Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıBahçe Tarımı


Kuruluş


Programımız 2015 yılında eğitim-öğretime başlamıştır


Kazanılan Derece


Öğrencilerimiz "Bahçe Ziraatı Teknikeri" unvanı ile mezun olurlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliği, İkinci bölümdeki esaslara göre öğrenci kabulü ve kaydı gerçekleşmektedir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Diğer üniversitelerden yatay geçişle gelen öğrenciler veya başka bir üniversite bitirmiş öğrenciler.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrencilerin mezun olabilmeleri için programın öngördüğü 120 AKTS kredi dersi başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 30 iş günü staj yapmış olması gerekmektedir.


Program Profili


Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü’nde Bahçe Tarımı Programları Abant İzzet BAYSAL Üniversitesi Seben İzzet BAYSAL Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2015 yılında kurulmuştur. Bahçe Tarımı Programın amacı sebze, meyve, bağ ve süs bitkileri yetiştiriciliğinde güncel gelişimleri takip eden nitelikli teknik eleman ihtiyacını karşılamaktır. Bahçe Tarımı programı şu konularda teorik ve pratik eğitim sağlar; toprak işleme teknikleri, üretim, bitki besleme, ıslah, organik tarım, bitki koruma, hasat ve hasat sonrası teknolojisi, bitki fizyolojisi, bitki biyolojisi, bahçe bitkilerinin hasat sonrası fizyolojisi. İlaveten; bu program peyzaj planlama, çizim ve uygulama konularında da eğitim sağlar. Bu programda eğitim gören öğrenciler tekniker unvanı alır. Bu programın amacı özel ve kamu kurumlarına tekniker yetiştirmek ve mezunların kendi işlerini kurmalarını sağlamaktır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bahçe Tarımı Programlarından mezun olan 1. Kamu kurum ve kuruluşları: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve Belediyeler. 2.Tarımsal Amaçlı Kooperatifler: Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri. 3.Özel Sektör İşletmeleri: Sebze, meyve ve süs bitkileri üretim ve pazarlama işletmeleri, mantarcılık işletmeleri ve seralar, tohum ve zirai mücadele ilaçları bayilikleri. 4.Kendi işletmeleri: Sebze, meyve ve süs bitkileri üretim ve pazarlama işletmeleri ile zirai mücadele ilaçları bayiliği (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda zirai mücadele hizmetlerinde en az üç yıl çalışmış ve sınavda başarılı olanlar) açabilirler


Üst Derece Programlarına Geçiş


Mezun olan öğrenciler, dikey geçiş sınavına girerek kendilerine hak tanınmış sayısal branşlı lisans eğitimlerine devam edebilirler. Bahçe tarımı bölümünden DGS ile Ziraat mühendisliği alt birimlerine Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, Bahçe Bitkileri Üretim ve Pazarlama bölümlerine geçiş hakkı bulunmaktadır. Önlisans mezunlarının lisans programlarına kabulleri ve intibak programları, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, ilgili birimlerin yönetim kurullarınca yapılır.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilere bir dönemde bir ara sınav (vize) ve bir dönem sonu sınavı (final) yapılmaktadır. Değerlendirme vizenin %30'ı, finalin %70'ı alınarak yapılmaktadır. Sınavlar ve ölçme, değerlendirme işlemleri ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ, Sınavlar ve Değerlendirme, Madde 14 — (Değişik:RG-24/12/2012-28507); Ara Sınav Programları ve Ara Sınavlar - Madde 15; Yarıyıl Sonu Sınavları ve Ders Başarı Notu- Madde 16 — (Değişik:RG-6/6/2016-29734) ; Mazeret Sınavları- Madde 17 — (Değişik:RG-6/6/2016-29734) ; Notlardaki Maddi Hata- Madde 18; Sınav Sonuçlarına İtiraz- Madde 19; Notlar ve Dereceleri-Madde 20 —(Değişik: RG 19/9/2003-25234); Son dönemde başarısız öğrenciler-Madde 21; Mezuniyet Derecesi ve Diploma- Madde 22 hükümleri geçerlidir.


Mezuniyet Koşulları


ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (Mezuniyet Derecesi ve Diploma-Madde 22) ’ ne göre; bir öğrencinin önlisans diploması almaya hak kazanabilmesi için, sorumlu olduğu programdaki bütün derslerden DD veya üzerinde bir not alması ve stajını başarıyla tamamlamış olması gerekir


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Macit DEMİRER, AKTS/DS Koordinatörü: Öğr. Gör. Tuğçe ÜNER Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Seben İzzet Baysal Myo, Tel: 0374 411 2627


Bölüm Olanakları


Projeksiyonlu sınıflar, bilgisayar laboratuvarı, teknik geziler, konferans salonu

Program Çıktıları

Bilgi


Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirme tekniklerine hâkim olabilmek

Beceri


Meyve bahçesi, sebze bahçesi, bağ, park-bahçe tesisi ve bakımı ve mantar üretim tesisleri kurabilme becerileri kazanırlar

Yetkinlikler


Bahçe bitkileri üretim faaliyeti gösteren işletmelerin planlamasını düzenleyebilmek

Zirai mücadele yöntemlerini geliştirmek

Bahçe tarımı hakkında genel mesleki bilgiye kullanabilme

Mesleki bilgileri güncelleyebilme, konusu ile ilgili teknik ve teknolojileri takip edebilme, mesleki etik kuralarını bilme ve grup içi çalışmalara uyum sağlayabilme

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.1. Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirme tekniklerine hâkim olabilmek

2. Meyve bahçesi, sebze bahçesi, bağ, park-bahçe tesisi ve bakımı ve mantar üretim tesisleri kurabilme becerileri kazanırlar

3. Bahçe bitkileri üretim faaliyeti gösteren işletmelerin planlamasını düzenleyebilmek

4. Zirai mücadele yöntemlerini geliştirmek

5. Bahçe tarımı hakkında genel mesleki bilgiye kullanabilme

6. Mesleki bilgileri güncelleyebilme, konusu ile ilgili teknik ve teknolojileri takip edebilme, mesleki etik kuralarını bilme ve grup içi çalışmalara uyum sağlayabilme

7. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirme tekniklerine hâkim olabilmek
Meyve bahçesi, sebze bahçesi, bağ, park-bahçe tesisi ve bakımı ve mantar üretim tesisleri kurabilme becerileri kazanırlar
Bahçe bitkileri üretim faaliyeti gösteren işletmelerin planlamasını düzenleyebilmek11 11 11 11 11
Zirai mücadele yöntemlerini geliştirmek11 11 11 11 11
Bahçe tarımı hakkında genel mesleki bilgiye kullanabilme11 11 11 11 11
Mesleki bilgileri güncelleyebilme, konusu ile ilgili teknik ve teknolojileri takip edebilme, mesleki etik kuralarını bilme ve grup içi çalışmalara uyum sağlayabilme11 11 11 11 11
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.11 11 11 11 11

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2902001052015İngilizce IZorunlu2002.00
2902001012015Türk Dili IZorunlu2002.00
2902001032015Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi IZorunlu2002.00
SBTR0107BotanikZorunlu2103.00
SBTR0109Tarımsal EkolojiZorunlu3004.00
SBTR0111Bahçe Bitkilerine GirişZorunlu2003.00
SBTR0113Mesleki Uygulama IZorunlu2104.00
SBTR0115Bitki FizyolojisiZorunlu3004.00
2902001952015Seçmeli I (I.Donem)Seçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2902001022015Türk Dili IIZorunlu2002.00
2902001042015Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi IIZorunlu2002.00
2902001062015İngilizce IIZorunlu2002.00
SBTR0108Genel SebzecilikZorunlu2003.00
SBTR0110Genel MeyveciikZorunlu2003.00
SBTR0112Fide ve Fidan Yetiştirme TeknikleriZorunlu3104.00
SBTR0114Mesleki Uygulama IIZorunlu2104.00
SBTR0116BağcılıkZorunlu3004.00
2902001962015Seçmeli (II.Dönem)Seçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SBTR0201Tohum TeknolojileriZorunlu2002.00
SBTR0203Sera Yapım TekniğiZorunlu2133.00
SBTR0205Örtü Altı SebzeciliğiZorunlu2103.00
SBTR0207Özel Meyvecilik IZorunlu3003.00
SBTR0209Süs Bitkileri YetiştiriciliğiZorunlu2103.00
SBTR0211Budama TekniğiZorunlu2002.00
SBTR0213Mesleki Uygulama IIIZorunlu2104.00
SBTR0215Staj IZorunlu0004.00
2902002992016Seçmeli IIISeçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SBTR0202Özel Meyvecilik IIZorunlu3003.00
SBTR0204Bahçe Bitkileri Hastalık ve ZararlılarıZorunlu2103.00
SBTR0206Proje Hazırlama ve DeğerlendirmeZorunlu1102.00
SBTR0208Özel SebzecilikZorunlu3003.00
SBTR0210Bahçe Ürünlerinin Muhafaza, Ambalaj, Taşıma ve DepolanmasıZorunlu3003.00
SBTR0212Organik TarımZorunlu2002.00
SBTR0214Mesleki Uygulama IVZorunlu2104.00
SBTR0216Staj IIZorunlu0004.00
2902002982016Seçmeli IVSeçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
SBTR0120Tarım EkonomisiSeçmeli2Seçmeli (II.Dönem)3003.00
SBTR0126Bitki IslahıSeçmeli2Seçmeli (II.Dönem)3003.00
SBTR0121Bilgi ve İletişim TeknolojisiSeçmeli1Seçmeli I (I.Donem)2103.00
SBTR0123Toprak BilgisiSeçmeli1Seçmeli I (I.Donem)3003.00
SBTR0217Bitki Besleme ve GübrelemeSeçmeli3Seçmeli III3003.00
SBTR0219Tarımsal MekanizasyonSeçmeli3Seçmeli III3003.00
SBTR0220Fidanlık ve Bahçe TesisiSeçmeli4Seçmeli IV3003.00
SBTR0224Üzümsü Meyve YetiştiriciliğiSeçmeli4Seçmeli IV3003.00
REKL0003Gönüllülük ÇalışmalarıSeçmeli4Seçmeli IV1204.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS