Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıKimya Doktora (İngilizce)


Kuruluş


Kimya Bölümü Doktora programı 2003 yılında, Türkiye kimya sanayisi için kalite kontrol ve araştırma yapabilecek ve yüksek öğretim kurumlarında görev alacak, alanında yüksek düzeyde eğitilmiş, etik değerlere bağlı ve idealizmi olan kimyagerler yetiştirmek için kurulmuştur.


Kazanılan Derece


Kimya Doktoru


Kabul ve Kayıt Koşulları


Yüksek Lisans Mezunu Kimya ve dengi bölümlerden mezunlar


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Beşeri bilimlerde yüksek Lisans mezunu olması yeterlidir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


21 kredilik seçmeli ders, doktora yeterlilik sınavı ve savunulan tezi jüri tarafından kabul edilmesi ile mezun olabilir.


Program Profili


Doktora programı minimum 5 dönem maksimum 10 dönemdir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Doktora programı mezunları sanayi ve kamu kurumlarında ArGe faaliyetlerinde veya üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışabilmektedirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Bu programın herhangi bir üst kademe prgramı yoktur.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Bu programdaki derslerde 2 arasınav ve 1 final sınavı olur. Ayrıca her öğretim üyesi değişik uygulamalar yapabilir.


Mezuniyet Koşulları


21 kredilik seçmeli dersleri alan doktora tezi jüri tarafından kabul edilen her öğrenci mezun olabilir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Prof.Dr.İzzet MORKAN Kimya Bölümü Bölüm Başkanı AİBÜ Fen-Edb.Fak. Bolu Tel: 0090374 2541246 morkan_i@ibu.edu.tr; AKTS Koordinatörü Doç.Dr.Cevher ALTUĞ altug_c@ibu.edu.tr Tel: 0090374 2541258


Bölüm Olanakları


Bölümüzde öğrencilerimiz için Genel Kimya Laboratuvarı, İnorganik Kimya Laboratuvarı, Analitik Kimya Laboratuvarı, Organik Kimya Laboratuvarı, Fiziko Kimya Laboratuvarı, Endüstriyel Kimya Laboratuvarı ve İnstrumental Analiz Laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca laboratuvarlarda kullanılan IR Spektrofotometresi, UV Spektrofotometrisi, Elementel Analiz Cihazı, HPLC ve DSC gibi aletlerin öğrencilerin kullanımına açıktır.

Program Çıktıları

Bilgi


Mezunlar güncel araştırma makalelerinde değerlendirebilmeli ve tartışma yapabilmelidir

Doktora mezunları, bir veya daha fazla kimyanın alt bölümünün derinlemesine bilgilerine sahip olmalıdır.

Mezunlar yeni yöntemler geliştirme becerisi kazanmalıdır

Mezunlar bilimsel makale yazabilmelidir

Mezunlar belirli bir konu hakkında fikir sahibi olan bir dinleyici grubuna bilimsel bir konuyu sunabilmeli ve tartışma yapabilme becerisi kazanmalıdır

Mezunlar bilimsel bir araştırmayı planlama ve sürdürme ile ilgili etik duyarlılık edinmelidir

Mezunlar bağımsız çalışma yapabilme becerisi edinmelidir

Beceri


Mezunlar kimya ve ilgili alanlarda dünyadaki yenilikleri ve gelişmeleri takip edebilme becerisini elde etmelidir

Mezunlar yeni teknikleri uygulama ve modern cihazları kullanabilme becerisi edinmelidir

Mezunlar alanıyla ilgili proje hazırlama becerisi kazanmalıdır

Doktora mezunları, öğretim, staj, burs ve hibe başvuruları gibi faaliyetlerle mesleki temellerini genişletebilmelidir.

Doktora mezunları, ilgili literatüre dayalı bir araştırma hipotezi oluşturabilmeli ve sonuçlara ulaşmak için uygun araştırma yöntemleri ve deneysel düzenekleri kullanabilmelidir.

Yetkinlikler


Doktora mezunları, endüstri ve akademik alanda uygun pozisyonlar için rekabet edebilmelidir.

Doktora mezunları, karşılaştığı problemleri çözüme ulaştırmak için öz-yönetim ve özgünlük sergileyebilmeli ve araştırmanın planlanması ve uygulanmasını yönetebilmelidir.

Doktora mezunları, araştırma bulgularını hem profesyonel hem de halktan dinleyici kitleleri için makale yazıp ve bunları sunumlarda açıkça anlatabilmelidir.

Programın sonunda, öğrenciler, kendi araştırmaları için geçerli olan, teknikler hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip olacak ve literatür hakkında eksiksiz bir bilgiye sahip olacaktır;1. Mezunlar kimya ve ilgili alanlarda dünyadaki yenilikleri ve gelişmeleri takip edebilme becerisini elde etmelidir

2. Mezunlar yeni teknikleri uygulama ve modern cihazları kullanabilme becerisi edinmelidir

3. Mezunlar alanıyla ilgili proje hazırlama becerisi kazanmalıdır

4. Doktora mezunları, öğretim, staj, burs ve hibe başvuruları gibi faaliyetlerle mesleki temellerini genişletebilmelidir.

5. Doktora mezunları, ilgili literatüre dayalı bir araştırma hipotezi oluşturabilmeli ve sonuçlara ulaşmak için uygun araştırma yöntemleri ve deneysel düzenekleri kullanabilmelidir.

6. Doktora mezunları, endüstri ve akademik alanda uygun pozisyonlar için rekabet edebilmelidir.

7. Doktora mezunları, karşılaştığı problemleri çözüme ulaştırmak için öz-yönetim ve özgünlük sergileyebilmeli ve araştırmanın planlanması ve uygulanmasını yönetebilmelidir.

8. Doktora mezunları, araştırma bulgularını hem profesyonel hem de halktan dinleyici kitleleri için makale yazıp ve bunları sunumlarda açıkça anlatabilmelidir.

9. Programın sonunda, öğrenciler, kendi araştırmaları için geçerli olan, teknikler hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip olacak ve literatür hakkında eksiksiz bir bilgiye sahip olacaktır;

10. Mezunlar güncel araştırma makalelerinde değerlendirebilmeli ve tartışma yapabilmelidir

11. Doktora mezunları, bir veya daha fazla kimyanın alt bölümünün derinlemesine bilgilerine sahip olmalıdır.

12. Mezunlar yeni yöntemler geliştirme becerisi kazanmalıdır

13. Mezunlar bilimsel makale yazabilmelidir

14. Mezunlar belirli bir konu hakkında fikir sahibi olan bir dinleyici grubuna bilimsel bir konuyu sunabilmeli ve tartışma yapabilme becerisi kazanmalıdır

15. Mezunlar bilimsel bir araştırmayı planlama ve sürdürme ile ilgili etik duyarlılık edinmelidir

16. Mezunlar bağımsız çalışma yapabilme becerisi edinmelidir


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Mezunlar güncel araştırma makalelerinde değerlendirebilmeli ve tartışma yapabilmelidir
Doktora mezunları, bir veya daha fazla kimyanın alt bölümünün derinlemesine bilgilerine sahip olmalıdır.
Mezunlar yeni yöntemler geliştirme becerisi kazanmalıdır
Mezunlar bilimsel makale yazabilmelidir
Mezunlar belirli bir konu hakkında fikir sahibi olan bir dinleyici grubuna bilimsel bir konuyu sunabilmeli ve tartışma yapabilme becerisi kazanmalıdır
Mezunlar bilimsel bir araştırmayı planlama ve sürdürme ile ilgili etik duyarlılık edinmelidir
Mezunlar bağımsız çalışma yapabilme becerisi edinmelidir
Mezunlar kimya ve ilgili alanlarda dünyadaki yenilikleri ve gelişmeleri takip edebilme becerisini elde etmelidir
Mezunlar yeni teknikleri uygulama ve modern cihazları kullanabilme becerisi edinmelidir
Mezunlar alanıyla ilgili proje hazırlama becerisi kazanmalıdır
Doktora mezunları, öğretim, staj, burs ve hibe başvuruları gibi faaliyetlerle mesleki temellerini genişletebilmelidir.
Doktora mezunları, ilgili literatüre dayalı bir araştırma hipotezi oluşturabilmeli ve sonuçlara ulaşmak için uygun araştırma yöntemleri ve deneysel düzenekleri kullanabilmelidir.
Doktora mezunları, endüstri ve akademik alanda uygun pozisyonlar için rekabet edebilmelidir.
Doktora mezunları, karşılaştığı problemleri çözüme ulaştırmak için öz-yönetim ve özgünlük sergileyebilmeli ve araştırmanın planlanması ve uygulanmasını yönetebilmelidir.
Doktora mezunları, araştırma bulgularını hem profesyonel hem de halktan dinleyici kitleleri için makale yazıp ve bunları sunumlarda açıkça anlatabilmelidir.
Programın sonunda, öğrenciler, kendi araştırmaları için geçerli olan, teknikler hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip olacak ve literatür hakkında eksiksiz bir bilgiye sahip olacaktır;

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
61040006992015Ph.D. Elective Courses Pool ISeçmeli00030.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
61040006982015Ph.D. Elective Courses Pool IISeçmeli00022.00
6104008052017Seminar Zorunlu0202.50
6104008102017Scientific Research Techniques and Publication EthicsZorunlu3005.00
Toplam:29.5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6104008002015Ph.D. Thesis Zorunlu01024.00
6104008902015Special StudiesZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6104008002015Ph.D. Thesis Zorunlu01024.00
6104008902015Special StudiesZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6104008902015Special StudiesZorunlu5006.00
6104008002015Ph.D. Thesis Zorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6104008902015Special StudiesZorunlu5006.00
6104008002015Ph.D. Thesis Zorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
6104006082002Liquid Crystals Seçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6104006212002High Resolution NMRSeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6104006232002X-Ray SpectroscopySeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6104006242002Photochemistry and Spectra of Metal CarbonylsSeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6104006272002Quantum Chemistry ISeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6104006282002Quantum Chemistry IISeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6104006302002Advances in Heterocyclic ChemistrySeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6104006062002Literature Survey in Inorganic Chemistry Seçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6104006052002Literature Survey in Organic Chemistry Seçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6104006042002Literature Survey in Physical Chemistry Seçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6104006032002Research Proposal Seçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I4007.50
6104006402005Free Radicals in Organic ChemistrySeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6104006412006Synthesis of Organometallic CompoundsSeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6104006422006Advances in Polymer ChemistrySeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6104006432006Inorganic Applications of Group TheorySeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6104006442006Inorganic Spectroscopy ISeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6104006452006Inorganic Spectroscopy IISeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6104006482008Intermediary Metabolites of Biochemical ReactionsSeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6104006502009Chemical MetrologySeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
61040065120101,3-Dipolar Cycloaddition Reactions and Their Theoretical StudiesSeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6104006322002Advanced Organic Chemistry LaboratorySeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I0667.50
6104005552015Graduate Research IISeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6104006532016Graduate Research IIISeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I0607.50
6104006542016Graduate Research IVSeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I0607.50
6104006552017Two- Dimensional NMR Spectrscopy in Organic chemistrySeçmeli1Ph.D. Elective Courses Pool I3007.50
6104006282002Quantum Chemistry IISeçmeli2Ph.D. Elective Courses Pool II3007.50
6104006052002Literature Survey in Organic Chemistry Seçmeli2Ph.D. Elective Courses Pool II3007.50
6104006042002Literature Survey in Physical Chemistry Seçmeli2Ph.D. Elective Courses Pool II3007.50
6104006032002Research Proposal Seçmeli2Ph.D. Elective Courses Pool II4007.50
6104006412006Synthesis of Organometallic CompoundsSeçmeli2Ph.D. Elective Courses Pool II3007.50
6104006422006Advances in Polymer ChemistrySeçmeli2Ph.D. Elective Courses Pool II3007.50
6104006472008Biochemical Mechanism of Genetic ReactionsSeçmeli2Ph.D. Elective Courses Pool II3007.50
6104006492009Advanced Topics in Enzyme ChemistrySeçmeli2Ph.D. Elective Courses Pool II3007.50
61040065120101,3-Dipolar Cycloaddition Reactions and Their Theoretical StudiesSeçmeli2Ph.D. Elective Courses Pool II3007.50
6104006562017Physics of Lyotropic Liquid CrystalsSeçmeli2Ph.D. Elective Courses Pool II3007.50

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS