurumunda lisans programında öğrenim görebilmek için, öğrencilerin, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ulusal öğrenci seçme sınavına girmeleri zorunludur. Öğrenciler, bu sınavdan aldıkları puana (YGS-4) göre, ÖSYM tarafından tercihleri doğrultusunda bu programlara yerleştirilirler.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Öğrencinin fakülteye kayıt yaptırmadan önce herhangi bir Yükseköğretim kurumunun lisans ya da önlisans programından aldığı ve başardığı dersler Yönetim Kurulu kararıyla kayıt yaptırdığı programa aktarılarak öğrenci bu ders ya da derslerden muaf tutulabilir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrenciler bu programda mevcut olan ve 241 AKTS karşılığı bulunan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 2 yaz tatili döneminde toplam 90 günlük zorunlu stajı tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorundadırlar.


Program Profili


Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün temel amacı; öğrencilere Mutfak Yönetimi, Restoran Yönetimi, Kafe-Bar Yönetimi, Yiyecek-İçecek Yönetimi konularında eğitim vermektir. Uluslararası alanda rekabet edebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış; ulusal ve uluslararası Mutfak Kültürü (Culinary) konusunda uzman personel ve yönetici şefler yetiştirmek bölümün bir diğer amacıdır. Program boyunca öncelikle Türk Mutfak Kültürü ve daha sonra Uluslararası Mutfak Kültürü (International Cooking) alanında çalışmalar yaparak, Türk Mutfağının Uluslararası Mutfaklar içerisinde yer alması hedeflenmiştir. Bu bağlamda, dört yıllık lisans eğitimi süresince öğrencilere en temelden en ileri seviyeye kadar yemek sanatının incelikleri öğretilmekte; iş hayatında ihtiyaç duyacakları iletişim ve yönetim becerileri kazandırılmaktadır. Program sonunda öğrenciler, yiyecek içecek işletmelerinde yönetici olabilmenin yanında, kendi işletmelerini kurabilmeye yönelik bilgi birikimine de sahip olacaklardır. Başarılı öğrenciler için akademik kariyere yönelik imkânlarda da sunulmaktadır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlarımız ağırlıklı olarak ulusal ve uluslararası beş yıldızlı otellerin mutfak ekibinde veya yiyecek içecek bölümlerinde; restoranların mutfak ya da işletme kısımlarında, gıda işletmelerinin ürün geliştirme bölümlerinde (ARGE), yiyecek-içecek sektöründe eğitim veren kurumlarda ve görsel-basılı yayın kuruluşlarında çalışabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Bu bölümünün lisans programını başarı ile tamamlayanlar aynı bölümde yüksek lisans ve/veya doktora yapabilecekleri gibi, bazı başka alanlarda da lisansüstü programlara başvurabilirler. Lisans eğitimini tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve bilim sınavını başarmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Sınavlar Öğrenciler, daha önce aldıkları sınavların ya da yaptıkları çalışmaların dışında bir final sınavına tabi tutulurlar. Her dönem, öğrencilere en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların dışında, tarih belirtilmeden küçük sınavlar (quiz) yapılabilir. Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı vb.) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan müfredat programlarında belirtilir. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından verilir. Ara sınav ve/veya final sınavı yapılmayacak olan dersler, ilgili bölüm başkanlıkları ve yüksekokul müdürlükleri tarafından belirlenerek Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne iletilir. Bu derslere ait dönem sonu başarı notları, öğrencilerin dönem boyunca yürüttükleri çalışmalara göre belirlenir. Dönem sonu başarı notları, başarı değerlendirme kriterleri ile birlikte ilgili öğretim üyesi/görevlisi tarafından Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilir. Notlar Öğrencilere aldıkları her ders için, öğretim elemanı tarafından dönem sonunda takdir edilen ham not, bağıl değerlendirme, öğretim üyesi takdiri ve doğrudan not dönüşümü değerlendirme sisteminden biri esas alınarak aşağıdaki eşdeğer harf notuna dönüştürülür. AKTS ve harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir: Puan Başarı Notu Katsayı 90-100 AA 4.0 85-89 BA 3.5 80-84 BB 3.0 75-79 CB 2.5 65-74 CC 2.0 60-64 DC 1.5 55-59 DD 1.0 50-54 FD 0.5 (Başarısız) 49 ve aşağısı FF 0 (Başarısız) Başarılı öğrenciler Bir dönem sonunda en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olan öğrenciler başarılı olarak kabul edilirler. En az normal ders yükü kadar ders alarak dönem sonunda 3.00-3.49 arasında Genel Not Ortalamasına sahip olan öğrenciler “Onur Öğrencisi”, 3.50-4.00 arasında Genel Not Ortalamasına sahip olan öğrenciler “Yüksek Onur Öğrencisi” olarak değerlendirilirler. Ayrıca, harf notlarından; I: Eksik notu (Incomplete); yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için devam hariç gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten I notu aldığı takdirde notların ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Bu süre ilgili yönetim kurulu kararı ile uzatılabilir. Aksi halde, I notu FF notu haline dönüştürülür. E: Muaf notu (Exempted); muafiyet sınavında başarılı olanlar ile yatay ve dikey geçiş ile gelenler ve daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda okurken alınıp başarılan derslere verilir. E notları ortalama hesaplarına katılmaz. NA: Devamsız notu (Not Attended); devam koşullarını yerine getiremeyen öğrencilere verilir. Değerlendirmelerde FF notu gibi işlem görür. S: Başarılı notu (Succesful); tez çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. S notu ayrıca; dönem projesi gibi kredisiz olarak alınan dersler, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile seminerler için başarılı olma durumunda da kullanılır. S notu genel not ortalamasına katılmaz. U: Başarısız notu (Unsuccesful); tez çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. U notu ayrıca; dönem projesi gibi kredisiz olarak alınan dersler, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile seminerler için başarısız olma durumunda da kullanılır. U notu genel not ortalamasına katılmaz.


Mezuniyet Koşulları


Mezuniyet Koşulları: Gastronomi ve Mutfak Sanatları, bölümünden mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır: -Dönemi içerisindeki amaçlanan program öğrenme çıktılarını öğrenmek, -Müfredattaki tüm dersleri başarı ile tamamlamak, -241 AKTS değerini tutturmak, -Geçme notu olarak 4.00 üzerinden en az 2.00 alıp alttan ders bırakmamak. -Toplam 90 günlük staj programını tamamlamak.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet EMİRMUSTAFAOĞLU Dahili: 2492/1865; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Mengen Kampüsü Bolu /14280 Türkiye E-posta: turizmyo@ibu.edu.tr Telefon: +90 374 253 55 50 Faks: +90 374 253 55 51


Bölüm Olanakları


Yerleşkede ofis binaları, sınıflar, uygulama mutfakları, kantin, yemekhane, spor salonu ve çok amaçlı bina bulunmaktadır. Bölümümüz uygulama mutfağında; 24 öğrencinin birebir uygulama yapabileceği büyüklükte 2 adet uygulama mutfağı, 15 öğrencinin birebir uygulama yapacağı pastane mutfağı, hazırlanan ürünlerin sunumunun ve servisinin yapıldığı bir adet servis odası, bulaşıkhane ve soyunma odaları yer almaktadır. Mutfaklarımız gerek alet-ekipman gerekse teknolojik cihazlar açısından son derece zengin bir donanıma sahiptir.

Program Çıktıları

Bilgi


Gıda ve yemekleri tarih, coğrafya, kültür ve beslenme bilimleri çerçevesinde değerlendirir.

Gıda bilimi ve temel beslenme ilkeleri konularında bilgi sahibidir ve alanında uygular

Gıda hijyeni ve güvenliği konusunda uluslararası standartları bilir ve uygular

Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibi olur. Bu çerçevede temel pişirme tekniklerini bilir, uygular ve geliştirir.

Alkollü ve alkolsüz içeceklerin tarihi, coğrafi ve kültürel altyapısı ve üretim aşamaları konusunda bilgi sahibidir. Yiyecek üretiminde ve menü planlamasında bu bilgiyi kullanır.

Mutfak uygulamalarında ve gıda üretiminde kullanacakları sebzelerin ve taze otların yetiştirme teknikleri ile ilgili uygulamalı bilgi sahibidirler.

Beceri


Gastronomi alanındaki kavramlar, teknikler ve yenilikler ile ürün bilgisi konusunda kapsamlı bilgi sahibidir. Bu konularda araştırma yapma ve geliştirme becerisine sahiptir.

Bilimsel çerçevede yeni gıda ürünü geliştirebilir, standartlaştırabilir ve tescil sürecini yürütebilir.

Yetkinlikler


Üretim aşamasından sunum aşamasına kadar yiyecek-içecek üretimi ile ilgili tüm süreçleri bilir. Gıda üretim sistemlerini ve bu alandaki yeni yaklaşımları derinlemesine anlayabilir ve bu aşamada çıkabilecek sorunları tanımlayıp çözebilir. Alanı ile ilgili fiziksel ortamı tasarlar, araç-gereç ve teknolojileri bilir ve kullanır; gerektiğinde bu çerçevede yeniliklerin oluşmasında rol alır.

İşletme, iktisat ve pazarlama alanındaki temel kavramları, kuramları ve ilkeleri bilir ve uygular. Menü planlama ilkeleri doğrultusunda; yiyecek-içecek maliyet analizi, kontrolü, fiyatlandırması yapar ve çeşitli menüler geliştirir. Bir gıda işletmesini etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamalarını, personel alım ve değerlendirme süreçlerini bilir ve uygular.

Pasta ve diğer hamur işleri, ekmekler, pandispanya ve diğer pasta tabanı hamurları, kremalı soslar, meyve sosları ve jöle yapımı; sıcak ve soğuk tatlılar, dondurmalar ve sorbeler, şeker işleri, süslemeler, dekorasyon ve sunum, çikolata yapımı konusunda yetkindir.

Yemeği ve pişirme işlemini bir sanat olarak benimser; yiyeceklerin görsel sunumunun tasarlanması ve görsel olarak belgelenmesi konusunda yetkinlik sahibidir.

Başkaları ile ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.

Gıdanın insan sağlığı ve toplumsal düzen üzerindeki etkilerini anlayabilir ve bu çerçevede basın-yayın organlarını takip eder, katkıda bulunur ve yönlendirir.

4 yıllık lisans öğrenimini tamamlayan öğrenciler, akademik, sosyal ve meslek yaşantılarında gerekli olabilecek İngilizce temel dil becerilerini kullanabilir.

Dünya gıda ticareti, globalleşme, üretim ve tüketim örüntüleri hakkında bilgi sahibidir. Gıda politikalarının ülke ekonomisi için önemini bilir.

Gıda ile ilgili etkinlikleri bilir ve yönetir.

Gıda alanındaki ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri, mesleki standartları ve meslek etiğini bilir ve uygular.

Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.1. Gıda ve yemekleri tarih, coğrafya, kültür ve beslenme bilimleri çerçevesinde değerlendirir.

2. Gıda bilimi ve temel beslenme ilkeleri konularında bilgi sahibidir ve alanında uygular

3. Gıda hijyeni ve güvenliği konusunda uluslararası standartları bilir ve uygular

4. Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibi olur. Bu çerçevede temel pişirme tekniklerini bilir, uygular ve geliştirir.

5. Alkollü ve alkolsüz içeceklerin tarihi, coğrafi ve kültürel altyapısı ve üretim aşamaları konusunda bilgi sahibidir. Yiyecek üretiminde ve menü planlamasında bu bilgiyi kullanır.

6. Mutfak uygulamalarında ve gıda üretiminde kullanacakları sebzelerin ve taze otların yetiştirme teknikleri ile ilgili uygulamalı bilgi sahibidirler.

7. Gastronomi alanındaki kavramlar, teknikler ve yenilikler ile ürün bilgisi konusunda kapsamlı bilgi sahibidir. Bu konularda araştırma yapma ve geliştirme becerisine sahiptir.

8. Bilimsel çerçevede yeni gıda ürünü geliştirebilir, standartlaştırabilir ve tescil sürecini yürütebilir.

9. Üretim aşamasından sunum aşamasına kadar yiyecek-içecek üretimi ile ilgili tüm süreçleri bilir. Gıda üretim sistemlerini ve bu alandaki yeni yaklaşımları derinlemesine anlayabilir ve bu aşamada çıkabilecek sorunları tanımlayıp çözebilir. Alanı ile ilgili fiziksel ortamı tasarlar, araç-gereç ve teknolojileri bilir ve kullanır; gerektiğinde bu çerçevede yeniliklerin oluşmasında rol alır.

10. İşletme, iktisat ve pazarlama alanındaki temel kavramları, kuramları ve ilkeleri bilir ve uygular. Menü planlama ilkeleri doğrultusunda; yiyecek-içecek maliyet analizi, kontrolü, fiyatlandırması yapar ve çeşitli menüler geliştirir. Bir gıda işletmesini etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamalarını, personel alım ve değerlendirme süreçlerini bilir ve uygular.

11. Pasta ve diğer hamur işleri, ekmekler, pandispanya ve diğer pasta tabanı hamurları, kremalı soslar, meyve sosları ve jöle yapımı; sıcak ve soğuk tatlılar, dondurmalar ve sorbeler, şeker işleri, süslemeler, dekorasyon ve sunum, çikolata yapımı konusunda yetkindir.

12. Yemeği ve pişirme işlemini bir sanat olarak benimser; yiyeceklerin görsel sunumunun tasarlanması ve görsel olarak belgelenmesi konusunda yetkinlik sahibidir.

13. Başkaları ile ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.

14. Gıdanın insan sağlığı ve toplumsal düzen üzerindeki etkilerini anlayabilir ve bu çerçevede basın-yayın organlarını takip eder, katkıda bulunur ve yönlendirir.

15. 4 yıllık lisans öğrenimini tamamlayan öğrenciler, akademik, sosyal ve meslek yaşantılarında gerekli olabilecek İngilizce temel dil becerilerini kullanabilir.

16. Dünya gıda ticareti, globalleşme, üretim ve tüketim örüntüleri hakkında bilgi sahibidir. Gıda politikalarının ülke ekonomisi için önemini bilir.

17. Gıda ile ilgili etkinlikleri bilir ve yönetir.

18. Gıda alanındaki ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri, mesleki standartları ve meslek etiğini bilir ve uygular.

19. Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Gıda ve yemekleri tarih, coğrafya, kültür ve beslenme bilimleri çerçevesinde değerlendirir.
Gıda bilimi ve temel beslenme ilkeleri konularında bilgi sahibidir ve alanında uygular
Gıda hijyeni ve güvenliği konusunda uluslararası standartları bilir ve uygular
Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibi olur. Bu çerçevede temel pişirme tekniklerini bilir, uygular ve geliştirir.
Alkollü ve alkolsüz içeceklerin tarihi, coğrafi ve kültürel altyapısı ve üretim aşamaları konusunda bilgi sahibidir. Yiyecek üretiminde ve menü planlamasında bu bilgiyi kullanır.
Mutfak uygulamalarında ve gıda üretiminde kullanacakları sebzelerin ve taze otların yetiştirme teknikleri ile ilgili uygulamalı bilgi sahibidirler.
Gastronomi alanındaki kavramlar, teknikler ve yenilikler ile ürün bilgisi konusunda kapsamlı bilgi sahibidir. Bu konularda araştırma yapma ve geliştirme becerisine sahiptir.111111111 11
Bilimsel çerçevede yeni gıda ürünü geliştirebilir, standartlaştırabilir ve tescil sürecini yürütebilir.111111111 1
Üretim aşamasından sunum aşamasına kadar yiyecek-içecek üretimi ile ilgili tüm süreçleri bilir. Gıda üretim sistemlerini ve bu alandaki yeni yaklaşımları derinlemesine anlayabilir ve bu aşamada çıkabilecek sorunları tanımlayıp çözebilir. Alanı ile ilgili fiziksel ortamı tasarlar, araç-gereç ve teknolojileri bilir ve kullanır; gerektiğinde bu çerçevede yeniliklerin oluşmasında rol alır.
İşletme, iktisat ve pazarlama alanındaki temel kavramları, kuramları ve ilkeleri bilir ve uygular. Menü planlama ilkeleri doğrultusunda; yiyecek-içecek maliyet analizi, kontrolü, fiyatlandırması yapar ve çeşitli menüler geliştirir. Bir gıda işletmesini etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamalarını, personel alım ve değerlendirme süreçlerini bilir ve uygular.
Pasta ve diğer hamur işleri, ekmekler, pandispanya ve diğer pasta tabanı hamurları, kremalı soslar, meyve sosları ve jöle yapımı; sıcak ve soğuk tatlılar, dondurmalar ve sorbeler, şeker işleri, süslemeler, dekorasyon ve sunum, çikolata yapımı konusunda yetkindir.11111 111 1
Yemeği ve pişirme işlemini bir sanat olarak benimser; yiyeceklerin görsel sunumunun tasarlanması ve görsel olarak belgelenmesi konusunda yetkinlik sahibidir.11 11
Başkaları ile ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.
Gıdanın insan sağlığı ve toplumsal düzen üzerindeki etkilerini anlayabilir ve bu çerçevede basın-yayın organlarını takip eder, katkıda bulunur ve yönlendirir.
4 yıllık lisans öğrenimini tamamlayan öğrenciler, akademik, sosyal ve meslek yaşantılarında gerekli olabilecek İngilizce temel dil becerilerini kullanabilir.
Dünya gıda ticareti, globalleşme, üretim ve tüketim örüntüleri hakkında bilgi sahibidir. Gıda politikalarının ülke ekonomisi için önemini bilir.11 1 1 11
Gıda ile ilgili etkinlikleri bilir ve yönetir.11 1 11 1
Gıda alanındaki ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri, mesleki standartları ve meslek etiğini bilir ve uygular.11 1 11 11
Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2301002012012Gıda Hijyeni ve GüvenliğiZorunlu3005.00
2301002032012Temel Mutfak Uygulamaları IZorunlu1404.00
2301002052012Yiyecek İçecek YönetimiZorunlu2003.00
2301002072012Ağırlama Endüstrisine GirişZorunlu2003.00
2301002092012İngilizce IIIZorunlu6008.00
2301002992012Seçmeli Alan Dersi ISeçmeli2003.00
2301002972012Seçmeli Alan Dersi IISeçmeli2204.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2301002022012Temel Mutfak Uygulamaları IIZorunlu1404.00
2301002042012Yiyecek İçecek İşletmelerinde PazarlamaZorunlu2002.00
2301002062012Soğuk MutfakZorunlu2203.00
2301002082012İngilizce IVZorunlu6008.00
2301002982012Seçmeli Alan Dersi IIISeçmeli2002.00
2301002962012Seçmeli Alan Dersi IVSeçmeli2203.00
2301002182012Staj-1Zorunlu0008.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2301003012012Türk Mutfağı IZorunlu2204.00
2301003032012Temel Mutfak Uygulamaları IIIZorunlu1404.00
2301003052012Menü PlanlamaZorunlu2003.00
2301003172012Yiyecek İçecek İşletmelerinde Temel Maliyet MuhasebesiZorunlu3004.00
2301003072012İngilizce VZorunlu4005.00
2301003992012Seçmeli Alan Dersi VSeçmeli2205.00
2301003972012Seçmeli Alan Dersi VISeçmeli3005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2301003022012Türk Mutfağı IIZorunlu2204.00
2301003042012Ulusal ve Uluslararası Gıda MevzuatıZorunlu2002.00
2301003062012Duyusal Analiz Zorunlu2003.00
2301003082012İngilizce VIZorunlu4005.00
2301003182012Staj-2Zorunlu0008.00
2301003982012Seçmeli Alan Dersi VIISeçmeli2204.00
2301003962012Seçmeli Alan Dersi VIIISeçmeli3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2301004012012Dünya Mutfakları IZorunlu2204.00
2301004032012İş GüvenliğiZorunlu2003.00
2301004072012Girişimcilik IZorunlu2002.00
2301004052012Mesleki İngilizce IZorunlu4006.00
2301004972012Seçmeli Yabancı Dil ISeçmeli4006.00
2301004992012Seçmeli Alan Dersi IXSeçmeli2004.00
2301004952012Seçmeli Alan Dersi XSeçmeli3005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2301004022012Dünya Mutfakları IIZorunlu2204.00
2301004042012Mezuniyet ProjesiZorunlu2206.00
2301004062012Mesleki İngilizce IIZorunlu4006.00
2301004962012Seçmeli Yabancı Dil IISeçmeli4006.00
2301004982012Seçmeli Alan Dersi XISeçmeli2008.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
2301002152012Servis ve Görgü KurallarıSeçmeli3Seçmeli Alan Dersi I2003.00
2301002112012Alkollü ve Alkolsüz İçkilerSeçmeli3Seçmeli Alan Dersi II2204.00
2301002132012Tatlılar ve Hamur İşleriSeçmeli3Seçmeli Alan Dersi II2204.00
2301002142012Gıda KatkılarıSeçmeli4Seçmeli Alan Dersi III2002.00
2301002162012Sanat TarihiSeçmeli4Seçmeli Alan Dersi III2002.00
2301002102012MezelerSeçmeli4Seçmeli Alan Dersi IV2203.00
2301002122012Et ve Et Ürünleri İşleme TeknolojisiSeçmeli4Seçmeli Alan Dersi IV2203.00
2301004132012Mesleki EtikSeçmeli7Seçmeli Alan Dersi IX200.00
2301004152012Araştırma TeknikleriSeçmeli7Seçmeli Alan Dersi IX200.00
2301003092012Vejetaryen MutfağıSeçmeli5Seçmeli Alan Dersi V2205.00
2301003152012Ziyafet Organizasyonu YönetimiSeçmeli5Seçmeli Alan Dersi VI3005.00
2301003122012Ege ve Akdeniz MutfağıSeçmeli6Seçmeli Alan Dersi VII2204.00
2301003142012Gıda KimyasıSeçmeli6Seçmeli Alan Dersi VIII3005.00
2301003162012Yemek Stilistliği ve FotoğrafçılığıSeçmeli6Seçmeli Alan Dersi VIII3005.00
2301004092012Restoran Yönetimi Seçmeli7Seçmeli Alan Dersi X3005.00
2301004122012İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli8Seçmeli Alan Dersi XI2004.00
2301004082012Filmlerde ve Kitaplarda GastronomiSeçmeli8Seçmeli Alan Dersi XI2004.00
2301004232016Girişimcilik IISeçmeli8Seçmeli Alan Dersi XI2002.00
2301004172012Arapça ISeçmeli7Seçmeli Yabancı Dil I4006.00
2301004192012Fransızca ISeçmeli7Seçmeli Yabancı Dil I4006.00
2301004182012Arapça IISeçmeli8Seçmeli Yabancı Dil II400.00
2301004202012Fransızca IISeçmeli8Seçmeli Yabancı Dil II400.00
2301004222012Rusça IISeçmeli8Seçmeli Yabancı Dil II400.00