Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıBiyoloji Doktora (İngilizce)


Kuruluş


Bolu Abnat İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı


Kazanılan Derece


Doktora (Ph.D.)


Kabul ve Kayıt Koşulları


ALES sınavından en az 55 puan almış olmak; Fen Edebiyat, Tıp, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık, Zıraat ve Mühendislik Fakültelerinin birinden yüksek lisans derecesine sahip olmak; AİBÜ Yeterlik Sınavı, KPDS, ÜDS veya TOEF, IELTS gibi uluslararası yabancı dil sınavlardan birinden Fen Bilimleri Enstitüsünün belirlediği taban puanını almış olmak. Ana Bilim Dalının yapacağı bilim sınavında başarılı olmak.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Resmi (Formal) olarak getirilen onaylı yüksek lisans ve lisans diploması, ALES Sonuç Belgesi, Yüksek Lisans ve Lisans Not Belgesi (Transkript), Yabancı Dil Sonuç Belgesi ve A.İ.B.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından istenilen diğer belgeler.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


B.A.İ.B.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü ve Biyoloji Ana Bilim Dalı tarafından her dönem başında ilan edilen koşul ve kurallar geçerlidir.


Program Profili


Biyoloji temel bilimler içerisinde yer almakta olup, genellikle botanik, genel biyoloji, hidrobiyoloji, moleküler biyoloji ve zooloji alt bilim dalları ile uzmanlaşmayı esas almaktadır. Bölümümüzde 20 öğretim üyesi, 10 araştırma görevlisi, iki uzman ve bir sekreter bulunmaktadır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezuniyet sonrasında yurtiçi ve yurtdışında biyolojinin yanı sıra tıp, çevre, adli tıp, biyoloji eğitimi,su ürünleri, biyomühendislik, ilaç sektörü, veterinerlik, gıda, ormancılık, tarım gibi alanlarda istihdam edilebilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Yurtiçinde ve yurtdışında alanı ile ilgili doktora sonrası programlara ve çalışmalara katılabilir. Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerde araştırmacı, öğretim üyesi, olarak çalışma imkanı kazanabilir. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışında özel sektörde uzmanık alanın ile ilgili işlerde çalışma imkanları bulabilir.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Sınavlar genel olarak en az bir ara sınav ve bir final sınavı şeklinde olup ödev, sözlü sunum, dönem ödevi, laboratuvar ve arazi çalışmaları ile öğrencinin başarı durumu değerlendirilir. Değerlendirme AİBÜ Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Öğrenci ders döneminde en az yedi (7) derse karşılık gelen 21 krediyi en fazla dört döenem içerisinde tamamlamalıdır. Buna ek olarak sonraki altı dönem içerisinde (uzatmalarla birlikte en fazla on dönem içinde) tezi ile ilgili olan çalışmalarını bitirip tez savunmasını yapması gerekmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mustafa ÜNAL Tel : 0-374-2541000/1233 Belgegeçer: 0-374-2534642 İleti: unal_m@ibu.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Mehmet ÖZTÜRK Tel:0-374-2541000/1225 Belgegeçer: 0-374-2534642 İleti: ozturk_m1@ibu.edu.tr Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 14280, BOLU


Bölüm Olanakları


Dersler projektör ve/veya tepegöz donanımlı dersliklerde yürütülmekte olup laboratuvarlarımızda GC, ELISA, HPLC, PCR gibi son sistem ana cihazların yanı sıra diğer küçük cihazlar ve deneyler için bol miktarda sarf ve kimyasal malzeme mevcuttur.

Program Çıktıları

Bilgi


Biyolojik ve çok disiplinli bilim alanlarında, teorik ders ve araştımalarla desteklenmiş ileri düzeyde bilgi edinir, bilimsel analiz ve sentez yaparak bilime yenilik getirir.

Çalıştığı alanda bağımsız araştırma yapar.

Elde ettiği bilimsel sonuçları ulusal ve uluslar arası düzeyde yazılı veya sözlü olarak sunar ve diğer bilim insanlarıyla tartışır.

Alanında ulusal ve uluslararası düzeyde projeler üretir ve sorumluluk alır.

Araştırma konusu ile ilgili birden fazla özgün bilimsel makale yazar ve yayınlar.

Modern iletişim teknolojilerini kullanarak alanı ile ilgili, evrensel düzeyde her türlü bilgi ve görüş alışverişinde bulunur.

Beceri


Doktora Mezunları Biyoloji ve ilgili alanlarda dünyadaki yenilikleri ve gelişmeleri takip edebilme becerisini elde etmelidir Mezunlar yeni teknikleri uygulama ve modern cihazları kullanabilme becerisi edinmelidir Mezunlar alanıyla ilgili proje hazırlama becerisi kazanmalıdır Doktora mezunları, öğretim, staj, burs ve hibe başvuruları gibi faaliyetlerle mesleki temellerini genişletebilmelidir. Doktora mezunları, ilgili literatüre dayalı bir araştırma hipotezi oluşturabilmeli ve sonuçlara ulaşmak için uygun araştırma yöntemleri ve deneysel düzenekleri kullanabilmelidir.

Yetkinlikler


Doktora mezunları, endüstri ve akademik alanda uygun pozisyonlar için rekabet edebilmelidir.

Doktora mezunları, karşılaştığı problemleri çözüme ulaştırmak için öz-yönetim ve özgünlük sergileyebilmeli ve araştırmanın planlanması ve uygulanmasını yönetebilmelidir.

Doktora mezunları, araştırma bulgularını hem profesyonel hem de halktan dinleyici kitleleri için makale yazıp ve bunları sunumlarda açıkça anlatabilmelidir.

Programın sonunda, öğrenciler, kendi araştırmaları için geçerli olan, teknikler hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip olacak ve literatür hakkında eksiksiz bir bilgiye sahip olacaktır;1. Biyolojik ve çok disiplinli bilim alanlarında, teorik ders ve araştımalarla desteklenmiş ileri düzeyde bilgi edinir, bilimsel analiz ve sentez yaparak bilime yenilik getirir.

2. Çalıştığı alanda bağımsız araştırma yapar.

3. Elde ettiği bilimsel sonuçları ulusal ve uluslar arası düzeyde yazılı veya sözlü olarak sunar ve diğer bilim insanlarıyla tartışır.

4. Alanında ulusal ve uluslararası düzeyde projeler üretir ve sorumluluk alır.

5. Araştırma konusu ile ilgili birden fazla özgün bilimsel makale yazar ve yayınlar.

6. Modern iletişim teknolojilerini kullanarak alanı ile ilgili, evrensel düzeyde her türlü bilgi ve görüş alışverişinde bulunur.

7. Doktora Mezunları Biyoloji ve ilgili alanlarda dünyadaki yenilikleri ve gelişmeleri takip edebilme becerisini elde etmelidir Mezunlar yeni teknikleri uygulama ve modern cihazları kullanabilme becerisi edinmelidir Mezunlar alanıyla ilgili proje hazırlama becerisi kazanmalıdır Doktora mezunları, öğretim, staj, burs ve hibe başvuruları gibi faaliyetlerle mesleki temellerini genişletebilmelidir. Doktora mezunları, ilgili literatüre dayalı bir araştırma hipotezi oluşturabilmeli ve sonuçlara ulaşmak için uygun araştırma yöntemleri ve deneysel düzenekleri kullanabilmelidir.

8. Doktora mezunları, endüstri ve akademik alanda uygun pozisyonlar için rekabet edebilmelidir.

9. Doktora mezunları, karşılaştığı problemleri çözüme ulaştırmak için öz-yönetim ve özgünlük sergileyebilmeli ve araştırmanın planlanması ve uygulanmasını yönetebilmelidir.

10. Doktora mezunları, araştırma bulgularını hem profesyonel hem de halktan dinleyici kitleleri için makale yazıp ve bunları sunumlarda açıkça anlatabilmelidir.

11. Programın sonunda, öğrenciler, kendi araştırmaları için geçerli olan, teknikler hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip olacak ve literatür hakkında eksiksiz bir bilgiye sahip olacaktır;


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Biyolojik ve çok disiplinli bilim alanlarında, teorik ders ve araştımalarla desteklenmiş ileri düzeyde bilgi edinir, bilimsel analiz ve sentez yaparak bilime yenilik getirir.
Çalıştığı alanda bağımsız araştırma yapar. 1
Elde ettiği bilimsel sonuçları ulusal ve uluslar arası düzeyde yazılı veya sözlü olarak sunar ve diğer bilim insanlarıyla tartışır. 1
Alanında ulusal ve uluslararası düzeyde projeler üretir ve sorumluluk alır. 1
Araştırma konusu ile ilgili birden fazla özgün bilimsel makale yazar ve yayınlar. 1
Modern iletişim teknolojilerini kullanarak alanı ile ilgili, evrensel düzeyde her türlü bilgi ve görüş alışverişinde bulunur. 1 1
Doktora Mezunları Biyoloji ve ilgili alanlarda dünyadaki yenilikleri ve gelişmeleri takip edebilme becerisini elde etmelidir Mezunlar yeni teknikleri uygulama ve modern cihazları kullanabilme becerisi edinmelidir Mezunlar alanıyla ilgili proje hazırlama becerisi kazanmalıdır Doktora mezunları, öğretim, staj, burs ve hibe başvuruları gibi faaliyetlerle mesleki temellerini genişletebilmelidir. Doktora mezunları, ilgili literatüre dayalı bir araştırma hipotezi oluşturabilmeli ve sonuçlara ulaşmak için uygun araştırma yöntemleri ve deneysel düzenekleri kullanabilmelidir.
Doktora mezunları, endüstri ve akademik alanda uygun pozisyonlar için rekabet edebilmelidir.
Doktora mezunları, karşılaştığı problemleri çözüme ulaştırmak için öz-yönetim ve özgünlük sergileyebilmeli ve araştırmanın planlanması ve uygulanmasını yönetebilmelidir.
Doktora mezunları, araştırma bulgularını hem profesyonel hem de halktan dinleyici kitleleri için makale yazıp ve bunları sunumlarda açıkça anlatabilmelidir.
Programın sonunda, öğrenciler, kendi araştırmaları için geçerli olan, teknikler hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip olacak ve literatür hakkında eksiksiz bir bilgiye sahip olacaktır;

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
61010006992015Ph.D. Elective Courses Pool ISeçmeli00030.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
61010006982015Ph.D. Elective Courses Pool IISeçmeli00022.00
6101008052017SeminarZorunlu0202.50
6101008102017Scientific Research Techniques and Publication EthicsZorunlu3005.00
Toplam:29.5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6101008002015Ph.D. Thesis Zorunlu01024.00
6101008902015Special StudiesZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6101008002015Ph.D. Thesis Zorunlu01024.00
6101008902015Special StudiesZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6101008002015Ph.D. Thesis Zorunlu01024.00
6101008902015Special StudiesZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6101008002015Ph.D. Thesis Zorunlu01024.00
6101008902015Special StudiesZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
6101006031995Biology and Conservation of Rare and Endangered PlantsSeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I200.00
6101006041995Advanced Plant PhysiologySeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6101006061995Plant BiochemistrySeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6101006121995Community Ecology and EcosystemsSeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6101006131995Plant Stress PhysiologySeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6101006141995In Vitro Production of Secondary Plant MetabolitesSeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6101006171995Cell RegulationSeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6101006191995Plant Growth RegulatorsSeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6101006292010EnzymologySeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6101006391995Evolutionary EcologySeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6101006411995Gene Expression TechnologySeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6101006431995Transgenic PlantsSeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6101006441995Advanced Techniques in Plant Tissue CultureSeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6101006502007Zoological NomenclatureSeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6101006511995CladisticsSeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6101006581995Advanced and Applied MicrobiologySeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6101006611995Process Design Applications in BiotechnologySeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6101006621995Advanced Industrial MicrobiologySeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6101006652007Molecular Biology of CancerSeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6101006662008Aquatic PlantsSeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6101006672010Advanced Microbial PhysiologySeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6101006701995Aquatic Plant TaxonomySeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I2207.50
6101006112015Plant Cell UltrastructureSeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6101006222015The Genetic Basis of EvolutionSeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6101006342015IchthyologySeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I2207.50
6101006372015EntomologySeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I2207.50
6101006642015Experimental Gene ManipulationSeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I0607.50
6101006712015Oxidative Stress and Antioxidant Metabolism in PlantsSeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6101006722015Adaptation Mechanisms in PlantsSeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6101006031995Biology and Conservation of Rare and Endangered PlantsSeçmeli2Ph.D. Elective Courses Pool II200.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS