Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıSosyal Hizmetler


Kuruluş


Sosyal Hizmetler Programı 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alarak eğitime başlamıştır.


Kazanılan Derece


Ön lisans derecesi


Kabul ve Kayıt Koşulları


Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Giriş Sınavının ilgili alanından yeterli puan almak


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Sosyal Hizmet alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve programa kayıtlı her öğrenci birinci yılın sonunda mesleki alanla ilgili kurumlarda toplam 30 işgünü staj yapmak zorundadır.


Program Profili


Sosyal Hizmetler Programının amacı; ülkemizde yürütülen sosyal hizmet uygulamalarında, profesyonel meslek elemanlarının iş yükünü hafifletmek ve mesleki çalışmalarını etkin ve verimli sürdürebilmeleri için “yardımcı/ara eleman” ihtiyacının karşılanmasıdır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri, Çocuk Yuvaları, Çocuk Evleri, Kız ve Erkek yetiştirme Yurtları, Aile Danışma Merkezleri, , Yaşlı Huzurevleri, Özürlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Özel Eğitim Kurum ve Kuruluşları, Sağlık Bakanlığı, Üniversite, Kamu Hastaneleri ve Özel Hastaneler, Toplum Sağlığı Merkezleri, Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Yerel Yönetimler, Sendikalar, Sivil Toplum Kuruluşları


Üst Derece Programlarına Geçiş


Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Sosyoloji ve Sosyal Hizmet lisans programlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile başvurabilir.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilere bir dönemde bir ara sınav (vize) ve bir dönem sonu sınavı (final) yapılmaktadır. Değerlendirme vizenin %30'ı, finalin %70'ı alınarak yapılmaktadır. Sınavlar ve ölçme, değerlendirme işlemleri ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ, Sınavlar ve Değerlendirme, Madde 14 — (Değişik:RG-24/12/2012-28507); Ara Sınav Programları ve Ara Sınavlar - Madde 15; Yarıyıl Sonu Sınavları ve Ders Başarı Notu- Madde 16 — (Değişik:RG-6/6/2016-29734) ; Mazeret Sınavları- Madde 17 — (Değişik:RG-6/6/2016-29734) ; Notlardaki Maddi Hata- Madde 18; Sınav Sonuçlarına İtiraz- Madde 19; Notlar ve Dereceleri-Madde 20 —(Değişik: RG 19/9/2003-25234); Son dönemde başarısız öğrenciler-Madde 21; Mezuniyet Derecesi ve Diploma- Madde 22 hükümleri geçerlidir.


Mezuniyet Koşulları


ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (Mezuniyet Derecesi ve Diploma-Madde 22) ’ ne göre; bir öğrencinin önlisans diploması almaya hak kazanabilmesi için, sorumlu olduğu programdaki bütün derslerden (120 AKTS) DD veya üzerinde bir not alması ve stajını başarıyla tamamlamış olması gerekir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Macit DEMİRER, AKTS/DS Koordinatörü: Öğr. Gör. Tuğçe ÜNER Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Seben İzzet Baysal Myo, Tel: 0374 411 2627


Bölüm Olanakları


Projeksiyonlu sınıflar, bilgisayar laboratuvarır,konferans salonu, program kapsamında geziler

Program Çıktıları

Bilgi


Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilmek

Sosyal hizmetin amacı, her insanın potansiyelini tam olarak geliştirmesini ve ve dezavantajlı grupların problemleri ile başedebilme becerilerini kazandırmaktır. Sosyal hizmet mesleği, sorun çözmeye ve değişime odaklanmıştır.

Beceri


Sosyal hizmetler alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.

Sosyal hizmet mesleği ile ilgili görev, yetki, hak ve sorumlulukları; insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirebilme.

İnsan ilişkileri ve iletişim yeteneği; ekip çalışması yapabilme becerisi

Yetkinlikler


Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

Sosyal hizmet alanındaki ve sistemindeki sorunları tespit, anlama, kuramsallaştırma, formülize etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun müdahale yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi

Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bunlara katılır.

Sosyal ve kültürel çevrenin insan davranışları üzerindeki etkisini bilme ve sosyal hizmet uygulamalarında kullanma.

Birey, aile, grup ve toplum düzeyinde müracaatçı sistemleri için planlı müdahale sürecini başlatma.

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.

Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır.1. Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilmek

2. Sosyal hizmetin amacı, her insanın potansiyelini tam olarak geliştirmesini ve ve dezavantajlı grupların problemleri ile başedebilme becerilerini kazandırmaktır. Sosyal hizmet mesleği, sorun çözmeye ve değişime odaklanmıştır.

3. Sosyal hizmetler alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.

4. Sosyal hizmet mesleği ile ilgili görev, yetki, hak ve sorumlulukları; insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirebilme.

5. İnsan ilişkileri ve iletişim yeteneği; ekip çalışması yapabilme becerisi

6. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

7. Sosyal hizmet alanındaki ve sistemindeki sorunları tespit, anlama, kuramsallaştırma, formülize etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun müdahale yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi

8. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

9. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

10. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bunlara katılır.

11. Sosyal ve kültürel çevrenin insan davranışları üzerindeki etkisini bilme ve sosyal hizmet uygulamalarında kullanma.

12. Birey, aile, grup ve toplum düzeyinde müracaatçı sistemleri için planlı müdahale sürecini başlatma.

13. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.

14. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilmek
Sosyal hizmetin amacı, her insanın potansiyelini tam olarak geliştirmesini ve ve dezavantajlı grupların problemleri ile başedebilme becerilerini kazandırmaktır. Sosyal hizmet mesleği, sorun çözmeye ve değişime odaklanmıştır.
Sosyal hizmetler alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.1 1111
Sosyal hizmet mesleği ile ilgili görev, yetki, hak ve sorumlulukları; insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirebilme. 11 11 11111
İnsan ilişkileri ve iletişim yeteneği; ekip çalışması yapabilme becerisi 1 11 11 111 1
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 11 11 111 1
Sosyal hizmet alanındaki ve sistemindeki sorunları tespit, anlama, kuramsallaştırma, formülize etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun müdahale yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi 11 11
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme. 111
Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma. 111
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bunlara katılır. 11
Sosyal ve kültürel çevrenin insan davranışları üzerindeki etkisini bilme ve sosyal hizmet uygulamalarında kullanma. 11 11
Birey, aile, grup ve toplum düzeyinde müracaatçı sistemleri için planlı müdahale sürecini başlatma. 11111 11 11
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma. 11 11 1
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır. 11 11 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2903001012016Türk Dili IZorunlu2002.00
2903001032016Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IZorunlu2002.00
2903001052016Yabancı Dil IZorunlu2002.00
SSH0107Hukuka GirişZorunlu3003.00
SSH0109Psikolojiye GirişZorunlu3004.00
SSH0111Sosyal Psikoloji IZorunlu3003.00
SSH0113Sosyal Hizmete GirişZorunlu4004.00
SSH0115Sosyolojiye GirişZorunlu3004.00
SSH0117Sosyal Hizmet Ortamlarında İncelemeZorunlu1203.00
2903001992016Seçmeli ISeçmeli2003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2903001022016Türk Dili IIZorunlu2002.00
2903001042016Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIZorunlu2002.00
2903001062016Yabancı Dil IIZorunlu2002.00
SSH0108Türkiyenin Toplumsal YapısıZorunlu3004.00
SSH0110Sosyal SorunlarZorunlu3004.00
SSH0112Sosyal Psikoloji IIZorunlu3003.00
SSH0114Resmi Yazışma ve Sunum BecerileriZorunlu3003.00
SSH0116Sosyal Hizmette Koruma ve Bakım ModelleriZorunlu3003.00
SSH0118Kişilerarası İlişkilerZorunlu2003.00
2903001982016Seçmeli IISeçmeli2003.00
Toplam:29
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SSH0201İnsan Davranışları ve Sosyal Çevre IZorunlu3003.00
SSH0203Sosyal Hizmet Müdahele ve YaklaşımlarıZorunlu4004.00
SSH0205İnsan HaklarıZorunlu3003.00
SSH0207Çocuk ve Ergende Duygusal ve Davranışsal SorunlarZorunlu2002.00
SSH0209Staj IZorunlu0004.00
2903002992016Seçmeli IIISeçmeli30012.00
Toplam:28
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SSH0202İnsan Davranışları ve Sosyal Çevre IIZorunlu3003.00
SSH0204Sosyal Hizmet MevzuatıZorunlu2002.00
SSH0206Sosyal Hizmet YönetimiZorunlu3004.00
SSH0208Mesleki Sorumluluk ve EtikZorunlu3003.00
SSH0210Sosyal Hizmet TarihçesiZorunlu2002.00
SSH0212Görüşme İlke ve TeknikleriZorunlu3003.00
SSH0214Staj IIZorunlu0004.00
2903002982016Seçmeli IVSeçmeli20012.00
Toplam:33
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
SSH0119Engellilik ve Sosyal HizmetSeçmeli1Seçmeli I2003.00
SSH0121Yoksulluk ve Sosyal HizmetSeçmeli1Seçmeli I2003.00
SSH0123Toplumsal CinsiyetSeçmeli1Seçmeli I2003.00
SSH0120Kentleşme Sorunları, Göç ve Sosyal HizmetSeçmeli2Seçmeli II2003.00
SSH0122Aile ve Çocuklarla Sosyal HizmetSeçmeli2Seçmeli II2003.00
SSH0124Ergenlik PsikolojisiSeçmeli2Seçmeli II2003.00
SSH0211Yerel Yönetimler ve Sosyal HizmetSeçmeli3Seçmeli III3003.00
SSH0213Adli Sosyal Hizmet ve SuçlulukSeçmeli3Seçmeli III3003.00
SSH0215Çatışma ve Stres YönetimiSeçmeli3Seçmeli III3003.00
SSH0217Çocuk İhmal ve İstismarıSeçmeli3Seçmeli III3003.00
SSH0219Sanat ve Sosyal HizmetSeçmeli3Seçmeli III3003.00
SSH0221Yaşlılık ve Sosyal HizmetSeçmeli3Seçmeli III3003.00
SSH0216Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal HizmetSeçmeli4Seçmeli IV2003.00
SSH0218Okul Sosyal HizmetiSeçmeli4Seçmeli IV2003.00
SSH0220Çocuk HaklarıSeçmeli4Seçmeli IV2003.00
SSH0222Sosyal Kalkınma ve Sosyal HizmetSeçmeli4Seçmeli IV2003.00
SSH0224Krize MüdaheleSeçmeli4Seçmeli IV2003.00
SSH0226Alkol ve Madde BağımlılığıSeçmeli4Seçmeli IV2003.00
REKL0003Gönüllülük ÇalışmalarıSeçmeli4Seçmeli IV1204.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS