( ! ) Notice: Undefined index: lang in C:\wamp\www\bologna3\akts\indexakts.php on line 39
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000795056{main}( )..\indexakts.php:0

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları


( ! ) Notice: Undefined index: lang in C:\wamp\www\bologna3\akts\indexakts.php on line 254
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000795056{main}( )..\indexakts.php:0


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği


Kuruluş


İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü 2011 yılında Eğitim Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve 2011-2012 akademik yılında öğrenci alarak faaliyete başlamıştır. 2012-2013 öğretim yılından itibaren İlahiyat Fakültesi bünyesinde öğretimine devam etmektedir.


Kazanılan Derece


Program 240 AKTS kredilik birinci aşama sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp program yeterlilikleri sağlandığında İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında lisans derecesine sahip olur.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Öğrenci yerleştirme işlemleri, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile YGS 4 puan türündeki sonuçlara göre yapılmaktadır. Ayrıca Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) , geçiş yoluyla (yatay) öğrenci alımı ve özel öğrenci statülerinde öğrenci kabul işlemleri gerçekleştirilmektedir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Öğrenciler, daha önce herhangi bir örgün eğitim kurumunda eğitim-öğretim görmüş ise, başarı durumunu gösterir bir transkript ile müracaat etmesi durumunda, eşdeğer derslerden muaf tutulur.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


İlahiyat İDKAB alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.


Program Profili


Programın amacı ilköğretim okullarının 4-8. sınıflarında okutulan Dn Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yürütecek öğretmenler yetiştirmektir. Bu amaç dğrultusunda hazırlana program %47 oranında alan bilgisi, %27 oranında genel kültür bilgisi ve %26 oranında öğretmenlik meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır. Derslerin %12'si seçmeli derslerden oluşmaktadır. Genel kültür dersleri daha çok ilk yarıyıllarda toplanmış olup, sonraki yarıyıllarda azalmaktadır. Öğretmen adaylarına pedagojik formasyon kazandırmayı amaçlayan öğretmenlik meslek bilgisi dersleri her yarıyıla yaklaşık oranlarda dağıtılmıştır. Alan bilgisi kazandırmak için Temel İslam Bilimleri, Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatına İlişkin dersler uygun bir sıralama ile bütün yarıyıllara yayılmıştır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bölümden mezun olacaklar İDKAB diplomasına sahip olacakları için ilköğretim kurumlarına Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak atanabilirler. Ayrıca alanında araştırma görevlisi olma imkanları da vardır.


Üst Derece Programlarına Geçiş


İlahiyat lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya dengi bir dil sınavından geçerli not aldıkları takdirde lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler. Bu programdan mezun olanlar, üniversitelerin tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına müracaat edebilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Ara sınıf öğrencilerinin başarılı sayılabilmeleri için; Öğrencinin başarı notu, yarıyıl içi değerlendirmeleri ve yarıyıl sonu sınavından oluşur. Yarıyıl içi değerlendirmeleri Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav, 1 yarıyıl sonu (final) ve başarısız olduklarında 1 bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Yarıyıl içi değerlendirmelerinin başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %60'tır. Başarı notlarının 100'lük sistemden harfli başarı notuna dönüştürülmesinde “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesindeki tablo kullanılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlamak, genel not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Zübeyir BULUT / AKTS-DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAŞAR Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Gölköy Kampüsü 14280 BOLU Telefon : +90 374 2534005 Fax:+90 374 2534006 http://ilahiyat.ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


Bölümde 4 öğretim elemanı dahil İlahiyat Fakültesinde 1 Profesör, 29 Yardımcı. Doçent, 2 Öğretim Görevlisi, 3 Okutman, 3 Araştırma. Görevlisi bulunmaktadır. Fakülte binasında idari ve teknik hizmet üniteleri, derslikler, bilgisayar sınıfı, seminer salonları, internet salonları, öğretim elemanları odaları, kantin, Kütüphane ve Bilgi İşlem Merkezi, Burs imkanı bulunmaktadır. Ayrıca Fakülte Uygulama Camii bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


İlahiyat alanı ile ilgili temel bilgileri, kavramları ve tarihsel süreçleri bilir.

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar ve çözer.

Beceri


İslam dininin evrensel değerleri ışığında günümüz toplumunun güncel dini ve ahlaki problemlerine çözümler üretir.

Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.

Yetkinlikler


Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir.

Alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar.

Din eğitimi ve öğretimi hizmetlerinin gerektirdiği psikolojik yeterliliği ve ahlaki olgunluğu gösterir ve bireyin hayatında dinin yerini ve önemini kavratır.

Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.

Din eğitimi ve din hizmetlerini başarıyla yürütmesine yardım eden düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.1. İlahiyat alanı ile ilgili temel bilgileri, kavramları ve tarihsel süreçleri bilir.

2. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar ve çözer.

3. İslam dininin evrensel değerleri ışığında günümüz toplumunun güncel dini ve ahlaki problemlerine çözümler üretir.

4. Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.

5. Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir.

6. Alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar.

7. Din eğitimi ve öğretimi hizmetlerinin gerektirdiği psikolojik yeterliliği ve ahlaki olgunluğu gösterir ve bireyin hayatında dinin yerini ve önemini kavratır.

8. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.

9. Din eğitimi ve din hizmetlerini başarıyla yürütmesine yardım eden düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
İlahiyat alanı ile ilgili temel bilgileri, kavramları ve tarihsel süreçleri bilir.
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar ve çözer.
İslam dininin evrensel değerleri ışığında günümüz toplumunun güncel dini ve ahlaki problemlerine çözümler üretir.
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir.
Alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar.
Din eğitimi ve öğretimi hizmetlerinin gerektirdiği psikolojik yeterliliği ve ahlaki olgunluğu gösterir ve bireyin hayatında dinin yerini ve önemini kavratır.
Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
Din eğitimi ve din hizmetlerini başarıyla yürütmesine yardım eden düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2501002012011Hz. Muhammed'in Hadisleri ve ÖğretileriZorunlu2003.00
2501002032011Arapça IIIZorunlu1204.00
2501002052011Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi IIZorunlu1204.00
2501002072011Din PsikolojisiZorunlu2003.00
2501002092011Bilgisayar IZorunlu1203.00
2501002112011Felsefeye GirişZorunlu2003.00
2501002132011Öğretim İlke ve YöntemleriZorunlu3004.00
2501002992011Seçmeli ISeçmeli2003.00
2501002972011Seçmeli GKSeçmeli2003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2501002022011TefsirZorunlu2003.00
2501002042011Din SosyolojisiZorunlu2003.00
2501002062011İslam'da Sanat ve EstetikZorunlu2003.00
2501002082011Arapça IVZorunlu1205.00
2501002102011İslami Türk EdebiyatıZorunlu2003.00
2501002122011Türk Eğitim TarihiZorunlu2003.00
2501002142011Bilgisayar IIZorunlu1203.00
2501002162011Öğretim Tek. ve Mat. TasarımıZorunlu2204.00
2501002982011Seçmeli IISeçmeli2003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2501003012011Ahlak FelsefesiZorunlu2005.00
2501003032011Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi IIIZorunlu1204.00
2501003052011KelamZorunlu2005.00
2501003072011Medya ve İletişimZorunlu2003.00
2501003092011Ölçme ve DeğerlendirmeZorunlu3004.00
2501003112011Sınıf YönetimiZorunlu2003.00
2501003992011Seçmeli IIISeçmeli2003.00
2501003972011Seçmeli MBSeçmeli2003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2501003022011Din FelsefesiZorunlu2004.00
2501003042011Yaşayan Dünya DinleriZorunlu2004.00
2501003062011Dini MusikiZorunlu2004.00
2501003082011Mezhepler TarihiZorunlu2004.00
2501003102011Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu1204.00
2501003122011Ahlak ve Değerler EğitimiZorunlu2003.00
2501003142011Özel Öğretim Yöntemleri IZorunlu2204.00
2501003982011Seçmeli IVSeçmeli2003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2501004012011Din EğitimiZorunlu2005.00
2501004032011Özel Öğretim Yöntemleri IIZorunlu2204.00
2501004052011Bilimsel Araştırma YöntemleriZorunlu2003.00
2501004072011RehberlikZorunlu3004.00
2501004092011Özel EğitimZorunlu2003.00
2501004112011Okul DeneyimiZorunlu1408.00
2501004992011Seçmeli VSeçmeli2003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2501004022011Kur'an'da Ana TemalarZorunlu2004.00
2501004042011Kültürlerarası Din ÖğretimiZorunlu2003.00
2501004062011Osmanlı TürkçesiZorunlu2003.00
2501004082011Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu26011.00
2501004102011Türk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiZorunlu2003.00
2501004962011Seçmeli VISeçmeli2003.00
2501004982011Seçmeli VIISeçmeli2003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
2501002212011Etkili İletişimSeçmeli3Seçmeli GK2003.00
2501002232011Sosyal PsikolojiSeçmeli3Seçmeli GK2003.00
2501002252011Halk İnanışlarıSeçmeli3Seçmeli GK2003.00
2501002152011Kur'an-ı Kerim Meali (Anlam Okuması)Seçmeli3Seçmeli I2003.00
2501002172011Din Öğretiminde Ayet ve Hadislerle Çalışma YöntemleriSeçmeli3Seçmeli I2003.00
2501002192011İslam Felsefesi TarihiSeçmeli3Seçmeli I2003.00
2501002202011Din ve Eleştirel DüşünceSeçmeli4Seçmeli II2003.00
2501002222011Çevre ve DinSeçmeli4Seçmeli II2003.00
2501002242011Dini HitabetSeçmeli4Seçmeli II2003.00
2501002262011Çağdaş İslam DüşüncesiSeçmeli4Seçmeli II2003.00
2501003132011Hadis ve Sünnette Çağdaş YorumlarSeçmeli5Seçmeli III2003.00
2501003172011MantıkSeçmeli5Seçmeli III2003.00
2501003162011Günümüz İnanç ProblemleriSeçmeli6Seçmeli IV2003.00
2501003182011Hadis MetinleriSeçmeli6Seçmeli IV2003.00
2501003202011Kuran'a Çağdaş YaklaşımlarSeçmeli6Seçmeli IV2003.00
2501003222011Din Öğretiminde Kur'an KıssalarıSeçmeli6Seçmeli IV2003.00
2501003242011Alevi Bektaşi KültürüSeçmeli6Seçmeli IV2003.00
2501003192011Eğitim FelsefesiSeçmeli5Seçmeli MB2003.00
2501003212011Yaygın Din EğitimiSeçmeli5Seçmeli MB2003.00
2501003232011İslam Eğitimi TarihiSeçmeli5Seçmeli MB2003.00
2501003252011İDKAB Program Okumaları ve Ders Kitapları İncelemeleriSeçmeli5Seçmeli MB2003.00
2501004132011Tasavvuf TarihiSeçmeli7Seçmeli V2003.00
2501004172011Dini Gelişim KuramlarıSeçmeli7Seçmeli V2003.00
2501004122011Güncel Dini Konular(Fıkıh)Seçmeli8Seçmeli VI2003.00
2501004142011İslam Medeniyeti ve Kurumları TarihiSeçmeli8Seçmeli VI2003.00
2501004182011Dini Danışmanlık ve RehberlikSeçmeli8Seçmeli VI2003.00
2501004202011Küreselleşme, Kültür ve DinSeçmeli8Seçmeli VII2003.00
2501004222011Kadın, Aile ve Din Eğitimi Seçmeli8Seçmeli VII2003.00
2501004242011Çocuk ve DinSeçmeli8Seçmeli VII2003.00
2501004262011DKAB Dersinde DramaSeçmeli8Seçmeli VII2003.00

Erasmus Courses

2018
Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS