Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıDış Ticaret


Kuruluş


Dış Ticaret Programı, 2010-2011 eğitim- öğretim yılında Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü adı altında eğitim- öğretim faaliyetlerine başlamıştır.


Kazanılan Derece


Öğrenciler, eğitim- öğretim programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini yerine getirdikten sonra, “Dış ticaret” alanında önlisans derecesi ile mezun olurlar. Dış ticaret programından başarıyla mezun olan öğrencilere "Dış Ticaret Meslek Elemanı" ünvanı verilir.


Kabul ve Kayıt Koşulları


YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Önceden başka bir yükseköğretim kurumu programında okumuş öğrencilerin, ilgili programlarından alarak başarılı oldukları dersler; yönetmelik ve yönergeler açısından Dış ticaret programına uygunluğu Kurul tarafından değerlendirilerek eğitim- öğretim programı dahilinde kabul edilebilir ve öğrenci kurulun uygun gördüğü dönemden başlayarak eğitimine devam edebilir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Eğitim-öğretim, staj süresi dahil iki yıldır. Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.


Program Profili


Programın öğrenci kontenjanı 45’dir. Programın eğitimi örgün eğitim şeklindedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlar; ithalat ve ihracat firmalarında, uluslararası lojistik firmalarında, gümrüklerde, banka ve finans kurumlarında, ticaret ve sanayi odalarında, sigortacılık ve dış ticaret danışmanlık kurumlarında dış ticaret ve gümrük mevzuatı ile ilgili yazışma ve işlemleri yaparlar.


Üst Derece Programlarına Geçiş


“Dış Ticaret” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı olması durumunda “Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme-İktisat, Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için, ölçme ve değerlendirme yöntemi "Ders Bilgi Formu" nda ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.


Mezuniyet Koşulları


Programda belirtilen, toplam 120 AKTS karşılığı derslerini ve stajını (30 işgünü) başarıyla tamamlamış olmak.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


AİBÜ Yeniçağa Yerleşkesi Camiatık Mah. Sultan Reşat Cad. No: 103 -14650 Yeniçağa / BOLU Tel: 0 (374) 341 20 76 Fax: 0 (374) 341 20 77 E-posta: yenicaga@ibu.edu.tr Elektronik Ağ: http://yycmyo.ibu.edu.tr Bölüm Koordinatörü: Öğr. Gör. Ayhan TERZİBAŞ


Bölüm Olanakları


Bilgisayar laboratuarı, amfi ve sınıflar.

Program Çıktıları

Bilgi


Dış ticaret alanında sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye ara eleman profilinden beklenen teorik ve pratik bilgi düzeyine sahiptir.

Beceri


Dış ticaret alanında ulusal ve küresel gelişmeleri takip etme ve bunları edindiği teorik ve pratik bilgiler doğrultusunda analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.

Yetkinlikler


Mevzuat takibi ve tatbikinde kendi kendine yetebilecek teknik donanıma ve sorun çözme yetkinliğine sahiptir.

Operasyonel faaliyetlerde de uyumlu ve etkin bir takım oyuncusudur.

Ayrıntı ile uğraşmaktan hoşlanır. Alanıyla ilgili araştırma ve kaynaklara ulaşma konusunda yeterlidir. Mesleki anlamda iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. Sürekli öğrenme ve kaliteyi kendine felsefe edinmiştir.

Ekip arkadaşlarıyla işbirliğine yatkındır. Meslek etiğini kavramıştır. Mesleki yazışma yöntemlerini bilen, alanına ilişkin öneri, istek ve becerilerini yazılı ve/ veya sözlü olarak rahatlıkla iç ve dış paydaşlara aktarabilen bir yapısı vardır. Yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurallarını doğru şekilde kullanabilir.

Ekonomi, işletme, muhasebe, ticaret hukuku, gümrük işlemleri, bankacılık ve kambiyo işlemleri, uluslararası finansman, lojistik gibi programla yakından ilişkili alanlardaki temel kavramlara hakimdir.

Alanına yönelik mevzuattaki değişimleri, gelişmeleri yakından takip ederek edinmiş olduğu bilgileri uygulamaya geçirir.

Programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, kamu ve özel kuruluşlar, meslek odaları ve meslek elemanları ile iletişim ve iş birliğine yatkındır.

Ülke ekonomisi ve ticaretine katkı sağlayacak iş fikirleri ve projeler geliştirme konusunda isteklidir.1. Dış ticaret alanında sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye ara eleman profilinden beklenen teorik ve pratik bilgi düzeyine sahiptir.

2. Dış ticaret alanında ulusal ve küresel gelişmeleri takip etme ve bunları edindiği teorik ve pratik bilgiler doğrultusunda analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.

3. Mevzuat takibi ve tatbikinde kendi kendine yetebilecek teknik donanıma ve sorun çözme yetkinliğine sahiptir.

4. Operasyonel faaliyetlerde de uyumlu ve etkin bir takım oyuncusudur.

5. Ayrıntı ile uğraşmaktan hoşlanır. Alanıyla ilgili araştırma ve kaynaklara ulaşma konusunda yeterlidir. Mesleki anlamda iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. Sürekli öğrenme ve kaliteyi kendine felsefe edinmiştir.

6. Ekip arkadaşlarıyla işbirliğine yatkındır. Meslek etiğini kavramıştır. Mesleki yazışma yöntemlerini bilen, alanına ilişkin öneri, istek ve becerilerini yazılı ve/ veya sözlü olarak rahatlıkla iç ve dış paydaşlara aktarabilen bir yapısı vardır. Yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurallarını doğru şekilde kullanabilir.

7. Ekonomi, işletme, muhasebe, ticaret hukuku, gümrük işlemleri, bankacılık ve kambiyo işlemleri, uluslararası finansman, lojistik gibi programla yakından ilişkili alanlardaki temel kavramlara hakimdir.

8. Alanına yönelik mevzuattaki değişimleri, gelişmeleri yakından takip ederek edinmiş olduğu bilgileri uygulamaya geçirir.

9. Programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, kamu ve özel kuruluşlar, meslek odaları ve meslek elemanları ile iletişim ve iş birliğine yatkındır.

10. Ülke ekonomisi ve ticaretine katkı sağlayacak iş fikirleri ve projeler geliştirme konusunda isteklidir.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Dış ticaret alanında sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye ara eleman profilinden beklenen teorik ve pratik bilgi düzeyine sahiptir.
Dış ticaret alanında ulusal ve küresel gelişmeleri takip etme ve bunları edindiği teorik ve pratik bilgiler doğrultusunda analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
Mevzuat takibi ve tatbikinde kendi kendine yetebilecek teknik donanıma ve sorun çözme yetkinliğine sahiptir.
Operasyonel faaliyetlerde de uyumlu ve etkin bir takım oyuncusudur.
Ayrıntı ile uğraşmaktan hoşlanır. Alanıyla ilgili araştırma ve kaynaklara ulaşma konusunda yeterlidir. Mesleki anlamda iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. Sürekli öğrenme ve kaliteyi kendine felsefe edinmiştir.
Ekip arkadaşlarıyla işbirliğine yatkındır. Meslek etiğini kavramıştır. Mesleki yazışma yöntemlerini bilen, alanına ilişkin öneri, istek ve becerilerini yazılı ve/ veya sözlü olarak rahatlıkla iç ve dış paydaşlara aktarabilen bir yapısı vardır. Yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurallarını doğru şekilde kullanabilir.
Ekonomi, işletme, muhasebe, ticaret hukuku, gümrük işlemleri, bankacılık ve kambiyo işlemleri, uluslararası finansman, lojistik gibi programla yakından ilişkili alanlardaki temel kavramlara hakimdir.
Alanına yönelik mevzuattaki değişimleri, gelişmeleri yakından takip ederek edinmiş olduğu bilgileri uygulamaya geçirir.
Programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, kamu ve özel kuruluşlar, meslek odaları ve meslek elemanları ile iletişim ve iş birliğine yatkındır.
Ülke ekonomisi ve ticaretine katkı sağlayacak iş fikirleri ve projeler geliştirme konusunda isteklidir.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2103001132011Türk Dili IZorunlu2002.00
2103001252011Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IZorunlu2002.00
2103001032011Dış Ticaret İşlemleri IZorunlu3003.00
2103001072011Lojistiğin Temel İlkeleriZorunlu3003.00
2103001112013İşletmeZorunlu4004.00
2103001012011Genel İktisat I (Mikroekonomi)Zorunlu3003.00
2103001052011Temel HukukZorunlu3004.00
2103001092011Ticari MatematikZorunlu3004.00
2103001892011Yabancı Dil ISeçmeli3205.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2103001142011Türk Dili IIZorunlu2002.00
2103001882011Yabancı Dil IISeçmeli3205.00
2103001262011Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIZorunlu2002.00
2103001042011Dış Ticaret İşlemleri IIZorunlu3003.00
2103001062011Genel MuhasebeZorunlu3105.00
2103001082011PazarlamaZorunlu3004.00
2103001102011Ticaret HukukuZorunlu3004.00
2103001022011Genel İktisat II (Makroekonomi)Zorunlu3003.00
2103001982013Seçmeli DersSeçmeli2002.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2103002012011Dış Ticaret İşlemleri MuhasebesiZorunlu2104.00
2103002032011Uluslararası İktisat IZorunlu3004.00
2103002052011İş ve Sosyal Güvenlik HukukuZorunlu2004.00
2103002072011Uluslararası PazarlamaZorunlu3003.00
2103002272013StajZorunlu0004.00
2103002892013Mesleki Yabancı Dil ISeçmeli2205.00
2103002992013Seçmeli DersSeçmeli2006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2103002022011Bankacılık ve Kambiyo İşlemleriZorunlu3003.00
2103002082011Gümrük İşlemleriZorunlu3004.00
2103002882011Mesleki Yabancı Dil IISeçmeli2205.00
2103002062011Uluslararası FinansmanZorunlu3004.00
2103002042011Uluslararası İktisat IIZorunlu3004.00
2103002982013Seçmeli DersSeçmeli2006.00
2103002282013StajZorunlu0004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
2103002112013Mesleki İngilizce ISeçmeli3Mesleki Yabancı Dil I0205.00
2103002132013Mesleki Almanca ISeçmeli3Mesleki Yabancı Dil I0205.00
2103002152013Mesleki Fransızca ISeçmeli3Mesleki Yabancı Dil I0205.00
2103002122011Mesleki İngilizce IISeçmeli4Mesleki Yabancı Dil II2205.00
2103002142011Mesleki Almanca IISeçmeli4Mesleki Yabancı Dil II2205.00
2103002162011Mesleki Fransızca IISeçmeli4Mesleki Yabancı Dil II2205.00
2103001212011Kalite Yönetim SistemleriSeçmeli4Seçmeli Ders2002.00
2103001232011Bilgi ve İletişim TeknolojisiSeçmeli4Seçmeli Ders2102.00
2103001122011Araştırma Yöntem ve TeknikleriSeçmeli4Seçmeli Ders2002.00
2103001242011Çevre KorumaSeçmeli4Seçmeli Ders2002.00
2103002172011Türkiye Ekonomisi ve Avrupa BirliğiSeçmeli4Seçmeli Ders200.00
2103002192011Dış Ticarette Paket ProgramlarSeçmeli4Seçmeli Ders200.00
2103002212011Serbest BölgelerSeçmeli4Seçmeli Ders200.00
2103002232011Elektronik TicaretSeçmeli4Seçmeli Ders2002.00
2103002252011İletişimSeçmeli4Seçmeli Ders2002.00
2103002182011Uluslararası Ekonomik KuruluşlarSeçmeli4Seçmeli Ders2002.00
2103002202011Dış Ticarette StandardizasyonSeçmeli4Seçmeli Ders2002.00
2103002222011Mesleki Yazışma TeknikleriSeçmeli4Seçmeli Ders2002.00
2103002242011Meslek EtiğiSeçmeli4Seçmeli Ders2002.00
2103002262011Halkla İlişkilerSeçmeli4Seçmeli Ders2002.00
REKY001Girişimcilik ISeçmeli4Seçmeli Ders2002.00
REKY002Girişimcilik IISeçmeli4Seçmeli Ders2002.00
REKY004GirişimcilikSeçmeli4Seçmeli Ders2104.00
2103001212011Kalite Yönetim SistemleriSeçmeli2Seçmeli Ders2002.00
2103001232011Bilgi ve İletişim TeknolojisiSeçmeli2Seçmeli Ders2102.00
2103001122011Araştırma Yöntem ve TeknikleriSeçmeli2Seçmeli Ders2002.00
2103001242011Çevre KorumaSeçmeli2Seçmeli Ders2002.00
2103002172011Türkiye Ekonomisi ve Avrupa BirliğiSeçmeli2Seçmeli Ders200.00
2103002192011Dış Ticarette Paket ProgramlarSeçmeli2Seçmeli Ders200.00
2103002212011Serbest BölgelerSeçmeli2Seçmeli Ders200.00
2103002232011Elektronik TicaretSeçmeli2Seçmeli Ders2002.00
2103002252011İletişimSeçmeli2Seçmeli Ders2002.00
2103002182011Uluslararası Ekonomik KuruluşlarSeçmeli2Seçmeli Ders2002.00
2103002202011Dış Ticarette StandardizasyonSeçmeli2Seçmeli Ders2002.00
2103002222011Mesleki Yazışma TeknikleriSeçmeli2Seçmeli Ders2002.00
2103002242011Meslek EtiğiSeçmeli2Seçmeli Ders2002.00
2103002262011Halkla İlişkilerSeçmeli2Seçmeli Ders2002.00
REKY001Girişimcilik ISeçmeli2Seçmeli Ders2002.00
REKY002Girişimcilik IISeçmeli2Seçmeli Ders2002.00
REKY004GirişimcilikSeçmeli2Seçmeli Ders2104.00
2103001212011Kalite Yönetim SistemleriSeçmeli3Seçmeli Ders2002.00
2103001232011Bilgi ve İletişim TeknolojisiSeçmeli3Seçmeli Ders2102.00
2103001122011Araştırma Yöntem ve TeknikleriSeçmeli3Seçmeli Ders2002.00
2103001242011Çevre KorumaSeçmeli3Seçmeli Ders2002.00
2103002172011Türkiye Ekonomisi ve Avrupa BirliğiSeçmeli3Seçmeli Ders200.00
2103002192011Dış Ticarette Paket ProgramlarSeçmeli3Seçmeli Ders200.00
2103002212011Serbest BölgelerSeçmeli3Seçmeli Ders200.00
2103002232011Elektronik TicaretSeçmeli3Seçmeli Ders2002.00
2103002252011İletişimSeçmeli3Seçmeli Ders2002.00
2103002182011Uluslararası Ekonomik KuruluşlarSeçmeli3Seçmeli Ders2002.00
2103002202011Dış Ticarette StandardizasyonSeçmeli3Seçmeli Ders2002.00
2103002222011Mesleki Yazışma TeknikleriSeçmeli3Seçmeli Ders2002.00
2103002242011Meslek EtiğiSeçmeli3Seçmeli Ders2002.00
2103002262011Halkla İlişkilerSeçmeli3Seçmeli Ders2002.00
REKY001Girişimcilik ISeçmeli3Seçmeli Ders2002.00
REKY002Girişimcilik IISeçmeli3Seçmeli Ders2002.00
REKY004GirişimcilikSeçmeli3Seçmeli Ders2104.00
2103001152011İngilizce ISeçmeli1Yabancı Dil I3205.00
2103001172011Almanca ISeçmeli1Yabancı Dil I3205.00
2103001192011Fransızca ISeçmeli1Yabancı Dil I3205.00
2103001162011İngilizce IISeçmeli2Yabancı Dil II3205.00
2103001182011Almanca IISeçmeli2Yabancı Dil II3205.00
2103001202011Fransızca IISeçmeli2Yabancı Dil II3205.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS
2103001052011Basis of LawCompulsory13004.00
2103001102011Commercial LawCompulsory23004.00