Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıSosyal Güvenlik


Kuruluş


Sosyal Güvenlik Programı 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alarak eğitime başlamıştır.


Kazanılan Derece


Bu programdan mezun olanlar “Sosyal Güvenlik Meslek Elemanı” unvanını alırlar. Sosyal güvenlik meslek elemanı, kamu ve özel sektör işletmelerinde çalışan personelin sosyal güvenlikle ilgili tüm işlemlerini, sosyal güvenlik mevzuatına göre, belge veya bilgisayar ortamında yapabilen ara elemandır.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Giriş Sınavının ilgili alanından yeterli puan almak


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Sosyal Güvenlik alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve programa kayıtlı her öğrenci birinci yılın sonunda endüstriye dayalı toplam 30 işgünü staj yapmak zorundadır.


Program Profili


Program öncelikli olarak, Sosyal Güvenlik Uygulamaları, İş Hukuku Uygulamaları, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Sigorta alanlarını içermektedir. Bu sebeple öğrencilere İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik farklı alanlarını anlama, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik alanında en az bir uzmanlık alanında uzmanlaşma ve yaratıcı ve birleştirici etkinliklerine katılma becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Tüm dünyada sosyal güvenliğin öneminin artması sebebiyle mezunlarımız özel ve kamu sektöründe kolayca istihdam şansı bulmaktadırlar. Mezunlarımız kişisel ilgi alanları ve tercihlerine göre İş Sağlığı ve Güvenliği, Pazarlama ve Yönetim gibi pek çok alanda çalışabilirler. Mezunlarımız, Kamu sektörünün yanında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), büyük ölçekli şirketler ve çok uluslu firmaların sosyal güvenlik departmanında istihdam olanağı bulabilirler. Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerde ilgili lisans programlarına başvurarak lisans eğitimine devam edebilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme, Maliye, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmet lisans programlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile başvurabilir.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilere bir dönemde bir ara sınav (vize) ve bir dönem sonu sınavı (final) yapılmaktadır. Değerlendirme vizenin %30'ı, finalin %70'ı alınarak yapılmaktadır. Sınavlar ve ölçme, değerlendirme işlemleri ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ, Sınavlar ve Değerlendirme, Madde 14 — (Değişik:RG-24/12/2012-28507); Ara Sınav Programları ve Ara Sınavlar - Madde 15; Yarıyıl Sonu Sınavları ve Ders Başarı Notu- Madde 16 — (Değişik:RG-6/6/2016-29734) ; Mazeret Sınavları- Madde 17 — (Değişik:RG-6/6/2016-29734) ; Notlardaki Maddi Hata- Madde 18; Sınav Sonuçlarına İtiraz- Madde 19; Notlar ve Dereceleri-Madde 20 —(Değişik: RG 19/9/2003-25234); Son dönemde başarısız öğrenciler-Madde 21; Mezuniyet Derecesi ve Diploma- Madde 22 hükümleri geçerlidir.


Mezuniyet Koşulları


ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (Mezuniyet Derecesi ve Diploma-Madde 22) ’ ne göre; bir öğrencinin önlisans diploması almaya hak kazanabilmesi için, sorumlu olduğu programdaki bütün derslerden (120 AKTS) DD veya üzerinde bir not alması ve stajını başarıyla tamamlamış olması gerekir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Macit DEMİRER, AKTS/DS Koordinatörü: Öğr. Gör. Tuğçe ÜNER Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Seben İzzet Baysal Myo, Tel: 0374 411 2627


Bölüm Olanakları


Projeksiyonlu sınıflar, bilgisayar laboratuvarır,konferans salonu, program kapsamında geziler

Program Çıktıları

Bilgi


Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilmek

Beceri


Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

Yetkinlikler


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma

Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.1. Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilmek

2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

3. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

4. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

5. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

6. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

7. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma

8. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

9. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

10. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

11. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme

12. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

13. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilmek
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği11111 11 11 11
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.111111111111 11
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.11111 11 11111
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.11111 11 111111
Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma11111111 111 11
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.11 11 111111 11
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.11111 11111 11
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.11 111111111 1
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme11111 111111 11
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.11111 11 11 1
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.11111 11 11 11

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2904001012016Türk Dili IZorunlu2002.00
2904001032016Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IZorunlu2002.00
2904001052016Yabancı Dil IZorunlu2002.00
SSG0107İşletme IZorunlu3004.00
SSG0109Ekonomiye GirişZorunlu3004.00
SSG0111Temel HukukZorunlu4004.00
SSG0113Sosyal Politika IZorunlu3005.00
SSG0115İletişimZorunlu3003.00
SSG0117SosyolojiZorunlu3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2904001022016Türk Dili IIZorunlu2002.00
2904001042016Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIZorunlu2002.00
2904001062016Yabancı Dil IIZorunlu2002.00
SSG0108İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunlu3003.00
SSG0110İktisada Giriş Zorunlu3004.00
SSG0112Sosyal Politika IIZorunlu3005.00
SSG0114İşletme IIZorunlu3004.00
SSG0116Anayasa HukukuZorunlu3003.00
SSG0118Sosyal Güvenlik IZorunlu4005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SSG0201Sosyal Güvenlik IIZorunlu3003.00
SSG0203İş HukukuZorunlu3003.00
SSG0205Borçlar HukukuZorunlu2002.00
SSG0207Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriZorunlu4004.00
SSG0209Çalışma PsikolojisiZorunlu2002.00
SSG0211Staj IZorunlu0004.00
2904002992016Seçmeli Ders ISeçmeli30012.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SSG0202Sosyal Güvenlik HukukuZorunlu4005.00
SSG0204İşletmelerde Sosyal Güvenlik UygulamalarıZorunlu4004.00
SSG0206Sosyal Güvenliğin Güncel SorunlarıZorunlu4005.00
SSG0208Staj IIZorunlu0004.00
2904002982016Seçmeli Ders IISeçmeli30012.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
SSG0213İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli3Seçmeli Ders I3003.00
SSG0215Kamu YönetimiSeçmeli3Seçmeli Ders I3003.00
SSG0217Halkla İlişkilerSeçmeli3Seçmeli Ders I3003.00
SSG0219Vergi HukukuSeçmeli3Seçmeli Ders I3003.00
SSG0221Toplam Kalite YönetimiSeçmeli3Seçmeli Ders I3003.00
SSG0223Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik SistemleriSeçmeli3Seçmeli Ders I3003.00
REKL0003Gönüllülük ÇalışmalarıSeçmeli3Seçmeli Ders I1204.00
SSG0210İcra ve İflas HukukuSeçmeli4Seçmeli Ders II3003.00
SSG0212Meslek EtiğiSeçmeli4Seçmeli Ders II3003.00
SSG0214Türkiye EkonomisiSeçmeli4Seçmeli Ders II3003.00
SSG0216Sigorta HukukuSeçmeli4Seçmeli Ders II3003.00
SSG0218Türkiye Emek TarihiSeçmeli4Seçmeli Ders II3003.00
SSG0220Davranış BilimleriSeçmeli4Seçmeli Ders II3003.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS