Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıÇevre Mühendisliği Doktora


Kuruluş


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


Kazanılan Derece


Çevre Mühendisliği alanında doktora derecesi


Kabul ve Kayıt Koşulları


Çevre Mühendisliği alanında Doktora derecesi almak isteyen öğrenci, Resmi Gazete'de yayınlanan “ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (Sayı: 29957, Tarih: 23.01.2017)” çerçevesinde programa başvuru yapabilirler.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Anabilim dalımızda yalnızca formal eğitim geçmişi olan öğrenciler kabul edilmektedir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Doktora programına başvuracak adayların programa kabulünde ALES puanının %50’si, yüksek lisans genel not ortalamasının %10’u, yabancı dil puanın %15’i, bilim sınavı puanının %15’i ve mülakat puanın %10’u dikkate alınır. Adayların değerlendirmeye alınabilmesi için yazılı bilim sınavından 100 üzerinden en az 50 puan almış olmaları gerekir. Kontenjanlar toplam puanı en yüksek olan adaylardan başlamak suretiyle doldurulur.


Program Profili


Çevre Mühendisliği Anabilim dalı Doktora programında derslerin tamamı seçmelidir. Öğrenciler tez çalışması yapmayı planladıkları konuyla yakın ilişkili dersler başta olmak üzere, danışmanları önderliğinde ders seçimlerini yapabilirler. Tez çalışması konusunda gerekli görüldüğünde ikinci danışman ataması yapılabilmektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezun olan öğrencilerimiz hem kamu hem de özel sektörde çalışma imkânına sahiplerdir. Mühendislik ofislerinde, Ar-Ge laboratuvarlarında , imalat sanayiinde, inşaat sektöründe, kimya, gıda ve ilaç sanayi inde, enerji ve tekstil sektörü gibi bir çok yerde tasarım, Ar-Ge, planlama, imalat, kalite kontrol, ısı - proses, bakım, işletme, lojistik, satış ve servisten sorumlu yüksek mühendisler olarak çalışabilirler. Aynı zamanda bilimsel ve akademik çalışmalar da yapabilmektedirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Doktora programında her bir ders için en az bir ara sınav ve bir final sınavı yapılması zorunluluktur. Bunun dışında dersi yürüten öğretim elemanı gerekli görürse ara sınav sayısını artırabilir ve/veya ödev, quiz, sunuş vb. akademik faaliyetleri de değerlendirme kriteri olarak uygulayabilir.


Mezuniyet Koşulları


Çevre Mühendisliği alanında doktora derecesi tamamlayabilmek için, ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (Sayı: 29957, Tarih: 23.01.2017) kapsamında verilen mezuniyet şartlarını sağlamış olmalıdır.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Duran KARAKAŞ Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Gölköy Kampüsü, Bolu/TÜRKİYE Tel: 03742541000/4908 E-posta: dkarakas@ibu.edu.tr Bölüm AKTS Koordinatörü: Yrd. Doç.Dr. Nazlı BALDAN PAKDİL Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Gölköy Kampüsü, Bolu/TÜRKİYE Tel: 03742541000/4907 E-posta: pakdil_n@ibu.edu.tr


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Duran KARAKAŞ Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Gölköy Kampüsü, Bolu/TÜRKİYE Tel: 03742541000/4908 E-posta: dkarakas@ibu.edu.tr Bölüm AKTS Koordinatörü: Yrd. Doç.Dr. Nazlı BALDAN PAKDİL Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Gölköy Kampüsü, Bolu/TÜRKİYE Tel: 03742541000/4907 E-posta: pakdil_n@ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


Anabilim dalımızda yedi adet araştırma ve uygulama laboratuvarı bulunmaktadır (Çevre Mühendisliği ARGE Laboratuvarı, Atmosferik Araştırma Laboratuvarı, Kimya ve Mikrobiyoloji Araştırma Lab, Kimya ve Mikrobiyoloji Araştırma Lab, Hidrojeoloji ve Limnoloji Araştırma Lab, Atıksu-Arıtma Çamurları Araştırma Lab, Kimya ve Çevre Kimyası Öğrenci Uygulama Lab, Çevre Mikrobiyolojisi Öğrenci Uygulama Lab). Bu laboratuvarlar öğrencilerimizin bilimsel ve akademik çalışmaları için yeterli donanım ve altyapıya sahiptir.

Program Çıktıları

Bilgi


Mühendislikte modern teknikleri ve yöntemleri kıyaslayarak bunların kapsam ve sınırları hakkında görüş ve bilgi elde edebilme

Doktora süresince faklı mühendislik alanlarına ait bilgileri bütünleştirebilme; bilimsel yöntemlerle elde edilebilen tüm bilgileri tamamlayabilme

Beceri


Doktora programında kendi mühendislik alanında her türlü bilgiye farklı materyallere başvurarak derinlemesine elde edinebilme, bilimsel araştırma ilkeleri doğrultusunda edindiği bilgiyi yorumlayarak değerlendirme ve uygulama becerisi

Doktora tezi esnasında karşılaştığı problemlerin çözümüne farklı yorumlar getirebilme, farklı ve yenilikçi yöntem ve metot geliştirme becerisi

Yetkinlikler


Doktora çalışmalarında çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, problemlerle karşılaşıldığında çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alabilme

Doktora araştırma konusuna göre gerekli bilgiyi ayırt edebilme yetisi ve bu bilgilere ulaşarak yüksek düzeyde değerlendirme ve uygulayabilme

Bilimsel doktora çalışmasının her seviyesinde (verilerin toplanması, yorumlanması, sunulması), mesleki etkinliklerde, bilimsel, toplumsal ve etik değerleri gözetebilme

Yaptığı doktora çalışmasına ait bilimsel araştırmasının amacını, sürecini ve sonuçlarını ulusal veya uluslararası platformlarda topluluk önünde sözlü veya yazılı sunabilme

Doktora çalışmasını tasarlarken orijinal fikir ve yöntemler geliştirebilme ve sorunlara yenilikçi çözümler getirebilme

Doktora esnasında deneysel, analitik ve modelleme temelli bilimsel araştırmaların tasarlanması ve uygulanması ve doktora çalışması esnasında meydana gelebilecek tüm problemlere yorum getirebilme ve çözüm sunabilme1. Mühendislikte modern teknikleri ve yöntemleri kıyaslayarak bunların kapsam ve sınırları hakkında görüş ve bilgi elde edebilme

2. Doktora süresince faklı mühendislik alanlarına ait bilgileri bütünleştirebilme; bilimsel yöntemlerle elde edilebilen tüm bilgileri tamamlayabilme

3. Doktora programında kendi mühendislik alanında her türlü bilgiye farklı materyallere başvurarak derinlemesine elde edinebilme, bilimsel araştırma ilkeleri doğrultusunda edindiği bilgiyi yorumlayarak değerlendirme ve uygulama becerisi

4. Doktora tezi esnasında karşılaştığı problemlerin çözümüne farklı yorumlar getirebilme, farklı ve yenilikçi yöntem ve metot geliştirme becerisi

5. Doktora çalışmalarında çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, problemlerle karşılaşıldığında çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alabilme

6. Doktora araştırma konusuna göre gerekli bilgiyi ayırt edebilme yetisi ve bu bilgilere ulaşarak yüksek düzeyde değerlendirme ve uygulayabilme

7. Bilimsel doktora çalışmasının her seviyesinde (verilerin toplanması, yorumlanması, sunulması), mesleki etkinliklerde, bilimsel, toplumsal ve etik değerleri gözetebilme

8. Yaptığı doktora çalışmasına ait bilimsel araştırmasının amacını, sürecini ve sonuçlarını ulusal veya uluslararası platformlarda topluluk önünde sözlü veya yazılı sunabilme

9. Doktora çalışmasını tasarlarken orijinal fikir ve yöntemler geliştirebilme ve sorunlara yenilikçi çözümler getirebilme

10. Doktora esnasında deneysel, analitik ve modelleme temelli bilimsel araştırmaların tasarlanması ve uygulanması ve doktora çalışması esnasında meydana gelebilecek tüm problemlere yorum getirebilme ve çözüm sunabilme


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Mühendislikte modern teknikleri ve yöntemleri kıyaslayarak bunların kapsam ve sınırları hakkında görüş ve bilgi elde edebilme
Doktora süresince faklı mühendislik alanlarına ait bilgileri bütünleştirebilme; bilimsel yöntemlerle elde edilebilen tüm bilgileri tamamlayabilme
Doktora programında kendi mühendislik alanında her türlü bilgiye farklı materyallere başvurarak derinlemesine elde edinebilme, bilimsel araştırma ilkeleri doğrultusunda edindiği bilgiyi yorumlayarak değerlendirme ve uygulama becerisi 1
Doktora tezi esnasında karşılaştığı problemlerin çözümüne farklı yorumlar getirebilme, farklı ve yenilikçi yöntem ve metot geliştirme becerisi 1
Doktora çalışmalarında çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, problemlerle karşılaşıldığında çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alabilme 1
Doktora araştırma konusuna göre gerekli bilgiyi ayırt edebilme yetisi ve bu bilgilere ulaşarak yüksek düzeyde değerlendirme ve uygulayabilme 1
Bilimsel doktora çalışmasının her seviyesinde (verilerin toplanması, yorumlanması, sunulması), mesleki etkinliklerde, bilimsel, toplumsal ve etik değerleri gözetebilme 1
Yaptığı doktora çalışmasına ait bilimsel araştırmasının amacını, sürecini ve sonuçlarını ulusal veya uluslararası platformlarda topluluk önünde sözlü veya yazılı sunabilme 1
Doktora çalışmasını tasarlarken orijinal fikir ve yöntemler geliştirebilme ve sorunlara yenilikçi çözümler getirebilme 1
Doktora esnasında deneysel, analitik ve modelleme temelli bilimsel araştırmaların tasarlanması ve uygulanması ve doktora çalışması esnasında meydana gelebilecek tüm problemlere yorum getirebilme ve çözüm sunabilme 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
61070006992015DR Seçmeli Dersler Havuzu ISeçmeli00030.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
61070006982015DR Seçmeli Dersler Havuzu IISeçmeli00022.00
6107008052017SeminerZorunlu0202.50
6107008102017Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiZorunlu3005.00
Toplam:29.5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6107008002015Tez Çalışması Zorunlu01024.00
6107008902015Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6107008002015Tez Çalışması Zorunlu01024.00
6107008902015Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6107008902015Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu5006.00
6107008002015Tez Çalışması Zorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6107008902015Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu5006.00
6107008002015Tez Çalışması Zorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
6107006012012İleri Çevresel ModellemeSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6107006022012Küresel Biyojeokimyasal Döngüler ve İklim DeğişikliğiSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6107006032012Çok Değişkenli İstatistiksel AnalizSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6107006042012Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan AlgılamaSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6107006052012İleri Su ve Atıksu Arıtma TeknolojileriSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6107006062012Zarar Görmüş Ekosistemlerin IslahıSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6107006072012İleri Çevre Biyoteknolojisi ve MikrobiyolojisiSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6107006082012İleri Anaerobik Arıtma TeknolojileriSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6107006102012Membran BiyorekatörleriSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6107006112012Çevre Mühendisliğinde Enstrümental Analiz UygulamalarıSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6107006122012Yenilenebilir Enerji Teknolojileri TasarımıSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6107006152012Arıtma Çamurlarından Fosfor Geri Kazanım TeknolojileriSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6107006162012Doğal Arıtım SistemleriSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6107006092012Kirleticilerin Taşınımı ve Davranışlarının ModellenmesiSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6107006212012Hava Örnekleme ve AnaliziSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6107006222015Atıklardan Biyogaz Üretim TeknolojileriSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6107006232015Çamur Stabilizasyon TeknikleriSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6107006012012İleri Çevresel ModellemeSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II2207.50
6107006022012Küresel Biyojeokimyasal Döngüler ve İklim DeğişikliğiSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6107006032012Çok Değişkenli İstatistiksel AnalizSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II2207.50
6107006042012Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan AlgılamaSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II2207.50
6107006052012İleri Su ve Atıksu Arıtma TeknolojileriSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II2207.50
6107006062012Zarar Görmüş Ekosistemlerin IslahıSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II2207.50
6107006072012İleri Çevre Biyoteknolojisi ve MikrobiyolojisiSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II2207.50
6107006082012İleri Anaerobik Arıtma TeknolojileriSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II2207.50
6107006102012Membran BiyorekatörleriSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II2207.50
6107006112012Çevre Mühendisliğinde Enstrümental Analiz UygulamalarıSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II2207.50
6107006122012Yenilenebilir Enerji Teknolojileri TasarımıSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II2207.50
6107006152012Arıtma Çamurlarından Fosfor Geri Kazanım TeknolojileriSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II2207.50
6107006162012Doğal Arıtım SistemleriSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II2207.50
6107006092012Kirleticilerin Taşınımı ve Davranışlarının ModellenmesiSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II2207.50
6107006212012Hava Örnekleme ve AnaliziSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II2207.50
6107006222015Atıklardan Biyogaz Üretim TeknolojileriSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6107006232015Çamur Stabilizasyon TeknikleriSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS
61070006992015Elective Courses Pool IElective100030.00