Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıGıda Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


Gıda Mühendisliği Anabilim dalı 2008 yılında yüksek lisans öğrencisi kabulüne başlamıştır. Anabilim dalı Yüksek Lisans dersleri seçmeli olmakla birlikte her öğrencinin zorunlu olarak Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersini alması gerekmektedir. Anabilim dalında süt teknolojisi, et teknolojisi, mikrobiyoloji, biyoteknoloji, gıda kimyası, meyve-sebze teknolojisi, hububat teknolojisi, gıda reolojisi, gıda teknolojisinde temel işlemler konularında yüksek lisans çalışmaları yapılmaktadır. Bölümde 13 öğretim üyesi, 2 araştırma görevlisi doktor, 4 araştırma görevlisi, 1 uzman doktor ve 1 uzman bulunmaktadır. Anabilim dalımızın temel hedefi; temel bilim ve temel mühendislik ile gıda mühendisliği konusunda ileri seviyede bilgi ile donanımlı, gıda mühendisliği yüksek lisans eğitiminden elde ettiği bilgi ve becerileri profesyonel meslek yaşamında etkili kullanabilen ve bunları geliştirebilen, çalıştığı konu ile ilgili yenilikleri ve literatürü takip eden, araştırma ve geliştirmeye odaklı, meslek etiğine saygılı, gıda yüksek mühendisi istihdam eden tüm özel ve kamu kurumlarında öncelikle tercih edilen mezunlar yetiştirmektir.


Kazanılan Derece


Öğrenciler, yüksek lisans öğretiminde gıda mühendisliği anabilim dalı ve gıda mühendisliği anabilim dalı ile uyumlu diğer anabilim/bilim dallarından her dönemde alınacak en az 30 AKTS öğrenim sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri (seminer, araştırmaya dayalı tez çalışması sunumu vb.) sağlandığında Gıda Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler üniversitenin yasal mevzuatı çerçevesinde belirlenen süreçleri tamamlamak (ALES belgesi sunmak, yabancı dil yeterliliğini kanıtlamak vb.) / yazılı ve sözlü sınavları başarmış olmak zorundadır. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı dışından gelen Yüksek Lisans öğrencileri için Anabilim Dalı Kurul kararı ile belirlenen bir bilimsel hazırlık programı uygulanır. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir. Yüksek Lisans öğrencilerimiz Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışında (ERASMUS programı) ve yurtiçinde (FARABİ programı) Yüksek Lisans öğrenimlerinin bir bölümünü gerçekleştirebilirler.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Anabilim dalımızda yalnızca formal eğitim geçmişi olan öğrenciler kabul edilmektedir. Yatay geçiş ile anabilim dalımıza gelen öğrencilerin daha önceki formal eğitimleri sırasında almış oldukları dersler ve yürütmüş oldukları diğer çalışmaların yeterliliğine karar verme konusunda anabilim dalı kurulu yetkilidir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrenci kabul ve kayıt koşullarını sağlamak zorundadır.


Program Profili


Anabilim dalımızda derslerin tamamı seçmeli olmakla birlikte her öğrencinin zorunlu olarak Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersini alması gerekmektedir. Öğrenciler ders seçimlerinde özgür olmakla birlikte tez çalışması yapmayı planladıkları konuyla yakın ilişkili dersleri seçmeleri konusunda danışmanlık hizmeti almaktadırlar. Program dersleri her iki dönemde de açılabilmektedir. Bir dersin açılabilmesi için öğrenci sayısına yönelik alt sınır bulunmamaktadır. Gerekli koşullarda öğrenciler ikinci danışman atamasını talep edebilirler.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Yüksek lisans programımızdan mezun olan öğrenciler gıda sanayinin AR-GE, üretim, kalite güvence, pazarlama, ithalat ve ihracat alanları ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda yüksek mühendis ve yönetici veya üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilmektedir. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Gıda Mühendisliği bilim alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora programlarına başvuruda bulunabilir.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Gıda mühendisliği yüksek lisans programından mezun olan bir öğrenci herhangi bir gıda mühendisliği alanında doğrudan doktora programına başvurabilir. Gıda mühendisliği alanı dışında kalan programların doktora programlarına ise ilgili bölümlerin varsa ön koşullarını (hazırlık programına dahil olmak vb.) yerine getirdikten sonra kayıt yaptırabilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Yüksek lisans programında her bir ders için en az birer ara sınav ve final sınavı yapılması zorunluluktur. Bunun dışında dersi yürüten öğretim elemanı gerekli görürse ara sınav sayısını artırabilir ve/veya ödev, quiz, sunum vb. akademik faaliyetleri de değerlendirme kriteri olarak uygulayabilir.


Mezuniyet Koşulları


Yüksek Lisans derecesinin alınabilmesi için kayıt yaptırılan tüm derslerin yönetmeliğin öngördüğü koşulların yerine getirilerek başarılmış olması şarttır. Ayrıca, verilmesi zorunlu seminerlerin sunumunun yapılması ve başarılı olduklarının ispatlanması, bilimsel bir araştırmaya dayalı özgün tezlerinin sözlü olarak savunulması, savunmanın bilimsel kurulca kabul edilmesi ve tezlerin basılı formlarının Fen Bilimleri Enstitüsü’ne zamanında teslim edilmesi zorunludur.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Anabilim Dalı Başkanı V.: Doç. Dr. Seda Karasu Yalçın Tel: (374) 254 10 00/4833


Bölüm Olanakları


Bölümümüzde 11 adet araştırma ve uygulama laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarlar mikrobiyoloji/biyoteknoloji, et teknolojisi, süt teknolojisi, hububat teknolojisi, yağ teknolojisi, meyve-sebze işleme teknolojisi alanlarında altyapıya sahiptir. Bölümümüzde ayrıca lisansüstü araştırmalarının gerçekleştirildiği, pilot peynir yapım ünitesi, tereyağı makinesi, dondurma makinesi ile sucuk, salam gibi et ürünlerinin işlenmesinde ve diğer bazı gıda üretimlerinde kullanılan çeşitli ekipmanların yer aldığı bir araştırma geliştirme (ARGE) laboratuvarı yer almaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Gıda bilimi ile ilgili alanlarda sahip olduğu temel bilgileri ileri düzeye taşımak

Gıda teknolojisi ile ilgili alanlarda sahip olduğu temel bilgileri ileri düzeye taşımak

Gıda sanayi ile gıda mühendisliği bölümleri arasındaki işbirliğini geliştirerek, sanayi-üniversite gelişimini sağlayabilecek ve bu gelişimi literatüre yansıtabilecek kişiler yetiştirmek

Akademik seviyede bilimsel araştırmaları takip edebilecek, dünya standartlarında bir akademik seviye yakalayabilecek ve bunları sektörle paylaşabilecek mühendisler yetiştirmek

Akademik seviyede bilimsel araştırmaları takip edebilecek ve bunları sektörle paylaşabilecek yüksek mühendisler yetiştirmek

Gıda alanında faaliyet gösteren işletmelerin AR-GE bölümlerinde çalışabilecek ve/veya bu bölümleri yöneteblecek mühendisler yetiştirmek

Kendi kendine öğrenebilmei sorun tespit edebilme ve sorun çözümüne yönelik eyleme geçebilme becerisine ve özgüvenine sahip mühendisler yetiştirmek

Beceri


Gıda Mühendisliği alanındaki bir sorun veya öngörülemeyen karmaşık bir durum için stratejik çözümler üretebilmek

Gıda biliminde ortaya atılan fikirlerin ve meydana gelen gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek

Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, gıda ve ilgili alanlar üzerine ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktarma becerisi kazandırmak

Yetkinlikler


Kendi kendine öğrenebilme, sorun tespit edebilme ve sorun çözümüne yönelik çalışabilme becerisine ve özgüvenine sahip mühendisler yetiştirmek

Gıda mühendisliği alanının gelişmesine ileri düzeyde araştırmalar yaparak pratik ve/veya kuramsal düzeyde katkıda bulunabilecek kişiler yetiştirmek

Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliliğe sahip olmak

Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimleme becerisi kazanmak

Gıda alanında faaliyet gösteren işletmelerin AR-GE bölümlerinde çalışabilecek ve/veya bu bölümleri yönetebilecek yüksek mühendisler yetiştirmek

Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek

Sahip olduğu temel mühendislik bilgilerini ileri düzeye taşıyarak gıda işlemede uygulayabilmek1. Gıda bilimi ile ilgili alanlarda sahip olduğu temel bilgileri ileri düzeye taşımak

2. Gıda teknolojisi ile ilgili alanlarda sahip olduğu temel bilgileri ileri düzeye taşımak

3. Gıda Mühendisliği alanındaki bir sorun veya öngörülemeyen karmaşık bir durum için stratejik çözümler üretebilmek

4. Gıda biliminde ortaya atılan fikirlerin ve meydana gelen gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek

5. Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, gıda ve ilgili alanlar üzerine ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktarma becerisi kazandırmak

6. Kendi kendine öğrenebilme, sorun tespit edebilme ve sorun çözümüne yönelik çalışabilme becerisine ve özgüvenine sahip mühendisler yetiştirmek

7. Gıda mühendisliği alanının gelişmesine ileri düzeyde araştırmalar yaparak pratik ve/veya kuramsal düzeyde katkıda bulunabilecek kişiler yetiştirmek

8. Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliliğe sahip olmak

9. Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimleme becerisi kazanmak

10. Gıda alanında faaliyet gösteren işletmelerin AR-GE bölümlerinde çalışabilecek ve/veya bu bölümleri yönetebilecek yüksek mühendisler yetiştirmek

11. Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek

12. Sahip olduğu temel mühendislik bilgilerini ileri düzeye taşıyarak gıda işlemede uygulayabilmek

13. Gıda sanayi ile gıda mühendisliği bölümleri arasındaki işbirliğini geliştirerek, sanayi-üniversite gelişimini sağlayabilecek ve bu gelişimi literatüre yansıtabilecek kişiler yetiştirmek

14. Akademik seviyede bilimsel araştırmaları takip edebilecek, dünya standartlarında bir akademik seviye yakalayabilecek ve bunları sektörle paylaşabilecek mühendisler yetiştirmek

15. Akademik seviyede bilimsel araştırmaları takip edebilecek ve bunları sektörle paylaşabilecek yüksek mühendisler yetiştirmek

16. Gıda alanında faaliyet gösteren işletmelerin AR-GE bölümlerinde çalışabilecek ve/veya bu bölümleri yöneteblecek mühendisler yetiştirmek

17. Kendi kendine öğrenebilmei sorun tespit edebilme ve sorun çözümüne yönelik eyleme geçebilme becerisine ve özgüvenine sahip mühendisler yetiştirmek


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Gıda bilimi ile ilgili alanlarda sahip olduğu temel bilgileri ileri düzeye taşımak
Gıda teknolojisi ile ilgili alanlarda sahip olduğu temel bilgileri ileri düzeye taşımak
Gıda sanayi ile gıda mühendisliği bölümleri arasındaki işbirliğini geliştirerek, sanayi-üniversite gelişimini sağlayabilecek ve bu gelişimi literatüre yansıtabilecek kişiler yetiştirmek
Akademik seviyede bilimsel araştırmaları takip edebilecek, dünya standartlarında bir akademik seviye yakalayabilecek ve bunları sektörle paylaşabilecek mühendisler yetiştirmek
Akademik seviyede bilimsel araştırmaları takip edebilecek ve bunları sektörle paylaşabilecek yüksek mühendisler yetiştirmek
Gıda alanında faaliyet gösteren işletmelerin AR-GE bölümlerinde çalışabilecek ve/veya bu bölümleri yöneteblecek mühendisler yetiştirmek
Kendi kendine öğrenebilmei sorun tespit edebilme ve sorun çözümüne yönelik eyleme geçebilme becerisine ve özgüvenine sahip mühendisler yetiştirmek
Gıda Mühendisliği alanındaki bir sorun veya öngörülemeyen karmaşık bir durum için stratejik çözümler üretebilmek
Gıda biliminde ortaya atılan fikirlerin ve meydana gelen gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, gıda ve ilgili alanlar üzerine ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktarma becerisi kazandırmak
Kendi kendine öğrenebilme, sorun tespit edebilme ve sorun çözümüne yönelik çalışabilme becerisine ve özgüvenine sahip mühendisler yetiştirmek
Gıda mühendisliği alanının gelişmesine ileri düzeyde araştırmalar yaparak pratik ve/veya kuramsal düzeyde katkıda bulunabilecek kişiler yetiştirmek
Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliliğe sahip olmak
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimleme becerisi kazanmak
Gıda alanında faaliyet gösteren işletmelerin AR-GE bölümlerinde çalışabilecek ve/veya bu bölümleri yönetebilecek yüksek mühendisler yetiştirmek
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek
Sahip olduğu temel mühendislik bilgilerini ileri düzeye taşıyarak gıda işlemede uygulayabilmek

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
61030005992015YL Seçmeli Dersler Havuzu ISeçmeli30030.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
61030005982015YL Seçmeli Dersler Havuzu IISeçmeli30015.00
6103007052015SeminerZorunlu0207.50
6103007102016Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiZorunlu3007.50
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6103007002015 Tez ÇalışmasıZorunlu01024.00
6103007902015Uzmanlık Alan DersiZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6103007002015 Tez ÇalışmasıZorunlu01024.00
6103007902015Uzmanlık Alan DersiZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
6103005012007Süt Kimyası ve BiyokimyasıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005072007Mikrobiyel GenetikSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005082007Gıda Mikrobiyolojisinde Kullanılan Hızlı YöntemlerSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005102007Mikrobiyel Gıda Zehirlenmeleri ve EnfeksiyonlarıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005122007Gıda Güvenlik SistemleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005132007İleri Gıda ToksikolojisiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005142007İleri Gıda KimyasıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005152007Protein KimyasıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005162007Gıda Endüstrisinde Temel İşlemler ISeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005172007Gıda Endüstrisinde Temel İşlemler  IISeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005182007Isıl İşlemlerSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005202007Hububat Teknolojisinde Özel KonularSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005222007Lipit KimyasıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005232007Bitkisel ve Hayvansal Yağ TeknolojisiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005262007Polisakkaritlerde DepolimerizasyonuSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005282007Gıda Ambalajlamada İleri Teknikler Seçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005292007Bilimsel Makale/Tez Yazım TeknikleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005302007Gıdaların Korunmasında Yeni YöntemlerSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005332007Fermantasyon KinetiğiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005342007Gıda Alerjileri Seçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005352007Gıda Mikrobiyolojisinde Moleküler YöntemlerSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005382008Gıdaların Kolloid Kimyası Seçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005392008Oksidasyon ve AntioksidanlarSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005402008Gıda Biyokimyasında Özel KonularSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005432009Karbonhidrat KimyasıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005442009Süt Teknolojisinde Mekanizasyon ve Otomasyon İlkeleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005502009Et ve Et Ürünlerinde Kalite KontrolüSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005512009Kesimhane Yan Ürünleri İşleme TeknolojisiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005522012Gıda Mühendisliğinde Soğutma TekniğiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005062013Biyoteknolojide Özel KonularSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005092013Gıda Endüstrisinde Laktik Asit Bakterileri ve ProbiyotiklerSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005552013Et Teknolojisinde Üretim HatalarıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005562013Et MikrobiyolojisiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005572013Fonksiyonel Gıda BileşenleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005582013Laboratuvar GüvenliğiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005592013Gıda Analizlerinde Gaz Kromatografi ve Kütle Spektrometre TeknikleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005032013Peynir Teknolojisinde GelişmelerSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005052013İleri Gıda MikrobiyolojisiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005212013Nişasta Kimyası ve TeknolojisiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005242013Gıda Tekstürü ve KimyasıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005252013İleri Reoloji Seçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005272013Özel Gıdaların FizikokimyasıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005312013Gıda Ürünleri Geliştirmede Yeni YaklaşımlarSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005322013Gıdalarda Görülen Bozulmalar ve Mekanizmaları Seçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005362013Fermente Süt Ürünleri TeknolojisiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005372013Dondurma Üretim TeknolojisiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005602015Gıda Proses Mühendisliğinde Yenilikçi Tasarım UygulamalarıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6103005612015Gıda Endüstrisinde Yenilikçi Ürün GeliştirmeSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6103005622018BakteriyofajlarSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103005072007Mikrobiyel GenetikSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103005082007Gıda Mikrobiyolojisinde Kullanılan Hızlı YöntemlerSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103005102007Mikrobiyel Gıda Zehirlenmeleri ve EnfeksiyonlarıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103005122007Gıda Güvenlik SistemleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103005132007İleri Gıda ToksikolojisiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103005142007İleri Gıda KimyasıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103005152007Protein KimyasıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103005162007Gıda Endüstrisinde Temel İşlemler ISeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103005172007Gıda Endüstrisinde Temel İşlemler  IISeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103005182007Isıl İşlemlerSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103005202007Hububat Teknolojisinde Özel KonularSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103005222007Lipit KimyasıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103005232007Bitkisel ve Hayvansal Yağ TeknolojisiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103005262007Polisakkaritlerde DepolimerizasyonuSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103005282007Gıda Ambalajlamada İleri Teknikler Seçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103005302007Gıdaların Korunmasında Yeni YöntemlerSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103005332007Fermantasyon KinetiğiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103005342007Gıda Alerjileri Seçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103005352007Gıda Mikrobiyolojisinde Moleküler YöntemlerSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103005382008Gıdaların Kolloid Kimyası Seçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103005392008Oksidasyon ve AntioksidanlarSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103005402008Gıda Biyokimyasında Özel KonularSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103005432009Karbonhidrat KimyasıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103005502009Et ve Et Ürünlerinde Kalite KontrolüSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103005512009Kesimhane Yan Ürünleri İşleme TeknolojisiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103005522012Gıda Mühendisliğinde Soğutma TekniğiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103005062013Biyoteknolojide Özel KonularSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103005092013Gıda Endüstrisinde Laktik Asit Bakterileri ve ProbiyotiklerSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103005552013Et Teknolojisinde Üretim HatalarıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103005562013Et MikrobiyolojisiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103005572013Fonksiyonel Gıda BileşenleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103005582013Laboratuvar GüvenliğiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103005592013Gıda Analizlerinde Gaz Kromatografi ve Kütle Spektrometre TeknikleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103005052013İleri Gıda MikrobiyolojisiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103005212013Nişasta Kimyası ve TeknolojisiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103005242013Gıda Tekstürü ve KimyasıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103005252013İleri Reoloji Seçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103005272013Özel Gıdaların FizikokimyasıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103005312013Gıda Ürünleri Geliştirmede Yeni YaklaşımlarSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103005322013Gıdalarda Görülen Bozulmalar ve Mekanizmaları Seçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103005602015Gıda Proses Mühendisliğinde Yenilikçi Tasarım UygulamalarıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II2207.50
6103005612015Gıda Endüstrisinde Yenilikçi Ürün GeliştirmeSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II2207.50
6103005622018BakteriyofajlarSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS