Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıGıda Kalite Kontrolü ve Analizi


Kuruluş


Gıda İşleme Bölümü Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı olarak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2011-2012 Eğitim/Öğretim yılında tek program olarak eğitime başlamıştır.


Kazanılan Derece


Mezun olan öğrencilere Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi programında ön lisans diploması verilir. Öğrenci mezun olduğunda diploma ekinde eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller belirtilir. Öğrenci eğer programı tamamlamadan ayrılır ise eğitim süresinde almış olduğu dersleri, kazandığı yeterlikleri ve modülleri gösteren bir belge verilir. Programda kazandırılan mesleki yeterlikler kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve diğer programlara geçişlerde değerlendirilir.


Kabul ve Kayıt Koşulları


YÖK’ün belirlediği ilgili mevzuat doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Abant İzzet Baysal Üniversite’sinde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelik ve yönerge çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir yüksek eğitim kurumunda alınan ve başarı olunan dersin içeriğinin, programda verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili yönetmelik ve yönergeler dâhilinde bölüm ve yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programına ortaöğretim eğitimini tamamladıktan sonra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYS)’nin yükseköğretime geçiş sınavından yeterli puan alarak ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul edilmektedir.


Program Profili


40 kontenjana sahip olan program İki öğretim görevlisi ile eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Programın eğitimi örgün eğitim şeklinde olup Yüksekokul’un fiziki ve beşeri imkânlarından birlikte faydalanılmaktadır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Gıda İşleme Bölümü Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı başarı ile bitiren mezunlar modern analiz ve kalite kontrol laboratuvarlarında, çeşitli kurum ve kuruluşların araştırma ve geliştirme laboratuvarlarında ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı ile Beslenme ve Diyetetik, Bitki Koruma, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Gıda Mühendisliği, Gıda Teknolojisi, Kimya ve Tarımsal Biyoteknoloji lisans programlarına geçiş yapabilmektedir.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Programda eğitim gören öğrenciler her yarıyılda ara sınav, yarıyıl içinde yapılan proje, kısa sınav, ödev v.b çalışmalarına (Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmaların ders başarı notuna etkisi değişken olabilmekte ve toplamda %40 etkilemektedir.) ve başarı notuna etkisi %60 olan yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir ve öğrencilere sistem üzerinden duyurulur. Bir dersten başarılı sayılabilmek için ders başarı puanının 100 üzerinden 55 olması gerekir ve başarı notu ilgili yönetmelik ile başarı notu olarak yarıyıl sonunda sistemde görünür.


Mezuniyet Koşulları


Öğrenci, dört yarıyılda toplam 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. Ayrıca mezun olabilmek için 8 AKTS/ECTS (30 iş günü) işyeri stajı koşulu da mevcuttur.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Nurdan ARSLANKOZ İŞLEYEN E-posta: nurdan.arslankoz@ibu.edu.tr Elektronik Adres: http://people.ibu.edu.tr/nurdan.arslankoz/iletisim Adres: AİBÜ Yeniçağa Yerleşkesi Camiatık Mah. Sultan Reşat Cad. No:103 -14650 Yeniçağa / BOLU AKTS/ECTS Koordinatörü Öğr. Gör. Uğur SOYKAN


Bölüm Olanakları


Yüksek Okulun sahip olduğu fiziki ve beşeri imkânlardan ( Gıda Laboratuvarları, Bilgisayar Laboratuvarları, amfiler, sınıflar, seminer salonu vb.) faydalanılmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Gıdaların özellikleri, gıda işleme, üretim ve muhafaza yöntemleri ile ilgili konularda temel ve teknik bilgilere sahip olur.

Gıdalarda hijyen, sanitasyon, kalite kontrol ve analiz konularında yeterli ve teknik bilgiye sahiptir ve ilgili mevzuata uygunluğunu belirler.

Beceri


Laboratuvarda güvenli çalışma ilkelerini bilir, temel laboratuvar tekniklerine hakim olur ve genel laboratuvar cihazlarını ve malzemelerini kullanır.

Gıda işlemede kullanılan makine, alet ve ekipmanın temel çalışma prensiplerini bilir ve onları kullanabilecek yeterliliğe sahip olur.

Yetkinlikler


Güvenli gıda üretiminin koşullarını bilir ve uygulamalar hakkında deneyim sahibi olur.

Gıda işleme teknolojileri hakkında temel bilgiye sahip olur, alanı ile ilgili gelişmeleri takip eder ve Ar-Ge çalışmalarına katkıda bulunur.

Gıdalarla ilgili kalite yönetim sistem ve standartları bilir ve uygulayabilecek temel bilgiye sahip olur.

Analitik düşünmeyi ve çözüm üretmeyi bilir ve yaşam boyu öğrenme mantığını kavrar.

İnsan sağlığına ve çevreye karşı duyarlı olur.

Meslek etiği ve sorumluluk bilinci kazanır ve çözüm üretmeyi öğrenir.1. Gıdaların özellikleri, gıda işleme, üretim ve muhafaza yöntemleri ile ilgili konularda temel ve teknik bilgilere sahip olur.

2. Gıdalarda hijyen, sanitasyon, kalite kontrol ve analiz konularında yeterli ve teknik bilgiye sahiptir ve ilgili mevzuata uygunluğunu belirler.

3. Laboratuvarda güvenli çalışma ilkelerini bilir, temel laboratuvar tekniklerine hakim olur ve genel laboratuvar cihazlarını ve malzemelerini kullanır.

4. Gıda işlemede kullanılan makine, alet ve ekipmanın temel çalışma prensiplerini bilir ve onları kullanabilecek yeterliliğe sahip olur.

5. Güvenli gıda üretiminin koşullarını bilir ve uygulamalar hakkında deneyim sahibi olur.

6. Gıda işleme teknolojileri hakkında temel bilgiye sahip olur, alanı ile ilgili gelişmeleri takip eder ve Ar-Ge çalışmalarına katkıda bulunur.

7. Gıdalarla ilgili kalite yönetim sistem ve standartları bilir ve uygulayabilecek temel bilgiye sahip olur.

8. Analitik düşünmeyi ve çözüm üretmeyi bilir ve yaşam boyu öğrenme mantığını kavrar.

9. İnsan sağlığına ve çevreye karşı duyarlı olur.

10. Meslek etiği ve sorumluluk bilinci kazanır ve çözüm üretmeyi öğrenir.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Gıdaların özellikleri, gıda işleme, üretim ve muhafaza yöntemleri ile ilgili konularda temel ve teknik bilgilere sahip olur.
Gıdalarda hijyen, sanitasyon, kalite kontrol ve analiz konularında yeterli ve teknik bilgiye sahiptir ve ilgili mevzuata uygunluğunu belirler.
Laboratuvarda güvenli çalışma ilkelerini bilir, temel laboratuvar tekniklerine hakim olur ve genel laboratuvar cihazlarını ve malzemelerini kullanır.
Gıda işlemede kullanılan makine, alet ve ekipmanın temel çalışma prensiplerini bilir ve onları kullanabilecek yeterliliğe sahip olur.
Güvenli gıda üretiminin koşullarını bilir ve uygulamalar hakkında deneyim sahibi olur.11111111111 11
Gıda işleme teknolojileri hakkında temel bilgiye sahip olur, alanı ile ilgili gelişmeleri takip eder ve Ar-Ge çalışmalarına katkıda bulunur.11111111111 11
Gıdalarla ilgili kalite yönetim sistem ve standartları bilir ve uygulayabilecek temel bilgiye sahip olur.111111111111 11
Analitik düşünmeyi ve çözüm üretmeyi bilir ve yaşam boyu öğrenme mantığını kavrar.11111 11 111111
İnsan sağlığına ve çevreye karşı duyarlı olur.11111111 111 11
Meslek etiği ve sorumluluk bilinci kazanır ve çözüm üretmeyi öğrenir.111111111111111

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2104001012011Genel KimyaZorunlu2205.00
2104001032011Laboratuvar Teknikleri IZorunlu2205.00
2104001052011Genel MikrobiyolojiZorunlu2205.00
2104001072011Gıda İşleme İlkeleriZorunlu2205.00
2104001892011Yabancı Dil ISeçmeli2002.00
2104001092011Türk Dili IZorunlu2002.00
2104001112011Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IZorunlu2002.00
2104001992013Seçmeli DersSeçmeli0004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2104001022011Gıda KimyasıZorunlu2205.00
2104001042011Laboratuvar Teknikleri IIZorunlu2205.00
2104001082011Gıda Hijyeni ve SanitasyonZorunlu2005.00
2104001882011Yabancı Dil IISeçmeli2002.00
2104001102011Türk Dili IIZorunlu2002.00
2104001122011Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIZorunlu2002.00
2104001982013Seçmeli DersSeçmeli2004.00
2104001062013Numune Alma YöntemleriZorunlu2005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2104002992013Seçmeli DersSeçmeli2006.00
2104002012011Gıda MikrobiyolojisiZorunlu2204.00
2104002032011Süt ve Ürünleri AnalizleriZorunlu2204.00
2104002072013Et ve Ürünleri AnalizleriZorunlu1203.00
2104002052013Tahıl ve Ürünleri AnalizleriZorunlu1203.00
2104002092013Meyve-Sebze ve Ürünleri AnalizleriZorunlu1203.00
2104002212013StajZorunlu0004.00
2104002112013Yağ AnalizleriZorunlu1203.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2104002022013Gıda GüvenliğiZorunlu2002.00
2104002042011Fermente Gıdalarda Kalite AnalizleriZorunlu2204.00
2104002062011Duyusal Kalite AnalizleriZorunlu2204.00
2104002082011Gıdalarda Fiziksel ve Kimyasal Kalite KontrolüZorunlu2204.00
2104002102013Kanatlı ve Su Ürünlerinde Kalite KontrolüZorunlu1204.00
2104002122011Gıda MevzuatıZorunlu2002.00
2104002982013Seçmeli DersSeçmeli2006.00
2104002222013StajZorunlu0004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
2104001212011Biyoistatistik ISeçmeli3Seçmeli Ders2002.00
2104001232011Bilgi ve İletişim TeknolojisiSeçmeli3Seçmeli Ders2002.00
21040012512011Çevre KorumaSeçmeli3Seçmeli Ders2002.00
2104001202011Biyoistatistik IISeçmeli3Seçmeli Ders2002.00
2104001222011Gıda MuhafazaSeçmeli3Seçmeli Ders2002.00
2104001242011İletişimSeçmeli3Seçmeli Ders2002.00
2104002132011Su AnalizleriSeçmeli3Seçmeli Ders2002.00
2104002152011İşletme Yönetimi ISeçmeli3Seçmeli Ders2002.00
2104002172011Kalite Yönetim SistemleriSeçmeli3Seçmeli Ders2002.00
2104002192011Araştırma Yöntem ve TeknikleriSeçmeli3Seçmeli Ders2002.00
2104002142011Özel Gıda Ürünlerinde Kalite KontrolüSeçmeli3Seçmeli Ders2002.00
2104002162011İşletme Yönetimi IISeçmeli3Seçmeli Ders2002.00
2104002182011Kalite Güvencesi ve StandartlarıSeçmeli3Seçmeli Ders2002.00
2104002202011İş Güvenliği ve İlk YardımSeçmeli3Seçmeli Ders2002.00
REKY001Girişimcilik ISeçmeli3Seçmeli Ders2002.00
REKY002Girişimcilik IISeçmeli3Seçmeli Ders2002.00
2104001312013Matematik ISeçmeli3Seçmeli Ders2002.00
2104001322013Matematik IISeçmeli3Seçmeli Ders2002.00
REKY004GirişimcilikSeçmeli3Seçmeli Ders2104.00
2104001212011Biyoistatistik ISeçmeli2Seçmeli Ders2002.00
2104001232011Bilgi ve İletişim TeknolojisiSeçmeli2Seçmeli Ders2002.00
21040012512011Çevre KorumaSeçmeli2Seçmeli Ders2002.00
2104001202011Biyoistatistik IISeçmeli2Seçmeli Ders2002.00
2104001222011Gıda MuhafazaSeçmeli2Seçmeli Ders2002.00
2104001242011İletişimSeçmeli2Seçmeli Ders2002.00
2104002132011Su AnalizleriSeçmeli2Seçmeli Ders2002.00
2104002152011İşletme Yönetimi ISeçmeli2Seçmeli Ders2002.00
2104002172011Kalite Yönetim SistemleriSeçmeli2Seçmeli Ders2002.00
2104002192011Araştırma Yöntem ve TeknikleriSeçmeli2Seçmeli Ders2002.00
2104002142011Özel Gıda Ürünlerinde Kalite KontrolüSeçmeli2Seçmeli Ders2002.00
2104002162011İşletme Yönetimi IISeçmeli2Seçmeli Ders2002.00
2104002182011Kalite Güvencesi ve StandartlarıSeçmeli2Seçmeli Ders2002.00
2104002202011İş Güvenliği ve İlk YardımSeçmeli2Seçmeli Ders2002.00
REKY001Girişimcilik ISeçmeli2Seçmeli Ders2002.00
REKY002Girişimcilik IISeçmeli2Seçmeli Ders2002.00
2104001312013Matematik ISeçmeli2Seçmeli Ders2002.00
2104001322013Matematik IISeçmeli2Seçmeli Ders2002.00
REKY004GirişimcilikSeçmeli2Seçmeli Ders2104.00
2104001212011Biyoistatistik ISeçmeli4Seçmeli Ders2002.00
2104001232011Bilgi ve İletişim TeknolojisiSeçmeli4Seçmeli Ders2002.00
21040012512011Çevre KorumaSeçmeli4Seçmeli Ders2002.00
2104001202011Biyoistatistik IISeçmeli4Seçmeli Ders2002.00
2104001222011Gıda MuhafazaSeçmeli4Seçmeli Ders2002.00
2104001242011İletişimSeçmeli4Seçmeli Ders2002.00
2104002132011Su AnalizleriSeçmeli4Seçmeli Ders2002.00
2104002152011İşletme Yönetimi ISeçmeli4Seçmeli Ders2002.00
2104002172011Kalite Yönetim SistemleriSeçmeli4Seçmeli Ders2002.00
2104002192011Araştırma Yöntem ve TeknikleriSeçmeli4Seçmeli Ders2002.00
2104002142011Özel Gıda Ürünlerinde Kalite KontrolüSeçmeli4Seçmeli Ders2002.00
2104002162011İşletme Yönetimi IISeçmeli4Seçmeli Ders2002.00
2104002182011Kalite Güvencesi ve StandartlarıSeçmeli4Seçmeli Ders2002.00
2104002202011İş Güvenliği ve İlk YardımSeçmeli4Seçmeli Ders2002.00
REKY001Girişimcilik ISeçmeli4Seçmeli Ders2002.00
REKY002Girişimcilik IISeçmeli4Seçmeli Ders2002.00
2104001312013Matematik ISeçmeli4Seçmeli Ders2002.00
2104001322013Matematik IISeçmeli4Seçmeli Ders2002.00
REKY004GirişimcilikSeçmeli4Seçmeli Ders2104.00
2104001212011Biyoistatistik ISeçmeli1Seçmeli Ders2002.00
2104001232011Bilgi ve İletişim TeknolojisiSeçmeli1Seçmeli Ders2002.00
21040012512011Çevre KorumaSeçmeli1Seçmeli Ders2002.00
2104001202011Biyoistatistik IISeçmeli1Seçmeli Ders2002.00
2104001222011Gıda MuhafazaSeçmeli1Seçmeli Ders2002.00
2104001242011İletişimSeçmeli1Seçmeli Ders2002.00
2104002132011Su AnalizleriSeçmeli1Seçmeli Ders2002.00
2104002152011İşletme Yönetimi ISeçmeli1Seçmeli Ders2002.00
2104002172011Kalite Yönetim SistemleriSeçmeli1Seçmeli Ders2002.00
2104002192011Araştırma Yöntem ve TeknikleriSeçmeli1Seçmeli Ders2002.00
2104002142011Özel Gıda Ürünlerinde Kalite KontrolüSeçmeli1Seçmeli Ders2002.00
2104002162011İşletme Yönetimi IISeçmeli1Seçmeli Ders2002.00
2104002182011Kalite Güvencesi ve StandartlarıSeçmeli1Seçmeli Ders2002.00
2104002202011İş Güvenliği ve İlk YardımSeçmeli1Seçmeli Ders2002.00
2104001312013Matematik ISeçmeli1Seçmeli Ders2002.00
2104001322013Matematik IISeçmeli1Seçmeli Ders2002.00
REKY004GirişimcilikSeçmeli1Seçmeli Ders2104.00
2104001132011İngilizce ISeçmeli1Yabancı Dil I2002.00
2104001142011İngilizce IISeçmeli2Yabancı Dil II2002.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS
2104001012011FUNDAMENTAL CHEMISTRYCompulsory12205.00