Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıFizik Doktora (İngilizce)


Kuruluş


Bölümümüz 2002-2003 eğitim öğretim yılından beri Doktora Programına Yüksek enerji ve Parçacık Fiziği, Katıhal Fiziği, Matematiksel Fizik , Atom ve Molekül Fiziği, Nükleer Fizik, ve Genel Fizik alanlarında verilen ders ve tezlerle devam etmektedir.


Kazanılan Derece


Doktor


Kabul ve Kayıt Koşulları


Doktora Programına kabul AİBÜ Fen Bilimleri Enstitüsünün her akademik yıl başında ilan ettiği koşullara bağlıdır. Kayıt kabul işleri AİBÜ Lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğine göre yapılmaktadır.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Formal


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


A İ.B. Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliği esaslarına göredir.


Program Profili


Doktora programının amacı öğrencilerin bağımsız araştırma yapmasını, bilimsel olgular üzerine geniş ve derin bir bakış açısıyla yorum yapmalarını, ve yeni bir senteze ulaşmak için gerekli adımları belirlemelerini sağlamaktır. Bir doktora tezinde ya alana yeni kavramlar getirilmeli ya yeni bilimsel bir yöntem kullanılmalı ya da yeni bir alana bilinen bir yöntem uygulanmalıdır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlar, çoğunlukla, başarılarına bağlı olarak doktora sonrası ileri düzey çalışmalar yaparak akademik kariyerlerine devam edebilirler. Eğer akademik düzeyde kariyerlerine devam etmek istemiyorlarsa, endüstriyel kurumların ar-Ge lerinde veya bilgisayar, savunma, sağlık, telekominikasyon, enerji sektörü gibi alanlarda Doktor Fizikçi olarak istihdam edilebilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Fizikle ilgili bilim alanlarında doktora sonrası çalışma yapabilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Teorik derslerin sınavları genellikle iki arasınav ve bir final şeklinde olup ödevlerle sözlü sunumla desteklenmektedir. Not değerlendirmeleri AİBÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır. Doktora ders yükünü başarıyla tamamlayan, doktora yeterlik sınavını geçen ve tez önerisi kabul edilen öğrenci tez çalışmasına başlar.Oluşturulan Tez izleme komitesi tarafından tez önerisi kabul edilen öğrencinin çalışmaları yılda 2 kez olmak üzere bu komite tarafından öğrencinin yazılı ve sözlü sunumuyla değerlendirilir.


Mezuniyet Koşulları


Toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet dersin ençok dört yarıyıl içerisinde tamamlanmış olması ,yeterlik sınavında başarılı olması ve tez çalışmasını en fazla iki yıl uzatma ile tamamlaması ve tezinin doktora tez jürisi tarafından kabul edilmiş olması gerekmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Başkanı: Prof. Dr. Nurettin KARAGÖZ 3742541000 / dahili:1284 03742534642 karagoz_n@ibu.edu.tr AKTS/DS Bölüm Koordinatörü Doç. Dr. Hakan YETİŞ 3742541000 / dahili:1269 03742534642 yetis_h@ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


Fakülte içerisinde ortak kullanım alanı olarak belirlenen projektör ve/veya tepegöz donanımlı derslikler ve bunun dışında bölüme ait 12 araştırma laboratuvarı , ayrıca bölüme ait lisansüstü öğrenciler için bir çalışma odası, ve fakültede akademisyenler ve öğrenciler için ayrı birer kantin bulunmaktadır. Araştırma laboratuvarlarımızda elektron mikroskobu, x ışınları spektrometresi, kapalı devre soğutma sistemleri, ince film hazırlama sistemi, ölçme cihazları güç kaynakları, yüksek sıcaklık fırınları, etüvler gibi son sistem ana cihazların yanı sıra diğer küçük cihazlar ve çeşitli sarf malzemeleri mevcuttur.

Program Çıktıları

Bilgi


Elektrodinamik, kuantum mekaniği, istatistiksel mekanik ve özel alanlarda üst düzey bilgiye sahip olmak.

Akademik araştırmalarda analitik mekanik, elektrodinamik, ve kuantum mekaniği üst düzey bilgisini kullanma becerisine sahip olmak.

Bağımsız araştırmasını yürütmek için kendi alt disiplinine uygun üst düzey bilimsel, deneysel, gözlemsel hesapsal ve kuramsal yöntemleri kullanma yeteneğine sahip olmak.

Seçtikleri alt disiplin içerisinde güncel araştırma alanları, çözüm aranan sorular, ve son gelişmelere ait literatür bilgisine sahip olmak.

Bağımsız olarak bilimsel makale ve tez yazma ve üst düzey bir araştırma çalışmasını yönetme becerisine sahip olmak.

Beceri


Yetkinlikler
1. Elektrodinamik, kuantum mekaniği, istatistiksel mekanik ve özel alanlarda üst düzey bilgiye sahip olmak.

2. Akademik araştırmalarda analitik mekanik, elektrodinamik, ve kuantum mekaniği üst düzey bilgisini kullanma becerisine sahip olmak.

3. Bağımsız araştırmasını yürütmek için kendi alt disiplinine uygun üst düzey bilimsel, deneysel, gözlemsel hesapsal ve kuramsal yöntemleri kullanma yeteneğine sahip olmak.

4. Seçtikleri alt disiplin içerisinde güncel araştırma alanları, çözüm aranan sorular, ve son gelişmelere ait literatür bilgisine sahip olmak.

5. Bağımsız olarak bilimsel makale ve tez yazma ve üst düzey bir araştırma çalışmasını yönetme becerisine sahip olmak.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Elektrodinamik, kuantum mekaniği, istatistiksel mekanik ve özel alanlarda üst düzey bilgiye sahip olmak.
Akademik araştırmalarda analitik mekanik, elektrodinamik, ve kuantum mekaniği üst düzey bilgisini kullanma becerisine sahip olmak. 1 1 1 1 1
Bağımsız araştırmasını yürütmek için kendi alt disiplinine uygun üst düzey bilimsel, deneysel, gözlemsel hesapsal ve kuramsal yöntemleri kullanma yeteneğine sahip olmak.
Seçtikleri alt disiplin içerisinde güncel araştırma alanları, çözüm aranan sorular, ve son gelişmelere ait literatür bilgisine sahip olmak. 1 1 1 1 1
Bağımsız olarak bilimsel makale ve tez yazma ve üst düzey bir araştırma çalışmasını yönetme becerisine sahip olmak.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
61020006992015Ph.D. Elective Courses Pool ISeçmeli00015.00
6102006031999Statistical Mechanics IIZorunlu3007.50
6102006041999Quantum Mechanics IIZorunlu3007.50
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
61020006982015Ph.D. Elective Courses Pool IISeçmeli00015.00
6102006021999 Electromagnetic Theory IIZorunlu3007.50
6102008052017Seminar Zorunlu0202.50
6102008102017Scientific Research Techniques and Publication EthicsZorunlu3005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6102008002015Ph.D. Thesis Zorunlu01024.00
6102008902015Special StudiesZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6102008002015Ph.D. Thesis Zorunlu01024.00
6102008902015Special StudiesZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6102008002015Ph.D. Thesis Zorunlu01024.00
6102008902015Special StudiesZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6102008002015Ph.D. Thesis Zorunlu01024.00
6102008902015Special StudiesZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
6102006051999Methods of Mathematical Physics IISeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6102006401999Relativistic Quantum Mechanics IISeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6102006441999Partical Physics IISeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6102006471999Nuclear Physics IISeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6102006491999Experimental Methods for Nuclear and Particle PhysicsSeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6102006601999Solid State Theory IISeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6102006631999Magnetism in SolidsSeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6102006641999Theoretical Survey and İrreversible Properties of SuperconductorsSeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6102006961999Advanced Seminar in PhysicsSeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6102006991999Advanced Directed Studies in PhysicsSeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6102006851999Physics of Particle Accelerators IISeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6102006861999Particle Detectors IISeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6102006881999Radon Measurements by Etched Track Detectors IISeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6102006051999Methods of Mathematical Physics IISeçmeli2Ph.D. Elective Courses Pool II3007.50
6102006401999Relativistic Quantum Mechanics IISeçmeli2Ph.D. Elective Courses Pool II3007.50
6102006441999Partical Physics IISeçmeli2Ph.D. Elective Courses Pool II3007.50
6102006471999Nuclear Physics IISeçmeli2Ph.D. Elective Courses Pool II3007.50
6102006491999Experimental Methods for Nuclear and Particle PhysicsSeçmeli2Ph.D. Elective Courses Pool II3007.50
6102006601999Solid State Theory IISeçmeli2Ph.D. Elective Courses Pool II3007.50
6102006631999Magnetism in SolidsSeçmeli2Ph.D. Elective Courses Pool II3007.50
6102006641999Theoretical Survey and İrreversible Properties of SuperconductorsSeçmeli2Ph.D. Elective Courses Pool II3007.50
6102006961999Advanced Seminar in PhysicsSeçmeli2Ph.D. Elective Courses Pool II3007.50
6102006991999Advanced Directed Studies in PhysicsSeçmeli2Ph.D. Elective Courses Pool II3007.50
6102006851999Physics of Particle Accelerators IISeçmeli2Ph.D. Elective Courses Pool II3007.50
6102006861999Particle Detectors IISeçmeli2Ph.D. Elective Courses Pool II3007.50
6102006881999Radon Measurements by Etched Track Detectors IISeçmeli2Ph.D. Elective Courses Pool II3007.50

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS
61020006992015Ph.D. Elective Courses Pool IElective100015.00
6102006031999Statistical Mechanics IICompulsory13007.50
6102006041999Quantum Mechanics IICompulsory13007.50
6102006021999Electromagnetic Theory IICompulsory23007.50
6102008052017SeminarCompulsory20202.50