Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımlarıİnşaat Teknolojisi


Kuruluş


İnşaat Teknolojisi Programı 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan programlardan birisidir. İnşaat Teknolojisi Programı; İnşaat teorisi, kuralları ve uygulamaları hakkında öğretim veren teknik bir programdır. 2010-2011 Öğretim yılında I. Öğretimi açılan İnşaat Teknolojisi Programı eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.


Kazanılan Derece


Mezun olan öğrenciye İnşaat Teknolojisi Programında ön lisans diploması verilir ve İnşaat Teknikeri ünvanına sahip olur.


Kabul ve Kayıt Koşulları


YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Önceden başka bir yüksek eğitim kurumunda okumuş öğrencilerin daha önceki programlarından aldığı ve başarılı olduğu dersler, programa uygunluğu değerlendirilerek üniversitenin yönetmelik ve yönergeleri dahilinde kurulların (bölüm ve yönetim kurulu) uygun görmesi halinde kabul edilir ve öğrenci kurulun uygun gördüğü sınıftan başlayarak eğitimine devam edebilir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


İnşaat Teknikerliği Programı'na kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin ortaöğretim programını bitirmeleri gerekmektedir.


Program Profili


Programın öğrenci kontenjanı 50 dir. Programın eğitimi örgün eğitim şeklindedir.


Program Profili


Programın öğrenci kontenjanı 50 dir. Programın eğitimi örgün eğitim şeklindedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mimar ve mühendislerin oluşturduğu projeyi uygulayabilmek, Binaların tasarımı, statik ve betonarmesi, ölçme, metraj ve keşif hesaplarını yapabilmek, İnce yapı bilgisi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak ve uygulayabilmek, Baraj, su ve kanalizasyon ve zemin bilgilerini öğrenebilmek, Yapı yapılmadan önceki zemin ile ilgili ön hazırlıklar, projenin hazırlama aşamaları, hesaplama çizme ve uygulamada mühendisler ile ustalar arasındaki ilişkiyi sağlamak, İnşaat laboratuarı uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak ve bizzat bunları yapmak, Şartnameler hakkında bilgi sahibi olmak Yapılarda, uygun malzeme ve donatı kullanımı, tasarımı, yönetimi ve denetimi gibi konuları bilen,Malzeme ve beton deneylerini yapan, Yapıların zemin incelemesi çalışmalarını deneyleri ile birlikte yapan, Su yapıları, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu konularında bilgili olan ve bunların projelerini okuyabilen, Şantiye organizasyonunu yapabilen, iş programı hazırlayabilen, sözleşme yönetimini bilen, Metraj-keşif ve hak ediş hazırlayabilen, CAD tasarım programlarını ve binaların statik ve betonlama hesaplarının paket programlarını kullanabilen, Karayolu uygulama projesi hazırlamasını ve yol yapım tekniklerini bilen, Çelik, ahşap ve prefabrike yapıların tasarım ilkelerini bilen, projelerini okuyup uygulayabilen nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır.


Üst Derece Programlarına Geçiş


“İnşaat Teknolojisi” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


“İşletme” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Ders gereksinimlerine bağlı olarak sözlü veya yazılı sınavlar üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini tamamlamış olmak ve stajlarını(30 iş günü) başarılı bir şekilde tamamlamış olmak.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


AİBÜ Yeniçağa Yerleşkesi Camiatık Mah. Sultan Reşat Cad. No:103 -14650 Yeniçağa / BOLU Tel: 0 (374) 341 20 76 E-posta: yenicaga@ibu.edu.tr Elektronik Ağ: http://yycmyo.ibu.edu.tr Bölüm Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Bahattin ÖZTOPRAK AKTS/DS Koordinatörü: Öğr.Gör. Yasin KARA


Bölüm Olanakları


Beton Laboratuvarı, Teknik çizim salonu, Bilgisayar Laboratuvarı, Amfi ve sınıflar.

Program Çıktıları

Bilgi


Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

Beceri


Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerileri kazanma.

Yetkinlikler


Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

İnşaat alanındaki yenilikleri öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek İnşaat alanında, inşaat ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek

Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.

İnşaat alanı ile ilgili projeleri ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek.

İnşaat alanındaki teorik ve pratik bilgileri, el ve düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek, proje çiziminde gerekli bilgileri kavradığını göstermek.1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

2. Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerileri kazanma.

3. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

4. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

5. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

6. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

7. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

8. İnşaat alanındaki yenilikleri öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek İnşaat alanında, inşaat ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek

9. Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.

10. İnşaat alanı ile ilgili projeleri ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek.

11. İnşaat alanındaki teorik ve pratik bilgileri, el ve düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek, proje çiziminde gerekli bilgileri kavradığını göstermek.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerileri kazanma.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
İnşaat alanındaki yenilikleri öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek İnşaat alanında, inşaat ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek
Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
İnşaat alanı ile ilgili projeleri ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek.
İnşaat alanındaki teorik ve pratik bilgileri, el ve düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek, proje çiziminde gerekli bilgileri kavradığını göstermek.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2101001072010Matematik IZorunlu3105.00
2101001092010Teknik ResimZorunlu3106.00
2101001112010Yapı MalzemeleriZorunlu2105.00
2101001132010Mekanik ve StatikZorunlu2004.00
2101001412011Türk Dili IZorunlu2002.00
2101001432011Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi IZorunlu2002.00
2101001452011Yabancı Dil IZorunlu2002.00
2101001992013Seçmeli ISeçmeli2104.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2101001022010Matematik IIZorunlu3105.00
2101001042010Yapı StatiğiZorunlu2103.00
2101001062010MukavemetZorunlu2002.00
2101001082010Beton TeknolojisiZorunlu3104.00
2101001102010Mesleki Uygulamalar IZorunlu3104.00
2101001122010Meslek ResmiZorunlu3104.00
2101001422011Türk Dili IIZorunlu2002.00
2101001442011Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi IIZorunlu2002.00
2101001462011Yabancı Dil IIZorunlu2002.00
2101001982013Seçmeli IISeçmeli2002.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2101002012011Zemin Mekaniği IZorunlu2103.00
2101002032011BetonarmeZorunlu3105.00
2101002052011Bilgisayar Destekli ÇizimZorunlu2104.00
2101002072011Çelik YapılarZorunlu3003.00
2101002092011Mesleki Uygulamalar IIZorunlu3105.00
2101002992013Seçmeli (III. Dönem)Seçmeli2006.00
2101002232013StajZorunlu0004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2101002022011Bilgisayarlı Destekli TasarımZorunlu2104.00
2101002042011Proje Etüdü ve UygulamasıZorunlu2104.00
2101002062011Yapı Metrajı ve MaliyetiZorunlu2103.00
2101002082011Arazi ÖlçmeleriZorunlu2103.00
2101002102011Karayolu İnşaatıZorunlu2103.00
2101002122011Zemin Mekaniği IIZorunlu2103.00
2101002982013Seçmeli (IV. Dönem)Seçmeli2006.00
2101002242013StajZorunlu0004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
2101001152010Bilgi ve İletişim TeknolojisiSeçmeli3Seçmeli (III. Dönem)2104.00
2101001162010İletişimSeçmeli3Seçmeli (III. Dönem)2002.00
2101001172010Kalite Güvence SistemleriSeçmeli3Seçmeli (III. Dönem)2104.00
2101001182010Çevre KorumaSeçmeli3Seçmeli (III. Dönem)2002.00
2101002142011Araştırma Yöntem ve TeknikleriSeçmeli3Seçmeli (III. Dönem)2002.00
2101002162011Atık SularSeçmeli3Seçmeli (III. Dönem)2002.00
2101002182011Meslek EtiğiSeçmeli3Seçmeli (III. Dönem)2002.00
2101002202011Yapı TesisatlarıSeçmeli3Seçmeli (III. Dönem)2002.00
2101002222011Şantiye OrganizasyonuSeçmeli3Seçmeli (III. Dönem)2002.00
REKY001Girişimcilik ISeçmeli3Seçmeli (III. Dönem)2002.00
REKY002Girişimcilik IISeçmeli3Seçmeli (III. Dönem)2002.00
2101001472013İşçi Sağlığı ve GüvenliğiSeçmeli3Seçmeli (III. Dönem)2002.00
2101002112013İlk YardımSeçmeli3Seçmeli (III. Dönem)2002.00
2101002132013Mesleki MatematikSeçmeli3Seçmeli (III. Dönem)2002.00
2101002152013Yapı Onarım ve GüçlendirmeSeçmeli3Seçmeli (III. Dönem)2002.00
2101002172013Su Temini ve İletimiSeçmeli3Seçmeli (III. Dönem)2002.00
2101002192013İşletme YönetimiSeçmeli3Seçmeli (III. Dönem)2002.00
REKY004GirişimcilikSeçmeli3Seçmeli (III. Dönem)2104.00
2101001152010Bilgi ve İletişim TeknolojisiSeçmeli4Seçmeli (IV. Dönem)2104.00
2101001162010İletişimSeçmeli4Seçmeli (IV. Dönem)2002.00
2101001172010Kalite Güvence SistemleriSeçmeli4Seçmeli (IV. Dönem)2104.00
2101001182010Çevre KorumaSeçmeli4Seçmeli (IV. Dönem)2002.00
2101002142011Araştırma Yöntem ve TeknikleriSeçmeli4Seçmeli (IV. Dönem)2002.00
2101002162011Atık SularSeçmeli4Seçmeli (IV. Dönem)2002.00
2101002182011Meslek EtiğiSeçmeli4Seçmeli (IV. Dönem)2002.00
2101002202011Yapı TesisatlarıSeçmeli4Seçmeli (IV. Dönem)2002.00
2101002222011Şantiye OrganizasyonuSeçmeli4Seçmeli (IV. Dönem)2002.00
REKY001Girişimcilik ISeçmeli4Seçmeli (IV. Dönem)2002.00
REKY002Girişimcilik IISeçmeli4Seçmeli (IV. Dönem)2002.00
2101001472013İşçi Sağlığı ve GüvenliğiSeçmeli4Seçmeli (IV. Dönem)2002.00
2101002112013İlk YardımSeçmeli4Seçmeli (IV. Dönem)2002.00
2101002132013Mesleki MatematikSeçmeli4Seçmeli (IV. Dönem)2002.00
2101002152013Yapı Onarım ve GüçlendirmeSeçmeli4Seçmeli (IV. Dönem)2002.00
2101002172013Su Temini ve İletimiSeçmeli4Seçmeli (IV. Dönem)2002.00
2101002192013İşletme YönetimiSeçmeli4Seçmeli (IV. Dönem)2002.00
REKY004GirişimcilikSeçmeli4Seçmeli (IV. Dönem)2104.00
2101001152010Bilgi ve İletişim TeknolojisiSeçmeli1Seçmeli I2104.00
2101001162010İletişimSeçmeli1Seçmeli I2002.00
2101001172010Kalite Güvence SistemleriSeçmeli1Seçmeli I2104.00
2101001182010Çevre KorumaSeçmeli1Seçmeli I2002.00
2101002142011Araştırma Yöntem ve TeknikleriSeçmeli1Seçmeli I2002.00
2101002162011Atık SularSeçmeli1Seçmeli I2002.00
2101002182011Meslek EtiğiSeçmeli1Seçmeli I2002.00
2101002202011Yapı TesisatlarıSeçmeli1Seçmeli I2002.00
2101002222011Şantiye OrganizasyonuSeçmeli1Seçmeli I2002.00
REKY001Girişimcilik ISeçmeli1Seçmeli I2002.00
REKY002Girişimcilik IISeçmeli1Seçmeli I2002.00
2101001472013İşçi Sağlığı ve GüvenliğiSeçmeli1Seçmeli I2002.00
2101002112013İlk YardımSeçmeli1Seçmeli I2002.00
2101002132013Mesleki MatematikSeçmeli1Seçmeli I2002.00
2101002152013Yapı Onarım ve GüçlendirmeSeçmeli1Seçmeli I2002.00
2101002172013Su Temini ve İletimiSeçmeli1Seçmeli I2002.00
2101002192013İşletme YönetimiSeçmeli1Seçmeli I2002.00
REKY004GirişimcilikSeçmeli1Seçmeli I2104.00
2101001152010Bilgi ve İletişim TeknolojisiSeçmeli2Seçmeli II2104.00
2101001162010İletişimSeçmeli2Seçmeli II2002.00
2101001172010Kalite Güvence SistemleriSeçmeli2Seçmeli II2104.00
2101001182010Çevre KorumaSeçmeli2Seçmeli II2002.00
2101002142011Araştırma Yöntem ve TeknikleriSeçmeli2Seçmeli II2002.00
2101002162011Atık SularSeçmeli2Seçmeli II2002.00
2101002182011Meslek EtiğiSeçmeli2Seçmeli II2002.00
2101002202011Yapı TesisatlarıSeçmeli2Seçmeli II2002.00
2101002222011Şantiye OrganizasyonuSeçmeli2Seçmeli II2002.00
REKY001Girişimcilik ISeçmeli2Seçmeli II2002.00
REKY002Girişimcilik IISeçmeli2Seçmeli II2002.00
2101001472013İşçi Sağlığı ve GüvenliğiSeçmeli2Seçmeli II2002.00
2101002112013İlk YardımSeçmeli2Seçmeli II2002.00
2101002132013Mesleki MatematikSeçmeli2Seçmeli II2002.00
2101002152013Yapı Onarım ve GüçlendirmeSeçmeli2Seçmeli II2002.00
2101002172013Su Temini ve İletimiSeçmeli2Seçmeli II2002.00
2101002192013İşletme YönetimiSeçmeli2Seçmeli II2002.00
REKY004GirişimcilikSeçmeli2Seçmeli II2104.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS
2101001092010Technical DrawingCompulsory13106.00
2101001992013Elective IElective12104.00
2101001082010Concrete TechnologyCompulsory23104.00
2101001122010Professional DrawingCompulsory23104.00
2101002012011Soil Mechanics ICompulsory32103.00
2101002052011Computer-Aided DrawingCompulsory32104.00
2101002072011Steel StructuresCompulsory33003.00
2101002022011Computer-Aided DesignCompulsory42104.00
2101002042011Project Survey And ApplicationsCompulsory42104.00
2101002062011Structure Metrage And Cost Compulsory42103.00
2101002082011Land SurveyorsCompulsory42103.00
2101002122011Soil Mechanics IICompulsory42103.00