Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıKimya Tezli Yüksek Lisans (İngilizce)


Kuruluş


Kimya Yüksek Lisans Programı 2000 yılında, Türkiye kimya sanayisi için kalite kontrol ve araştırma yapabilecek ve yüksek öğretim kurumlarında görev alacak, alanında yüksek düzeyde eğitilmiş, etik değerlere bağlı ve idealizmi olan kimyagerler yetiştirmek için kurulmuştur.


Kazanılan Derece


Yüksek Kimyager


Kabul ve Kayıt Koşulları


Yeterli ALES - YDS - KPDS veya AİBÜ Yabancı Diller Yüksek Okulunun yaptığı yeterlilik sınav sonuçları olan ve 4 Yıllık Kimya ve dengi bölüm mezunları bu programa başvuru yapabilir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


4 Yıllık Kimya ve dengi bölüm mezunları bu programa başvuru yapabilir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Yüksek Lisans öğrenimi boyunca yapmış olduğu tezi ve alması gerekli 120 AKTS değerinde seçmeli dersi alan öğrenciler programdan mezun olabilirler.


Program Profili


100 % İngilizce ile eğitim veren minimum 3 dönem maksimum 6 dönemlik bir programdır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlar üniversitelerde akademisyen, endüstride çeşitli alanlarda yüksek kimyager olarak çalışabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


21 kredilik seçmeli dersi alan öğrenciler tez jürisi tarafından tezleride onaylandıktan sonra bir diğer yüksek öğretim programı olan doktora programına başvurabilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Dersler genelde 2 ara sınav ve bir final olacak şekilde değerlendirilir. Ayrıca öğretim üyeleri derslerde farklı (sunum, uygulama vs.) değerlendirmeler yapabilirler.


Mezuniyet Koşulları


Öğrencilerin 21 kredilik seçmeli dersleri almaları ve tez jürilerinin savunulan tezi kabul etmeleriyle mezun olabilirler.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Prof.Dr.İzzet MORKAN AİBÜ Fen-Edb.Fak. Kimya Bölümü Bölüm Başkanı Bolu Tel: 0090374 2541000-1246 morkan_i@ibu.edu.tr ; Doç.Dr.Cevher ALTUĞ AİBÜ Fen-Edb.Fak. Kimya Bölümü Erasmus/Bologna Koordinatörü Bolu Tel: 0090374 2541000-1258 altug_c@ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


Bölümüzde öğrencilerimiz için Genel Kimya Laboratuvarı, İnorganik Kimya Laboratuvarı, Analitik Kimya Laboratuvarı, Organik Kimya Laboratuvarı, Fiziko Kimya Laboratuvarı, Endüstriyel Kimya Laboratuvarı ve İnstrumental Analiz Laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca laboratuvarlarda kullanılan IR Spektrofotometresi, UV Spektrofotometrisi, Elementel Analiz Cihazı, HPLC ve DSC gibi aletlerin öğrencilerin kullanımına açıktır.

Program Çıktıları

Bilgi


Yüksek lisans mezunları güncel bilgileri içeren ders kitaplarından alanındaki ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinmelidir

Yüksek lisans mezunları güncel araştırma makalelerinide değerlendirme ve tartışma yapabilme becerisi edinmelidir

Yüksek lisans mezunları disiplinlerarası konularda çalışabilmelidir

Yüksek lisans mezunları kimya ile ilgili güncel problemlere bilimsel yaklaşarak çözüm önerileri getirebilme becerisi kazanır

Beceri


Yüksek lisans mezunları kimya ve ilgili alanlarda dünyadaki yenilikleri ve gelişmeleri takip edebilme becerisi edinmelidir

Yüksek lisans mezunları belirli bir konu hakkında fikir sahibi olan bir dinleyici grubuna bilimsel bir konuyu sunabilmeli ve tartışma yapabilme becerisi kazanmalıdır

Yüksek lisans mezunları kimya alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilme becerisi edinmelidir

Yüksek lisans mezunları bilimsel verileri toplayabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme becerisi kazanmalıdır

Yüksek lisans mezunları araştırma alanındaki problemi ortaya koyabilme ve araştırmalara dayalı çözüm üretebilme becerisi edinmelidir

Yüksek lisans mezunları kimya ve kimya ile ilgili alanlarda belirli anabilim dalları üzerinde profesyonelleşme becerisi kazanmalıdır

Yetkinlikler


Yüksek Lisans mezunu yeni bilimsel kavrayışların üretilmesine veya yeni kimyasal araştırmaların yenilenmesine katkıda bulunabilir.

Yüksek lisans mezunları araştırma alanındaki problemi ortaya koyabilme ve araştırmalara dayalı çözüm üretebilme yetkinliği edinmelidir

Yüksek lisans mezunları bilimsel verileri toplayabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme yetkinliği kazanmalıdır

Yüksek lisans mezunları kimya ve kimya ile ilgili alanlarda belirli anabilim dalları üzerinde profesyonelleşme yetkinliği kazanmalıdır1. Yüksek lisans mezunları kimya ve ilgili alanlarda dünyadaki yenilikleri ve gelişmeleri takip edebilme becerisi edinmelidir

2. Yüksek lisans mezunları belirli bir konu hakkında fikir sahibi olan bir dinleyici grubuna bilimsel bir konuyu sunabilmeli ve tartışma yapabilme becerisi kazanmalıdır

3. Yüksek lisans mezunları kimya alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilme becerisi edinmelidir

4. Yüksek lisans mezunları bilimsel verileri toplayabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme becerisi kazanmalıdır

5. Yüksek lisans mezunları araştırma alanındaki problemi ortaya koyabilme ve araştırmalara dayalı çözüm üretebilme becerisi edinmelidir

6. Yüksek lisans mezunları kimya ve kimya ile ilgili alanlarda belirli anabilim dalları üzerinde profesyonelleşme becerisi kazanmalıdır

7. Yüksek Lisans mezunu yeni bilimsel kavrayışların üretilmesine veya yeni kimyasal araştırmaların yenilenmesine katkıda bulunabilir.

8. Yüksek lisans mezunları araştırma alanındaki problemi ortaya koyabilme ve araştırmalara dayalı çözüm üretebilme yetkinliği edinmelidir

9. Yüksek lisans mezunları bilimsel verileri toplayabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme yetkinliği kazanmalıdır

10. Yüksek lisans mezunları kimya ve kimya ile ilgili alanlarda belirli anabilim dalları üzerinde profesyonelleşme yetkinliği kazanmalıdır

11. Yüksek lisans mezunları güncel bilgileri içeren ders kitaplarından alanındaki ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinmelidir

12. Yüksek lisans mezunları güncel araştırma makalelerinide değerlendirme ve tartışma yapabilme becerisi edinmelidir

13. Yüksek lisans mezunları disiplinlerarası konularda çalışabilmelidir

14. Yüksek lisans mezunları kimya ile ilgili güncel problemlere bilimsel yaklaşarak çözüm önerileri getirebilme becerisi kazanır


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Yüksek lisans mezunları güncel bilgileri içeren ders kitaplarından alanındaki ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinmelidir
Yüksek lisans mezunları güncel araştırma makalelerinide değerlendirme ve tartışma yapabilme becerisi edinmelidir
Yüksek lisans mezunları disiplinlerarası konularda çalışabilmelidir
Yüksek lisans mezunları kimya ile ilgili güncel problemlere bilimsel yaklaşarak çözüm önerileri getirebilme becerisi kazanır
Yüksek lisans mezunları kimya ve ilgili alanlarda dünyadaki yenilikleri ve gelişmeleri takip edebilme becerisi edinmelidir
Yüksek lisans mezunları belirli bir konu hakkında fikir sahibi olan bir dinleyici grubuna bilimsel bir konuyu sunabilmeli ve tartışma yapabilme becerisi kazanmalıdır
Yüksek lisans mezunları kimya alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilme becerisi edinmelidir
Yüksek lisans mezunları bilimsel verileri toplayabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme becerisi kazanmalıdır
Yüksek lisans mezunları araştırma alanındaki problemi ortaya koyabilme ve araştırmalara dayalı çözüm üretebilme becerisi edinmelidir
Yüksek lisans mezunları kimya ve kimya ile ilgili alanlarda belirli anabilim dalları üzerinde profesyonelleşme becerisi kazanmalıdır
Yüksek Lisans mezunu yeni bilimsel kavrayışların üretilmesine veya yeni kimyasal araştırmaların yenilenmesine katkıda bulunabilir.
Yüksek lisans mezunları araştırma alanındaki problemi ortaya koyabilme ve araştırmalara dayalı çözüm üretebilme yetkinliği edinmelidir
Yüksek lisans mezunları bilimsel verileri toplayabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme yetkinliği kazanmalıdır
Yüksek lisans mezunları kimya ve kimya ile ilgili alanlarda belirli anabilim dalları üzerinde profesyonelleşme yetkinliği kazanmalıdır

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
61040005992015M.Sc. Elective Courses Pool ISeçmeli00030.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
61040005982015M.Sc. Elective Courses Pool II Seçmeli00015.00
6104007052015Seminar Zorunlu0207.50
6104007102016Scientific Research Techniques and Publication EthicsZorunlu3007.50
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6104007002015M.Sc. ThesisZorunlu01024.00
6104007902015Special StudiesZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6104007002015M.Sc. ThesisZorunlu01024.00
6104007902015Special StudiesZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
6104005031994Chemical Thermodynamics Seçmeli1M.Sc. Elective Courses Pool I3007.50
6104005051994Analytical Separation Techniques Seçmeli1M.Sc. Elective Courses Pool I3007.50
6104005061994Chemical Kinetics Seçmeli1M.Sc. Elective Courses Pool I3007.50
6104005071994Solid State Chemistry Seçmeli1M.Sc. Elective Courses Pool I3007.50
6104005091994Polymer Chemistry ISeçmeli1M.Sc. Elective Courses Pool I3007.50
6104005111994Bioinorganic Chemistry Seçmeli1M.Sc. Elective Courses Pool I3007.50
6104005101994Polymer Chemistry IISeçmeli1M.Sc. Elective Courses Pool I3007.50
6104005121994 Colloid and Surface ChemistrySeçmeli1M.Sc. Elective Courses Pool I3007.50
6104005131994Organic Stereochemistry Seçmeli1M.Sc. Elective Courses Pool I3007.50
6104005142002Organic Chemistry of MacromoleculesSeçmeli1M.Sc. Elective Courses Pool I3007.50
6104005151994Atomic Spectroscopy Seçmeli1M.Sc. Elective Courses Pool I3007.50
6104005171994Molecular Symmetry and Group Theory ISeçmeli1M.Sc. Elective Courses Pool I3007.50
6104005181994Molecular Symmetry and Group Theory IISeçmeli1M.Sc. Elective Courses Pool I3007.50
6104005201994Pollution in Atmospheric and Aqueous Environment Seçmeli1M.Sc. Elective Courses Pool I3007.50
6104005211994Photochemistry Seçmeli1M.Sc. Elective Courses Pool I3007.50
6104005221994Reaction Mechanisms in Organic Chemistry Seçmeli1M.Sc. Elective Courses Pool I3007.50
6104005231994Advanced Inorganic ChemistrySeçmeli1M.Sc. Elective Courses Pool I3007.50
6104005251994Advanced Analytical Chemistry Seçmeli1M.Sc. Elective Courses Pool I3007.50
6104005271994Advanced Organic ChemistrySeçmeli1M.Sc. Elective Courses Pool I3007.50
6104005291994Advanced Physical ChemistrySeçmeli1M.Sc. Elective Courses Pool I3007.50
6104005301994Statistics for Analytical ChemistrySeçmeli1M.Sc. Elective Courses Pool I3007.50
6104005321994Frontier Molecular Theory of Organic ChemistrySeçmeli1M.Sc. Elective Courses Pool I3007.50
6104005331994Boron Nitride Chemistry Seçmeli1M.Sc. Elective Courses Pool I3007.50
6104005351994Chemistry of Inorganic Materials Seçmeli1M.Sc. Elective Courses Pool I3007.50
6104005361994Inorganic Polymers Seçmeli1M.Sc. Elective Courses Pool I3007.50
6104005391994Polymers in Solution Seçmeli1M.Sc. Elective Courses Pool I3007.50
6104005421994Spectroscopic Methods in Organic ChemistrySeçmeli1M.Sc. Elective Courses Pool I3007.50
6104005442006Transition Metal ChemistrySeçmeli1M.Sc. Elective Courses Pool I3007.50
6104005452006Organometallic Compounds in the EnvironmentSeçmeli1M.Sc. Elective Courses Pool I3007.50
6104005462006Polymer Additives and ModificationSeçmeli1M.Sc. Elective Courses Pool I3007.50
6104005502009PhytochemistrySeçmeli1M.Sc. Elective Courses Pool I3007.50
6104005512012Adhesive and Sealant ScienceSeçmeli1M.Sc. Elective Courses Pool I3007.50
6104005522012Organic CoatingsSeçmeli1M.Sc. Elective Courses Pool I3007.50
6104005542015Graduate Research ISeçmeli1M.Sc. Elective Courses Pool I3007.50
6104005542016Graduate Research ISeçmeli1M.Sc. Elective Courses Pool I0607.50
6104005552016Graduate Research IISeçmeli1M.Sc. Elective Courses Pool I0607.50
6104005031994Chemical Thermodynamics Seçmeli2M.Sc. Elective Courses Pool II 3007.50
6104005061994Chemical Kinetics Seçmeli2M.Sc. Elective Courses Pool II 3007.50
6104005091994Polymer Chemistry ISeçmeli2M.Sc. Elective Courses Pool II 3007.50
6104005101994Polymer Chemistry IISeçmeli2M.Sc. Elective Courses Pool II 3007.50
6104005121994 Colloid and Surface ChemistrySeçmeli2M.Sc. Elective Courses Pool II 3007.50
6104005142002Organic Chemistry of MacromoleculesSeçmeli2M.Sc. Elective Courses Pool II 3007.50
6104005371994Copolymers and Polymer BlendsSeçmeli2M.Sc. Elective Courses Pool II 3007.50
6104005381994Analysis and Characterization of PolymersSeçmeli2M.Sc. Elective Courses Pool II 3007.50
6104005462006Polymer Additives and ModificationSeçmeli2M.Sc. Elective Courses Pool II 3007.50
6104005472006Biochemical ToxicologySeçmeli2M.Sc. Elective Courses Pool II 3007.50
6104005512012Adhesive and Sealant ScienceSeçmeli2M.Sc. Elective Courses Pool II 3007.50
6104005522012Organic CoatingsSeçmeli2M.Sc. Elective Courses Pool II 3007.50
6104005542016Graduate Research ISeçmeli2M.Sc. Elective Courses Pool II 0607.50
6104005552016Graduate Research IISeçmeli2M.Sc. Elective Courses Pool II 0607.50

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS