Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıElektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim dalı 2013-2014 eğitim öğretim yılı güz döneminden beri Yüksek Lisans Programı aktif olarak devam etmektedir.


Kazanılan Derece


Programı başarılı bir şekilde tamamlayanlar Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olurlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programına kayıt, AİBÜ Fen Bilimleri Enstitüsünün her akademik yılın başında ilan ettiği koşullara bağlıdır. Kayıt kabul işleri AİBÜ Lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğine göre (Yüksek Öğretimin yaptığı ALES ve Dil sınavlarından ilan ettiği koşullara bağlı olarak geçer not alınması ve Bölümde yapılan sınavdan ilan koşullarında daha önceden belirlenmiş notun üstünde alınması) yapılmaktadır. Öğrenciler özel öğrenci olarak da Yüksek Lisans programlarında açılan dersleri takip edebilirler. Bunun yanı sıra, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün Yüksek Lisans programında Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenen şartları sağlayan yabancı uyruklu öğrenciler için de her yıl kontenjan ayrılmaktadır.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Anabilim dalımızda yalnızca formal eğitim geçmişi olan öğrenciler kabul edilmektedir. Yatay geçiş ile anabilim dalımıza gelen öğrencilerin daha önceki formal eğitimleri sırasında almış oldukları dersler ve yürütmüş oldukları diğer çalışmaların yeterliliğine karar verme konusunda anabilim dalı kurulu yetkilidir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrenci kabulünde; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve bilim sınavının %20’si dikkate alınır. Adayların değerlendirmeye alınabilmesi için yazılı bilim/sanat sınavı notunun 100 üzerinden en az 50 puan olması gerekir. Kontenjanlar toplam puanı en yüksek olan adaylardan başlamak suretiyle doldurulur.


Program Profili


Anabilim dalımızda derslerin tamamı seçmeli olmakla birlikte her öğrencinin zorunlu olarak Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersini alması gerekmektedir. Öğrenciler ders seçimlerinde özgür olmakla birlikte tez çalışması yapmayı planladıkları konuyla yakın ilişkili dersleri seçmeleri konusunda danışmanlık hizmeti almaktadırlar. Program dersleri her iki dönemde de açılabilmektedir. Bir dersin açılabilmesi için öğrenci sayısına yönelik alt sınır bulunmamaktadır. Gerekli koşullarda öğrenciler ikinci danışman atamasını talep edebilirler.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Telekomünikasyon, Enerji Üretimi İletimi ve Dağıtımı, Bilişim, Askeri Elektronik Sanayi, Otomasyon, Araştırma ve Geliştirme, Üretim ve Pazarlama, Akademisyenlik, Gömülü Sistemler, Uzay ve Havacılık, Robotik, Elektrikli Ev Aletleri Tasarımı ve Üretimi, Test, Ölçme ve Kontrol, Tıp Elektroniği.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Yüksek Lisans derecesine sahip olan öğrenciler, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında veya bu alanda öğrenci kabul eden diğer Anabilim Dallarında doktora programlarına devam edebilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Sınavların değerlendirilmesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Sınav Yönetmeliği çerçevesinde, ödev, sözlü sunum, dönem ödevi, uygulama, laboratuvar, ara sınav ve final sınavı olamak üzere toplam 100 puan üzerinden gerçekleştirilir. Sınavların ölçme ve değerlendirme üzerinde etkisi, dersin ilgili öğretim üyesi/elemanı/görevlisi tarafından dönem başı öğrencilere duyurulur. Seminer dersinin sınavı bölüm öğretim üyeleri tarafından belirlenen ortak bir gün ve saatte dersi alan öğrencinin seçtiği seminer konusunu (bütün herkese açık olacak şekilde) sunumunu gerçekleştirir. Fen Bilimleri Enstitüsü Sınav Yönetmeliği çerçevesinde dersten sorumlu danışman öğretim üyesi, seminer dersine U, S yada NA gibi notlandırma yapar. Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci ise üç veya beş kişiden oluşan Yüksek Lisans tez jürisi önünde tezinin savunmasını yapar. Jüri tez hakkında "kabul", "red", veya "düzeltme" kararını salt çoğunlukla verir.


Mezuniyet Koşulları


Yüksek Lisans derecesinin alınabilmesi için kayıt yaptırılan tüm derslerin yönetmeliğin öngördüğü koşulların yerine getirilerek başarılmış olması şarttır. Ayrıca, verilmesi zorunlu seminerlerin sunumunun yapılması ve başarılı olduklarının ispatlanması, bilimsel bir araştırmaya dayalı özgün tezlerinin sözlü olarak savunulması, savunmanın bilimsel kurulca kabul edilmesi ve tezlerin basılı formlarının Fen Bilimleri Enstitüsü’ne zamanında teslim edilmesi zorunludur.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Başkanı: Prof. Dr. Erdal Bekiroğlu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Gölköy Yerleşkesi BOLU - TÜRKİYE Tel: 03742541000/4872 e-mail: bekiroglu_e@ibu.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Kemal Avcı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Gölköy Yerleşkesi BOLU - TÜRKİYE Tel: 03742541000/4869 e-mail: avci_k@ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


Bölümde 9 Kadrolu Öğretim Üyesi (2 Profesör, 2 Doçent, 5 Yrd. Doç. ), 7 Arş. Gör. bulunmaktadır. Bölümün Bilgisayar, Elektrik Makinaları, Güç Elektroniği, Temel Elektrik Elektronik, Devre Analizi Laboratuarları bulunmaktadır. Bölüm öğrencilerinin ders gördüğü bütün dersliklerde projeksiyon cihazları bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği temel bilgilerin yanı sıra Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında geniş ve derin bilgiye sahiptir

Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak ileri düzeyde analiz ve sentez yeteneği gerektiren karmaşık mühendislik problemlerini çözer

Beceri


Bilimsel literatürü takip eder, yorumlar ve mühendislik problemlerinin çözümünde etkin olarak kullanır

Araştırma tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar

Yetkinlikler


Proje tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapabilir

Problem çözümlerinde yeni ve özgün fikirler üretir

Karmaşık, sınırlı ya da eksik verileri analiz edip anlamlı sonuçlar çıkartabilir, disiplinler arası çalışmalarda bu becerisini kullanabilir

Teknolojik gelişmeleri takip eder, kendisini geliştirip yeniler, yeni durumlara kolay uyum sağlar

Uygulamalarının etik açıdan uygunluğunu ve sosyal ve çevresel etkilerini göz önüne alır

Fikirlerini ve çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkinlikle sunar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği temel bilgilerin yanı sıra Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında geniş ve derin bilgiye sahiptir

2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak ileri düzeyde analiz ve sentez yeteneği gerektiren karmaşık mühendislik problemlerini çözer

3. Bilimsel literatürü takip eder, yorumlar ve mühendislik problemlerinin çözümünde etkin olarak kullanır

4. Araştırma tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar

5. Proje tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapabilir

6. Problem çözümlerinde yeni ve özgün fikirler üretir

7. Karmaşık, sınırlı ya da eksik verileri analiz edip anlamlı sonuçlar çıkartabilir, disiplinler arası çalışmalarda bu becerisini kullanabilir

8. Teknolojik gelişmeleri takip eder, kendisini geliştirip yeniler, yeni durumlara kolay uyum sağlar

9. Uygulamalarının etik açıdan uygunluğunu ve sosyal ve çevresel etkilerini göz önüne alır

10. Fikirlerini ve çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkinlikle sunar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği temel bilgilerin yanı sıra Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında geniş ve derin bilgiye sahiptir
Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak ileri düzeyde analiz ve sentez yeteneği gerektiren karmaşık mühendislik problemlerini çözer
Bilimsel literatürü takip eder, yorumlar ve mühendislik problemlerinin çözümünde etkin olarak kullanır 1
Araştırma tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar 1
Proje tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapabilir 1 1
Problem çözümlerinde yeni ve özgün fikirler üretir 1
Karmaşık, sınırlı ya da eksik verileri analiz edip anlamlı sonuçlar çıkartabilir, disiplinler arası çalışmalarda bu becerisini kullanabilir 1 1
Teknolojik gelişmeleri takip eder, kendisini geliştirip yeniler, yeni durumlara kolay uyum sağlar 11 11
Uygulamalarının etik açıdan uygunluğunu ve sosyal ve çevresel etkilerini göz önüne alır 1
Fikirlerini ve çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkinlikle sunar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
61080005992015YL Seçmeli Dersler Havuzu I (2015)Seçmeli00030.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
61080005982015YL Seçmeli Dersler Havuzu II (2015)Seçmeli00015.00
6108007052015SeminerZorunlu0207.50
6108007102016Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiZorunlu3007.50
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6108007002015Tez ÇalışmasıZorunlu01024.00
6108007902015Uzmanlık Alan DersiZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6108007002015Tez ÇalışmasıZorunlu01024.00
6108007902015Uzmanlık Alan DersiZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
6108005012013Elektrik Makinalarının Modellenmesi ve SimülasyonuSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I (2015)2207.50
6108005022013Elektrik Makinalarının Gerçek Zamanlı KontrolüSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I (2015)2207.50
6108005032013Biyolojik İşaretlerin İşlenmesiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I (2015)3007.50
6108005042013Mühendislikte Bulanık Mantık UygulamalarıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I (2015)3007.50
6108005052013Makine ÖğrenmesiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I (2015)3007.50
6108005062013İşaret İşlemede Özellik Çıkarımı ve Veri ön-işleme yöntemleri Seçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I (2015)3007.50
6108005082013İleri Sayısal Filtre TasarımıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I (2015)3007.50
6108005092013Akıllı Kontrol SistemleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I (2015)3007.50
6108005102013Matlab/Simulink ile İleri ProgramlamaSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I (2015)3007.50
6108005132013Kablosuz İletişimSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I (2015)3007.50
6108005162013Analog Tümdevre TasarımıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I (2015)3007.50
6108005172013İleri VLSI TasarımıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I (2015)3007.50
6108005222013Elektriksel Kısmi Boşalmaların Bilgisayar Destekli ÖlçülmesiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I (2015)3007.50
6108005232013Endüstriyel Yüksek Gerilim TekniğiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I (2015)3007.50
6108005242013Enerji Sistemlerinde Optimizasyon ve Durum KestirimiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I (2015)3007.50
6108005252013Yüksek Gerilim Ölçme TekniğiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I (2015)3007.50
6108005272013Genelleştirilmiş Elektrik Makinaları TeorisiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I (2015)3007.50
6108005352014İleri Sayısal İşaret İşlemeSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I (2015)3007.50
6108005362014Veri Dönüştürücüleri Ve TasarımıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I (2015)3007.50
6108005372014İleri Elektronik Devre TasarımıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I (2015)3007.50
6108005382014Sayısal MOS Tümdevre TasarımıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I (2015)3007.50
6108005392014Mikro-Elektronik Aygıtlar İle Sistem TasarımıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I (2015)3007.50
6108005402014Donanım Tanımlama Dilleri ve FPGA UygulamalarıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I (2015)2207.50
6108005412014Elektrik Enerji Sistemlerinin İleri AnaliziSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I (2015)3007.50
6108005422014İleri Güç ElektroniğiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I (2015)3007.50
6108005432014Doğrusal Sistem KuramıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I (2015)3007.50
6108005462015Ses ve Konuşma Sinyal İşlemeSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I (2015)3007.50
6108005472015Doğrusal Olmayan Denetçi TasarımıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I (2015)3007.50
6108005482015Eniyileme TeknikleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I (2015)3007.50
6108005502015Bilgisayar Tabanlı KontrolSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I (2015)3007.50
6108005012013Elektrik Makinalarının Modellenmesi ve SimülasyonuSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II (2015)2207.50
6108005022013Elektrik Makinalarının Gerçek Zamanlı KontrolüSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II (2015)2207.50
6108005032013Biyolojik İşaretlerin İşlenmesiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II (2015)3007.50
6108005042013Mühendislikte Bulanık Mantık UygulamalarıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II (2015)3007.50
6108005052013Makine ÖğrenmesiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II (2015)3007.50
6108005062013İşaret İşlemede Özellik Çıkarımı ve Veri ön-işleme yöntemleri Seçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II (2015)3007.50
6108005082013İleri Sayısal Filtre TasarımıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II (2015)3007.50
6108005092013Akıllı Kontrol SistemleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II (2015)3007.50
6108005102013Matlab/Simulink ile İleri ProgramlamaSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II (2015)3007.50
6108005132013Kablosuz İletişimSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II (2015)3007.50
6108005162013Analog Tümdevre TasarımıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II (2015)3007.50
6108005172013İleri VLSI TasarımıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II (2015)3007.50
6108005222013Elektriksel Kısmi Boşalmaların Bilgisayar Destekli ÖlçülmesiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II (2015)3007.50
6108005232013Endüstriyel Yüksek Gerilim TekniğiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II (2015)3007.50
6108005242013Enerji Sistemlerinde Optimizasyon ve Durum KestirimiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II (2015)3007.50
6108005252013Yüksek Gerilim Ölçme TekniğiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II (2015)3007.50
6108005272013Genelleştirilmiş Elektrik Makinaları TeorisiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II (2015)3007.50
6108005352014İleri Sayısal İşaret İşlemeSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II (2015)3007.50
6108005362014Veri Dönüştürücüleri Ve TasarımıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II (2015)3007.50
6108005372014İleri Elektronik Devre TasarımıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II (2015)3007.50
6108005382014Sayısal MOS Tümdevre TasarımıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II (2015)3007.50
6108005392014Mikro-Elektronik Aygıtlar İle Sistem TasarımıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II (2015)3007.50
6108005402014Donanım Tanımlama Dilleri ve FPGA UygulamalarıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II (2015)2207.50
6108005412014Elektrik Enerji Sistemlerinin İleri AnaliziSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II (2015)3007.50
6108005422014İleri Güç ElektroniğiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II (2015)3007.50
6108005432014Doğrusal Sistem KuramıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II (2015)3007.50
6108005462015Ses ve Konuşma Sinyal İşlemeSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II (2015)3007.50
6108005472015Doğrusal Olmayan Denetçi TasarımıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II (2015)3007.50
6108005482015Eniyileme TeknikleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II (2015)3007.50
6108005502015Bilgisayar Tabanlı KontrolSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II (2015)3007.50

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS